Garmin | nuvi 200W | Quick Start Guide | Garmin nuvi 200W pikaopas

Garmin nuvi 200W pikaopas
pikaopas
nüvi 200W Series
®
edullista navigointia
Aloitus
Pakkauksen sisältö
• nüvi-laite
• Imukuppikiinnitys, jolla nüvi kiinnitetään tuulilasiin
• Ajoneuvon virtajohto, jolla nüvi ladataan ja josta nüvi saa virtaa ajoneuvossa
• Kojelaudan levy, jolla imukuppi kiinnitetään kojelautaan tuulilasin sijasta
Virta- ja mini-USB-liitin
Kaiutin
RESET -painike
Power-painiketta:
Kytke tai katkaise virta
liu’uttamalla vasemmalle, lukitse
näyttö liu’uttamalla oikealle
SD-korttipaikka
nüvi 200W series-pikaopas
Tutustu paikallisiin liikennelakeihin, ennen kuin kiinnität laitteen ajoneuvoon. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa Kalifornian ja Minnesotan lait kieltävät kuljettajia käyttämästä imukuppeja
moottoriajoneuvojen tuulilasissa. Tällöin on käytettävä Garminin muita kojelauta- tai
kitkakiinnitysvaihtoehtoja. Lisätietoja on sivulla 12.
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
Valitse sopiva nüvin kiinnityspaikka tuulilasissa. Puhdista ja kuivaa imukuppi ja
valitsemasi tuulilasin kohta.
Imukuppikiinnitys
1. Liitä virtajohto nüvin taustapuolelle.
2. Työnnä kiinnikkeen päässä oleva pallo telineen
pyöreään kantaan ja paina, kunnes kuulet
napsahduksen.
3. Aseta imukuppi ikkunaan ja käännä vipua
tuulilasia kohti.
4. Paina nüvin alaosa telineeseen ja napsauta
laitteen yläosa paikalleen.
5. Liitä virtajohto ajoneuvon virtaliitäntään. Laite
käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja
ajoneuvo on käynnissä.
Teline
nüvin lataaminen
• Liitä ajoneuvon virtajohto nüviin ja ajoneuvon
virtaliitäntään.
• Liitä verkkolaite (lisävaruste) nüviin ja
seinäpistorasiaan.
nüvi 200W series-pikaopas
Ajoneuvon virtajohto
Vaihe 2: nüvin määritykset
Kytke nüviin virta liu’uttamalla
Power-painiketta vasemmalle. Noudata
näytön ohjeita.
Katkaise nüvin virta liu’uttamalla
Power-painiketta vasemmalle.
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
A
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
Toimi seuraavasti, jotta nüvi löytää
nykyisen sijaintisi ja pystyy navigoimaan
reitillä:
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüvin virta. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
HUOMAUTUS: nüvin ohjelmisto
saattaa poiketa tämän oppaan
kuvaotoksista.
B
C
Valikkosivu
A
B
C
D
D
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Avaa työkalut koskettamalla tätä.
S äädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Apua tarvittaessa
Lisätietoja tarvittaessa saat nüvin sisäisestä
ohjejärjestelmästä. Valitse
> Apu.
Voit näyttää aiheen tiedot koskettamalla
sitä.
nüvin asetusten ohjeen voit avata
valitsemalla
> Asetukset. Valitse
asetusluokka ja kosketa -kuvaketta.
nüvi 200W series-pikaopas
Määränpään etsiminen
Ravintolan etsiminen
Aja-sivun asetukset
3. Valitse Tavuta kaupunki. Kirjoita
kaupungin nimi tai postinumero,
valitse Valmis ja valitse kaupunki tai
postinumero luettelosta.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Kirjoita kadun nimi, valitse Valmis ja
valitse katu luettelosta.
6. Valitse osoite, mikäli se on tarpeellista.
Haun laajentaminen
1. Kosketa kuvakkeita Minne > Ruokaa,
hotelleja > Ruokaa.
2. Valitse luokka. Katso lisää vaihtoehtoja
- ja
-painiketta.
koskettamalla
3. Valitse kohde ja kosketa Aja-kuvaketta.
Voit avata Aja -sivun valitsemalla kohteen
hakutulosluettelosta.
Valitse Aja, jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Valitsemalla Näyt kartal voit näyttää
sijainnin kartassa.
Osoitteen etsiminen
1. Kosketa kuvakkeita Minne > Osoite.
Koskettamalla Tallenna -kohtaa voit
2. Valitse tarvittaessa maa ja osavaltio/lääni. tallentaa paikan Suosikit -kohtaan.
nüvi 200W series-pikaopas
nüvi hakee automaattisesti nykyisen paikan
lähellä olevia paikkoja. Jos haluat etsiä eri
alueelta, valitse Minne > Lähellä. Valitse
vaihtoehto. Kosketa OK -painiketta.
Nimen kirjoittaminen
Voit kirjoittaa etsimäsi paikan nimen tai
osan nimeä näyttönäppäimistöllä.
1. Kosketa kuvakkeita Minne > Ruokaa,
hotelleja.
2. Valitse Tavaa nimi.
3. Kirjoita nimen kirjaimia
näyttönäppäimistöllä. Kosketa
Valmis -kohtaa.
4. Valitse etsimäsi paikka ja sen jälkeen
Aja.
Kotiin
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat. Kosketa kuvakkeita
Minne > Suosikit > Mene kotiin. Valitse
kotisijainnin asetusvaihtoehto.
Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit
muodostaa reitin siihen milloin tahansa
valitsemalla Minne > Suosikit > Mene
kotiin.
Pysähdyksen lisääminen
reitille
Voit lisätä reitille yhden kauttakulkupisteen
(pysähdyksen). nüvi näyttää ajo-ohjeen
kauttakulkupisteeseen ja määränpäähän.
1. Kun reitti on aktivoitu, kosketa kuvakkeita
Menu > Minne ja etsi kauttakulkupiste.
2. Valitse etsimäsi paikka ja sen jälkeen
Aja.
3. Valitse Lisää kauttapisteeksi.
Kiertotien käyttäminen
Jos haluat poiketa reitiltä, valitse Menu >
Kiertotie. nüvi yrittää palata alkuperäiselle
reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen
reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei
ehkä laske kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
Voit lopettaa reitin navigoimisen
valitsemalla Menu > Lopeta.
nüvi 200W series-pikaopas
Karttasivun katsominen
Voit avata karttasivun valitsemalla
Katso karttaa. Ajoneuvomerkki
näyttää
nykyisen sijaintisi. Kosketa -kuvaketta, jos haluat tallentaa nykyisen sijainnin. Siirry
kartan eri osiin koskettamalla ja vetämällä karttaa. Kosketa mitä tahansa kohtaa kartalla.
Näyttöön tulee nuoli, joka osoittaa kohteeseen.
Kun olet valinnut Siirry, avautuu Kartta -sivu, jossa näkyy reitti magentalla värillä.
Ajaessasi c340-järjestelmä ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla
olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Määränpää on merkitty
mustavalkoruudullisella lipulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Loitonna valitsemalla
Kosketa tekstipalkkia,
jos haluat avata Käännösluettelon.
.
Palaa Menu -sivulle
koskettamalla kuvaketta
Menu.
Lähennä koskettamalla
kuvaketta .
Valitse Käänny, jos
haluat avata Seuraava
käännös -sivun.
Valitse Saavut, jos haluat
avata Nopeus-sivun.
Matkan tiedot
nüvi 200W series-pikaopas
Käännösluettelo
Seuraava
käännös-sivu
nüvin mukauttaminen
poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta.
nüvin lukitseminen
1. Valitse
> Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan viereistä
painiketta. Kosketa OK -painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Hyväksy
PIN-koodi valitsemalla Kyllä.
4. Kosketa OK-painiketta. Aja turvapaikkaan
(paikkaan, jonne palaat usein, esimerkiksi
kotiin tai toimistoon). Valitse Määritä.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi tai
aja turvapaikkaan aina, kun kytket
nüvin virran. Jotta voit avata nüvin
turvapaikassa, nüvin on vastaanotettava
satelliittisignaaleja.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen
mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla nüvin
ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Käytä Garmin Lock-ominaisuutta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Kosketa kuvaketta
. Vähennä
äänenvoimakkuutta koskettamalla
-kuvaketta ja lisää sitä koskettamalla
-kuvaketta.
Näytön kirkkauden
säätäminen
Valitse
> Asetukset > Näyttö
> Kirkkaus. Vähennä kirkkautta
koskettamalla -kuvaketta ja lisää
kirkkautta koskettamalla -kuvaketta.
Näytön lukitseminen
jos haluat välttää turhat ruutukosketukset,
liu’uta Power-painiketta oikealle ( ).
Avaa näytön lukitus liu’uttamalla Powerpainike keskiasentoon.
nüvi 200W series-pikaopas
nüvin uudelleenkäynnistys
Liite
Jos laite ei vastaa, katkaise siitä virta ja
kytke virta uudelleen. Jos tämä ei auta,
nollaa nüvi.
Varoitus: Älä nollaa nüvia
kuulakärkikynällä tai muulla
terävällä esineellä, joka voi
vahingoittaa laitetta.
1. Irrota nüvi ulkoisesta virtalähteestä.
2. Paina nüvin pohjassa olevaa RESET
-painiketta.
3. Liitä nüvi virtalähteeseen.
Garminin yhteystiedot
Yhdysvalloissa voit ottaa yhteyttä Garminin
tuotetukeen puhelimitse: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020. Vaihtoehtoisesti voit valita
osoitteessa www.garmin.com/support.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin
(Europe) Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella) tai 0808
2380000 (Isossa-Britanniassa).
nüvi 200W series-pikaopas
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja ja rekisteröidä Garmin-laitteesi.
Käyttäjätietojen poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön
tulee ponnahdusikkuna.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Kyllä.
Kaikki tehdasasetukset palautetaan. Kaikki
tallentamasi kohteet poistetaan.
Lisäominaisuudet ja varusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://shop.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa
yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
Tärkeää: Kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelaudalle.
4. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipu alaspäin (levyä kohti).
10
Sulakkeen vaihtaminen
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, voi olla
tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen
kärjessä oleva sulake.
1. Avaa hopean- tai
mustanvärinen pyöreä
kärkiosa.
2. Irrota sulake (lasinen
ja hopeinen lieriö)
ja vaihda se 1 A:n
pikasulakkeeseen.
3. Varmista, että
hopeoitu kärki on
kärkiosassa. Kierrä
kärkiosa paikalleen.
Avaa
kärkiosa
hopeoitu
kärki
sulake
nüvi 200W series-pikaopas
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
Varoitukset
Seuraavien mahdollisesti tilanteiden
välttämättä jättäminen voi aiheuttaa
onnettomuuden tai törmäyksen, joka voi
johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
• Kun asennat laitteen ajoneuvoon, aseta se
tukevasti siten, että se ei peitä kuljettajan
näkyvyyttä tiehen tai estä ajoneuvon
hallintalaitteiden käyttöä (kuten ohjauspyörä,
polkimet tai vaihdekeppi). Älä aseta auton
turvatyynyn eteen tai yläpuolelle.
tienviitat, visuaaliset kohteet ja kartat. Selvitä
turvallisuuden vuoksi kaikki epäselvyydet tai
kysymykset aina ennen navigoinnin jatkamista
ja noudata liikennemerkkejä sekä tienviittoja.
• Käytä ajoneuvoa aina turvallisesti. Älä anna
laitteen häiritä ajamista ja tarkkaile kaikkia
ajo-olosuhteita. Katso laitetta mahdollisimman
vähän ajamisen aikana ja käytä äänikehotuksia
aina mahdollisuuksien mukaan. Älä syötä
määränpäitä, muuta asetuksia tai käytä paljon
aikaa vieviä toimintoja ajamisen aikana. Aja
Älä kiinnitä
Älä aseta
tien sivuun turvallisesti ja laillisesti ennen näitä
laitetta siten,
ajoneuvon
toimintoja.
että se peittää
kojelaudalle
kuljettajan
kiinnittämättä. • Laite antaa reittiehdotuksia. Sitä ei
näkyvyyden.
ole tarkoitettu korvaamaan kuljettajan
Älä kiinnitä turvatyynyn
tarkkaavaisuutta suljettujen teiden tai
eteen tai yläpuolelle.
tieolosuhteiden, ruuhkien, sääolosuhteiden
• Vertaa laitteen antamia tietoja navigoinnin
tai muiden turvallisuuteen ajamisen aikana
aikana kaikkiin muihin mahdollisiin
vaikuttavien seikkojen suhteen.
navigointikeinoihin, kuten liikennemerkit ja
nüvi 200W series-pikaopas
11
Akun varoitukset
Jos näitä ohjeita ei noudateta, sisäisen
litiumioniakun käyttöikä saattaa lyhentyä, tai akku
saattaa vahingoittaa GPS-laitetta tai aiheuttaa
tulipalon, palovammoja, akkunestevuodon ja/tai
fyysisiä vammoja.
• Älä poista tai yritä poistaa akkua, joka ei ole
käyttäjän vaihdettavissa.
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähdettä
tai kuumaan paikkaan, kuten auringossa
olevaan valvomattomaan ajoneuvoon.
Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen
ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä pois
suorasta auringonpaisteesta, esimerkiksi
hansikaslokerossa.
• Älä puhkaise tai polta.
• Kun et käytä laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä
lämpötilassa 0-25 °C.
• Älä käytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on
alle tai yli -20-55 °C.
• Kun hävität laitteen, vie se paikalliseen
jätehuoltoon, kuten sähkölaitteiden
kierrätyksestä vastaavaan yritykseen, joka
poistaa akun ja kierrättää sen.
Tärkeää tietoa
Karttatietoa: Yksi Garminin tavoitteista
on tarjota asiakkailleen mahdollisimman
täydellisiä ja täsmällisiä karttatietoja
kohtuulliseen hintaan. Käytössämme on sekä
julkishallinnon että yksityisiä tietolähteitä, jotka
12
on ilmoitettu asiakkaille toimitetuissa oppaissa
ja tekijänoikeusmerkinnöissä. Lähes kaikissa
tietolähteissä on joitakin vääriä tai puutteellisia
tietoja. Joistakin maista ei ole saatavissa
täydellisiä ja tarkkoja karttatietoja, tai ne ovat
erittäin kalliita.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvi-tuote on
direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja
muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
Industry Canada sääntöjenmukaisuus
Luokan I radiolaitteet ovat Industry Canada
Standard RSS-210 -säädöksen mukaisia. Luokan
II radiolaitteet ovat Industry Canada Standard
RSS-310 -säädöksen mukaisia.
FCC-yhteensopivuus
Tämä tuote on testattu, ja sen on todettu olevan
koti- tai toimistokäyttöön tarkoitettujen luokan
B digitaalilaitteiden FCC-säteilyrajoitusten osan
15 mukainen. Rajoituksilla pyritään parantamaan
suojausta haitalliselta säteilyltä asuinalueilla.
Rajoitukset ovat ulkotilavaatimuksia tiukemmat.
nüvi 200W series-pikaopas
Laitetta koskevat seuraavat käyttösäännöt: (1)
laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä, ja (2)
laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa
säteily, mukaan lukien säteily, joka voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Laite tuottaa ja saattaa säteillä
radiotaajuusenergiaa ja saattaa häiritä
radioliikennettä, jos laitetta ei ole asennettu ja
käytetty ohjeiden mukaisesti. Minkään asennuksen
häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos
laite häiritsee radio- tai televisioliikennettä, mikä
voidaan määrittää katkaisemalla laitteen virta
ja kytkemällä se uudelleen, käyttäjä voi yrittää
korjata häiriön seuraavasti:
• Suuntaa tai aseta vastaanottoantenni uudelleen.
• Vie laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite pistorasiaan, joka ei ole samassa
virtapiirissä kuin GPS-laite.
• Kysy lisätietoja myyjältä tai kokeneelta
radio-/TV-teknikolta.
Tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia
osia. Korjaustoimia saa tehdä ainoastaan
Garmin-huoltokeskuksen henkilökunta.
Luvattomat korjaukset tai muutokset saattavat
vahingoittaa laitetta pysyvästi ja mitätöidä takuun
ja käyttöoikeutesi laitteeseen osan 15 säädösten
mukaan.
nüvi 200W series-pikaopas
Rajoitettu takuu
Myönnämme tämän Garmin-tuotteen
materiaaleille ja työlle yhden vuoden
virheettömyystakuun ostopäivästä alkaen.
Tämän jakson aikana Garmin valintansa mukaan
joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat
normaalissa käytössä. Nämä korjaukset ja vaihdot
ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta.
Asiakas on vastuussa kuljetuskuluista. Tämä takuu
ei koske vikoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä,
virheellisestä käytöstä, onnettomuudesta tai
luvattomasta muuttamisesta tai huollosta.
TÄSSÄ ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET
OVAT POISSULKEVIA JA NE KORVAAVAT
KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT
JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, ESIMERKIKSI
TAKUUN, JOKA AIHEUTUU VASTUUSTA
TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. TÄMÄ TAKUU ANTAA
KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA
OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT
OSAVALTIOITTAIN JA MAITTAIN.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA
VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ,
EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA
VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA
SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VIRHEELLISESTÄ
KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA
KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA.
13
Jotkin osavaltiot eivät salli välillisten tai
seurannaisten vahinkojen pois rajaamista tai
rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset eivät
ehkä koske kaikkia käyttäjiä.
Garmin pidättää oikeuden valintansa mukaan joko
korjata tai vaihtaa tuote tai ohjelmisto tai tarjota
tuotteen ostohinta takaisin. TÄMÄ HYVITYS
ON AINOA KÄYTTÄJÄN SAAMA HYVITYS
TAKUURIKKOMUKSESTA.
Saat takuuhuoltoa ottamalla yhteyden paikalliseen
Garminin valtuutettuun myyjään tai pyytämällä
lähetysohjeet ja RMA-seurantanumeron Garminin
puhelintuesta. Pakkaa laite ja alkuperäisen
ostokuitin kopio huolellisesti. Kuitti tarvitaan
ostotodistukseksi takuukorjauksia varten. Kirjoita
seurantanumero selkeästi paketin ulkopintaan.
Lähetä laite rahtikulut maksettuina mihin tahansa
Garminin takuuhuoltokeskukseen.
Verkkohuutokauppaostokset:
verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät
ole ostohyvitysten tai muiden Garminin
erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen
vahvistukset eivät käy takuukuitista
Takuupalvelun saamisen ehtona on
vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai
sen kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta
hankituista pakkauksista puuttuvia osia.
Kansainväliset ostokset: kansainväliset
jakelijat myöntävät erillisen takuun laitteille,
jotka on ostettu Yhdysvaltain ulkopuolella.
Takuun myöntää paikallinen maakohtainen
14
jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle.
Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan
aiotulla jakelualueella. Yhdysvalloissa tai
Kanadassa ostetut laitteet on palautettava
Garminin huoltokeskukseen Isossa-Britanniassa,
Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Taiwanissa.
nüvin huoltaminen
Nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka
voivat vahingoittua kovista iskuista tai kovasta
tärinästä. Vältä nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua iskuille
ja/tai tärinälle.
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua
pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi voi aiheuttaa
järjestelmän toimintahäiriöitä.
• Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Järjestelmän puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista materiaaleista.
Se ei tarvitse muuta huoltoa kuin puhdistamista.
Puhdista nüvin kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
nüvi 200W series-pikaopas
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa
vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi
kosketusnäyttö varovasti.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston
rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää
Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja
lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin
arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa,
ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan
muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
nüvi 200W series-pikaopas
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Tekniset tiedot
Koko: 12,1(L) x 7,4 (K) x 1,95 (S) cm
Paino: 172,5 g
Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa (10,9 cm), 480 x 272
kuvapistettä; WQVGA TFT -vaakanäyttö, jossa on
valkoinen taustavalo ja kosketusnäyttö
Lämpötila: lisätietoja sivulla 12
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen,
irrotettava SD-kortti.
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus
Virrantulo: ajoneuvon tasavirta laitteen mukana
toimitettavan virtajohdon kautta
Käyttö: Enintään 5 W
Latausaika: noin 4 tuntia
Akun varauksen kesto: jopa 5 tuntia
Varoitus: nüvi ei ole vedenpitävä.
Täydelliset tekniset tiedot ovat nähtävissä
osoitteessa www.garmin.com.
15
Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ ja myGarmin™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
kirjallista lupaa.
© 2007, 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Heinäkuu 2008
Osanumero 190-00828-37 ver. D
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising