Garmin | nuvi 1340T | Garmin nuvi 1340T lynstartvejledning

Garmin nuvi 1340T lynstartvejledning
nüvi 1300-serien
®
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
Maj 2009
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
190-01050-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Opbygning af nüvi
Brug af hovedmenuen
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
➊
Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde og
slukke din nüvi.
➍
microSD™kortstik
Mikrofon
Mini-USBstik
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Højttaler
➋➌
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald,
når der er oprettet forbindelse
til en kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som
f.eks. indstillinger og hjælp.
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Installation af nüvi
Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Montering af nüvi
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
Anbring sugekoppen i forruden.
Sugekopmontering
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk,
hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
Følg instruktionerne på skærmen.
Holder
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du
tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den til forruden med sugekopperne.
(Trafikmodtagere følger med nogle nüvi-pakker).
Strømkabel til
køretøj
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter. Søjlerne
indikerer
signalstyrken. Når mindst én af søjlerne
er grøn, har din nüvi lokaliseret
satellitsignaler.
Brug af tænd/sluk-knappen
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip
den hurtigt igen for at få vist yderligere
valgmuligheder:
• Tryk på
og
for at justere
skærmens lysstyrke.
• Tryk på Lås skærm for at forhindre
utilsigtede skærmberøringer. Når
din nüvi-skærm er låst, dæmpes
baggrundslyset.
• Tryk på Sluk for at slukke din nüvi.
Du kan også slukke din nüvi ved at
holde tænd/sluk-knappen nede i
2 sekunder.
Nulstilling af nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du nulstille den ved at holde tænd/
sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Søgning efter
interessepunkter
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke
på Start for at navigere ruten.
Hvis du vil indtaste bogstaver,
der indgår i navnet, skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet
område, skal du trykke på Find > Nær.
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination vha. stemmemeddelelser,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, genberegner nüvi ruten.
Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet.
Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ T ryk på det for at få vist siden
➋ T ryk for at åbne siden Drejliste.
➌ Tryk for at få vist siden
Hvor er jeg?.
➍ Tryk på og for at zoome
➎
➏
➐
ind og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at få vist et andet datafelt.
Tilføjelse af et stop
1. Under navigation skal du trykke på
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din endelige
destination.
Næste sving eller siden Vejkrydsinfo, hvis den er tilgængelig.
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke på
2. Tryk på
eller
.
Brug af FM TMCtrafikmodtager
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM TMC-trafikmodtageren følger med
nogle nüvi-pakker.
FM-trafikmodtageren og din nüvi skal
være i dataområdet af en FM-station,
der sender TMC-data, for at modtage
trafikoplysninger. Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen. Gå til
www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få yderligere
oplysninger.
.
Hvis der er store forsinkelser i trafikken
på din rute, mens du navigerer, beregner
nüvi automatisk ruten igen. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller på den vej,
du kører på i øjeblikket.
Bemærk: Opvarmede
(metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Visning af reklamer
(kun Nordamerika)
Du kan modtage positionsrelevante
reklamer og kuponer, hvis din nüvi-pakke
indeholder en trafikmodtager.
Tryk på reklamen på skærmen for at få
vist flere oplysninger.
advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Brug af håndfri funktioner
Opkald til et nummer
Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig 1. Vælg Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op.
på visse nüvi-modeller.
Før du kan bruge håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din nüvi.
Enheden og din nüvi skal være tændte og
stå tæt på hinanden for at kunne parres.
Parring af telefonen
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder
Bluetooth, og tryk på Aktiveret > OK.
4. Tryk på Tilføj enhed > OK.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du
trykke på
> Afslut opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald.
• Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet.
• Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet og få telefonen til at holde op
med at ringe.
Opladning af nüvi
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
• Tilslut bilens strømkabel.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234) til
din nüvi på telefonen.
• Tilslut USB-kablet (medfølger i nogle
pakker).
• Tilslut en AC-adapter (valgfrit
tilbehør).
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Beskyttelse af nüvi
1. Sørg for, at du er på din
sikkerhedsposition, og at din nüvi
modtager satellitsignaler.
til gratis opdatering af kort, hvis du
registrerer din nüvi via telefon eller venter
længere end 60 dage efter første gang,
du kører med din nüvi.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Flere oplysninger
3. Tryk på knappen under Garmin Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på OK.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode og din sikkerhedsposition,
skal din nüvi indsendes til Garmin for
at blive låst op. Du skal også indsende
en gyldig produktregistrering eller et
købsbevis.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis opdatering
af kort (hvis en sådan forefindes)
ved at registrere din nüvi på
http://my.garmin.com senest 60 dage efter,
at du har modtaget satellitsignaler og
kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp.
Du kan downloade den nyeste
version af brugervejledningen fra
www.garmin.com. Du kan få
yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™
og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende
SanDisk eller dets datterselskaber.
nüvi 1300-serien Lynstartvejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising