Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Aloitusopas

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Aloitusopas
nüvi 2200 -sarja
®
aloitusopas
näille nüvi-malleille:
2200, 2240, 2250
Aloitus
Laitteen kiinnittäminen
 VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
tee seuraavat toimet.
1. Poista imukupista kirkas
muovisuojus.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja
imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua taaksepäin
tuulilasia kohti.
1. Kiinnitä laite (sivu 2).
2. Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 3).
3. Rekisteröi laite (sivu 5).
4. Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys
(sivu 5).
5. Lataa koko käyttöopas (sivu 5).
2
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
5. Napsauta teline ➊ kiinni imukupin
varteen ➋.
➋
➊
6. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
7. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen
ajoneuvon
virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja
tuotteen vahingoittumisen akun
ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla
laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut
ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta
poissa suorasta auringonvalosta.
Lataa laite, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1. Liitä ajoneuvon virtajohto
laitteen taustapuolen mini-USBliitäntään ➊.
➊
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
3
2. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
3. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Kun laite on liitetty ajoneuvon
virtalähteeseen, laite toimii seuraavasti.
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa
ohjelmisto- ja karttapäivitykset, käyttää
oppaita ja ottaa yhteyden tuotetukeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/dashboard.
myDashboardin määrittäminen
1. Liitä USB-kaapeli laitteen USB• Laite käynnistyy.
liitäntään.
• Laite etsii satelliittisignaaleja.
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen
Kun ainakin yksi
-palkeista
USB-porttiin.
on vihreä, laite vastaanottaa
3. Avaa myDashboard-sivu
satelliittisignaaleja.
kaksoisnapsauttamalla
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien
-kuvaketta.
etsiminen saattaa edellyttää
HUOMAUTUS:
jos ei näy tai
esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
®
käytät
Windows
7- tai Mac®• Laite latautuu ajon aikana.
tietokonetta, siirry osoitteeseen
tilarivillä osoittaa sisäisen
www.garmin.com/dashboard.
akun tilan.
4. Seuraa näytön ohjeita.
4
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa
Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Ohjelmistopäivityksetkohdassa Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen 60 päivän kuluessa
satelliittien hakemisesta siitä, kun
olet ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia
ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen
puhelimitse tai odotat yli 60 päivää
sen jälkeen, kun nüvi on hakenut
ensimmäisen kerran satelliitteja
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Karttapäivitykset-kohdassa
Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Käyttöoppaan lataaminen
Laitteen käyttöopas on saatavissa
Garminin sivustosta.
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Manuals.
Näkyviin tulee luettelo oppaista eri
kielillä.
4. Valitse laitteen oppaan kohdassa
Download.
5. Tallenna tiedosto tietokoneeseen
valitsemalla .
5
Laitteen esittely
➊
➋
• Voit nollata laitteen painamalla
virtapainiketta pitkään.
• Voit sulkea valikon painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
➋ microSD -korttipaikka
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
Virtapainikkeen käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia
2. Valitse luokka.
painamalla virtapainiketta lyhyesti.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
• Voit säätää näytön kirkkautta
4. Valitse ajokohde.
koskettamalla ja vetämällä
5. Valitse Aja.
vierityspalkkia.
➊ Virtapainike
™
• Voit sammuttaa laitteen
valitsemalla Sammuta.
6
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
Valitsemalla > Tallenna voit
tallentaa sijainnin laitteen Suosikitkansioon. Suosikit-kansioon voi
tallentaa työpaikan, kodin ja muiden
usein käytettyjen määränpäiden
sijainnin.
6. Valitse vaihtoehto tarvittaessa.
• Valitsemalla Ajaminen voit
laskea reitin, jonka navigoit
ajaen.
• Valitsemalla Kävely voit laskea
reitin, jonka navigoit kävellen.
• Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää
sekä julkisia kulkuneuvoja että
kävelyä.
HUOMAUTUS: Julkisen
liikenteen käyttäminen
edellyttää cityXplorer™karttojen lataamista. Voit ostaa
cityXplorer-karttoja osoitteesta
www.garmin.com.
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
Päävalikko
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
• Valitse kulkuvälinetila
valitsemalla ➊.
• Etsi määränpää valitsemalla ➋.
• Tarkastele karttaa valitsemalla ➌.
• Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
• Käytä reitin kiertotietä
valitsemalla ➎.
• Säädä äänenvoimakkuutta
valitsemalla ➏.
• Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➐.
7
Reitti kartassa
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
➊
➋
➌
➏
➍ ➎
➐
➑➒
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.
8
• Katso seuraava käännös
valitsemalla ➊.
• Avaa käännösluettelo
valitsemalla ➋.
• Loitonna ja lähennä valitsemalla ➌.
• Palaa päävalikkoon valitsemalla ➍.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä pitkään.
• Vaihda tietokenttää valitsemalla ➎.
• Tarkastele kartan muita osia
koskettamalla ja vetämällä
➏-kohtaa.
• Valitsemalla ➐ voit avata
Nykysijainti -sivun.
• Avaa ajotietokone valitsemalla ➑.
• Valitsemalla ➒ voit muuttaa
nopeusrajoitusta, jos kartassa
näkyvä nopeusrajoituskuvake on
väärä.
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
myTrends-toiminnon
käyttäminen
Kun laite on käynnissä ajaessasi,
myTrends™ kerää tietoja, joiden avulla
laite voi ennustaa, kun olet matkalla
usein käyttämääsi määränpäähän, kuten
työpaikalle tai kotiin. Kun myTrends on
käytössä, määränpää ja arvioitu ajoaika
näkyvät kartan navigointipalkissa.
myTrends toimii ainoastaan Suosikitkansioon tallennettujen sijaintien
yhteydessä (sivu 6).
Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa
reitin tiedot koskettamalla
navigointipalkkia.
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
Tietoja kulkuneuvotiloista
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien laskutapa vaihtelee
kuljetusvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu
saapumisaika lasketaan reitillä olevien
teiden nopeusrajoitusten mukaan.
Jalankulkijatilassa saapumisaika
lasketaan kävelynopeuden mukaan.
Kulkuvälinetilan vaihtaminen
1. Valitse kulkuvälinetilan kuvake
päävalikosta.
2. Valitse tila.
3. Valitse Tallenna.
9
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Garmin ei vastaa FM-liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Joillakin laitemalleilla voi vastaanottaa
TMC (FM Traffic Message Channel)
-liikennesisältöä. FM TMS
-liikennevastaanotin, joka on integroitu
ajoneuvon virtajohtoon, toimitetaan
joidenkin laitteiden mukana.
FM TMC -liikennetilaus aktivoidaan
automaattisesti.
1. Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen
virtalähteeseen.
2. Kytke liikennevastaanotin
laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikenne reitillä
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Reitin laskemisen aikana laite
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos
reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, laite laskee reitin automaattisesti
uudelleen.
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen
läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai
vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Ajoneuvon virtajohdon ja laitteen on
oltava liikennetietoja lähettävän ULAaseman taajuusalueella.
10
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse > Vältä.
Virtajohdot
Lataa laite jollakin seuraavista
johdoista.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli (valinnainen
lisävaruste)
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/ontheroad.
nüvi 2200 -sarjan aloitusopas
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta:
• Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen
www.garmin.com/support tai soita
(Garmin USA) numeroon (800)
800 1020.
• Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808
2380000.
• Eurooppa: osoitteessa www
.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Vastaavasti
voit soittaa (Garmin Europe Ltd.)
numeroon +44 (0) 870 8501241.
Garmin®, Garmin-logi ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ ja myTrends™
ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryh-tiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:
n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
11
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01250-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising