Garmin | nuvi 215WT | Garmin nuvi 215WT verkorte handleiding

Garmin nuvi 215WT verkorte handleiding
nüvi® 205W-serie
verkorte handleiding
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
205W, 215W, 255W, 265W, 285W
November 2008
Onderdeelnummer 190-00974-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Uw nüvi
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Aan/uit-knop:
Schuif deze naar links om de nüvi in of uit te schakelen;
schuif deze naar rechts om het scherm te vergrendelen.
Mini-USB-connector
SD
kaart
sleuf
Luidspreker
Microfoon
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig verlaat, verwijdert u het apparaat uit het
voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over wetgeving op
het gebied van montage op de voorruit.
Garmin® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen. Garmin Lock™ en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo’s van Bluetooth®
zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is
een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd
handelsmerk van Apple Computer, Inc
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
Stap 1: de nüvi bevestigen
1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nüvi.
Zuignapsteun
2. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
Houder
3. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een
pluisvrije doek. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de
zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
6. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en
het apparaat is aangesloten, wordt het apparaat automatisch
ingeschakeld.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie
gebruikt, sluit u de antenne aan op de ontvanger en bevestigt
Voertuigvoedingskabel
u deze met zuignappen aan de voorruit. (TMC-ontvangers
worden bij sommige nüvi-pakketten van de 205W-serie meegeleverd.)
Stap 2: de nüvi configureren
Schakel de nüvi in door de Aan/uit-knop naar links te schuiven. Volg de instructies op het
scherm. Schakel de nüvi uit door de Aan/uit-knop naar links te schuiven.
Stap 3: satellieten zoeken
1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nüvi in.
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
minuten duren. De balken (
) geven de
satellietsterkte aan. Als ten minste één balk
groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.
U kunt nu een bestemming selecteren en
hierheen navigeren.
Stap 4: de nüvi gebruiken
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-status (Bluetoothtechnologie is beschikbaar op de
nüvi 215W en 265W.)
Batterijstatus.
Huidige tijd. Tik hierop om de
tijdinstellingen te wijzigen.
Tik hierop om een bestemming te
zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
➐
➑
➐
Tik hierop om te bellen wanneer het
apparaat verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
Tik hierop om het volume aan te passen.
Tik hierop voor extra’s, bijvoorbeeld
mediaspelers, instellingen en Help.
De nüvi opladen
• Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
• Sluit een netadapter aan (optioneel
accessoire).
• Sluit een USB-kabel aan (bij sommige nüvipakketten van de 205W-serie meegeleverd).
Nuttige punten zoeken
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie en een
subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt
u op Waarheen? > Nuttige punten > Spel
naam.
Als u naar een locatie in een ander gebied wilt
zoeken, tikt u op Waarheen? > Nabij.
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
Uw route volgen
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen
op de kaart en instructies bovenaan de kaart.
Als u van de oorspronkelijke route afwijkt,
berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u
nieuwe instructies voor de route.
➊ Tik hierop om de pagina
• Het pictogram maximumsnelheid verschijnt
mogelijk als u zich op een grote weg
bevindt.
• Tik op de kaart en sleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
• Tik op
en
om in en uit te zoomen.
• Tik op Menu als u wilt terugkeren naar de
menupagina.
➊
met de volgende afslag
weer te geven.
➋
➍
➋ Tik hierop om de lijst met
afslagen weer te geven.
➌
➌ Tik hierop om de tripcomputer
weer te geven.
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
➍ Tik hierop om de pagina
Waar ben ik? weer te geven.
Een stopplaats toevoegen aan
uw route
1. Tik tijdens het navigeren op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Voeg toe als via-punt om deze stop
in te voegen voor uw eindbestemming.
Tik op Kies als nieuwe bestemming om
van dit punt uw nieuwe eindbestemming te
maken.
Een omweg maken
1. Tik tijdens het navigeren op Menu.
2. Tik op Omrijden.
Fotonavigatie gebruiken
U kunt foto’s met locatiegegevens op uw
nüvi of SD-kaart laden, en er vervolgens
routes naartoe maken. Ga naar
http://connect.garmin.com/photos
voor meer informatie.
1. Tik op Waarheen? > Favorieten >
Panoramio-foto’s. Hier staan foto’s die u
hebt opgeslagen op de nüvi of de SD-kaart.
2. Selecteer een Panoramio-foto.
3. Tik op Ga! om naar de locatie te navigeren.
Tik op Kaart voor de weergave van de
locatie op de kaart.
FM TMC-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken
De FM TMC-ontvanger wordt bij sommige
nüvi-pakketten van de 205W-serie
meegeleverd.
De nüvi kan actuele verkeersinformatie
ontvangen als deze op de voeding is
aangesloten, en u zich in een gebied bevindt
waar deze informatie wordt uitgezonden.
Ga naar www.garmin.com/traffic of
www.garmin.com voor meer informatie.
Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er
een verkeerspictogram weergegeven in
de linkerbovenhoek van de kaartpagina. Het
verkeerspictogram verandert van kleur om de
ernst van verkeerssituaties op uw route of op
de weg waar u reist aan te geven.
Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor
verkeersinformatie bevat, kunt u in NoordAmerika advertenties en coupons ontvangen
die relevant zijn voor de locatie waar u zich
bevindt. Tik op de advertentie op het scherm
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken
die verband houdt met die advertentie.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie.
Let op: Schrijf geen couponcodes op tijdens
het rijden.
Verkeer op uw route vermijden
1. Tik op het verkeerspictogram op de
kaartpagina.
2. Tik op Verkeer op route.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere
vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op Vermijd om de file te vermijden.
Opmerking: u hoeft het abonnement dat
bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet
te activeren (als deze samen werden geleverd).
Het abonnement wordt automatisch geactiveerd
nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen
en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt
van de provider van de betaalservice.
Handsfree-functies gebruiken
Draadloze Bluetooth-technologie is
beschikbaar op de nüvi 215W en 265W.
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
Handsfree-telefoonfuncties zijn alleen
beschikbaar als de nüvi en uw mobiele
telefoon zijn uitgerust met draadloze
Bluetooth-technologie. Afhankelijk van
uw telefoon zijn sommige handsfreetelefoonfuncties mogelijk niet beschikbaar
op de nüvi. Als u de handsfree-functies wilt
gebruiken, dient u de telefoon te koppelen aan
de nüvi.
Uw telefoon koppelen
1. Controleer of uw telefoon compatibel is met
de nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. Selecteer op de menupagina Extra >
Instellingen > Bluetooth. Tik op de knop
onder Verbindingen.
3. Selecteer Voeg apparaat toe.
4. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in en maak deze waarneembaar
voor andere Bluetooth-apparaten. Deze
instellingen vindt u waarschijnlijk in
het menu Bluetooth, Verbindingen, of
Handsfree.
5. Selecteer OK op de nüvi.
6. Selecteer de telefoon en tik op OK.
7. Voer de Bluetooth-pincode (1234) van uw
nüvi in uw telefoon in.
Een nummer bellen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en selecteer Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u
op
> Beëindig gesprek.
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven. Selecteer
Beantwoord om de oproep te beantwoorden.
Selecteer Negeer om de oproep te negeren en
de telefoon niet meer over te laten gaan.
Bestanden laden op uw nüvi
1. Plaats een SD-kaart (optioneel).
2. Sluit een USB-kabel aan (bij sommige nüvipakketten van de 205W-serie meegeleverd).
3. Breng de bestanden over naar uw nüvi.
4. Werp de USB-kabel uit en koppel deze los.
De nüvi beveiligen
1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg
ervoor dat uw nüvi satellietsignalen
ontvangt.
2. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
3. Tik op de knop onder Garmin Lock.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op Set.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het zoeken
van satellieten uw nüvi registreert bij
http://my.garmin.com, ontvangt u één gratis
kaartupdate. U komt niet in aanmerking
voor de gratis kaartupdate als u per telefoon
registreert of langer dan zestig dagen wacht
nadat de nüvi voor het eerst satellieten heeft
gezocht. Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/numaps.
De nuvi resetten
Afhankelijk van het model nüvi, kunt u de
nüvi resetten door op de knop RESET onder
op het toestel te drukken.
Waarschuwing: Gebruik nooit een
balpen of ander scherp voorwerp om uw nüvi
te resetten; hiermee kunt u het apparaat of de
batterij beschadigen.
Als uw nüvi niet over een RESET-knop
beschikt, schuift u de Aan/uit-knop naar de
aan/uit-stand en houdt u deze 8 seconden lang
ingedrukt.
Meer informatie
Selecteer Extra > Help voor meer informatie
over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie
van de gebruiksaanwijzing downloaden op
www.garmin.com. Ga voor meer informatie
over accessoires naar http://buy.garmin.com
of neem contact op met uw Garmin-dealer.
nüvi 205W-serie verkorte handleiding
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising