Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | Quick Start Guide | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Hurtigstartveiledning

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Hurtigstartveiledning
nüLink! 1695
™
hurtigstartveiledning
01102436
Bruke hovedmenyen
Om enheten
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
➊
➌
➋
➍
➊
Av/på-knapp
➋
microSD™-kortspor
➌
Mikrofon
➍
Micro-USB-kontakt
➊
➋
➌ ➍ ➎
• Trykk på ➊ for å finne et
bestemmelsessted.
• Trykk på ➋ for å vise kartet.
• Trykk på ➌ for å foreta en samtale
når du er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/bluetooth.
• Trykk på ➍ for å justere volumet.
• Trykk på ➎ for å bruke verktøy
som innstillinger, hjelp og vær.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Om hovedmenyens
verktøylinje
Ikon
Beskrivelse
Status for GPS-signal. Trykk
og hold nede for å vise
satellittinformasjon.
Bluetooth®-teknologistatus (vises
når du er koblet til en kompatibel
enhet.) Trykk for å endre
Bluetooth-innstillingene.
Indikator for transportmodus.
Trykk for å velge en
transportmodus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk for
å endre tidsinnstillingene.
Gjeldende temperatur. Trykk for
å vise informasjon om været.
nüLink!-servicesignalstatus.
Batteristatus.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Sette opp enheten
Når du bruker enheten for første gang,
må du gjøre følgende.
1. Montere enheten (side 3).
2. Lade enheten (side 4).
3. Innhente satellitter (side 5).
Montere enheten
 Advarsel
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der
den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader
som følge av at batteriet har vært utsatt
for ekstrem varme.
MERKNAD
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående
montering på frontruten.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten
fra sugekoppen ➊.
2. Fest sugekoppen ➊ på frontruten.
3. Skyv spaken bakover mot
frontruten.
4. Koble til strømkabelen for bil ➌ på
baksiden av holderen.
5. Knepp fast holderen ➋ på
sugekopparmen.
➋
6. Koble den andre enden av
strømkabelen ➌ til et uttak i
kjøretøyet.
7. Sett bunnen av enheten inn i
holderen ➋.
8. Vipp enheten bakover til den
klikker på plass.
➊
➌
Lade enheten
Lad enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteri.
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Koble strømkabelen for bil til
braketten mens enheten står i
braketten.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
• Koble til USB-kabelen.
• Koble til en nettadapter
(tilgjengelig som tilbehør på
noen modeller).
Innhente satellitter
Du må innhente satellitter før du kan
navigere med enheten.
1. Slå på enheten.
2. Gå eventuelt utendørs til et åpent
område, bort fra høye bygninger
og trær.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler.
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet
inn på enheten, inneholder millioner
av punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og bilverksteder.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Finne et punkt av interesse
etter kategori
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk om nødvendig på en
underkategori.
Tips: Hvis du vil begrense søket,
trykker du på , skriver inn tekst
og trykker på Ferdig.
En liste over elementer nær
gjeldende posisjon vises.
4. Trykk på et element.
Søke etter en posisjon i et
annet område
Trykk på Hvor skal du? >
>
Nærme.
Finne et punkt av interesse ved
å stave navnet
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Lokalt søk.
Lokalt søk er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller
land.
2. Skriv inn hele eller deler av navnet.
3. Trykk på Ferdig.
4. Trykk på et alternativ.
• Trykk på et lokalt søkeresultat.
• Trykk på kategorien Garmin
for å søke på Garminkartdataene som er lastet inn
på enheten.
5. Trykk på et element.
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil enheten vise veien
til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis
du kjører utenom den opprinnelige
ruten, beregner enheten ruten på nytt.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
• Trykk på ➊ for å vise siden for
neste sving eller siden med oversikt
over veikryss.
• Trykk på ➋ for å vise
manøverlisten.
• Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
• Trykk på ➍ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
• Trykk på ➎ for å endre datafeltet.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
• Trykk på ➏ for å vise informasjon
om gjeldende posisjon.
• Trykk på ➐ og dra kartet for å vise
et annet område av kartet.
• Trykk på ➑ for å vise
tripinformasjonssiden.
• Trykk på ➒ for å rapportere en
fotoboks.
Legge til punkter i den aktive
ruten
1. Trykk på for å komme tilbake til
hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Hvor skal du?.
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk om nødvendig på en
underkategori.
5. Trykk på et bestemmelsessted.
6. Trykk på Kjør!.
7. Trykk på Legg til gjeldende rute
for å legge til det nye bestemmelsesstedet som et viapunkt.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Endre bestemmelsesstedet for
den aktive ruten
1. Trykk på for å komme tilbake til
hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Hvor skal du?.
3. Søk etter posisjonen.
4. Trykk på Kjør!.
5. Trykk på Opprett ny rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå
hindringer, for eksempel veiarbeid,
mens du navigerer etter en rute.
1. Trykk på for å komme tilbake til
hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Omkjøring (eller Beregn
på nytt i fotgjengermodus).
Hvis ruten du kjører, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at
enheten ikke beregner en omkjøring.
Stoppe ruten
1. Trykk på for å komme tilbake til
hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Stopp.
Om nüLink!™-tjenester
nüLink!-tjenester er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Enheten leveres med et nüLink!basisabonnement, som aktiveres når
du slår på enheten for første gang.
Med nüLink!-tjenestene kan du
motta oppdatert informasjon om vær,
drivstoffpriser, flytider og mer.
For å kunne bruke disse funksjonene
må du ha et gyldig nüLink!abonnement, og enheten må motta et
nüLink!-signal.
Hvis du vil ha mer informasjon
om nüLink!-tjenester, trykker
du på Verktøy > Hjelp eller ser
brukerveiledningen for nüLink! 1695
på www.garmin.com.
Kjøpe ekstra nüLink!-tjenester
Trykk på Verktøy > nüLink!™butikk for å kjøpe ekstra
oppgradert innhold.
Finne lokale bedrifter
Lokalt søk er kanskje ikke tilgjengelig
i alle områder eller land.
Du kan søke etter den mest oppdaterte
informasjonen om lokale bedrifter. I
tillegg til å søke ved å stave navnet
på et sted kan du også søke etter
en spesiell kategori av steder, for
eksempel frisør eller kunstgalleri.
1. Gå til hovedmenyen og trykk på
Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Lokalt søk.
2. Skriv inn hele eller deler av navnet.
3. Trykk på Ferdig.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
4. Trykk på et alternativ.
• Trykk på et lokalt søkeresultat.
• Trykk på kategorien Garmin
for å søke på Garminkartdataene som er lastet inn på
enheten.
5. Trykk på et element.
Finne et bestemmelsessted
ved hjelp av oppføringer i
telefonkatalog
Telefonkatalogoppføringer er kanskje
ikke tilgjengelige i alle områder eller
land.
1. Gå til hovedmenyen og trykk på
Hvor skal du? > Telefonkatalog.
2. Trykk på et alternativ:
• Trykk på Etter navn for å søke
etter en oppføring ved å angi
fornavn og etternavn.
• Trykk på Etter telefonnummer
for å søke etter en oppføring
ved å angi et telefonnummer.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
3. Angi et navn eller et
telefonnummer.
4. Trykk på Ferdig.
5. Trykk om nødvendig på et av
søkeresultatene.
6. Trykk på et alternativ.
Finne drivstoffpriser
Drivstoffpriser er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Drivstoffpriser.
2. Trykk på
> Drivstofftype.
3. Trykk på en drivstofftype.
4. Trykk på Lagre.
Det vises en liste over drivstoffpriser på bensinstasjonene i
nærheten.
5. Trykk på en bensinstasjon.
6. Trykk på et alternativ.
Søke etter kinotider
Kinotider er kanskje ikke tilgjengelig i
alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen og trykk på
Hvor skal du? > Kinotider.
2. Trykk på
> Velg dag.
3. Trykk på en kommende dag.
4. Trykk på Søk etter filmtittel eller
Søk etter teaternavn.
5. Trykk på en filmtittel eller en kino.
6. Trykk på et alternativ.
Finne lokale arrangementer
Lokale arrangementer er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Lokale
arrangementer.
2. Trykk på
> Velg dag.
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk på et arrangement.
5. Trykk på et alternativ.
10
Om trafikk
merknad
Fartsgrenseikonet er kun for
informasjon og erstatter ikke førerens
ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved
kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter
eller stevninger du mottar dersom
du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Når du mottar trafikkinformasjon,
vises det et trafikkikon øverst i venstre
hjørne på kartsiden. Trafikkikonet
( ) endrer farge for å vise hvor
alvorlig trafikkforholdene er på den
ruten eller veien du er på.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Hvis det er trafikk på ruten, viser
trafikkikonet hvor mye tid som er
lagt til ruten, som følge av trafikken.
Forsinkelsen er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Bruke vær
 ADVARSEL
Værinformasjonen i dette produktet
kan rammes av tjenesteavbrudd og kan
inneholde feil, unøyaktigheter eller
utdatert informasjon og bør derfor
ikke brukes som eneste grunnlag.
Bruk alltid sunn fornuft ved kjøring
og navigering, og bruk alternativ
værinformasjon før du tar avgjørelser
som har med sikkerhet å gjøre. Du
godtar og samtykker i at du er ene
og alene ansvarlig for bruken av
værinformasjon og alle avgjørelser
som tas med tanke på kjøring og
navigering i alle værforhold.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Værinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Trykk på Verktøy > Vær.
Værinformasjon for din gjeldende
posisjon vises.
2. Trykk på et alternativ for å vise
informasjon om været:
• Trykk på en dag i værmeldingen for å vise værinformasjonen for den dagen.
• Trykk på Gjeldende posisjon
for å endre din gjeldende
posisjon.
• Trykk på Gjeldende posisjon >
Legg til by for å vise værinformasjon for en annen posisjon.
• Trykk på
> Favorittbyer
for å vise en liste over byer du
har lagt til.
11
Bruke værradar
Du kan vise et værkart som viser
eventuell nedbør i nærheten av en
posisjon.
Værradartjenesten er valgfri. Hvis
du vil ha mer informasjon om kjøp
av nüLink!-abonnementer, kan du se
brukerveiledningen for nüLink! 1695.
1. Trykk på Verktøy > Vær.
2. Trykk på
> Værradar.
TIPS: Værradarikonet ( ) kan
vises øverst til høyre på kartsiden.
12
Om håndfrifunksjonene
Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene,
må du pare telefonen og enheten. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du gå
til www.garmin.com/bluetooth.
Pare telefonen
Før du kan pare og koble til, må
telefonen og enheten være slått på og
ikke være mer enn 10 m. (33 ft.) fra
hverandre.
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth >
Bluetooth på enheten.
3. Trykk på Aktivert > Lagre.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
4.
5.
6.
7.
Trykk på Legg til telefon > OK.
Velg din telefon.
Trykk på OK.
Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Ringe et nummer
Du må pare telefonen og enheten før
du kan ringe et nummer med enheten.
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Skriv inn tallet.
3. Trykk på Ring.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop.
• Trykk på Svar hvis du vil svare på
anropet.
• Trykk på Ignorer for å ignorere
anropet.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den
slutter å fungere.
Trykk på og hold nede av/påknappen i 10 sekunder.
Aktivere Garmin Lock™
Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen, må du sende
enheten til Garmin for å få låst den
opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
1. Kjør til sikkerhetsposisjonen.
Kontroller at enheten mottar
satellittsignaler.
2. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > System >
Garmin Lock > Lås enheten.
3. Velg Aktivert, og trykk på Lagre.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på Ferdig.
13
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg
ved å registrere deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale
kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
nüMaps Guarantee™
Hvis du vil ha en gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig), må du registrere enheten på http://my.garmin.com
innen 60 dager etter at du første gang
innhentet satellitter mens du kjørte
med enheten. Du er ikke kvalifisert til
å motta en gratis kartoppdatering hvis
du foretar registreringen via telefon
eller lar det gå mer enn 60 dager etter
første gang du har innhentet satellitter
og kjørt med enheten. Gå til
www.garmin.com/numaps hvis du vil
ha mer informasjon.
14
Oppdatere programvaren
1. Koble enheten til datamaskinen
med micro-USB-kabelen.
Autokjør-menyen åpnes.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du bruker PC, dobbeltklikker du på for å åpne
webområdet myGarmin Agent.
• Hvis du bruker en Mac®datamaskin, går du til
www.garmin.com/agent.
Gå til www.garmin.com/agent hvis
Autokjør-menyen ikke åpnes.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin Agent,
blir du bedt om å åpne mittDashboard
når du kobler enheten til datamaskinen.
mittDashboard kontrollerer den
gjeldende programvaren for enheten
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
og gir mer informasjon om den.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om
produktet på Garmins webområde.
• Gå til www.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
Kontakte Garmins
produktsupport
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact
Support for innenlandsk support.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for
Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. Garmin Lock™,
myGarmin Agent™, nüLink!™ og nüMaps
Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller
dets datterselskaper. Mac® er et varemerke for Apple
Computer, Inc., registrert i USA og andre land.
Kontakt Garmins produktsupport hvis
du har spørsmål om produktet:
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med
Garmin USA på telefon (913)
397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 1695
15
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juli 2010
Delenummer 190-01200-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising