Garmin | nuvi 215WT | Garmin nuvi 215WT snabbstartshandbok

Garmin nuvi 215WT snabbstartshandbok
nüvi® 205W-serien
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
205W, 215W, 255W, 265W, 285W
November 2008
Artikelnummer 190-00974-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Din nüvi-enhet
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten och annat.
Mini-USBkontakt
Strömknapp:
Om du vill sätta på eller stänga av enheten skjuter du
den åt vänster och om du vill låsa skärmen skjuter du
den åt höger.
SDkortplats
Högtalare
Mikrofon
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med
från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar
som gäller för montering på vindruta.
Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth
SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
Steg 1: Montera nüvi-enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
3. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en
luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Placera
sugkoppsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i vaggan.
6. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du
den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den
ordentligt på vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare
medföljer vissa paket i nüvi 205W-serien.)
Sugkoppsfäste
Vagga
Strömkabel för
fordon
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten
Du sätter på nüvi-enheten genom att skjuta strömknappen åt vänster.
Följ instruktionerna på skärmen. Du stänger av nüvi-enheten genom att skjuta
strömknappen åt vänster.
Steg 3: Hämta satellitinformation
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
Det kan ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När minst en av
staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat
satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och
navigera dit.
Steg 4: Använda
nüvi-enheten
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-signalstyrka.
Bluetooth®-status (Bluetooth-teknik
finns tillgänglig på 215W och 265W.)
Batteristatus.
Aktuell tid. Ändra tidsinställningarna
genom att trycka här.
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
➐
➑
➒
Tryck här för att ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. mediaspelare, inställningar och
Hjälp.
Ladda upp nüvi-enheten
• Anslut strömkabeln för fordon.
• Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).
• Anslut en USB-kabel (medföljer vissa
paket i nüvi 205W-serien).
Söka efter intressanta
platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om du vill ange bokstäver som finns i
namnet trycker du på Vart? > Intressant
plats > Stava namnet.
Om du vill söka efter en plats i ett annat
område trycker du på Vart? > Nära.
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
Följa din rutt
Din väg är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
Om du avviker från rutten beräknas en ny
rutt och en ny vägbeskrivning visas.
➊ Tryck här om du vill
• En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
• Tryck på och dra kartan om du vill visa
ett annat område av kartan.
• Tryck på
om du vill zooma in och
tryck på
om du vill zooma ut.
• Tryck på Meny om du vill återgå till
menysidan.
➊
visa sidan Nästa
sväng.
➋
➍
➋ Tryck här om du vill
visa sidan Svänglista.
➌
➌ Tryck här om du vill visa
färddatorn.
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
➍ Tryck här om du vill visa
Var är jag?-sidan.
Lägga till ett stopp till en rutt Använda FM TMC1. När du navigerar längs en rutt trycker du
trafikfunktionen
på Meny > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Tryck på Välj som ny destination om du
vill ange platsen som nytt slutmål.
Ta en omväg
1. När du navigerar längs en rutt trycker du
på Meny.
2. Tryck på Omväg.
Använda bildnavigering
Du kan läsa in foton som innehåller
platsinformation till nüvi-enheten eller
SD-kortet och sedan skapa rutter till dem.
Gå till http://connect.garmin.com/photos
om du vill ha mer information.
1. Tryck på Vart? > Favoriter >
Panoramio-foton. Foton som har
sparats på nüvi-enheten eller SD-kortet
visas i en lista.
2. Välj ett Panoramio-foto.
3. Tryck på Kör! om du vill navigera till den
platsen. Visa platsen på kartan genom att
trycka på Karta.
FM-TMC-trafikmottagaren medföljer vissa
paket i nüvi 205W-serien.
Om nüvi-enheten är ansluten till
trafikmottagaren, ansluten till strömmen
i fordonet och du befinner dig inom
täckningsområdet kan nüvi-enheten
ta emot trafikinformation. Gå till
www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com om du vill ha
mer information.
När du tar emot trafikinformation visas en
trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Om nüvi-paketet innehåller en
trafikmottagare kan du i Nordamerika ta
emot platsrelevant reklam och kuponger.
Tryck på reklamen på skärmen och sök
efter den närmaste platsen som gäller för
den reklamen. Mer information finns i
användarhandboken.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
Undvika trafik längs rutten
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde FMtrafikinformationsmottagaren (om ett
medföljde). Prenumerationen aktiveras
automatiskt när nüvi-enheten tar
emot satellitsignaler samtidigt som
trafiksignalerna tas emot från leverantören
av betaltjänsten.
Använda handsfreefunktionerna
Den trådlösa Bluetooth-tekniken finns
tillgänglig på nüvi 215W och 265W.
Handsfree-telefonfunktioner finns
endast tillgängliga om nüvi-enheten och
mobiltelefonen har funktioner för trådlös
Bluetooth-teknik. Vissa handsfreefunktioner kanske inte finns tillgängliga på
nüvi-enheten. Det beror på vilken telefon
du har. Om du vill använda handsfreefunktionerna måste du para ihop telefonen
och nüvi-enheten.
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
Para ihop telefonen
1. Kontrollera att din mobiltelefon är
kompatibel med nüvi-enheten
(www.garmin.com/bluetooth).
2. På menysidan väljer du Verktyg >
Inställningar > Bluetooth. Tryck på
knappen under Anslutningar.
3. Välj Lägg till enhet.
4. Aktivera Bluetooth-komponenten för din
mobiltelefon samt ett av alternativen hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny kallad
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Handsfree.
5. Välj OK på nüvi-enheten.
6. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
7. Skriv Bluetooth-PIN-koden (1234) för
nüvi-enheten på din mobiltelefon.
Ringa ett nummer
1. Välj Telefon > Ring.
2. Ange numret och välj Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du
på
> Lägg på.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Välj Svara om du
vill svara. Välj Ignorera om du inte vill ta
samtalet och du vill att telefonen ska sluta
ringa.
Överföra filer till nüvienheten
1. Sätt i ett SD-kort (tillval).
2. Anslut USB-kabeln (medföljer vissa paket
i nüvi 205W-serien).
3. Överför filer till nüvi-enheten.
4. Mata ut och koppla ut USB-kabeln.
Säkerhet för nüvi-enheten
1. Se till att du är på din säkerhetsplats och
att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
3. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på Välj.
nüMaps Guarantee™
Om du vill få en kostnadsfri
kartuppdatering, registrerar du din nüvi
på http://my.garmin.com inom 60 dagar
efter att ha mottagit satellitdata för första
gången. Om du registrerar över telefon
eller väntar längre än 60 dagar, är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
Återställa nüvi-enheten
Beroende på vilken nüvi-modell du har kan
du återställa nüvi-enheten genom att trycka
på knappen RESET längst ned på enheten.
Varning! Återställ inte nüvi-enheten
med en kulspetspenna eller något annat
vasst föremål som kan skada enheten eller
batteriet.
Om din nüvi-enhet inte har knappen
RESET skjuter du strömknappen till
av/på-läget och håller den där i 8 sekunder.
Mer information
Om du vill ha mer information om
nüvi-enheten väljer du Verktyg >
Hjälp. Hämta den senaste versionen av
användarhandboken på www.garmin.com.
Information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller så kan du
kontakta din Garmin-återförsäljare.
nüvi 205W-serien, snabbstartshandbok
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising