Garmin | nuvi 200W | Garmin nuvi 200W Vejledning til lynstart

Garmin nuvi 200W Vejledning til lynstart
Vejledning til lynstart
nüvi 200W-serien
®
prisvenlig navigation
Sådan kommer du i gang
Hvad er der i æsken?
• Din nüvi-enhed
• Sugekopmontering til montering af din nüvi i forruden
• Strømkabel til bilen til opladning/aktivering af din nüvi vha. bilens strømforsyning
• Plade til instrumentbrættet til montering af sugekoppen på instrumentbrættet
Strøm- og mini-USB-stik
Højttaler
Knappen RESET
TÆND/SLUK-knappen:
Skub den mod venstre for at
tænde og slukke for enheden.
Skub den mod højre for at låse
skærmen
SD-kortstik
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det ulovligt at bruge
sugekopper i forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative
holdere fra Garmin. Se side 12 for yderligere oplysninger.
Trin 1: Monter din nüvi
Vælg en passende placering til montering af din nüvi på forruden. Rengør og tør
Sugekop
sugekoppen og det valgte sted på forruden.
1. Sæt strømkablet i på bagsiden af din nüvi.
2. Sæt kuglen for enden af monteringen ind i
kugleskålen på holderen, og tryk indtil de samles.
3. Placer sugekoppen på forruden, og skub armen
tilbage mod forruden.
4. Tryk bunden af din nüvi ind i holderen, og tryk
toppen af din nüvi på plads.
5. Slut strømkablet til en strømforsyning i køretøjet.
Enheden bør tænde automatisk, når den er
sluttet til, og bilen er tændt.
Holder
Sådan kan du oplade din nüvi:
• Slut bilstrømlablet til din nüvi og til en
strømforsyning i bilen.
• Slut en AC-adapter (ekstraudstyr) til din nüvi og
en stikkontakt på væggen.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Bilstrømkabel
Trin 2: Konfigurer din nüvi
For at tænde for din nüvi skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til venstre. Følg
instruktionerne på skærmen.
For at slukke for din nüvi skal du skubbe
Tænd/sluk-knappen til venstre.
Trin 3: Opret
satellitforbindelse
Før nüvi kan finde din aktuelle position og
navigere, skal du gøre følgende:
1. Kør til et åbent udendørsområde væk fra
høje bygninger og træer.
2. Tænd for nüvi. Lokalisering af satellitter
kan tage nogle få minutter.
Bjælkerne
indikerer signalstyrken.
Når mindst en af søjlerne er grøn, har nüvi
opfanget satellitsignaler. Du kan nu vælge
en destination og navigere hen til den.
BEMÆRK: Softwaren på din nüvi
kan afvige fra skærmbillederne i
denne brugervejledning.
Trin 4: Brug nüvi
A
B
C
Menusiden
A
B
C
D
D
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at åbne værktøjssættet.
Tryk på for at justere lydstyrken.
Hjælp, når du har brug for det
Få flere oplysninger hvor og når du har
brug for det. Brug din nüvi’s indbyggede
hjælpesystem. Tryk på
> Hjælp. Tryk
på et emne for at få vist oplysninger om det.
Hvis du vil have hjælp ifb. med
indstillingerne til din nüvi, skal du
trykke på
> Opsætning. Vælg en
indstillingskategori, og tryk på .
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Sådan finder du en destination
Sådan finder du en restaurant
1. Tryk på Find > Interesse punkter >
Mad.
og
2. Vælg en kategori. Tryk på
for at få vist flere valg.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør.
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Vælg et land og om nødvendigt en
delstat/egn.
3. Tryk på Stav byen. Indtast
postnummeret, tryk på OK, og vælg
postnummeret på listen.
4. Indtast adressens nummer, og tryk på
OK.
5. Indtast gadenavnet, tryk på OK, og vælg
gaden på listen.
6. Tryk om nødvendigt på adressen.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Indstillinger på siden Kør
Tryk på et emne i listen over søgeresultater
for at få vist siden Kør.
Tryk på Kør for at oprette en sving-forsving-rute til stedet.
Tryk på Vis på kort for at få vist stedet på
kortet.
Tryk på Gem for at gemme dette sted i
Favoritter.
Sådan udvider du søgningen
Din nüvi søger automatisk efter steder i
nærheden af din nuværende placering. For
at søge i et andet område skal du trykke på
Find > Nær. Vælg en funktion. Tryk på
OK.
Sådan staver du navnet
Du kan stave navnet eller en del af
navnet på det sted, du leder efter, vha.
skærmtastaturet.
Sådan tilføjer du et stop på
din rute
Du kan tilføje et via-punkt (stop) på
din rute. nüvi giver dig retningslinjer til
via-punktet og derefter til din endelige
destination.
1. Tryk på Find > Interesse punkter.
2. Tryk på Stav navn.
3. Vha. tastaturet på skærmen skal du
indtaste bogstaver, som er indeholdt i
navnet. Tryk på OK.
4. Tryk på stedet, du leder efter, og tryk på
Kør.
1. Mens ruten er aktiv, skal du trykke på
Menu > Find og søge efter via-punktet.
2. Tryk på stedet, du leder efter, og tryk på
Kør.
3. Vælg Tilføj som via punkt.
Kør HJEM
Sådan vælger du en omvej
Angiv en placering for hjem til det sted,
som du hyppigst vender tilbage til. Tryk på
Find > Favoritter > Kør HJEM. Vælg din
placering for hjem.
Når du har indstillet din placering for hjem,
kan du til enhver tid tage hen til den ved at
trykke på Find > Favoritter > Kør HJEM.
Hvis du skal tage en omvej, mens du
navigerer, skal du trykke på Menu >
Omvej. Din nüvi forsøger at komme
tilbage til din oprindelige rute så hurtigt
som muligt. Hvis den rute, du aktuelt
befinder dig på, er den eneste fornuftige
mulighed, beregner din nüvi muligvis ingen
omvej.
Sådan stopper du en rute
For at stoppe navigationen skal du trykke
på Menu > Stop.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Visning af Kortsiden
Tryk på
Kort for at åbne kortsiden. Køretøjsikonet
viser din aktuelle placering.
Tryk på
for at gemme din nuværende placering. Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af kortet. Tryk på et emne på kortet. Der kommer en pil frem, der peger på
emnet.
Når du har trykket på Kør, åbner kortsiden med din rute markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningslinjer øverst på kortsiden. Et dambrætsflag markerer din
destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
retningsanvisninger.
Tryk på
Tryk på tekstbjælken for
at åbne Drejlisten.
for at zoome
ud.
Tryk på Menu for
at vende tilbage til
Menusiden.
Tryk på
ind.
Tryk på Ankomst eller
Fart for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Rejseoplysninger
for at zoome
Tryk på Drej om for at
åbne siden Næste sving.
Drejliste
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Siden Næste sving
Sådan tilpasser du din nüvi
Sådan låser du din nüvi
1. Tryk på
> Opsætning > Sikkerhed.
2. Tryk på knappen ved siden af Garmin
Lock. Tryk på OK.
3. Indtast en firecifret PIN-kode. Tryk på Ja
for at acceptere PIN-koden.
4. Tryk på OK. Kør til et sikkerhedssted
(et sted du tit vender tilbage til, f.eks. dit
hjem eller din arbejdsplads). Tryk på OK.
Hver gang du tænder din nüvi, skal du
indtaste den firecifrede PIN-kode eller køre
til sikkerhedsstedet. For at låse op for din
nüvi på sikkerhedsstedet, skal nüvi have
opfanget satellitsignaler.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller dit sikkerhedssted,
skal din nüvi indsendes til Garmin
for at blive låst op. Du skal også
sende en gyldig produktregistrering
eller et andet købsbevis.
Sådan justerer du lydstyrken
Tryk på
. Tryk på
for at dæmpe
lydstyrken eller på
for at øge
lydstyrken.
Sådan justerer du lysstyrken
på skærmen
Tryk på
> Opsætning > Display >
Lys. Tryk på for at dæmpe lysstyrken og
på for at øge den.
Sådan låser du skærmen
For at undgå utilsigtede tryk på skærmen
skal du skubbe Tænd/slukknappen
mod højre ( ). For at låse skærmen op
skal du skubbe Tænd/slukknappen i
midterposition.
myGarmin™
Gå ind på http://my.garmin.com for at
få adgang til de nyeste tjenester til dine
Garmin-produkter og for at registrere din
Garmin-enhed.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Nulstilling af din nüvi
Appendiks
Hvis din enhed holder op med at reagere,
skal du slukke for den og tænde den igen.
Hvis det ikke hjælper, skal du nulstille din
nüvi.
Advarsel: Nulstil ikke nüvi med
en kuglepen eller en anden skarp
genstand, da dette kan beskadige din
enhed.
1. Afbryd nüvi fra den eksterne strømkilde.
2. Tryk på knappen RESET i bunden af din
nüvi.
3. Slut nüvi til en strømkilde.
Kontakt Garmin
I USA kan du kontakte Garmin Product
Support på telefon: 913/397.8200 eller
800/800.1020, eller gå ind på adressen
www.garmin.com/support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden
for Storbritannien) eller på 0808 2380000
(kun Storbritannien).
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Sådan nulstiller du
Brugerdata
Advarsel: Dette vil slette alle
brugerindtastede oplysninger.
1. Placer din finger på skærmens nederste
højre hjørne, mens du tænder for din
nüvi.
2. Hold fingeren der, indtil pop-up-vinduet
kommer til syne.
3. Tryk på Ja for at nulstille alle brugerdata.
Alle oprindelige indstillinger gendannes.
Alle elementer, du har gemt, slettes.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Hvis du vil vide mere om valgfrit
tilbehør, kan du gå ind på
http://shop.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller
kontakte din Garmin-forhandler.
Montering på
instrumentbrættet
Brug den medfølgende monteringsplade til
at montere din enhed på instrumentbrættet
ifb. med overholdelse af visse staters love.
Vigtigt: Den permanente
monteringslim er yderst svær at
fjerne, når monteringspladen er
installeret.
1. Rengør og tør instrumenbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra den permanente
monteringslim i bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Anbring sugekopholderen oven på
pladen. Skub armen ned (imod pladen).
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne din nüvi og
holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det
mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Brug anordningen Garmin Lock.
10
Sådan skifter du sikringen
Advarsel: Pas på, at du ikke
mister nogle af de små dele, når du
udskifter sikringen, og sørg for, at de
placeres de rigtige steder bagefter.
Hvis din enhed ikke vil oplades i køretøjet,
skal du muligvis skifte sikringen i toppen af
biladapteren.
1. Skru det sølvfarvede
og sorte, runde
endestykke ud og tag
det af.
2. Fjern sikringen (sølv/
glascylinder) og
erstat den med en
1A hurtigtvirkende
sikring.
3. Sørg for at
sølvspidsen
placeres i
endestykket. Skru
endestykket på.
Skrue af
endestykke
sølvspids
sikring
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter
Advarsler
Følgende potentielt farlige situationer kan
resultere i ulykker eller sammenstød med død
eller alvorlige personskader til følge.
• Når enheden installeres i et køretøj, skal den
placeres sikkert, så den ikke blokerer førerens
udsyn eller påvirker køretøjets øvrige udstyr,
som f.eks. rattet, pedaler eller gearstang. Placer
ikke enheden foran eller over en airbag.
Må ikke
monteres,
hvor førerens
synsfelt bliver
blokeret.
Placer den ikke
foran en airbag.
Placer den
ikke løst på
køretøjets
instrumentbræt.
• Når du bruger GPS-modtageren, bør du
omhyggeligt sammenholde angivelserne fra den
med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a.
oplysninger fra vejskilte, synsindtryk og kort.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid løse
eventuelle uoverensstemmelser, før du fortsætter
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
navigationen, og rette dig efter aktuelle
færdselstavler.
• Før altid køretøjet på en sikker måde. Lad dig
ikke distrahere af enheden under kørslen, og
vær altid opmærksom på kørselsforholdene.
Minimer den tid, der går med at se på
enhedens skærm under kørsel, og brug
stemmemeddelelser, når det er muligt. Du bør
ikke indtaste destinationer, ændre indstillinger
eller åbne funktioner, som kræver, at du bruger
enhedens kontrolfunktioner i længere tid under
kørslen. Træk ind til siden, før du udfører
sådanne handlinger.
• Enheden er designet til at komme med forslag
til ruter. Den er ikke udviklet til at afskaffe
behovet for førerens opmærksomhed angående
vejspærringer eller vejforhold, kødannelser,
vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke
sikkerheden under kørsel.
11
Batteriadvarsler
Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det
interne lithiumionbatteri få en kortere levetid eller
kan forårsage beskadigelse af GPS-enheden, brand,
kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller
personskade.
• Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batteriet,
der ikke kan udskiftes af brugeren.
• Efterlad ikke enheden udsat for en varmekilde
eller på et sted med høj temperatur, som f.eks. i
solen i et uovervåget køretøj. Du kan undgå at
beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet
eller opbevare den uden for direkte sollys, f.eks. i
handskerummet.
• Må ikke punkteres eller afbrændes.
• Ved opbevaring af enheden i en længere
periode skal den opbevares inden for følgende
temperaturområde: 0° til 25°C.
• Brug ikke enheden uden for følgende
temperaturområde: -20° til 55°C.
• Når du bortskaffer enheden, skal du aflevere den
hos en professionel virksomhed, f.eks. et anlæg,
der behandler elektronisk affald, så batteriet
bliver taget ud og genanvendt.
12
Vigtige oplysninger
Information om kortdata: Ét
af Garmins mål er at give kunder den mest
fuldstændige og nøjagtige kartografi, som vi kan
opnå til en rimelig pris. Vi anvender en kombination
af officielle og private datakilder, hvilket vi
anerkender i vejledningerne og i meddelelser om
ophavsret, der bliver vist til brugeren. Næsten
alle datakilder indeholder nogle unøjagtige eller
ufuldstændige data. I visse lande er fuldstændig og
nøjagtig kortinformation enten ikke tilgængelig,
eller det er for dyrt.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer at dette nüvi-produkt overholder
de essentielle krav og andre relevante dele
af direktivet 1999/5/EC. Her kan du se hele
overensstemmelseserklæringen vedr. dit Garminprodukt:www.garmin.com.
Overensstemmelse med Industry
Canada
Radiokommunikationsudstyr i Kategori I
overholder Industry Canada Standard RSS210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori II
overholder Industry Canada Standard RSS-310.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Overholdelse af FCC
Produktet er blevet testet og overholder afsnit 15
af FCC-interferensbegrænsningerne for digitale
enheder i klasse B til PRIVAT BRUG ELLER
KONTORBRUG. Disse begrænsninger har til
formål at yde bedre beskyttelse mod skadelig
interferens i beboelsesområder og er strengere end
“udendørs” krav.
Følgende betingelser gælder for brugen af denne
enhed: (1) enheden må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget
inteferens, inklusive interferens, som kan forårsage
uønsket funktion.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er
installeret og anvendt i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind
i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti
for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr har en skadelig
indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket
du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden,
skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller
flere af følgende måder:
• Juster, eller flyt modtagerantennen.
• Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren, hvis intet af dette hjælper.
Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes
af brugeren. Reparation bør kun foretages af et
autoriseret Garmin-servicecenter. Uautoriserede
reparationer eller ændringer kan resultere i
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
permanent beskadigelse af udstyret samt gøre
garantien ugyldig, og du kan miste retten til at
betjene dette udstyr iht. del 15-regulativerne.
Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri
for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år
fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter
eget valg reparere eller udskifte alle komponenter,
der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne
reparationer eller udskiftninger foretages uden
beregning for kunden, hvad angår reservedele og
arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke
fejl, der skyldes misbrug, fejlagtig brug, uheld eller
uautoriserede ændringer eller reparationer.
DE OMTALTE GARANTIER OG
FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG
TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE
GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE,
UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE,
HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM
FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES
LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD.
DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE
JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN
VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN
EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER,
INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER,
HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG
13
ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF
DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER
VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke
udelukkelse af ansvaret for følgeskader og
ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående
begrænsninger gælder for dig.
Garmin har den fulde ret til at reparere eller
udskifte enheden eller softwaren eller tilbyde fuld
refundering af købsprisen efter eget valg. DEN
VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING
PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler
for at få garantiservice, eller ring til Garmins
produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et
RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert
ind med en kopi af den originale faktura, der kræves
som bevis for købet med henblik på reparation i
henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret
tydeligt uden på pakken. Enheden skal
sendes med forudbetalt fragt til et af Garmins
garantiservicestationer.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er
solgt gennem onlineauktioner berettiger dig ikke
til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin.
Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som
bevis på krav om garanti. Der kræves en original
faktura fra forhandleren (eller en kopi af den)
for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte
manglende dele fra en pakke, der er købt på en
onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes en separat garanti
af internationale forhandlere for enheder, som er
købt uden for USA. Denne garanti gives af den
14
lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder
lokal service til din enhed. Forhandlergarantier
gælder kun i de tilsigtede distributionsområder.
Enheder, som er købt i USA eller Canada skal
returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien,
USA, Canada eller Taiwan for service.
Sådan plejer du din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis
de udsættes for kraftige stød eller vibration. Hvis du
vil minimere risikoen for beskadigelse af din nüvi,
skal du undgå at tabe din enhed og betjene den i
omgivelser med risiko for stød og vibration.
• Lad være med at opbevare din nüvi, hvor der
kan opstå langvarig udsættelse for ekstreme
temperaturer, da det kan forårsage vedvarende
skader.
• Lad være med at udsætte din nüvi for vand. Hvis
din enhed kommer i berøring med vand, kan der
opstå funktionsfejl.
• Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand
til at betjene berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
Sådan rengør du din enhed
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet
og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover
rengøring. Rengør enhedens ydre beklædning
(ikke berøringsskærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør
den herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Sådan rengør du
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og
fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller
brillerens. Påfør væsken til kluden, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder
til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du at softwarens struktur, organisering og
kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en
værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må eksportere
eller reeksportere produktet til noget land, der er i
strid med USA’s love om eksportregulering.
nüvi 200W-serien vejledning til lynstart
Specifikationer
Størrelse: 12,1 B x 7,4 H x 1,95 D cm
Vægt: 172,5 g
Display: 4,3 diagonal (10,9 cm), 480 x 272
pixel; WQVGA TFT-skærm, liggende med
hvidt baggrundslys og berøringsskærm
Temperatur: se side 12
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit
flytbart SD-kort.
Computer interface: USB-lagerenhed
Strømtilførsel: jævnstrøm fra
bilstrømforsyning med medfølgende
bilstrømkabel
Drift: 5 W maks.
Opladningstid: Ca. 4 timer
Batterilevetid: Op til 5 timer
Advarsel: Din nüvi er ikke
vandtæt.
For en komplet liste over specifikationer, se
www.garmin.com.
15
Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registerede i
USA og andre lande. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber og må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
© 2007, 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juli 2008
Del nummer 190-00828-36 Rev.D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising