Garmin | nuvi 1340T | Quick Start Guide | Garmin nuvi 1340T Snelstartgids

Garmin nuvi 1340T Snelstartgids
nüvi 1300-serie
®
Snelstartgids
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
Mei 2009
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
190-01050-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Uw nüvi bekijken
ees de gids Belangrijke veiligheids- en
L
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het hoofdmenu gebruiken
➊
Aan-uitknop:
Druk hierop om de
nüvi in of uit te schakelen.
➍
Mini-USB-connector
➎
➏
➐
➑
microSD™kaartuitsparing
Microfoon
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Luidspreker
➋➌
➒
➓
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-status.
Tik om een gebruiksmodus te
selecteren.
Huidige tijd. Tik hierop om de
tijdinstellingen te wijzigen.
Batterijstatus.
Tik hierop om een bestemming te
zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om te bellen wanneer
het toestel verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
Tik hierop om het volume aan te
passen.
Tik op de extra’s voor bijvoorbeeld
instellingen en Help.
nüvi 1300-serie snelstartgids
De nüvi instellen
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over
wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.
De nüvi monteren
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.
Plaats de zuignap op de ruit.
Zuignapsteun
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de
achterkant van de nüvi.
5. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel
aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het
voertuig is gestart en het toestel is aangesloten,
wordt het toestel automatisch ingeschakeld.
Volg de instructies op het scherm.
Houder
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
8. Als u in Europa een ontvanger voor
verkeersinformatie gebruikt, sluit u de antenne
aan op de ontvanger en bevestigt u deze met
zuignappen aan de voorruit. (TMC-ontvangers
worden bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd.)
Voertuigvoedingskabel
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ion batterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het
niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
nüvi 1300-serie snelstartgids
Satellieten zoeken
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en
bomen.
2. Schakel uw nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan
enkele minuten duren. De balken
geven de satellietsterkte aan. Als ten
minste één balk groen is, ontvangt de
nüvi satellietsignalen.
De Aan-uitknop gebruiken
Druk kort op de Aan-uitknop om extra
opties weer te geven:
• Tik op en om de helderheid
van het scherm aan te passen.
• Tik op Scherm vergrendelen
om te voorkomen dat het scherm
onopzettelijk wordt aangeraakt.
Als uw nüvi-scherm is vergrendeld,
wordt de schermverlichting gedimd.
• Tik op Uitschakelen om de nüvi uit
te schakelen. U kunt de nüvi ook
uitschakelen door de Aan-uitknop
2 seconden lang ingedrukt te houden.
De nüvi opnieuw instellen
Als de nüvi niet meer functioneert, stelt
u deze opnieuw in door de Aan-uitknop
10 seconden lang ingedrukt te houden.
Nuttige punten zoeken
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie en een
subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik
op Ga!.
4. Tik indien nodig op Start om de route
af te leggen.
Als u letters van de naam wilt invoeren,
tikt u op Waarheen? > Nuttige punten >
Spel naam.
Als u naar een locatie in een ander gebied
wilt zoeken, tikt u op Waarheen? >
Nabij.
nüvi 1300-serie snelstartgids
Uw route volgen
Uw route wordt aangegeven met een
paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi
u naar uw bestemming met gesproken
berichten, pijlen op de kaart en instructies
bovenaan de kaart. Als u afwijkt van de
oorspronkelijke route, dan berekent de
nüvi de route opnieuw.
Tik op de kaart en sleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
Het pictogram maximumsnelheid
verschijnt mogelijk als u zich op een
grote weg bevindt.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ Tik hierop om de pagina met
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Tik hierop om de lijst met afslagen
weer te geven.
Tik hierop om de pagina Waar ben
ik? weer te geven.
Tik op
en
om in en uit te
zoomen.
Tik om terug te keren naar het
hoofdmenu.
Tik hierop om de tripcomputer weer
te geven.
Tik hierop om een ander
gegevensveld weer te geven.
Een stop toevoegen
1. Tik tijdens het navigeren op
Waarheen?.
>
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als via-punt
om deze stop in te voegen voor uw
eindbestemming.
de volgende afslag of de pagina
Knooppuntbeeld weer te geven
(indien beschikbaar).
nüvi 1300-serie snelstartgids
Een omweg maken
1. Tik tijdens het navigeren op
2. Tik op
of
.
.
FM TMC-ontvanger
voor verkeersinformatie
gebruiken
Opmerking: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van
de verkeersinformatie.
De FM TMC-ontvanger wordt bij
sommige nüvi-pakketten meegeleverd.
Als u verkeersinformatie wilt ontvangen,
dienen de TMC-ontvanger en de nüvi zich
binnen het gegevensbereik van een FMstation te bevinden dat TMC-informatie
uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij
uw FM TMC-ontvanger werd geleverd,
niet te activeren. Het abonnement wordt
automatisch geactiveerd nadat uw nüvi
satellietsignalen heeft ontvangen en ook
verkeersinformatiesignalen ontvangt van
de provider van de betaalservice. Ga naar
www.garmin.com/traffic of
www.garmin.com voor meer informatie.
Als er een lange file op uw route is terwijl
u aan het navigeren bent, berekent de
nüvi de route automatisch opnieuw. Het
verkeerspictogram verandert van kleur
om de ernst van verkeersproblemen op
uw route of op de weg waar u reist aan
te geven.
Opmerking: door verwarmde
(gemetalliseerde) ruiten kunnen de
prestaties van de TMC-ontvanger
afnemen.
Advertenties weergeven
(alleen in Noord-Amerika)
Als uw nüvi-pakket een ontvanger
voor verkeersinformatie bevat, kunt u
advertenties en coupons ontvangen die
relevant zijn voor de locatie waar u zich
bevindt.
Tik op de advertentie op het scherm om
meer informatie weer te geven.
Let op: Schrijf geen couponcodes op
tijdens het rijden.
nüvi 1300-serie snelstartgids
Handsfreefuncties
gebruiken
Op bepaalde nüvimodellen is draadloze
Bluetooth-technologie beschikbaar.
Als u de handsfreefuncties wilt gebruiken,
dient u de telefoon te koppelen aan
de nüvi. Om te kunnen koppelen en
verbinden, dient u de nüvi en het toestel
in te schakelen en bij elkaar te plaatsen.
Uw telefoon koppelen
1. Schakel de Bluetooth-component van
uw telefoon in.
2. Tik op de nüvi op Extra > Instellingen
> Bluetooth.
3. Tik op de knop op Bluetooth en
vervolgens op Ingeschakeld > OK.
4. Tik op Toestel toevoegen > OK.
5. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
6. Voer de Bluetooth-pincode (1234)
van uw nüvi in uw telefoon in.
nüvi 1300-serie snelstartgids
Een nummer bellen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen,
tikt u op
> Beëindig gesprek.
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het
scherm Inkomende oproep weergegeven.
• Tik op Beantwoorden om de oproep
aan te nemen.
• Tik op Negeren om de oproep te
negeren en de telefoon niet meer over
te laten gaan.
De nüvi opladen
• Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
• Sluit de USB-kabel aan (meegeleverd
in sommige pakketten).
• Sluit een netadapter aan (optioneel
accessoire).
De nüvi beveiligen
of langer dan zestig dagen wacht nadat u
voor het eerst met de nüvi een ritje hebt
gemaakt.
2. Tik op Extra > Instellingen >
Beveiliging.
Meer informatie
1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg
ervoor dat uw nüvi satellietsignalen
ontvangt.
3. Tik op de knop onder Garmin Lock.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op Stel in.
Opmerking: als u uw pincode en
uw veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin op te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het
zoeken van satellieten en het maken
van een ritje uw nüvi registreert op
http://my.garmin.com, ontvangt u één
gratis kaartupdate (indien beschikbaar).
U komt niet in aanmerking voor de gratis
kaartupdate als u per telefoon registreert
Selecteer Extra > Help voor meer
informatie over uw nüvi. U kunt de
nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op www.garmin.com.
Ga voor meer informatie over accessoires
naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Garmin Lock™ en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de
logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is
een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van
SanDisk of haar dochtermaatschappijen.
nüvi 1300-serie snelstartgids
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising