Garmin | nuvi 200W | Garmin nuvi 200W naslaggids

Garmin nuvi 200W naslaggids
naslaggids
nüvi 200W-serie
®
betaalbare navigatie
Aan de slag
Wat zit er in de doos?
• nüvi-eenheid
• Zuigvoet om de nüvi aan uw voorruit te bevestigen
• Voedingskabel voor in voertuig om uw nüvi op te laden en te gebruiken via de
stroomvoorziening van uw voertuig
• Dashboardschijf om de zuigvoet op uw dashboard te bevestigen
Voedings- en miniUSB-connector
Speaker
RESET-knop
Aan/uit-knop:
Schuif deze naar links om de
eenheid aan of uit te zetten;
schuif deze naar rechts om het
scherm te vergrendelen
SD-kaartsleuf
nüvi 200W-serie naslaggids
Houd rekening met de lokale wet- en regelgeving voordat u de eenheid bevestigt. Op het moment van
schrijven is het bestuurders in de staten Californië en Minnesota verboden montagesteunen met een zuignap
aan de voorruit te gebruiken, terwijl ze een motorvoertuig besturen. In deze staten dient u andere Garminmontageopties (voor op het dashboard of verstelbare montageopties) te gebruiken. Zie pagina 12 voor meer
informatie.
Stap 1: de nüvi bevestigen
Kies een geschikte plek om de nüvi aan de voorruit te bevestigen. Reinig en droog de
zuigvoet en de gekozen plek op de voorruit.
Zuigvoet
1. Sluit de voedingskabel aan op de achterkant van
de nüvi.
2. Plaats de houder op de kogel aan het uiteinde
van de voet en druk de houder aan totdat deze
vastklikt.
3. Plaats de zuigvoet op de voorruit en draai de
hendel van u af naar de voorruit.
4. Plaats de nüvi met de onderkant in de houder
en druk de nüvi aan de bovenkant vast.
5. Sluit de voedingskabel aan op een
boordspanningsaansluiting in uw voertuig.
Als de eenheid is aangesloten en u de
contactsleutel van uw voertuig omdraait, wordt
de eenheid automatisch ingeschakeld.
Houder
Voedingskabel
Oplaadmogelijkheden voor de nüvi
• Sluit de nüvi via de voedingskabel aan op een boordspanningsaansluiting in uw voertuig.
• Sluit de nüvi via een netadapter (optionele accessoire) aan op een stopcontact.
nüvi 200W-serie naslaggids
Stap 2: de nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u
de Aan/uit-knop naar links. Volg de
instructies op het scherm.
Als u de nüvi wilt uitschakelen, schuif u de
Aan/uit-knop naar rechts.
Stap 4: werken met de nüvi
A
C
Stap 3: satellieten zoeken
Voordat de nüvi de huidige locatie kan
vinden en een route navigeren, dient u het
volgende te doen:
B
D
Menupagina
A Tik hierop om een bestemming te
zoeken.
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel de nüvi in. Het ontvangen van
satellietsignalen kan een paar minuten
duren.
B Tik hierop voor weergave van de kaart.
C Tik hierop om de hulpmiddelen te
De balken (
) geven de satellietsterkte
aan. Als ten minste één balk groen is,
ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt
nu een bestemming selecteren en hierheen
navigeren.
Help wanneer dat nodig is
Opmerking: de software op
uw nüvi wijkt mogelijk af van
de schermafbeeldingen in deze
handleiding.
openen.
D Tik hierop om het volume te regelen.
Gebruik het ingebouwde Helpsysteem
van de nüvi voor meer informatie waar
en wanneer u dat nodig hebt. Tik op
> Help. Tik op een onderwerp voor meer
informatie.
Voor Help bij de instellingen van de nüvi
tikt u op
> Instellingen. Selecteer een
categorie instellingen en tik vervolgens op
.
nüvi 200W-serie naslaggids
Een bestemming zoeken
Een restaurant zoeken
1. Tik op Waarheen > Nuttige punten >
Eten.
en
2. Selecteer een categorie. Druk op
voor meer keuzes.
op
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga.
Een adres vinden
1. Tik op Waarheen > Adres
2. Selecteer een land en een staat/
provincie, indien nodig.
3. Tik op Spel plaatsnaam. Voer de stad/
postcode in, tik op OK en selecteer de
stad/postcode in de lijst.
4. Typ het nummer van het adres en tik op
OK.
5. Voer de straatnaam in, tik op OK en
selecteer de straat in de lijst.
6. Tik zo nodig op het adres.
nüvi 200W-serie naslaggids
Opties voor de pagina Ga
Tik op een item in de lijst met
zoekresultaten om de pagina Ga te
bekijken.
Tik op Ga om een route met alle afslagen
naar de locatie te maken.
Tik op Toon kaart voor de weergave van
deze locatie op de kaart.
Tik op Bewaar om deze locatie op te slaan
in Favorieten.
Uw zoekopdracht uitbreiden
Uw nüvi zoekt automatisch naar plaatsen
nabij de huidige locatie. Als u in een ander
gebied wilt zoeken, tikt u op Waarheen >
Nabij. Selecteer een optie. Tik op OK.
De naam spellen
Met behulp van het schermtoetsenbord
kunt u de naam spellen van de locatie die
u zoekt.
1. Tik op Waarheen > Nuttige punten.
2. Tik op Spel naam.
3. Voer met het schermtoetsenbord letters
van de naam in. Tik op OK.
4. Tik op de plaats die u zoekt en tik op Ga.
Naar huis
U kunt een thuislocatie instellen voor de
plaats waarnaar u het vaakst terugkeert. Tik
op Waarheen > Favorieten > Naar huis.
Selecteer een optie om uw thuislocatie in
te stellen.
Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt
u hierheen altijd een route maken door op
Waarheen > Favorieten > Naar huis te
tikken.
Een stop toevoegen aan uw
route
U kunt één via-punt (stop) aan uw route
toevoegen. De nüvi maakt een route
naar het via-punt en vervolgens naar uw
bestemming.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu
> Waarheen en zoekt u naar het viapunt.
2. Tik op de plaats die u zoekt en tik op Ga.
3. Selecteer Toevoegen als Via-punt.
Een omweg nemen
Wanneer u moet afwijken van uw huidige
route, tikt u op Menu > Omrijden. De nüvi
probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen
op uw oorspronkelijke route. Als de huidige
route de enige, mogelijke optie is, kan de
nüvi geen omweg berekenen.
De route stoppen
Als u wilt stoppen met het afleggen van een
route, tikt u op Menu > Stop.
nüvi 200W-serie naslaggids
De kaartpagina weergeven
Tik op
Bekijk kaart om de kaartpagina te openen. Het voertuig
geeft uw huidige
locatie aan. Tik op
als u de huidige locatie wilt opslaan. Tik op de kaart en sleep om
andere delen van de kaart te bekijken. Tik op een object op de kaart; er verschijnt een pijl
die naar het object wijst.
Als u op Ga! tikt, wordt de kaart automatisch geopend en uw route is gemarkeerd
met een lila lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken
berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaartpagina. Uw bestemming wordt
aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de
nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.
Tik op
om uit te
zoomen.
Tik op Menu om
terug te gaan naar de
menupagina.
Tik op de tekstbalk om
de lijst met afslagen te
openen.
Tik op om in te
zoomen.
Tik op Aankomst of op
Snelheid om de pagina
met reisinformatie te
openen.
Reisinformatie
nüvi 200W-serie naslaggids
Tik op Afslaan na om de
pagina Volgende afslag
te openen.
Lijst met afslagen
Volgende afslag
De nüvi aanpassen
De nüvi vergrendelen
1. Tik op
> Instellingen >
Beveiliging.
2. Tik op de knop naast Garmin Lock. Tik
op OK.
3. Voer de viercijferige pincode in. Tik op Ja
om de pincode te accepteren.
4. Druk op OK. Rij naar een
beveiligingslocatie (een locatie waar u
regelmatig bent, bijvoorbeeld thuis of bij
het werk). Tik op Set.
Elke keer dat u de nüvi inschakelt, dient
u de viercijferige pincode in te voeren of
naar de beveiligingslocatie te rijden. Als
u de nüvi op de beveiligingslocatie wilt
ontgrendelen, moet de nüvi satellietsignaal
kunnen ontvangen.
Opmerking: als u uw pincode en
uw beveiligingslocatie bent vergeten,
dient u uw nüvi naar Garmin te
sturen om deze te laten ontgrendelen.
U moet ook een geldige
productregistratie of aankoopbewijs
meesturen.
Het volume aanpassen
Druk op
. Tik op
om het volume
te verlagen of op
om het volume te
verhogen.
De helderheid van het scherm
aanpassen
Tik op
> Instellingen > Scherm >
Helderheid. Tik op om de helderheid
te verlagen of op om de helderheid te
verhogen.
Het scherm vergrendelen
Om te voorkomen dat u onbedoeld een
optie kiest als u per ongeluk het scherm
aanraakt, schuift u de Aan/uit-knop
naar rechts ( ). Als u het scherm wilt
ontgrendelen, schuift u de Aan/uit-knop
naar het midden.
myGarmin™
Ga naar http://my.garmin.com voor de
nieuwste services voor uw Garminproducten en om uw Garmin-eenheid te
registreren.
nüvi 200W-serie naslaggids
Appendix
De nüvi opnieuw instellen
Als de eenheid blokkeert, schakelt u de
eenheid uit en zet u deze weer aan. Als dat
niet helpt, stelt u de nüvi opnieuw in.
Let op: gebruik nooit een balpen
of ander scherp voorwerp om uw
nüvi te resetten; hiermee kunt u het
apparaat beschadigen.
1. Koppel de nüvi los van een externe
voedingsbron.
2. Druk op de RESET-knop aan de
onderzijde van de nüvi.
3. Sluit de nüvi aan op een voedingsbron.
Contact met Garmin opnemen
Neem in de VS contact op met Garmin
Product Support op telefoonnummer (913)
397.8200 of (800) 800.1020, of ga naar
www.garmin.com/support.
Neem in Europa contact op met Garmin
(Europe) Ltd. op telefoonnummer +44
(0)870.850.1241 (buiten het VK) of
0808.238.0000 (alleen VK).
nüvi 200W-serie naslaggids
Gebruikersgegevens wissen
Let op: hiermee wordt alle
informatie gewist die de gebruiker
heeft ingevoerd.
1. Houd uw vinger in de rechteronderhoek
van het scherm van de nüvi terwijl u de
nüvi inschakelt.
2. Druk met de vinger op het scherm totdat
het pop-upvenster wordt weergegeven.
3. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te
wissen.
Alle oorspronkelijke instellingen worden
hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen,
worden gewist.
Extra’s en optionele
accessoires
Ga voor meer informatie over optionele
accessoires naar http://shop.garmin.com of
www.garmin.com/extras, of neem contact
op met uw Garmin-dealer.
Montage op het dashboard
Gebruik de meegeleverde montageschijf
om de nüvi op het dashboard te monteren
en zo aan de regelgeving in bepaalde staten
te voldoen.
Belangrijk: het permanente
montagekleefmiddel is zeer
moeilijk te verwijderen nadat dit is
geïnstalleerd.
1. Reinig en droog de plaats op het
dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van het
permanente montagekleefmiddel aan de
achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Plaats de zuigvoet op de schijf. Draai de
hendel naar beneden (in de richting van
de schijf).
Diefstal voorkomen
• Om diefstal te voorkomen, raden we u aan de
nüvi en de bevestiging uit het zicht te verwijderen
wanneer u ze niet gebruikt. Verwijder de afdruk
van de zuigvoet op de voorruit.
• Bewaar de eenheid niet in het handschoenvak.
• Gebruik de Garmin Lock™-functie.
10
De zekering vervangen
Let op: bij het vervangen van
zekeringen moet u ervoor zorgen dat
u geen onderdeeltjes verliest en dat u
deze op de juiste plek terugplaatst.
Als de eenheid in het voertuig is
aangesloten maar niet kan worden
opgeladen, moet u misschien de zekering
vervangen op de buitenkant van de
voertuigadapter.
1. Schroef het zilveren
of zwarte ronde dop
los.
2. Verwijder de
zekering (glazen
buisje met
zilverkleurige kapjes)
en vervang deze
door een 1-A snelle
zekering.
3. Zorg dat het
zilverkleurige pinnetje
in de dop zit. Schroef
de dop vast.
Losschroeven
dop
zilveren
pinnetje
zekering
nüvi 200W-serie naslaggids
Belangrijke veiligheids- en productinformatie
Waarschuwingen
Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke
situaties, omdat deze kunnen leiden tot een
ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig
letsel tot gevolg kan hebben.
• Bevestig het apparaat bij installatie in een
voertuig zodanig dat het zicht van de bestuurder
op de weg niet wordt belemmerd en de bediening
van het voertuig middels bijvoorbeeld het
stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook,
niet wordt gehinderd. Plaats het apparaat niet
voor of op een airbag.
verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd
op voordat u verdergaat met uw reis en houd
rekening met wegwijzers.
• Bedien het voertuig altijd op een veilige
manier. Zorg dat u tijdens het rijden niet
wordt afgeleid door de eenheid en blijf u
volledig bewust van alle rij-omstandigheden.
Kijk tijdens het rijden niet te lang op het
scherm van de eenheid en maak gebruik van
spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is.
Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in,
wijzig geen instellingen en maak geen gebruik
Niet monteren
Niet los op het
van functies waarvoor u de eenheid wat langer
waar het
dashboard van
nodig hebt. Stop op een veilige en geoorloofde
gezichtsveld van
het voertuig
manier voordat u overgaat tot dit soort
de bestuurder
plaatsen.
handelingen.
wordt
Niet
bevestigen
in
een
ruimte
waar
een
geblokkeerd.
• Het apparaat is ontworpen voor het geven van
airbag zich moet kunnen ontvouwen.
aanwijzingen over te volgen routes. Het is niet
• Vergelijk tijdens het navigeren de informatie
ontworpen om de bestuurder te ontheffen van
die wordt weergegeven op het scherm met
de plicht attent te blijven op afgesloten wegen,
alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief
de toestand van het wegdek, verkeersdrukte,
informatie lang de weg, overige visuele
weersomstandigheden of andere factoren die de
waarnemingen en kaarten. Los eventuele
veiligheid tijdens het rijden kunnen beïnvloeden.
nüvi 200W-serie naslaggids
11
Batterijwaarschuwingen
Niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevolg
hebben dat de levensduur van de interne lithiumionbatterij wordt verkort, of dat het risico ontstaat
van schade aan het GPS-apparaat, brand, chemische
ontbranding, elektrolytische lekkage en/of letsel.
• Verwijder de batterij niet en probeer dit ook niet.
• Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen
of situaties met hoge temperaturen, zoals in direct
zonlicht in afgesloten voertuigen. Ter voorkoming
van beschadigingen raden we u aan het apparaat
uit het voertuig te verwijderen en niet in direct
zonlicht te plaatsen, maar bijvoorbeeld in het
handschoenenkastje.
• Prik er geen gaten in en verbrand hem niet.
• Als u het apparaat gedurende langere tijd
wilt opbergen, neem dan het volgende
temperatuurbereik in acht: 0° tot 25°C.
• Gebruik het apparaat alleen binnen het volgende
temperatuurbereik: -20° tot 55°C).
• Bij het afdanken van het apparaat dient u dit naar
een professionele afvalverwerker of verzamelpunt
voor elektronica-afval te brengen om daar de
batterij te laten verwijderen voor hergebruik.
Belangrijke informatie
Informatie over kaartgegevens:
Een van de doelen van Garmin is de klant de meest
complete en accurate cartografie te verstrekken
die we voor een redelijke prijs kunnen verkrijgen.
We gebruiken een combinatie van overheids- en
privégegevensbronnen die we kenbaar maken aan
de klant in productliteratuur en copyrightberichten.
Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde
12
mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen
zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet
beschikbaar of onbetaalbaar.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet
aan de essentiële vereisten en overige relevante
bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.
Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw
Garmin-product verwijzen we u naar de Garminwebsite: www.garmin.com.
Voldoen aan FCC-regelgeving
Dit product is getest en voldoet aan Deel 15 van de
FCC-regels over storingsgevoeligheid voor digitale
apparaten van Klasse B voor thuisgebruik en zakelijk
gebruik. Deze limieten zijn opgesteld om een
redelijkere bescherming te bieden tegen schadelijke
storing in een woonomgeving, en zijn strikter dan
eisen voor gebruik in de open lucht.
Bediening van het apparaat is onderworpen aan de
volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat
moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat
ten koste gaat van de werking van het apparaat.
Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt
mogelijkerwijs radiofrequente energie uit en
kan schadelijke storing van radiocommunicatie
veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen.
Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde
installatie geen storing zal worden veroorzaakt.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie van
radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan
worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en
in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de
nüvi 200W-serie naslaggids
interferentie op te heffen door een van de volgende
maatregelen te nemen:
• Richt de ontvangende antenne anders of plaats die
op een andere positie.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de
ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een
andere groep dan het GPS-apparaat.
• Roep de hulp in van de dealer of een ervaren
radio/tv-monteur.
Dit product bevat geen onderdelen die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd of
onderhouden. Alle reparaties dienen te worden
verricht door een erkende serviceafdeling van
Garmin. Reparaties en wijzigingen van het apparaat,
uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot
blijvende schade aan het apparaat, de garantie doen
vervallen en het recht dit apparaat te gebruiken
conform de regels van Deel 15, te niet doen.
Beperkte garantie
Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn
van defecten in materiaal en techniek gedurende
één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze
periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een
normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze
repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties
of vervangingen zullen aan de klant geen kosten
worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid,
op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft
voor eventuele transportkosten. Verkeerd gebruik,
een ongeval of niet-geautoriseerde veranderingen
of reparaties van het product zijn van de garantie
uitgesloten.
nüvi 200W-serie naslaggids
DE GENOEMDE GARANTIES EN
HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN
EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE
OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE
GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE
GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN
STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE
OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET
RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK
OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE
GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET
PRODUCT. In bepaalde staten is de uitsluiting van
incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De
bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u
van toepassing.
Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen
keuze het systeem of de software te repareren
of te vervangen of een volledige teruggave van
de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE
HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE
EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID
ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT
GERESPECTEERD.
Neem contact op met een gecertificeerde Garmindealer voor garantieservices, of neem telefonisch
contact op met Garmin Productondersteuning voor
verzendinstructies en een RMA-trackingnummer.
13
Verpak het systeem deugdelijk en voeg een
kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als
aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie
vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de
buitenkant van de verpakking. Verzend het systeem
naar een garantieservicestation van Garmin. De
vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald.
Aankopen via online veilingen: producten die
worden aangekocht via online veilingen komen
niet in aanmerking voor kortingen en andere
aanbiedingen van Garmin. Bevestigingen van online
veilingen worden niet geaccepteerd als bewijs dat u
recht hebt op garantie. Om gebruik te kunnen maken
van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een
kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar
u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen
onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via
een online veiling.
Internationale aankopen: internationale
distributeurs leveren een aparte garantie op apparaten
die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht. Deze
garantie wordt verstrekt door de lokale binnenlandse
distributeur die ook lokaal service voor het apparaat
verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen
geldig in het gebied waarvoor de distributie is
bedoeld. Apparaten die zijn gekocht in de Verenigde
Staten of Canada moeten voor service worden
geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin
in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Canada of Taiwan.
De nüvi onderhouden
De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen
die permanent kunnen worden beschadigd als deze
worden blootgesteld aan overmatige schokken of
14
trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te
verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen
en niet gebruiken in omgevingen waar deze wordt
blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.
• Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze
langdurig aan extreme temperaturen kan worden
blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan
veroorzaken.
• Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van
contact met water kan deze eenheid defect raken.
• Gebruik nooit een hard of scherp object om het
aanraakscherm te bedienen omdat het scherm
daardoor beschadigd kan raken.
De eenheid reinigen
De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen
en er is geen ander onderhoud vereist dan
reiniging. Maak de behuizing van de eenheid (niet
het aanraakscherm) schoon met een doek die is
bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en
veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen
chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die
de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
Het aanraakscherm reinigen
Maak het aanraakscherm schoon met een zachte,
schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig
water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof. Breng de
vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm
voorzichtig schoon.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN VERKLAART
U DAT U DE VOORWAARDEN EN
BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT
nüvi 200W-serie naslaggids
NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.
Garmin kent u een beperkte licentie toe om
de software die is ingebouwd in dit apparaat
(de „software”) in binaire, uitvoerbare vorm te
gebruiken bij het normale gebruik van dit product.
De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de
intellectuele eigendomsrechten van de software
blijven berusten bij Garmin.
U erkent dat de software het eigendom is van Garmin
en wordt beschermd door de copyrightwetten van
de Verenigde Staten van Amerika en internationale
copyrightverdragen. U erkent bovendien dat
de structuur, ordening en code van de software
waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat
de software in de vorm van broncode een waardevol
handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart
dat u de software of elk deel daarvan niet zult
decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen
aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide
werken zult maken op basis van de software. U
verklaart dat u de software niet zult exporteren of
herexporteren naar landen die de exportwetten van de
Verenigde Staten van Amerika schenden.
nüvi 200W-serie naslaggids
Specificaties
Afmetingen: (12,1 x 7,4 x 1,95 cm)
Gewicht: 172,5 g
Scherm: Scherm: 10,9 cm (diagonaal), 480 x 272
pixels; WQVGA liggend TFT-scherm met witte
schermverlichting en aanraakscherm
Temperatuur: zie pagina 12
Gegevensopslag: intern geheugen en optionele
verwijderbare SD-kaart.
Computerinterface: USB massaopslag
Ingangsspanning: DC voertuigspanning via
meegeleverde voedingskabel
Verbruik: 5 W max.
Oplaadtijd: ca. 4 uur
Batterijlevensduur: max. 5 uur
Let op: de nüvi is niet waterdicht.
Ga voor een complete lijst met specificaties naar
www.garmin.com.
15
Garmin® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en myGarmin™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen; zij mogen niet worden
gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
© 2007, 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juli 2008
Onderdeelnummer 190-00828-35 Rev. D
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising