Garmin | nuvi 1340T | Garmin nuvi 1340T aloitusopas

Garmin nuvi 1340T aloitusopas
nüvi 1300
®
aloitusopas
näille nüvi-malleille:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
Toukokuu 2009
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
190-01050-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
nüvin ulkoasu
Päävalikon käyttäminen
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
➊
Virtapainike:
nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen. microSD™korttipaikka
Mini-USB-liitin
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Mikrofoni
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
Kaiutin
➋➌
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Valitse käyttötila koskettamalla tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Akun tila.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia ja
ohjetta, koskettamalla tätä.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
nüvin määrittäminen
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
nüvin kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
Imukuppikiinnitys
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
4. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on
käynnissä. Seuraa näytön ohjeita.
Teline
6. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa,
kytke ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen
ja kiinnitä antenni tuulilasiin imukupeilla.
(Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
nüvi-laitteiden mukana.)
Ajoneuvon
virtajohto
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai
säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle,
pois korkeiden rakennusten ja
puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
ainakin yksi palkeista on vihreä, nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
Virtapainikkeen käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
virtapainiketta nopeasti.
• Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
• Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset, valitse Lukitse näyttö. Kun nüvin
näyttö on lukittu, näytön taustavalo on
himmeä.
• Katkaise nüvista virta valitsemalla
Sammuta. Voit katkaista nüvista
virran myös painamalla virtapainiketta
2 sekunnin ajan.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit nollata
nüvin pitämällä virtapainiketta painettuna
10 sekunnin ajan.
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
4. Navigoi reitti tarvittaessa valitsemalla
Aloita.
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta,
valitse Minne? > Lähellä.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
nüvi laskee reitin uudelleen.
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➊
➋
➍
➌
➎ ➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Koskettamalla kuvaketta voit
avata seuraavan käännöksen tai
Risteysnäkymä-sivun (jos se on
käytettävissä).
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
käännösluettelosivun.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Palaa päävalikkoon koskettamalla tätä.
Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit näyttää jonkin
muun tietokentän.
Pysähdyksen lisääminen
➐
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin,
valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
2. Valitse
tai
.
FM TMC
-liikennevastaanottimen
käyttäminen
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin sisältyy joihinkin
nüvi-pakkauksiin.
Liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja. Lisätietoja saat
osoitteesta www.garmin.com/traffic
tai www.garmin.com.
.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Liikennekuvake
vaihtaa väriä
sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Huomautus: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Mainosten katseleminen
(vain Pohjois-Amerikka)
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä.
Lisätietoja saat koskettamalla näytössä
näkyvää mainosta.
varoitus: Älä yritä kirjoittaa
kuponkien koodeja muistiin,
kun ajat autoa.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Langaton Bluetooth-tekniikka on
käytettävissä joissakin nüvi-malleissa.
Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja,
sinun on luotava pariliitos puhelimen
ja nüvin välille. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, laitteen ja nüvin on oltava
käynnissä ja lähellä toisiaan.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
3. Lopeta puhelu valitsemalla
puhelu.
> Lopeta
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu.
• Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
• Valitsemalla Ohita voit ohittaa puhelun
ja lopettaa puhelimen hälytyksen.
2. Valitse nüvissa Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
nüvin lataaminen
Puhelimen liittäminen
3. Kosketa Bluetooth-kohdan alapuolella
olevaa painiketta ja valitse Käytössä >
OK.
•
•
4. Valitse Lisää laite > OK.
•
5. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
Kytke ajoneuvon virtajohto.
Liitä USB-kaapeli (toimitetaan
joidenkin laitteiden mukana).
Liitä verkkolaite (valinnainen
lisävaruste).
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimessa.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
nüvin suojaaminen
1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat
määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin
ja turvapaikan, lähetä nüvi Garminille
avattavaksi. Laitteen mukana on
myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
nüMaps Guarantee™
Saat maksuttoman karttapäivityksen
(mikäli saatavilla) rekisteröimällä nüvin
osoitteessa http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran
muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt
nüvia ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen
puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen
jälkeen, kun nüvia on käytetty ensimmäisen
kerran ajon aikana.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version
osoitteesta www.garmin.com.
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com. Voit myös ottaa
yhteyden Garmin-myyjään.
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™
ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä
ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n
omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki.
nüvi 1300 -sarjan aloitusopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising