Garmin | nuvi 215WT | Quick Start Guide | Garmin nuvi 215WT pikaopas

Garmin nuvi 215WT pikaopas
nüvi® 205W -sarja
pikaopas
Heinäkuu 2008
Osanumero 190-00974-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
nüvi-laite
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla vasemmalle,
lukitse näyttö liu’uttamalla oikealle.
Mini-USB-liitin
SDkorttipaikka
Kaiutin
Designed in USA
Made in Taiwan
Ì Ï 02
CAN 310
255w
BLK
17W000000
RESET
Mikrofoni
N9
Reset (Palauta) -painike
Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä
poissa suorasta auringonpaisteesta.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä
lakirajoituksista.
Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin Lock™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
nüvi 205W -sarjan pikaopas
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
1. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.
2. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
3. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä
imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
6. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on
liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kytke ulkoinen
antenni liikennevastaanottimeen ja kiinnitä antenni tuulilasiin
imukupeilla. (Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi
205W -sarjan laitteiden mukana.)
Imukuppikiinnitys
Teline
Ajoneuvon
virtajohto
Vaihe 2: nüvin määritykset
Kytke nüviin virta liu’uttamalla virtapainiketta vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita.
Katkaise nüvista virta liu’uttamalla virtapainiketta vasemmalle.
Vaihe 3: Satelliittitietojen hakeminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
nüvi 205W -sarjan pikaopas
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
ainakin yksi palkeista on vihreä, nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne.
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tila (Bluetooth on
käytettävissä nüvi 215W- ja 265W
-laitteissa.)
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
➐
➑
➒
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
tätä.
Käytä työkaluja, kuten mediasoitinta,
asetuksia ja ohjetta, koskettamalla tätä.
nüvin lataaminen
• Kytke ajoneuvon virtajohto.
• Liitä verkkolaite (valinnainen lisävaruste).
• Kytke USB-kaapeli (sisältyy joihinkin nüvi
205W -sarjan pakkauksiin).
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse kohde ja kosketa Aja-kuvaketta.
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse
Minne? > Lähellä.
nüvi 205W -sarjan pikaopas
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty magentalla värillä.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
➊ Kosketa kuvaketta, jos
• Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
• Lähennä koskettamalla kuvaketta ja
loitonna koskettamalla kuvaketta .
• Palaa valikkosivulle koskettamalla
Valikkokuvaketta.
➊
haluat avata seuraavan
käännöksen sivun.
➋
➍
➋ Kosketa kuvaketta,
jos haluat avata
käännösluettelosivun.
➌
➌ Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata ajotietokoneen.
nüvi 205W -sarjan pikaopas
➍ Kosketa kuvaketta,
jos haluat avata
Nykysijainti-sivun.
Pysähdyksen lisääminen
reitille
1. Valitse reitin navigoimisen aikana Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
lopullista määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi. Muuta tämä piste
lopulliseksi määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata nüviin tai SD-kortille valokuvia,
jotka sisältävät paikkatietoja, ja luoda reittejä
näihin paikkoihin. Lue lisää osoitteessa
http://connect.garmin.com/photos.
1. Valitse Minne? > Suosikit > Panoramiokuvat. nüviin tai SD-kortille tallennettujen
valokuvien luettelo tulee näyttöön.
2. Valitse Panoramio-valokuva.
3. Valitsemalla Aja voit navigoida paikkaan.
Valitsemalla Kartta voit näyttää paikan
kartassa.
FM TMC
-liikennevastaanottimen
käyttäminen
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin sisältyy joihinkin nüvi
205W -sarjan pakkauksiin.
nüvi voi vastaanottaa liikennetietoja, jos se on
liitetty liikennevastaanottimeen ja ajoneuvon
virtalähteeseen ja olet taajuusalueella. Lue
lisää osoitteesta www.garmin.com/traffic tai
www.garmin.com.
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla tiellä on.
Jos ostat Pohjois-Amerikassa nüvi-laitteen,
jonka mukana toimitetaan liikennevastaanotin,
sinulle saatetaan lähettää määränpäihin
liittyviä mainoksia ja kuponkeja. Voit hakea
nüvi 205W -sarjan pikaopas
lähimmän mainokseen liittyvän paikan
koskettamalla näytössä näkyvää mainosta.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
varoitus: Älä yritä kirjoittaa kuponkien
koodeja muistiin, kun ajat autoa.
Reitin liikenteen välttäminen
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Voit halutessasi tarkastella reitin muita
liikennetietoja koskettamalla nuolia.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla Vältä.
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen
mukana mahdollisesti toimitettua tilausta
ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Langaton Bluetooth-tekniikka on käytettävissä nüvi 215W- ja 265W -laitteissa.
nüvi 205W -sarjan pikaopas
Puhelimen handsfree-toiminnot ovat
käytettävissä vain, jos nüvi-laitteessa
ja yhteensopivassa matkapuhelimessa
on langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
nüvin handsfree-toiminnoissa voi olla
puhelinmallikohtaisia eroja. Jotta voit
käyttää handsfree-toimintoja, sinun on
luotava pariliitos puhelimen ja nüvin välille.
Puhelimen liittäminen
1. Tarkista, että puhelin on yhteensopiva
nüvin kanssa osoitteessa
(www.garmin.com/bluetooth).
2. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth. Kosketa
Liitännät-kohdan alapuolella olevaa
painiketta.
3. Valitse Lisää laite.
4. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja
siirrä laite etsintätilaan. Nämä asetukset
saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai
handsfree-valikossa.
5. Valitse nüvissa OK.
6. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
7. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimessa.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
3. Lopeta puhelu valitsemalla
> Lopeta
puhelu.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
Valitsemalla Ohita voit ohittaa puhelun ja
lopettaa puhelimen hälytyksen.
Tiedostojen lataaminen nüviin
1. Aseta SD-kortti (valinnainen) paikalleen.
2. Kytke USB-kaapeli (sisältyy joihinkin nüvi
205W -sarjan pakkauksiin).
3. Siirrä tiedostot nüviin.
4. Poista ja irrota USB-kaapeli.
nüvin suojaaminen
1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat
määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise siitä
virta ja kytke virta uudelleen. Jos tämä ei
auta, nollaa nüvi. Paina nüvin pohjassa olevaa
RESET-painiketta useita sekunteja.
Varoitus: Älä nollaa nüvia kuulakärkikynällä tai muulla terävällä esineellä, joka voi
vahingoittaa laitetta tai akkua.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata käyttöoppaan
uusimman version osoitteesta
www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista
saat osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjältä.
nüvi 205W -sarjan pikaopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising