Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Aloitusopas

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Aloitusopas
nüLink! 1695
™
-aloitusopas
01102436
Tietoja laitteesta
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
➊
➊
➋
➌ ➍ ➎
➌
➋
➍
Päävalikon
käyttäminen
➊
Virtapainike
➋
microSD™-korttipaikka
➌
Mikrofoni
➍
Micro-USB-liitäntä
• Etsi määränpää valitsemalla ➊.
• Tarkastele karttaa valitsemalla ➋.
• Soita valitsemalla ➌, kun laite
on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
• Säädä äänenvoimakkuutta
➍-painikkeella.
• Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
ohjetta ja säätietoja valitsemalla ➎.
nüLink! 1695 -aloitusopas
Tietoja päävalikon
työkalurivistä
Kuvake Kuvaus
GPS-signaalin tila. Voit
tarkastella satelliittitietoja
painamalla kuvaketta pitkään.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy,
kun laite on liitetty yhteensopivaan laitteeseen). Voit muuttaa
Bluetooth-asetuksia koskettamalla tätä.
Kulkuvälinetilan osoitin. Valitse
kulkuvälinetila koskettamalla
tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla
tätä voit muuttaa aika-asetuksia.
Nykyinen lämpötila. Tarkastele
säätietoja koskettamalla tätä.
nüLink!-palvelusignaalin tila.
Akun tila.
nüLink! 1695 -aloitusopas
Laitteen määrittäminen
Tee nämä toimet, kun käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
1. Kiinnitä laite (sivu 3).
2. Lataa laite (sivu 4).
3. Etsi satelliitteja (sivu 5).
Laitteen kiinnittäminen
 Varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja
tuotteen vahingoittumisen akun
ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla
laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut
ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta
poissa suorasta auringonvalosta.
ILMOITUS
Ennen kuin asennat laitteen
paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä
lakirajoituksista.
1. Poista imukupista ➊ kirkas
muovisuojus.
2. Kiinnitä imukuppi ➊ tuulilasiin.
3. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
4. Liitä ajoneuvon virtajohto ➌
kiinnitystelineen taustapuolelle.
5. Napsauta teline ➋ kiinni imukupin
varteen.
➋
6. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen
pää ➌ ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
7. Aseta laitteen alaosa telineeseen ➋.
8. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
➊
➌
Laitteen lataaminen
Lataa laitetta vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
Laitteen voi liittää virtalähteeseen
kolmella tavalla.
• Liitä ajoneuvon virtajohto
telineeseen, kun laite on telineessä.
nüLink! 1695 -aloitusopas
• Liitä USB-kaapeli.
• Liitä AC-sovitin (saatavissa lisävarusteena joihinkin laitemalleihin).
Satelliittien etsiminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida
laitteen avulla.
1. Käynnistä laite.
2. Mene tarvittaessa ulos aukealle
paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät miljoonia
kohdepisteitä, kuten ravintoloita,
hotelleja ja autopalveluja.
nüLink! 1695 -aloitusopas
Kohdepisteen etsiminen
luokan mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
Vihje: voit rajata hakua
valitsemalla , kirjoittamalla
tekstiä ja valitsemalla Valmis.
Näyttöön tulee luettelo nykyisen
sijainnin lähellä olevista kohteista.
4. Valitse jokin kohde.
Sijainnin etsiminen joltakin
toiselta alueelta
Valitse Minne? >
> Lähellä.
Kohdepisteen etsiminen
kirjoittamalla nimi
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Paikallinen haku.
Paikallinen haku ei ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
2. Kirjoita koko nimi tai sen osa.
3. Valitse Valmis.
4. Valitse vaihtoehto.
• Valitse paikallisen haun tulosta.
• Valitsemalla Garminvälilehden voit etsiä laitteeseen
ladattuja karttatietoja.
5. Valitse jokin kohde.
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
• Valitsemalla ➊ voit tarkastella
seuraavaa käännöstä tai
risteysnäkymää.
• Valitse ➋, jos haluat avata
käännösluettelon.
• Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➌.
• Palaa päävalikkoon valitsemalla ➍.
• Voit vaihtaa tietokenttää
valitsemalla ➎.
nüLink! 1695 -aloitusopas
• Valitsemalla ➏ voit näyttää tietoja
nykyisestä sijainnista.
• Voit tarkastella kartan muita osia
valitsemalla ➐ ja liikuttamalla
karttaa.
• Valitsemalla ➑ voit näyttää matkan
tietosivun.
• Valitsemalla ➒ voit ilmoittaa
valvontakamerasta.
Aktiivisen reitin määränpään
vaihtaminen
1. Reitin navigoimisen aikana
voit palata päävalikkoon
valitsemalla .
2. Valitse Minne?
3. Etsi sijainti.
4. Valitse Aja.
5. Valitse Aloita uusi reitti.
Pisteiden lisääminen
aktiiviselle reitille
1. Reitin navigoimisen aikana
voit palata päävalikkoon
valitsemalla .
2. Valitse Minne?
3. Valitse luokka.
4. Valitse tarvittaessa aliluokka.
5. Valitse määränpää.
6. Valitse Aja.
7. Valitsemalla Lisää nykyiselle
reitille voit lisätä uuden
määränpään kauttakulkupisteeksi.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää
kiertoteitä edessäpäin olevien
esteiden, kuten rakennustyömaiden
välttämiseksi.
nüLink! 1695 -aloitusopas
1. Reitin navigoimisen aikana
voit palata päävalikkoon
valitsemalla .
2. Valitse Kiertotie (tai jalankulkijatilassa Laske uudelleen).
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske
kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Reitin navigoimisen aikana
voit palata päävalikkoon
valitsemalla .
2. Valitse Pysäytä.
Tietoja nüLink! palveluista
™
nüLink!-palvelut eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
Laite sisältää nüLink!-peruspalvelutilauksen, joka aktivoituu, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.
nüLink!-palvelusta saat ajantasaisia
tietoja esimerkiksi säästä, polttoainehinnoista ja lentojen ajoista.
Jotta voit käyttää näitä toimintoja,
sinulla on oltava voimassa oleva
nüLink!-palvelujen tilaus ja laitteesi
on vastaanotettava nüLink!-palvelusignaalia.
Saat lisätietoja nüLink!-palveluista
valitsemalla Työkalut > Ohje tai
tutustumalla nüLink! 1695 -käyttöoppaaseen osoitteessa www.garmin.com.
nüLink!-lisäpalvelujen
ostaminen
Voit ostaa Premium-lisäsisältöä
valitsemalla Työkalut >
nüLink!™-kauppa.
Paikallisten yritysten etsiminen
Paikallinen haku ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
Voit etsiä ajantasaisia tietoja paikallisista yrityksistä. Voit hakea sijainnin
nimellä ja sijaintiluokkien perusteella,
kuten kampaamo tai taidegalleria.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Paikallinen haku.
2. Kirjoita koko nimi tai sen osa.
3. Valitse Valmis.
nüLink! 1695 -aloitusopas
4. Valitse vaihtoehto.
• Valitse paikallisen haun tulosta.
• Valitsemalla Garminvälilehden voit etsiä laitteeseen
ladattuja karttatietoja.
5. Valitse jokin kohde.
Määränpään etsiminen
puhelinluettelon tietojen avulla
Puhelinluettelotiedot eivät välttämättä
ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Valkoiset sivut.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nimellä voit
etsiä luettelotietoja etu- ja
sukunimillä.
• Valitsemalla Puh.nrolla
voit etsiä luettelotietoja
puhelinnumeron avulla.
nüLink! 1695 -aloitusopas
3. Kirjoita nimi tai puhelinnumero.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse luettelotieto hakutuloksista
tarvittaessa.
6. Valitse vaihtoehto.
Polttoainehintojen etsiminen
Polttoainehinnat eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Polttoainehinnat.
2. Valitse
> Polttoainetyyppi.
3. Valitse polttoainetyyppi.
4. Valitse Tall.
Näyttöön tulee luettelo läheisten
huoltoasemien polttoainehinnoista.
5. Valitse huoltoasema.
6. Valitse vaihtoehto.
Elokuvien näytösaikojen
tarkistaminen
Elokuvatiedot eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
3. Valitse luokka.
4. Valitse tapahtuma.
5. Valitse vaihtoehto.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Elokuvat.
2. Valitse
> Valitse päivä.
3. Valitse jokin tuleva päivä.
4. Valitse Haku elok. nimen mukaan
tai Etsi teatt. nimellä.
5. Valitse elokuvan tai elokuvateatterin nimi.
6. Valitse vaihtoehto.
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Paikallisten tapahtumien
etsiminen
Paikalliset tapahtumat eivät ehkä
ole käytettävissä kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Paikalliset tap.
2. Valitse
> Valitse päivä.
10
Tietoja liikenteestä
Liikennetiedot eivät ehkä ole
saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa
maissa.
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake ( ) vaihtaa väriä sen mukaan,
millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai
ajettavalla tiellä on.
nüLink! 1695 -aloitusopas
Jos reitillä on ruuhkaa, liikennekuvake
ilmoittaa, kuinka paljon ruuhka on
pidentänyt matkustusaikaa. Viive
on otettu jo huomioon arvioidussa
saapumisajassa.
Säätietojen käyttäminen
 VAROITUS
Tämän laitteen kautta toimitetuissa
säätietopalveluissa voi olla katkoksia
ja tiedot voivat sisältää virheitä,
epätarkkuuksia tai vanhentuneita
tietoja, joten pelkästään niihin ei
kannata luottaa. Käytä aina tervettä
järkeä ajaessasi tai navigoidessasi ja
tarkista säätiedot muistakin lähteistä,
ennen kuin teet turvallisuuteen liittyviä
päätöksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa
säätietojen vastuullisesta käyttämisestä
ja kaikista tietyllä säällä ajamiseen tai
navigoimiseen liittyvistä päätöksistä.
nüLink! 1695 -aloitusopas
Säätiedot eivät ehkä ole saatavissa
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
1. Valitse Työkalut > Sää.
Nykyisen sijainnin säätiedot tulevat
näkyviin.
2. Valitse sään näyttövaihtoehto:
• Katso tietyn päivän säätiedot
koskettamalla kyseistä päivää
ennusteessa.
• Valitsemalla Nykyinen sijainti
voit vaihtaa nykyistä sijaintia.
• Valitsemalla Nykyinen
sijainti > Lisää kaupunki
voit tarkastella jonkin toisen
sijainnin säätietoja.
• Valitsemalla
>
Suosikkikaupungit voit
tarkastella lisäämiesi
kaupunkien luetteloa.
11
Säätutkan käyttäminen
Voit tarkastella sääkarttaa, jossa
näkyvät tietyn sijainnin mahdolliset
sadetiedot.
Säätutkapalvelu on valinnainen.
Lisätietoja nüLink!-tilausten
ostamisesta on nüLink! 1695
-käyttöoppaassa.
1. Valitse Työkalut > Sää.
2. Valitse
> Säätutka.
VIHJE: säätutkakuvake ( )
saattaa näkyä karttasivun oikeassa
yläkulmassa.
12
Tietoja handsfreeominaisuuksista
Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja,
sinun on luotava pariliitos puhelimen
ja laitteen välille. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com
/bluetooth.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja laitteen on oltava
käynnissä ja alle 10 metrin (33 jalan)
päässä toisistaan.
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
2. Valitse laitteessa Työkalut >
Asetukset > Bluetooth >
Bluetooth.
3. Valitse Ota käyttöön > Tall.
nüLink! 1695 -aloitusopas
4.
5.
6.
7.
Valitse Lisää puhelin > OK.
Valitse puhelin.
Valitse OK.
Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeesi.
Soittaminen numeroon
Muodosta pariliitos puhelimen ja
laitteen välille, jotta voit soittaa
puhelinnumeroon laitteella.
1. Valitse Puh. > Soita.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, saapuvan puhelun
ikkuna avautuu.
• Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaus.
• Ohita puhelu valitsemalla Ohita.
nüLink! 1695 -aloitusopas
Laitteen nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Garmin Lockin™
ottaminen käyttöön
Jos unohdat PIN-koodin ja
turvapaikan, lähetä laite Garminille
avattavaksi. Laitteen mukana on
myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
1. Siirry turvasijaintiin.
Varmista, että laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset >
Systeemi > Garmin Lock >
Lukitse laite.
3. Valitse Ota käyttöön ja Tall.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Valmis.
13
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai
odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun
laite on hakenut ensimmäisen kerran
satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
14
Ohjelmiston
päivittäminen
1. Liitä laite tietokoneeseen microUSB-kaapelilla.
Automaattinen toisto -valikko
avautuu.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät tietokonetta, avaa
myGarmin Agent -sivu kaksoisnapsauttamalla -kohtaa.
• Jos käytät Mac®-tietokonetta,
siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
Jos Automaattinen toisto -valikko
ei avaudu, siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata Työpöydän, kun
liität laitteen tietokoneeseen.
Työpöytä tarkistaa laitteen ohjelmiston
nüLink! 1695 -aloitusopas
ja näyttää lisätietoja laitteesta.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
• Siirry osoitteeseen
www.garmin.com.
• Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/learningcenter.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta:
• Eurooppa: osoitteesta
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™ ja
nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä
ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n
omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Mac® on Apple Computer, Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin: (913)
397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe
Ltd.), puhelin: 0808 2380000.
nüLink! 1695 -aloitusopas
15
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta
osoitteesta www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Heinäkuu 2010
Osanumero 190-01200-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising