Garmin | nuvi 1310 | Garmin nuvi 1310 prirucnik za brzo pokretanje

Garmin nuvi 1310 prirucnik za brzo pokretanje
nüvi serije 1300
®
priručnik za brzo pokretanje
za upotrebu sa sljedećim modelima uređaja nüvi:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
Svibanj 2009.
© 2009. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
190-01050-66 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Vaš uređaj nüvi
kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o
U
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Korištenje glavnog
izbornika
➊
Tipka napajanja:
Pritisnite kako biste
uključili i isključili nüvi.
➋➌
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Zvučnik
Utor
microSD™
kartice
Mikrofon
➍
Mini-USB priključak
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Jačina GPS satelitskog signala.
Status Bluetooth® tehnologije.
Dodirnite za odabir načina
korištenja.
Trenutno vrijeme. Dodirnite za
promjenu postavki vremena.
Status baterije.
Dodirnite za pronalazak odredišta.
Dodirnite za prikaz karte.
Dodirnite za uspostavu poziva ako
ste priključeni na kompatibilan
mobitel.
Dodirnite za podešavanje glasnoće.
Dodirnite za korištenje alata kao što
su postavke i pomoć.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Postavljanje uređaja nüvi
Prije montaže uređaja nüvi u vodiču Važni podaci o sigurnosti i proizvodu potražite informacije o zakonima koji se
odnose na montažu na vjetrobransko staklo.
Montiranje uređaja nüvi
1. Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača.
Postavite vakuumski nosač na vjetrobran.
Vakuumski nosač
2. Prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranu.
3. Uglavite bazu na ručicu vakuumskog nosača.
4. Priključite kabel napajanja u vozilu u stražnju
stranu uređaja nüvi.
5. Drugi kraj kabela napajanja u vozilu priključite u
utičnicu u vozilu. Ako je uređaj priključen i vozilo
upaljeno, trebao bi se pokrenuti automatski.
Slijedite upute na zaslonu.
Baza
6. Postavite podnožje uređaja nüvi u bazu.
7. Nagnite uređaj nüvi prema nazad dok ne sjedne
na mjesto.
8. Ako koristite prijemnik za obavijesti o prometu u
Europi, priključite vanjsku antenu na prijemnik za
obavijesti o prometu i priljubite ga uz vjetrobransko
staklo uz pomoć vakuumskih nosača. (neki nüvi
paketi sadrže prijemnike za obavijesti o prometu.)
Kabel
napajanja
vozila
Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako biste izbjegli oštećenja, prilikom izlaska iz vozila
izvadite uređaj ili ga uklonite s izravnog sunca.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Ponovno postavljanje
uređaja nüvi
Primanje satelitskih signala
1. Izađite na otvoren prostor, podalje
od visokih zgrada i stabala.
Ako vam uređaj nüvi prestane
funkcionirati, ponovno ga postavite
tako da pritisnete i držite gumb
Napajanje 10 sekundi.
2. Uključite uređaj nüvi.
Traženje satelitskih signala može potrajati
nekoliko minuta. Crtice
označavaju
jačinu satelitskog signala. Ako je barem
jedna od crtica zelene boje, to znači kako
je nüvi pronašao satelitski signal.
Pronalaženje točaka
interesa
1. Dodirnite Kamo? > Točke interesa.
Korištenje gumba za
uključivanje
2. Odaberite kategoriju i potkategoriju.
Pritisnite i odmah pustite tipku Napajanje
za prikaz dodatnih opcija:
• Dodirnite i za podešavanje
osvijetljenosti slike.
• Dodirnite Zaključavanje zaslona
kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona. Dok je zaslon nüvi uređaja
zaključan, pozadinsko osvjetljenje
zaslona će se prigušiti.
• Dodirnite Isključi kako biste isključili
uređaj nüvi. Nüvi možete isključiti
i tako da pritisnete i držite gumb
Napajanje 8 sekundi.
3. Odaberite odredište, a zatim pritisnite
Idi!.
4. Po potrebi za kretanje rutom dodirnite
Pokreni.
Za unos slova koje se nalaze u nazivu
dodirnite Kamo? > Točke interesa >
Unos naziva.
Za traženje lokacije na drugom području
dodirnite Kamo? > Blizu.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Praćenje rute
Vaša ruta je označena grimiznom linijom.
Za vrijeme putovanja, uređaj nüvi će vas
navoditi do odredišta putem glasovnih
upozorenja, strelica na karti i uputa pri
vrhu karte. Ako skrenete s originalne rute,
uređaj nüvi će ponovno izračunati rutu.
Dodirnite i povucite kartu za prikaz
drugog područja karte.
Dok putujete po glavnim prometnicama,
mogla bi se prikazati ikona ograničenja
brzine.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ D odirnite za prikaz stranice Sljedeće
➋ D odirnite za pregled stranice s
➌
➍
➎
➏
➐
popisom skretanja.
Dodirnite za pregled stranice
Gdje sam?
Dodirnite i za povećavanje
i smanjivanje.
Dodirnite za povratak na glavni
izbornik.
Dodirnite za pregled putnog
računala.
Dodirnite za prikaz drugog
podatkovnog polja.
Dodavanje zaustavljanja
1. Tijekom navigacije rutom, dodirnite
> Kamo?.
2. Potražite dodatno zaustavljanje.
3. Dodirnite Idi!.
4. Za dodavanje ovog zaustavljanja prije
krajnjeg odredišta, dodirnite Dodaj kao
točku rute.
skretanje ili stranice za prikaz
križanja, ako je dostupna.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Zaobilaženje
1. Tijekom navigacije rutom, dodirnite
2. Dodirnite
ili
.
.
Korištenje FM TMC
prijemnika za obavijesti
o prometu
Napomena: Tvrtka Garmin nije
odgovorna za točnost informacija o
prometu.
FM TMC (Traffic Message Channel)
prijemnik za obavijesti o prometu
uključen je s nekim paketima nüvi.
Za primanje informacija o prometu,
prijemnik za obavijesti o prometu i
nüvi moraju biti u dosegu podataka
FM radiostanice koja odašilje TMC
podatke. Ne trebate aktivirati pretplatu
koju ste dobili uz svoj FM prijemnik za
obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira
automatski nakon što vaš uređaj nüvi
primi satelitske signale s podacima o
prometu od davatelja plaćenih usluga.
Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/traffic ili
www.garmin.com.
Ako na ruti tijekom navigacije dođe
do značajnog prometnog zastoja, nüvi
automatski vrši ponovni izračun rute.
Ikona prometa mijenja boju kako bi
naznačila gustoću prometa na ruti ili na
cesti kojom trenutno vozite.
Napomena: Grijani (galvanizirani)
prozori mogli bi negativno utjecati
na radne karakteristike prijemnika za
obavijesti o prometu.
Pregled oglasa (samo Sjeverna
Amerika)
Ako vaš nüvi paket sadrži prijemnik za
obavijesti o prometu, možete primati
oglase i kupone koji su relevantni za
vašu lokaciju.
Za prikaz dodatnih informacije dodirnite
oglas na zaslonu.
oprez: Ne pokušavajte zapisati
kuponske kodove za vrijeme vožnje.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Korištenje hands-free
značajki
Bežična tehnologija Bluetooth dostupna
je za neke modele uređaja nüvi.
Želite li koristiti hands-free značajke,
uparite telefon i uređaj nüvi. Za
uparivanje i povezivanje, vaš uređaj i
nüvi trebaju biti uključeni i blizu jedno
drugom.
Upućivanje poziva
1. Odaberite Telefon > Biraj.
2. Unesite broj i dodirnite Biraj.
3. Za prekid poziva dodirnite
Prekini.
>
Primanje poziva
Kada vas netko nazove otvara se prozor
dolaznog prostora.
Uparivanje telefona
1. Omogućite Bluetooth komponentu na
svom telefonu.
• Za odgovor na poziv dodirnite
Odgovori.
• Dodirnite Ignoriraj za ignoriranje
poziva i prekidanje zvonjave telefona.
2. Na svom uređaju nüvi dodirnite Alati >
Postavke > Bluetooth.
Punjenje uređaja nüvi
3. Dodirnite gumb ispod natpisa
Bluetooth i dodirnite Omogućeno >
OK.
4. Dodirnite Dodaj uređaj > OK.
5. Odaberite telefon i dodirnite OK.
• Priključite kabel napajanja u vozilu.
• Priključite USB kabel (priložen u
nekim paketima).
• Priključite AC adapter (dodatna
oprema).
6. Unesite Bluetooth PIN (1234) za svoj
nüvi u telefon.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Zaštita uređaja nüvi
duže od 60 dana nakon prve vožnje uz
pomoć uređaja nüvi, gubite pravo na
besplatno ažuriranje karata.
2. Dodirnite Alati > Postavke >
Sigurnost.
Dodane informacije
1. Provjerite jeste li na sigurnosnoj
lokaciji, te prima li nüvi satelitske
signale.
Za dodatne informacije o uređaju nüvi
odaberite Alati > Pomoć. Preuzmite
najnoviju verziju korisničkog priručnika
sa stranice www.garmin.com. Dodatne
informacije potražite na adresi
http://buy.garmin.com ili se obratite
svom zastupniku za Garmin.
3. Dodirnite gumb ispod opcije Garmin
Lock.
4. Unesite četveroznamenkasti PIN.
5. Dodirnite Postavi.
NAPOMENA: Ako zaboravite svoj
PIN i sigurnosnu lokaciju, morat ćete
uređaj nüvi poslati u tvrtku Garmin
na otključavanje. Potrebno je poslati i
valjani dokaz kupnje.
nüMaps Guarantee™
Želite li primiti jedno besplatno ažuriranje
karte (ako je dostupno), registrirajte svoj
uređaj nüvi na http://my.garmin.com u
roku od 60 dana od traženja satelita i
vožnje uz pomoć uređaja nüvi. Ako se
registrirate telefonskim putem ili čekate
Garmin®, logotip Garmin i nüvi® trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani
u SAD-u ili drugim državama. Garmin Lock™ i nüMaps
Guarantee™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili
njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. Riječ
i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke
Garmin. microSD™ je zaštitni znak tvrtke SanDisk ili
njenih podružnica.
Priručnik za brzo pokretanje iz serije nüvi 1300
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising