Garmin | nuvi 215WT | User guide | Garmin nuvi 215WT kayttoopas

Garmin nuvi 215WT kayttoopas
nüvi 205- ja 205W-sarja
®
käyttöopas
näille nüvi-malleille:
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W
© 2009-2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puhelin: +44 (0) 870-8501241
(Iso-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli
tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan
tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai
parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden
käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Elokuu 2010
Osanumero 190-00973-37 ver. D
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan
jotakin, kosketa mainittua kohdetta
näytössä sormella.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>)
kehottavat koskettamaan useita kohteita
peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi
“valitse Minne? > Suosikit”, valitse
Minne? ja sen jälkeen Suosikit.
nüvi®-vinkkejä ja
-oikopolkuja
•
Palaa valikkosivulle painamalla
Takaisin-painiketta.
• Katso lisää vaihtoehtoja
koskettamalla
ja
-painikkeita. Voit vierittää
näyttöä nopeammin pitämällä
näitä painikkeita painettuina.
• Tämän oppaan kuvat ovat
laajakuvalaitteesta ja saattavat
poiketa laitteesi vastaavista.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja:
•
•
•
rekisteröidä Garmin-laitteen.
tilata valvontakameratietoja
(lisätietoja on sivuilla 46–47).
avata lisäkarttoja.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat:
siirry osoitteeseen www.garmin.com/support
tai ota yhteys Garmin USA:an puhelimitse:
(913) 397-8200 tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support. Voit
ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös
puhelimitse: +44 (0) 870,8501241.
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto................................i
Oppaan merkintätavat............. i
nüvi®-vinkkejä ja
-oikopolkuja............................. i
myGarmin™ ..................................................i
Garminin yhteystiedot.............. i
Aloitus...................................1
Vaihe 1: nüvin
kiinnittäminen......................... 2
Vaihe 2: nüvin määritykset..... 3
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen.............................. 3
Vaihe 4: nüvin käyttäminen.... 3
Määränpään löytäminen......... 4
Pysähdyksen lisääminen........ 5
Kiertotien käyttäminen............ 5
Reitin pysäyttäminen.............. 5
Äänenvoimakkuuden
säätäminen............................. 5
Näytön lukitseminen............... 5
ii
Minne?...................................6
Osoitteen etsiminen................ 6
Kotisijainnin asettaminen....... 6
Aja -sivun asetukset............... 7
Paikan etsiminen nimellä........ 8
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä............ 8
Viimeksi löytyneet paikat........ 9
Suosikit...................................9
Paikan löytäminen kartan
avulla....................................10
Koordinaattien antaminen.... 11
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen.......................... 11
Navigoiminen poissa tieltä.... 11
Käveleminen
määränpäähän..................... 11
Kartan käyttäminen............12
Ajotietokone.......................... 13
Risteysluettelo...................... 13
Seuraava käännös............... 13
Handsfree-puhelut..............14
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Johdanto
Puhelimen liittäminen........... 14
Puhelun vastaanottaminen... 15
Puhelun aikana.................... 16
Puhelin-valikko..................... 16
Tiedostojen hallinta............19
Tuetut tiedostotyypit............. 19
Tiedostojen lataaminen........ 19
Kuvien lataaminen
navigointia varten................. 20
Tiedostojen poistaminen...... 20
Työkalut-valikon
käyttäminen........................21
Asetukset..............................21
Nykysijainti........................... 21
Ohje......................................21
MSN® Direct.......................... 21
ecoRoute™................................................ 22
Kuvien katselu...................... 25
Omat tiedot........................... 26
Maailmankello...................... 26
Laskin...................................26
Yksikkömuunnin................... 27
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Mainosten katseleminen....... 27
FM-liikennevastaan-ottimen
käyttäminen........................29
Liikenne alueella.................. 30
Vakavuuden värikoodi.......... 30
Liikenne reitillä...................... 30
Liikennekartan
tarkasteleminen.................... 31
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen.................... 31
Liikennetilaukset................... 32
nüvin mukauttaminen........33
Järjestelmän asetusten
muuttaminen......................... 33
Navigointiasetusten
muuttaminen......................... 33
Näyttöasetusten
muuttaminen......................... 34
Aika-asetusten
päivittäminen........................ 34
Kieliasetusten
muuttaminen......................... 35
iii
Johdanto
Kartan asetusten
muuttaminen......................... 35
Suojausasetusten
muuttaminen......................... 36
Bluetooth-asetusten
määrittäminen....................... 36
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen......................... 37
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen.................... 37
Kaikkien asetusten
palauttaminen....................... 39
Liite......................................40
nüvin huoltaminen ............... 40
nüvin lukitseminen................ 41
Näytön kalibroiminen............ 41
nuvin nollaaminen................ 42
Ohjelmiston päivittäminen.... 42
Käyttäjätietojen
poistaminen.......................... 42
Akun tiedot........................... 43
nüvin lataaminen.................. 43
iv
Sulakkeen vaihtaminen........ 43
nüvin kiinnityksen
irrottaminen.......................... 44
Kiinnittäminen
kojelautaan........................... 44
nüMaps Guarantee™ ........... 45
Lisäkartat..............................45
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista.............. 45
Lisäominaisuudet
ja -varusteet.......................... 46
Garmin Travel Guide............ 47
Tekniset tiedot...................... 48
Vaatimustenmukaisuusvakuutus................... 50
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus............ 50
Vianmääritys......................... 51
Hakemisto...........................53
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Aloitus
Aloitus
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
L
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla
vasemmalle, lukitse näyttö
liu’uttamalla oikealle.
Mini-USB-liitin
Muistikorttipaikka
Kaiutin
Mikrofoni
huomautus: Laitteiden muistikorttipaikoissa voi käyttää SD-™- tai microSD™-muistikorttia.
Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita ja ruumiinvammoja irrottamalla
laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
1
Aloitus
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
1. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.
2. Napsauta teline imukupin varteen.
3. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Puhdista ja
kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
Paina imukuppiteline tukevasti kiinni tuulilasiin.
Imukuppikiinnitys
Teline
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
6. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Vipu
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on
käynnissä.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kytke
ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla. (Liikennevastaanotin
toimitetaan joidenkin nüvi 205- ja 205W-sarjan
laitteiden mukana.)
2
Ajoneuvon
virtajohto
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Aloitus
Vaihe 2: nüvin määritykset
Kytke nüviin virta liu’uttamalla
virtapainiketta vasemmalle.
Seuraa näytön ohjeita. Katkaise nüvista
virta liu’uttamalla virtapainiketta
vasemmalle.
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
1. Mene ulos aukealle paikalle,
pois korkeiden rakennusten
ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit
osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja. Nyt voit valita
määränpään ja navigoida sinne.
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
➌
➏
➐ ➑
➍
➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila. (nüvi 215,
215W, 265, 265W, 275, ja 285W.)
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia ja
ohjetta, koskettamalla kuvaketta.
3
Aloitus
Määränpään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia,
joiden avulla voit etsiä osoitteita,
kaupunkeja ja muita kohteita. nüviin
ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
3. Valitse aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
1. Valitse Minne?.
5. Valitse Aja.
2. Valitse luokka.
4
vihje: Katso lisää vaihtoehtoja
valitsemalla
ja
.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Aloitus
Pysähdyksen lisääminen
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen
(kauttakulkupisteen). nüvi näyttää
ajo-ohjeen kauttakulkupisteeseen ja
määränpäähän.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko > Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi. Muuta tämä
piste lopulliseksi määränpääksi
valitsemalla Aseta uudeksi
määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Lopeta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Voimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuustasoa ja
-painikkeilla. Voit mykistää äänet
valitsemalla Mykistys-valintaruudun.
Näytön lukitseminen
Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset, liu’uta virtapainiketta oikealle
( ). Avaa näytön lukitus siirtämällä
virtapainike keskiasentoon.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää palata alkuperäiselle reitille
mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti
on ainoa järkevä vaihtoehto, nüvi ei ehkä
laske kiertotietä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
5
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 4.
Osoitteen etsiminen
Huomautus: Painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä
nüviin tallennettujen karttojen versioiden
mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
osavaltio.
3. Valitse Kirjoita kaupunki, syötä
paikkakunta/postinumero ja
valitse Valmis. Valitse kaupunki
tai postinumero luettelosta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.)
Jos et ole varma kaupungista,
valitse Etsi kaikki.
6
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Voit määrittää kotisijainnin
valitsemalla Minne? > Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kirjoita osoite.
•
Käytä nykyistä sijaintia.
•
Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla
Minne? > Mene kotiin.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Minne?
Kotisijainnin vaihtaminen
Aja -sivun asetukset
Kotisijainnin vaihtaminen:
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kirjoita osoite.
•
Käytä nykyistä sijaintia.
•
Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Kotisijainnin muokkaaminen:
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki
suosikit > Koti.
2. Valitse Muokkaa, tee muutokset ja
valitse Valmis.
Jos poistat kotisijainnin, voit määrittää
sen uudelleen noudattamalla sivulla 6
olevia ohjeita.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
➊
➌
➋
➍
➊
Valitsemalla tämän voit näyttää
reitin kartassa.
➋ Valitsemalla Aja voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
➌ Näytä sijainti kartassa valitsemalla
Kartta.
➍ Voit tallentaa paikan suosikkeihin
valitsemalla Tallenna.
Jos Bluetooth-matkapuhelin on liitetty,
voit soittaa paikkaan valitsemalla
puhelinnumeron.
7
Minne?
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit
kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit
rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita kohteen nimeä
näyttönäppäimistöllä.
Valitse Valmis.
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
ja
-painikkeilla. Poista merkki
-painikkeella. Voit poistaa merkinnän
kokonaan pitämällä
-painiketta
painettuna.
Valitsemalla Tila-painikkeen voit
määrittää näppäimistön kielitilan.
Koskettamalla &?%-kohtaa voit
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
1. Valitse Minne? > Lähellä….
2. Valitse vaihtoehto:
•
Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
•
Toisesta kaupungista—hae sen
kaupungin läheltä, jonka kirjoitat.
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa. Siirrä kohdistinta
8
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Minne?
•
Lähellä nykyistä reittiä—hakee
paikkoja nykyisen reitin läheltä.
•
Määränpää—hae määränpään
läheltä.
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitsemalla
Minne? > Vasta löydetyt voit tarkastella
hiljattain löydettyjä paikkoja.
Viimeksi löytyneiden
paikkojen poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Poista > Kyllä.
Huomautus: Kaikki kohteet
poistetaan luettelosta, kun Tyhjennä
valitaan. Sijaintia ei siis poisteta nüvista.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Suosikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin
tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Valitse Aja- sivulla Tallenna.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
9
Minne?
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse luokka ja muokattava sijainti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Kosketa ja muokkaa:
10
Paikan löytäminen kartan
avulla
Etsi kartalta -sivulla voit tarkastella
kartan eri osia. Valitse Minne? > Selaa
karttaa.
Vihjeitä kartan selaamiseen
•
Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
•
Liitä valokuva—liitä paikkaan
valokuva, jonka olet ladannut
nüviin tai muistikortille.
•
Vaihda karttasymboli—valitse
uusi karttasymboli kyseiselle
paikalle koskettamalla symbolia.
•
•
Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
•
•
Vaihda luokkaa—valitse paikalle
toinen luokka.
•
•
Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
•
•
•
Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä karttaa.
Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja -painiketta.
Kosketa mitä tahansa paikkaa
kartalla. Paikan kohtaan ilmestyy
nuoli.
Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
Aloita reitin navigoiminen
valitsemalla Aja ja navigoi paikkaan.
Jos GPS ei ole käytössä, määritä
sijainniksi nykyinen paikka
koskettamalla Aset. sij -kohtaa.
(Katso sivua 33.)
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Minne?
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Kosketa ruutua ja anna koordinaatti.
3. Voit vaihtaa koordinaattien
tyypin valitsemalla Muoto.
Koska eri kartoissa käytetään
eri koordinaattimuotoja, nüvissa
voit valita asianmukaisen
koordinaattimuodon käytettävän
kartan mukaan.
4. Anna koordinaatit ja valitse Seuraava.
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia
nüviin ja luoda reittejä niihin.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
1. Voit ladata sijaintietoja sisältäviä kuvia
osoitteesta http://connect.garmin
.com/photos (ei käytettävissä kaikilla
alueilla).
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston
ohjeiden mukaan.
3. Valitse Minne? > Suosikit > Valokuvat.
Sijaintitietoja sisältävät kuvat näkyvät
luettelossa.
4. Valitse kuva.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä
Pois tieltä -tilaa. Valitse Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Reittisuositus
> Pois tieltä > OK.
Käveleminen määränpäähän
Jos kävelet määränpäähän, optimoi
reitti kävelemistä varten käyttämällä
Jalankulkija-tilaa. Valitse Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > Käyttötila >
Jalankulkija > OK.
11
Kartan käyttäminen
Kartan käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä
on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja
antaa ohjeita uudelle reitille.
➊
➊
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
seuraavan käännöksen sivun.
➋
Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata käännösluettelon.
➌
Loitonna ja lähennä koskettamalla
tätä.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
➋
➌
➍
➎
➍
Vihje: Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat
pääteillä. Kuvake osoittaa kyseisen
kantatien nopeusrajoituksen.
➎
12
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Kartan käyttäminen
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää ajonopeuden
ja antaa hyödyllisiä matkaa koskevia
tietoja.
Voit avata ajotietokonesivun
koskettamalla karttasivulla
Nopeus-painiketta.
Jos pysähdyt usein, jätä nüvin virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla
kuluneen ajan tarkasti.
Ajotietokoneen nollaaminen
Nollaa ajotietokone aina ennen matkaa.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matka. Voit nollata
enimmäisnopeuden valitsemalla Noll.
maks.
Risteysluettelo
Kun navigoit reittiä, risteysluettelossa
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset
ajo-ohjeet ja käännösten väliset
etäisyydet.
Voit avata risteysluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit näyttää sitä
seuraavan käännöksen. Valitsemalla
Näyt kartal voit näyttää koko reitin
kartassa.
Seuraava käännös
Kun navigoit reittiä, seuraavan
käännöksen sivulla näkyy risteys,
josta käännytään seuraavaksi, sekä
etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartalla
koskettamalla karttasivulla Käännykuvaketta tai koskettamalla mitä tahansa
käännöstä risteysluettelosivulla.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
13
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Langaton Bluetooth-tekniikka on
käytettävissä nüvi 215-, 215W-,
265-, 265W-, 275-, ja
285W-laitteissa.
nüvi voi muodostaa langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite
on handsfree-laite. Voit tarkistaa
Bluetooth-puhelimen ja nüvin
yhteensopivuuden osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys laitteiden
välille (esimerkiksi matkapuhelin ja
nüvi). Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin tai salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
14
Huomautus: Matkapuhelin on ehkä
määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun käynnistetään.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai matkapuhelimessa. Lisätietoja
on puhelimen ohjeissa.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla:
1. Ota käyttöön nüvin Bluetooth-asetus.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth-, Yhteydet- tai Handsfreevalikossa.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Handsfree-puhelut
4. Hae Bluetooth-laitteita.
5. Valitse nüvi laiteluettelosta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Pariliitoksen muodostaminen nüvin
asetuksilla:
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa ja siirrä laite etsintätilaan. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
yhteys- tai handsfree-valikossa.
3. Valitse nüvissa OK.
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu. Vastaa puheluun
valitsemalla Vastaa. Valitsemalla
Ohita voit ohittaa puhelun ja lopettaa
puhelimen hälytyksen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhu normaalisti.
4. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
5. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
Kun puhelin on liitetty nüviin,
voit soittaa puheluja. Voit avata
puhelinvalikon valitsemalla Puhelin.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
15
Handsfree-puhelut
Puhelun aikana
Puhelun aikana puhelu kuvake
tulee näyttöön. Voit katkaista puhelun
valitsemalla > Lopeta puhelu.
Valitsemalla > Puheluvalinnat
voit käyttää seuraavia asetuksia:
•
•
•
Näppäinäänet—näyttää
näppäimistösivun, jonka avulla
voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit
vaihtaa takaisin valitsemalla Siirrä
ääni laitteeseen.
Mikrofonin mykistäminen.
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), Saapuva puhelu -ikkuna tulee
näyttöön. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Ensimmäinen puhelu asetetaan
pitoon.
Siirtyminen puhelusta toiseen:
1. Valitse
> Vaihda.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta puhelu. Tämä ei katkaise
pidossa olevaa puhelua.
Puhelin-valikko
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
valikkosivulla Puhelin-painiketta.
huomautus: puhelukuvake voi
näyttää erilaiselta nüvissa näkyvän
näytön mukaan.
Huomautus: Kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
16
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä.
Puhelinmuistiota ei voi siirtää kaikissa
puhelimissa.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla
Soita.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
Puheluhistorian
tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Tietojen
siirtäminen nüviin saattaa kestää
muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut ovat luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin nopeasti.
3. Valitse Soita tai kosketa
puhelinnumeroa.
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
17
Handsfree-puhelut
Kotinumeron muokkaaminen:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Syötä puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistöä,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
HUOMAUTUS: Voit muokata
kotisijaintia tai puhelinnumeroa
valitsemalla Minne? > Suosikit >
Koti > Muokkaa.
Soittaminen kotiin:
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen.
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä
“opetettava” tunnistamaan äänikomennot.
Lisätietoja on puhelimen ohjeissa.
Puhelimen tila
Tarkista puhelimen akun lataustaso
ja signaalin voimakkuus valitsemalla
Puhelin > Tila.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
18
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai muistikortille
voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvia.
Huomautus: nüvi ei toimi
Windows® 95, 98, Me- tai NT®
-käyttöjärjestelmässä. Se ei toimi
myöskään Mac® OS 9- tai vanhemmissa
käyttöjärjestelmissä. Tämä on useimpien
USB-massatallennuslaitteiden yleinen
rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
JPEG ja JPG-kuvatiedostot: katso
sivuja 25–26.
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta®: katso sivua 45.
GPI - Garminin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot:
katso sivua 46.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Tiedostojen lataaminen
Vaihe 1: Muistikortin
asettaminen (valinnainen)
Aseta tai irrota muistikortti painamalla
sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa.
Vaihe 2: USB-kaapelin
liittäminen
Kytke mini-USB-liitin nüvin
taustapuolelle. Kytke kaapelin
kookkaampi pää tietokoneen
USB-porttiin.
nüvi ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®tietokoneissa liitettynä taltiona.
Huomautus: nüvi-asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä
tai tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
19
Tiedostojen hallinta
Vaihe 3: Tiedostojen
siirtäminen nüviin
Voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta nüvin asemiin/taltioihin.
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
4. Napsauta Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Vaihe 4: USB-kaapelin
poistaminen ja irrottaminen
Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse
Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella
-kuvake tai vedä taltion symboli
Mac-tietokoneessa roskakoriin .
Irrota nüvi tietokoneesta.
20
Kuvien lataaminen
navigointia varten
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen http://connect
.garmin.com/photos ja kirjaudu
sisään.
3. Valitse valokuva.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietoja on sivulla 11 ja osoitteessa
http://connect.garmin.com/photos.
Tiedostojen poistaminen
Liitä nüvi tietokoneeseen ja avaa
nüvi- tai muistikorttiasema/taltio.
Korosta poistettava tiedosto ja
paina tietokoneen näppäimistön
Delete-painiketta.
Varoitus: Jos et ole varma
tiedoston käyttötarkoituksesta, älä
poista sitä. nüvin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Työkaluvalikko sisältää useita
toimintoja, joista voi olla hyötyä
matkalla. Pääset työkaluvalikkoon
valitsemalla valikkosivulla Työkalut.
ensiapuhenkilökunnalle. Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Ohje
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
MSN® Direct
MSN Direct -sisältöä voidaan
käyttää ainoastaan valinnaisella
MSN Direct -vastaanottimella.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 33–39.
Lisätietoja saat osoitteesta
http://garmin.msndirect.com tai
www.garmin.com/traffic.
Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta http://
buy.garmin.com.
Nykysijainti
Valitsemalla Nykysijainti voit tarkastella
nykyisen sijainnin tietoja, kuten
sairaaloita, poliisiasemia ja huoltoasemia.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos
joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
21
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoRoute™
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta
ja ajotavoistasi. Katso sivua 23.
Kun ensimmäisen kerran valitset
Työkalut > ecoRoute, saat kehotteen
antaa auton polttoaine- ja matkatietoja.
Polttoaineraportin
tarkasteleminen
Jos olet määrittänyt autoprofiilin
ja polttoaineen nykyisen hinnan,
nüvi laskee auton keskimääräisen
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidi-jäjen
ja kulutetun polttoaineen hinnan.
Voit katsoa koko raportin valitsemalla
Työkalut > ecoRoute > Polttoaineraportti. Polttoaineen kulutustiedot
perustuvat keskimääräisen auton
nopeus- ja kiihdytysarvioihin.
Vihje: pidä nüvi käynnissä aina
ajaessasi, jotta polttoainetiedot
tallentuvat.
Voit nollata tiedot valitsemalla Nollaa.
22
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Polttoainehinnan
määrittäminen
1. Laske mailimäärä gallonaa
kohti tai polttoainekulutus litroina
100 kilometrillä.
Ajokoe
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat
tarkemmat auton ja ajotavan mukaiset
polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
2. Valitse Kalibroi.
3. Anna tulos vaiheesta 1 +- ja
--painikekella.
4. Paina OK-painiketta.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoainehinta. Tietojen avulla
lasketaan reittien polttoainekulut
ja polttoaineraportit.
Ajokoetyökalun avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä korkeampi
ajokokeen tulos on, sitä enemmän
polttoainetta voit säästää.
Voit tehdä ajokokeen valitsemalla
Työkalut > ecoRoute > Ajokoe ja
Käynnistä.
Kokonaispistemäärä on kolmen
pistemäärän keskiarvo:
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
23
Työkalut-valikon käyttäminen
Kiihdytyspisteet—saat pisteitä tasaisesta
kiihdytyksestä ja menetät
niitä äkkinäisestä kiihdytyksestä.
Hidastuspisteet—saat pisteitä tasaisesta
jarrutuksesta ja menetät niitä äkkinäisistä
jarrutuksista.
Nopeuspisteet—saat pisteitä ajamalla
parasta nopeutta polttoaineen säästämisen kannalta, mikä on useimmissa
autoissa 70–100 km/h.
Valitsemalla karttasivulla
voit
tarkastella nykyisen ajokokeen tietoja.
Ajokoekuvakkeen lehden väri muuttuu
sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
Voit lopettaa nykyisen ajokokeen
tarkastelun valitsemalla Pysäytä > Kyllä.
Voit nollata huipputulokset valitsemalla
Nollaa.
24
Autoprofiilin säätäminen
Luot autoprofiilin, kun valitset
ensimmäisen kerran Työkalut >
ecoRoute. Voit säätää profiilia
valitsemalla Työkalut > ecoRoute >
Autoprofiili.
Kaupunkikulutus—määritä auton
keskimääräinen kaupunkikulutus.
Maantiekulutus—määritä auton
keskimääräinen maantiekulutus.
Vihje: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
sen sijaan, että muuttaisit kaupunki- ja
maantiekulutusta tässä.
Polttoainetyyppi—valitse
polttoainetyyppi.
Voit nollata autoprofiilin tiedot
valitsemalla Nollaa.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Ajovihjeiden tarkasteleminen
Kuvien katselu
Matkaraportin
tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
nüvi tarjoaa ajovihjeitä polttoaineen
säästämiseksi. Valitse Työkalut >
ecoRoute > Vihjeet.
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin nüvissa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
Voit tarkastella matkaraporttia
valitsemalla Työkalut > ecoRoute >
Matkaraportti ja valitsemalla raportin.
nüvissa voi tarkastella enintään
20 matkaraporttia. Voit tarkastella
matkaraportteja myös nüvi-aseman/
-taltion Raportit-kansiosta.
Voit tarkastella nüviin tai muistikortille
tallennettuja kuvia Kuvien katselu
-ohjelmalla.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää
sen suurempana.
3. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla
nuolia.
Diaesityksen tarkasteleminen
Valitsemalla Kuvaesitys voit käynnistää
diaesityksen eli näyttää jokaista kuvaa
vuorotellen muutaman sekunnin ajan.
Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön kohtaa.
Palaa kuvaluetteloon valitsemalla
Lopeta. Jatka diaesitystä valitsemalla
Jatka. Lähennä ja loitonna
ja
-painikkeella.
Voit nollata tiedot valitsemalla Nollaa.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
25
Työkalut-valikon käyttäminen
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintitietoja, voit luoda
reitin kuvan sijaintiin valitsemalla Info
ja Aja.
Lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin
on sivulla 20.
Omat tiedot
Tämän työkalun avulla voit hallita
ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
Suosikit-valikon tietoja.
Maailmankello
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Voit valita haluamasi kaupungin
koskettamalla sen nimeä.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Valitse Tallenna.
6. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan
tunnit näkyvät varjostetulla alueella.
26
7. Voit näyttää kellot uudelleen
valitsemalla Maailmankello tai
poistua valitsemalla Takaisin.
Laskin
1. Valitse Työkalut > Laskin.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen
luku.
3. Kosketa toimintoa (÷, ×, - tai +).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
•
Lisää desimaali koskettamalla .
-kohtaa.
•
Voit muuttaa luvun negatiiviseksi
tai positiiviseksi koskettamalla ±
-kohtaa.
•
Voit laskea prosenttilaskuja
valitsemalla %.
•
Tyhjennä merkintä koskettamalla
C-painiketta.
5. Valitse =.
6. Aloita uusi laskutoimitus
koskettamalla C-painiketta.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Yksikkömuunnin
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin
> Muunnos. Valitse Valuutta.
2. Valitse Muunnos, valitse mittatyyppi
ja kosketa OK-painiketta.
2. Valitse valuuttapainikkeet ja
päivitettävät valuutat.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa tyhjää suorakulmiota ja
anna arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö on
muutettu.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse
Tyhjennä.
Valuuttakurssien
päivittäminen
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat
tiedot ovat aina käytössä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
3. Valitse Päivitä.
4. Kosketa valuuttojen ruutuja ja määritä
uudet kurssit.
5. Tallenna uudet kurssit valitsemalla
Tallenna. Käytä alkuperäisiä kursseja
valitsemalla Palauta.
Mainosten katseleminen
Jos nüvi-laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä.
Mainosperusteiset liikennetiedot ovat
käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun
on oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja. Kun näyttöön tulee
mainos, voit etsiä läheisimmän siihen
liittyvän sijainnin koskettamalla
27
Työkalut-valikon käyttäminen
mainosta. Jos mainos sisältää
etusetelikuvakkeen, voit hankkia
etusetelikoodin koskettamalla
etusetelikuvaketta Aja-sivulla.
Kirjoita koodi muistiin ja näytä se,
kun saavut paikkaan.
VAROITUS: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin,
kun ajat autoa.
Voit näyttää vastaanottamiesi mainosten
luettelon valitsemalla Työkalut >
Mainokset.
Voit poistaa mainokset käytöstä
poistamalla liikennetiedot käytöstä.
Valitse Työkalut > Asetukset >
Liikenne ja poista valinta Ota käyttöön
liikenne -valintaruudusta.
28
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi 205- ja 205W-laitteiden
mukana. Se on kaikkien nüvi 205- ja
205W-mallien valinnainen lisävaruste.
FM TMC (Traffic Message
Channel, liikenneilmoituskanava)
-liikennevastaanottimella
saat tietoja, joita lähetetään
FM-radiotietojärjestelmässä.
Liikennevastaanotin on integroitu
ajoneuvon virtajohtoon.
Pohjois-Amerikassa nüvilaitteiden mukana toimitetuilla
liikennevastaanottimilla saat maksutta
mainosperustaisia liikennetietoja, jotka
eivät edellytä tilausta. Liikennetiedot
eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
Lisätietoja on sivulla 27.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Mini-USB-liitin
Sisäinen
antenni
Virran
merkkivalo
Ulkoinen
antenniliitin
Ajoneuvon
virtasovitin
nüvi voi vastaanottaa liikenteen
ruuhkatietoja, jos se on liitetty
liikennevastaanottimeen ja
ajoneuvon virtalähteeseen ja
olet taajuusalueella. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM-liikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia
ja näyttää tiedot nüvissa.
29
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa.
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajetulla tiellä on.
Liikennekuvake
Vakavuuden värikoodi
Liikennekuvakkeen väri osoittaa ruuhkan
vakavuuden.
Väri
Vihreä
Keltainen
Punainen
Kuvaus
Merkitys
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keskivakava
Liikenne on
jonkin verran
ruuhkaista.
Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
30
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä
ei ole.
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
koskettamalla liikennekuvaketta
voit näyttää välilehden, joka näyttää,
kuinka paljon ruuhka on pidentänyt
matkustusaikaa. Aika on otettu jo
huomioon arvioidussa saapumisajassa.
Liikenteen välttäminen reitillä
manuaalisesti:
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla
Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Näytä
liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen
karttakuvaan koskettamalla
liikennekuvaketta ja valitsemalla
sitten Näytä tavallinen kartta.
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
tarkastella ruuhkatietoluetteloa.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia koskettamalla nuolia.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
31
FM-liikennevastaanottimen käyttäminen
Liikennetilaukset
Voit lisätä tai uusia liikennetilauksen
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Liikenne. Lisätietoja on sivulla 37 ja
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
32
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdalla
oleva painike.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä,
simuloida navigointia ja/tai säästää
akun virtaa.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Auto, Polkupyörä tai
Jalankulkija.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Yksiköt—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometriä tai Mailia.
Näppäimistön asettelu—valitse
tietokoneen näppäimistöä muistuttava
asettelu valitsemalla QWERTY tai
aakkosellinen asettelu valitsemalla ABC.
Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan
laajakuvamalleissa.
Tiedot—voit tarkastella nüvin
ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta
ja ääniversionumeroa. Tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen
ja karttatietojen ostamiseen (katso
sivua 45).
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin
laskenta-asetus.
33
nüvin mukauttaminen
Nopeampi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Siirtyminen pois tieltä—laske reitit
pisteestä pisteeseen (huomioimatta
teitä).
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit.
•
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivätila voit
ottaa käyttöön vaalean taustan, Yötila
tumman taustan ja valitsemalla Autom.
voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa
automaattisesti.
34
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit
ottaa kuvaotoksen valitsemalla . Kuva
tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
screenshots-kansioon.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—määritä nüvin
aika manuaalisesti. Kun valitset
Automaattinen, nüvi määrittää
ajan sijainnin mukaan.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kieliasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Teksti—muuttaa kaiken näytössä
olevan tekstin valitulle kielelle. Tekstin
kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten
kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit muuttaa
näppäimistön kielitilan kaikista
näppäimistöistä painamalla
Tila-painiketta.
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään,
sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
•
•
•
Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
35
nüvin mukauttaminen
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda
voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi
kuvake ja sen jälkeen OK. Voit ladata
lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmin.com/vehicles.
Jälkiloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkalokit valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kartan tiedot—voit tarkastella
nüviin tallennettuja karttoja ja
niiden versiotietoja. Voit ottaa kartan
käyttöön (valintamerkki) tai poistaa
kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojausasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
36
Garmin Lock—voit lukita nüvin
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Annanelinumeroinen
PIN-koodi ja määritä turvapaikka.
Lisätietoja on sivulla 41.
Turvallisuustila—turvallisuustilan
ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä,
turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki
laitteen toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: Turvaasetusten palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Bluetooth-asetusten
määrittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Liitännät—muodosta pariliitos
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään matkapuhelimeen
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
nüvin mukauttaminen
valitsemalla Lisää > OK. Katso
sivuja 14–18. Valitsemalla Vaihda
voit muodostaa yhteyden johonkin
toiseen puhelimeen.
Hylkää—valitse puhelin, jonka
yhteyden haluat katkaista ja valitse
Kyllä.
• Poista—valitse puhelin, jonka haluat
poistaa nüvin muistista, ja valitse
Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Jos se on käytössä navigaattorissa,
Bluetooth-kuvake näkyy
valikkosivulla. Voit estää puhelinta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Pois käytöstä.
•
Lempinimi—määritä lempinimi,
jolla nüvi näkyy Bluetooth-laitteissa.
Valitse Valmis.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta).
Katso sivua 46. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä hälytykset,
joita laite antaa lähestyessäsi
mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
Palauta—läheisyyspisteasetusten
nollaaminen.
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi 205- ja 205W-laitteiden
mukana. Valitse Työkalut > Asetukset
> Liikenne.
37
nüvin mukauttaminen
Pohjois-Amerikan asetukset
FM-liikennetilaukset ja niiden
päättymispäivät näkyvät luettelossa.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
Euroopan asetukset
Nykyinen—valitse palveluntarjoaja.
Valitsemalla Automaattinen voit
käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa.
Voit myös valita myös jonkin tietyn
palveluntarjoajan.
Lisätietoja—etsi lisää TMCliikennetietojentarjoajia. Jos haluat
pidentää hakuaikaa, tyhjennä
palveluntarjoajataulukko valitsemalla
Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja
niiden päättymispäivien näyttäminen.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
38
Tilauksen lisääminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
1. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Jos laitetta käytetään muualla kuin
Pohjois-Amerikassa, valitse Tilaukset
> Lisää. Jos laitetta käytetään
Pohjois-Amerikassa, valitse Lisää.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic
voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen
koodin.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
nüvin mukauttaminen
5. Valitse nüvissa Seuraava, anna koodi
ja valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on
hankittava uusi koodi. Jos omistat
useita FM-liikennevastaanottimia,
kullekin laitteelle on hankittava
oma koodi.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
39
Liite
Liite
nüvin huoltaminen
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä
kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
40
Kosketusnäytön
puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä
ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
nüvin suojaaminen
•
•
•
Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä altista nüvia vedelle. Vesi
voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan
tee niin ajamisen aikana. Älä
koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä,
sillä se voi vahingoittaa näyttöä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liite
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen kiinnityksen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä,
kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa http://
my.garmin.com.
Käytä Garmin Lock -toimintoa.
Lisätietoja on jäljempänä.
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on varkaudenestojärjestelmä, joka lukitsee nüvin. Anna
PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina,
kun kytket nüvin virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi
ja aja turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
Turvapaikka on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Pidä sormea nüvin näytön
vasemmassa yläkulmassa
käynnistämisen aikana.
3. Vapauta virtapainike, kun Garminnäyttö avautuu.
41
Liite
4. Pidä sormea edelleen kosketusnäytön
vasemmassa yläkulmassa 30
sekunnin ajan, kunnes näyttö muuttuu
valkoiseksi ja siihen tulee teksti Paina
pistettä.
nuvin nollaaminen
Jotkin nüvi-mallit voi nollata painamalla
laitteen pohjassa olevaa RESETpainiketta.
Varoitus: Älä nollaa nüvia
kuulakärkikynällä tai muulla terävällä
esineellä, joka voi vahingoittaa laitetta tai
akkua.
Jos nüvissa ei ole RESETpainiketta, siirrä virtapainike
virrankatkaisuasentoon ja pidä sitä
paikallaan 8 sekunnin ajan.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/products/webupdater ja lataa
WebUpdater tietokoneeseesi.
42
2. Liitä nüvi tietokoneeseen
mini-USB-kaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata
näytön ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa
päivityksen automaattisesti ja
asentaa sen nüviin.
Käyttäjätietojen
poistaminen
Varoitus: Tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi
kohteet poistetaan.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liite
Akun tiedot
•
Valikkosivun kulmassa oleva
akkukuvake
osoittaa nüvin
akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta
tyhjentämällä akun aina kokonaan ja
lataamalla sen uudelleen. Irrota nüvi
vasta, kun se on täysin latautunut.
Sulakkeen vaihtaminen
Älä jätä nüvia suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi. Näin varmistat akun
mahdollisimman pitkän käyttöiän.
nüvin lataaminen
•
•
Liitä ajoneuvon virtajohto nüvin
mini-USB-liitäntään ja ajoneuvon
virtaliitäntään. Virta-avaimen on
ehkä oltava ON/ACC-asennossa,
jotta nüvi latautuu.
Liitä verkkolaite (lisävaruste)
nüviin ja seinäpistorasiaan.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liitä nüvi tietokoneeseen USBkaapelilla. USB-kaapeli toimitetaan
joidenkin nüvi 205- ja 205Wlaitteiden mukana. Tietokoneen on
oltava käynnissä, jotta nüvi latautuu.
Varoitus: Kun vaihdat sulaketta,
älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa,
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva
sulake on ehkä vaihdettava.
1. Kierrä musta,
pyöreä kärkiosa
irti.
VIHJE: kärjen
irrottamiseen
tarvitset ehkä
kolikon.
Kärkiosa
Hopeoitu
kärki
Sulake
43
Liite
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen
lieriö) ja vaihda se asianmukaiseen
sulakkeeseen, jonka näet
ajoneuvosovittimen kyljestä.
3. Varmista, että hopeoitu kärki on
mustassa kärkiosassa. Kierrä
musta kärkiosa paikalleen.
nüvin kiinnityksen
irrottaminen
Irrota nüvi telakasta pitelemällä kiinni
telakasta ja kallistamalla nüvia eteenpäin.
Voit irrota telineen kiinnityksestä
kääntämällä telinettä oikealle tai
vasemmalle. Käännä valitsemaasi
suuntaan, kunnes teline irtoaa
kiinnityksestä.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä
vipua itseäsi kohti. Vedä imukupin
kielekettä itseäsi kohti.
44
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
Varoitus: Kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liite
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa http://
my.garmin.com 60 päivän kuluessa
siitä, kun olet ensimmäisen kerran
muodostanut satelliittiyhteyden ja
käyttänyt nüvia ajon aikana. Et saa
maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Lisäkartat
Voit ostaa nüviin lisäkarttoja.
Luettelo nüvi-yhteensopivista kartoista
on Garminin sivuston nüvi-tuotesivulla
osoitteessa (www.garmin.com). Valitse
siellä Maps-välilehti.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden
rakennusten tai puiden lähettyvillä tai
pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla
paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja, signaalin voimakkuuspalkit
valikkosivulla näkyvät vihreinä
.
Kun laite ei pysty vastaanottamaan
signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi
tai katoavat kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
45
Liite
Lisäominaisuudet
ja -varusteet
Lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa
yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä Internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista
ja koulualueista.
Siirry www.garmin.com/extras
-sivustoon ja asenna POI Loader
tietokoneeseen napsauttamalla POI
Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
46
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne? >
Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet nüvista, liitä nüvi
tietokoneeseen. Avaa nüvi-aseman
tai muistikorttiaseman kansio Garmin\
poi. Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteesta http://
my.garmin.com. nüvi sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnit. nüvi
hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liite
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
muistikortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat. Avaa Travel Guide
koskettamalla sen nimeä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
eri aikana.
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta
tai niiden käyttämisen seurauksista.
Garmin Travel Guide
Kuten painettu matkaopas,
Garmin Travel Guide sisältää
tietoja esimerkiksi ravintoloista ja
hotelleista. Voit ostaa lisävarusteita
osoitteesta http://buy.garmin.com
tai Garmin-myyjältä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
47
Liite
Tekniset tiedot
nüvi 205
Mitat: L × K × S: 98 × 74,4 × 19,5 mm
(3,86 × 2,93 × 0,768 tuumaa)
Paino: 141,6 g (5,01 unssia)
Näyttö: lävistäjä 3,5 tuumaa,
320 × 240 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas QVGA
TFT -vaakanäyttö, valkoinen
taustavalo, kosketusnäyttö
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0–60 °C
Latauslämpötila: 0–45 °C
Tiedon tallennus: sisäinen muisti
ja valinnainen, irrotettava
microSD-kortti. Tallennetut
tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2,0 full
speed -massatallennus
Käyttöjärjestelmä: Garmin
48
Latausaika: noin 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla
tai AC-virtaa valinnaisen
lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään 4 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä, HotFix
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liite
nüvi 205W
Mitat: L × K × S: 120,9 × 74,4 × 19,5
mm (4,76 × 2,93 × 0,768 tuumaa)
Paino: 168,3 g (5,93 unssia)
Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa,
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas WQVGA
TFT -vaakanäyttö, valkoinen
taustavalo, kosketusnäyttö
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila: 0–60 °C
Latauslämpötila: 0–45 °C
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2,0 full
speed -massatallennus
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: noin 4 tuntia
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Virrantulo: ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla
tai AC-virtaa valinnaisen
lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W
Akun varauksen kesto: enintään 4 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä, HotFix
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas.
49
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvi-tuote on
direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen
sivulta osoitteessa www.garmin.com.
ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että
ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden
tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto)
suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne,
järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto
pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena.
Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin
tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa
50
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla,
kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivun 2 ohjeiden mukaan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (katso sivuja 43–44).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
nüvi voi ladata vain 0 - 45 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi on paikassa,
jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku
ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauaa.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon.
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen
aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen.
Kalibroi kosketusnäyttö sivujen 41–42 ohjeiden mukaan.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
51
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että
nüvi on USBmassatallennustilassa?
Kun nüvi on USB-massatallennustilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma tietokone
kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse nüvia.
1.
2.
3.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows
ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien tunnuskirjaimia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
1.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Varmista, että nüvin malli on 215, 215W, 265, 265W, 275, tai 285W.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista, että
Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelimen virta on kytketty ja puhelin on alle
10 metrin päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
52
2.
3.
4.
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Katkaise nüvista virta.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja nüviin.
nüvi käynnistyy automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Varmista, että nüvi on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista
(ja anna kohde).
Etsi hotelli ja valitse Aja.
Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää.
Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat
näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
14
puhelimen
poistaminen 37
äänen kieli 35
äänivalinta 18
ääniversio 33
aika-asetukset 34
aikavyöhyke 34
Aja sivun asetukset 7
Ajokoe 23
ajo-ohjeet 13
ajoneuvokuvake 36
ajotietokone 13
akku 43, 51
tila 3
akun tiedot 43
asetukset 33–38
palauttaminen 39
autoprofiili 24
D
B
Garmin Lock 36, 41
Garmin Travel Guide 47
geokätkentä 11
GPS
pois käytöstä/käytössä
Bluetooth-tekniikka
14–18
asetukset 36
puhelimen liittäminen
diakriittiset merkit 8
E
ecoRoute™ 22
Ajokoe 23
kalibroiminen 25
matkaraportti 25
polttoaineraportti 22
vihjeet 25
ekstrat 46–47
F
FM-liikennevastaanotin
29
G
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
33
tietoja GPSsignaaleista 3, 45
H
hakualue 8
hälytykset
valvontakamera 46
hidastuspisteet 24
J
jalankulkunavigointitila
11, 33
jälki ylös 35
järjestelmän asetukset 33
JPEG-kuvatiedostot 19
K
käännösluettelo 13
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 35
kartan selaaminen 10
kartta
asetukset 35
Kartan tiedot -painike
36
53
Hakemisto
lisä- 45
päivittäminen 45
selaaminen 10
tarkasteleminen 35
versio 36
yksityiskohtaisten
karttojen
käyttöönotto 36
yksityiskohtien määrä
35
zoomaus 10
kauttakulkupiste,
lisääminen 5
kävelyreitti 11, 33
käyttäjätiedot,
poistaminen 42
käyttötila 33
kellohälytys 47
kieliasetukset 35
kiertotie 5
kiinnittäminen
irrottaminen telineestä
44
kojelautaan 44
tuulilasiin 51
kilometriä 33
54
kirkkaus 34
kohdepisteet 8
mukautetut 46
POI Loader 19
kojelaudan levy 44
koordinaatit 11
kosketusnäyttö
asetukset 34
kalibroiminen 41, 51
puhdistaminen 40
koti
puhelinnumero 17
sijainnin asettaminen
6
koulualuetietokanta 46
kuvan liittäminen
sijaintiin 10
33–38
laitteen Ohje 21
laitteen säilytys 40
laitteen tunnus 33
laskin 26
liikenne 29
liikennetilausten
lisääminen 37
mainokset 29
tapahtumat 30
lisäkartat 45
lisävarusteet 46
litiumioniakku 43, 48, 49
lukitseminen
näyttö 5
nüvi 41
L
maailman kello 26
määrittäminen 3
mailit 33
mainokset
tarkasteleminen 27
maksiminopeus,
nollaaminen 13
MapSource 19, 45
lähde, ääni 5
läheisyyshälytykset 37
läheisyyspisteet
asetukset 37
hälytykset 37
laitteen lataaminen 43, 51
laitteen mukauttaminen
M
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Hakemisto
matkaloki 36
matkaraportti 25
matkatiedot, nollaaminen
13
mene kotiin 6
microSD-kortti 1
Minne? 6
mitat, muuntaminen 27
MSN Direct 21
muistikortti 19
mukautetut kohdepisteet
(POI) 46
muuntaminen
valuutta 27
yksikkö 27
myGarmin i
mykistys
ääni 5
puhelu 16
N
näppäimistö 8
asettelu 33
kielitila 8, 35
navigointi 12
asetukset 33
tila 33
näyttö
kirkkaus 34
kuvaotokset 34
lukitus 5
näyttöasetukset 34
näyttönäppäimistö 8
nollaaminen
enimmäisnopeus 13
matkatiedot 13
oma nüvi 42
nopeuspisteet 24
nopeusrajoituskuvake 12
nüvi
kiinnittäminen 2, 44
kotelo 1
lataaminen 43
puhdistaminen 40
suojaaminen 40
nüvin huoltaminen 40
nykyinen sijainti,
tallentaminen 9
Nykysijainti 21
O
Ohje 21
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus
50
päivittäminen 42
versio 33
Omat tiedot 26
osoitteet 6
P
paikkojen etsiminen 4
hiljattain tehdyt
valinnat 9
koordinaateilla 11
nimellä 8
osoitteella 6
postinumeron mukaan
6
tallennetut paikat
(suosikit) 9
toisen paikan lähellä
8
valokuvien
käyttäminen
11–12
päivittäminen
kartat 45
55
Hakemisto
ohjelmisto 41
Panoramio-kuvat 11
pariliitos ja matkapuhelin
14, 15
PIN
Bluetooth 15
Garmin Lock 41
poistaminen
kaikki omat tiedot 42
merkki 8
mukautetut
kohdepisteet (POI)
46
Suosikit 10
tiedostot 20
vasta löydettyjen
luettelo 9
pois tieltä, reitti 11, 34
polkupyöränavigointi 33
polttoainehinta,
määrittäminen 23
polttoaineraportti 22
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 23
puhelimen handsfreeominaisuudet 14–18
56
koputus 16
koti 17
lopettaminen 16
mykistäminen 16
vastaaminen 15
sulake, vaihtaminen 43
Suosikit 9
puhelinmuistio 17
Q
QWERTY-näppäimistö
33
R
reitin simuloiminen 33
reitit
oletusasetukset 33
pois tieltä 34
pysähdyksen
lisääminen 5
pysäyttäminen 5
simuloiminen 33
tila 33
rekisteröiminen 41
S
T
satelliittisignaalit 45
SD-kortti 1
seuraava käännös 13
sijainnin asettaminen 10
sijaintikuvake 36
soitto
historia 17
tallentaminen
löydetyt paikat 9
nykyinen sijainti 9,
10, 21
taustaväri 34
tekniset tiedot
205-sarja 48
205W-sarja 49
teksti 35
telineen irrottaminen 44
tiedostojen siirtäminen 20
tiedostot 19–20
poistaminen 20
siirtäminen 20
tuetut tyypit 19
tietokoneliitäntä 19
tuetut tiedostotyypit 19
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
Hakemisto
tuleva puhelu 15
turva
asetukset 36
sijainti 41
turvakameratietokanta 46
turvallisuustila 36
työkalut 21–28
W
U
Z
USB 52
massatallennustila 19
poistaminen 20
WebUpdater 42
Y
yksikkömuunnin 27
yksityiskohtainen reitti 13
yksityiskohtaiset kartat 36
zoomaaminen 10
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 50
valikkosivu 3
valokuvanavigointi 11–12
kuvien lataaminen 20
välttäminen
tietyypit 34
varkaus 41
varkaudenesto 36, 41
vastaaja 16
vianmääritys 51
viimeksi löydetyt paikat 9
nüvi 205- ja 205W-käyttöopas
57
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00973-37 ver. D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising