Garmin | nuvi 215WT | User manual | Garmin nuvi 215WT brugervejledning

Garmin nuvi 215WT brugervejledning
nüvi 205- og 205W-serien
®
brugervejledning
til brug med disse nüvi-modeller.
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf.: (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax: (913) 397.8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf.: +44 (0) 870.8501241
(uden for Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf.: 886/2.2642.9199
Fax: +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én
kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle
opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA
og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret
varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.
August 2010
Delnummer 190-00973-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Brugervejledningsregler
Når du bliver bedt om at “trykke” på
noget, skal du sætte eller prikke fingeren
på et element på skærmen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at
du skal trykke på en række elementer.
Hvis du f.eks. får vist “tryk på Find >
Favoritter”, skal du trykke på Find og
derefter trykke på Favoritter.
nüvi® Tip og genveje
•
•
•
Hvis du vil vende hurtigt tilbage
til siden Menu, skal du trykke på
knappen Tilbage og holde den nede.
Tryk på
og
for at få vist
flere valg. Tryk på disse knapper, og
hold dem nede for at rulle hurtigere.
Skærmbilleder i denne vejledning
tages fra en enhed med bred skræm
(widescreen) og kan se anderledes
ud end på din enhed.
myGarmin™
Go To http://my.garmin.com for at få
adgang til de nyeste tjenester til dine
Garmin-produkter:
•
•
•
Registrering af din Garmin-enhed.
Abonnement på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger
(se side 46-47).
Oplåsning af valgfri kort.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har
nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi.
I USA skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com /
support, og klik på Contact Support for at få
support i det land, hvor du bor, eller kontakt
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870.8501241.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
i
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................i
Brugervejledningsregler............... i
nüvi® Tip og genveje.................... i
myGarmin™ ................................. i
Kontakt Garmin............................ i
Sådan kommer du i gang.........1
Trin 1: Montering af din nüvi.......2
Trin 2: Konfiguration af
din nüvi.......................................3
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse........................3
Trin 4: Anvendelse af
din nüvi.......................................3
Søgning efter destination............4
Tilføjelse af en pause..................5
Valg af en omvej.........................5
Afbrydelse af en rute...................5
Justering af lydstyrken................5
Låsning af skærmen...................5
Find............................................6
Søgning efter en adresse...........6
ii
Indstilling af en
hjemmeposition...........................6
Kør! Sidefunktioner.....................7
Søgning efter et sted ved
at stave navnet ..........................8
Søgning i nærheden af
et andet sted...............................8
Søgning efter nyligt fundne
steder..........................................9
Favoritter.....................................9
Sådan finder du et sted vha.
kortet.........................................10
Indtastning af koordinater......... 11
Brug af fotonavigation............... 11
Navigation i direkte linje............ 11
Gå til en destination.................. 11
Brug af kortet..........................12
Triptæller...................................13
Drejliste.....................................13
Næste sving..............................13
Udførelse af håndfri
telefonopkald..........................14
Parring af telefonen..................14
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Introduktion
Modtagelse af et opkald . .........15
Under et opkald .......................16
Menuen Telefon........................16
Håndtering af filer...................19
Understøttede filtyper...............19
Indlæsning af filer.....................19
Indlæsning af billeder
til fotonavigation........................20
Sletning af filer .........................20
Brug af værktøjerne...............21
Indstillinger................................21
Hvor er jeg?..............................21
Hjælp........................................21
MSN® Direct..............................21
ecoRoute™....................................................... 22
Tryk på Nulstil for at nulstille
dataene.....................................22
For at tage en køretest skal
du trykke på Værktøjer >
ecoRoute > Køretest og
derefter på Start.......................23
Galleri.......................................25
Brugerdata................................26
Verdensur ................................26
Lommeregner ..........................26
Måleomregner . ........................27
Visning af reklamer...................27
Brug af FM-trafik.....................29
Trafik i dit område.....................30
Alvorlighedsfarvekode..............30
Trafik på ruten...........................30
Visning af trafikkortet................31
Visning af trafikforsinkelser.......31
Trafikabonnementer..................32
Tilpasning af nüvi...................33
Ændring af
systemindstillingerne................33
Ændring af
navigationsindstillingerne..........33
Justering af
displayindstillingerne.................34
Opdatering af
tidsindstillingerne......................34
Indstilling af sprog.....................35
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
iii
Introduktion
Ændring af kortindstillingerne...35
Ændring af sikkerhedsindstillinger................................36
Angivelse af indstillinger for
Bluetooth-teknologi...................36
Ændring af indstillinger
for alarmpunkter........................37
Visning af oplysninger om
trafikabonnement......................37
Gendannelse af alle
indstillinger................................39
Appendiks...............................40
Pleje af din nüvi .......................40
Låsning af din nüvi....................41
Kalibrering af skærmen.............41
Opdatering af softwaren...........42
Rydning af brugerdata..............42
Batterioplysninger ....................43
Opladning af din nüvi................43
Udskiftning af sikringen.............43
Fjernelse af din nüvi og
monteringen..............................44
iv
Montering på
instrumentbrættet......................44
nüMaps Guarantee™ ................45
Flere kort...................................45
Om GPS-satellitsignaler...........45
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør......................................46
Garmin Travel Guide.................47
Specifikationer..........................48
Overensstemmelseser-klæring.50
Softwarelicensaftale..................50
Fejlfinding ................................51
Indeks......................................53
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knap
Skub knappen mod venstre for at
tænde eller slukke for nüvi, skub den
mod højre for at låse skærmen.
Mini-USB-stik
Hukommelseskort-stik
Højttaler
Mikrofon
Bemærk: Hukommelseskortstik på enheder kan være beregnet til et SD™-kort eller et
microSD™-kort.
ADVARSEL: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Du kan undgå beskadigelse af enheden og
personskader ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
1
Sådan kommer du i gang
Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger
om lovgivning vedrørende forrudemontering.
Trin 1: Montering af din nüvi
1. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Rengør og
tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
Pres sugekoppen mod forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk,
hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du
tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den eksterne antenne til forruden med
sugekopperne. (Trafikmodtagere følger med nogle
produktpakker i nüvi 205- og 205W-serien).
2
Sugekopmontering
Holder
Arm
Strømkabel
til køretøj
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Sådan kommer du i gang
Trin 2: Konfiguration af
din nüvi
Hvis du vil tænde for din nüvi, skal
du skubbe Tænd/sluk-knappen
til venstre. Følg instruktionerne på
skærmen. Skub Tænd/sluk-knappen
mod venstre for at slukke for din nüvi.
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når mindst
én af bjælkerne er grøn, har din nüvi
lokaliseret satellitsignaler. Du kan nu
vælge en destination og navigere til den.
Trin 4: Anvendelse af
din nüvi
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-signalstyrke.
Bluetooth®-teknologiens status
(tilgængelig på nüvi 215, 215W,
265, 265W, 275, og 285W).
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som
f.eks. indstillinger og hjælp.
3
Sådan kommer du i gang
Søgning efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du
søger efter adresser, byer og øvrige
positioner. De detaljerede kort, der er
indlæst på din nüvi, indeholder millioner
af bestemmelsessteder som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg en destination.
1. Tryk på Find.
5. Tryk på Kør!.
2. Vælg en kategori.
4
Tip: Tryk på
og
flere valgmuligheder.
for at få vist
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Sådan kommer du i gang
Tilføjelse af en pause
Du kan tilføje en pause (kaldet et
viapunkt) til din rute. Din nüvi giver dig
retningsanvisninger til viapunktet og
derefter til din endelige destination.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din destination.
Tryk på Indsæt som ny destination
for at gøre dette til din endelige
destination.
Valg af en omvej
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Afbrydelse af en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Stop.
Justering af lydstyrken
På menusiden skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på og
for at
justere lydstyrken. Tryk på boksen ved
siden af Tavs for at slå al lyd fra.
Låsning af skærmen
Hvis du vil undgå utilsigtet betjening,
skal du skubbe Tænd/sluk-knappen til
højre. ( ). Hvis du vil låse skærmen op,
skal du skubbe Tænd/sluk-knappen til
midterpositionen.
Din nüvi forsøger at komme tilbage
til din oprindelige rute så hurtigt som
muligt. Hvis den rute, du aktuelt
befinder dig på, er den eneste fornuftige
mulighed, beregner din nüvi muligvis
ingen omvej.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
5
Find
Find
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du
søger efter steder. Se side 4 for at lære,
hvordan du udfører en simpel søgning.
Søgning efter en adresse
Bemærk: Afhængigt af de kortversioner, der er indlæst på din nüvi, kan
navnene på knapperne ændres, og nogle
trin kan optræde i en anden rækkefølge.
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Stav byen, indtast
by/postnummer, og tryk på Udført.
Vælg by/postnummer på listen. (Ikke
alle kortdata giver mulighed for at
søge efter et postnummer). Hvis du
er usikker på byen, skal du trykke på
Søg i alle.
6
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
Indstilling af en
hjemmeposition
Indstil hjemmepositionen til det sted,
som du oftest vender tilbage til.
1. Du angiver hjemmepositionen ved
at trykke på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
• Indtast din adresse.
• Brug din aktuelle position.
• Vælg på en liste over nyligt
fundne positioner.
Sådan tager du hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har
angivet din hjemmeposition, skal du
trykke på Find > Kør hjem.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Find
Ændring af din
hjemmeposition
Sådan indstilles en anden
hjemmeposition:
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast Hjem position.
2. Vælg en funktion:
• Indtast din adresse.
• Brug din aktuelle position.
• Vælg på en liste over nyligt
fundne positioner.
Sådan redigeres din
hjemmeposition:
1. Tryk på Find > Favoritter > Alle
favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger, indtast dine
ændringer, og tryk på Udført.
Når du har slettet din hjemmeposition,
kan du nulstille den ved at følge trinene
på side 6.
Kør! Sidefunktioner
➊
➌
➋
➍
➊
➋
Tryk for at få vist ruten på kortet.
Tryk på Kør! for at oprette en rute
sving-for-sving til dette sted.
➌ Tryk på Kort for at få vist dette
sted på kortet.
➍ Tryk på Gem for at gemme dette
sted i dine favoritter.
Hvis du har forbundet en mobiltelefon,
der benytter trådløs Bluetooth-teknologi,
skal du trykke på telefonnummeret for at
ringe til stedet.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
7
Find
Søgning efter et sted ved
at stave navnet
Hvis du kender navnet på den destination, du vil finde, kan du skrive det ved
hjælp af tastaturet på skærmen. Du kan
også indtaste nogle af bogstaverne i
navnet for at begrænse søgningen.
1. Tryk på Find > Interesserpunkter >
Stav navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet på
din destination. Tryk på Udført.
Brug af tastaturet på
skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen, kan
du skrive tal og bogstaver ved at trykke
på dem.
Tryk på for at tilføje et mellemrum.
Tryk på
og
for at flytte markøren.
Tryk på
for at slette et tegn. Tryk
på , og hold den nede, hvis du vil
slette hele indtastningen.
Tryk på Valg for at vælge sprogfunktion
på tastaturet. Tryk på &?% for at
indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
Søgning i nærheden af
et andet sted
1. Tryk på Find > Nær….
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu – søg tæt på din
aktuelle position.
• En anden by – søg tæt på den
by, du indtaster.
8
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Find
•
•
Min aktuelle rute – søg langs din
aktive rute.
Min destination – søg tæt på din
aktuelle destination.
Søgning efter nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger
på listen Nyligt fundne. De steder, der
senest har været vist, står øverst på listen.
Tryk på Find > Nyligt fundne for at få
vist de senest fundne elementer.
Sletning af nyligt fundne
steder
Hvis du vil slette alle steder på listen
Nyligt fundne, skal du trykke på
Ryd > Ja.
Bemærk: Når du trykker på Ryd,
slettes alle poster fra listen. Dette sletter
ikke de faktiske steder fra din nüvi.
Favoritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette
ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
Lagring af din aktuelle
position
På kortsiden skal du trykke på . Tryk
på Gem position for at gemme din
aktuelle position.
Lagring af de steder, du
finder
1. På siden Kør! skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
Søgning efter gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter. Dine gemte steder
vises.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
9
Find
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Vælg den kategori og den position,
du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på det element, du vil redigere:
• Skift navn – indtast et nyt navn,
og tryk på Udført.
• Vedhæft billede – vælg et billede,
som du har indlæst på din nüvi
eller et hukommelseskort, for at
tilknytte det til positionen.
• Skift kort symbol – tryk på et
nyt symbol, der anvendes til at
markere denne position på kortet.
• Skift telefon nummer – indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
• Skift kategorier – vælg en anden
kategori til positionen.
• Slet – tryk på Ja for at fjerne dette
element fra listen Favoritter.
10
Sådan finder du et sted
vha. kortet
Brug siden Gennemse kort til at få vist
forskellige dele af kortet. Tryk på Find >
Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
•
•
•
•
•
•
Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
Tryk på og for at zoome ind
og ud.
Tryk på et objekt på kortet. Der vises
en pil, som peger på objektet.
Tryk på Gem for at gemme denne
position.
Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
Hvis GPS-funktionen er deaktiveret,
skal du trykke på Inds. pos for at
indstille din position til den valgte
position. (Se side 33.)
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Find
Indtastning af koordinater
Hvis du kender dit steds geografiske
koordinater, kan du bruge din nüvi til
at navigere til din destination ud fra
længde- og breddegraderne. Det kan
være praktisk ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på en boks for at indtaste en
koordinat.
3. Tryk på Format for at ændre typen
af koordinater. Da forskellige kort
og skemaer bruger forskellige
koordinatformater, gør nüvi det
muligt for dig at vælge det korrekte
koordinatformat for den korttype,
du bruger.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på
Næste.
Brug af fotonavigation
Du kan indlæse billeder med oplysninger
om position på din nüvi og derefter
oprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin
.com/photos (ikke tilgængelig i alle
områder) for at downloade billeder
med positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
3. Tryk på Find > Favoritter > Fotos. Der
vises billeder med oplysninger om
position.
4. Tryk på et billede.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte tilstanden Direkte linje.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Rutepræference >
Direkte linje > OK.
Gå til en destination
Hvis du vil gå til din destination, skal
du benytte fodgængertilstand for at
optimere din rute til gåturen. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > System >
Anvendelsesmåde > Fodgænger > OK.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
11
Brug af kortet
Brug af kortet
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Et ternet flag markerer
din destination. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen
og giver nye anvisninger.
➊
➋
➌
➍
➊
Tryk for at få vist næste sving.
➋
➌
➍
Tryk for at få vist drejlisten.
Tryk på knappen for at zoome ind
og ud.
Tryk for at se siden Hvor er jeg?.
➎
Tryk for at få vist triptælleren.
➎
Tip: Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje. Ikonet viser den aktuelle
fartbegrænsning på hovedvejen.
12
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af kortet
Triptæller
Drejliste
Hvis du vil have vist triptælleren, skal du
trykke på feltet Hastighed på kortet.
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for
at åbne drejlisten. Tryk på et sving i
listen for at få vist næste sving efter det
aktuelle sving. Tryk på Vis på kort for at
få vist hele ruten på siden for gennemsyn
af kortet.
Triptælleren indikerer din aktuelle
hastighed og giver dig nyttig statistik
om din tur.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din
nüvi være tændt, så den nøjagtigt kan
måle den tid, der er forløbet under rejsen.
Nulstilling af triptælleren
Nulstil triptælleren, før du påbegynder
rejsen. Tryk på feltet Hastighed, når
kortet vises. Tryk på Nulstil trip for at
nulstille oplysningerne på triptælleren.
Tryk på Nulstil max for at nulstille
maksimumhastigheden.
Når du navigerer en rute viser drejlisten
hele ruten sving-for-sving og afstanden
mellem svingene.
Næste sving
Når du navigerer en rute, viser næste
sving svinget på kortet samt den
resterende afstand og tid, før du kommer
hen til svinget.
Hvis du vil have vist det næste sving på
kortet, skal du trykke på indikatoren for
at dreje på kortet, eller trykke på et sving
fra drejlisten.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
13
Udførelse af håndfri telefonopkald
Udførelse af håndfri
telefonopkald
Bemærk: Du skal muligvis indstille
mobiltelefonen til at oprette forbindelse
automatisk til din nüvi, når den tændes.
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgængelig på nüvi 215, 215W, 265,
265W, 275, og 285W.
Parring af telefonen
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi
kan din nüvi oprette forbindelse til din
mobiltelefon, og på den måde blive til en
håndfri enhed. For at finde ud af om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er
kompatibel med din nüvi, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Begynd parringen fra din nüvi eller
fra din telefon. Se vejledningen til din
telefon.
Bluetooth trådløs teknologi opretter
en trådløs forbindelse mellem enheder
som f.eks. en mobiltelefon og din nüvi.
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du “parre” dem ved at
oprette forbindelse mellem dem vha.
en PIN- eller adgangskode. Efter den
indledende parring kan de to enheder
automatisk oprette forbindelse, hver
gang du tænder dem.
14
Din telefon og din nüvi skal være tændt
og højst 10 meter fra hinanden for at
kunne parres.
Sådan parres enhederne ved hjælp
af telefonindstillingerne:
1. Aktiver Bluetooth-indstillingen
på din nüvi. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon. Dette kan f.eks. ske fra en
af menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Udførelse af håndfri telefonopkald
4. Søg efter Bluetooth-enheder.
5. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
Sådan parres enhederne ved hjælp
af nüvi-indstillingerne:
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Opsætning >
Bluetooth > Tilføj.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon, og aktiver tilstanden Find mig/
Kan findes/Synlig. Disse indstillinger
kan findes i menuerne Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på OK på din nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
Når du tænder for din nüvi, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet til.
Bemærk: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen
Telefon på din nüvi.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald. Tryk på
Besvar for at besvare opkaldet. Tryk på
Ignorer for at ignorere opkaldet og få
telefonen til at holde op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi. Tal normalt.
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. Tryk
på Telefon for at få adgang til menuen
Telefon.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
15
Udførelse af håndfri telefonopkald
Under et opkald
Under et opkald vises ikonet
lndgående opkald. Tryk på
>
Afslut opkald for at lægge på. Tryk på
> Opkaldsindstillinger for at få vist
følgende valgmuligheder:
•
•
•
Tastetoner – Viser en tastaturside, så
du kan bruge automatiske systemer,
f.eks. telefonsvarer.
Overfør lyd til telefonen – Det er
nyttigt, hvis du vil slukke for din
nüvi, men blive på linjen, eller hvis
du ønsker privatliv. Tryk på Overfør
lyd til enheden for at skifte tilbage.
Sluk mikrofon.
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises vinduet Indgående opkald.
Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.
Det første opkald parkeres.
Sådan skifter du mellem opkald:
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge
på. Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
Menuen Telefon
På menusiden skal du trykke på Telefon
for at åbne menuen Telefon.
Bemærk: Afhænging af det
skærmbillede, der vises på din nüvi,
kan ikonet for Indgående opkald se
forskelligt ud.
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i menuen
Telefon på din nüvi.
16
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Udførelse af håndfri telefonopkald
Brug af din telefonbog
Visning af din opkaldshistorik
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson)
i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe til
kontaktpersonen.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist
disse opkald. Opkaldene angives i
kronologisk rækkefølge. De seneste
opkald er øverst på listen.
3. Tryk på et emne, og tryk på Ring.
Opkald til et interessepunkt
Opkald til hjemmet
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til din nüvi, indlæses
telefonbogen automatisk i nüvi. Det kan
tage et par minutter, før telefonbogen er
tilgængelig. Overførsel af telefonbogen
er ikke tilgængelig på alle telefoner.
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som du
vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op eller tryk på
telefonnummeret.
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til din nüvi, overføres din
opkaldshistorik automatisk til nüvi. Det
kan tage et par minutter at overføre disse
data til nüvi.
Indtast et telefonnummer til din
hjemmeposition, så du hurtigt kan
ringe hjem.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og tryk på Ring op.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
17
Udførelse af håndfri telefonopkald
Sådan indtastes dit telefonnummer:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg fra
telefonbog (kun tilgængelig, hvis
din telefon understøtter overførsel af
telefonbog).
3. Tryk på OK > Ja. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
BEMÆRK: Hvis du vil redigere en
hjem-position eller et telefonnummer,
skal du trykke på Find? > Favoritter >
Hjem > Rediger.
Sådan ringes til hjemmet:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
18
Opkald med stemmeopkald
Du kan derefter foretage en samtale ved
at sige modtagerens navn.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt
til at lade din telefon “øve” sig i at
genkende dine stemmekommandoer.
Se vejledningen til din telefon.
Telefonstatus
Kontroller batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon ved at
trykke på Telefon > Status.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan lagre filer som f.eks. JPEGbilledfiler i den interne hukommelse på
din nüvi eller på et hukommelseskort.
Bemærk: Din nüvi er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me eller Windows NT®. Den er heller
ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og
ældre versioner. Det er en almindelig
begrænsning for mange USBlagerenheder.
Understøttede filtyper
•
•
•
JPEG- og JPG-billedfiler: se
side 25-26.
Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: se side 45.
Tilpassede GPI POI-filer fra Garmins
POI Loader: se side 46.
Indlæsning af filer
Trin 1: Isæt et
hukommelseskort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte eller fjerne
hukommelseskortet, skal du skubbe
det ind, indtil det siger “klik”.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af
nüvi. Slut det store stik på kablet til en
ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer
på Windows-computere og som
monterede diske på Mac-computere.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Bemærk: På visse operativsystemer
eller computere med flere netværksdrev,
vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se
hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
19
Håndtering af filer
Trin 3: Overfør filer til
din nüvi
Indlæsning af billeder
til fotonavigation
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på
din computer.
2. Marker filen, og klik på Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin”- eller hukommelseskortdrevet eller -disken.
4. Klik på Rediger > Indsæt. Filen vises
på listen over filer i nüvis hukommelse
eller på hukommelseskortet.
Se side 11, og gå til http://connect
.garmin.com/photos for at få yderligere
oplysninger.
Kopier filer fra computeren, og sæt dem
ind i nüvi-drevene.
Trin 4: Udtag og afbryd
USB-kable
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på
på værktøjslinjen
(proceslinjen) eller trække diskikonet
til Papirkurven på Mac-computere.
Fjern din nüvi fra computeren.
20
1. Tilslut din nüvi til computeren.
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos, og log på.
3. Vælg et foto.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Sletning af filer
Tilslut nüvi til din computer, og åbn
nüvi- eller hukommelseskortdrevet/disken. Marker den fil, du vil slette, og
tryk på tasten Delete på computerens
tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke ved, hvad
en fil skal bruges til, skal du ikke slette
den. Hukommelsen i din nüvi indeholder
vigtige systemfiler, som ikke bør slettes.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp,
når du rejser. Fra siden Menu skal du
vælge Værktøjer for at åbne menuen
Værktøjer.
hvor du befinder dig. Tryk på Gem
position for at gemme din aktuelle
position.
Hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger
om brug af nüvi.
MSN® Direct
Du kan kun få adgang til MSN Directindhold med en MSN Direct-modtager
(ekstraudstyr).
Indstillinger
Du kan finde oplysninger om
indstillinger på side 33–39.
Hvis du vil have yderligere oplysninger,
skal du besøge http://garmin.msndirect
.com eller www.garmin.com/traffic. Hvis
du vil købe tilbehør, skal du besøge
http://buy.garmin.com.
Hvor er jeg?
Tryk på Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om den aktuelle position,
herunder hospitaler, politistationer og
brændstof. Dette er en nyttig funktion,
hvis du skal oplyse en redningstjeneste,
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
21
Brug af værktøjerne
ecoRoute™
Se brændstofrapporten
De data, som ecoRoute leverer, er
kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofsrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien.
Se side 23.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute
> Brænd-stofrapport for
at se brændstofrapporten.
Brændstofforbrugsdataene er baseret på
skøn mht. hastighed og accelleration for
et gennemsnitligt køretøj.
Funktionen ecoRoute beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi, CO2fodaftryk og brændstofpris ved navigation
til en destination og indeholder værktøjer
til forbedring af brændstofeffektiviteten.
Første gang du trykker på Værktøjer >
ecoRoute, bliver du bedt om at indtaste
oplysninger om brændstof og kørsel for
dit køretøj.
22
Hvis du har indtastet din køretøjsprofil
og den aktuelle brændstofpris, beregner
din nüvi dit køretøjs gennemsnitlige
brændstoføkonomi, dit CO2-fodaftryk
og prisen på det brugte brændstof.
Tip: For at sikre, at brændstofdata altid
registreres, skal du have din nüvi tændt,
mens du kører.
Tryk på Nulstil for at nulstille dataene.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af værktøjerne
Kalibrer brændstoføkonomien
Juster brændstofprisen
1. Beregn antal miles pr. gallon eller
liter pr. 100 km.
2. Tryk på Kalibrer.
3. Tryk på + og - for at indtaste resultatet
fra trin 1.
4. Tryk på OK.
Tag køretesten
Kalibrer brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrer,
når du fylder din brændstoftank.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofpris, og indtast den aktuelle
brændstofpris. Oplysningen bruges til at
beregne brændstofudgiften for ruter og til
at beregne brændstofrapporter.
Værktøjet Køretest hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved at
bedømme dine kørevaner. Jo højere din
samlede score er i køretesten, jo mere
brændstof kan du spare.
For at tage en køretest skal du trykke på
Værktøjer > ecoRoute > Køretest og
derefter på Start.
Dit samlede resultat er gennemsnittet af
tre resultater:
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
23
Brug af værktøjerne
Accelerationsresultat - modtag point for
gradvis acceleration, mist point for hurtig
acceleration.
Decelerationsresultat - modtag point for
gradvis opbremsning, mist point for hård
opbremsning.
Fartresultat - modtag point for at køre
ved den mest brændstofbesparende
hastighed, som er 72-97 km i timen
for de fleste køretøjer.
Tryk på
på siden Kort for at se
oplysninger om din aktuelle test.
Bladfarven på køretest-ikonet skifter
afhængigt af din præstation i testen.
Mens du får vist oplysningerne, kan du
trykke på Stop > Ja for at stoppe den
aktuelle test.
For at nulstille dine bedste resultater skal
du trykke på Nulstil.
24
Indstil din køretøjsprofil
Du opretter en køretøjsprofil, første gang
du trykker på Værktøjer > ecoRoute.
For at justere køretøjsprofilen skal du
trykke på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil.
Brændstoføkonomi ved bykørsel indtast dit køretøjs gennemsnitlige
brændstoføkonomi ved bykørsel.
Brændstoføkonomi på større veje indtast dit køretøjs gennemsnitlige
brændstoføkonomi ved kørsel på
større veje.
Tip: Du får de bedste resultater ved at
kalibrere din brændstoføkonomi i stedet
for at indstille din brændstoføkonomi for
bykørsel og kørsel på større veje her.
Brændstoftype - vælg en brændstoftype.
Tryk på Nulstil for at nulstille dit køretøjs
profildata.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af værktøjerne
Få vist køretip
Galleri
Se kørerapporten
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist det i et
større format.
3. Tryk på pilene for at få vist alle
billeder.
Der laves en kørerapport for hver rute,
som du kører. Hvis du stopper en rute på
din nüvi, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af et diasshow
Din nüvi kan give dig køretip, så du kan
spare brændstof. Tryk på Værktøjer >
ecoRoute > Tip.
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
For at få vist en kørerapport skal du
trykke på Værktøjer > ecoRoute >
Kørerapport og vælge en rapport. Du
kan se op til
20 kørerapporter på din nüvi. Du kan
også få adgang til kørerapporter i mappen
Rapporter på nüvi-drevet/diskenheden.
Brug galleriet til at få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi eller på et
hukommelseskort.
Tryk på Diasshow for at starte et
diasshow, som viser hvert billede et
øjeblik og derefter skifter til det næste
billede.
Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet. Tryk på Stop for at
vende tilbage til listen over billeder. Tryk
på Fortsæt for at genoptage diasshowet.
Tryk på
og
for at zoome ud
og ind.
Du kan nulstille de indtastede data ved at
trykke på Nulstil.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
25
Brug af værktøjerne
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder oplysninger
om position, skal du trykke på Info og
derefter på Kør! for at oprette en rute
derhen.
Se side 20 for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder til din nüvi.
Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og
slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.
Verdensur
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen, skal
du trykke på byen.
3. Indtast et bynavn, og tryk på Udført.
4. Vælg den rette by, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på Gem.
6. Tryk på Verdens kort for at få vist
et kort. Nattetimer vises i det tonede
område.
26
7. Tryk på Verdens ur for at få vist
urene igen, eller tryk på Tilbage for
at afslutte.
Lommeregner
Tryk på Værktøjer > Lommeregner.
Indtast det første tal i din beregning.
Tryk på en operator (÷, ×, - eller +).
Indtast det næste tal i din beregning.
• Tryk på . for at tilføje en decimal.
• Tryk på ± for at gøre tallet negativt
eller positivt.
• Tryk på % fro at addere eller
subtrahere procentdele af et tal.
• Tryk på C for at slette
indtastningen.
5. Tryk på =.
6. Tryk på C for at udføre en ny
beregning.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af værktøjerne
Måleomregner
1. Tryk på Værktøjer > Måle omregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af
mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at
indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
Opdatering af
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest
aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner
> Omregning. Vælg Valuta.
2. Tryk på valuatknapperne, og vælg de
valutaer, du vil opdatere.
3. Tryk på Opdater.
4. Tryk på boksene ved siden af
valutaerne for at indtaste nye kurser.
5. Tryk på Gem for at gemme de nye
kurser. Tryk på Gendan for at bruge
de oprindelige omregningskurser.
Visning af reklamer
Du vil modtage positionsrelevante
reklamer og kuponer, hvis din nüvi®pakke indeholder en trafikmodtager.
Reklamebaserede trafikoplysninger er
kun tilgængelige i USA.
Trafikmodtageren skal tilsluttes en
ekstern strømkilde, og du skal befinde
dig i dækningsområdet for at modtage
reklamebaserede trafikoplysninger.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
27
Brug af værktøjerne
Når en reklame vises på skærmen,
skal du trykke på den for at søge efter
det nærmeste sted, som er tilknyttet
denne reklame. Hvis en reklame
omfatter et kuponikon, skal du trykke
på kuponikonet på siden Kør! for
at modtage en kuponkode. Skriv
denne kode ned, og angiv den, når du
ankommer til positionen.
ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Hvis du vil se en liste over de reklamer,
du har modtaget, skal du trykke på
Værktøjer > Reklamer.
Hvis du vil deaktivere reklamer, skal
du deaktivere trafik. Vælg Værktøjer
> Indstillinger > Trafik, og fjern
markeringen af afkrydsningsfeltet
Aktiver trafik.
28
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af FM-trafik
Brug af FM-trafik
Trafikmodtageren indgår i nogle pakker
i nüvi 205- og 205W-serien og er et
valgfrit tilbehør til alle modeller i nüvi
205- og 205W-serien.
Brug en FM TMC-trafikmodtager til
at modtage trafikoplysninger over FM
Radio Data System. Trafikmodtageren
er indbygget i køretøjets strømkabel.
I USA giver trafikmodtagere, der er
inkluderet i din nüvi-pakke, dig gratis,
reklamebaserede trafikoplysninger,
der ikke kræver et abonnement.
Trafikoplysninger er ikke tilgængelige
på alle markeder. Se side 27 for at få
yderligere oplysninger.
Mini-USB
stik
Intern
antenne
PowerLED
Ekstern
antenne
stik
Adapter til bilens
strømforsyning
Hvis din nüvi har forbindelse til
trafikmodtageren, som er forbundet til
køretøjets strømforsyning, og er inden
for modtageområdet, kan din nüvi
modtage oplysninger om forsinkelser i
trafikken. Der findes flere oplysninger
på www.garmin.com/traffic.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager signalet
fra trafikserviceudbyderen og viser disse
oplysninger på din nüvi.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
29
Brug af FM-trafik
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon i det øvre venstre hjørne af
siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt
efter hvor slem trafikken er på din rute
eller den vej, du aktuelt kører på.
Trafikikon
Alvorlighedsfarvekode
Trafikikonets farve angiver, hvor
alvorlige trafikforsinkelserne er.
Farve
Grøn
Gul
Rød
Beskrivelse
Betydning
Mindre alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Alvorlig
Der forekommer
kødannelse.
Der forekommer
meget kødanMeget alvorlig
nelse, eller
trafikken er gået
helt i stå.
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger
den den aktuelle trafik og prioriterer
automatisk ruten med den korteste
tid. Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner nüvi automatisk ruten igen.
30
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Brug af FM-trafik
Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, skal du
trykke på trafikikonet for at få vist en
fane, hvor du kan se den ekstra tid,
forsinkelsen betyder for din rute. Denne
tid er allerede inkluderet i den anslåede
ankomsttid.
Sådan undgår du manuelt trafik på
din rute:
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på
nærliggende veje.
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort efter
trafikkortet skal du trykke på trafikikonet
og derefter på Vis normalt kort.
Visning af
trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist
en liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne, skal
du trykke på et element på listen.
Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
31
Brug af FM-trafik
Trafikabonnementer
For at tilføje eller forny et trafikabonnement skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du se side 37 og
gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, som følger
med FM-trafikmodtageren (hvis et
sådant fulgte med). Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
32
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre det.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS-simulator – Aktiver simulatoren
for at slukke for GPS-tilstanden og
simulere navigation og spare på batteriet.
Anvendelses måde – Angiv, hvordan du
vil navigere for at optimere ruter: Bil,
Cykel eller Fodgænger.
Enheder – Skift måleenheder til
Kilometer eller Miles.
Tastaturopsætning – Tryk på
QWERTY for et layout som på et
computertastatur, eller tryk på ABC for
et alfabetisk layout. Denne funktion er
kun tilgængelig på widescreen-modeller.
Om – Få vist nüvi-softwareversionsnummeret, enhedens ID-nummer og
lydversionsnummeret. Du skal bruge
disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (se side 45).
Gendan – Gendanner systemindstillingerne.
Ændring af
navigationsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference – Vælg en præference
for at beregne din rute.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
33
Tilpasning af nüvi
Hurtigste tid – Beregn ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
• Korteste distance – Beregn ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
• Direkte linje – Beregn ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
Undgå – Vælg de vejtyper, som du
ønsker at undgå på dine ruter.
•
Gendan – Gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Lys – Juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere
lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Gendan – Gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Opdatering af
tidsindstillingerne
Justering af
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farvevalg – Vælg Dag, hvis du ønsker
en oplyst baggrund, Nat, hvis du ønsker
en mørk baggrund, eller Auto for
automatisk at skifte mellem de to.
34
Skærmprint – Aktiver tilstanden
Skærmprint. Tryk på for at tage et
skærmbillede. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen screenshots på nüvidrevet.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Tid.
Tidsformat – Vælg et tidsformat på 12
timer, 24 timer eller UTC-tidsformatet.
Aktuel tid – Angiv tiden manuelt for din
nüvi. Vælg Automatisk for at få din nüvi
til at indstille tiden ud fra positionen.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Tilpasning af nüvi
Gendan – Gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Ændring af
kortindstillingerne
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Kort.
Stemme – Skift sproget for
stemmemeddelelser.
Kortdetaljer – Juster mængden af
detaljer, der vises på kortet. Visning
af flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Tekst – Skift al skærmtekst til det valgte
sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget af brugerindtastede data
eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatur – Vælg tastatur til dit
sprog. Du kan også ændre tastaturets
sprogindstilling fra ethvert tastatur ved at
trykke på knappen Valg.
Gendan – Gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Kortvisning – Vælg et kortperspektiv.
Spor op – Vis kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord op – Vis kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D – Vis kortet i tre dimensioner
(3D) i Spor op.
Køretøj – Tryk på Skift for at ændre
det ikon, der bruges til at vise din
position på kortet. Tryk på det ikon,
du vil bruge, og tryk derefter på OK.
Download andre køretøjsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
•
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
35
Tilpasning af nüvi
Trip log – Vis eller skjul din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du
trykke på Værktøjer > Brugerdata >
Slet trip log.
gør alle enhedsfunktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og
som kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
Kort info – Vis kortene og versionen
af hvert kort, der er indlæst på din
nüvi. Tryk på et kort for at aktivere
(afkrydsning) eller deaktivere (ingen
afkrydsning) dette kort.
Gendan – Gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når
du gendanner sikkerhedsindstillingerne,
slettes din PIN-kode til Garmin Lock
eller din sikkerhedsposition ikke.
Gendan – Gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Angivelse af indstillinger
for Bluetooth-teknologi
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Ændring af sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock – Aktiver Garmin Lock™
for at låse din nüvi. Indtast en
firecifret PIN-kode og et sikkerhedssted.
Du kan finde flere oplysninger på
side 41.
Sikker kørsel – Tænd eller sluk for
funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel
36
Forbindelser – Tryk på Tilføj > OK
for at parre med en mobiltelefon, som
har trådløs Bluetooth-teknologi. Se
side14-18. Tryk på Skift for at oprette
forbindelse med en anden telefon.
•
Opgiv – Vælg den telefon, du vil
afbryde forbindelsen til, og tryk
på Ja.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Tilpasning af nüvi
Fjern – Vælg den telefon, der skal
slettes fra nüvi-hukommelsen, og
tryk på Ja.
Bluetooth – Tænd og sluk Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet
vises på siden Menu, hvis Bluetoothkomponenten er aktiveret. Hvis du
vil forhindre en telefon i at oprette
forbindelse automatisk, skal du trykke
på Deaktiveret.
•
Ændring af indstillinger
for alarmpunkter
Du skal have indlæst alarmpunkter
(f.eks. brugerdefinerede interessepunkter
eller en sikkerhedskameradatabase)
for at kunne justere indstillingerne
for alarmpunkter Se side 46. Tryk
på Værktøjer > Indstillinger >
Alarmpunkter.
Kaldenavn – Angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på Udført.
Alarm punkter – Aktiver eller
deaktiver advarslerne, når du nærmer dig
brugerdefinerede interessepunkter eller
sikkerhedskameraer.
Gendan – Gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke
oplysningerne om parring.
Gendan – Gendan indstillingerne for
alarmpunkter.
Visning af oplysninger om
trafikabonnement
Trafikmodtageren indgår i nogle pakker
i nüvi 205- og 205W-serien. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
37
Tilpasning af nüvi
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj for
at tilføje et abonnement.
Europæiske indstillinger
Aktuel – Vælg den udbyder, der skal
bruges. Tryk på Auto for at bruge den
bedste udbyder i området, eller vælg at
bruge en bestemt udbyder.
Find flere – Søg efter yderligere
udbydere af TMC-trafik. Du kan øge
søgetiden ved at trykke på Ja for at rydde
udbyderlisten.
Abonnementer – Få vist dine FMtrafikabonnementer og udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et
abonnement.
38
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som følger med
FM-trafikmodtageren (hvis et sådant
fulgte med). Abonnementet aktiveres
automatisk, efter din nüvi har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra tjenesteudbyderen.
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
2. For enheder uden for USA skal du
trykke på Abonnementer > Tilføj.
For enheder i USA skal du trykke på
Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enhedsID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en kode på
25 tegn.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Tilpasning af nüvi
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast
koden, og tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du
fornyer din tjeneste. Hvis du har flere
FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe
dig en ny kode for hver modtager.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
39
Appendiks
Appendiks
Rengøring af
berøringsskærmen
Pleje af din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme
elektroniske komponenter, som kan
beskadiges permanent, hvis de udsættes
for kraftige stød eller vibrationer. Hvis du
vil minimere risikoen for beskadigelse af
din nüvi, skal du undgå at tabe enheden
samt at betjene den i omgivelser med
risiko for stød og vibrationer.
Rengøring af enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer
af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover
rengøring. Rengør enhedens ydre
beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med en
mild opløsning af vand og et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den derefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
40
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Beskyttelse af din nüvi
•
•
•
Du må ikke opbevare nüvi, hvor
den kan udsættes for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det kan
føre til permanent skade på den.
Undgå at udsætte nüvi for vand. Hvis
enheden kommer i berøring med
vand, kan der opstå funktionsfejl.
Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du
kører. Du må aldrig bruge en hård
eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
•
•
•
•
Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke, som
sugekoppen efterlader på forruden.
Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
Brug funktionen Garmin Lock.
Se nedenfor for at få yderligere
oplysninger.
3. Indtast en firecifret PIN-kode og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem. Hvis din nüvi har
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode eller din sikkerhedsposition, skal
din nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Låsning af din nüvi
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder
din nüvi, skal du indtaste PIN-koden
eller køre til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke
reagerer korrekt, skal du kalibrere
berøringsskærmen.
1. Sluk for din nüvi.
2. Hold fingeren på det øverste venstre
hjørne af skærmen, mens du tænder
din nüvi.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
41
Appendiks
3. Slip tænd/sluk-knappen, når Garminskærmen vises.
4. Bliv ved med at holde fingeren
på det øverste venstre hjørne af
berøringsskærmen i 30 sekunder,
indtil en hvid skærm med “Tryk på
prikken” vises.
Nulstilling af nüvi
Afhængigt af hvilken nüvi-model du har,
kan du nulstille din nüvi ved at trykke på
RESET-knappen i bunden af enheden.
Advarsel: Nulstil ikke nüvi med en
kuglepen eller en anden skarp genstand,
da dette kan beskadige enheden eller
batteriet.
Hvis der ikke er en RESET-knap på din
nüvi, skal du skubbe tænd/sluk-knappen
hen i tænd/sluk-position og holde den der
i 8 sekunder.
Opdatering af softwaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og download
WebUpdater til din computer.
42
2. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg
instruktionerne på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker
at udføre en opdatering, downloader
WebUpdater automatisk opdateringen
og installerer den på din nüvi.
Rydning af brugerdata
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for din nüvi.
2. Tryk med fingeren, indtil pop-upvinduet vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Appendiks
Batterioplysninger
•
Batteriikonet
i hjørnet af siden
Menu angiver nüvis batteristatus. Hvis
du vil øge batteriindikatorens præcision,
skal du aflade batteriet helt og derefter
oplade det helt. Afbryd ikke din nüvi,
før den er helt opladet.
Udskiftning af sikringen
Du kan maksimere batterilevetiden ved
ikke at udsætte nüvi for direkte sollys
eller for høje temperaturer i længere tid.
Opladning af din nüvi
•
•
Tilslut bilens strømkabel til miniUSB-stikket på din nüvi og til
stikkontakten i køretøjet. Nøglen
i køretøjet skal muligvis stilles til
ON/ACC, for at nüvi kan lades op.
Slut en AC-adapter (valgfrit tilbehør)
til din nüvi og en almindelig
stikkontakt.
Tilslut din nüvi til en computer
ved hjælp af et USB-kabel. USBkablet indgår i nogle nüvi 205- og
205W-pakker. Der skal være tændt
for computeren, for at din nüvi kan
lades op.
Advarsel: Når du skifter sikringen,
skal du passe på, at du ikke taber de små
dele, og du skal kontrollere, at de sættes
tilbage det korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit
køretøj, skal du muligvis skifte den
sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1. Skru det
sorte, runde
endestykke ud,
og fjern det.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
TIP: Du skal
muligvis
bruge en mønt
til at fjerne
endestykket.
Endestykke
Sølvspids
Sikring
43
Appendiks
2. 2. Fjern sikringen (glas og
sølvcylinder), og erstat den med en
korrekt sikring, der findes på siden af
biladapteren.
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret
i det sorte endestykke. Skru det sorte
endestykke på plads.
Fjernelse af din nüvi og
monteringen
Hvis du vil fjerne din nüvi fra holderen,
skal du holde om holderen og vippe
nüvi-enheden fremad.
Hvis du vil fjerne holderen fra
monteringen, skal du dreje holderen til
højre eller venstre. Tryk på holderen
i denne retning, indtil den løsnes fra
monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne
sugekopmonteringen fra forruden,
skal du skubbe armen imod dig. Træk
knappen på sugekoppen imod dig.
44
Montering på
instrumentbrættet
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
Advarsel: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne,
når monteringspladen er installeret.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af
der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven
på pladen. Skub armen ned (imod
pladen).
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Appendiks
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at
registrere din nüvi på http://my.garmin
.com senest 60 dage efter, at du har
modtaget satellitsignaler, mens du har
kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang
du har modtaget satellitsignaler, mens
du har kørt med din nüvi. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com
/numaps.
Flere kort
Du kan købe flere kort til nüvi. Du kan se
en oversigt over kort, der er kompatible
med din nüvi, ved at gå til produktsiden
for din nüvi på Garmins websted (www
.garmin.com) og klikke på fanen Maps
(Kort).
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPSsatellitsignaler (Global Positioning
System) for at kunne navigere. Hvis
du er inden døre, i nærheden af
høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke
oprette satellitforbindelse. Gå udenfor
til et område, hvor der ikke er høje
forhindringer for at bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på
menusiden grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde
eller slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
45
Appendiks
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan finde flere oplysninger om
valgfrit tilbehør på http://buy.garmin.com
eller www.garmin.com/extras, eller ved
at kontakte din Garmin-forhandler.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede interessepunkter (POI) på din
nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
opmærksomhedsinformation for punkter,
som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder.
Gå til www.garmin.com/extras, og klik
på POI Loader for at installere POI
Loader på din computer. Der findes
yderligere oplysninger i hjælpefilen
til POI Loader. Tryk på F1 for at åbne
hjælpefilen.
46
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI’er.
Hvis du vil ændre indstillingerne
for alarmpunkter, skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Alarmpunkter > Alarmpunktalarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede
POI’er fra din nüvi, skal du slutte din
nüvi til din computer. Åbn mappen
Garmin\poi på nüvi-drevet eller hukommelseskortdrevet. Slet filen poi.gpi.
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder.
Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed.
Til disse områder indeholder nüvi
positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi
advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Appendiks
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du
altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer. Hver region, du køber, har sin egen
udløbsdato.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte hukommelseskortet i din nüvi.
Tryk på Find > Ekstraudstyr. Tryk på
navnet på din Travel Guide for at åbne
den.
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir
giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder som f.eks.
restauranter og hoteller. Hvis du vil
købe tilbehør, skal du gå til
http://buy.garmin.com eller kontakte
din Garmin-forhandler.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
47
Appendiks
Specifikationer
nüvi 205-serien
Fysisk størrelse: B × H × D: 98 × 74,4 ×
19,5 mm (3,86” × 2,93” × 0,768”.)
Vægt: 141,6 g (5,01 oz.)
Skærm: 3,5" diagonal, 320 x 240
pixel; 64K farver, klar liggende
QVGA TFT-skærm med hvidt
baggrundslys, berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde:
32 – 140 °F (0 – 60 °C)
Opladningstemperaturområde:
32 – 113 °F (0 – 45 °C)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2,0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
48
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. ekstra tilbehør
Drift: Maks. 5 W
Batterilevetid: Op til 4 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med HotFix
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sek
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Appendiks
nüvi 205W-serien
Fysisk størrelse: B × H × D: 120,9 ×
74,4 × 19,5 mm (4,76” × 2,93” ×
0,768”.)
Vægt: 168,3 g (5,93 oz.)
Skærm: 4,3" diagonal, 480 x 272
pixel; 64K farver, klar liggende
WQVGA TFT-skærm med hvidt
baggrundslys, berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde:
32 – 140 °F (0 – 60 °C)
Opladningstemperaturområde:
32 – 113 °F (0 – 45 °C)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort. Data
gemmes på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2,0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. ekstra tilbehør
Drift: Maks. 5 W
Batterilevetid: Op til 4 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med HotFix
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
49
Appendiks
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt overholder
de essentielle krav og andre relevante dele
af direktiv 1999/5/EF. Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen, skal du gå
til webstedet for dit Garmin-produkt på
www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur, organisering
og kode er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må eksportere
eller reeksportere produktet til noget land, der er i
strid med USA’s love om eksportregulering.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder
til softwaren forbliver hos Garmin.
50
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol. Tør efter
med en ren, tør klud. Monter sugekoppen som beskrevet på side 2.
Min nüvi kan ikke oplades i
mit køretøj.
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (se side 43–44).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes.
Din nüvi kan kun oplades mellem 32 og 113 °F (0 og 45 °C). Hvis
din nüvi placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den
ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved
at skrue ned for baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle
mine brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm,
mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at
afbryde opladningen).
Berøringsskærmen
reagerer ikke på mine tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 41-42.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
51
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en
nüvi, der er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare
diskdrev under Denne computer.
Min computer registrerer
aldrig, at nüvi er tilsluttet.
1.
2.
3.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows
have problemer med at tildele drevbogstaver til dine nüvi-drev.
Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevbogstaver.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden af
det hotel, jeg skal overnatte
på i fremtiden?
1.
2.
3.
4.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til min nüvi.
Kontroller, at du har en nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, eller
285W.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Kontroller, at
Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret.
Kontroller, at din telefon er tændt, og at det er mindre end 10 m
væk fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
52
Fjern USB-kablet fra computeren.
Sluk for din nüvi.
Slut USB-kablet til en USB-port på din computer og
din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand. Sørg for at slutte nüvi direkte til en
USB-port og ikke en USB-hub.
Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
Find hotellet, og tryk på Kør!.
Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på
dit hotel, vises først.
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kortvisning 35
A
adresser 6
advarsler
sikkerhedskamera 46
aktuel position, gemme 9
alarmpunktalarm 37
alarmpunkter
advarsler 37
indstillinger 37
angive din position 10
anvendelsesmåde 33
B
baggrundsfarve 34
batteri 43, 51
status 3
batterioplysninger 43
berøringsskærm
indstillinger 34
kalibrere 41, 51
rengøre 40
Bluetooth-teknologi 14–18
indstillinger 36
parre med telefon 14
slette en telefon 37
brændstofpris, indtast 23
Brændstofrapport 22
Brugerdata 26
brugerdata, slette 42
brugerdefinerede interessepunkter 46
C
computerforbindelse 19
cykelnavigation 33
D
decelerationsresultat 24
detailkort 36
diakritiske tegn 8
direkte linje, ruteplanlægning
11, 34
displayindstillinger 34
drejliste 13
E
ecoRoute™ 22
Brændstofrapport 22
Kalibrer 25
kørerapport 25
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Køretest 23
tip 25
ekstraudstyr 46–47
enheds-ID 33
F
fartbegrænsningsikon 12
fartresultat 24
Favoritter 9
fejlfinding 51
filer 19–20
overføre 20
slette 20
understøttede typer 19
Find 6
finde steder 4
bruge fotos 11–12
efter adresse 6
efter koordinater 11
efter navn 8
efter postnummer 6
gemte steder (Favoritter) 9
nær en anden position 8
nylige valg 9
fjerne holderen 44
flere kort 45
FM-trafikmodtager 29
53
Indeks
fodgænger, navigationstilstand 11, 33
fotonavigation 11–12
indlæse billeder 20
G
Garmin Lock 36, 41
Garmin Travel Guide 47
gårute 11, 33
gemme
din aktuelle position 9,
10, 21
steder, du finder 9
gennemse kortet 10
geo-skattejagt 11
GPS
om GPS 3, 45
sluk/tænd 33
H
håndfri telefonfunktioner
14–18
Hjælp 21
hjælp på enhed 21
hjem
angive en position 6
telefonnummer 17
hukommelseskort 19
54
Hvor er jeg? 21
indstillinger 35
knappen Kortinfo 36
opdatere 45
version 36
vise 35
zoome 10
I
indgående opkald 15
indstillinger 33–38
gendanne 39
interessepunkter 8
brugerdefineret 46
POI Loader 19
J
JPEG-billedfiler 19
K
kilometer 33
konfigurere 3
koordinater 11
kørerapport 25
Køretest 23
køretøjsprofil 24
Kør! sidefunktioner 7
køre hjem 6
køretøjsikon 35
kort
aktivere detailkort 36
detaljeniveau 35
ekstra 45
gennemse 10
L
låse
nüvi 41
skærm 5
lithiumionbatteri 43, 48, 49
lommeregner 26
lydversion 33
lysstyrke 34
M
maks. fart, nulstille 13
mål, omregne 27
måleomregner 27
MapSource 19, 45
Menu, siden 3
microSD-kort 1
miles 33
montere
fjerne fra holder 44
i forruden 51
på instrumentbræt 44
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Indeks
MSN Direct 21
myGarmin i
N
næste sving 13
navigation 12
indstillinger 33
tilstand 33
nulstille
maksimal fart 13
tripdata 13
nüvi
beskytte 40
kabinet 1
montere 2, 44
oplade 43
rengøre 40
nyligt fundne positioner 9
O
omregne
enheder 27
valuta 27
omvej 5
opbevare nüvi 40
opdatere
kort 45
software 41
opkald
besvare 15
dæmpe 16
historik 17
hjem 17
lægge på 16
ventende opkald 16
oplade nüvi 43, 51
output, lyd 5
overensstemmelseserklæring
50
overføre filer 20
reklamer
vise 27
retningsangivelser sving-forsving 13
retningsanvisninger 13
ruter
afbryde 5
direkte linje 34
præferencer 33
simulere 33
tilføje et stop 5
tilstand 33
P
S
Panoramio-billeder 11
parre en mobiltelefon 14, 15
PIN-kode
Bluetooth 15
Garmin Lock 41
plade til instrumentbrættet 44
pleje af nüvi 40
positionsikon 35
Q
QWERTY-tastatur 33
R
registrere 41
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
satellitsignaler 45
SD-kort 1
sikkerhed
indstillinger 36
position 41
sikkerhedskameradatabase
46
sikker kørsel 36
sikring, skifte 43
simulere en rute 33
skærm
lås 5
lysstyrke 34
skærmbilleder 34
55
Indeks
skoleområdedatabase 46
slette
alle brugerdata 42
brugerdefinerede interessepunkter 46
Favoritter 10
filer 20
liste med nyligt fundne 9
tegn 8
software
licensaftale 50
opdatere 42
version 33
søgeområde 8
specifikationer
205-serien 48
205W-serien 49
Spor op 35
sprogindstillinger 35
stemmeopkald 18
stemmesprog 35
systemindstillinger 33
T
tastatur 8
layout 33
sprogtilstand 8, 35
tastatur på skærmen 8
56
tavs
lyd 5
telefonopkald 16
tekstsprog 35
telefonbog 17
tidsindstillinger 34
tidszone 34
tilbehør 46
tilknytte et foto til en position 10
tilpasse nüvi 33–38
trafik 29
hændelser 30
reklamer 29
tilføje trafikabonnementer 37
tripdata, nulstille 13
trip log 36
triptæller 13
tyverisikring 36, 41
skubbe ud 20
V
vækkeur 47
værktøjer 21–28
verdensur 26
viapunkt, tilføje 5
voice mail 16
W
WebUpdater 42
Z
zoom 10
U
understøttede filtyper 19
undgå
tyveri 41
vejtyper 34
USB 52
lagerenhedstilstand 19
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
Indeks
Brugervejledning for nüvi 205- og 205W-serien
57
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit
Garmin-produkts levetid, skal du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00973-36 Rev. D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising