Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Lynstartvejledning

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Lynstartvejledning
nüLink! 1695
™
lynstartvejledning
01102436
Brug af hovedmenuen
Om din enhed
 Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
➊
➌
➋
➍
2
➊
Tænd/sluk-knap
➋
microSD™-kortstik
➌
Mikrofon
➍
Micro-USB-stik
➊
➋
➌ ➍ ➎
• Tryk på ➊ for at finde en
destination.
• Tryk på ➋ for at se kortet.
• Tryk på ➌ for at foretage et opkald,
når der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth for
at få flere oplysninger.
• Tryk på ➍ for at justere lydstyrken.
• Tryk på ➎ for at anvende værktøjer
som f.eks. indstillinger, hjælp og
vejret.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Om hovedmenuens
værktøjslinje
Ikon
Beskrivelse
GPS-signalstatus. Tryk
og hold nede for at få vist
satellitoplysninger.
Status for Bluetooth®-teknologi
(vises ved tilslutning til en
kompatibel enhed). Tryk for at
ændre Bluetooth-indstillinger.
Indikator for transportform. Tryk
for at vælge en transportform.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Aktuel temperatur. Tryk for at se
oplysninger om vejret.
nüLink!-tjenesters signalstatus.
Batteristatus.
Installation af din enhed
Udfør disse opgaver, når du bruger
enheden for første gang.
1. Monter enheden (side 3).
2. Oplad enheden (side 4).
3. Opret satellitforbindelse (side 5).
Montering af din enhed
 Advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du
se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter for at få
oplysninger om lovgivning
vedrørende forrudemontering.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
3
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen ➊.
2. Anbring sugekoppen ➊ i forruden.
3. Drej armen tilbage mod forruden.
4. Tilslut bilens strømkabel ➌ på
bagsiden af holderen.
5. Sæt holderen ➋ fast på
sugekoppens arm.
➋
6. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel ➌ i en stikkontakt i
bilen.
7. Placer bunden af enheden i
holderen ➋.
8. Skub enheden tilbage, så den
klikker på plads.
➊
➌
Opladning af din enhed
Oplad enheden i mindst 4 timer, før
den skal køre på batteri.
Der kan tilføres strøm til enheden på
tre måder.
• Tilslut bilens strømkabel til
holderen, mens enheden er placeret
i holderen.
4
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
• Tilslut USB-kablet.
• Tilslut en AC-adapter (kan fås som
tilbehør til nogle enhedsmodeller).
Oprettelse af satellitforbindelse
Før du kan navigere med enheden, skal
du oprette satellitforbindelse.
1. Tænd enheden.
2. Gå om nødvendigt udendørs på
et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller
træer.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter.
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst
på din enhed, indeholder millioner
af interessepunkter som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Sådan finder du et
interessepunkt efter kategori
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på en underkategori, hvis det
er nødvendigt.
Tip: For at indsnævre søgningen
kan du trykke på , indtaste tekst
og derefter trykke på Udført.
En liste over elementer nær din
aktuelle position vises.
4. Tryk på et element.
Sådan søger du efter en
position i et andet område
Tryk på Find >
> Nær.
5
Sådan finder du et
interessepunkt ved at stave
navnet
1. Tryk på Find i hovedmenuen >
Interessepunkter > Lokal
søgning.
Lokal søgning er muligvis ikke
tilgængelig i alle områder eller
lande.
2. Indtast hele eller en del af navnet.
3. Tryk på OK.
4. Tryk på en valgmulighed.
• Tryk på et resultat fra en lokal
søgning.
• Tryk på fanen Garmin for at
søge i de Garmin-kortdata,
der er indlæst på din enhed.
5. Tryk på et element.
6
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du kører, guider enheden
dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet.
Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, genberegner din enhed ruten.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
• Tryk på ➊ for at se næste sving
eller vejkryds.
• Tryk på ➋ for at få vist drejlisten.
• Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
• Tryk på ➍ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
• Tryk på ➎ for at ændre datafeltet.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
• Tryk på ➏ for at se oplysninger om
den aktuelle position.
• Tryk på ➐, og træk kortet for at se
et andet område af kortet.
• Tryk på ➑ for at se siden
Rejseoplysninger.
• Tryk på ➒ for at rapportere et
sikkerhedskamera.
Tilføjelse af punkter til den
aktive rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage
til hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Tryk på en kategori.
4. Tryk på en underkategori, hvis det
er nødvendigt.
5. Tryk på en destination.
6. Tryk på Start!.
7. Tryk på Føj til aktuelle rute for at
tilføje den nye destination som et
viapunkt.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Ændring af destinationen for
den aktive rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage
til hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Søg efter positionen.
4. Tryk på Start!.
5. Tryk på Start ny rute.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du
gøre brug af omveje for at undgå
forhindringer som f.eks. vejarbejde.
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage
til hovedmenuen.
2. Tryk på Omvej (eller Ny
beregning i fodgængertilstand).
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen
omvej.
7
Sådan stopper du en rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Stop.
Om nüLink!™-tjenester
nüLink!-tjenester er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
Din enhed inkluderer et basisabonnement på nüLink!, der aktiveres, når du
tænder for din enhed for første gang.
nüLink!-tjenester giver dig mulighed
for at modtage aktuelle oplysninger
om vejret, benzinpriser, flyafgange og
meget mere.
For at bruge disse funktioner skal
du have et gyldigt abonnement på
nüLink!, og din enhed skal modtage et
nüLink!-signal.
Du kan få flere oplysninger om
nüLink!-tjenester ved at trykke
på Værktøjer > Hjælp eller se
8
Brugervejledning til nüLink! 1695 på
www.garmin.com.
Sådan køber du flere nüLink!tjenester
Tryk på Værktøjer > nüLink!™
Store for at købe mere
førsteklasses indhold.
Søgning efter lokale
virksomheder
Lokal søgning er muligvis ikke
tilgængelig i alle områder eller lande.
Du kan søge efter de nyeste
oplysninger om lokale virksomheder.
Ud over at stave positionens navn
kan du også søge efter en bestemt
positionskategori som f.eks. frisører
eller kunstgallerier.
1. Tryk på Find i hovedmenuen >
Interessepunkter > Lokal
søgning.
2. Indtast hele eller en del af navnet.
3. Tryk på Udført.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
4. Tryk på en valgmulighed.
• Tryk på et resultat fra en lokal
søgning.
• Tryk på fanen Garmin for at
søge i de Garmin-kortdata, der
er indlæst på din enhed.
5. Tryk på et element.
4. Tryk på OK.
5. Tryk om nødvendigt på et
listeemne i søgeresultaterne.
6. Tryk på en valgmulighed.
Søgning efter en destination
via telefonbogslister
Telefonbogslister er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
1. Tryk på Find i hovedmenuen >
Brændstofpriser.
2. Tryk på
> Brændstoftype.
3. Tryk på en brændstoftype.
4. Tryk på Gem.
En liste over brændstofpriser på
tankstationer i nærheden vises.
5. Tryk på en tankstation.
6. Tryk på en valgmulighed.
1. Tryk på Find i hovedmenuen >
Hvide sider.
2. Tryk på en funktion:
• Tryk på Efter navn for at søge
efter et listeemne vha. fornavn
og efternavn.
• Tryk på Efter telefonnummer
for at søge efter en post vha. et
telefonnummer.
3. Indtast et navn eller
telefonnummer.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Søgning efter brændstofpriser
Brændstofpriser er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
9
Søgning efter filmtider
Filmtider er muligvis ikke tilgængelige
i alle områder eller lande.
1. Tryk på Find i hovedmenuen >
Filmtider.
2. Tryk på
> Vælg dag.
3. Tryk på en kommende dag.
4. Tryk på Søg efter filmtitel eller
Søg efter biograf.
5. Tryk på en filmtitel eller en biograf.
6. Tryk på en valgmulighed.
Søgning efter lokale
begivenheder
Lokale begivenheder er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
1. Tryk på Find i hovedmenuen >
Lokale begivenheder.
2. Tryk på
> Vælg dag.
3. Tryk på en kategori.
4. Tryk på en begivenhed.
5. Tryk på en valgmulighed.
10
Om trafik
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlige for eventuelle trafikbøder
eller stævninger, du måtte modtage
for ikke at overholde alle gældende
trafiklove og -skilte.
Trafikoplysninger er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
Når du modtager trafikoplysninger,
vises et trafikikon i det øverste venstre
hjørne af siden Kort. Trafikikonet ( )
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken
er på din rute eller på den vej, du kører
på i øjeblikket.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Hvis der er trafik på din rute, viser
trafikikonet, hvor meget ekstra
tid trafikken betyder for din rute.
Forsinkelsestiden er allerede inkluderet
i den anslåede ankomsttid.
Sådan bruger du Vejr
 ADVARSEL
De vejroplysninger, der leveres via
dette produkt, kan udsættes for
tjenesteafbrydelser og kan indeholde
fejl, unøjagtigheder eller forældede
oplysninger. Produktet er derfor
ikke altid pålideligt. Brug altid din
sunde fornuft, når du kører eller
navigerer, og tjek alternative kilder
til vejroplysninger, før du træffer
sikkerhedsrelaterede beslutninger.
Du anerkender og accepterer, at
du alene er ansvarlig for brugen af
vejroplysningerne og alle beslutninger,
du træffer i forbindelse med kørsel
eller navigation i forskellige
vejrforhold.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Vejroplysninger er muligvis ikke
tilgængelige i alle områder eller lande.
1. Tryk på Værktøjer > Vejr.
Der vises vejrdata for din aktuelle
position.
2. Tryk på en funktion for at få vist
vejret:
• Tryk på en dag i vejrudsigten
for at se vejroplysningerne for
denne dag.
• Tryk på Aktuel position for at
ændre din aktuelle position.
• Tryk på Aktuel position >
Tilføj by for at se vejroplysninger for en anden position.
• Tryk på
> Favoritbyer for
at se en liste over de byer, du
har tilføjet.
11
Sådan bruger du vejrradaren
Du kan få vist et vejrkort, der viser
nedbør (hvis der er nogen) i nærheden
af en position.
Vejrradartjenesten er en ekstratjeneste.
Du kan få flere oplysninger om at
købe abonnementer på nüLink! i
Brugervejledning til nüLink! 1695.
1. Tryk på Værktøjer > Vejr.
2. Tryk på
> Vejrradar.
TIP: Vejrradarikonet ( ) vises
muligvis i øverste højre hjørne af
kortsiden.
12
Om de håndfri funktioner
Før du kan bruge de håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din
enhed. Find flere oplysninger på
www.garmin.com/bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan parre og tilslutte, skal både
telefonen og enheden være tændt og
maks. 33 fod (10 m) fra hinanden.
1. Aktiver Bluetooth-komponenten
på din telefon.
2. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth >
Bluetooth på din enhed.
3. Tryk på Aktiveret > Gem.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
4.
5.
6.
7.
Tryk på Tilføj telefon > OK.
Vælg din telefon.
Tryk på OK.
Indtast Bluetooth-PIN-koden
(1234) for din enhed på telefonen.
Opkald til et nummer
Før du kan ringe op til et nummer med
din enhed, skal du parre telefonen og
enheden.
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Indtast tallet.
3. Tryk på Ring op.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald.
• Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet.
• Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den
holder op med at fungere.
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og
hold den nede i 10 sekunder.
Sådan aktiverer du
Garmin Lock™
Hvis du glemmer din PIN-kode og
din sikkerhedsposition, skal din enhed
indsendes til Garmin for at blive låst
op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
1. Gå til din sikkerhedsposition.
Kontroller, at din enhed modtager
satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > System >
Garmin Lock > Lås enheden.
3. Vælg Aktiveret, og tryk på Gem.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på OK.
13
Registrering af din enhed
Hjælp os med at hjælpe dig ved at
udføre vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et
sikkert sted.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes)
ved at registrere din enhed på
http://my.garmin.com senest 60 dage
efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med enheden.
Du er ikke berettiget til den gratis
kortopdatering, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end
60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt
med enheden. Der er flere oplysninger
på www.garmin.com/numaps.
14
Opdatering af softwaren
1. Tilslut enheden til din computer
med micro-USB-kablet.
Menuen AutoPlay åbnes.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en computer,
skal du dobbeltklikke på
for at åbne webstedet
myGarmin Agent.
• Hvis du bruger en Mac®computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
Hvis AutoPlay-menuen ikke
åbnes, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin
Agent, bliver du bedt om at åbne
myDashboard, når du slutter enheden
til din computer.
myDashboard kontrollerer enheden
for aktuel software og viser yderligere
oplysninger om enheden.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
Sådan får du flere
oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
• Gå til www.garmin.com.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret
i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin
Agent™, nüLink!™ og nüMaps Guarantee™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes
af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af
Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke
tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Mac®
er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål om dette produkt:
• Hvis du befinder dig i USA, skal
du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA pr.
telefon på (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020. I Storbritannien
og Nordirland skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for
at få support i det land, hvor du bor.
nüLink! 1695 Lynstartvejledning
15
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2010
Delnummer 190-01200-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising