Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | User guide | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Käyttöopas

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Käyttöopas
nüLink! 1695
™
käyttöopas
01102436
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Mallinumero: 01102436
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version
luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa
(www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™,
Hotfix™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™, trafficTrends™,
myTrends™, nüRoute™ ja Ciao!™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Windows® ja Windows NT® ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple
Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Aloitus....................................... 1
Tietoja laitteesta............................... 1
Päävalikon käyttäminen................... 1
Tietoja päävalikon työkalurivistä....... 2
Laitteen määrittäminen..................... 2
Kulkuneuvotilat................................. 4
Näytön kirkkauden säätäminen........ 4
Näytön lukitseminen......................... 5
Virran katkaiseminen laitteesta......... 5
Laitteen nollaaminen........................ 5
Äänenvoimakkuuden säätäminen.... 5
Näyttöjen selaaminen....................... 5
Näyttönäppäimistön käyttäminen..... 6
Tietoja kohdepisteistä....................... 6
Navigoiminen poissa tieltä................ 8
Kiertotien käyttäminen...................... 9
Reitin pysäyttäminen........................ 9
Paikkojen etsiminen............... 10
Osoitteen etsiminen........................ 10
nüLink! 1695 -käyttöopas
Aja-sivun käyttäminen.....................11
Kotisijainnin asettaminen................ 12
Viimeksi löydettyjen paikkojen
luettelon näyttäminen.................. 14
Määränpään etsiminen
puhelinluettelon tietojen
avulla........................................... 14
Polttoainehintojen etsiminen.......... 15
Elokuvien näytösaikojen
tarkistaminen............................... 15
Paikallisten tapahtumien
etsiminen..................................... 15
Pysäköintipaikan etsiminen............ 15
Risteyksen etsiminen..................... 16
Tietoja suosikeista.......................... 16
Matkan suunnitteleminen............... 17
Kartan painikkeiden
käyttäminen................................. 19
Kartan selaaminen
koskettamalla näyttöä.................. 19
Löydettyjen paikkojen
lähettäminen laitteeseen.............. 19
Reitin simuloiminen sijaintiin.......... 20
Koordinaattien antaminen.............. 20
iii
Sisällysluettelo
Tietoja karttasivuista.............. 21
Kartan näyttäminen navigoinnin
aikana.......................................... 21
Matkan tietojen näyttäminen.......... 22
Käännösluettelon
tarkasteleminen .......................... 22
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen........................... 23
Risteysnäkymäsivun
näyttäminen................................. 23
Kävelynavigointikartan
käyttäminen................................. 24
Tietoja liikenteestä................. 25
Tietoja liikennekuvakkeesta............ 25
Liikenne reitillä................................ 26
Liikennekartan tarkasteleminen...... 26
Ruuhkien etsiminen........................ 26
Liikennetietojen poistaminen
käytöstä ...................................... 27
Tietoja tarjouksista.......................... 27
Tietoja nüLink! -palveluista... 28
nüLink! -palvelujen käyttäminen..... 28
nüLink! -kaupan tilin tilan
tarkistaminen............................... 28
iv
nüLink! -palvelujen uusiminen........ 29
myGarmin-viestien
tarkasteleminen........................... 29
Tietoja valvontakameroista............. 29
Tietoja handsfreeominaisuuksista..................... 31
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla.................. 31
Puhelun vastaanottaminen . .......... 32
Laitteen käyttäminen puhelun
aikana ......................................... 33
Puhelin-valikon avaaminen............ 33
Tietoja Ciao!™-palvelusta ...... 36
Tietoja Ciao! -verkoista................... 36
Ciao!-palvelun ottaminen
käyttöön....................................... 36
Tietoja Ciao!-palvelun
kaveriluettelosta........................... 36
Ciao! -tilailmoituksen
päivittäminen............................... 37
Ciao! -tilailmoitus sosiaalisissa
verkostoissa................................. 37
Ciao! -näkyvyyden muuttaminen.... 38
nüLink! 1695 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Ciao! -kutsun hyväksyminen tai
hylkääminen................................ 38
Kaverin kutsuminen
puhelinnumerolla......................... 38
Kaverin kutsuminen
sähköpostitse............................... 39
Kaverin Ciao! -tietojen
tarkasteleminen........................... 39
Kaverin sijainnin
tarkasteleminen........................... 39
Kaverin poistaminen....................... 40
Ciao!-palvelun poistaminen
käytöstä....................................... 40
Tietojen hallinta...................... 41
Yhteensopivat tiedostotyypit........... 41
Tietoja muistikorteista..................... 41
Laitteen liittäminen
tietokoneeseen............................ 42
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen............................ 42
Tiedostojen poistaminen
laitteesta ..................................... 43
nüLink! 1695 -käyttöopas
Työkalut-valikon .
käyttäminen............................ 44
Laitteen asetusten käyttäminen...... 44
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen........................... 44
Ohjeen käyttäminen....................... 44
Tietoja ecoRoute™-toiminnosta....... 44
ecoRoute-toiminnon
käyttäminen................................. 45
Säätietojen tarkasteleminen........... 48
Lentotietojen tarkasteleminen........ 49
Kuvien katselun käyttäminen.......... 50
Valuuttamuuntimen
käyttäminen................................. 51
Maailmankellon käyttäminen.......... 51
Laskimen käyttäminen.................... 52
Yksikkömuuntimen
käyttäminen................................. 52
v
Sisällysluettelo
Laitteen mukauttaminen........ 53
Järjestelmän asetukset................... 53
Autonavigointiasetukset................. 54
Kartan perspektiivin
muuttaminen................................ 55
Läheisyyspisteasetukset................ 55
Reittiasetukset................................ 56
Tietoja trafficTrends™toiminnosta.................................. 57
Tietoja myTrends™-toiminnosta...... 57
Kävelynavigointiasetukset.............. 58
Näyttöasetukset.............................. 59
Kieliasetukset................................. 60
Alkuperäisten laiteasetusten
palauttaminen.............................. 60
Liite.......................................... 61
Kiinnittäminen kojelautaan............. 64
Laitteen ja telineen
irrottaminen.................................. 65
nüMaps Guarantee™...................... 66
nüMaps Lifetime™........................... 66
Lisäkarttojen ostaminen................. 66
Tietoja ekstroista............................ 66
Garmin Travel Guide...................... 67
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen.................................. 67
Laitteen rekisteröiminen................. 68
Ohjelmiston päivittäminen.............. 68
Tekniset tiedot................................ 69
Vianmääritys................................... 70
Hakemisto............................... 72
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista..................... 61
Laitteen huoltaminen ..................... 61
Garmin Lockin™ ottaminen
käyttöön....................................... 62
Näytön kalibroiminen...................... 63
Käyttäjätietojen poistaminen.......... 64
Akun tiedot .................................... 64
vi
nüLink! 1695 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Tietoja laitteesta
Päävalikon käyttäminen
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
➊
➋
➌
➍
➊
Virtapainike
➋
microSD -korttipaikka
➌
Mikrofoni
➍
Micro-USB-liitäntä
™
nüLink! 1695 -käyttöopas
➊
➋
➌ ➍ ➎
•
•
•
•
•
Etsi määränpää valitsemalla ➊.
Tarkastele karttaa valitsemalla ➋.
Soita valitsemalla ➌, kun laite
on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta ➍painikkeella.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
ohjetta ja säätietoja valitsemalla ➎.
1
Aloitus
Tietoja päävalikon
työkalurivistä
Kuvake
Kuvaus
GPS-signaalin tila. Voit tarkastella
satelliittitietoja painamalla
kuvaketta pitkään.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy,
kun laite on liitetty yhteensopivaan
laitteeseen. Voit muuttaa
Bluetooth-asetuksia koskettamalla
tätä).
Kulkuvälinetilan osoitin. Valitse
kulkuvälinetila koskettamalla tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Nykyinen lämpötila. Tarkastele
säätietoja koskettamalla tätä.
nüLink! -palvelusignaalin tila.
Akun tila.
2
Laitteen määrittäminen
Tee nämä toimet, kun käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
1. Kiinnitä laite.
2. Lataa laite (sivu 3).
3. Etsi satelliitteja (sivu 4).
Laitteen kiinnittäminen
 Varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
ILMOITUS
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Aloitus
1. Poista imukupista ➊ kirkas
muovisuojus.
2. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
3. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
4. Liitä ajoneuvon virtajohto ➋
kiinnitystelineen taustapuolelle.
5. Napsauta teline ➌ kiinni imukupin
varteen.
➊
8. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Laitteen lataaminen
Lataa laitetta vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
Laitteen voi liittää virtalähteeseen
kolmella tavalla.
➌
➋
6. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
7. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
nüLink! 1695 -käyttöopas
•
•
•
Liitä ajoneuvon virtajohto
telineeseen, kun laite on telineessä.
Liitä USB-kaapeli.
Liitä AC-sovitin (toimitetaan
joidenkin laitemallien mukana).
3
Aloitus
Satelliittien etsiminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida
laitteen avulla.
1. Käynnistä laite.
2. Mene tarvittaessa ulos aukealle
paikalle, pois korkeiden rakennusten
ja puiden luota.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
Kulkuneuvotilat
Autoilutila
Jalankulkijatila
Laitteessa on useita kulkuneuvotiloja
navigointiin. Reitityksen laskutapa
vaihtelee kulkuneuvotilan mukaan.
Esimerkiksi jalankulkijatilassa,
kun cityXplorer™-kartat on ladattu,
4
laite laskee reitin käyttämällä sekä
julkista liikennettä, kuten busseja tai
metrolinjoja, että kävelyä. cityXplorerkarttoja ei toimiteta laitteen mukana.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
www.garmin.com.
Kulkuneuvotila vaihtaminen
1. Kosketa kulkuneuvotilan kuvaketta.
2. Valitse tila.
3. Valitse Tallenna.
Näytön kirkkauden
säätäminen
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Voit säätää näytön kirkkautta
koskettamalla ja vetämällä
vierityspalkkia.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Aloitus
Näytön lukitseminen
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Jos haluat välttää turhat
ruutukosketukset, valitse Lukitse
näyttö.
Virran katkaiseminen
laitteesta
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
1. Valitse päävalikosta Voimakkuus.
2. Säädä äänenvoimakkuutta
liukusäätimellä.
Äänen mykistäminen
Mykistä kaikki äänet valitsemalla
Voimakkuus > .
1. Voit tarkastella lisäasetuksia
painamalla virtapainiketta lyhyesti.
2. Voit sammuttaa laitteen valitsemalla
Virta pois. Voit katkaista
laitteesta virran myös painamalla
virtapainiketta kaksi sekuntia.
•
Laitteen nollaaminen
•
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Näyttöjen selaaminen
•
•
Katso lisää vaihtoehtoja
valitsemalla .
Katso lisää vaihtoehtoja
koskettamalla ja -painikkeita.
Voit vierittää nopeammin painamalla
- tai -painiketta pitkään.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
-kuvaketta pitkään.
5
Aloitus
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
HUOMAUTUS: Lisätietoja
näppäimistöasettelun muuttamisesta
on kohdassa Laitteen mukauttaminen
(sivu 53).
•
•
•
•
•
•
•
6
Kirjoita kirjain tai numero
koskettamalla merkkiä
näppäimistöllä.
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
Siirrä kohdistinta koskettamalla
tekstikenttää.
Poista merkki -painikkeella.
Voit poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
Koskettamalla -kohtaa voit valita
näppäimistön kielitilan.
Koskettamalla
-kohtaa voit
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät miljoonia kohdepisteitä,
kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Kosketa luokkaa.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
Vihje: voit rajata hakua
valitsemalla , kirjoittamalla tekstiä
ja valitsemalla Valmis.
Näyttöön tulee luettelo nykyisen
sijainnin lähellä olevista kohteista.
4. Valitse jokin kohde.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Aloitus
Kohdepisteen etsiminen
kirjoittamalla nimi
Paikallinen haku ei ehkä ole käytettävissä
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Paikallinen haku.
2. Kirjoita koko nimi tai sen osa.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikallisen haun tulosta.
• Valitsemalla Garmin-välilehden
voit etsiä laitteeseen ladattuja
karttatietoja.
5. Valitse jokin kohde.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Kohdepisteiden etsiminen
jalankulkijatilassa
Joissakin kaupungeissa voit navigoida
julkisilla kulkuvälineillä käyttämällä
jalankulkijatilassa cityXplorer-karttoja.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
www.garmin.com.
1. Valitse kulkuvälinetilaksi
Jalankulkija (sivu 4).
2. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
3. Kosketa luokkaa.
4. Valitse tarvittaessa aliluokka.
5. Valitse jokin kohde.
6. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Ajaminen voit
laskea reitin, jonka navigoit
ajaen.
• Valitsemalla Kävely voit laskea
reitin, jonka navigoit kävellen.
7
Aloitus
Valitsemalla Julkinen liikenne
(jos se on käytettävissä) voit
laskea reitin, joka käyttää julkisia
kulkuneuvoja ja kävelyä.
7. Valitse Aja.
•
Pisteiden lisääminen aktiiviselle
reitille
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Minne?.
3. Kosketa luokkaa.
4. Valitse tarvittaessa aliluokka.
5. Kosketa määränpäätä.
6. Valitsemalla Aja > Lisää nykyiselle
reitille voit lisätä uuden määränpään
aktiiviselle reitille kohde- eli
kauttakulkupisteeksi.
8
Aktiivisen reitin määränpään
vaihtaminen
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Minne?.
3. Etsi sijainti.
4. Valitsemalla Aja > Aloita uusi reitti.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois
tieltä -tilaa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Laskentatila.
2. Valitse Pois tieltä > Tallenna.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Aloitus
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
Reitin pysäyttäminen
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Pysäytä.
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Kiertotie (tai jalankulkijatilassa Uud.lask).
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
9
Paikkojen etsiminen
Paikkojen etsiminen
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisen haun tekemisestä on
sivulla 6.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: painikkeiden nimet
ja toimien järjestys saattavat poiketa
seuraavista laitteeseen ladattujen
karttatietojen version mukaan.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3. Valitse Kirjoita kaupunki.
4. Kirjoita kaupungin nimi.
5. Kosketa Valmis-kohtaa.
10
6. Valitse tarvittaessa kaupunki/
postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot
eivät sisällä postinumerohaun
mahdollisuutta.
7. Kirjoita osoitteen numero.
8. Kosketa Valmis-kohtaa.
9. Kirjoita kadunnimi.
10. Kosketa Valmis-kohtaa.
11. Valitse katu tarvittaessa.
12. Valitse osoite tarvittaessa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Aja-sivun käyttäminen
•
Aja-sivu sivu avautuu, kun valitset
sijainnin.
➊ ➋
➌
➍
➏
•
•
•
•
•
➎
➐
Valitsemalla ➊ voit soittaa valittuun
sijaintiin, kun laite on liitetty
puhelimeen, tai tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
Valitsemalla ➋ voit siirtyä 2D- ja
3D-näkymän välillä.
Voit kiertää näkymää valitsemalla ➌.
Valitsemalla ➍ voit näyttää lisätietoja
sijainnista.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➎.
nüLink! 1695 -käyttöopas
•
Palaa edelliselle sivulle
valitsemalla ➏.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä pitkään.
Luo yksityiskohtainen reitti
kohteeseen valitsemalla ➐.
Väärän kohdepisteen
ilmoittaminen
Kun hakutulokset sisältävät
vanhentuneen tai väärän kohdepisteen,
voit poistaa sijainnin tulevista hauista.
1. Valitse Aja-sivulla ilmoitus.
2. Valitse
> Ilmoita virhe > Kyllä.
Sijainti poistetaan tulevista hauista.
11
Paikkojen etsiminen
Kohdepisteen puhelinnumeron
muokkaaminen
Jos hakutuloksissa on vanhentunut tai
väärä kohdepisteen puhelinnumero, voit
muokata puhelinnumeroa.
1.
2.
3.
4.
Valitse Aja-sivulla ilmoitus.
Valitse
> Muokkaa puh.nroa.
Kirjoita puhelinnumero.
Kosketa Valmis-kohtaa.
Puhelinnumero päivittyy laitteessa.
Kohdepisteen luokitteleminen
Jos kohdepisteen tähtiluokitus on
käytettävissä, voit tarkastella ja muuttaa
sitä.
1. Valitse Aja-sivulla ilmoitus.
Jos kohdepisteen tähtiluokitus on
käytettävissä, se näkyy Aja-kohdan
vasemmalla puolella.
12
2. Voit luokitella kohdepisteen
koskettamalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen,
johon useimmiten palaat.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
2. Valitse kotisijainnin asetusvaihtoehto:
• Kirjoita kotiosoitteesi
valitsemalla Kirjoita kotiosoite.
• Määritä nykyinen sijainti
kotisijainniksi valitsemalla
Käytä nykyistä sijaintia.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
•
Määritä hiljattain löydetty sijainti
kotisijainniksi valitsemalla Vasta
löydetyt.
Palaaminen kotiin
Määritä kotisijainti, jotta voit navigoida
sinne.
Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse osoitteen
vaihtamisvaihtoehto.
Kotisijainnin muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Koti.
2. Valitse Muokkaa.
3. Tee muutokset.
4. Kosketa Valmis-kohtaa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
>
Sijainnin etsiminen joltakin
toiselta alueelta
1. Valitse päävalikosta Minne? >
>
Lähellä.
2. Valitse hakualue:
• Valitsemalla Missä nyt olen voit
hakea nykyisen sijainnin lähellä
olevia paikkoja.
• Valitsemalla Toisesta
kaupungista voit hakea paikkoja
kirjoittamasi kaupungin läheltä.
• Valitsemalla Edellinen
määränpää voit hakea hiljattain
löydetyn sijainnin läheltä.
• Valitsemalla Suosikkimääränpää voit hakea
suosikkimääränpään läheltä.
• Valitsemalla Lähellä nykyistä
reittiä voit hakea paikkoja
nykyisen reitin varrelta.
13
Paikkojen etsiminen
•
Valitsemalla Määränpää voit
hakea paikkoja nykyisen reitin
määränpään läheltä.
Viimeksi löydettyjen
paikkojen luettelon
näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt
50 sijaintia.
Valitse päävalikosta Minne? > Vasta
löydetyt.
Vasta löydettyjen sijaintien
luettelon tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Minne? > Vasta
löydetyt >
> Kyllä.
14
Määränpään etsiminen
puhelinluettelon tietojen
avulla
Puhelinluettelotiedot eivät välttämättä
ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Valkoiset sivut.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nimellä voit etsiä
luettelotietoja etu- ja sukunimillä.
• Valitsemalla Puh.nrolla
voit etsiä luettelotietoja
puhelinnumeron avulla.
3. Kirjoita nimi tai puhelinnumero.
4. Kosketa Valmis-kohtaa.
5. Valitse tarvittaessa merkintää
hakutuloksissa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Polttoainehintojen
etsiminen
3. Valitse jokin tuleva päivä.
4. Valitse Haku elok. nimen mukaan
tai Etsi teatt. nimellä.
5. Valitse elokuvan tai elokuvateatterin
nimi.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Polttoainehinnat.
2. Valitse
> Polttoainetyyppi.
3. Valitse polttoainetyyppi.
4. Valitse Tallenna.
Näyttöön tulee luettelo läheisten
huoltoasemien polttoainehinnoista.
5. Valitse huoltoasema.
Paikallisten tapahtumien
etsiminen
Polttoainehinnat eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
Elokuvien näytösaikojen
tarkistaminen
Elokuvatiedot eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Elokuvat.
2. Valitse
> Valitse päivä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Paikalliset tapahtumat eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Paikalliset tap.
2. Valitse
> Valitse päivä.
3. Kosketa luokkaa.
4. Valitse tapahtuma.
Pysäköintipaikan
etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Etsi pysäköintipaikka.
2. Kosketa pysäköintipaikkaa.
15
Paikkojen etsiminen
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Laite tallentaa pysäköintipaikan, kun
irrotat laitteen telineestä sen käyttäessä
ulkoista virtaa.
Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Viim. paikka.
Risteyksen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Risteys.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Osavaltio tai maa
voit vaihtaa maan, osavaltion tai
provinssin.
• Valitsemalla Kirjoita kaupunki
voit kirjoittaa kaupungin nimen.
• Valitsemalla Etsi kaikki voit
etsiä kaikki valitun maan,
osavaltion tai provinssin
kaupungit.
16
3. Kirjoita ensimmäinen kadunnimi.
4. Kirjoita toinen kadunnimi.
5. Valitse tarvittaessa risteys luettelosta.
Tietoja suosikeista
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
suosikiksi
1. Kosketa karttasivulla
ajoneuvokuvaketta.
2. Valitse Tallenna.
3. Kirjoita nimi.
4. Kosketa Valmis-kohtaa.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Sijaintien tallentaminen
suosikeiksi
1. Etsi sijainti (sivu 6).
2. Valitse Aja-sivulla
> Tallenna >
OK.
Suosikkien etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne?.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Kosketa luokkaa.
3. Valitse suosikki.
4. Kosketa ilmoitusta.
5. Valitse
> Muokkaa.
6. Valitse vaihtoehto.
7. Muokkaa tietoja.
8. Kosketa Valmis-kohtaa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda
ja tallentaa matkan, jossa on useita
määränpäitä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
2. Valitse .
3. Valitse Valitse aloituspaikka.
4. Etsi aloituspaikka.
5. Valitse Valitse.
6. Valitsemalla voit lisätä paikkoja
karttaan.
7. Valitse Seuraava.
8. Nimeä reitti.
9. Kosketa Valmis-kohtaa.
17
Paikkojen etsiminen
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelun avulla voti määrittää
lähtöajan ja matkan keston.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
2. Valitse matka.
3. Kosketa paikkaa.
4. Valitse Lähtöaika (tai
Saapumisaika, jos sijainti ei ole
matkan ensimmäinen pysähdys).
5. Valitse päiväys ja aika.
6. Valitse Tallenna.
7. Valitse Kesto.
8. Valitse, miten kauan viivyt
sijainnissa.
9. Valitse Tallenna.
10. Toista tarvittaessa vaiheet 2–7 kunkin
sijainnin kohdalla.
18
Tallennetun matkan
navigoiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
2. Valitse matka.
3. Valitse Aja.
Tallennetun matkan
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnitt.
2. Valitse matka.
3. Valitse .
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Muokkaa
määränpäitä voit lisätä tai
poistaa sijainteja.
• Valitsemalla Optimoi järjestys
voit järjestää matkan sijainnit
tehokkaimmin.
• Valitsemalla Poista matka voit
poistaa koko matkan.
• Voit muokata matkan nimeä
valitsemalla Muuta matkan
nimi.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Kartan painikkeiden
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
2. Kosketa jotakin kartan kohtaa.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja
-painiketta.
• Valitsemalla
voit siirtyä
2D- ja 3D-näkymän välillä.
• Voit kiertää näkymää
valitsemalla .
Kartan selaaminen
koskettamalla näyttöä
Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
• Valitse sijainti koskettamalla sen
aluetta kartassa.
Sijainnin viereen ilmestyy
ilmoitus.
• Voit tarkastella kartan muita
osia koskettamalla karttaa ja
liikuttamalla sormea sen päällä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
•
Napauttamalla karttaa kaksi
kertaa voit lähentää sitä ja
keskittää tiettyyn sijaintiin.
Sijainnin etsiminen kartan avulla
1. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
2. Kosketa paikkaa.
Sijainnin viereen ilmestyy ilmoitus.
3. Kosketa ilmoitusta.
4. Valitse Aja.
Löydettyjen paikkojen
lähettäminen laitteeseen
Voit lähettää sijainteja laitteeseen
useista online-lähteistä, kuten
http://connect.garmin.com.
1. Etsi sijainti tuetusta sivustosta.
2. Lähetä sijainti myGarmin™-tilillesi
sivuston ohjeiden mukaisesti.
19
Paikkojen etsiminen
3. Liitä laite tietokoneeseen USBkaapelilla (sivu 42), jos haluat siirtää
sijainteja laitteeseen manuaalisesti.
myGarmin-tilillesi lähetetyt sijainnit
siirretään automaattisesti laitteen
suosikkeihin (sivu 16) nüLink!
-palvelujen avulla.
Reitin simuloiminen
sijaintiin
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Systeemi > Simuloitu
GPS > Käytössä > Tallenna.
2. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
3. Kosketa jotakin kartan aluetta.
4. Valitse Aja.
20
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa laitteen avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Koordinaatit.
2. Valitsemalla Muoto voit valita
käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
3. Valitse muokattavat koordinaatit.
4. Kirjoita koordinaatit.
5. Kosketa Valmis-kohtaa.
6. Valitse Seuraava.
Koordinaatit näytetään kartassa.
7. Valitse
> Aseta sijainti.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja karttasivuista
Tietoja karttasivuista
Kartan näyttäminen
navigoinnin aikana
ilmoitus
Garmin ei vastaa missään tapauksessa
mistään välillisistä, erityisistä,
epäsuorista tai seurannaisista
vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta
vahingot mahdollisista liikennesakot tai
-haasteet riippumatta siitä, johtuvatko
ne tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai
käytön estymisestä tai tuotteen vioista.
Jotkin osavaltiot eivät salli välillisten tai
seurannaisten vahinkojen pois rajaamista
tai rajoittamista, joten yllä olevat
rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia
käyttäjiä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa
tulla nopeusrajoituskuvake, jossa näkyy
nykyinen nopeusrajoitus.
➊
➍
•
•
•
•
nüLink! 1695 -käyttöopas
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
Valitsemalla ➊ voit tarkastella
seuraavaa käännöstä tai
risteysnäkymää.
Valitse ➋, jos haluat avata
käännösluettelon.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➌.
Palaa päävalikkoon valitsemalla ➍.
21
Tietoja karttasivuista
•
•
•
•
•
Voit vaihtaa tietokenttää
valitsemalla ➎.
Valitsemalla ➏ voit näyttää tietoja
nykyisestä sijainnista.
Voit tarkastella kartan muita osia
valitsemalla ➐ ja liikuttamalla
karttaa.
Valitsemalla ➑ voit näyttää matkan
tiedot.
Valitsemalla ➒ voit ilmoittaa
valvontakamerasta.
Matkan tietojen
näyttäminen
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen
virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1. Valitse kartassa Nopeus > .
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nollaa matkatiedot
voit nollata matkan tiedot.
• Valitsemalla Nollaa
maks. nopeus voit nollata
maksiminopeuden.
• Nollaa matkamittari valitsemalla
Nollaa matka B.
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen
nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.
22
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko
reitin käännökset ja niiden välisen
etäisyyden.
1. Kun navigoit reittiä, kosketa kartan
yläpuolella olevaa tekstipalkkia.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja karttasivuista
Kun navigoit reittiä, voit
näyttää seuraavan käännöksen
koskettamalla vasemman yläkulman
käännösosoitinta.
2. Valitse vaihtoehto:
• Koskettamalla jotakin luettelon
käännöstä voit näyttää seuraavan
käännöksen.
• Valitsemalla
> Näytä kartta
voit näyttää koko reitin kartassa.
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen
Risteysnäkymäsivun
näyttäminen
Joissakin laitemalleissa risteysnäkymässä
näkyy muutama tuleva risteys ja kaistat,
joita kannattaa käyttää.
Kun navigoit reittiä, voit näyttää
risteysnäkymän koskettamalla
vasemman yläkulman
käännösosoitinta.
Kun valitset seuraavan käännöksen,
kartassa näkyy käännöksen lisäksi
etäisyys ja ajoaika siihen.
nüLink! 1695 -käyttöopas
23
Tietoja karttasivuista
Kävelynavigointikartan
käyttäminen
➊
➋
➌
➎
➊
➍
➎
Jalankulkutilassa reitti näkyy
kaksiulotteisessa kartassa.
•
•
•
•
•
24
Valitsemalla ➊ voit näyttää reitin
seuraavan vaiheen.
Valitsemalla ➋ voit näyttää kaikki
reitin vaiheet.
Valitsemalla ➌ voit keskittää kartan
nykyiseen sijaintiin.
Valitsemalla ➍ voit lähentää ja
loitontaa.
Voit vaihtaa tietokenttää
valitsemalla ➎.
Julkisen liikenteen vaihtoehdot
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja,
laite laskee reitin, jolla käytetään eri
julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja
metroa, ja kävelyä.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
www.garmin.com.
Kuvakkeet , , , , ,
ja osoittavat kyseisen reittietapin
navigointitavan. Kun reitillä on
esimerkiksi -kuvake, astu bussiin
kyseisessä paikassa.
Mustat pisteet kartassa ovat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja liikenteestä
Tietoja liikenteestä
Tietoja
liikennekuvakkeesta
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Kun vastaanotat liikennetietoja,
kartassa näkyy liikennekuvake .
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keltainen
Keskivakava
Liikenne on
jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen
Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Harmaa
Ei tietoja
Liikennetiedot
eivät ole
päivittyneet.
25
Tietoja liikenteestä
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on
vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite
laskee reitin automaattisesti uudelleen.
Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen
läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai
vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse reitin navigoimisen
aikana .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse > Vältä.
26
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartassa valitsemalla
Liikennekartta.
Ruuhkien etsiminen
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella ruuhkatietoluetteloa
valitsemalla Liikennehaku.
3. Voit näyttää tien ruuhkat
koskettamalla vastaavaa kohtaa
luettelossa.
4. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää
lisää ruuhkia koskettamalla nuolia.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja liikenteestä
Liikennetietojen
poistaminen käytöstä
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Systeemi >
Sijaintiraportti > Pois.
2. Valitse Tallenna.
Tietoja tarjouksista
Saat liikennetietojen mukana
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä.
Mainosperusteiset liikennetiedot ovat
käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on
oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja.
Tarjousten tarkasteleminen
 VAROITUS
Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja
muistiin, kun ajat autoa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
1. Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan koskettamalla
näytössä näkyvää tarjousta.
2. Jos tarjous näyttää kuvakkeen,
voit hankkia etusetelikoodin
koskettamalla etusetelikuvaketta
Aja-sivulla.
3. Kirjoita koodi muistiin ja näytä se,
kun saavut paikkaan.
Vastaanotettujen tarjousten
luettelon näyttäminen
Valitsemalla Työkalut > Tarjoukset
voit näyttää vastaanottamiesi
tarjousten luettelon.
Tarjousten poistaminen käytöstä
Poista liikennetiedot käytöstä, jotta voit
poistaa tarjoukset käytöstä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Systeemi >
Sijaintiraportti > Pois.
2. Valitse Tallenna.
27
Tietoja nüLink! -palveluista
Tietoja nüLink! .
-palveluista
nüLink! -palvelut eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
Laite sisältää nüLink!- peruspalvelutilauksen, joka aktivoituu, kun käynnistät
laitteen ensimmäisen kerran. nüLink!
-palvelusta saat ajantasaisia tietoja
esimerkiksi polttoainehinnoista ja
lentojen ajoista.
Jotta voit käyttää näitä toimintoja,
sinulla on oltava voimassa oleva
nüLink! -palvelujen tilaus ja laitteesi
on vastaanotettava nüLink!
-palvelusignaalia.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/nulink.
28
nüLink! -palvelujen
käyttäminen
Voit ostaa Premium nüLink! -palveluja,
kuten reaaliaikaisia valvontakamera- ja
säätutatietoja.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
nüLink!™-kauppa.
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla
kohteen.
3. Voit ostaa Premium-sisältöä
valitsemalla Päivitä.
nüLink! -kaupan tilin tilan
tarkistaminen
Voit tarkistaa nüLink! -palvelutilauksesi
tilan, kuten perustilauksen ja Premiumsisällön laskutuksen tilan.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
nüLink!™-kauppa >
> Tilin tila.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja nüLink! -palveluista
2. Voit katsoa tiedot koskettamalla
jotakin luettelon kohdetta.
nüLink! -palvelujen
uusiminen
Kun tilaus päättyy, voit uusia
tilauksen ja jatkaa nüLink! -palvelujen
vastaanottamista.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
nüLink!™-kauppa >
> Tilin tila.
2. Valitse kohdetta luettelossa.
3. Valitse Uudista.
4. Valitse ostovaihtoehto.
5. Valitse Osta.
6. Kirjoita myGarmin-salasanasi.
myGarmin-viestien
tarkasteleminen
Jos sinulla on lukemattomia viestejä,
niiden määrä näkyy sinisessä soikiossa
myGarmin-kuvakkeen yläpuolella.
myGarmin ei ehkä ole käytettävissä
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
myGarmin.
2. Valitse viesti.
Tietoja valvontakameroista
Laite sisältää satojen valvontakameroiden
sijainnit. Laite hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi
se saattaa varoittaa ylinopeudesta.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
nüLink! -palveluilla voit vastaanottaa
myGarmin-viestejä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
29
Tietoja nüLink! -palveluista
Valvontakameroiden
käytettävyys
Valvontakameratiedot eivät ehkä ole
saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa. Tarkista saatavuus osoitteessa
http://my.garmin.com. Valvontakameratiedot eivät ole käytettävissä Sveitsissä.
Valvontakameratiedot on oletusarvoisesti
poistettu käytöstä Saksassa ja Itävallassa.
Valvontakameratietokannan
käyttäminen voi olla rike joissakin
Euroopan maissa. Ennen kuin käytät
valvontakameratietokantaa tai otat sen
käyttöön, selvitä laillisuus ja mahdolliset
oikeudelliset seuraamukset maissa, joissa
aiot käyttää tietokantaa.
Garmin International ja sen
tytäryhtiöt eivät vastaa tämän
valvontakameratietokannan
käyttämisestä. Garmin International
ja sen tytäryhtiöt eivät takaa
valvontakameratietokannan tietojen
oikeellisuutta tai kattavuutta millään
tavalla.
30
Valvontakameroiden
ilmoittaminen
Voit ilmoittaa erilaisista
valvontakameroista, kun havaitset niitä.
Valitse kartassa > Ilmoita
valvontakamera.
HUOMAUTUS: jos ei näy, voit
ilmoittaa valvontakameroista koskettamalla nopeusrajoituskuvaketta.
Valvontakameran sijainti jaetaan muiden
käyttäjien kanssa.
Valvontakameratietojen
poistaminen käytöstä
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
Hälytykset.
2. Poista valinta Garminvalvontakam. -valintaruudusta.
3. Valitse Tallenna.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja handsfree-ominaisuuksista
Tietoja handsfreeominaisuuksista
Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja,
sinun on luotava pariliitos puhelimen ja
laitteen välille. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Pariliitoksen
muodostaminen
puhelimen asetuksilla
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin (33 jalkaa) päässä
toisistaan.
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
2. Valitse laitteessa Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Bluetooth.
3. Valitse Ota käyttöön > Tallenna.
4. Valitse Lisää puhelin > OK.
5. Valitse puhelin.
nüLink! 1695 -käyttöopas
6. Kosketa OK-painiketta.
7. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
Pariliitoksen muodostaminen
laitteen asetuksilla
1. Valitse laitteen päävalikosta
Työkalut > Asetukset > Bluetooth >
Puhelin > .
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
3. Ota käyttöön etsintätila puhelimessa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
4. Valitse laitteessa OK.
5. Valitse puhelin laiteluettelosta.
6. Valitse laitteessa OK.
7. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
31
Tietoja handsfree-ominaisuuksista
Tietoja laitteiden pariliitoksesta
• Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
• Toinen laite on ehkä määritettävä
muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
• Kun puhelin on liitetty laitteeseen,
voit soittaa puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
32
Soittaminen numeroon
Muodosta pariliitos puhelimen ja
laitteen välille, jotta voit soittaa
puhelinnumeroon laitteella.
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Tuleva puhelu -ikkuna
avautuu.
•
•
Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Ohita puhelu valitsemalla Ohita.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja handsfree-ominaisuuksista
Laitteen käyttäminen
puhelun aikana
Puhelun aikana näkyy kartassa ja
Puhelin päävalikossa. Puhelukuvake
saattaa näyttää erilaiselta laitteen eri
näytöissä.
1. Valitse karttasivulla .
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä puhel. voit
sammuttaa laitteen, mutta jatkaa
puhelua.
• Valitsemalla Näppäimistö
voit näyttää näppäimistösivun,
jolla käytetään automatisoituja
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin
valitsemalla Mykistä.
• Voit lopettaa puhelun
valitsemalla Lopeta.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Koputuksen käyttäminen
Jos vastaanotat puhelun aikana toisen
puhelun, näyttöön tulee tulevan puhelun
ikkuna.
1. Valitse .
2. Valitse Vaihda.
3. Kun haluat lopettaa puhelun, valitse
Lopeta.
Tämä ei katkaise pidossa olevaa
puhelua.
Puhelin-valikon avaaminen
Valitse päävalikosta Puhelin.
HUOMAUTUS: kaikki puhelimet
eivät tue laitteen Puhelin-valikon
kaikkia toimintoja.
33
Tietoja handsfree-ominaisuuksista
Tietoja puhelinmuistiosta
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
laitteeseen aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden laitteeseen.
Saattaa kulua muutama minuutti, ennen
kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Puhelinmuistiota ei voi siirtää kaikissa
puhelimissa.
Puhelinmuistion käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soitto tai kosketa
puhelinnumeroa.
34
Numeron valitseminen
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
aina, kun matkapuhelin muodostaa
yhteyden laitteeseen. Tietojen siirtäminen
laitteeseen saattaa kestää muutamia
minuutteja.
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Puheluhistoria.
2. Kosketa luokkaa.
Puhelut näkyvät aikajärjestyksessä.
Viimeisimmät puhelut ovat luettelon
alussa.
3. Kosketa merkintää.
4. Valitse Soita.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja handsfree-ominaisuuksista
Kotinumeron määrittäminen
Voit määrittää puhelinnumeron, johon
haluat laitteen soittavan, kun valitset
Soita kotiin.
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero.
3. Kirjoita puhelinnumero.
4. Valitse Valmis > Kyllä.
Laite soittaa kotinumeroosi.
Soittaminen kotiin
Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Puhelin on ehkä opetettava tunnistamaan
äänivalintakomennot, ennen kuin sillä
voi soittaa sanomalla yhteyshenkilön
nimen. Lisätietoja on puhelimen ohjeissa.
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Äänivalinta.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.
Puhelimen akun latauksen
ja signaalin voimakkuuden
tarkistaminen
Valitse päävalikosta Puhelin >
Puhelimen tila.
35
Tietoja Ciao!-palvelusta
Tietoja Ciao!™palvelusta
Ciao! lähettää sijaintisi ajoittain
kumppaniverkkoihimme ja lataa
kavereidesi viimeisimmän sijainnin.
Sovellus lähettää sijaintisi ainoastaan
pyydettäessä, elleivät automaattiset
päivitykset ole käytössä. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/nulink.
Ciao! ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla tai kaikissa maissa.
Tietoja Ciao! -verkoista
 VAROITUS
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Ciao! saattaa tukea useita
sijaintiperustaisia sosiaalisia verkkoja.
Ottaessasi Ciao!-palvelun käyttöön
verkot, joihin sinut rekisteröidään,
näkyvät palveluehdoissa.
36
Ciao!-palvelun ottaminen
käyttöön
Sinun on rekisteröitävä laite, ennen kuin
voit liittyä Ciao!-palveluun (sivu 68).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao! > Hyväksy.
2. Siirry tietokoneella laitteen näytössä
olevaan URL-osoitteeseen ja lue
palveluehdot.
3. Hyväksy palveluehdot valitsemalla
Jatka.
Tietoja Ciao!-palvelun
kaveriluettelosta
Kun käynnistät Ciao!-palvelun,
kaveriluettelo tulee näyttöön.
Jos vastaanotat päivityksiä kaverilta,
etäisyys ja suunta kaveriin näkyy
näytössä oikealla.
Kaverin tila näkyy hänen nimensä
alapuolella. Jos vastaanotat päivityksiä
kaverilta, kaverin mukautettu tilailmoitus
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja Ciao!-palvelusta
tulee näyttöön. Saatat nähdä näitä tiloja,
jos et vastaanota päivityksiä kaverilta.
•
•
•
Kutsuttu—olet kutsunut kaverin,
mutta hän ei ole vielä hyväksynyt
kutsua.
Odottaa—kaveri on kutsunut sinut,
mutta et ole vielä hyväksynyt hänen
kutsuaan.
Piilotettu—kaveri on poistanut
päivitykset käytöstä tilapäisesti.
Ciao! -tilailmoituksen
päivittäminen
Ciao! -tilailmoitus
sosiaalisissa verkostoissa
HUOMAUTUS: määritä sosiaaliset
verkostosivustot myGarminissa,
jotta voit julkaista tilasi niissä Ciao!palvelulla.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao! > >
>
Julkaisuasetukset.
2. Valitse sosiaaliset verkostosivustot,
joissa haluat julkaista tilasi.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao! > > Päivitä.
2. Kirjoita enintään 255 merkin pituinen
tilailmoitus.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
37
Tietoja Ciao!-palvelusta
Ciao! -näkyvyyden
muuttaminen
Voit valita, lähetetäänkö
sijaintipäivitykset Ciao! -kavereille,
muuttamalla näkyvyyttäsi.
•
•
Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao! > >
> Piilota > Kyllä.
Kaverisi eivät näe sijainti- ja
tilatietojasi.
Valitsemalla
> Näytä > Kyllä
voit näyttää tiedot uudelleen.
Ciao! -kutsun
hyväksyminen tai
hylkääminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao!.
2. Valitse kaveri, jolta sait kutsun.
3. Valitse Hyväksy tai Hylkää.
38
Kaverin kutsuminen
puhelinnumerolla
1. Valitse päävalikosta Työkalut > >
Kutsu puhelinnumerolla.
2. Kirjoita sen maan nimi, jossa kaverisi
on.
3. Valitse maa.
4. Valitse Tallenna.
5. Kirjoita puhelinnumero
valitsemassasi maassa käytettävässä
muodossa.
Jos esimerkiksi valitsit Yhdysvallat,
kirjoita kymmenen numeroa pitkä
puhelinnumero, joka sisältää
aluekoodin.
6. Kosketa Valmis-kohtaa.
7. Valitse Lähetä kutsu.
Kutsumasi kaveri näkyy
kaveriluettelossasi. Kaverisi on
hyväksyttävä kutsusi, jotta voit
tarkastella kaverisi sijaintia.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja Ciao!-palvelusta
Kaverin kutsuminen
sähköpostitse
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao! > > Kutsu sähköpostitse.
2. Kirjoita sähköpostiosoite, jolla
kaverisi on rekisteröitynyt Ciao!palveluun.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
Kutsumasi kaveri näkyy
kaveriluettelossasi. Kaverisi on
hyväksyttävä kutsusi, jotta voit
tarkastella kaverisi sijaintia.
Kaverin Ciao! -tietojen
tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao!. Kaveriluettelo tulee näyttöön.
2. Kosketa luettelossa olevaa kaveria.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Kaverin sijainnin
tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao!.
2. Kosketa luettelossa olevaa kaveria.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla
> Katso karttaa
voit näyttää kaverin sijainnin
kartassa.
• Valitsemalla
> Tallenna
voit tallentaa kaverisi sijainnin
suosikiksi.
• Valitsemalla Aja voit aloittaa
reitin kaverin sijaintiin.
• Valitsemalla Soitto voit soittaa
kaverillesi laitteeseen liitetyllä
matkapuhelimella (sivu 31).
• Jos GPS-simulaattori on
käytössä, voit määrittää kaverisi
sijainnin nykyiseksi sijainniksesi
valitsemalla Aseta sijainti.
39
Tietoja Ciao!-palvelusta
Kaverin poistaminen
Voit lakata jakamasta sijaintitietoja
kaverin kanssa poistamalla kaverin
Ciao!-palvelusta.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao!.
2. Kosketa luettelossa olevaa kaveria.
3. Valitse
> Poista.
4. Valitse Kyllä.
Ciao!-palvelun
poistaminen käytöstä
Voit poistaa Ciao! -palvelun käytöstä
laitteesta, jos et enää käytä sitä.
ILMOITUS
Jos poistat Ciao!-palvelun käytöstä,
rekisteröintisi poistetaan Ciao! palvelusta ja kumppaniverkostoistamme
ja kaikki Ciao! -kaverit ja Ciao! -tiedot
poistetaan laitteesta.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ciao! > .
2. Valitse
> Poista Ciao!
käytöstä > Kyllä.
40
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta
varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole
yhteensopiva Windows® 95-, 98-, Me-,
Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien
versioiden kanssa.
Yhteensopivat
tiedostotyypit
Laite tukee useita tiedostotyyppejä.
•
•
•
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai hankkia esiladattuja MapSource-karttamuistikortteja
Garmin-jälleenmyyjältä. Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja,
kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja
mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
1. Aseta muistikortti
muistikorttipaikkaan.
2. Paina sitä sisäänpäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
.jpg-kuvatiedostot.
Kartat ja .gpx-reittipistetiedostot
MapSourcesta® (sivu 66).
.gpi - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot
(sivu 66).
nüLink! 1695 -käyttöopas
41
Tietojen hallinta
Laitteen liittäminen
tietokoneeseen
1. Kytke USB-kaapelin suurempi pää
tietokoneen USB-porttiin.
2. Liitä micro-USB-liitin laitteeseen.
myGarmin Agent™ tulee näyttöön.
Tämä palvelu tarkkailee tietokoneen
USB-portteja ja helpottaa päivitysten
tarkistamista.
Tietokoneen asemaluetteloon
ilmestyy kaksi uutta asemaa
(taltiota). Toinen on laitteen sisäinen
muisti. Toinen on muistikortti.
HUOMAUTUS: laitteen asemat
eivät näy kaikissa tietokoneissa,
joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
42
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
1. Liitä laite tietokoneeseen.
2. Etsi kopioitava tiedosto
tietokoneesta.
3. Korosta tiedosto.
4. Valitse Muokkaa > Kopioi.
5. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
6. Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
7. Voit siirtää lisää tiedostoja
toistamalla vaiheita 1–6.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietojen hallinta
Tiedostojen poistaminen
laitteesta
Ilmoitus
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
Ole erityisen varovainen Garminnimisten kansioiden kanssa.
1.
2.
3.
4.
5.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Windows-tietokoneissa
ilmaisinalueella.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota kaapeli tietokoneesta.
Liitä laite tietokoneeseen (sivu 42).
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Deletenäppäintä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
43
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Laitteen asetusten
käyttäminen
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 53–60.
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää
tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
2. Valitsemalla Sairaalat, Poliisias. tai
Polttoa. voit tuoda näyttöön kyseisen
luokan lähimmät sijainnit.
44
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla päävalikosta Työkalut >
Ohje voit näyttää tietoja laitteen
käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Ohje > .
2. Kirjoita hakusana.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
Tietoja ecoRoute™toiminnosta
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat
tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja
autosta. Kalibroi polttoainekulutus,
jotta saat tarkempia raportteja auton
nüLink! 1695 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi
(sivu 45).
ecoRoute-toiminnon
käyttäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun
käytät ecoRoute-toimintoja ensimmäisen
kerran.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Anna tarvittaessa polttoaine- ja
matkatiedot.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden
saat tarkemmat raportit ajoneuvon ja
ajotavan mukaiset polttoaineraportit.
Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Pumpulla.
2. Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3. Kirjoita, paljonko polttoainetta
ajoneuvo on kuluttanut sen jälkeen,
kun lisäsit polttoainetta viimeksi.
4. Kirjoita polttoaineen edellisen
lisäyksen jälkeen ajamasi matka.
5. Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen
polttoainetehokkuuden.
45
Työkalut-valikon käyttäminen
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää
tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.
Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat
ajaessasi ajoneuvon optimaalisella
nopeudella (useimmissa autoissa noin
70-95 km tunnissa).
ecoChallenge-pisteiden
tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > ecoChallenge.
Jarrutus—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi
pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä
jarrutuksesta.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallenge-kuvakkeen lehden väri
muuttuu sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
Yhteensä—näyttää nopeus-, kiihdytysja jarrutuspisteiden keskiarvon.
46
Kiihdytys—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi
pisteet. Menetät pisteitä nopeasta
kiihdytyksestä.
ecoChallenge-pisteiden
poistaminen kartasta
1. Valitse kartasta >
>
Asetukset > Piilota.
2. Valitse Tallenna.
ecoChallengen nollaaminen
1. Valitse kartassa >
> Nollaa.
2. Valitse Kyllä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoainetehokkuustietojen
tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > kulutus.
2. Voit lähentää kaaviota koskettamalla
sitä.
Autoprofiilin nollaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Autoprofiili.
2. Valitse
> Nollaa.
3. Valitse Kyllä.
Matkaraportin tarkasteleminen
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen
ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Laitteessa voi tarkastella enintään
20 matkaraporttia. Voit tarkastella
matkaraportteja myös laitteen aseman/
taltion Reports-kansiosta.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Valitse nollattava luokka.
3. Valitse Nollaa.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
nüLink! 1695 -käyttöopas
47
Työkalut-valikon käyttäminen
Säätietojen
tarkasteleminen
 VAROITUS
Tämän laitteen kautta toimitetuissa
säätietopalveluissa voi olla katkoksia
ja tiedot voivat sisältää virheitä,
epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja,
joten pelkästään niihin ei kannata luottaa.
Käytä aina tervettä järkeä ajaessasi
tai navigoidessasi ja tarkista säätiedot
muistakin lähteistä, ennen kuin teet
turvallisuuteen liittyviä päätöksiä.
Ostamalla palveluja käyttäjä on yksin
vastuussa säätietojen vastuullisesta
käyttämisestä ja kaikista vaarallisella
säällä ajamiseen tai navigoimiseen
liittyvistä päätöksistä.
Säätiedot eivät ehkä ole saatavissa
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
48
1. Valitse päävalikosta Työkalut > Sää.
Nykyisen sijainnin säätiedot tulevat
näkyviin.
Voit tarkastella säätä myös
koskettamalla nykyistä lämpötilaa
päävalikon yläreunassa olevalla
tilarivillä.
2. Katso tietyn päivän säätiedot
koskettamalla kyseistä päivää
ennusteessa.
Jonkin toisen sijainnin
säätietojen tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut > Sää.
• Valitsemalla Nykyinen sijainti
voit vaihtaa nykyistä sijaintia.
• Valitsemalla Nykyinen sijainti >
Lisää kaupunki voit tarkastella
jonkin toisen sijainnin säätietoja.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
•
Valitsemalla
>
Suosikkikaupungit voit
tarkastella lisäämiesi kaupunkien
säätietoja.
Säätutkan tarkasteleminen
Säätutkatiedot ovat saatavissa nüLink!
-tilauksen kautta Premium-sisältönä.
Lisätietoja nüLink! -tilauksista on
sivulla 28.
Voit tarkastella sääkarttaa, jossa näkyvät
tietyn sijainnin mahdolliset sadetiedot.
1. Valitse päävalikosta Työkalut > Sää.
2. Valitse
> Säätutka.
VIHJE: Säätutkan kuvake
( ) saattaa ilmestyä karttasivulle.
Muuttuva sääkuvake ilmoittaa, kun
nykyisen sijainnin lähellä on vaikeita
sääolosuhteita (sade, lumisade, räntä,
kova tuuli, rakeita tai ukkosta).
Esimerkiksi sääkuvake
osoittaa,
että nykyisen sijaintisi lähellä on
sadetta.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Tietoja säähälytyksistä
Säähälytystiedot ovat saatavissa nüLink!
-tilauksen kautta Premium-sisältönä.
Kartassa näkyvät säähälytykset
varoittavat ankarista sääolosuhteista.
Lisätietoja nüLink! -tilauksista on
sivulla 28.
Lentotietojen
tarkasteleminen
Lentotiedot eivät ehkä ole saatavissa
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Lennon tila.
2. Valitse lähellä oleva lentokenttä.
3. Valitse lennon hakuvaihtoehto:
49
Työkalut-valikon käyttäminen
Valitsemalla Tarkista lennon
numero voit etsiä lennon
numerolla.
• Valitsemalla Etsi saapuvia voit
etsiä saapuvista lennoista.
• Valitsemalla Etsi lähtöjä voit
etsiä lähtevistä lennoista.
4. Valitse lento.
5. Jos lennolla on useita jatkolentoja,
tarkista seuraava lento valitsemalla
Seuraava etappi.
•
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut
laitteeseen tai muistikortille.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit selata kuvia nuolilla.
• Kuvaa koskettamalla voit näyttää
sen suurempana.
50
•
•
Valitsemalla voit näyttää
kuvat diaesityksenä.
Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön
kohtaa.
Käynnistyskuvan näyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse
> Näytä
käynnistettäessä.
4. Valitse Kyllä.
5. Valitse Tallenna.
Kuvien poistaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse
> Poista.
4. Valitse Kyllä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit navigoida sijaintitietoja
(geokoodeja) sisältävän valokuvan
paikkaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://connect.garmin.com/photos.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Valokuvat.
2. Kosketa valokuvaa.
3. Valitse vaihtoehto.
2. Voit vaihtaa valuutan koskettamalla
haluamasi valuutan painiketta.
3. Valitse valuutta.
4. Valitse Tallenna.
5. Valitse muunnettavan valuutan
summakohtaa.
6. Kosketa Valmis-kohtaa.
Maailmankellon
käyttäminen
Valuuttamuuntimen
käyttäminen
Maailmankello näyttää ajan nykyisessä
sijainnissasi ja kolmessa muussa
kaupungissa.
HUOMAUTUS: nüLink! -palvelut eivät
ole käytettävissä kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello.
2. Voit muuttaa luettelon kaupunkia
koskettamalla sitä.
3. Kirjoita kaupungin nimi.
4. Kosketa Valmis-kohtaa.
5. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
Valuuttakurssit päivittyvät
automaattisesti nüLink! -palvelun kautta
(sivu 28).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Valuutta.
nüLink! 1695 -käyttöopas
51
Työkalut-valikon käyttäminen
Maailmankartan tarkasteleminen
Tarkastele maailmankarttaa
valitsemalla . Yöajan tunnit
näkyvät varjostetulla alueella.
Laskimen käyttäminen
Valitse Työkalut > Laskin.
52
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunna-painike.
3. Valitse mittatyyppi.
4. Valitse Tallenna.
5. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
6. Valitse mittayksikkö.
7. Kosketa OK-painiketta.
8. Kosketa numerokenttää.
9. Kirjoita arvo.
10. Kosketa Valmis-kohtaa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Laitteen
mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
•
•
•
Järjestelmän asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Systeemi.
•
•
•
•
•
Simuloitu GPS—katkaisee GPSsignaalin vastaanoton ja säästää akun
virtaa.
Yksikkö—voit valita mittayksiköksi
kilometrit tai mailit.
Ajan esitys—voit valita 12- tai 24tuntisen kellon tai UTC-kellon.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Nykyinen aika—voit muuttaa ajan
manuaalisesti.
Sijaintiraportti—lähettää
sijaintitietosi Garminille
vastaanotettavan sisällön
kehittämiseksi.
HUOMAUTUS: jos poistat
sijaintiraportin käytöstä, et voi
vastaanottaa liikennetietoja.
Turvallisuustila—poistaa käytöstä
kaikki toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Garmin Lock—lukitsee laitteen
(sivu 62).
Tietoja—näytä laitteen
ohjelmistoversio, laitetunnus ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Tarvitset näitä tietoja järjestelmän
53
Laitteen mukauttaminen
•
ohjelmiston päivitykseen ja
karttatietojen ostamiseen (sivu 66).
Käyttöoikeussopimukset—näyttää
laitteen käyttöoikeussopimukset.
Autonavigointiasetukset
•
•
•
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu.
•
•
•
54
nüRoute™—(sivu 56)
Kartan yks.k.—määrittää
kartan yksityiskohtien määrän.
Yksityiskohtien lisääminen saattaa
hidastaa kartan piirtämistä.
Kartan es.tapa—määrittää
karttasivun perspektiivin.
•
•
Kartan teema—karttatietojen värin
muuttaminen.
Karttatiet. asettelu—muuttaa kartan
näkyvien tietojen määrää.
Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen,
joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit
ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki:
◦◦ Näytä kartassa—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Tyhjennä jälkiloki—tyhjentää
matkalokin.
Läheisyyspist.—läheisyyspisteasetusten muuttaminen.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kartan perspektiivin
muuttaminen
1. Valitse päävalikosta Asetukset >
Navigointi > Autoilu > Kartan
es.tapa.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää
kartan kaksiulotteisena (2D)
ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena Jälki ylös -tilassa.
3. Valitse Tallenna.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Läheisyyspisteasetukset
Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos
laitteeseen on ladattu läheisyyspisteitä
tai valvontakameroita. Läheisyyspisteet
sisältävät mukautettuja kohdepisteitä ja
valvontakameratietokantoja. Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/extras.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi > Autoilu > Läheisyyspist.
•
•
Hälytykset—voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä hälytykset, jotka
kuuluvat laitteesta, kun lähestyt
läheisyyspisteitä.
Ääni—voit määrittää laitteen
antamien läheisyyspistehälytysten
tyypin.
55
Laitteen mukauttaminen
Reittiasetukset
•
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Laskentatila.
Opastetun reittilaskennan
käyttäminen
Opastettu reittilaskenta luo reittejä
useissa tiloissa, joista voit valita
haluamasi.
Reitin laskenta perustuu reitin
nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
•
•
•
•
56
Lyhyempi aika—laskee reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka—laskee reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemm. polttoain.—polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen.
Kehotteet—laskee Lyhyempi
aika-, Lyhyempi matka- ja Vähemm.
polttoain. -reitit ja mahdollistaa
niiden tarkastelemisen kartassa ennen
reitin valitsemista.
Pois tieltä—laskee reitit pisteestä
pisteeseen (huomioimatta teitä).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute.
2. Valitse Laskentatila > Kehotteet >
Tallenna.
Kun aloitat reitin, laite laskee reitin
Lyhyempi aika, Lyhyempi matka- ja
Vähemm. polttoain. -laskentatiloissa.
Kunkin reittityypin esikatselu näkyy
näytössä.
3. Valitse reitin tyyppi nuolilla.
4. Valitse Aja.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Tien ominaisuuksien välttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Vältettävät.
2. Valitse reiteillä vältettävät tien
ominaisuudet.
3. Valitse Tallenna.
trafficTrends-toiminnon
ottaminen käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > trafficTrends.
2. Valitse Ota käyttöön.
3. Valitse Tallenna.
Tietoja trafficTrends™toiminnosta
Tietoja myTrends™toiminnosta
Kun trafficTrends on käytössä, laite
laskee tehokkaita reittejä aiempien
liikennetietojen avulla. Laite saattaa
laskea reittejä eri tavoin eri viikonpäivien
tai kellonaikojen liikennetrendien
mukaan.
trafficTrends-toiminnon käyttämät
aiemmat liikennetiedot ladataan
Garminille, kun liität laitteen myGarminpalveluun tietokoneen avulla. Lisätietoja
on osoitteessa http://my.garmin.com.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Kun myTrends-toiminto on käytössä,
usein käyttämiesi määränpäiden
ajoaika-arviot ja liikennetiedot näkyvät
navigointipalkissa kartan yläreunassa.
myTrends-tietojen aktivoiminen
edellyttää usein käytettyjen
määränpäiden lisäämistä suosikeiksi.
Kun olet käyttänyt reittejä usein
käyttämiisi määränpäihin useita
kertoja, myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa.
57
Laitteen mukauttaminen
myTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > myTrends.
2. Valitse Ota käyttöön.
3. Valitse Tallenna.
•
Reitin luominen myTrendstoiminnolla
1. Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit
katsoa ehdotetun määränpään
reittiyhteenvedon koskettamalla
navigointipalkkia.
2. Valitsemalla Aja voit aloittaa reitin
kyseiseen määränpäähän.
Kuljetustyyppien välttäminen
Kuljetustyypit ovat käytettävissä
ainoastaan, kun cityXplorer-karttoja on
ladattu.
Kävelynavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Jalankulkija.
58
•
•
Rajoita kävelyä—määrittää, miten
suuri osa julkisen liikenteen reitistä
voi olla kävelyä.
Julkinen liikenne—välttää valittuja
kuljetustyyppejä.
Matkaloki—näyttää matkan
kartassa.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
www.garmin.com.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi >
Jalankulkija > Julkinen liikenne.
2. Valitse reiteillä vältettävä
kuljetustyyppi.
3. Valitse Tallenna.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö.
•
•
•
•
Väritila—valitsee vaalean taustan
(Päivä) tai tumman taustan (Yö) tai
vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen
sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Autom.).
Kirkkaus—näytön kirkkauden
muuttaminen. Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.
Näytön aikakatkaisu—määrittää,
miten pian näyttö sammuu
automaattisesti, jos laitetta ei käytetä.
Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen
näytöstä.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Kuvaotosten ottaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kuvaotos.
2. Valitse Ota käyttöön.
3. Valitse Tallenna.
4. Koskettamalla näytön oikeassa
yläkulmassa olevaa kamerakuvaketta
voit tallentaa näytön sisällön kuvaksi.
Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen
aseman screenshots-kansioon (sivu 42).
59
Laitteen mukauttaminen
Kieliasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kieli.
•
•
•
•
60
Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli—näppäimistön
kielen määrittäminen.
Näppäimistöas.—näppäimistöasettelun määrittäminen.
Alkuperäisten
laiteasetusten
palauttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut.
2. Valitse asetus.
3. Valitse
> Palauta.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Liite
Liite
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
Tilarivin vasemman yläkulman
-kuvake osoittaa GPS-signaalin
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
viivoista on vihreä, laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Yksityiskohtaisten GPSsignaalitietojen tarkasteleminen
1. Valitse sovellusalueelta Nykysijainti.
2. Kosketa ilmoitusta.
3. Valitse
> Satelliitit.
Laitteen huoltaminen
•
GPS-signaali on sitä voimakkaampi,
mitä useampi viiva on vihreä. Jos laite
ei vastaanota GPS-signaaleja, tilarivillä
näkyy punainen x.
•
Satelliittien etsimisen vianmääritystietoja
on sivulla 70.
•
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
•
nüLink! 1695 -käyttöopas
Älä pudota laitetta äläkä käytä
sitä paikoissa, joissa se altistuu
voimakkaille iskuille tai
voimakkaalle tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä.
Muutoin näyttö voi vahingoittua.
61
Liite
Laitteen puhdistaminen
Laite on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista.
•
•
•
•
•
•
Puhdista laitteen kotelo (ei
kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite.
Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1. Kostuta pehmeä, puhdas,
nukkaamaton liina vedellä,
isopropyylialkoholilla tai silmälasien
puhdistusaineella.
2. Pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et
käytä laitetta.
62
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
Käytä Garmin Lock -toimintoa.
Garmin Lockin™ ottaminen
käyttöön
Jos unohdat PIN-koodin ja turvasijainnin,
lähetä laite Garminille avattavaksi.
Laitteen mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai
ostotodistus.
1. Siirry turvasijaintiin.
Varmista, että laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
2. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Systeemi > Garmin
Lock > Lukitse laite.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Liite
3. Valitse Ota käyttöön.
4. Valitse Tallenna.
5. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
6. Kosketa Valmis-kohtaa.
Anna PIN-koodi tai aja turvasijaintiin
aina, kun kytket virran laitteeseen.
PIN-koodin hakeminen
Jos unohdat PIN-koodin ja turvasijainnin,
lähetä laite Garminille avattavaksi.
Laitteen mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai
ostotodistus.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Sammuta laite.
2. Paina näytön vasenta yläkulmaa
pitkään.
3. Käynnistä laite.
4. Paina näytön vasenta yläkulmaa
edelleen noin 30 sekunnin ajan,
kunnes kalibrointisivu avautuu.
5. Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja turvasijainnista
Turvasijainti on paikka, johon
palaat usein, kuten kotisi. Jos laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet
turvasijainnissa, PIN-koodia ei tarvitse
antaa.
nüLink! 1695 -käyttöopas
63
Liite
Käyttäjätietojen
poistaminen
Ilmoitus
Tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän
antamat tiedot.
1. Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes
ilmoitus tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan.
Akun tiedot
tilan.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun
Voit parantaa akkumittarin tarkkuutta
purkamalla akun varauksen kokonaan ja
lataamalla akkun täyteen.
Akun käyttöiän maksimoiminen
• Valitsemalla sovelluselueelta
Asetukset > Näyttö > Kirkkaus voit
himmentää taustavaloa.
• Valitsemalla sovellusalueelta
Asetukset > Näyttö > Näytön
aikakatkaisu voit lyhentää
aikakatkaisuaikaa.
• Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi.
Kiinnittäminen kojelautaan
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin
hankalaa asennuksen jälkeen.
Kiinnityslevy toimitetaan joidenkin
laitteiden mukana. Kiinnityslevyllä voit
Irrota laite vasta, kun se on täysin
latautunut.
64
nüLink! 1695 -käyttöopas
Liite
kiinnittää laitteen kojelautaan tiettyjen
paikallisten säädösten noudattamiseksi.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
6. Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Telakan irrottaminen telineestä
1. Käännä telakkaa vasemmalle tai
oikealle.
2. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen
irrottaminen tuulilasista
1. Käännä imukuppikiinnityksen vipua
itseäsi kohti.
2. Vedä imukupin kielekettä itseäsi
kohti.
Laitteen ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1. Työnnä telakan yläosan kielekettä
ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin.
nüLink! 1695 -käyttöopas
65
Liite
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime
™
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko
käyttöiän ajan. Saat lisätietoja siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com ja
valitsemalla Maps.
66
Lisäkarttojen ostaminen
Laitteeseen voi ostaa muiden alueiden
karttoja.
1. Siirry laitteen tuotesivulle Garminin
osoitteessa (www.garmin.com).
2. Valitse Maps-välilehti.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja ekstroista
Voit ladata lisäsisältöä, kuten
mukautettuja kohdepisteitä, osoitteesta
www.garmin.com/extras.
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan
mukautettuja pisteitä. Niihin voi
määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat
kohteen lähestymisen ja määritetyn
ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden
luetteloita ja asentaa ne laitteeseen
nüLink! 1695 -käyttöopas
Liite
osoitteesta www.garmin.com/products
/poiloader saatavan POI Loader
-ohjelman avulla. Lisätietoja on POI
Loader -ohjetiedostossa.
2. Valitse päävalikosta Minne? >
Ekstrat.
3. Avaa Travel Guide koskettamalla sen
nimeä.
Ekstrojen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Ekstrat.
2. Kosketa luokkaa.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Garmin Travel Guide
•
Garmin Travel Guide sisältää
yksityiskohtaisia tietoja paikoista,
kuten ravintoloista ja hotelleista.
Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Garmin Travel Guiden
käyttäminen
1. Aseta laitteeseen Garmin Travel
Guide -muistikortti.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai puhelin
Garmin USA: (913) 397 8200.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon +44 (0)
870 8501241.
67
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
•
•
Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä laite tietokoneeseen microUSB-kaapelilla.
Automaattinen toisto -valikko
avautuu.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät tietokonetta, avaa
myGarmin Agent -sivu
kaksoisnapsauttamalla
-kohtaa.
• Jos käytät Mac®-tietokonetta,
siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
68
•
Jos Automaattinen toisto -valikko
ei avaudu, siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata myDashboard, kun
liität laitteen tietokoneeseen.
myDashboard tarkistaa laitteen
ohjelmiston ja näyttää lisätietoja
laitteesta.
nüLink! 1695 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S):
14,02 × 8,76 × 1,89 cm
(5,52 × 3,45 × 0,74 tuumaa)
Paino: 231,6 g (8,17 unssia)
Näyttö: lävistäjä 5,0 tuumaa
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas WQVGA TFT
-vaakanäyttö, valkoinen taustavalo,
kosketusnäyttö
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila:
0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila:
0–45 °C (32–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2.0 full speed
-massamuisti
nüLink! 1695 -käyttöopas
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: enintään 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa
mukana toimitetulla ajoneuvon
virtajohdolla tai AC-virtaa
valinnaisen lisävarusteen avulla
Käyttö: enintään 7 wattia
Akun varauksen kesto: enintään
3 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä,
HotFix™
Hakuajat*:
Lämmin: <1 s
Kylmä: <38 s
Tehdasasetusten palautus: <45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas.
69
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä.
1. Valitse päävalikosta Asetukset > Systeemi > Yleiset > Simuloitu
GPS > Pois.
2. Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä.
3. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu
ajoneuvossa.
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
Laitetta voi ladata vain 0–45 °C:n (32–113 °F) lämpötilassa. Jos laite on
paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen
akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon.
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
1. Pidä sormea laitteen näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa Kalibroi kosketusnäyttö sivulla 63 ohjeiden mukaan.
kosketukseen.
70
nüLink! 1695 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että laite on Kun laite on USB-massamuistitilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn
USB-massamuistitilassa? laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta
siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
laitetta.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Sammuta laite.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen. Laite
käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä laitteeseen.
•
•
nüLink! 1695 -käyttöopas
> Lähellä.
Valitse päävalikosta Minne? >
Valitse Suosikkimääränpää.
Kosketa määränpäätä.
Valitse Kohdepisteet > Ruokaa.
Kosketa luokkaa. Laite etsii paikkoja hotellin läheltä.
Valitse ravintola.
Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin
(noin 33 jalkaa) päässä laitteesta. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
71
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 60
äänivalinta 35
ääniversio 53
aikavyöhyke 53
Aja -sivu 11
ajoneuvokuvake 54
akku 64
asetukset 53–60
autoprofiili 47
B
Bluetooth-tekniikka 31–
35
puhelimen
liittäminen 31
C
Ciao!
kavereiden tarkasteleminen 39
kaverin
poistaminen 40
72
kutsuminen puhelinnumerolla 38
kutsuminen sähköpostitse 39
kutsun hylkääminen 38
ottaminen
käyttöön 36
sijainnin
piilottaminen 38
tila 37
cityXplorer-kartat 7
D
diakriittiset merkit 6
E
ecoRoute 44
ecoChallengepisteet 46
matkaraportti 47
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 45
ekstrat 66–67
elokuvat 15
G
Garmin Travel Guide 67
geokätkentä 20
GPS
pois käytöstä/
käytössä 53
tietoja GPSsignaaleista 61
H
hakeminen eri
alueelta 13
hälytykset
valvontakamera 29
I
ilmoittaminen
karttavirheistä 11
imukupin
irrottaminen 65
irrottaminen telakasta 65
nüLink! 1695 -käyttöopas
Hakemisto
J
jalankulkunavigointitila
asetukset 58
kohdepisteiden
etsiminen 7
kuljetustyyppien
välttäminen 58
Jälki ylös 55
järjestelmäasetukset 53
JPEG-kuvatiedostot 41
julkinen liikenne
kaupunkikartat 7,
24, 58
vaihtoehdot 24
K
käännösluettelo 22
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 55
kartan selaaminen 19
kartat
selaaminen 19
zoomaaminen 19
nüLink! 1695 -käyttöopas
kartta
jalankulkija 24
lisääminen 66
tarkasteleminen 54
yksityiskohtien
määrä 54
kaupunkikartat 4, 7,
24, 58
käynnistyskuva 50
käyttäjätiedot,
poistaminen 64
kieliasetukset 60
kiertotie 9
kiinnittäminen
irrottaminen
kiinnityksestä 65
kojelautaan 64
kilometrit 53
kirkkaus 4
kohdepisteet
POI loader 41
kohdepisteiden etsiminen
hiljattain tehdyt
valinnat 14
jalankulkijatilassa 7
kirjoittamalla nimi 7,
13
koordinaateilla 20
luokan mukaan 6
osoitteella 10
postinumeron
mukaan 10
tallennetut paikat
(suosikit) 17
koordinaatit 20
kosketusnäyttö
kalibroiminen 63
puhdistaminen 62
koti
sijainnin
asettaminen 12
kulkuneuvotila 4
kuvien katselu 50
L
lähetä GPSlaitteeseen 19
lähtö, ääni 5
73
Hakemisto
laite
kiinnittäminen 64
lataaminen 3
nollaaminen 5
puhdistaminen 62
laitteen huoltaminen 61
laitteen lataaminen 3
laitteen mukauttaminen
53–59
laitteen säilyttäminen 61
laitteen tunnus 53
laskin 52
lentojen tiedot,
tarkasteleminen 49
leveyspiiri 20
liikenne 25–27
trafficTrends 57
lisäkartat 66
litiumioniakku 64, 69
lukitus
näyttö 5
74
M
maailmankello 51
mailit 53
MapSource 41, 66
matkan tiedot 22
matkapuhelimen
liittäminen 31
matkaraportti 47
matkasuunnittelu 17
ajoittaminen 18
tallennetut matkat 18
matkojen nimeäminen
uudelleen 18
menen kotiin 13
Minne? 10–20
mitat, muuntaminen 52
muistikortit 41
asentaminen 41
mukautetut
kohdepisteet 66
muokkaaminen
määränpäät 18
tallennetut matkat 18
muuntaminen
valuutta 51
yksikkö 52
myGarmin-viestit 29
myGarmin Agent 42
mykistys
ääni 5
myTrends 57
N
näppäimistö 6
asettelu 60
kielitila 6, 60
navigointi 21
asetukset 54
pois tieltä 8
navigointi poissa tieltä 8
näyttö
kirkkaus 59
kuvaotokset 59
näyttöasetukset 59
näyttönäppäimistö 6
nüLink! 1695 -käyttöopas
Hakemisto
nollaaminen
laite 5
maksiminopeus 22
matkatiedot 22
nopeusrajoituskuvake 21
nüLink! -palvelut 28
Ciao! 36
elokuvat 15
Lennon tila 49
myGarmin 29
paikalliset
tapahtumat 15
polttoainehinnat 15
sää 48
tilin tila 28
valkoiset sivut 14
valuuttamuunnin 51
nüMaps Guarantee 66
nüRoute 56
nykyinen sijainti,
tallentaminen 16
Nykysijainti 44
nüLink! 1695 -käyttöopas
O
Ohje 44
ohjelmisto
päivittäminen 68
versio 53
opasteet, reitit 56
osoite
valkoiset sivut 10
P
paikalliset tapahtumat 15
paikkojen etsiminen
kartan käyttäminen 19
päivittäminen
kartat 66
ohjelmisto 68
PIN
Bluetooth 31
pituuspiiri 20
POI-luokitus 12
POI-luokka 12
poistaminen
matkat 18
merkki 6
pois tieltä, reititys 56
polttoainehinnat 15
polttoainetehokkuustiedot 47
puhelinluettelo 34
puhelinnumeron
muokkaaminen 12
pysäköinti 15
pysäköintipaikan
etsiminen 15
R
reitin simuloiminen 53
reitit
opastettu 56
pois tieltä 8, 56
pysäyttäminen 9
reittien
uudelleenlaskenta 9
rekisteröiminen 62
risteyksen etsiminen 16
Risteysnäkymä 23
75
Hakemisto
S
sää
eri sijainti 48
tutka 49
seuraava käännös 23
sijaintikuvake 54
soitto
historia 34
koputus 33
koti 35
vastaaminen 32
Suosikit 16, 17
T
tallentaminen
löydetyt paikat 17
nykyinen sijainti 16
tarjoukset 27
taustaväri 59
tekniset tiedot 69
tekstin kieli 60
telineen irrottaminen 65
tiedostojen
siirtäminen 42
76
tiedostot
poistaminen 43
tuetut tyypit 41
tietojen hallinta 41
tietokone, liittäminen 42
tuetut tiedostotyypit 41
tulevat tapahtumat 15
turva
sijainti 63
työkalut 44–49
V
välttäminen
tietyypit 57
valuuttamuunnin 51
valvontakamerat 29
ilmoittaminen 30
käytettävyys 30
poistaminen
käytöstä 30
varkaudet,
välttäminen 62
vastaaja 33
viimeisimmän
pysäköintipaikan
etsiminen 16
viimeksi löydettyjen
sijaintien
poistaminen 14
viimeksi löydetyt
paikat 14
voimakkuus 5
Y
yksikkömuunnin 52
Z
zoomaaminen 19
nüLink! 1695 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Elokuu 2010
Osanumero 190-01200-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising