Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | User manual | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Brugervejledning

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Brugervejledning
nüLink! 1695
™
brugervejledning
01102436
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Modelnummer: 01102436
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse
om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen
og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer samt brug og håndtering
af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™, Hotfix™, nüLink!™,
nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™, trafficTrends™, myTrends™,
nüRoute™ og Ciao!™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Windows® og
Windows NT® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac®
er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang......... 1
Om din enhed................................... 1
Brug af hovedmenuen...................... 1
Om hovedmenuens
værktøjslinje.................................. 2
Installation af din enhed................... 2
Transportformer................................ 4
Justering af skærmens
lysstyrke......................................... 4
Sådan låser du skærmen................. 5
Deaktivering af enheden.................. 5
Nulstilling af enheden....................... 5
Justering af lydstyrken...................... 5
Navigation i skærmbillederne........... 5
Sådan bruger du
skærmtastaturet............................. 6
Om interessepunkter........................ 6
Navigation i direkte linje................... 8
Valg af en omvej............................... 9
Sådan stopper du en rute................. 9
Søgning efter positioner........ 10
Anvendelse af siden Start!..............11
Indstilling af en
hjemmeposition........................... 12
Visning af en liste over nyligt
fundne positioner......................... 14
Søgning efter en destination
via telefonbogslister..................... 14
Søgning efter brændstofpriser........ 15
Søgning efter filmtider.................... 15
Søgning efter lokale
begivenheder . ............................ 15
Søgning efter parkering.................. 15
Søgning efter et vejkryds................ 16
Om Favoritter.................................. 16
Planlægning af en tur..................... 17
Brug af kortknapperne.................... 19
Gennemsyn af kortet ved at
trykke på skærmen...................... 19
Send fundne steder til din
enhed........................................... 19
Simulering af en rute til en
position........................................ 20
Indtastning af koordinater............... 20
Søgning efter en adresse............... 10
nüLink! 1695 brugervejledning
iii
Indholdsfortegnelse
Om kortsiderne....................... 21
Visning af kortet under
avigation...................................... 21
Visning af rejseoplysninger............. 22
Visning af drejliste ......................... 22
Visning af næste sving................... 23
Visning af vejkrydsinfo.................... 23
Brug af fodgængernavigationskortet......................... 24
Om trafik.................................. 25
Om Trafik-ikonet............................. 25
Trafik på ruten................................ 26
Visning af trafikkortet...................... 26
Søgning efter trafikforsinkelser....... 26
Deaktivering af trafik . .................... 27
Om tilbud........................................ 27
Om nüLink!- tjenester............ 28
Sådan køber du flere nüLink!tjenester . .................................... 28
Kontrol af din nüLink! Storekontostatus.................................. 28
Fornyelse af nüLink!- tjenester....... 29
iv
Visning af myGarminmeddelelser................................. 29
Om sikkerhedskameraer................ 29
Om de håndfri funktioner....... 31
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne.................... 31
Modtagelse af et opkald ................ 32
Brug af enheden under et
opkald.......................................... 33
Adgang til menuen Telefon............. 33
Om Ciao!™............................... 36
Om Ciao!-netværk Netværk............ 36
Aktivering af Ciao!.......................... 36
Om Ciao!- vennelisten.................... 36
Opdatering af din Ciao!statusmeddelelse......................... 37
Opdatering af din Ciao!statusmeddelelse på sociale
netværkssider.............................. 37
Ændring af din Ciao!synlighed..................................... 38
nüLink! 1695 brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Accept eller afvisning af en
Ciao!- invitation............................ 38
Invitation af en ven efter
telefonnummer............................. 38
Invitation af en ven efter
e-mail-adresse............................. 39
Visning af en vens Ciao!oplysninger.................................. 39
Visning af position for en ven......... 39
Fjernelse af en ven......................... 40
Deaktivering af Ciao!...................... 40
Datahåndtering....................... 41
Kompatible filtyper.......................... 41
Om hukommelseskort.................... 41
Tilslutning af enheden til din
computer...................................... 42
Overførsel af filer til
computeren.................................. 42
Sletning af filer fra din enhed.......... 43
nüLink! 1695 brugervejledning
Brug af værktøjerne............... 44
Adgang til enhedsindstillinger......... 44
Visning af oplysninger om
aktuel position.............................. 44
Sådan bruger du Hjælp.................. 44
Om ecoRoute™............................... 44
Brug af ecoRoute........................... 45
Visning af vejroplysninger............... 48
Visning af flyoplysninger................. 49
Brug af Galleri................................ 50
Brug af valutaomregneren.............. 51
Brug af verdensuret . ..................... 51
Brug af lommeregneren.................. 52
Brug af måleomregneren................ 52
v
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af enheden............ 53
Systemindstillinger......................... 53
Indstillinger for bilnavigation........... 54
Ændring af kortperspektiv.............. 55
Indstillinger for alarmpunkter.......... 55
Rutepræferencer............................ 56
Om trafficTrends™. ......................... 57
Om myTrends™. ............................. 57
Indstillinger for
fodgængernavigation................... 58
Displayindstillinger.......................... 59
Sprogindstillinger............................ 60
Gendannelse af de oprindelige
enhedsindstillinger....................... 60
Appendiks............................... 61
Om GPS-satellitsignaler................. 61
Vedligeholdelse af enheden .......... 61
Sådan aktiverer du
Garmin Lock™.............................. 62
Kalibrering af skærmen.................. 63
Sletning af brugerdata.................... 64
Batterioplysninger........................... 64
vi
Montering på
instrumentbrættet........................ 64
Fjernelse af enheden og
beslaget....................................... 65
nüMaps Guarantee™...................... 66
nüMaps Lifetime™........................... 66
Køb af flere kort.............................. 66
Om ekstraudstyr............................. 66
Garmin Travel Guide...................... 67
Sådan kontakter du Garmins
produktsupport............................. 67
Registrering af din enhed............... 68
Opdatering af softwaren................. 68
Specifikationer................................ 69
Fejlfinding....................................... 70
Indeks...................................... 72
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Om din enhed
Brug af hovedmenuen
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
➊
➋
➌
➍
➊
Tænd/sluk-knap
➋
microSD™-kortstik
➌
Mikrofon
➍
Micro-USB-stik
nüLink! 1695 brugervejledning
➊
➋
➌ ➍ ➎
•
•
•
•
•
Tryk på ➊ for at finde en destination.
Tryk på ➋ for at se kortet.
Tryk på ➌ for at foretage et opkald,
når der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth for at
få flere oplysninger.
Tryk på ➍ for at justere lydstyrken.
Tryk på ➎ for at anvende værktøjer
som f.eks. indstillinger, hjælp og
vejret.
1
Sådan kommer du i gang
Om hovedmenuens
værktøjslinje
Ikon
Beskrivelse
GPS-signalstatus. Tryk
og hold nede for at få vist
satellitoplysninger.
Status for Bluetooth®-teknologi
(vises ved tilslutning til en
kompatibel enhed. Tryk for at
ændre Bluetooth-indstillinger).
Indikator for transportform. Tryk for
at vælge en transportform.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Aktuel temperatur. Tryk for at se
oplysninger om vejret.
nüLink!-tjenesters signalstatus.
Batteristatus.
Installation af din enhed
Udfør disse opgaver, når du bruger
enheden for første gang.
1. Monter enheden.
2. Oplad enheden (side 3).
3. Opret satellitforbindelse (side 4).
Montering af din enhed
 Advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
2
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen ➊.
2. Anbring sugekoppen i forruden.
3. Drej armen tilbage mod forruden.
4. Tilslut bilens strømkabel ➋ på
bagsiden af holderen.
5. Sæt holderen ➌ fast på sugekoppens
arm.
➊
➌
➋
6. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
7. Placer bunden af enheden i holderen.
nüLink! 1695 brugervejledning
8. Skub enheden tilbage, så den klikker
på plads.
Opladning af din enhed
Oplad enheden i mindst 4 timer, før den
skal køre på batteri.
Der kan tilføres strøm til enheden på tre
måder.
•
•
•
Tilslut bilens strømkabel til holderen,
mens enheden er placeret i holderen.
Tilslut USB-kablet.
Tilslut en AC-adapter (tilgængelig på
visse enhedsmodeller).
3
Sådan kommer du i gang
Indsamling af satellitdata
For at navigere med enheden skal du
oprette satellitforbindelse.
1. Tænd enheden.
2. Gå om nødvendigt udendørs på
et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller
træer.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter.
Transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Fodgænger
Enheden tilbyder flere forskellige
transportformer for navigationsmetoderne. Ruteplanlægning
beregnes forskelligt på baggrund af
transportformen. For eksempel medfører
4
anvendelsesmåden Fodgænger, hvis du
har cityXplorer™-kort indlæst, at din
enhed beregner en rute, der benytter en
kombination af offentlig transport, f.eks.
bus eller tog, og gang. cityXplorer-kort
leveres ikke sammen med enheden.
Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
Ændring af transportform
1. Tryk på ikonet for transportform.
2. Tryk på en anvendelsesmåde.
3. Tryk på Gem.
Justering af skærmens
lysstyrke
1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk på og træk rullepanelet for at
justere skærmens lysstyrke.
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan låser du skærmen
1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk på Lås skærm for at forhindre
utilsigtede skærmberøringer.
Deaktivering af enheden
1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og slip den
hurtigt igen for at få vist yderligere
valgmuligheder.
2. Tryk på Sluk for at slukke for
enheden. Du kan også slukke
enheden ved at holde tænd/slukknappen nede i 2 sekunder.
Nulstilling af enheden
Justering af lydstyrken
1. På hovedmenuen skal du trykke på
Lydstyrke.
2. Brug skyderbjælken til at justere
lydstyrken.
Dæmpning af lyden
Tryk på Lydstyrke >
lyden helt fra.
Navigation i
skærmbillederne
•
•
Du kan nulstille din enhed, hvis den
holder op med at fungere.
•
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og
hold den nede i 10 sekunder.
•
nüLink! 1695 brugervejledning
for at slå
Tryk på
for at få vist flere
valgmuligheder.
Tryk på og for at få vist flere
valg.
Tryk på og og hold dem nede
for at rulle hurtigere.
Tryk på og hold den nede for
hurtigt at gå tilbage til hovedmenuen.
5
Sådan kommer du i gang
Sådan bruger du
skærmtastaturet
Om interessepunkter
•
Sådan finder du et
interessepunkt efter kategori
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
Tip: For at indsnævre søgningen
kan du trykke på , indtaste tekst og
derefter trykke på Udført.
En liste over elementer nær din
aktuelle position vises.
4. Tryk på et element.
BEMÆRK: Se "Tilpasning af enheden"
for at ændre tastaturopsætningen
(side 53).
•
•
•
•
•
•
6
Tryk på et tegn på tastaturet for at
indtaste et bogstav eller tal.
Tryk på
for at tilføje et
mellemrum.
Tryk i tekstfeltet for at flytte
markøren.
Tryk på for at slette et tegn.
Tryk på , og hold den nede, hvis du
vil slette hele indtastningen.
Tryk på
for at vælge tastaturets
sprogtilstand.
Tryk på
for at indtaste
specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
De detaljerede kort, der er indlæst på
din enhed, indeholder millioner af
interessepunkter (POI'er) som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan finder du et
interessepunkt ved at stave
navnet
Lokal søgning er muligvis ikke
tilgængelig i alle områder eller lande.
Søgning efter interessepunkter i
fodgængertilstand
I fodgængertilstand i bestemte byer kan
du muligvis bruge cityXplorer-kort til at
navigere med offentlig transport.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Lokal
søgning.
2. Indtast hele eller en del af navnet.
3. Tryk på Udført.
4. Vælg en funktion:
• Tryk på et resultat fra en lokal
søgning.
• Tryk på fanen Garmin for at
søge i de Garmin-kortdata, der er
indlæst på din enhed.
5. Tryk på et element.
Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
nüLink! 1695 brugervejledning
1. Vælg fodgængertransporttilstand
(side 4).
2. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
3. Tryk på en kategori.
4. Tryk på en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på et element.
6. Vælg en funktion:
• Tryk på Kør for at beregne en
rute, du vil køre.
• Tryk på Gang for at beregne en
rute, du vil gå.
7
Sådan kommer du i gang
Tryk på Offentlig transport
(hvis tilgængelig) for at beregne
en rute, der anvender offentlige
transportmidler og gang.
7. Tryk på Start!.
•
Tilføjelse af punkter til den
aktive rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Tryk på en kategori.
4. Tryk på en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på en destination.
6. Tryk på Start! > Føj til aktuelle
rute for at føje den nye destination til
den aktive rute som et interessepunkt,
også kaldet et viapunkt.
8
Ændring af destinationen for den
aktive rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Søg efter positionen.
4. Tryk på Start! > Start ny rute.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte tilstanden Direkte linje.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Beregningstilstand i hovedmenuen.
2. Tryk på Direkte linje > Gem.
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du
gøre brug af omveje for at undgå
forhindringer som f.eks. vejarbejde.
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Omvej (eller Ny beregning
i fodgængertilstand).
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen omvej.
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan stopper du en rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Stop.
9
Søgning efter positioner
Søgning efter
positioner
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du
søger efter positioner. Se side 6 for at
udføre en simpel søgning.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Afhængigt af versionen
for de indlæste kortdata på enheden kan
knappernes navne og fremgangsmåden
afvige fra fremgangsmåden nedenfor.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Stav by.
4. Angiv navnet på byen.
5. Tryk på Udført.
10
6. Hvis det er nødvendigt, skal du
trykke på byen/postnummeret.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata
muliggør søgning efter et
postnummer.
7. Indtast husnummeret.
8. Tryk på Udført.
9. Indsæt vejnavnet.
10. Tryk på Udført.
11. Tryk på gaden, hvis det er
nødvendigt.
12. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
nüLink! 1695 brugervejledning
Søgning efter positioner
Anvendelse af siden Start!
•
Siden Start! åbnes, når du vælger en
position.
➊ ➋
➌
➏
•
•
•
•
•
➎
➍
➐
Tryk på ➊ for at ringe til den valgte
position, når enheden er tilsluttet en
telefon, eller for at gemme positionen
som en favorit.
Tryk på ➋ her for at skifte mellem
2D- og 3D-kortvisning.
Tryk på ➌ for at dreje visningen.
Tryk på ➍ for at få vist flere
oplysninger om stedet.
Tryk på ➎ for at zoome ind og ud.
nüLink! 1695 brugervejledning
•
Tryk på ➏ for at vende tilbage til den
forrige side.
Tryk og hold nede for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk på ➐ for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Rapportering af forkert
interessepunkt
Når søgeresultaterne indeholder et
forældet eller forkert interessepunkt,
kan du fjerne positionen fra fremtidige
søgninger.
1. På siden Start! skal du trykke på
informationsboblen.
2. Tryk på
> Rapporter fejl > Ja.
Positionen fjernes fra fremtidige
søgninger.
11
Søgning efter positioner
Redigering af telefonnummeret
på et interessepunkt
Hvis dine søgeresultater indeholder et
forældet eller forkert telefonnummer
på et interessepunkt, kan du redigere
telefonnummeret.
1. På siden Start! skal du trykke på
informationsboblen.
2. Tryk på
> Rediger
telefonnummer.
3. Indtast telefonnummeret.
4. Tryk på Udført.
Telefonnummeret opdateres på din
enhed.
Bedømmelse af et
interessepunkt
For nogle interessepunkter kan du få vist
og evt. ændre stjernebedømmelsen for et
interessepunkt.
1. På siden Start! skal du trykke på
informationsboblen.
Hvis der er mulighed for dette,
vises stjernebedømmelsen for
interessepunktet til venstre for Start!.
12
2. Tryk på stjernerne for at bedømme
interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din
enhed.
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive din hjemmeposition for
den position, som du hyppigst vender
tilbage til.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Kør hjem.
2. Vælg en mulighed for at indstille din
hjemmeposition:
• Tryk på Indtast min adresse for
at indtaste din hjemmeadresse.
• Tryk på Indsæt aktuel
position for at indstille din
aktuelle position som din
hjemmeposition.
nüLink! 1695 brugervejledning
Søgning efter positioner
•
Tryk på Nyligt fundne for at
indstille en nyligt funden position
som din hjemmeposition.
Sådan tager du hjem
Før du kan navigere til hjemmet, skal du
angive en hjemmeposition.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Kør hjem.
Nulstilling af hjemmeposition
1. I hovedmenuen skal du trykke
på Find >
> Indtast
hjemmeposition.
2. Tryk på en indstilling for at ændre
adressen.
Redigering af din
hjemmeposition
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger.
3. Indtast ændringerne.
4. Tryk på Udført.
nüLink! 1695 brugervejledning
Sådan søger du efter en position
i et andet område
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find >
> Nær.
2. Tryk på et søgeområde:
• Tryk på Hvor er jeg nu for at
søge efter steder nær din aktuelle
position.
• Tryk på En anden by for at
søge efter steder nær den by, du
indtaster.
• Tryk på En nylig destination
for at søge nær en nyligt funden
position.
• Tryk på Favorit destination for
at søge nær en favoritdestination.
• Tryk på Min aktuelle rute for
at søge efter steder langs din
aktuelle rute.
13
Søgning efter positioner
•
Tryk på Min destination for at
søge efter steder nær din aktuelle
rutes destination.
Visning af en liste over
nyligt fundne positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner,
du har fundet.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt
fundne positioner
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Nyligt fundne >
> Ja.
14
Søgning efter en
destination via
telefonbogslister
Telefonbogslister er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Hvide sider.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Efter navn for at søge
efter et listeemne vha. fornavn og
efternavn.
• Tryk på Efter telefonnummer
for at søge efter en post vha. et
telefonnummer.
3. Indtast et navn eller telefonnummer.
4. Tryk på Udført.
5. Tryk om nødvendigt på et listeemne i
søgeresultaterne.
nüLink! 1695 brugervejledning
Søgning efter positioner
Søgning efter
brændstofpriser
5. Tryk på en filmtitel eller en biograf.
Brændstofpriser er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
Søgning efter lokale
begivenheder
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Brændstofpriser.
2. Tryk på
> Brændstoftype.
3. Tryk på en brændstoftype.
4. Tryk på Gem.
En liste over brændstofpriser på
tankstationer i nærheden vises.
5. Tryk på en tankstation.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Lokale begivenheder.
2. Tryk på
> Vælg dag.
3. Tryk på en kategori.
4. Tryk på en begivenhed.
Søgning efter filmtider
Filmtider er muligvis ikke tilgængelige i
alle områder eller lande.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Filmtider.
2. Tryk på
> Vælg dag.
3. Tryk på en kommende dag.
4. Tryk på Søg efter filmtitel eller Søg
efter biograf.
nüLink! 1695 brugervejledning
Lokale begivenheder er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
Søgning efter parkering
1. I hovedmenuen skal du trykke
på Find > Parkering > Find
parkering.
2. Tryk på en parkeringsposition.
15
Søgning efter positioner
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
Enheden gemmer din parkeringsplads,
når du fjerner enheden fra holderen,
mens den kører på ekstern strøm.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Parkering > Seneste spot.
Søgning efter et vejkryds
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Vejkryds.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Stat eller land for at
vælge et andet land eller en
anden stat eller provins.
• Tryk på Stav by for at indtaste
navnet på en by.
• Tryk på Søg i alle for at søge i
alle byer i det valgte land, stat
eller provins.
16
3. Indtast det første gadenavn.
4. Indtast det andet gadenavn.
5. Tryk om nødvendigt på et vejkryds
på listen.
Om Favoritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette
ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
Lagring af aktuel position i
Favoritter
1. På siden Kort skal du trykke på
køretøjsikonet.
2. Tryk på Gem.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på Udført.
Positionen gemmes i Favoritter.
nüLink! 1695 brugervejledning
Søgning efter positioner
Lagring af positioner i Favoritter
1. Søg efter positionen (side 6).
2. På siden Start! skal du trykke på
> Gem > OK.
Planlægning af en tur
Søgning efter favoritter
1. Tryk på Find i hovedmenuen.
2. Tryk på en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Tryk på en gemt position.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ruteplanlægning.
2. Tryk på .
3. Tryk på Vælg startposition.
4. Find en position til dit startpunkt.
5. Tryk på Vælg.
6. Tryk på for at føje yderligere
positioner til kortet.
7. Tryk på Næste.
8. Indtast et navn for din tur.
9. Tryk på Udført.
Redigering af favoritter
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på en favorit.
4. Tryk på informationsboblen.
5. Tryk på
> Rediger.
6. Vælg en funktion.
7. Rediger oplysningerne.
8. Tryk på Udført.
nüLink! 1695 brugervejledning
Du kan bruge Ruteplanlægning til at
oprette og gemme en tur med flere
destinationer.
17
Søgning efter positioner
Planlægning af en tur
Ruteplanlægning gør det muligt at
indstille afgangstidspunktet og turens
varighed.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ruteplanlægning.
2. Tryk på en tur.
3. Tryk på en position.
4. Tryk på Afgangstidspunkt (eller
Ankomsttidspunkt, hvis positionen
ikke er første stop på turen).
5. Tryk på et dato og et klokkeslæt.
6. Tryk på Gem.
7. Tryk på Varighed.
8. Vælg den tid, du vil bruge på
positionen.
9. Tryk på Gem.
10. Gentag om nødvendigt trin 2–7 for
hver position.
18
Navigering af en gemt tur
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ruteplanlægning.
2. Tryk på en tur.
3. Tryk på Start!.
Redigering af en gemt tur
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ruteplanlægning.
2. Tryk på en tur.
3. Tryk på .
4. Vælg en funktion:
• Tryk på Rediger destinationer
for at tilføje eller slette
positioner.
• Tryk på Optimer rækkefølge for
at arrangere positionerne på turen
i den mest effektive rækkefølge.
• Tryk på Slet tur for at slette hele
turen.
• Tryk på Omdøb tur for at
redigere turnavnet.
nüLink! 1695 brugervejledning
Søgning efter positioner
Brug af kortknapperne
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Gennemse kort.
2. Tryk et sted på kortet.
• Tryk på
og
for at zoome
ind og ud.
• Tryk på
for at skifte mellem
2D- og 3D-kortvisning.
• Tryk på
for at dreje
visningen.
Gennemsyn af kortet ved
at trykke på skærmen
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Gennemse kort.
• Tryk på et område på kortet for at
vælge en position.
Der vises en informationsboble
ved siden af positionen.
• Tryk på og træk kortet for at se
forskellige dele af kortet.
• Tryk to gange på kortet for at
zoome ind og centrere på en
position.
nüLink! 1695 brugervejledning
Søgning efter en position ved
hjælp af kortet
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Gennemse kort.
2. Tryk på en position.
Der vises en informationsboble ved
siden af positionen.
3. Tryk på informationsboblen.
4. Tryk på Start!.
Send fundne steder til din
enhed
Du kan sende positioner til din enhed fra
forskellige online-kilder, herunder
http://connect.garmin.com.
1. Find en position på et understøttet
websted.
2. Følg instruktioner på webstedet for at
sende positionen til din myGarmin™konto.
19
Søgning efter positioner
3. Slut din enhed til din computer vha.
et USB-kabel (side 42) for manuelt at
overføre positioner til din enhed.
Positioner sendt til din myGarmin-konto
overføres automatisk til Favoritter
(side 16) på din enhed via nüLink!tjenester.
Simulering af en rute til en
position
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > GPS-simulator > Til >
Gem i hovedmenuen.
2. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Gennemse kort.
3. Tryk på et område på kortet.
4. Tryk på Start!.
20
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge din
enhed til at navigere til destinationen ud
fra længde- og breddegraderne. Det kan
være praktisk ved geo-skattejagt.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Koordinater.
2. Tryk på Format for at vælge det
korrekte koordinatformat til den
korttype, du bruger.
3. Tryk på den koordinat, du vil justere.
4. Indtast koordinaterne.
5. Tryk på Udført.
6. Tryk på Næste.
Koordinaterne vises på kortet.
7. Tryk på
> Indsæt position.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om kortsiderne
Om kortsiderne
Visning af kortet under
navigation
bemærk
Garmin kan under ingen omstændigheder
stilles ansvarlig for hændelige, særlige
eller indirekte skader eller følgeskader,
herunder uden begrænsning skader i
form af enhver trafikbøde eller stævning,
uanset om det skyldes brug, misbrug
eller forhindret brug af produktet eller
fejl i produktet. Nogle lande tillader ikke
udelukkelse af ansvaret for følgeskader
og ekstraskader, så det er ikke sikkert,
at ovenstående begrænsninger gælder
for dig.
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Et ternet flag markerer din
destination.
nüLink! 1695 brugervejledning
Mens du kører, guider enheden dig til
destinationen med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner enheden ruten
igen og giver nye anvisninger.
Et ikon for hastighedsbegrænsning med
den aktuelle hastighedsgrænse kan blive
vist, når du kører på større veje.
➊
➍
•
•
•
•
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
Tryk på ➊ for at se næste sving eller
vejkryds.
Tryk på ➋ for at få vist drejlisten.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
21
Om kortsiderne
•
•
•
•
•
Tryk på ➎ for at ændre datafeltet.
Tryk på ➏ for at se oplysninger om
din aktuelle position.
Tryk på ➐, og træk kortet for at se et
andet område af kortet.
Tryk på ➑ for at få vist
rejseoplysninger.
Tryk på ➒ for at rapportere et
sikkerhedskamera.
Visning af
rejseoplysninger
På kortet skal du trykke på
Hastighed.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
1. På kortet skal du trykke på
Hastighed > .
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Nulstil tripdata for at
nulstille rejseoplysningerne.
• Tryk på Nulstil maks. hastighed
for at nulstille den maksimale
hastighed.
• Tryk på Nulstil trip B for at
nulstille distancetælleren.
Visning af drejliste
Siden for rejseoplysninger viser den
aktuelle hastighed og giver oplysninger
om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal
du lade enheden være tændt, så den
nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet
under rejsen.
22
Mens du navigerer en rute, vises alle
sving på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
1. Mens du navigerer en rute, skal du
trykke på tekstlinjen øverst på kortet.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om kortsiderne
Mens du navigerer en rute, skal du
trykke på indikatoren for sving i
øverste venstre hjørne for at få vist
det næste sving.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på et sving på listen for at få
det næste sving.
• Tryk på
> Vis på kort for at
få vist hele ruten på kortet.
Visning af næste sving
Dit næste sving viser svinget på kortet
sammen med afstanden og tiden, til du
når frem til svinget.
nüLink! 1695 brugervejledning
Visning af vejkrydsinfo
På nogle modeller indeholder
vejkrydsinfo visning af nogle af de
kommende vejkryds og mens du
navigerer, den vognbane, du bør køre i.
Mens du navigerer en rute, skal du
trykke på indikatoren for sving i
øverste venstre hjørne for at få vist
vejkryds-info.
23
Om kortsiderne
Brug af fodgængernavigationskortet
➊
➋
➌
➎
➊
➍
➎
I tilstanden Fodgænger vises din rute på
et 2D-kort.
•
•
•
•
•
24
Tryk på ➊ for at få vist næste trin
på ruten.
Tryk på ➋ for at få vist alle trin på
ruten.
Tryk på ➌ for at centrere kortet på
din aktuelle position.
Tryk på ➍ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➎ for at ændre datafeltet.
Indstillinger for offentlig
transport
Hvis du har installeret cityXplorer-kort,
beregner enheden en rute, der anvender
en kombination af indstillinger for
offentlig transport, f.eks. kørsel med bus,
metro og gang.
Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
Ikonerne , , , , , og
indikerer navigationsmetoden for den
pågældende del af ruten. Hvis du f.eks.
får vist , skal du stige ombord på en
bus på dette sted af ruten.
Sorte prikker på kortet angiver
stoppestederne for offentlig transport
langs ruten.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om trafik
Om trafik
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke
at overholde alle gældende trafiklove og
-skilte.
Trafikoplysninger er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om Trafik-ikonet
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon
på kortet. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken
er på din rute eller den vej, du kører på i
øjeblikket.
Farve
Beskrivelse
Betydning
Grøn
Mindre alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der
forekommer
kødannelse.
Rød
Meget alvorlig
Der
forekommer
meget
kødannelse,
eller trafikken
er gået helt
i stå.
Grå
Ingen data
Trafikdata er
ikke blevet
opdateret.
25
Om trafik
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute,
undersøges den aktuelle trafik, og
ruten optimeres med henblik på kortest
rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner enheden automatisk ruten igen.
Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Manuel undgåelse af trafik på
ruten
1. Under navigation skal du trykke
på .
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på
> Undgå.
26
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af
farvekoder trafikforløb og forsinkelser på
nærliggende veje.
på kortet.
1. Tryk på
2. Tryk på Trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
Søgning efter
trafikforsinkelser
1. Tryk på
på kortet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist
en liste over trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at få
vist veje med forsinkelser.
4. Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om trafik
Deaktivering af trafik
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > Positionsrapportering >
Fra i hovedmenuen.
2. Tryk på Gem.
Om tilbud
Mens du modtager trafikoplysninger,
modtager du tilbud og kuponer, der er
relevante for positionen, sammen med
dine trafikoplysninger. Reklamebaserede
trafikoplysninger er kun tilgængelige i
USA.
Trafikmodtageren skal tilsluttes en
ekstern strømkilde, og du skal befinde
dig i dækningsområdet for at modtage
reklamebaserede trafikoplysninger.
Visning af tilbud
 ADVARSEL
Undgå at skrive kuponkoderne ned under
kørslen.
nüLink! 1695 brugervejledning
1. Tryk på et tilbud på skærmen for at
søge efter det nærmeste sted, som er
tilknyttet tilbuddet.
2. Hvis et tilbud viser et ikon, skal du
trykke på ikonet på siden Start! for at
modtage en kuponkode.
3. Skriv denne kode ned, og angiv den,
når du ankommer til positionen.
Visning af en liste over tilbud, du
har modtaget
Tryk på Værktøjer > Tilbud for at
få vist en liste over de tilbud, du har
modtaget.
Deaktivering af tilbud
Du skal deaktivere trafik for at deaktivere
tilbud.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > Positionsrapportering >
Fra i hovedmenuen.
2. Tryk på Gem.
27
Om nüLink!- tjenester
Om nüLink!- tjenester
nüLink!- tjenester er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
Din enhed inkluderer et basisabonnement
på nüLink!, der aktiveres, når du
tænder for din enhed for første gang.
nüLink!- tjenester giver dig mulighed
for at modtage aktuelle oplysninger om
brændstofpriser, flyafgange og meget
mere.
For at bruge disse funktioner skal du
have et gyldigt abonnement på nüLink!,
og din enhed skal modtage et nüLink!
-signal.
Se www.garmin.com/nulink for
yderligere oplysninger.
Sådan køber du flere
nüLink!- tjenester
Du kan købe Premium nüLink!- tjenester
som f.eks. sikkerhedskameraer i realtid
og vejrradar.
1. Fra hovedmenuen skal du vælge
Værktøjer > nüLink!™ Store.
2. Vælg en funktion for at få vist
detaljer.
3. Tryk på Opgrader for at købe
Premium-indhold.
Kontrol af din nüLink!
Store-kontostatus
Du kan kontrollere status på dit nüLink!tjenesteabonnement, herunder status for
fakturering på dit basisabonnement og dit
Premium-indhold.
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > nüLink!™ Store >
> Kontostatus.
28
nüLink! 1695 brugervejledning
Om nüLink!- tjenester
2. Tryk på et element på listen for at se
detaljerne.
Fornyelse af nüLink!tjenester
Når dit abonnement udløbet, kan du
forny dit abonnement for at fortsætte
med at modtage nüLink!- tjenester.
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > nüLink!™ Store >
> Kontostatus.
2. Tryk på et emne på listen.
3. Tryk på Forny.
4. Tryk på en indstilling for køb.
5. Tryk på Køb.
6. Indtast din adgangskode til
myGarmin.
Visning af myGarminmeddelelser
nüLink!- tjenester giver dig mulighed for
at modtage meddelelser fra myGarmin.
nüLink! 1695 brugervejledning
Hvis du har ulæste meddelelser, vises
antallet af ulæste meddelelser i en blå
oval på myGarmin-ikonet.
myGarmin er muligvis ikke tilgængelig i
alle områder eller lande.
1. Tryk på Værktøjer > myGarmin i
hovedmenuen.
2. Tryk på en meddelelse.
Om sikkerhedskameraer
Til de tilgængelige områder indeholder
enheden positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Enheden advarer
dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører
for hurtigt.
Du kan til enhver tid købe en ny
region eller forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region eller
udvidelse, du køber, har sin egen
udløbsdato.
29
Om nüLink!- tjenester
Tilgængelighed af
sikkerhedskameraoplysninger
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Se http://my.garmin.com for
at få oplysninger om tilgængelighed.
Sikkerhedskameraoplysninger er ikke
tilgængelige i Schweiz. Sikkerhedskameraoplysninger er som standard
deaktiveret i Tyskland og Østrig.
Brug af sikkerhedskameradatabasen kan
være ulovlig i visse europæiske lande.
Inden du gør brug af eller aktiverer
sikkerhedskameradatabasen, bedes du
undersøge den juridiske situation og
mulige juridiske konsekvenser af brugen
af denne database i lande, hvor du agter
at bruge den.
Garmin International og dets
tilknyttede selskaber påtager sig
intet ansvar for brugen af denne
sikkerhedskameradatabase. Garmin
International og dets tilknyttede selskaber
giver ingen sikkerhed eller garanti for
nøjagtigheden eller udførligheden af
sikkerhedskameradatabasen.
30
Rapportering af
sikkerhedskameraer
Du kan rapportere sikkerhedskameraer,
herunder trafikovervågningskameraer og
fartmålere, når du støder på dem.
På kortet skal du trykke på >
Rapporter sikkerhedskamera.
BEMÆRK: Hvis ikke vises, kan
du trykke på fartbegrænsningsikonet
for at rapportere sikkerhedskameraer.
Sikkerhedskameraets placering deles
med andre brugere.
Deaktivering af
sikkerhedskameraer
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > Advarsler i
hovedmenuen.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Garmin-sikkerhedskameraer.
3. Tryk på Gem.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om de håndfri funktioner
Om de håndfri
funktioner
Før du kan bruge de håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din
enhed. Find flere oplysninger på
www.garmin.com/bluetooth.
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
Før du kan parre og tilslutte, skal både
telefonen og enheden være tændt og
maks. 33 fod (10 m) fra hinanden.
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Bluetooth på din enhed.
3. Tryk på Aktiveret > Gem.
4. Tryk på Tilføj telefon > OK.
5. Vælg din telefon.
nüLink! 1695 brugervejledning
6. Tryk på OK.
7. Indtast PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
Parring ved brug af enheds
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Telefon > på
enhedens hovedmenu.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
3. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig på telefonen.
BEMÆRK: Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på OK på enheden.
5. Vælg din telefon på listen over
enheder.
6. Tryk på OK på enheden.
7. Indtast PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
31
Om de håndfri funktioner
Om parrede enheder
• Efter parring kan de to enheder
automatisk forbindes til hinanden,
hver gang du tænder dem.
• Du skal muligvis indstille
mobiltelefonen til at oprette
forbindelse automatisk til enheden,
når den tændes.
• Når din telefon er forbundet til din
enhed, kan du foretage telefonopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet
til.
Opkald til et nummer
Før du kan ringe op til et nummer med
din enhed, skal du parre telefonen og
enheden.
1. Tryk på Telefon > Ring op i
hovedmenuen.
2. Indtast nummeret.
3. Tryk på Ring op.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald.
•
•
32
Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet.
Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om de håndfri funktioner
Brug af enheden under et
opkald
Under et opkald vises på kortet,
og Telefon vises på hovedmenuen.
Afhængigt af det skærmbillede, der vises
på enheden, kan ikonet for igangværende
opkald se forskelligt ud.
1. På siden Kort skal du trykke på .
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Brug håndsæt for at
slukke for enheden men fortsætte
opkaldet.
• Tryk på Tastatur for at få
vist en tastaturside til brug af
automatiske systemer som f.eks.
telefonsvarer.
• Tryk på Tavs for at slå
mikrofonen fra.
• Tryk på Afslut opkald for at
afslutte opkaldet.
nüLink! 1695 brugervejledning
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald, vises skærmen
Indgående opkald.
1. Tryk på .
2. Tryk på Skift til.
3. Når du er færdig med opkaldet, skal
du trykke på Afslut opkald for at
lægge på.
Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
Adgang til menuen Telefon
Tryk på Telefon i hovedmenuen.
BEMÆRK: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på enheden.
33
Om de håndfri funktioner
Om din telefonbog
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til enheden, indlæses
telefonbogen automatisk i enheden.
Det kan tage et par minutter, før
telefonbogen er tilgængelig. Overførsel
af telefonbogen er ikke tilgængelig på
alle telefoner.
Brug af din telefonbog
1. Tryk på Telefon > Telefonbog i
hovedmenuen.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i
telefonbogen, du vil ringe til.
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter
i hovedmenuen.
2. Søg efter det interessepunkt, som du
vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op, eller tryk på
telefonnummeret.
34
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op i
hovedmenuen.
2. Indtast nummeret.
3. Tryk på Ring op.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til enheden, overføres din
opkaldshistorik automatisk til enheden.
Det kan tage et par minutter at overføre
disse data til enheden.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik i
hovedmenuen.
2. Tryk på en kategori.
Opkaldene angives i kronologisk
rækkefølge. De seneste opkald er
øverst på listen.
3. Tryk på et emne.
4. Tryk på Ring op.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om de håndfri funktioner
Indtastning af dit telefonnummer
Du kan indtaste det telefonnummer, som
enheden skal ringe til, når du trykker på
Ring hjem.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
2. Tryk på Indtast telefonnummer.
3. Indtast telefonnummeret.
4. Tryk på Udført > Ja.
Enheden ringer til dit
hjemmetelefonnummer.
Opkald til hjemmet
Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
nüLink! 1695 brugervejledning
Opkald med stemmeopkald
Før du kan foretage opkald ved at sige
navnet på kontaktpersonen, skal du
muligvis træne din telefon i at
genkende dine stemmekommandoer.
Se vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald i
hovedmenuen.
2. Sig modtagerens navn.
Kontrol af telefonens
batteriniveau og signalstatus
Tryk på Telefon > Telefonstatus i
hovedmenuen.
35
Om Ciao!
Om Ciao!™
Ciao! sender regelmæssigt din position
til vores partnernetværk og downloader
dine venners seneste positioner. Dette
program sender kun din position, når
du beder om det, medmindre du
aktiverer automatiske opdateringer.
Se www.garmin.com/nulink for
yderligere oplysninger.
Ciao! er muligvis ikke tilgængeligt i alle
områder eller lande.
Om Ciao!-netværk
Netværk
 ADVARSEL
Vær forsigtig med at dele dine
positionsoplysninger med andre.
Ciao! understøtter muligvis flere
positionsbaserede sociale netværk.
Aktivering af Ciao!
Før du kan tilmelde dig Ciao!, skal du
registrere din enhed (side 68).
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao! > Accepter.
2. Gå til den URL-adresse, der vises på
enhedens skærm, og læs vilkårene for
brug.
3. Tryk på Fortsæt for at acceptere
Vilkår for brug.
Om Ciao!- vennelisten
Når du starter Ciao!, vises vennelisten.
Hvis du modtager opdateringer fra en
ven, vises afstanden og retningen til
vennen i højre side af skærmen.
Status for en ven vises under vennens
navn. Hvis du modtager opdateringer fra
en ven, vises vennens brugerdefinerede
Når du aktiverer Ciao!, vises det eller de
netværk, som du vil blive registreret hos,
i vilkårene for brug.
36
nüLink! 1695 brugervejledning
Om Ciao!
statusmeddelelse. Disse statusmeddelelser vises muligvis, hvis du ikke modtager
opdateringer fra en ven.
•
•
•
Inviteret — du har inviteret denne
ven, men han/hun har endnu ikke
accepteret din invitation.
Afventer — din ven har inviteret dig,
men du har endnu ikke accepteret
hans/hendes invitation.
Skjul — denne ven har midlertidigt
deaktiveret opdateringer.
Opdatering af din Ciao!statusmeddelelse
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao! > > Opdater.
2. Indtast en statusmeddelelse på op til
255 tegn.
3. Tryk på Udført.
nüLink! 1695 brugervejledning
Opdatering af din Ciao!statusmeddelelse på
sociale netværkssider
BEMÆRK: Du skal indstille og
konfigurere dine sociale netværkssider på
myGarmin, før du kan offentliggøre din
status for disse med Ciao!.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao! > >
>
Indstillinger for offentliggørelse.
2. Tryk på de sociale netværkssider,
som du ønsker at offentliggøre din
status på.
3. Tryk på Udført.
37
Om Ciao!
Ændring af din Ciao!synlighed
Du kan vælge, hvorvidt du vil sende
positionsopdateringer til dine Ciao!venner ved at ændre din synlighed.
•
•
I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao! > >
>
Skjul > Ja.
Dine venner vil ikke kunne se dine
positions- og statusoplysninger.
Tryk på
> Vis > Ja for at gøre
dine oplysninger synlige igen.
Accept eller afvisning af
en Ciao!- invitation
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao!.
2. Tryk på den ven, der har sendt dig
invitationen.
3. Tryk på Accepter eller Afslå.
38
Invitation af en ven efter
telefonnummer
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > > Inviter efter
telefonnummer.
2. Indtast navnet på det land, hvor din
ven befinder sig.
3. Tryk på et land.
4. Tryk på Gem.
5. Indtast et telefonnummer i det
format, som gælder for det land, du
har valgt.
For USA skal du f.eks. indtaste
et ticifret telefonnummer, inkl.
områdenummer.
6. Tryk på Udført.
7. Tryk på Send invitation.
Den ven, som du inviterede, vises på
vennelisten. Din ven skal acceptere
din invitation, før du kan se din vens
position.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om Ciao!
Invitation af en ven efter
e-mail-adresse
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao! > > Inviter
via e-mail-adresse.
2. Indtast den e-mail-adresse, som din
ven har registreret hos Ciao!.
3. Tryk på Udført.
Den ven, som du inviterede, vises på
vennelisten. Din ven skal acceptere
din invitation, før du kan se din vens
position.
Visning af en vens Ciao!oplysninger
1. Tryk på Værktøjer > Ciao! i
hovedmenuen. Vennelisten vises.
2. Tryk på en ven på listen.
nüLink! 1695 brugervejledning
Visning af position for en
ven
1. Tryk på Værktøjer > Ciao! i
hovedmenuen.
2. Tryk på en ven på listen.
3. Vælg en funktion:
• Tryk på
> Vis kort for at se
din vens position på kortet.
• Tryk på
> Gem for at gemme
din vens position som en favorit.
• Tryk på Start! Start en rute til
din vens position.
• Tryk på Ring op for at ringe
op til din ven på en tilsluttet
mobiltelefon (side 31).
• Tryk på Indsæt position, hvis
GPS-simulatoren er aktiveret, for
at angive din vens position som
din aktuelle position.
39
Om Ciao!
Fjernelse af en ven
Deaktivering af Ciao!
1. Tryk på Værktøjer > Ciao! i
hovedmenuen.
2. Tryk på en ven på listen.
3. Tryk på
> Fjern.
4. Tryk på Ja.
BEMÆRK
Hvis du deaktiverer Ciao!, ophæves
din registrering hos Ciao! og vores
partnernetværk, og alle Ciao!- venner og
Ciao!- data vil blive fjernet fra din enhed.
For at stoppe med at dele
positionsoplysninger med en ven kan du
fjerne den pågældende ven fra Ciao!.
Du kan deaktivere Ciao!- tjenesten på
din enhed, hvis du ikke længere ønsker at
benytte den.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Ciao! > .
2. Tryk på
> Deaktiver Ciao! > Ja.
40
nüLink! 1695 brugervejledning
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEGbilledfiler på enheden. Enheden har et
hukommelseskortstik med henblik på
ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me,
Windows NT® og Mac® OS 10.3 og
tidligere versioner.
Kompatible filtyper
Enheden understøtter flere filtyper.
•
•
•
.jpg-billedfiler.
Kort og .gpx-waypointfiler fra
MapSource® (side 66).
.gpi-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader (side 66).
nüLink! 1695 brugervejledning
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikleverandør, eller du kan købe
MapSource-datakort med forudindlæste
detaljerede kort hos din Garminforhandler. Udover kort- og datalagring
kan hukommelseskort også bruges til
at lagre filer som f.eks. kort, billeder,
geo-skattejagter, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI'er.
Installation af et
hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i stikket.
2. Skub det ind, indtil det klikker på
plads.
41
Datahåndtering
Tilslutning af enheden til
din computer
1. Slut den anden ende af USB-kablet
til en USB-port på computeren.
2. Tilslut micro-USB-stikket til
enheden.
myGarmin Agent™ vises. Denne
tjeneste overvåger computerens
USB-porte og gør det nemt at søge
efter tilgængelige opdateringer.
Der vises to ekstra drev (diske) på
listen over drev på computeren. Det
ene er enhedens interne hukommelse.
Det andet er hukommelseskortet.
BEMÆRK: På visse computere
med flere netværksdrev kan
enhedsdrevene ikke vises. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
42
Overførsel af filer til
computeren
1. Slut enheden til computeren.
2. Find den fil, du ønsker at kopiere,
på din computer.
3. Fremhæv filen.
4. Klik på Rediger > Kopier.
5. Åbn "Garmin"- eller
hukommelseskortdrevet eller -disken.
6. Vælg Rediger > Indsæt element.
Filen vises på listen over filer i
enhedens hukommelse eller på
hukommelseskortet.
7. Gentag trin 1 – 6 for at overføre flere
filer.
nüLink! 1695 brugervejledning
Datahåndtering
Sletning af filer fra din
enhed
Bemærk
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges
til, skal du ikke slette den. Hukommelsen
i din enhed indeholder vigtige
systemfiler, som ikke må slettes. Vær
især varsom med mapper med navnet
"Garmin".
Frakobling af USB-kablet
1. Fuldfør en handling:
• På Windows-computere skal du
klikke på
på proceslinjen.
• På Mac-computere skal
du trække diskikonet til
papirkurven .
2. Tag kablet ud af computeren.
1. Slut enheden til computeren
(side 42).
2. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
3. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis
det er nødvendigt.
4. Vælg en fil.
5. Tryk på tasten Slet på tastaturet.
nüLink! 1695 brugervejledning
43
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Adgang til
enhedsindstillinger
Du kan finde oplysninger om
indstillinger på side 53–60.
Visning af oplysninger om
aktuel position
Brug siden Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du skal
oplyse en redningstjeneste, hvor du
befinder dig.
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
2. Tryk på Skadestuer, Politistationer
eller Brændstof for at få vist de
nærmeste positioner i denne kategori.
44
Sådan bruger du Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp for at få
vist oplysninger om brug af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
1. Tryk på Værktøjer > Hjælp >
hovedmenuen.
2. Indtast et søgeord.
3. Tryk på Udført.
i
Om ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi,
CO2-fodaftryk og brændstofpris
ved navigation til en destination og
indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er
kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
nüLink! 1695 brugervejledning
Brug af værktøjerne
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien (side 45).
Brug af ecoRoute
Første gang du bruger ecoRoutefunktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Hvis nødvendigt, skal du indtaste
oplysninger om benzin og afstand.
3. Tryk på Udført.
nüLink! 1695 brugervejledning
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Kalibrer brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrer, når
du fylder din brændstoftank.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Ved pumpen i hovedmenuen.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris.
3. Indtast, hvor meget brændstof
køretøjet har brugt siden sidste
påfyldning.
4. Indtast den afstand, køretøjet har
tilbagelagt siden sidste påfyldning.
5. Tryk på Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
45
Brug af værktøjerne
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved
at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge
indsamler data og beregner et resultat,
når din enhed er i bevægelse og i
transportformen Bil.
Visning af resultater for
ecoChallenge
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
ecoChallenge i hovedmenuen.
Om resultater for ecoChallenge
Bladfarven på ecoChallenge-ikonet
skifter afhængigt af dit resultat i testen.
Samlet — viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
46
Fart — viser resultat for kørsel ved den
mest brændstofbesparende hastighed
(70-100 km/t for de fleste køretøjer).
Acceleration — viser resultat for jævn
og gradvis acceleration. Du mister point
ved hurtig acceleration.
Bremsning — viser resultat for jævn og
gradvis opbremsning. Du mister point
ved hård opbremsning.
Fjernelse af resultat for
ecoChallenge fra kortet
1. Tryk på >
> Indstillinger >
Skjul på kortet.
2. Tryk på Gem.
Nulstilling af ecoChallenge
1. Tryk på >
> Nulstil på kortet.
2. Tryk på Ja.
nüLink! 1695 brugervejledning
Brug af værktøjerne
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstoføkonomi i hovedmenuen.
2. Tryk på en del af grafen for at zoome
ind.
Nulstilling af din køretøjsprofil
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil i hovedmenuen.
2. Tryk på
> Nulstil.
3. Tryk på Ja.
Visning af kørerapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Du kan se op til 20 kørerapporter på
enheden. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på
enhedens drev/disk.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Kørerapport i hovedmenuen.
2. Tryk på en rapport.
Nulstilling af ecoRoute-data
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Tryk på den kategori, du vil nulstille.
3. Tryk på Nulstil.
Der laves en kørerapport for hver rute,
som du kører. Hvis du stopper en rute på
enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
nüLink! 1695 brugervejledning
47
Brug af værktøjerne
Visning af vejroplysninger
 ADVARSEL
De vejroplysninger, der leveres
via dette produkt, kan udsættes for
tjenesteafbrydelser og kan indeholde
fejl, unøjagtigheder eller forældede
oplysninger. Produktet er derfor ikke
altid pålideligt. Brug altid din sunde
fornuft, når du kører eller navigerer, og
tjek alternative kilder til vejroplysninger,
før du træffer sikkerhedsrelaterede
beslutninger. Ved købet anerkender og
accepterer du, at du alene er ansvarlig
for brugen af vejroplysningerne og alle
beslutninger, du træffer i forbindelse
med kørsel eller navigation under usikre
vejrforhold.
Vejroplysninger er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
48
1. Tryk på Værktøjer > Vejr i
hovedmenuen.
Der vises vejrdata for din aktuelle
position.
Du kan også få vist vejret ved at
trykke på ikonet for den aktuelle
temperatur i statuslinjen øverst på
hovedmenuen.
2. Tryk på en dag i vejrudsigten for at
se vejroplysningerne for denne dag.
Visning af vejret på en anden
position
Tryk på Værktøjer > Vejr i
hovedmenuen.
• Tryk på Aktuel position for at
ændre din aktuelle position.
• Tryk på Aktuel position > Tilføj
by for at se vejroplysninger for
en anden position.
nüLink! 1695 brugervejledning
Brug af værktøjerne
•
Tryk på
> Favoritbyer for at
se vejroplysninger for de byer, du
har tilføjet.
Visning af vejrradaren
Vejrradartjenesten er tilgængelig via dit
nüLink!- abonnement som Premiumindhold. Du kan få flere oplysninger om
at købe abonnementer på nüLink! på
(side 28).
Du kan få vist et vejrkort, der viser
nedbør (hvis der er nogen) i nærheden af
en position.
1. Tryk på Værktøjer > Vejr i
hovedmenuen.
2. Tryk på
> Vejrradar.
TIP: Ikonet for vejrradar ( ) vises
muligvis på kortsiden. Vejrikonet
ændrer sig for at vise dig, når barske
vejrforhold (regn, sne, blandet regn/
sne, stærk vind, hagl eller tordenvejr)
er i nærheden af din aktuelle position.
nüLink! 1695 brugervejledning
For eksempel ændres vejrikonet
til , hvis der er regn nær din
aktuelle position.
Om vejrvarsler
Vejrvarsler er tilgængelige via dit
nüLink!- abonnement som Premiumindhold. Vejrvarsler vises på kortet for at
advare dig om alvorlige vejrforhold.
Du kan få flere oplysninger om at købe
abonnementer på nüLink! på (side 28).
Visning af flyoplysninger
Flyoplysninger er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
1. Tryk på Værktøjer > Flystatus i
hovedmenuen.
2. Tryk på en lufthavn i nærheden.
3. Vælg en funktion for at vælge en
afgang:
49
Brug af værktøjerne
Tryk på Kontroller flynummer
for at søge efter flynummer.
• Tryk på Søg i ankomster for at
søge efter ankomst.
• Tryk på Søg i afgange for at søge
efter afgang.
4. Tryk på en afgang.
5. Hvis din flyafgang har flere
forbindelser, skal du trykke på Næste
etape for at se den næste afgang.
•
Brug af Galleri
Se billeder, som du har gemt på enheden
eller et hukommelseskort.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Galleri.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på pilene for at rulle
gennem billederne.
• Tryk på et billede for at få vist en
større udgave af det.
50
•
•
Tryk på for at få vist et
diasshow med billederne.
Tryk hvor som helst på skærmen
for at stoppe diasshowet.
Visning af et billede ved start
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Tryk på et billede.
3. Tryk på
> Vis ved start.
4. Tryk på Ja.
5. Tryk på Gem.
Sletning af billeder
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Tryk på et billede.
3. Tryk på
> Slet.
4. Tryk på Ja.
nüLink! 1695 brugervejledning
Brug af værktøjerne
Brug af fotonavigation
Du kan navigere til fotos, der indeholder
positionsoplysninger, kaldet geotags. Gå
til http://connect.garmin.com/photos for
at få yderligere oplysninger.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter > Fotos.
2. Tryk på et foto.
3. Tryk på en valgmulighed.
Brug af valutaomregneren
Valutaernes omregningskurser opdateres
automatisk via din nüLink!- tjeneste
(side 28).
BEMÆRK: Tjenesten nüLink! er
muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande.
3. Tryk på en valuta.
4. Tryk på Gem.
5. Tryk ved beløbet ved siden af den
valuta, som du vil omregne.
6. Tryk på Udført.
Brug af verdensuret
Verdensuret viser tiden på din nuværende
position og i tre udvalgte byer.
1. Tryk på Værktøjer > Verdensur i
hovedmenuen.
2. Tryk på en af byerne for at ændre en
by på listen.
3. Indtast et bynavn.
4. Tryk på Udført.
5. Vælg om nødvendigt den rigtige by.
1. Tryk på Værktøjer > Valuta i
hovedmenuen.
2. Tryk på en valutaknap for et ændre
valutaen.
nüLink! 1695 brugervejledning
51
Brug af værktøjerne
Visning af verdenskort
Tryk på for at få vist
verdenskortet. Nattetimer vises i det
tonede område.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer >
Lommeregner.
52
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner i hovedmenuen.
2. Tryk på knappen ved siden af
Omregn.
3. Tryk på en type af mål.
4. Tryk på Gem.
5. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
6. Tryk på en måleenhed.
7. Tryk på OK.
8. Tryk på nummerfeltet.
9. Indtast en værdi.
10. Tryk på Udført.
nüLink! 1695 brugervejledning
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
•
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
•
2. Tryk på den indstilling, der skal
ændres.
•
Systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System i hovedmenuen.
•
•
•
•
•
GPS-simulator — afbryder
enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Enheder — gør det muligt at ændre
måleenhederne til kilometer eller
miles.
Tidsformat — gør det muligt at
vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
nüLink! 1695 brugervejledning
Aktuel tid — gør det muligt at
ændre tidspunktet manuelt.
Positionsrapportering — sender
dine positionsdata til Garmin for at
forbedre kvaliteten af det indhold, du
modtager.
BEMÆRK: Hvis du slukker for
positionsrapportering, vil du ikke
modtage trafikoplysninger.
Sikker kørsel — deaktiverer alle
funktioner, som kræver omfattende
indgreb fra føreren og kan forstyrre
ham/hende under kørslen.
Garmin Lock — låser enheden
(side 62).
Om — viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer
og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner.
Du skal bruge disse oplysninger, når
53
Tilpasning af enheden
•
du opdaterer systemsoftwaren eller
køber ekstra kortdata (side 66).
Slutbrugerlicensaftaler — viser
enhedens slutbrugerlicensaftaler.
Indstillinger for
bilnavigation
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil i hovedmenuen.
•
•
•
54
nüRoute™ — (side 56)
Kortdetaljer — indstiller niveauet
for detaljerne på kortet. Flere
detaljer kan medføre at kortet tegnes
langsommere.
Kortvisning — indstiller
perspektivet for kortsiden.
•
•
•
•
•
Korttema — ændrer farven på
kortdataene.
Opsætning af kortdata — ændrer
mængden af data, som vises på
kortet.
Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet.
Gå til www.garmingarage.com for at
få flere ikoner.
Turlog:
◦◦ Vis på kort — viser stierne for
dine ture på kortet.
◦◦ Slet turlog — rydder turloggen.
Alarm punkter — ændrer
indstillinger for alarmpunkter.
nüLink! 1695 brugervejledning
Tilpasning af enheden
Ændring af kortperspektiv
1. Tryk på Indstillinger >
Navigation > Bil > Kortvisning i
hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Spor op for at vise kortet i to
dimensioner (2-D) med retningen for
rejsen øverst.
• Tryk på Nord op for at vise kortet i
2-D med nord øverst.
• Tryk på 3D for at få vist kortet i tre
dimensioner (3D) i Spor op.
3. Tryk på Gem.
Indstillinger for
alarmpunkter
Denne funktion er kun synlig, hvis
der er indlæst alarmpunkter eller
sikkerhedskameraer på din enhed.
Alarmpunkter omfatter brugerdefinerede
POI'er og sikkerhedskameradatabaser.
Gå til www.garmin.com/extras for at få
yderligere oplysninger.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > Alarmpunkter.
•
•
nüLink! 1695 brugervejledning
Alarmer — aktiverer eller
deaktiverer alarmer, når du nærmer
dig alarmpunkter.
Lyd — angiver typen af alarmer,
der lyder, når du nærmer dig
alarmpunkter.
55
Tilpasning af enheden
Rutepræferencer
Brug af beregningen Guidet rute
Beregning af guidet rute opretter ruter i
flere tilstande og giver dig mulighed for
at vælge den beregning, du ønsker.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Beregningstilstand i hovedmenuen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute i
hovedmenuen.
2. Tryk på Beregningstilstand >
Guidet > Gem.
Når du starter en rute, beregner din
enhed ruten vha. beregningstilstandene Hurtigste tid, Korteste distance
og Mindre brændstof. Der vises et
eksempel på hver rutetype vises på
skærmen.
3. Brug pilene til at vælge en rutetype.
4. Tryk på Start!.
Ruteberegningen er baseret på
vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
•
•
•
•
•
56
Hurtigste tid — beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
Korteste distance — beregner ruter,
der er kortere afstandsmæssigt, men
som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof — for at beregne
ruter, der bruger mindre brændstof
end andre ruter.
Guidet — beregner ruter med
hurtigste tid, korteste distance og
mindre brændstof, så du kan se dem
alle på kortet, før du vælger en rute.
Direkte linje — beregner punkt-tilpunkt-ruter (uden at tage hensyn til
veje).
nüLink! 1695 brugervejledning
Tilpasning af enheden
Undgåelse af vejegenskaber
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Undgå i hovedmenuen.
2. Tryk på de vejegenskaber, du vil
undgå på ruterne.
3. Tryk på Gem.
Aktivering af trafficTrends
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends i hovedmenuen.
2. Tryk på Aktiveret.
3. Tryk på Gem.
Om trafficTrends
Når du aktiverer funktionen
myTrends, vises anslåede rejsetider og
trafikoplysninger for de destinationer, du
ofte skal til, på navigationslinjen øverst
på kortet.
™
Når funktionen trafficTrends er
aktiveret, bruger enheden tidligere
trafikoplysninger til at beregne
mere effektive ruter. Der kan
beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller
tidspunktet på dagen.
De tidligere trafikoplysninger, som
anvendes af trafficTrends, overføres
til Garmin, når du tilslutter enheden til
myGarmin ved hjælp af din computer.
Gå til http://my.garmin.com for at få flere
oplysninger.
nüLink! 1695 brugervejledning
Om myTrends™
Du skal tilføje de destinationer, du ofte
skal til, under Favoritter for at kunne
aktivere myTrends-oplysninger.
Når du har færdiggjort ruter til
de destinationer, du ofte skal til,
vises myTrends-oplysningerne på
navigationslinjen.
57
Tilpasning af enheden
Aktivering af myTrends
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
myTrends i hovedmenuen.
2. Tryk på Aktiveret.
3. Tryk på Gem.
Oprettelse af en rute med
myTrends
1. Når myTrends-oplysningerne vises
på navigationslinjen, skal du trykke
på linjen for at få vist en ruteoversigt
for den foreslåede destination.
2. Tryk på Start! for at påbegynde en
rute til den destination.
Indstillinger for
fodgængernavigation
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger i
hovedmenuen.
58
•
•
•
Begræns gåen — bestemmer, hvor
stor en del af en rute med offentlig
trafik der omfatter gang.
Offentlig transport — undgår valgte
transporttyper.
Turlog — viser stierne for dine ture
på kortet.
Udelukkelse af transporttyper
Transporttyper er kun tilgængelige, når
der er indlæst cityXplorer-kort.
Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger >
Offentlig transport i hovedmenuen.
2. Tryk på den transporttype, du vil
undgå på ruterne.
3. Tryk på Gem.
nüLink! 1695 brugervejledning
Tilpasning af enheden
Displayindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display i hovedmenuen.
•
•
•
•
Farvetilstand — indstiller en lys
baggrund (Dag), en mørk baggrund
(Nat) eller skifter automatisk mellem
de to ud fra tidspunkterne for
solop- og solnedgang for den aktuelle
position (Auto).
Lysstyrke — ændrer lysstyrken for
skærmen. Nedsættelse af lysstyrken
kan spare på batteriet.
Timeout for display — indstiller,
hvordan skærmen slukkes
automatisk, hvis enheden er inaktiv i
det angivne tidsrum.
Skærmprint — gør det muligt at
tage et billede af enhedens skærm.
nüLink! 1695 brugervejledning
Skærmbilleder
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Skærmprint i
hovedmenuen.
2. Tryk på Aktiveret.
3. Tryk på Gem.
4. Tryk på kameraikonet i øverste højre
hjørne af skærmen for at gemme et
billede af skærmens indhold.
Bitmapfilen med billedet gemmes i
mappen screenshots på enhedsdrevet
(side 42).
59
Tilpasning af enheden
Sprogindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog i hovedmenuen.
•
•
•
•
60
Tale sprog — angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog — indstiller al
skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog — indstiller sproget
for tastaturet.
Tastaturopsætning — angiver
tastaturopsætningen.
Gendannelse af
de oprindelige
enhedsindstillinger
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer.
2. Tryk på en indstilling.
3. Tryk på
> Gendan.
nüLink! 1695 brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Ikonet
i øverste venstre hjørne af
statuslinjen angiver GPS-signalstyrken.
Når mindst én af linjerne er grøn, har
enheden lokaliseret satellitsignaler.
Jo flere grønne linjer, des stærkere
er GPS-signalet. Hvis enheden ikke
modtager GPS-signaler, vises et rødt x.
Du kan få oplysninger om fejlfinding
vedrørende lokalisering af satellitter på
side 70.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
på www.garmin.com/aboutGPS.
Visning af detaljerede GPSsignaloplysninger
1. Tryk på Hvor er jeg? på
programlinjen.
2. Tryk på informationsboblen.
3. Tryk på
> Satellitinfo.
Vedligeholdelse af
enheden
•
•
•
•
nüLink! 1695 brugervejledning
Undgå at tabe enheden og udsætte
den for kraftige stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for
vand. Hvis enheden kommer i
berøring med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på
steder, hvor den kan blive udsat for
ekstreme temperaturer i længere tid,
da det kan føre til permanente skader
på den.
Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige den.
61
Appendiks
Rengøring af enheden
Enheden er konstrueret af materialer
af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover
rengøring.
•
•
Rengør enhedens ydre beklædning
(ikke berøringsskærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet
et skånsomt rengøringsmiddel, og tør
den derefter af.
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af berøringsskærmen
1. Kom vand, isopropylalkohol eller
brillerens på en blød, ren og fnugfri
klud.
2. Tør berøringsskærmen forsigtigt.
Forebyggelse af tyveri
• Fjern enheden og placer den uden for
synsvidde, når den ikke er i brug.
62
•
•
•
•
Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
Brug funktionen Garmin Lock.
Sådan aktiverer du
Garmin Lock™
Hvis du glemmer din PIN-kode og
din sikkerhedsposition, skal din enhed
indsendes til Garmin for at blive låst
op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
1. Gå til din sikkerhedsposition.
Kontroller, at din enhed modtager
satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > Garmin Lock > Lås
enheden i hovedmenuen.
nüLink! 1695 brugervejledning
Appendiks
3. Tryk på Aktiveret.
4. Tryk på Gem.
5. Indtast en firecifret PIN-kode.
6. Tryk på Udført.
Hver gang du tænder enheden, skal
du indtaste PIN-koden eller køre til
sikkerhedspositionen.
Indhentning af din PIN-kode
Hvis du glemmer din PIN-kode og
din sikkerhedsposition, skal din enhed
indsendes til Garmin for at blive låst
op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere den.
1. Sluk enheden.
2. Tryk længe på det øverste venstre
hjørne af skærmen.
3. Tænd for enheden.
4. Bliv ved med at trykke i øverste
venstre hjørne af skærmen i ca.
30 sekunder, indtil kalibreringssiden
vises.
5. Følg instruktionerne på skærmen.
Om sikkerhedspositionen
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til, f.eks.
dit hjem. Hvis enheden modtager
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
nüLink! 1695 brugervejledning
63
Appendiks
Sletning af brugerdata
Bemærk
Alle brugerangivne informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for enheden.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil der vises en meddelelse.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes.
Batterioplysninger
på statuslinjen angiver status for det
interne batteri.
Aflad batteriet helt, og oplad det
derefter helt for at øge nøjagtigheden af
batterimåleren.
Afbryd ikke enheden, før den er helt
opladet.
64
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Tryk på Indstillinger > Display >
Lysstyrke på programlinjen for at
skrue ned for baggrundsbelysningen.
• Tryk på Indstillinger > Display >
Skærmtimeout på programlinjen for
at reducere længden af timeout.
• Efterlad ikke enheden i direkte
sollys.
• Undgå at udsætte den for stærk
varme.
Montering på
instrumentbrættet
Bemærk
Den permanente monteringstape er
yderst vanskelig at fjerne, når først den
er påført.
Der følger en monteringsplade med
i nogle enhedspakker. Brug
nüLink! 1695 brugervejledning
Appendiks
monteringspladen til at montere din
enhed på instrumentbrættet, så den
overholder lovgivningen.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af
der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på
pladen.
6. Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af holderen fra
beslaget
1. Drej holderen til højre eller venstre.
2. Bliv ved med at trykke, indtil stikket
på holderen slipper kuglen på
monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden
1. Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
2. Træk knappen på sugekoppen imod
dig.
Fjernelse af enheden og
beslaget
Fjernelse af enheden fra
holderen
1. Pres opad på tappen oven på
holderen.
2. Vip enheden fremad.
nüLink! 1695 brugervejledning
65
Appendiks
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at registrere din enhed på http://my.garmin.com
senest 60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med enheden. Du er ikke berettiget til den gratis
kortopdatering, hvis du registrerer via
telefon eller venter længere end 60 dage,
efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
enheden. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime™
For en enkelt betaling modtager du op
til fire kortopdateringer hvert år i hele
enhedens levetid. Yderligere oplysninger
finder du ved at gå til www.garmin.com
og klikke på Kort.
Køb af flere kort
Du kan købe kort over andre områder til
enheden.
1. Gå til enhedens produktside
på Garmins hjemmeside
(www.garmin.com).
2. Klik på fanen Kort.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Om ekstraudstyr
Du kan downloade ekstra indhold som
f.eks. brugerdefinerede interessepunkter
fra www.garmin.com/extras.
Brugerdefinerede POI'er er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan
indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller
om du rejser hurtigere end en angivet
hastighed.
Du kan oprette eller downloade
brugerdefinerede POI-lister og installere
dem på din enhed ved brug af Garmin
66
nüLink! 1695 brugervejledning
Appendiks
POI Loader-software, som findes på
www.garmin.com/products/poiloader.
Se hjælpefilen til POI Loader for at få
yderligere oplysninger.
2. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ekstraudstyr.
3. Tryk på navnet på din Travel Guide
for at åbne den.
Søgning efter ekstraudstyr
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ekstraudstyr.
2. Tryk på en kategori.
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide indeholder
detaljerede oplysninger om steder som
f.eks. restauranter og hoteller. Du kan
købe tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garminforhandler.
Brug af Garmin Travel Guide
1. Indsæt hukommelseskortet med
Garmin Travel Guide i din enhed.
nüLink! 1695 brugervejledning
Du kan kontakte Garmins
produktsupport, hvis du har spørgsmål
om dette produkt.
•
•
•
Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200.
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på 0808 238 0000.
I Europa skal du gå til
www.garmin.com/support og klikke
på Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
67
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre
vores onlineregistrering i dag.
•
•
Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den,
på et sikkert sted.
Opdatering af softwaren
1. Tilslut enheden til din computer med
micro-USB-kablet.
Menuen AutoPlay åbnes.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en computer,
skal du dobbeltklikke på
for
at åbne webstedet myGarmin
Agent.
• Hvis du bruger en Mac®computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
68
•
Hvis AutoPlay-menuen ikke
åbnes, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin Agent,
bliver du bedt om at åbne myDashboard,
når du slutter enheden til din computer.
myDashboard kontrollerer enheden
for aktuel software og viser yderligere
oplysninger om enheden.
nüLink! 1695 brugervejledning
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse (B × H × D):
5,52 × 3,45 × 0,74 tommer
(14,02 × 8,76 × 1,89 cm)
Vægt: 8,17 oz. (231,6 g)
Skærm: 5,0 tommer diagonal,
480 × 272 pixel, 64k farver,
klar liggende WQVGA TFTskærm med hvidt baggrundslys,
berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde:
Fra 32 °F til 140 °F
(fra 0 °C til 60 °C)
Opladningstemperaturområde:
Fra 32 °F til 113 °F
(fra 0 °C til 45 °C)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2.0
lagerenhed med høj hastighed
nüLink! 1695 brugervejledning
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Op til 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. ekstra tilbehør
Anvendelse: maks. 7 W
Batterilevetid: Op til 3 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt litiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med
HotFix™
Indfangningstider*:
Varm: <1 sekund
Kold: <38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sekunder
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
69
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min enhed modtager
aldrig satellitsignaler.
Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket.
1. Tryk på Indstillinger > System > Generel > GPS-simulator > Fra i
hovedmenuen.
2. Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
3. Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke
i bilen.
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes.
Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (0°C og 45°C). Hvis
enheden placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke
oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue
ned for baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle
mine brugerdata?
1. Placer din finger i nederste højre hjørne på enhedens skærm, mens
du tænder for den.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Min batteriindikator synes Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
ikke at være præcis.
opladningen).
Berøringsskærmen
reagerer ikke på mine
tryk.
70
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 63.
nüLink! 1695 brugervejledning
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en enhed,
der er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev
under Denne computer.
Min computer registrerer
aldrig, at enheden er
tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk enheden.
3. Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Sørg for at slutte enheden direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden
af det hotel, jeg skal
overnatte på i fremtiden?
1.
2.
3.
4.
5.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
enheden.
•
> Nær.
I hovedmenuen skal du trykke på Find >
Tryk på En favorit destination.
Tryk på en destination.
Tryk på Interessepunkter > Spisested.
Tryk på en kategori. Enheden søger efter steder i nærheden af
hotellet.
6. Tryk på en restaurant.
•
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i hovedmenuen.
Kontrollér, at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret.
Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig mindre end 33 fod
(ca. 10 meter) fra enheden. Se www.garmin.com/bluetooth for at få
mere hjælp.
nüLink! 1695 brugervejledning
71
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kortvisning 55
A
adresse
hvide sider 10
advarsler
sikkerhedskamera 29
aktuel position,
gemme 16
B
baggrundsfarve 59
batteri 64
bedømme et POI 12
benzinpriser 15
berøringsskærm
kalibrere 63
rengøre 62
Bluetooth-teknologi 31–
35
parre med telefon 31
72
brændstofpriser 15
breddegrad 20
brugerdata, slette 64
brugerdefinerede
POI’er 66
bykort 4, 7, 24, 58
C
Ciao!
afslå invitation 38
aktivere 36
fjerne en ven 40
invitere efter e-mailadresse 39
invitere efter telefonnummer 38
skjule position 38
status 37
vise venner 39
cityXplorer-kort 7
computer, tilslutte 42
D
dæmpe
lyd 5
datahåndtering 41
diakritiske tegn 6
direkte linje 8
direkte linje,
ruteplanlægning 56
displayindstillinger 59
drejliste 22
E
ecoRoute 44
ecoChallengeresultat 46
kalibrer brændstoføkonomi 45
kørerapport 47
ekstraudstyr 66–67
enhed
montere 64
nulstille 5
oplade 3
rengøre 62
enheds-ID 53
nüLink! 1695 brugervejledning
Indeks
F
fartbegrænsningsikon 21
Favoritter 16, 17
filer
slette 43
understøttede
typer 41
filmtider 15
Find 10–20
fjerne fra holderen 65
fjerne holderen 65
fjerne sugekoppen 65
flere kort 66
flyoplysninger, vise 49
fodgængernavigationstilstand
indstillinger 58
søge efter interessepunkter 7
udelukkelse af
transporttyper 58
nüLink! 1695 brugervejledning
G
galleri 50
Garmin Travel Guide 67
gemme
din aktuelle
position 16
steder, du finder 17
genberegne ruter 9
gennemse kortet 19
geo-skattejagt 20
GPS
om GPS 61
slukke/tænde 53
guidet,
ruteplanlægning 56
H
Hjælp 44
hjem
angive en position 12
hukommelseskort 41
installere 41
Hvor er jeg? 44
I
indstillinger 53–60
interessepunkter
POI Loader 41
J
JPEG-billedfiler 41
K
kilometer 53
kommende
begivenheder 15
koordinater 20
køre hjem 13
kørerapport 47
køretøjsikon 54
køretøjsprofil 47
kort
detaljeniveau 54
fodgænger 24
gennemse 19
tilføje 66
vise 54
zoome 19
73
Indeks
L
længdegrad 20
lås
skærmen 5
litiumionbatteri 64, 69
lokale begivenheder 15
lommeregner 52
lydstyrke 5
lydversion 53
lysstyrke 4
M
mål, omregne 52
måleomregner 52
MapSource 41, 66
miles 53
montere
fjerne fra holder 65
på instrumentbræt 64
myGarminmeddelelser 29
myGarmin Agent 42
myTrends 57
74
N
næste sving 23
navigation 21
direkte linje 8
indstillinger 54
nulstille
enheden 5
maks. fart 22
turdata 22
nüMaps Guarantee 66
nüRoute 56
nyligt fundne
positioner 14
opdatere
kort 66
software 68
opkald
besvare 32
historik 34
hjem 35
ventende opkald 33
oplade enhed 3
oplysninger om
brændstoføkonomi 47
output, lyd 5
overføre filer 42
O
offentlig transport
bykort 7, 24, 58
indstillinger 24
omdøbe ture 18
omregne
enheder 52
valuta 51
omvej 9
opbevare enheden 61
P
parkering 15
parre en mobiltelefon 31
PIN-kode
Bluetooth 31
POI-bedømmelse 12
positionsikon 54
nüLink! 1695 brugervejledning
Indeks
R
rapportere kortfejl 11
redigere
destinationer 18
gemte ture 18
redigere et
telefonnummer 12
registrere 62
rejseoplysninger 22
ruteplanlægning 17
gemte ture 18
tidsplanlægning 18
ruter
direkte linje 8, 56
guidet 56
standse 9
S
sende til GPS 19
siden Start! 11
sikkerhedsposition 63
nüLink! 1695 brugervejledning
sikkerhedskameraer 29
rapportere 30
slukke 30
tilgængelighed 30
simulere en rute 53
skærm
lysstyrke 59
skærmprint 59
slette
rejser 18
tegn 6
slette nyligt fundne
positioner 14
software
opdatere 68
version 53
søge efter et vejkryds 16
søge efter interessepunkter
efter adresse 10
efter kategori 6
efter koordinater 20
efter postnummer 10
gemte steder
(Favoritter) 17
i fodgængertilstand 7
nylige valg 14
ved at stave navnet 7,
13
søge efter parkering 15
søge efter positioner
bruge kortet 19
søge i et andet område 13
søgning efter din
parkeringsplads 16
specifikationer 69
Spor op 55
sprogindstillinger 60
startbillede 50
stemmeopkald 35
stemmesprog 60
systemindstillinger 53
75
Indeks
T
tastatur 6
layout 60
sprogtilstand 6, 60
tastatur på skærmen 6
tekstsprog 60
telefonbog 34
telefonsvarer 33
tidszone 53
tilbud 27
tilpasse enhed 53–59
tjenesten nüLink! 28
brændstofpriser 15
Ciao! 36
filmtider 15
Flystatus 49
hvide sider 14
kontostatus 28
lokale
begivenheder 15
myGarmin 29
valutaomregner 51
vejr 48
76
trafik 25–27
trafficTrends 57
transportform 4
tyveri, måder at undgå 62
U
understøttede filtyper 41
V
værktøjer 44–49
valutaomregner 51
vedligeholde enhed 61
Vejkryds-info 23
vejr
anden position 48
radar 49
verdensur 51
Z
zoom 19
nüLink! 1695 brugervejledning
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2010
Delnummer 190-01200-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising