Garmin | nuvi 2240,GPS,W EU,MINI | Garmin nuvi 2240,GPS,W EU,MINI Ръководство на притежателя

Garmin nuvi 2240,GPS,W EU,MINI Ръководство на притежателя
nüvi 2200/2300/2400 серии
®
ръководство
за ползване със следните модели nüvi:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460
© 2010–2011 Garmin Ltd.или филиалите му
Всички права са запазени. Освен със съобщение тук, никоя част от това ръководство не може
да се възпроизвежда, копира, изпраща, разпространява или записва на какъв да е носител, за
никакви нужди без изришно писмено съгласие на Garmin. Garmin с настоящото дава разрешение
за сваляне на едно копие от това ръководство на хард диск или друго запаметяващо устройство
за разглеждане и печат на едно копие от ръководството, при условие, че е включен пълния
текст от тази бележка за права. Принтването и свалянето са само при условие, че каквото и да е
неоторизирано търговско разпространение или ревизия на това ръководство е строго забрането.
Информацията в този документ може да се промени без предупреждение. Garmin си запазва
правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието без
да е задължен да информира кой да е човек или организация за такива промени и подобрения.
Посетете Garmin Web страницата (www.garmin.com) за текущи обновявания и допълнителна
информация, касаеща използването и работата с този и други продукти на Garmin.
Garmin®, Garmin логото, nüvi®, и MapSource® са търговски марки на Garmin Ltd. или клоновете му,
регистрирани в САЩ и други държави. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps
Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ и trafficTrends™ са запазени марки на Garmin Ltd. или
клоновете му. Те не могат да се ползват без изришното разрешение на Garmin.
Думата и логото Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и ползването им от Garmin е
под лиценз. Windows® и Windows NT® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави. Mac® е регистрирана търговска марка на Apple Computer, Inc.
microSD™ е търговска марка на SanDisk или филиалите му.
Съдържание
Table of Contents
Гласови команди................... 24
nüvi 2200/2300/2400 серии
модели...................................... 1
Стартиране............................... 2
Страници Карта..................... 27
Свързване на уреда със
захранването................................ 2
Монтиране на уреда....................... 4
За myDashboard.............................. 4
Поглед към уреда........................... 5
Главно меню............................ 9
Ползване на главно меню.............. 9
Подреждане на главно меню......... 9
Избор на главно меню...................11
Намиране на локации........... 12
За интересни обекти (POI)........... 12
Въвеждане на У дома................... 15
Търсене на локации..................... 16
Използване на Карта
местоположение ....................... 19
Любими.......................................... 21
Планиране на пътуване............... 22
График на пътуване...................... 22
За гласовите команди.................. 24
Гледане на карта
при навигация............................. 27
Hands-Free разговори.......... 32
За сдвояването на
устройствата............................... 32
Инструменти.......................... 36
Преглед на текущата локация..... 36
Ползване на Помощ..................... 36
За ecoRoute . ................................ 36
Picture Viewer................................ 39
Световен часовник ...................... 40
Калкулатор.................................... 40
Заснемане на екрани.................... 40
Конвертор за мерки ..................... 41
Трафик.................................... 42
Активиране на абонамент............ 42
Трафик приемник.......................... 43
Приемане на трафик
информация............................... 43
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
i
Съдържание
Трафик по маршрута.................... 44
Добавяне на абонамент............... 45
Управление данни................ 47
Типове файлове............................ 47
За картите-памет.......................... 47
Трансфер на файлове към
компютър ................................... 47
Изтриване на файлове . .............. 48
Персонализиране на
уреда....................................... 49
Системни настройки..................... 49
Навигационни настройки.............. 50
Предпочитания за маршрут......... 51
Настройки на екрана.................... 54
Настройки на езика....................... 55
Преглед на картна
информация .............................. 55
Bluetooth настройки...................... 55
Позволяване на трафик............... 56
Възстановяване на
настройките................................ 56
Допълнение........................... 57
Уредът Ви може да се захранва
по три начина............................. 57
За GPS сигналите......................... 57
Грижа за уреда.............................. 57
Заключване на уреда................... 59
Изтриване на потребителски
данни........................................... 60
Смяна на бушон на захранващ
кабел........................................... 60
Монтиране на табло..................... 61
Отдтраняване на уред, адаптер и
монтажно ................................... 61
За nüMaps Lifetime . ..................... 62
Поръчка на допълнителни
карти........................................... 63
Потребителски POI....................... 63
Поръчка на аксесоари.................. 64
Свързване с Garmin продуктова
поддръжка.................................. 64
Вие може да се свържете с Garmin
Product Support ако имате
въпроси за Вашия уред............. 64
Проблеми и решения .................. 65
Кабели за захранване.................. 57
ii
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
nüvi 2200/2300/2400 серии модели
nüvi 2200/2300/2400 серии модели
Не всички функции се поддържат от всички модели. Посетете www
.garmin.com или прегледайте съдържанието на кутията на продукта за
повече информация.
Модели с “LT,” “LM,” и “LMT” в имената включват доживотни
абонаменти. Вижте страници 42 и 62.
Модел
Bluetooth©
технология
Асистент
за лента
Поглед История
кръстона
вище
трафик
Гласови
команди
2200
✓
2240/2250
Europe само
Europe
само
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2360
✓
✓
✓
✓
✓
2370
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2300
2310
2340/2350
2440/2450
2460
✓
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
✓
1
Стартиране
Стартиране
Свързване на уреда
със захранването
 ВНИМАНИЕ
ижте Важна информация за
В
продукта и безопасността в
кутията.
1. Свържете уреда със
захранването на колата (стр. 2).
2. Монтирайте уреда (стр. 4).
3. Регистрирайте уреда (стр. 5).
4. Проверете за ъпдейти.
• Софтуерни ъпдейти (стр. 5).
• Безплатен ъпдейт на картата
(стр. 5).
2
 ВНИМАНИЕ
Този продукт съдържа литиевойонна батерия. За превенция
от нараняване или повреда на
уреда, причинена от батерията,
не излагайте уреда на високи
температури, сваляйте го,
когато излизате от колата и не го
оставяйте на директно слънце.
Заредете уреда преди да го
ползвате на батерия.
1. Поставете навигатора така, че
долната му страна да съвпадне
с жлебовете на адаптера.
2. Завъртете уреда назад, докато
щракне в адаптера.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Стартиране
5. Ако ползвате трафик приемник,
свържете външната антена
към трафик приемника и я
прикрепете на предното стъкло
чрез нейните вакуумчета.
След свързване на уреда със
захранване, се случва следното.
3. Свържете кабела от комплекта
➊ с USB конектора ➋ на
монтажното устройство.
➋
➊
4. Свържете другия край със
захранващия изход на колата.
• Уредът се включва.
• Уредът локализира
спътникови сигнали. Ако
поне едно барче е зелено
, уредът е локализирал
спътникови сигнали.
БЕЛЕЖКА: Уредът трябва
да е на открито с чист
поглед към небето.
• Уредът се зарежда докато
шофирате. Иконка
в
статус бара показва статуса на
вътрешната батерия.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
3
Стартиране
Монтиране на уреда
бележка
Преди да монтирате устройството,
прочетете Важна информация
за продукта и безопасността за
информация къде има забрани за
монтиране на уред на стъкло.
1. Отстранете защитното фолио от
вакуумчето.
2. Почистете и изсушете предното
стъкло и вакуумчето с кърпа
без власинки.
3. Притиснете вакуумчето към
предното стъкло.
4. Докато притискате, завъртете
езичето към стъклото.
5. Вкарайте адаптер ➊ в рамото
на монтажното устройство ➋.
4
➊
➋
За myDashboard
Ползвайте софтуер myDashboard
за да регистрирате уреда си, да
проверите за ъпдейти на софтуер и
карта, да свалите ръководство и да
получавате помощ при възникване
на въпроси.
Инсталиране myDashboard
1. Свържете USB кабела с microUSB конектора на уреда..
2. Свържете USB кабела с USB
порта на компютъра Ви.
3. Идете на www.garmin.com
/dashboard.
4. Следвайте екранните
инструкции.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Стартиране
Регистриране на уреда
1. В myDashboard, кликнете
Register Now.
2. Следвайте екранните
инструкции.
Обновяване на софтуера
1. Отворете myDashboard (стр. 4).
2. В Software Updates, кликнете
Update Now.
3. Следвайте екранните
инструкции.
nüMaps Guarantee™
Ако се регистрирате в http://
my.garmin.com в рамките на 90
дни от датата на локализиране
на спътници при шофиране,
имате право на едно безплатно
обновяване на картата. Идете на
www.garmin.com/numaps.
2. Регистрирайте уреда (стр. 5).
3. В Map Updates, кликнете
Update Now.
4. Следвайте инструкциите.
Поглед към уреда
Всеки модел има бутон за
включване ➊ и microSD™ ➋ слот.
nüvi 2200
➊
➋
nüvi 2300/2400
Обновяване на карти
1. Отворете myDashboard (стр. 5).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
➊
➋
5
Стартиране
USB конектори на уредите
Ползвайте USB конектора
на уреда, за да го свързвате с
компютър и захранване на кола.
Изключване на уреда
1. Натиснете и задръжте бутона
Power за четири секунди.
2. Натиснете Off.
USB конектора е на различни
места при nüvi 2200, 2300, и 2400
моделите.
Заключване на екрана
Тази опция е налична само в nüvi
2360. Вие може да заключите
екрана, за да го предпазите от
инцидентни натискания.
mini-USB
конектор
micro-USB
конектор
2200 На задния
капак
Няма
2300 На гърба на
монтажното
Долу на
уреда
2400 Встрани на
монтажното
Долу на
уреда
6
1. Натиснете и бързо пуснете
Power key.
2. Натиснете Lock.
Настройка силата на звука
1. Натиснете Volume.
2. Изберете опция:
• Плъзнете слайдера надясно,
за да настроите силата на
звука.
• Натиснете Volume > за да
спрете звука.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Стартиране
Настройка на яркостта
1. Натиснете Tools > Settings >
Display > Brightness.
2. Натиснете и преместете скрол
бара, за да настроите яркстта на
екрана.
Ползване на екранните
бутони
• Натиснете и задръжте за
бързо връщане към главно
меню.
• Натиснете и за да видите
още опции.
• Натиснете и задръжте и
за по-бързо превъртане на
екрана.
Ползване на екранната
клавиатура
Вижте “Системни настройки” за
да смените разположението на
буквите (стр. 49).
• Натиснете буква, за да я
въведете.
• Натиснете
за шпация.
• Натиснете
за главни/малки
букви.
• Натиснете за изтриване на
символ.
• Натиснете и задръжте за
изтриване на текста.
за избор на
• Натиснете
режим на клавиатура.
• Натиснете
за специални
символи, напр. препинателни
знаци.
• Натиснете
за смяна на
главни и малки букви.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
7
Стартиране
Ориентиране на екрана
БЕЛЕЖКА: Вертикален (портрет)
режим имат nüvi 2360.
Завъртете уреда, за да видите
хоризонтален (пейзаж) или
вертикален (портрет) режим.
8
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Стартиране
Главно меню
Ползване на главно
меню
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
• Натиснете ➊ за смяна на
транспортния режим.
Маршрутът се изчислява
различно на база
транспортния режим.
• Нат. ➋ за намиране на
дестинация.
• Нат. ➌ за да видите картата.
• Нат. ➍ за спиране на
навигация.
• Натиснете ➎ за обход.
• Натиснете ➏ за да се
обадите, когато сте свързан
със съвместим телефон.
• Вижте www.garmin.com
/bluetooth за информация.
• Нат. ➐ за смяна на силата
на звука.
• Натиснете ➑ за меню
помощни и настройки.
Подреждане на главно
меню
На модели 24хх, може да създадете
Ваше меню с добавяне на икони
от други екрани, напр.категории.
Може да редактирате и размера
и разположението на иконите от
главното меню.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
9
Стартиране
Вие може сменяте фабрично
създаденото главно меню с Вашето
персонализирано.
Добавяне на иконки в
главно меню
Главно меню може да съдържа до
15 иконки.
1. Натиснете Tools > Settings >
Custom Main Menu.
БЕЛЕЖКА: Иконки Where To?,
View Map, и Tools се включват
автоматично в главно меню и не
може да ги триете.
2. Натиснете
в квадратчето,
което искате да попълните.
3. Натиснете по иконка.
10
Тя се добавя.
СЪВЕТ: Изберете за да
видите още иконки в категория.
4. Натиснете Save.
Редактиране на иконки
Преди да редактирате
икони, трябва да създадете
персонализирано меню (стр. 10).
1. Натиснете Tools > Settings >
Custom Main Menu.
2. Изберете иконка.
3. Изберете опция.
• Нат.
за изтриване.
• Нат. за увеличаване на
размера й.
Иконата се увеличава 4 пъти
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Стартиране
БЕЛЕЖКА: В главно меню
влизат до 2 големи икони.
• Нат.
за да намалите
икона.
• Плъзнете икона по екрана,
за да я преместите.
> Save.
4. Натиснете
Избор на главно меню
Вие може да превключвате
между фабричното и Вашето
главно меню. Докато ползвате
фабричното, Вашето се помни.
1. Натиснете Tools > Settings >
Custom Main Menu.
2. Изберете Use Default Main
Menu или Use Custom Main
Menu.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
11
Намиране на локации
Намиране на
локации
За интересни обекти
(POI)
Уредът предлага много методи за
намиране на обекти.
• По категория (стр. 12)
• Близо до друга локация
(стр. 14)
• Чрез написване на име (стр. 16)
• По адрес (стр. 16)
• С ползване на картата (стр. 17)
• Чрез други скоро намерени
локации (стр. 17)
• Чрез координати (стр. 18)
• Чрез снимки (стр. 18)
• Чрез любими (стр. 21)
12
Детайлните карти в уреда имат
Интересни обекти (РОI), хотели,
ресторанти, автосервизи и др.
Ползвайте функцията, за да видите
обекти за бизнес и забавление.
Намиране по категория
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest.
2. Изберете категория.
3. При необходимост изберете
подкатегория.
4. Изберете дестинация.
5. Натиснете Go!.
6. Изберете опция.
• Нат. Drive за създаване на
маршрут до там.
• Нат. Walk за изчисляване на
пешеходен маршрут.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Намиране на локации
• Нат. Public Transit за
изчисляване на маршрут с
градски транпорт и пеша.
БЕЛЕЖКА: Трябва да имате
cityXplorer™ карти, за да
ползвате обществен транспорт
(стр. 31).
7. При нужда изберете маршрут
(стр. 20).
Търсене в категория
За да стесните резултатите при
търсене, може да търсите в избрана
категория.
1. В главно меню, натиснете
Where To? > Points of Interest.
2. Изберете категория.
3. Изберете подкатегория.
4. Натиснете .
5. Въведете име или част от него.
6. Натиснете Done.
Добавяне на спирка при
навигация по маршрут
Преди да може да добавите спирка,
трябва да навигирате по маршрут в
автомобилен режим.
1. Докато навигирате, изберете
за връщане в главно меню.
2. Натиснете Where To?.
3. Потърсете локация (стр. 12).
4. Натиснете Go!.
5. Изберете опция:
• Натиснете Add to Current
Route.
• Натиснете Start New Route.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
13
Намиране на локации
Търсене близо до други
локации
БЕЛЕЖКА: Уредът автоматично
търси места, близо до Вашето
текущо място.
1. В главно меню натиснете
Where To? >
> Near.
2. Изберете опция.
3. Изберете Save.
4. При нужда въведете
информация за търсене.
5. Изберете дестинация.
1. Докато навигирате, натиснете
за връщане към главно
меню.
2. Натиснете Detour or Recalc.
Намиране на паркинг
1. В главно меню натиснете
Where To? > Parking > Find
Parking.
2. Натиснете по паркинг.
3. Натиснете Go!.
Намиране на мястото, на което
сте паркирал
Обход
Докато навигирате по маршрут,
Вие може да ползвате обход, за да
избегнете трафик или строителни
работи пред Вас.
В главно меню натиснете
Where To? > Parking > Last
Spot.
БЕЛЕЖКА: Ако маршрута, който
следвате в момента, е единствено
възможен, уредът няма да изчисли
обходен.
14
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Намиране на локации
Запис на мястото на
паркиране
1. Натиснете Where To? >
Parking.
2. Натиснете Parking or Last Spot.
3. Натиснете
> Save.
4. При нужда въведете име.
Спиране на маршрут
Докато навигирате по маршрут,
натиснете > Stop.
Навигация извън пътя
Ако не искате да ползвате пътища
при навигация, ползвайте Off Road.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Нат. Automobile > nüRoute >
Calculation Mode > Off Road >
Save.
Маршрутът ще е права линия
до локацията.
Въвеждане на У дома
Вие може да въведете като “У
Дома” мястото, където се връщате
най-често.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Go Home.
2. Изберете Enter My Address,
Use My Current Location, или
Recently Found.
Отиване към У Дома
Преди да навигирате към дома
си, трябва да въведете мястото.
В главно меню натиснете
Where To? > Go Home.
Ресет на У Дома
1. В главно меню натиснете
Where To? >
> Set Home
Location.
2. Изберете опция.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
15
Намиране на локации
Редактиране на информацията
за У Дома
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites > Home.
2. Натиснете
> Edit.
3. Въведете промените.
4. Натиснете Done.
Търсене на локации
Вие може да търсите локации чрез
екранната клавиатура, с въвеждане
на адрес или координати,
разглеждане на картата и др.
Намиране на локация чрез
изписване на име
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest
> Spell Name.
2. Въведете името или част от
него и натиснете Done.
3. Изберете дестинацията и
натиснете Go!.
16
Намиране на адрес
БЕЛЕЖКА: В зависимост от
версията на вградената карта
в уреда Ви, реда и имената на
бутоните може да са различни от
стъпките по-долу.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Address.
2. Сменете щата, държавата или
провинцията, ако трябва.
3. Натиснете Spell City.
4. Въведете град/пощески код.
СЪВЕТ: Ако не сте сигурни в
град/код, натиснете Search All.
5. Нат. Done.
6. При необходимост изберете
града/кода.
БЕЛЕЖКА: Не всички карти
имат пощенски код.
7. Въведете номера.
8. Натиснете Done.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Намиране на локации
9. Въведете име на улицата.
10. Натиснете Done.
11. Изберете улицата, ако трябва.
12. Изберете адреса, ако трябва.
Разглеждане на списък със
скоро намерени локации
Уредът пази до 50 локации, които
сте намирали.
Разглеждане на картата
• Нат. Where To? > Browse Map.
• Вижте “Using the Location
Map” (стр. 19) за това как да
използвате бутоните на картата.
Изчистване на списъка със
скоро намерени локации
Намиране на локация чрез
картата
В главно меню натиснете
Where To? > Recently Found.
В главно меню натиснете
Where To? > Recently Found >
> Clear > Yes.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
2. Изберете локация. Явява се
информационна кутийка за
локацията.
3. Натиснете по нея.
4. Натиснете Go!.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
17
Намиране на локации
Въвеждане на координати
Ако знаете географските
координати на дестинацията,
Вие може да ги въведете в уреда.
Тази функция е полезна за играта
geocaching.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Coordinates.
2. Изберете поле за въвеждане
на географските ширина и
дължина.
3. Нат. View on Map.
4. Нат. Go!.
Смяна на формата на
координатите
1. В главно меню натиснете
Where To? > Coordinates >
Format.
2. Изберете формат.
18
Ползване на фотонавигация
Вие може да качите снимки с
координатни данни на уреда си и
да създадете маршрут към мястото
им.
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 47).
2. Идете на http://connect.garmin
.com/photos.
3. Следвайте инструкциите в
сайта за да изберете и качите
снимки.
4. Разкачете уреда от компютъра.
5. Включете уреда.
6. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites >
Photos.
Явява се списък със снимки и
информация за мястото им.
7. Изберете снимка.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Намиране на локации
Използване на Карта
местоположение
Локационна карта се отваря след
като сте избрали локация от меню
Where To?.
➊
➏
➋
➌
➍
➐
➎
➑
• Натиснете ➊ за да запишете
локацията в Любими.
• В някои модели, натиснете ➊
за да позвъните в локацията
при уред, свързан с Вашия
съвместим телефон.
• Натиснете ➋ за превключване
между 2-D и 3-D изглед.
• Нат. ➌ за да обърнете изгледа.
• Натиснете информационното
балонче ➍ да повече
информация за локацията.
• Натиснете ➎ за смяна на мащаб
• Натиснете ➏ за връщане в
предишна страница.
• Натиснете и плъзнете ➐ за да
видите други части от картата.
• Натиснете ➑ за да създадете
маршрут към локацията.
Преглед на маршрут на
картата
1. В картата, натиснете
информационното балонче.
2. Натиснете информационната
кутийка на маршрута.
Изтриване на грешни
Интересни обекти от картата
Ако резултатът от търсенето
Ви съдържа стара или невярна
информация, Вие може да изтриете
мястото от по-нататъчни търсения.
1. В картата, натиснете
информационното балонче.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
19
Намиране на локации
2. Натиснете
> Report Error >
Yes.
Рейтинг на интересни
обекти
Където е възможно, Вие може да
сменяте рейтинга на интересен
обект.
1. В локационната карта натиснете
информационното балонче.
Ако има рейтинг, ще видите
звездички под адреса на
локацията.
2. Натиснете по тях, за да смените
рейтинга.
Рейтингът е променен.
Редактиране на телефонен
номер
1. В локационната карта натиснете
информационното балонче.
2. Натиснете
> Edit Phone
Number.
20
3. Въведете правилния телефонен
номер и натиснете Done.
Преглед на много маршрути
БЕЛЕЖКА: Вижте (стр. 52) как
да позволите преглед на много
маршрути.
1. В локационната карта натиснете
Go! и, при нужда, изберете
Drive (стр. 12).
Явява се карта с По-бърз,
По-кратък, По-икономичен
маршрути.
2. Използвайте екранните бутони,
за да изберете маршрут (стр. 7).
3. Натиснете Go!.
Въвеждане на симулирана
локация
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > GPS
Simulator > On.
2. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Намиране на локации
3. Изберете зона от картата.
Информационна кутийка за
локацията се явява.
4. Натиснете
> Set Location.
Любими
Вие може да запишете локации в
Любими, за да ги намирате бързо
и да навигирате към тях. У Дома
също е записано в Любими.
Записване на локация в
Любими
1. В картата натиснете върху
иконката на колата.
2. Натиснете Save.
3. Въведете име.
4. Натиснете Done.
Локацията е записана в Любими.
Записване на локация в
Любими
1. Изберете локация (стр. 12).
2. В локационната карта натиснете
> Save > OK.
Намиране на Любими
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. Изберете категория при нужда.
3. Изберете записана локация.
Редактиране на Любими
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. Изберете категория при нужда.
3. Изберете Любимо място.
4. Натиснете
> Edit.
5. Изберете опция:
• Натиснете Name.
• Натиснете Phone Number.
• Натиснете Categories за да
редактирате категория.
• Натиснете Change Photo за
да запишете снимка
(стр. 39).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
21
Намиране на локации
• Натиснете Change Map
Symbol за да смените
символа на мястото.
6 Редактирайте информацията.
7. Натиснете Done.
Изтриване на Любимо място
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. Изберете категория при нужда.
3. Изберете любимо място.
4. Натиснете
> Delete > Yes.
Планиране на пътуване
Вие може да планирате и
запишете маршрут до множество
дестинации.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Натиснете .
3. Натиснете Select Start
Location.
22
4. Потърсете локация (стр. 12).
5. Натиснете Select.
6. Натиснете
за да добавите
локации.
7. Натиснете Next.
8. Въведете име.
9. Натиснете Done.
График на пътуване
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Нат.по запаметено нътуване.
➊
➋
3. Натиснете по опция:
• Натиснете ➊ за да
смените часа на тръгване,
продължителността, или
времето на пристигане.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Намиране на локации
• Натиснете ➋ за да смените
транспортно средство или
предпочитания за маршрут
за съответната част от
маршрута.
• Натиснете Map за да видите
маршрута на картата.
Навигация по записан път
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете записан път.
3. Натиснете Go!.
4. При подкана, изберете маршрут
(стр. 20).
• Натиснете Edit Destinations
за да добавите или изтриете
локации, или за да смените
подредбата им.
• Натиснете Delete Trip.
• Натиснете Optimize Order
за да подредите спирките по
пътя си по най-ефективния
начин.
Редактиране на записан път
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете записан път.
3. Натиснете .
4. Изберете опция:
• Натиснете Rename Trip.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
23
Гласови команди
Гласови команди
За гласовите команди
БЕЛЕЖКА: Гласовите команди
не са достъпни на всеки език и във
всеки регион.
Гласови команди поддържат nüvi
2360, 2370, and 2460.
Гласовите команди Ви
позволяват да управлявате уреда
с произнасяне на думите, които
виждате на екрана или чрез някои
команди. Списъка с гласови
команди Ви дава достъпните
команди, които може да ползвате.
24
Въвеждане на фраза за
събуждане
Фразата за събуждане е дума или
израз, които произнасяте, за да
активирате гласовите команди.
Фразата по подразбиране е Voice
Command.
1. В главно меню натиснете Tools
> Voice Command > Customize
Phrase.
2. Въведете нова фраза за
събуждане.
3. Натиснете Done.
Активиране на гласовите
команди
Кажете фразата за събуждане.
Явява се меню Voice Command.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Гласови команди
Съвети за ползване на
гласови команди
• Говорете с нормален глас,
обърнати към уреда.
• Казвайте командите както се
явяват на екрана.
• Отговаряйте на гласовите
въпроси от уреда при нужда.
• Увеличете дължината на
фразата за събуждане, за да
намалите вероятността от
инцидентно активиране на
гласовите команди.
• Кажете Exit за да приключите.
• Ще чуете двукратен звук при
начало и край на гласови
команди.
• Ако горе в дясно се яви
уредът не е готов за Вашата
команда.
, може да
• Когато се яви
кажете командата
Навигиране към популярни
локации чрез гласови
команди
Вие може да кажете имената
на популярни, добре известни
дестинации.
1. Кажете фразата за събуждане.
2. Кажете Find by Name.
3. Чуйте гласовата покана на
уреда и кажете името на
локацията.
Явява се списък с популярни
локации.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
25
Гласови команди
4. Кажете номера на реда.
5. Кажете опция:
• Кажете Navigate за да
навигирате натам.
• Кажете Call за да позвъните
на мястото, когато сте със
съвместим телефон.
1. В главно меню натиснете Tools
> Voice Command > .
2. Натиснете Mute Instructions >
Enabled.
Забраняване на гласова
команда
Вие може да забраните гласови
команди, това Ви предпазва
от инцидентно отваряне на
програмата за гласови команди,
докато разговаряте.
1. В главно меню натиснете Tools
> Voice Command > .
2. Натиснете Voice Command >
Disabled.
Намиране на адрес
1. Кажете Voice Command.
2. Кажете Find Address.
3. Следвайте екранните
инструкции.
Заглушаване на инструкции
Вие може да забраните гласовите
напомняния за Гласови команди
без да заглушавате уреда.
26
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Страници Карта
Страници Карта
Гледане на карта при
навигация
бележка
Иконката за ограниченията в
скоростта е само информационна.
Тя не отменя Вашата отговорност
да се съобразявате с пътните
знаци и правила винаги. Garmin
не носи отговорност за каквито и
да е глоби и актове, които може
да получите, ако пропуснете да се
съобразите с пътните знаци.
Маршрутът е отбелязан с лилава
линия. Карираното флагче маркира
Вашата дестинация.
Докато пътувате, уредът Ви води
към дестинацията с гласови
команди и стрелки по картата,
както и с посоки горе на екрана.
Ако излезете от оригиналния
маршрут, уредът преизчислява
маршрута и Ви дава нови посоки.
Явява се иконка за ограниченията в
скоростта по основните пътища.
Смяна на полетата за данни
1. В картата натиснете по полето
долу в ляво.
2. Изберете типа данни, които
искате да виждате.
3. Натиснете Save.
Смяна на ограничението в
скоростта
1. В картата натиснете иконката за
ограничение в скоростта.
2. Натиснете
и
за да
смените ограничението.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
27
Страници Карта
Ползване на myTrends
Опцията myTrends™ чувства, че се
движите към обичайна дестинация
и показва дестинацията и
очакваното време на движение на
навигационния бар на картата
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Натиснете Automobile >
nüRoute > myTrends > Enabled.
3. Запишете обичайна дестинация,
напр. дома си или работното
място, като Любимо (стр. 21).
4. С включен уред пътувайте
неколкократно към Любимото
място.
5. Когато информация myTrends
се яви на навигационното
барче, натиснете по нея, за
да видите информация за
маршрута.
28
Пътна информация
Страницата с пътната информация
показва текуща скорост и дава
статистика на пътуването Ви.
СЪВЕТ: Ако спирате често,
оставяйте уреда включен, за да
получите точни измервания на
изминалото време на пътуване.
На картата натиснете поле
Speed.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Страници Карта
Ресет на пътна информация
1. В картата натиснете Speed field
> .
2. Изберете опция:
• Когато не навигирате
маршрут, натиснете Reset
All за да нулирате всички
полета без скоростомера.
• Натиснете Reset Trip
Data за да нулирате
информацията на пътния
компютър.
• Натиснете Reset Max. Speed
за да нулирате максималната
скорост.
• Натиснете Reset Trip B за да
нулирате одометъра.
Преглед на списъка със
завои
Когато навигирате маршрут, може
да видите всички завои в маршрута
и разстоянията между тях.
1. Натиснете текстовия бар горе
на картата.
2. Изберете опция:
• Изберете завой на списъка,
за да видите следващия.
• На модели nüvi 2400, ако е
свързан трафик приемник,
натиснете оцветената точка,
за да видите информация
за закъснението заради
трафика (стр. 42).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
29
Страници Карта
• Натиснете
> Show Map
за да видите маршрута по
картата.
Следващ завой
Преди да видите следващ завой,
трябва да навигирате маршрут.
Изглед на кръстопътя
На някои модели изгледа на
кръстопътя се вижда заедно с
лентата, в която трябва да се
движите (стр. 1).
Следващия завой се изобразява на
картата, виждате разстоянието и
времето до него.
На картата натиснете
30
.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Страници Карта
Пешеходна навигационна
карта
В пешеходен режим маршрута Ви
се изобразява на 2D карта.
➊
➌
➋
➊
➍
• Натиснете ➊ за да преминавате
през секциите на маршрута.
• Натиснете ➋ за да видите
маршрута
• Натиснете ➌ за да центрирате
картата спрямо Вашата текуща
локация.
• Натиснете ➍ за смяна на
мащаба.
Опции за ползване на
градски транспорт
Ако имате карти cityXplorer, уредът
изчислява маршрут, като ползва
комбинации от градски транспорт
и ходене пеша.
cityXplorer картите не са включени
в уреда. Вижте http://my.garmin
.com за поръчка на cityXplorer
карти.
Жълтата иконка показва
навигационния метод, използван
във всяка отсечка от маршрута.
Например, когато видите ,
качете се на автобус на това място.
Черните точки по картата показват
спирките на обществения
транспорт по маршрута Ви.
БЕЛЕЖКА: Вие може да
ограничите разстоянието, което
искате да изминете пеша (стр. 51).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
31
Hands-Free разговори
Hands-Free
разговори
Bluetooth® има в някои модели
nüvi. Bluetooth осъществява
безжична връзка между две
устройства, например телефона и
навигацията Ви. За да проверите
дали телефона Ви е съвместим с
навигацията Ви, вижте www
.garmin.com/bluetooth.
За сдвояването на
устройствата
Първия път, когато ползвате двете
устройства заедно, трябва да ги
сдвоите с използване на PIN или
парола.
Телефонът и уредът трябва да са
включени и на разстояние под 10m
един от друг.
32
Сдвояване чрез
телефонните настройки
Вие може да инициирате
сдвояване от телефона. Прочетете
инструкциите му.
1. В главно меню на nüvi,
натиснете Tools > Settings
> Bluetooth > Bluetooth >
Enabled > Save.
2. Позволете Bluetooth на
телефона.
БЕЛЕЖКА: Това може би
е в меню Settings, Bluetooth,
Connections, или Hands-free.
3. Потърсете Bluetooth устройства
чрез телефона.
4. Изберете навигатора от списъка
с устройства.
5. Въведете Bluetooth PIN (1234)
на уреда в телефона.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Hands-Free разговори
Сдвояване чрез
настройките на уреда
1. В главно меню на уреда
натиснете Tools > Settings
> Bluetooth > Bluetooth >
Enabled > Save.
2. Натиснете Add Phone > OK.
3. Позволете Bluetooth на
телефона.
4. Позволете Find Me/
Discoverable/Visible режим на
телефона.
БЕЛЕЖКА: Това трябва да
е в меню Settings, Bluetooth,
Connections, или Hands-free.
На телефона се явява нота за
свързване с уреда.
5. Натиснете OK на уреда.
6. Изберете телефона си от
списъка с уреди.
7. Натиснете OK.
8. Въведете Bluetooth PIN (1234) в
телефона си.
Съвети след сдвояване
• След първото сдвояване
уредите се свързват при всяко
включване.
• Когато телефона Ви се свърже
с уредът, Вие сте готов за
обаждания.
• Когато включите уреда, той
се опитва да се свърже с
последния телефон, с който е
бил свързан.
Приемане на обаждане
• Натиснете Answer.
• Натиснете Ignore за да
откажете обаждане.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
33
Hands-Free разговори
Ползване на уреда при
разговор
При разговор се явява . В
зависимост от екрана на Вашия
уред, иконката може да изглежда
различно.
1. Натиснете >.
2. Изберете опция:
• Натиснете Keypad за да
видите страница клавиатура
ако искате да ползвате
гласова поща.
• Натиснете Handset за да
изключите навигацията, но
да продължите разговора,
ако е частен.
• За да се върнете обратно,
натиснете Handsfree.
• Натиснете Mute за
изключване на звука.
• Накрая натиснете End Call.
34
Набиране на интересен
обект
1. В главно меню натиснете Phone
> Points of Interest.
2. Потърсете желания обект.
3. Натиснете Call.
Набиране на номер
1. В главно меню натиснете Phone
> Dial.
2. Въведете номера.
3. Натиснете Dial.
Въвеждане на вашия номер
Вие може да въведете номер, на
който да звъните винаги, когато
натиснете Call Home.
1. В главно меню натиснете Phone
> Call Home.
2. Натиснете Enter Phone
Number.
3. Въведете номера.
4. Натиснете Done > Yes.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Hands-Free разговори
Уредът набира домашния Ви
телефонен номер.
Позвъняване У Дома
Преди да можете да позвъните
У Дома, Вие трябва да сте въвел
номера.
В главно меню натиснете Phone
> Call Home.
Обаждане чрез гласово
набиране
Преди да започнете да се обаждате
чрез гласово набиране, трябва
да тренирате Вашия телефон
да разпознава Вашите гласови
команди. Преледайте инструкциите
на телефона.
Позвъняване на контакт
Вие може да звъните на контактите
в телефона си, ползвайки
навигацията.
1. Натиснете Phone > Phone Book.
2. Натиснете по контакт.
Проверка на статуса на
телефона
Вие може да проверите нивото на
батерията и силата на сигнала на
телефона си.
В главно меню натиснете Phone
> Phone Status.
1. В главно меню натиснете Phone
> Voice Dial.
2. Произнесете имeто на контакта.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
35
Инструменти
Инструменти
Ползване на Помощ
В главно меню натиснете Tools
> Help за да видите как да
ползвате уреда.
Преглед на текущата
локация
Ползвайте Къде съм аз? (Where Am
I?) за да видите инфо за текущата
Ви локация. Тази функция е
полезна, ако искате да кажете
някому къде сте по спешност.
В главно меню натиснете Tools
> Where Am I?.
Намиране на близки
сервизи
1. В главно меню натиснете Tools
> Where Am I?.
2. Натиснете Hospitals, Police
Stations, или Fuel за да видите
най-близката локация от тази
категория.
36
Търсене на теми за помощ
В главно меню натиснете Tools
> Help > .
За ecoRoute
ecoRoute™ изчислява разход на
гориво, вредние газове и цена
на гориво при навигация към
цел, като предлага опции за
подобряване на ефективността.
Данните от ecoRoute не се отчитат
директно от колата Ви. За по-точни
резултати калибрирайте (стр. 37).
ecoRoute HD аксесоар
Ако свържете с аксесоара ecoRoute
HD, уредът чете реални данни от
автомобила, например съобщения
за грешки, обороти RPM, волтаж
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Инструменти
на акумулатора, а Вие може да
нулерате светлината за проверка на
двигателя. Вижте www.garmin.com
/ecoroute за съвместимост.
Ползване на ecoRoute
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute.
2. Въведете информация за
горивото и километража.
Първия път при ползване на
ecoRoute, трябва да въведете
информация за автомобила Ви.
Калибриране на разхода
Вие може да калибрирате разхода
на гориво, за да получавате
по-точни данни в съответствие
с автомобила и навиците Ви.
Калибрира се при зареждане.
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > At the Pump.
2. Въведете цена на гориво.
3. Въведете колко е изразходвал
автомобила от предишното
зареждане.
4. Въведете изминатото
разстояние от последното
зареждане.
5. Натиснете Next.
Уредът изчислява средния
разход.
За the ecoChallenge
ecoChallenge Ви помага да
икономисате гориво, като
оценява шофьорските Ви навици.
Повече точки в ecoChallenge, поикономично каране. ecoChallenge
събира данни само когато сте в
автомобилен режим.
Резултат в ecoChallenge
В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > ecoChallenge.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
37
Инструменти
За ecoChallenge резултата
Цвета на листото в иконката
ecoChallenge се сменя в зависимост
от шофирането Ви.
• Overall—средни стойности на
скорост, ускорение и спиране.
• Speed—резултат за шофиране
с оптимална скорост с оглед
разход (70-95 км/ч.).
• Acceleration—резултат за меко
и постепенно ускорение. Губите
точки при рязко ускорение.
• Braking—резултат за меко и
постепенно забавяне. Губите
точки при рязко спиране.
Изтриване на ecoChallenge
резултата от картата
На картата натиснете
Settings > Hide.
Ресет на ecoChallenge
На картата натиснете
> Reset.
38
>
>
>
Информация за разход на
гориво
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Fuel Economy.
2. Изберете секция, за да я
увеличите.
Уточняване профила на
автомобила
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Vehicle Profile.
2. Изберете опция за ръчна
настройка:
• Fuel Type
• City Fuel Economy
• Hwy. Fuel Economy
• Fuel Price
СЪВЕТ: За най-добри
резултати калибрирайте разхода
(стр. 37) вместо да въвеждате
фабрични показатели.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Инструменти
За изминатото разстояние
Отчета за изминато разстояние
дава и времето, средния разход на
гориво, стойността на горивото по
време на навигация да дестинация.
Отчета се създава за всеки
маршрут. Ако спрете да
навигирате, отчета се създава за
изминатото разстояние.
Преглед на отчета
Вие може да прегледате записани
отчети в уреда. Вие може да ги
получавате и в директория Reports
в драйвера на уреда
(стр. 47).
1. В главно меню натиснете Tools
> Mileage Report.
2. Изберете отчет.
Ресет на ecoRoute данни
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute.
2. Изберете категория.
3. Натиснете
> Reset.
Picture Viewer
Вие може да разгледате снимките,
които сте записали в паметта или
на SD карта. Вижте стр. 47 за това
как да качвате снимки в уреда
В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
• Със стрелките се движете
между снимките.
• Изберете снимка, която да
увеличите.
• Натиснете за да видите
слайд шоу.
• Натиснете по екрана, за да
спрете слайд шоуто.
Поставяне на снимка като
фон
1. В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
39
Инструменти
2. Изберете снимка.
3. Натиснете
> Set as
Wallpaper.
4. Ползвайте екранните бутони за
да позиционирате фона.
5. Натиснете Save.
Гледане на часовника
В главно меню натиснете Tools
> World Clock > .
Нощните часове се явяват в
тъмно.
Изтриване на снимки
1. В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
2. Изберете снимка.
3. Натиснете
> Delete > Yes.
В главно меню натиснете Tools
> Calculator.
Световен часовник
1. В главно меню натиснете Tools
> World Clock.
2. Изберете име на град.
3. Въведете ново име на град.
4. Натиснете Done.
5. При нужда изберете град.
40
Калкулатор
Заснемане на екрани
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Display >
Screenshot > Enabled.
2. Натиснете за да снимате.
Снимката се запаметява в
screenshots директорията на уреда
(стр. 47).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Инструменти
Конвертор за мерки
1. В главно меню натиснете Tools
> Unit Converter.
2. Изберете квадратчето, което
е до Convert, изберете мерна
единица, натиснете Save.
Явяват се две мерни единици.
3. Изберете единицата, която
искате да конвертирате, и
натиснете Save.
4. Изберете втората мерна
единица и натиснете Save.
5. Въведете стойност.
6. Натиснете Done.
Ръчно въвеждане на
валутни курсове
Вие може да обновявате валутните
курсове ръчно, за да са винаги
актуални.
1. В главно меню натиснете Tools
> Unit Converter.
2. Изберете квадратчето, което е
до Convert.
3. Изберете Currency, после
изберете Save.
4. Изберете квадратчето долу на
екрана, което показва текущия
курс.
5. Изберете квадратчето, което е
до валутата.
6. Въведете стойност и натиснете
Done.
7. Натиснете Done.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
41
Трафик
Трафик
бележка
Garmin не носи отговорност за
точността или данните в трафик
информацията.
Уредът може да приема FM
Traffic Message Channel (TMC)
трафик информация, която Ви
предупреждава за инциденти и
забавяния по маршрута. Някои
модели имат FM TMC трафик
приемник, вграден в кабела за
захранване и имат доживотен
трафик абонамент. Абонаментът се
активира автоматично. Не е нужно
да правите нищо повече.
За информация за трафик
приемници и зони на покритие,
посетете www.garmin.com/traffic.
42
Активиране на
абонамент
Абонаментът се активира
автоматично след като уредът Ви е
локализирал спътникови сигнали
и е в зона на приемане на трафик
информация.
Доживотни абонаменти
Някои модели имат следните
доживотни възможности.
LT
Моделът включва
доживотен трафик
абонамент и трафик
приемник.
LMT
Моделът включва
доживотни абонаменти
за нови карти nüMaps
Lifetime™, трафик
(стр. 62), и трафик
приемник.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Трафик
Трафик приемник
➊
➋
➌
➍
Приемане на трафик
информация
➎
➊
Mini-USB конектор
➋
➌
Конектор на външна
антенаr
Вътрешна антена
➍
Светлина за захранване
➎
Адаптер за захранване от
автомобил
Когато приемника е в район с
предаване на трафик, уредът
започва да изобразява трафик
информация.
Трафик приемникът и уредът
трябва да са в обхвата на предаване
на FM станция.
1. Свържете трафик приемника с
външно захранване.
2. Свържете трафик приемника с
уреда.
БЕЛЕЖКА: Отопляеми
(метализирани) стъкла може да
намалят качеството на приемане на
трафик приемника.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
43
Трафик
За трафик иконката
Когато получавате трафик
информация, на екрана се явява
трафик иконка. Тя сменя цвета си в
зависимост от трафик условията.
Цвят Трафик
Зелен Слаб
Жълт Среден
Червен Висок
Сив
Няма
данни
Значение
Трафикът
се движи
свободно.
Трафикът се
движи, но има
забавяния.
Трафикът не
се движи или
се движи много
бавно.
Няма трафик
информация.
Трафик по маршрута
При изчисляване на маршрут,
уредът преценява трафика и
автоматично оптимизира маршрута
44
за най-кратко време. Ако има
няколко закъснения по пътя Ви при
навигация, уредът автоматично
преизчислява маршрута.
Уредът може да продължи да
навигира през трафика, ако няма
алтернативен маршрут.
Ръчно избягване на трафик
по маршрута
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic On Route.
3. Ползвайте стрелките, за да
видите закъсненията по пътя
Ви.
4. Натиснете
> Avoid.
Карта на трафика
Трафик картата показва цветно
кодиран трафик поток и
закъснения по пътищата около Вас.
1. На картата натиснете
.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Трафик
2. Натиснете Traffic Map за да
видите трафик картата.
Търсене на закъсненията
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic Search за да
видите списък с пътища със
закъснения.
3. Изберете елемент от списъка, за
да видите закъсненията по този
път.
4. Ако има повече от едно
закъснение, ползвайте
стрелките, за да видите
останалите.
Добавяне на абонамент
Вие може да си поръчате трафик
абонамент за други региони и
държави.
1. В главно меню натиснете Tools >
Settings > Traffic.
2. Изберете опция:
• За не-американски уреди
натиснете Subscriptions >
.
• За Северноамерикански
уреди натиснете .
3. Напишете си ID номера на FM
трафик приемника.
4. Идете на www.garmin.com
/fmtraffic за да поръчате
абонамент и вземете 25 символен код.
5. Натиснете Next на уреда.
6. Въведете кода.
7. Натиснете Done.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
45
Трафик
Кода не може да се използва
повторно. Вие трябва да
получите нов код всеки път,
когато обновявате абонамента
си. Ако имате много FM трафик
приемници, Ви трябва код за всеки.
За офертите
През трафик приемника може
да получавате оферти и купони,
базирани на мястото, на което сте.
Опцията е активна само в САЩ.
Трафик приемника трябва да е
свързан със захранване и уред, за
да показва трафик информация.
Вижте раздела конфиденциалност
в www.garmin.com/privacy/
за важна информация за
конфиденциалност.
Преглед на оферти
 внимание
Не се опитвайте да пишете номера
на купони, докато шофирате.
1. Изберете офертата, която Ви
интересува, за да видите
най-близкото място, където се
предлага.
2. Ако офертата е с иконка,
натиснете по нея, за да
получите купон код.
3. Запишете кода и го представете
при пристигане на мястото.
Преглед на списък с оферти
В главно меню натиснете Tools
> Offers.
Забрана трафик и оферти
IЗа да забраните офертите, трябва
да забраните трафика.
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic > Disabled.
46
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Управление на данни
Управление данни
Вие може да пазите файлове, напр.
JPEG снимки, на уреда. Уредът има
слот за карта-памет за още данни.
БЕЛЕЖКА: Уредът не е
съвместим с Windows® 95, 98, Me,
Windows NT®, и Mac® OS 10.3 и
по-ранни.
Типове файлове
Уредът поддържа следните типове
файлове:
• JPEG и JPG (стр. 39)
• Карти и GPX файлове с точки
от MapSource® (стр. 63)
• GPI потребителски POI
файлове от Garmin POI Loader
(стр. 63)
За картите-памет
Вие може да си купите карти
от всеки IT магазин или да
си поръчате от Garmin с
предварително инсталирани карти.
(www.garmin.com/trip_planning).
Освен за пътни карти, паметта
може да съхранява снимки,
геокеш точки, маршрути, точки, и
потребителски POI.
Уредът поддържа microSD™ и
microSDHC флаш памети.
Инсталиране на карта-памет
1. Вкарайте картата в слота.
2. Натиснете докато кликне.
Трансфер на файлове
към компютър
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 4).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
47
Управление на данни
Уредът и картата-памет се
явават като драйвери в My
Computer на Windows и като
mounted volumes на Mac
компютри.
БЕЛЕЖКА: Някои компютри
с много драйвери може и да
не покажат nüvi драйверите.
Проверете Help файла за
компютъра си.
2. Потърсете файла на компютъра.
3. Идете на него.
4. Кликнете Edit > Copy.
5. Отворете “Garmin” директория
или тази на картата.
6. Изберете Edit > Paste.
Файла се явява като част от
файловете в уреда и картата.
Отстраняване на USB кабел
1. Направете следното.
48
• За Windows компютри,
кликнете иконка
на
системния ред.
• За Mac компютри, плъзнете
иконка volume в Trash .
2. Отстранете кабела от
компютъра.
Изтриване на файлове
бележка
Ако не знаете смисъла на файл,
НЕ го трийте. В уреда има важни
системни файлове, които НЕ
трябва да триете.
1. Отворете “Garmin” директория.
2. Отворете поддиректория, ако
трябва.
3. Изберете файл.
4. Натиснете Delete клавиша на
клавиатурата си.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Персонализиране
на уреда
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings.
2. Изберете категория.
3. Изберете настройка.
Системни настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > System.
• GPS Simulator—спира
приемане на сигнали и пази
тока в батерията.
• Units—позволява да сменяте
мерни единици.
• Time Format—позволява да
изберете 12-часа, 24-часа, или
UTC изобразяване на часа.
• Current Time—позволява
ръчно да настроите часа.
• Safe Mode—забранява всички
функции, които изискват
операторско внимание, за да не
пречат при шофиране.
• Garmin Lock—заключва уреда
(стр. 59).
• About—показва версията на
софтуера, ID номера на уреда и
още софтуерна информация.
БЕЛЕЖКА: Вие се нуждаете
от тази информация при
ъпдейтване на системния
софтуер или при поръчка на
допълнителни карти (стр. 63).
• EULAs: изобразяват се
споразуменията с краен
потребител.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
49
Персонализиране на уреда
Навигационни
настройки
Автомобилни настройки
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Automobile.
• nüRoute™—сменя настройки на
маршрута (стр. 51).
• Map Detail—ниво на детайли в
картата. Повече детайли правят
изчертаването на картата побавно.
• Map View—установява
перспективата на картата.
• Map Theme—сменя цвета на
данните в картата.
• Map Data Layout—сменя
количеството данни, видими на
картата.
50
• Vehicle—сменя иконката, която
представя Вашето положение
на картата. Посетете www
.garmingarage.com за още
иконки
• Trip Log
◦◦ Show on Map—изобразява
следата на движението Ви
на картата.
◦◦ Clear Trip Log
Смяна на перспективата
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Automobile > Map View.
2. Изберете опция:
• Натиснете Track Up за 2D
изглед с посока на движение
нагоре.
• Натиснете North Up за 2D
изглед със Север нагоре.
• Натиснете 3-D за 3D изглед
на картата.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Пешеходни настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Navigation > Pedestrian.
• Limit Walking—контролира
броя на пешеходните участъци
в маршрута.
• Public Transit—избягва
избрания обществен транспорт.
• Trip Log—изобразява следата
на движението Ви на картата.
◦◦ Show on Map—изобразява
следата на движението Ви
на картата.
◦◦ Clear Trip Log
Избягване на вид транспорт
БЕЛЕЖКА: Видове транспорт
може да избирате при инсталирани
cityXplorer карти (стр. 31).
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Pedestrian > Public Transit.
2. Изберете кой тип транспорт
искате да избегнете.
3. Натиснете Save.
Предпочитания за
маршрут
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Navigation > Automobile
> nüRoute > Calculation Mode.
Изчисляването се базира на
ограничения в скоростта и данните
за ускоряването за даден път.
• Faster Time—изчислява се
маршрут, който е най-бърз, но
може да не е най-кратък.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
51
Персонализиране на уреда
• Shorter Distance—изчислява се
маршрут, който е най-кратък, но
може да не е най-бърз.
• Less Fuel—изчислява се
маршрут, който ползва по-малко
гориво.
• Prompted—подканва Ви да
изберете начина на изчисляване
преди навигиране. (стр. 20).
• Off Road—изчислява директна
права линия
Избягване на някои пътища
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Avoidances.
2. Изберете пътищата, които
искате да избегнете.
3. Натиснете Save.
52
Добавяне на потребителски
отбягвания
Вие може да настроите уреда си
така, че да избягва определени
зони или пътища при изчисляване
на маршрут.
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Custom Avoidances.
2. При нужда натиснете Add New
Custom Avoidance.
3. Изберете опция:
• Натиснете Add Avoid Area.
Избегнатата зона е във вид
на квадрат.
• Натиснете Add Avoid Road.
4. Следвайте екранните
инструкции.
5. Натиснете Done.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Редактиране на
потребителски избягвания
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Custom Avoidances.
2. Изберете потребителско
отбягване.
3. Натиснете , после изберете
опция.
• Натиснете Rename.
• Натиснете Delete.
Забрана за потребителски
отбягвания
Ако забраните потребителските
отбягвания, уредът ще изчислява
маршрути, ползвайки този участък
или тази зона.
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Custom Avoidances.
2. Изберете отбягване.
3. Натиснете
> Disable.
Ползване на обход
Ползвайте тази функция, когато
искате да обходите определена
секция при навигация.
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
Advanced Detours > Enabled.
2. Изберете дестинация, натиснете
Go! (стр. 12).
3. В главно меню натиснете
Detour.
4. Изберете опция за обхода:
• Next 1/2 mile on Route.
• Next 2 miles on Route.
• Next 5 miles on Route.
• Detour by Road(s) on Route.
5. При нужда изберете път, който
да обходите.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
53
Персонализиране на уреда
За trafficTrends
Когато позволите функция
trafficTrends™, уредът Ви ползва
история за трафика, за да изчисли
по-ефективен маршрут. На база
трафик може да бъдат изчислени
различни маршрути за различни
дни от седмицата или часове от
деня.
Позволяване на trafficTrends
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation
> Automobile > nüRoute >
trafficTrends > Enabled.
54
Настройки на екрана
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Display.
• Color Mode—настройка на
осветлението (Day), (Night),
или автоматично превключване
между двете (Auto).
• Brightness—настройка
на яркостта на екрана.
Намаляването на яркостта
увеличава живота на батерията.
• Screenshot—позволява да
правите снимки на екрана \
(стр. 40).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Настройки на езика
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Language.
• Voice Language—избор на език
за гласова навигация.
• Text Language—избор на език
за екранното меню.
БЕЛЕЖКА: Смяната на
езика за екранното меню не
сменя езика на въведените от
потребителя данни, както и на
данните от картата, например
имената на улиците.
• Keyboard Language—избор на
език за въвеждане на данни от
екранната клавиатура.
• Keyboard Layout—избор на
разположението на символите
от клавиатурата.
Преглед на картна
информация
В главно меню натиснете Tools
> Settings > myMaps.
Позволяване на карти
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > myMaps.
2. Изберете карта.
Bluetooth настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Bluetooth.
• Add Phone или Phone
• Bluetooth—позволява Bluetooth
Иконка Bluetooth се явява на
екрана, ако Bluetooth е включен.
• Friendly Name—позволява
въвеждане на име,
идентифициращо nüvi.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
55
Персонализиране на уреда
Управление на Bluetooth
списъка
Вие може да добавяте, прекъсвате
или изтривате телефони, които да
търси уредът при позволяване на
Bluetooth.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Bluetooth > Phone.
2. Изберете опция:
• Изберете телефон, с който
да се свърже уреда.
• Натиснете за да добавите
телефон в менюто.
• Натиснете за да изтриете
телефон от паметта на уреда
• Натиснете None за да
прекъснете текущата връзка.
Позволяване на трафик
Трафик приемник е включен в
окомплектовката на някои уреди.
56
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic > Traffic >
Enabled.
За трафик абонаментите
Вие може да поръчате
допълнителни абонаменти или
да подновите абонамент при
изтичането му. Посетете www
.garmin.com/fmtraffic.
Преглед на трафик
абонаментите
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Traffic >
Subscriptions.
Възстановяване на
настройките
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings.
2. При необходимост изберете
категория.
3. Изберете > Restore > Yes.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Допълнение
Кабели за захранване
Уредът Ви може да се захранва по
три начина.
• Кабел за захранване
• USB кабел (включен в някои
модели)
• AC адаптер (допълнителен
аксесоар)
За GPS сигналите
Уредът трябва да локализира GPS
сигнали, за да навигира.
Грижа за уреда
бележка
Избягвайте да изпускате уреда
или да го подлагате на удари и
вибрации.
Не мокрете уреда. Контактът с
вода поврежда уреда.
Не оставяйте уреда под
продължително въздействие на
високи температури.
Никога не ползвайте твърди или
остри предмети, за да натискате по
активния екран.
Когато уредът е локализирал
сигнали, барчетата в сателитната
иконка са зелени
. Ако загуби
сигнали, стават червени или
изчезват
.
За още информация за GPS, идете
на www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
57
Персонализиране на уреда
Почистване на корпуса
бележка
Избягвайте химически разтвори, те
може да повредят пластмасовите
елементи.
1. Почистете корпуса (без екрана)
с кърпичка, навлажнена с мек
почистващ препара.
2. Изсушете.
Почистване на екрана
1. Ползвайте мека, чиста кърпа
без власинки.
2. Ако е необходимо ползвайте
вода, изопропилов алкохол или
течност за почистване на очила.
3. Намокрете кърпичката.
4. Внимателно почистете екрана с
кърпичката.
58
Избягване на кражба
• Не оставяйте уреда в колата,
когато я напускате.
• Ако отстраните монтажното,
почистете следите от него върху
стъклото.
• Не оставяйте уреда в жабката.
• Регистрирайте уреда си на
http://my.garmin.com.
• Ползвайте функция Garmin
Lock™ (стр. 59).
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Заключване на уреда
Garmin Lock е система срещу
крадци, която заключва уреда.
Всеки път когато включите уреда,
Вие трябва да въведете PIN или да
карате до Вашето сигурно място.
Смяна на вашето сигурно
място
1. В Garmin Lock меню, натиснете
Security Location.
2. Идете до ново сигурно място.
3. Натиснете Set.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > Garmin
Lock > Lock Device > Enabled.
2. Въведете 4-цифрен PIN
двукратно.
3. Идете до Вашето сигурно място
4. Натиснете Set.
За Сигурното място
Вашето сигурно място трябва да
бъде място, на което се връщате
често, например Вашия дом. Ако
уредът приема сателитни сигнали
и Вие сте на Вашето сигурно
място, не е нужно да въвеждате
PIN.
Смяна на Garmin Lock PIN
1. В Garmin Lock меню, натиснете
Change PIN.
2. Въведете нов 4-цифрен PIN
двукратно.
БЕЛЕЖКА: Ако забравите
Вашите PIN и сигурно място, Вие
ТРЯБВА да пратите уреда си в
централата на Garmin, за да бъде
отключен. Вие трябва да пратите
също и доказателство за покупката
му.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
59
Персонализиране на уреда
Изтриване на
потребителски данни
1. Включете уреда.
2. Натискайте с пръст долния
десен ъгъл на екрана.
3. Натискайте докато не се появи
pop-up прозорец.
4. Натиснете Yes за изчистване на
всички данни.
Връщат се фабричните настройки
и се изтриват всички данни.
Удължаване живота на
батерията
• Натиснете и пуснете Power за
да “приспите” уреда.
• Натиснете Tools > Settings
> Display > Brightness за да
намалите яркостта на екрана.
• Не оставяйте уреда на слънце.
• Не дръжте уреда на горещо
място.
60
Смяна на бушон на
захранващ кабел
бележка
При смяна на бушончето не губете
малките части, а след това ги
върнете точно по местата им.
Ако уредът не се зарежда в колата,
трябва да смените бушона на
зарядното, което е на края на
адаптера.
1. Отвийте крайното капаче.
СЪВЕТ: Трябва Ви монета, за
да отстраните крайното парче.
2. Отстранете крайното парче,
сребърното накрайниче и
бушона .
3. Инсталирайте 1 A бушон.
4. Върнете сребърния накрайник.
5. Завийте обратно крайното
капаче.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Монтиране на табло
бележка
Лепилото на монтажното дискче
е изключително здраво и е много
трудно да отстраните дискчето
след залепване.
Ползвайте дискчето от комплекта
за монтиране на уреда на табло,
ако в региона Ви е забрането да
поставяте уред на предно стъкло.
1. Почестете и изсушете таблото,
където ще поставите дискчето.
2. Отстранете предпазното
покритие от долната страна на
дискчето.
3. Поставете дискчето на таблото.
4. Отстранете предпазното
покритие от горната страна на
дискчето.
5. Поставете вакуумчето на
монтажното върху дискчето.
6. Завъртете езичето на
монтажното надолу (към
дискчето).
Отдтраняване на уред,
адаптер и монтажно
Отстраняване на уред от
адаптер
1. Натиснете нагоре езичето,
което държи навигатора отгоре.
2 Вземете уреда.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
61
Персонализиране на уреда
Отстраняване на адаптера
от монтажното
1. Завъртете го надясно или
наляво.
2. Натиснете, за да може сферата
на монтажното да излезе от
гнездото на адаптера.
Отстраняване на
монтажното от предното
стъкло
1. Завъртете езичето нагоре, към
Вас.
2. Дръпнете вакуумчето.
62
За nüMaps Lifetime
Срещу еднократно заплащане Вие
може да получавате доживотни
ъпдейти на картата четири пъти
годишно за Вашия уред. За повече
информация за nüMaps Lifetime и
условията за ползване на продукта,
идете на to www.garmin.com и
кликнете на Maps.
Някои модели идват nüMaps
Lifetime абонамент.
LM
Този модел идва
с nüMaps Lifetime
абонамент.
LMT Този модел включва
доживотен трафик
абонамент, nüMaps
Lifetime абонамент, и
трафик приемник.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Поръчка на
допълнителни карти
1. Идете на страницата на
продукта си в сайта на Garmin
(www.garmin.com).
2. Кликнете на Maps.
3. Следвайте екранните
инструкции.
Потребителски POI
Потребителски POI са точки от
картата. Те могат да съдържат
предупреждения, ако сте близо до
някоя от тях или ако пътувате побързо от позволената скорост.
Инсталиране на POI Loader
Вие може да създадете или
свалите от интернет POI и да ги
инсталирате в уреда чрез програма.
1. Идете на www.garmin.com
/extras.
2. Кликнете Services > POI
Loader.
3. Инсталирайте POI Loader на
компютъра си.
Ползване на POI Loader Help
файлове
За повече информация относно POI
Loader, прегледайте неговите Help
файлове.
При отворен POI Loader,
кликнете Help.
Намиране на екстри (Extras)
1. В главно меню натиснете
Where To? > Extras.
2. Изберете категория.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
63
Персонализиране на уреда
Поръчка на аксесоари
Камери
 внимание
Garmin не носи отговорност за
точността или последствията от
ползване на база данни с камери.
Информация за камери има в някои
региони. Идете на http://my.garmin
.com за да видите има ли база за
региона, който Ви интересува. В
районите, в които има данни за
камери, уредът Ви предупреждава,
когато ги наближавате и може
да Ви предупреди, ако карате
бързо. Данните се обновяват
най-малко веднъж седмично, така
че Вие винаги имате най-новата
информация.
Вие може да поръчате нов регион
или да разширите съществуващия
абонамент по всяко време. Всеки
регион, който поръчвате, си има
срок за ползване.
64
Идете на http://buy.garmin.com.
Свързване с Garmin
продуктова поддръжка
Вие може да се свържете с Garmin
Product Support ако имате въпроси
за Вашия уред.
• В USA, идете на www.garmin
.com/support, или позвънете на
Garmin USA на (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
• В Европа, идете на to www
.garmin.com/support и кликнете
Contact Support за поддръжка
във всяка държава или
позвънете на Garmin (Europe)
Ltd. на at +44 (0) 870.8501241
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Персонализиране на уреда
Проблеми и решения
Проблем
Уредът ми не
локализира
спътникови сигнали.
Решение
• Проверете дали GPS симулаторът е изключен
(стр. 49).
• В главно меню натиснете Tools > Settings >
System > GPS Simulator > Off.
• Извадете уреда навън от гараж и далеч от
високи сгради и дървета.
• Останете на място няколко минути.
Монтажното
• Почистете монтажното устройство и стъклото
устройство не се
със спирт.
задържа на стъклото. • Изсушете със суха кърпичка.
• Монтирайте отново (стр. 2).
Уредът не се зарежда • Проверете бушона на кабела (стр. 60).
в автомобила ми.
• Проверете дали двигателят работи и дали има
ток на изхода за захранване.
• Уредът Ви се зарежда единствено между 0°C
и 45°C. Ако уредът е под директна слънчева
светлина или на горещо място, не може да се
зареди.
Батерията ми не
За да удължите времето между две зареждания,
издържа дълго.
изключете осветлението (стр. 54).
Барчето на батерията Разредете напълно уреда и го заредете напълно
не изглежда вярно.
(без прекъсване на цикъла.
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
65
Персонализиране на уреда
Как да разбера дали
уреда е в USB mass
storage режим?
Уредът е свързан
с компютър, но не
влиза в режим mass
storage.
Не виждам нови
драйвери в
компютъра.
Телефонът ми
не се свързва с
навигацията.
66
Когато уредът е в USB mass storage режим, на
екрана се явява уред, свързан с компютър. Също,
трябва да видите два нови отстраняеми драйвера
в My Computer.
1. Отстранете USB кабела от компютъра.
2. Изключете уреда.
3. Вкарайте USB кабела в USB порта на
компютъра и в уреда.
Уредът се включва автоматично и влиза в USB
mass storage режим.
4. Внимавайте уредът да е включен в USB порт, а
не в USB хъб.
Ако имате няколко мрежови драйвера на
компютъра, Windows може да срещне проблеми
при присвояване на букви към драйвера.
Прочетете Help файла на операционната система.
• В главно меню натиснете Tools > Settings >
Bluetooth. Bluetooth полето трябва да е на
Enabled.
• Включете телефона си и го поставете в
рамките на 10м от уреда.
• Идете на www.garmin.com/bluetooth за повече
помощ
nüvi 2200/2300/2400 серии - Пълно ръководство
Българското ръководство на английското ръководство на nüvi 22хх/23хх/24хх
серии (Garmin номер 190-01250-00, ревизия D) е направено за Ваше удобство. При
нужда се консултирайте с най-новата английска версия на ръководствата за nüvi
2200\2300\2400 серии.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕЦИЗНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО
РЪКОВОДСТВО.
За най-нови ъпдейти на софтуера (без картни данни) през живота на
Вашия продукт Garmin, посещавайте www.garmin.com.
© 2010–2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
август 2011
190-01250-14_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising