Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | User guide | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Käyttöopas

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Käyttöopas
nüvi 2200/2300/2400 -sarjan
®
käyttöopas
näille nüvi-malleille:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460
© 2010–2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version
luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa
osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™,
myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd.:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Windows® ja Windows NT® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™
on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
nüvi 2200/2300/2400 -sarjan
mallit.......................................... 1
Aloitus....................................... 2
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen.............................. 2
Laitteen kiinnittäminen...................... 4
Tietoja myDashboardista.................. 4
Laitteen esittely................................ 5
Päävalikko................................. 9
Päävalikon käyttäminen................... 9
Tietoja päävalikon
mukauttamisesta........................... 9
Päävalikon valitseminen..................11
Paikkojen etsiminen............... 12
Tietoja kohdepisteistä..................... 12
Kotisijainnin asettaminen................ 15
Sijaintihaut...................................... 16
Sijaintikartan käyttäminen.............. 19
Suosikit........................................... 21
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Matkan suunnitteleminen............... 22
Matkasuunnitelman
muokkaaminen............................ 22
Äänikomento........................... 24
Tietoja äänikomennoista................. 24
Karttasivut............................... 27
Kartan näyttäminen navigoinnin
aikana.......................................... 27
Handsfree-puhelut.................. 32
Tietoja laitteiden pariliitoksesta....... 32
Työkalut-valikon
käyttäminen............................ 36
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen........................... 36
Ohjeen käyttäminen....................... 36
Tietoja ecoRoute-toiminnosta......... 36
Kuvien katselun käyttäminen.......... 39
Maailmankellon käyttäminen.......... 40
Laskimen käyttäminen.................... 40
Kuvaotoksen ottaminen.................. 40
Yksikkömuuntimen
käyttäminen................................. 41
i
Sisällysluettelo
Liikenne................................... 42
Tilauksen aktivoiminen................... 42
Liikennevastaanotin........................ 43
Liikennetietojen
vastaanottaminen........................ 43
Liikenne reitillä................................ 44
Tilauksen lisääminen...................... 45
Tietoja tarjouksista.......................... 46
Tietojen hallinta...................... 47
Tiedostotyypit................................. 47
Tietoja muistikorteista..................... 47
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen............................ 47
Tiedostojen poistaminen................. 48
Laitteen mukauttaminen........ 49
Järjestelmän asetukset................... 49
Navigointiasetukset........................ 50
Reittiasetukset................................ 51
Näyttöasetukset.............................. 54
Kieliasetukset................................. 55
Kartan tietojen tarkasteleminen...... 55
Bluetooth-asetukset........................ 55
Liikenteen ottaminen käyttöön........ 56
Asetusten palauttaminen................ 56
ii
Liite.......................................... 57
Virtajohdot...................................... 57
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista.................................. 57
Laitteen huoltaminen...................... 57
Laitteen lukitseminen...................... 59
Käyttäjän tietojen poistaminen....... 60
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen................ 60
Kiinnittäminen ojelautaan............... 61
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen.................................. 61
Tietoja nüMaps Lifetime
-tilauksesta ................................. 62
Lisä karttojen ostaminen................ 63
Mukautetut kohdepisteet................ 63
Lisävarusteiden ostaminen............. 64
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen.................................. 64
Vianmääritys . ................................ 65
Hakemisto............................... 67
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
nüvi 2200/2300/2400 -sarjan mallit
nüvi 2200/2300/2400 -sarjan mallit
Kaikki mallit eivät tue kaikkia ominaisuuksia. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com ja laitteen pakkauksessa.
Mallit, joiden nimessä on kirjaimet LT, LM tai LMT, sisältävät elinikäisen
karttatilauksen. Katso sivuja 42 ja 62.
Malli
Bluetooth©tekniikka
Kaistavahti
Risteysnäkymä
Aikaisemmat
ajotiedot
Äänikomento
2200
2240/2250
✓
2300
2310
✓
2340/2350
Vain
Eurooppa
Vain
Eurooppa
✓
✓
✓
✓
✓
2360
✓
✓
✓
✓
✓
2370
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2440/2450
2460
✓
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
✓
1
Aloitus
Aloitus
 VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
1. Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 2).
2. Kiinnitä laite (sivu 4).
3. Rekisteröi laite (sivu 5).
4. Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 5).
2
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Lataa laite, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Aloitus
5. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Kun laite on liitetty ajoneuvon
virtalähteeseen, laite toimii seuraavasti.
3. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
tai laitteen USB-liitäntään ➋.
•
•
•
•
➋
Laite käynnistyy.
Laite etsii satelliittisignaaleja. Kun
ainakin yksi
-palkeista on vihreä,
laite vastaanottaa satelliittisignaaleja.
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien
etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
Laite latautuu ajon aikana.
tilarivillä osoittaa sisäisen
akun tilan.
➊
4. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
3
Aloitus
Laitteen kiinnittäminen
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
1. Poista imukupista kirkas
muovisuojus.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja
imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
3. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
5. Napsauta teline ➊ kiinni imukupin
varteen ➋.
4
➊
➋
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmistoja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen
oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1. Liitä USB-kaapeli laitteen USBliitäntään.
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
3. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Aloitus
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Valitse Ohjelmistopäivityksetkohdassa Päivitä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran hakenut satelliitteja ajaessasi,
laitteella on oikeus yhteen maksuttomaan
karttapäivitykseen. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Karttapäivitykset-kohdassa
Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Laitteen esittely
Jokaisessa laitteessa on virtapainike ➊ ja
microSD™ ➋ -korttipaikka.
nüvi 2200
➊
➋
nüvi 2300/2400
➊
➋
5
Aloitus
Laitteiden USB-liitännät
Laitteen USB-liitännän avulla voit liittää
laitteen ajoneuvon virtalähteeseen tai
tietokoneeseen.
USB-liitäntä on eri paikoissa nüvi 2200-,
2300- ja 2400-sarjan malleissa.
mini-USBliitäntä
micro-USBliitäntä
2200
Laitteen
takakansi
Ei mitään
2300
Telineen
taustapuoli
Laitteen pohja
2400
Telineen sivu
Laitteen pohja
6
Laitteen sammuttaminen
1. Paina virtapainiketta neljä sekuntia.
2. Valitse Pois.
Näytön lukitseminen
Tämä ominaisuus on ainoastaan
nüvi 2360 -mallissa. Voit välttää turhat
ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Valitse Lukitse.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Valitse Voimakkuus.
2. Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta
siirtämällä liukusäädintä
vasemmalle tai oikealle.
• Mykistä kaikki äänet valitsemalla
Voimakkuus > .
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Aloitus
Näytön kirkkauden säätäminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Näyttö > Kirkkaus.
2. Voit säätää näytön kirkkautta
koskettamalla ja siirtämällä
vierityspalkkia.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa päävalikkoon koskettamalla
-kuvaketta pitkään.
• Katso lisää vaihtoehtoja
koskettamalla ja -painikkeita.
• Voit vierittää nopeammin painamalla
- tai -painiketta pitkään.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun
muuttamisesta on kohdassa
Järjestelmäasetukset (sivu 49).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Kirjoita kirjain tai numero
koskettamalla merkkiä
näppäimistöllä.
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
Vaihda merkkikokoa
valitsemalla
.
Valitse kirjain koskettamalla kahden
kirjaimen välistä kohtaa.
Poista merkki -painikkeella.
Voit poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
Koskettamalla
-painiketta voit
valita näppäimistön kielitilan.
Koskettamalla
-kohtaa voit
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
Valitsemalla
voit muuttaa
kirjainkokoa.
7
Aloitus
Näytön kääntäminen
HUOMAUTUS: pystytila on
käytettävissä nüvi 2360 -mallissa.
Kääntämällä laitetta voit katsella
näyttöä vaaka- tai pystytilassa.
8
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Päävalikko
Päävalikko
Päävalikon käyttäminen
➊
➋
•
•
•
•
•
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
Voit vaihtaa kuljetusvälinetilaa
valitsemalla ➊.
Reitityksen laskutapa vaihtelee
kuljetusvälinetilan mukaan.
Etsi määränpää valitsemalla ➋.
Tarkastele karttaa valitsemalla ➌.
Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
Käytä reitin kiertotietä
valitsemalla ➎.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
•
•
•
•
Soita valitsemalla ➏, kun laite
on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
valitsemalla ➐.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➑.
Tietoja päävalikon
mukauttamisesta
2400-malleissa voit luoda mukautetun
päävalikon lisäämällä kuvakkeita
laitteen muista näytöistä, esimerkiksi
sijaintiluokkia tai usein käytettyjä
työkaluja. Lisäksi voit muuttaa
päävalikon kuvakkeiden kokoa ja
sijaintia.
9
Päävalikko
Voit valita käytettäväksi oletusarvoisen
päävalikon tai mukautetun päävalikon.
Kuvakkeen lisääminen
mukautettuun päävalikkoon
Päävalikossa voi olla enintään
15 kuvaketta.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Muokkaa päävalikkoa.
3. Kosketa kuvaketta.
Kuvake lisätään mukautettuun
päävalikkoon.
VIHJE: valitsemalla voit näyttää
luokan lisäkuvakkeet.
4. Valitse Tallenna.
Päävalikon kuvakkeiden
muokkaaminen
Luo mukautettu päävalikko, jotta voit
muokata kuvakkeita (sivu 10).
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Muokkaa päävalikkoa.
2. Valitse sivulla oleva kuvake.
HUOMAUTUS: Minne?-, Näytä
kartta- ja Työkalut-kuvakkeet ovat
päävalikossa automaattisesti, eikä
niitä voi poistaa.
2. Valitse
täytettävän ruudun
kohdassa.
10
3. Valitse vaihtoehto.
• Poista kuvake valitsemalla
• Suurenna kuvaketta
valitsemalla .
.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Päävalikko
Kuvake laajenee yhdestä solusta
neljään.
HUOMAUTUS: päävalikkoon
mahtuu enintään kaksi suurta
kuvaketta.
• Kutista suurta kuvaketta
valitsemalla
.
• Voit siirtää kuvaketta vetämällä.
4. Valitse
> Tallenna.
Päävalikon valitseminen
Voit valita käytettäväksi oletusarvoisen
päävalikon tai mukautetun päävalikon.
Tekemäsi mukautukset säilyvät, vaikka
käytät oletusarvoista päävalikkoa.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Muokkaa päävalikkoa.
2. Valitse Käytä oletusta tai Käytä
mukautettua.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
11
Paikkojen etsiminen
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla
tavoilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Luokan mukaan (sivu 12)
Toisen paikan läheltä (sivu 14)
Nimellä (sivu 16)
Osoitteella (sivu 16)
Kartan avulla (sivu 17)
Viimeksi löytyneiden paikkojen
avulla (sivu 17)
Koordinaattien avulla (sivu 18)
Valokuvien avulla (sivu 18)
Suosikkien avulla (sivu 21)
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepistetoiminnolla voit selata läheisiä
yrityksiä ja nähtävyyksiä.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse määränpää.
5. Valitse Aja.
6. Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Valitse Ajo.
• Valitse Kävely.
• Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää
sekä julkisia kulkuneuvoja että
kävelyä.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
HUOMAUTUS: julkisen
liikenteen käyttäminen edellyttää
cityXplorer™-karttojen lataamista
(sivu 31).
7. Valitse tarvittaessa reitti (sivu 20).
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin
luokkien sisältä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse .
5. Kirjoita koko nimi tai sen osa.
6. Valitse Valmis.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Pysähdyksen lisääminen
navigoitaessa reittiä
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa.
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Minne?.
3. Etsi sijainti (sivu 12).
4. Valitse Aja.
5. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää nykyiselle reitille.
• Valitse Aloita uusi reitti.
13
Paikkojen etsiminen
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä
HUOMAUTUS: laite etsii
automaattisesti nykyisen sijainnin lähellä
olevia paikkoja.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto.
3. Valitse Tallenna.
4. Kirjoita tarvittaessa hakutiedot.
5. Valitse määränpää.
>
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on
ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä
laske kiertotietä.
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla
2. Valitse Kiertotie tai
Uudelleenlaskenta.
.
Pysäköintipaikan etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Etsi pysäköintipaikka.
2. Kosketa pysäköintipaikkaa.
3. Valitse Aja.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Viimeisin paikka.
14
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Pysäköintipaikan tallentaminen
1. Valitse Minne? > Pysäköinti.
2. Valitse Pysäköinti tai Viimeisin
paikka.
3. Valitse
> Tallenna.
4. Kirjoita tarvittaessa nimi.
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
> Pysäytä.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois
tieltä -tilaa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse Autoilu > nüRoute >
Laskentatila > Pois tieltä >
Tallenna.
Reitti lasketaan suorana viivana
sijaintiin.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen,
johon useimmiten palaat.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
2. Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä
nykyistä sijaintia tai Vasta löydetyt.
Palaaminen kotiin
Määritä kotisijainti, jotta voit navigoida
sinne.
Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto.
>
15
Paikkojen etsiminen
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Koti.
2. Valitse
> Muokkaa.
3. Määritä muutokset.
4. Valitse Valmis.
Sijaintihaut
Voit hakea sijainteja esimerkiksi
näyttönäppäimistöllä, kirjoittamalla
sijainnin osoitteen tai koordinaatit ja
kartan avulla.
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2. Kirjoita nimi tai sen osa ja valitse
Valmis.
3. Valitse määränpää ja Aja.
16
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: painikkeiden nimet
ja toimien järjestys saattavat poiketa
seuraavista laitteen sisäisten karttatietojen
version mukaan.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3. Valitse Kirjoita kaupunki.
4. Anna kaupunki/postinumero.
VIHJE: jos et ole varma kaupungista/
postinumerosta, valitse Etsi kaikki.
5. Valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa kaupunki/
postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot
eivät sisällä postinumerohaun
mahdollisuutta.
7. Kirjoita osoitteen numero.
8. Valitse Valmis.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
9. Kirjoita kadunnimi.
10. Valitse Valmis.
11. Valitse katu tarvittaessa.
12. Valitse osoite tarvittaessa.
Kartan selaaminen
• Valitse Minne? > Etsi kartalta.
• Lisätietoja karttapainikkeiden
käyttämisestä on kohdassa
Sijaintikartan käyttäminen (sivu 19).
Viimeksi löydettyjen paikkojen
luettelon näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50
sijaintia.
Valitse päävalikosta Minne? > Vasta
löydetyt.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon
tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Minne? > Vasta
löydetyt >
> Tyhjennä > Kyllä.
Sijainnin etsiminen kartan avulla
1. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
2. Valitse sijainti.
Sijainnin tietokenttä tulee näkyviin.
3. Valitse tietokenttä.
4. Valitse Aja.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
17
Paikkojen etsiminen
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa laitteen avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Koordinaatit.
2. Valitse kenttä ja anna leveys- ja
pituuspiiritiedot.
3. Valitse Katso kartalla.
4. Valitse Aja.
Kartan koordinaattimuodon
vaihtaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Koordinaatit >
Muoto.
2. Valitse muoto.
18
Valokuvanavigoinnin äyttäminen
Voit ladata laitteeseen tai muistikortille
kuvia, jotka sisältävät sijaintitietoja, ja
luoda reittejä kuvissa oleviin sijainteihin.
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 47).
2. Siirry osoitteeseen
http://connect.garmin.com/photos.
3. Valitse ja lataa kuvia sivuston
ohjeiden mukaan.
4. Irrota laite tietokoneesta.
5. Käynnistä laite.
6. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Valokuvat.
Näyttöön tulee luettelo kuvista, jotka
sisältävät sijaintitietoja.
7. Valitse kuva.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Sijaintikartan käyttäminen
Sijaintikartta avautuu, kun olet valinnut
sijainnin Minne? -valikosta.
➊
➋
➍
•
•
•
•
➎
➌
➏
Valitsemalla ➊ voit tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
Joissakin malleissa voit soittaa
valittuun sijaintiin valitsemalla ➊,
kun laite on liitetty puhelimeen.
Valitsemalla ilmoituksen ➋ voit
näyttää lisää sijainnin tietoja.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➌.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
•
•
•
Palaa edelliselle sivulle
valitsemalla ➍.
Voit tarkastella kartan muita
osia koskettamalla kohtaa ➎ ja
liikuttamalla sitä.
Luo yksityiskohtainen reitti
kohteeseen valitsemalla ➏.
Reitin näyttäminen kartassa
1. Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
2. Valitse reitin tietokenttä.
Virheellisen kohdepisteen
poistaminen kartasta
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen
tai väärän kohdepisteen, voit poistaa
sijainnin tulevista hauista.
1. Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
2. Valitse
> Ilmoita virhe > Kyllä.
19
Paikkojen etsiminen
Kohdepisteen luokitteleminen
Jos kohdepisteen tähtiluokitus on
käytettävissä, voit tarkastella ja muuttaa
sitä.
1. Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
Jos tähtiluokitus on käytettävissä, se
näkyy sijainnin osoitteen alapuolella.
2. Voit luokitella kohdepisteen
koskettamalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Puhelinnumeron muokkaaminen
1. Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
2. Valitse
> Muokkaa
puhelinnumeroa.
3. Anna oikea puhelinnumero ja valitse
Valmis.
20
Useiden reittien esikatselun
käyttäminen
HUOMAUTUS: lisätietoja useiden
reittien esikatselun käyttämisestä on
sivu 52.
1. Valitse sijaintikartassa Aja ja
tarvittaessa Ajo (sivu 12).
Näyttöön tulee kartta, jossa
Lyhyempi aika-, Lyhyempi matkaja Vähemmän polttoainetta -reitit
näkyvät korostettuina.
2. Valitse reitti näytön painikkeilla
(sivu 7).
3. Valitse Aja.
Simuloidun sijainnin asettaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä >
Simuloitu GPS > Käytössä.
2. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
3. Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin tietokenttä tulee näkyviin.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
4. Valitse
> Aseta sijainti.
Suosikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa sijainteja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijainnin tallentaminen
suosikiksi
1. Kosketa kartassa ajoneuvokuvaketta.
2. Valitse Tallenna.
3. Anna nimi.
4. Valitse Valmis.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijaintien tallentaminen
suosikeiksi
1. Etsi sijainti (sivu 12).
2. Valitse sijaintikartassa
>
Tallenna > OK.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Suosikkien etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse suosikki.
4. Valitse
> Muokkaa.
5. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitse Luokat ja kirjoita
suosikin luokan nimi.
• Valitsemalla Vaihda valokuva
voit tallentaa suosikkiin
valokuvan (sivu 39).
21
Paikkojen etsiminen
Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa suosikin
symbolin kartassa.
6. Muokkaa tietoja.
7. Valitse Valmis.
•
Suosikkien poistaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse suosikki.
4. Valitse
> Poista > Kyllä.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda
ja tallentaa matkan, jossa on useita
määränpäitä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse .
3. Valitse Valitse aloituspaikka.
4. Hae sijainti (sivu 12).
22
5. Valitse Valitse.
6. Valitsemalla
voit lisätä muita
sijainteja.
7. Valitse Seuraava.
8. Kirjoita nimi.
9. Valitse Valmis.
Matkasuunnitelman
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse vaihtoehto:
➋
➊
•
Valitsemalla ➊ voit muuttaa
lähtöaikaa, kestoa tai
saapumisaikaa.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
•
•
Valitsemalla ➋ voit
muuttaa kyseisen matkan
osan kulkuvälinetilaa tai
reittisuositusta.
Valitsemalla Kartta voit näyttää
matkan kartassa.
Tallennetun matkan
navigoiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse Aja.
4. Jos saat kehotteen, valitse reitti
(sivu 20).
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa
määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden
järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys
voit järjestää matkan pysähdykset
tehokkaimmin.
Tallennetun matkan
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse .
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
23
Äänikomento
Äänikomento
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto
ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja
alueilla.
Äänikomennot ovat käytettävissä nüvi
2360-, 2370- ja 2460-malleissa.
Äänikomentojen ansiosta voit
käyttää laitetta sanomalla näytössä
näkyviä sanoja tai tiettyjä komentoja.
Äänikomento-valikossa on käytettävissä
olevien komentojen luettelo.
24
Herätysilmauksen määrittäminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus,
jonka sanomalla voit ottaa käyttöön
äänikomennot. Oletusarvoinen
herätysilmaus on Voice Command.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Äänikomento > Mukauta ilmausta.
2. Kirjoita uusi herätysilmaus.
3. Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Äänikomento
Äänikomentojen käyttövinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen
päin.
• Sano komennot täsmälleen siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin
tarvittaessa.
• Voit vähentää äänikomentojen
käyttöönoton vahingossa käyttämällä
pidempää herätysilmausta.
• Voit sulkea äänikomentotoiminnon
sanomalla Sulje.
• Laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä,
kun laite siirtyy äänikomentotilaan ja
siitä pois.
• Kun näytön oikeaan yläkulmaan
ilmestyy
, laite ei ole valmis
komentoa varten.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
•
Kun
näkyy, voit sanoa
komennon.
Navigoiminen suosittuun
sijaintiin äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen
sijaintien nimiä.
1. Sano herätysilmaus.
2. Sano Etsi nimellä.
3. Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin
nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
25
Äänikomento
4. Sano rivinumero.
5. Sano vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin sanomalla
Navigoi.
• Soita sijaintiin sanomalla
Soitto, kun laite on
liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Äänikomento > .
2. Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Äänikomentojen poistaminen
käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä,
jotta et avaa äänikomentoa vahingossa
puhuessasi.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Äänikomento > .
2. Valitse Äänikomento > Poista
käytöstä.
Osoitteen etsiminen
1. Sano Voice Command.
2. Sano Etsi osoite.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen
ääniopastuksen mykistämättä laitetta.
26
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Karttasivut
Karttasivut
Kartan näyttäminen
navigoinnin aikana
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa uusia ohjeita.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa
tulla kuvake, jossa näkyy nykyinen
nopeusrajoitus.
Kartan tietokentän muuttaminen
1. Kosketa kartan vasemmassa
alakulmassa olevaa tietokenttää.
2. Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3. Valitse Tallenna.
Nopeusrajoituksen muuttaminen
1. Kosketa kartassa
nopeusrajoituskuvaketta.
2. Voit muuttaa nopeusrajoitusta
valitsemalla
ja
.
27
Karttasivut
myTrends-toiminnon käyttäminen
myTrends™-toiminto havaitsee, kun
olet ajamassa usein käyttämääsi
määränpäähän, ja näyttää määränpään
ja arvioidun ajoajan sinne kartan
navigointipalkissa.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse Autoilu > nüRoute >
myTrends > Käytössä.
3. Tallenna usein käyttämäsi määränpää,
kuten koti tai työpaikka, suosikiksi
(sivu 21).
4. Kun laite on käynnissä, aja
suosikkipaikkaan useita kertoja.
5. Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa
reitin tiedot koskettamalla
navigointipalkkia.
28
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen
nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen
virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Karttasivut
Matkan tietojen tyhjentäminen
1. Valitse kartassa Nopeus-kenttä > .
2. Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata
kaikki muut sivun tietokentät
paitsi nopeusmittarin valitsemalla
Nollaa kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa matkatiedot.
• Valitsemalla Nollaa maksimi
nopeus voit nollata maksiminopeuden.
• Nollaa matkamittari valitsemalla
Nollaa matka B.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko
reitin käännökset ja niiden välisen
etäisyyden.
1. Valitse kartan yläreunassa oleva
tekstipalkki.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavan
käännöksen valitsemalla
luettelosta jonkin käännöksen.
• Jos nüvi 2400 -malliin on
liitetty liikennevastaanotin, voit
näyttää liikenneruuhkan tiedot
koskettamalla värillistä pistettä
(sivu 42).
29
Karttasivut
•
Valitsemalla
> Näytä kartta
voit näyttää koko reitin kartassa.
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen
Sinun on navigoitava reittiä, ennen kuin
voit näyttää seuraavan käännöksen.
Tietoja tulevista risteyksistä
Kun lähestyt risteystä navigoidessasi
reittiä, näyttöön saattaa tulla joissakin
malleissa risteysnäkymä.
Seuraavan risteyksen sivulla näkyy
risteys, josta käännytään seuraavaksi,
sekä etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Valitse kartassa
30
.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Karttasivut
Kävelynavigointikartan
käyttäminen
Jalankulkutilassa reitti näkyy
kaksiulotteisessa kartassa.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin
osien välillä.
Avaa reittisuunnitelma
valitsemalla ➋.
Valitsemalla ➌ voit keskittää kartan
nykyiseen sijaintiin.
Valitsemalla ➍ voit lähentää ja
loitontaa.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Julkisen liikenteen vaihtoehdot
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja,
laite laskee reitin, jolla käytetään eri
julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja
metroa, ja kävelyä.
cityXplorer-karttoja ei toimiteta
laitteen mukana. Osoitteesta
http://my.garmin.com voit ostaa
cityXplorer-karttoja.
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin
reitin osassa käytetyn navigointitavan.
Kun reitillä on esimerkiksi -kuvake,
astu bussiin kyseisessä paikassa.
Mustat pisteet kartassa ovat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
HUOMAUTUS: voit rajoittaa
jalankulkureitillä kuluvaa aikaa (sivu 51).
31
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Bluetooth®-tekniikka on käytettävissä
joissakin nüvi-malleissa. Bluetoothtekniikan avulla muodostetaan langaton
yhteys kahden laitteen välille (esimerkiksi
matkapuhelin ja laite). Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa,
onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva
laitteen kanssa.
Tietoja laitteiden
pariliitoksesta
Kun kahta laitetta käytetään ensimmäistä
kertaa yhdessä, niiden välille on
muodostettava pariliitos PIN-koodin tai
salasanan avulla.
Puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin (33 jalkaa) päässä
toisistaan.
32
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
Voit aloittaa pariliitoksen muodostamisen
puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse nüvin päävalikosta
Työkalut > Asetukset > Bluetooth >
Bluetooth > Käytössä > Tallenna.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
3. Etsi Bluetooth-laitteita puhelimella.
4. Valitse laite laiteluettelosta.
5. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Pariliitoksen muodostaminen
laitteen asetuksilla
1. Valitse laitteen päävalikosta
Työkalut > Asetukset > Bluetooth >
Bluetooth > Käytössä > Tallenna.
2. Valitse Lisää puhelin > OK.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
4. Ota käyttöön etsintätila puhelimessa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
Puhelimessa näkyy kehote muodostaa
pariliitos puhelimen ja laitteen välille.
5. Valitse laitteessa OK.
6. Valitse puhelin laiteluettelosta.
7. Valitse OK.
8. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on liitetty laitteeseen,
voit soittaa puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Puhelun vastaanottaminen
• Valitse Vastaa.
• Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
33
Handsfree-puhelut
Laitteen käyttäminen puhelun aikana
Puhelun aikana näytössä on .
Puhelukuvake saattaa näyttää erilaiselta
laitteen eri näytöissä.
1. Valitse .
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Näppäimistö
voit näyttää näppäimistösivun,
jolla käytetään automatisoituja
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Valitsemalla Puhelin voit
sammuttaa laitteen mutta jatkaa
puhelua, jos haluat yksityisyyttä.
• Voit siirtyä takaisin valitsemalla
Handsfree.
• Valitsemalla Mykistä voit
mykistää puhelun äänen.
• Voit lopettaa puhelun valitsemalla
Lopeta.
34
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste.
3. Valitse Soitto.
Numeron valitseminen
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita.
2. Anna numero.
3. Valitse Soita.
Kotinumeron määrittäminen
Voit määrittää puhelinnumeron, johon
haluat laitteen soittavan, kun valitset
Soita kotiin.
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero.
3. Kirjoita puhelinnumero.
4. Valitse Valmis > Kyllä.
Laite soittaa kotinumeroosi.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Soittaminen kotiin
Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin Soita kotiin
-painikkeella.
Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Puhelin on ehkä opetettava tunnistamaan
äänikomennot, ennen kuin voit soittaa
äänivalinnalla. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
Soittaminen yhteyshenkilölle
Voit soittaa laitteesta puhelimeen
tallennettuihin numeroihin.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse yhteystieto.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa puhelimen akun
varaustason ja signaalin voimakkuuden.
Valitse päävalikosta Puhelin >
Puhelimen tila.
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Äänivalinta.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
35
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää
tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
2. Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat
tai Polttoaine voit tuoda näyttöön
kyseisen luokan lähimmät sijainnit.
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla päävalikosta Työkalut >
Ohje voit näyttää tietoja laitteen
käyttämisestä.
36
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Ohje > .
Tietoja ecoRoutetoiminnosta
ecoRoute™-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta
ja ajotavoistasi (sivu 37).
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD
-lisävarusteeseen, laite voi vastaanottaa
reaaliaikaisia tietoja ajoneuvosta, kuten
virheilmoituksia, kierroslukuja ja tietoja
akun jännitteestä. Lisäksi voit nollata
moottorin tarkistusvalon. Osoitteessa
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
www.garmin.com/ecoroute on
yhteensopivuus- ja ostotietoja.
ecoRoute-toiminnon käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Jos näyttöön tulee kehote, anna
polttoaine- ja matkatiedot.
Ajoneuvon tiedot on annettava,
kun käytät ecoRoute-toimintoja
ensimmäisen kerran.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden
saat tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan
mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun
täytät polttoainesäiliön.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Pumpulla.
2. Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
3. Kirjoita, paljonko polttoainetta
ajoneuvo on kuluttanut sen jälkeen,
kun lisäsit polttoainetta viimeksi.
4. Kirjoita polttoaineen edellisen
lisäyksen jälkeen ajamasi matka.
5. Valitse Seuraava.
Laite laskee ajoneuvon
keskimääräisen polttoainekulutuksen.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten ajoneuvon
polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta olet säästänyt. ecoChallenge
kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun
laite on liikkeessä autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > ecoChallenge.
37
Työkalut-valikon käyttäminen
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallenge-kuvakkeen lehden väri
muuttuu sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
•
•
•
•
Yhteensä—näyttää nopeus-,
kiihdytys- ja jarrutuspisteiden
keskiarvon.
Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat
ajaessasi optimaalisella nopeudella
(useimmissa autoissa noin 70-100 km
tunnissa).
Kiihdytys—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi
pisteet. Menetät pisteitä nopeasta
kiihdytyksestä.
Jarrutus—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi
pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä
jarrutuksesta.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
Valitse kartassa
>
> Nollaa.
Polttoainetehokkuustietojen
tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Kulutus.
2. Voit lähentää kaavion osaa
valitsemalla sen.
Autoprofiilin säätäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Autoprofiili.
2. Valitse vaihtoehto, jos haluat säätää
polttoaineasetuksia manuaalisesti:
• Polttoainetyyppi
• Kaupunkikulutus
• Maantie kulutus
• Polttoainehinta
ecoChallenge-pisteiden poistaminen
kartasta
Valitse kartasta >
Asetukset > Piilota.
38
>
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
VIHJE: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
(sivu 37) sen sijaan, että muuttaisit
kaupunki- ja maantiekulutusta.
Tietoja matkaraportista
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja
matkaraportteja laitteessa. Voit tarkastella
matkaraportteja myös laitteen aseman/
taltion Reports-kansiosta (sivu 47).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Valitse luokka.
3. Valitse > Nollaa.
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut
laitteeseen tai muistikortille. Lisätietoja
kuvien lataamisesta laitteeseen on
sivu 47.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
• Voit selata kuvia nuolilla.
• Valitsemalla kuvan voit näyttää
sen suurempana.
• Valitsemalla voit näyttää kuvat
diaesityksenä.
• Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla näyttöä.
39
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvan asettaminen
taustakuvaksi
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Aseta taustakuvaksi.
4. Voit säätää taustakuvaa näytön
painikkeilla.
5. Valitse Tallenna.
Maailmankellon näyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa
osassa.
Kuvien poistaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Poista > Kyllä.
Kuvaotoksen ottaminen
Maailmankellon
käyttäminen
Laskimen käyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Laskin.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.
2. Voit ottaa kuvaotoksen
valitsemalla .
Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen
aseman screenshots-kansioon (sivu 47).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello.
2. Valitse kaupungin nimi.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse tarvittaessa kaupunki.
40
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunna-ruutu, mittayksikkö
ja Tallenna-painike.
Kaksi mittayksikköä näkyy.
3. Valitse muunnettava mittayksikkö ja
Tallenna-painike.
4. Valitse toinen mittayksikkö ja
Tallenna-painike.
5. Anna arvo.
6. Valitse Valmis.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Valuuttakurssien määrittäminen
manuaalisesti
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat
aina käytössä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunna-ruutu.
3. Valitse Valuutta ja Tallenna.
4. Valitse näytön alaosassa oleva ruutu,
jossa näkyy valuuttakurssi.
5. Valitse valuutan ruutu.
6. Määritä arvo ja valitse Valmis.
7. Valitse Valmis.
41
Liikenne
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Tämä laite voi vastaanottaa FM
TMC (Traffic Message Channel)
-liikennetietoja, jotka sisältävät tietoja
läheisistä liikennetapahtumista ja tietöistä.
Joidenkin mallien mukana toimitetaan
FM TMC -liikennevastaanotin, joka
sijaitsee ajoneuvon virtajohdossa, sekä
elinikäinen liikennetietotilaus. Tilaus
on automaattisesti käytössä, eikä sen
aktivoiminen edellytä lisätilauksen
ostamista.
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
42
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun laite hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten
toimintojen tilauksia.
LT
Tämä malli sisältää
elinikäisen liikennetilauksen ja
liikennevastaanottimen.
LMT
Tämä malli sisältää
nüMaps Lifetime™
-tilauksen, elinikäisen
liikennetilauksen (sivu 62) ja
liikennevastaanottimen.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liikenne
Liikennevastaanotin
➊
➋
➌
➍
➊
Mini-USB-liitin
➋
Ulkoisen antennin liitin
➌
Sisäinen antenni
➍
Virran merkkivalo
➎
Ajoneuvon muuntaja
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liikennetietojen
vastaanottaminen
➎
Kun vastaanotin on liikennetilauksen
kattavuusalueella, laite alkaa näyttää
liikennetietoja.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on
oltava liikennetietoja lähettävän ULAaseman taajuusalueella.
1. Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen
virtalähteeseen.
2. Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
43
Liikenne
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja,
kartassa näkyy liikennekuvake.
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa
liikenneolosuhteiden vakavuuden.
Väri
Vihreä
Keltainen
Punainen
Harmaa
44
Vakavuus Merkitys
Matala
Liikenne sujuu
normaalisti.
Keskitaso Liikenne etenee,
mutta on hiukan
ruuhkaista.
Tiellä on jonkin
verran ruuhkaa.
Korkea
Liikenne ei
etene tai etenee
erittäin hitaasti.
Tiellä on
vakavia ruuhkia.
Ei tietoja Liikennetiedot
eivät ole
saatavilla.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos
reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, laite laskee reitin automaattisesti
uudelleen.
Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen
läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai
vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Nuolten avulla voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse
> Vältä.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liikenne
Liikennekartan tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
Tilauksen lisääminen
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Liikennekartta.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Valitse vaihtoehto:
• Jos laitetta käytetään muualla
kuin Pohjois-Amerikassa, valitse
Tilaukset > .
• Jos laitetta käytetään PohjoisAmerikassa, valitse .
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com
/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
5. Valitse laitteessa Seuraava.
6. Anna koodi.
7. Valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
Ruuhkien etsiminen
1. Valitse karttasivulla .
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
näyttää ruuhkaisten teiden luettelon.
3. Voit näyttää tien ruuhkat valitsemalla
vastaavan kohdan luettelossa.
4. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää
lisää ruuhkia nuolilla.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden
liikennetilauksia.
45
Liikenne
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
Tarjousten tarkasteleminen
Tietoja tarjouksista
1. Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan valitsemalla näytössä
näkyvän tarjouksen.
2. Jos tilauksessa on kuvake, saat
etusetelikoodin koskettamalla
kuvaketta sijaintikartassa.
3. Kirjoita koodi muistiin ja näytä se,
kun saavut paikkaan.
Jos laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia tarjouksia ja etuseteleitä.
Mainosperusteiset liikennetiedot ovat
käytettävissä ainoastaan PohjoisAmerikassa.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on
oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja.
Tärkeitä tietoturvatietoja on
tietoturvalausunnossamme osoitteessa
www.garmin.com/privacy/ for important
privacy information.
46
 VAROITUS
Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja
muistiin, kun ajat autoa.
Tarjousluettelon näyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Tarjoukset.
Liikenne- ja tarjoustietojen
poistaminen käytöstä
Voit poistaa tarjoukset käytöstä
poistamalla liikennetiedot käytöstä.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Poista
käytöstä.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Tietoja muistikorteista
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva
Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®ja Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai
niitä aiempien versioiden kanssa.
Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi
muistikorteille voi tallentaa myös
esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja
kohdepisteitä.
Tiedostotyypit
Laite tukee microSD™- ja microSDHCmuistikortteja.
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta
varten.
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
•
•
•
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 39)
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta® (sivu 63)
GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot
(sivu 63)
Muistikortin asettaminen
1. Aseta muistikortti laitteen
muistikorttipaikkaan.
2. Paina sitä sisäänpäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 4).
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
47
Tietojen hallinta
2.
3.
4.
5.
6.
Laite ja muistikortti näkyvät
Windows-tietokoneiden
Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettynä
taltiona.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat
eivät näy kaikissa tietokoneissa,
joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Etsi tiedosto tietokoneesta.
Korosta tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita
ei saa poistaa.
1.
2.
3.
4.
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Tee toiminto.
48
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Laitteen
mukauttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset.
2. Valitse asetusluokka.
3. Voit muuttaa asetusta valitsemalla
sen.
•
•
•
Järjestelmän asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä.
•
•
•
•
Simuloitu GPS—katkaisee GPSsignaalin vastaanoton ja säästää akun
virtaa.
Yksikkö—voit vaihtaa etäisyyden
mittayksikön.
Aikamuoto—voit valita 12- tai
24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Nykyinen aika—voit muuttaa ajan
manuaalisesti.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
•
Turvallisuustila—poistaa käytöstä
kaikki toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Garmin Lock—lukitsee laitteen
(sivu 59).
Tietoja—näytä ohjelmistoversio,
aitetunnus ja muita tietoja
ohjelmistosta.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen
ja karttatietojen ostamiseen (sivu 63).
Käyttöoikeussopimukset—näyttää
käyttöoikeussopimukset.
49
Laitteen mukauttaminen
Navigointiasetukset
Autonavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu.
•
•
•
•
•
50
nüRoute™—reittien lisäasetusten
muuttaminen (sivu 51).
Kartan yksityiskohdat—määrittää
kartan yksityiskohtien määrän. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään,
sitä hitaammin kartta piirtyy.
Kartan esitystapa—määrittää
karttasivun perspektiivin.
Kartan teema—karttatietojen värin
muuttaminen.
Karttatietojen asettelu—muuttaa
kartan näkyvien tietojen määrää.
•
•
Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen,
joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit
ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki
◦◦ Näytä kartassa—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Kartan perspektiivin muuttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
Kartan esitystapa.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
(2D) ajosuunta kartan
yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
pohjoinen kartan yläreunassa.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
•
Valitsemalla 3D voit näyttää
kartan kolmiulotteisena.
Kävelynavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Jalankulkija.
•
•
•
Rajoita kävelyä—määrittää, miten
suuri osa julkisen liikenteen reitistä
voi olla kävelyä.
Julkinen liikenne—välttää valittuja
kuljetustyyppejä.
Matkaloki—näyttää matkan kartassa.
◦◦ Näytä kartassa—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat
käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu
cityXplorer-karttoja (sivu 31).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi >
Jalankulkija > Julkinen liikenne.
2. Valitse reiteillä vältettävä
kuljetustyyppi.
3. Valitse Tallenna.
Reittiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin
nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
•
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Lyhyempi aika—laskee reittejä,
jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
51
Laitteen mukauttaminen
•
•
•
•
Lyhyempi matka—laskee reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
Kehotteet—kehottaa valitsemaan
reitin laskentatilan ennen navigointia
(sivu 20).
Pois tieltä—laskee suoran linjan
sijainnistasi määränpäähän.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Vältettävät.
2. Valitse reiteillä vältettävät tien
ominaisuudet.
3. Valitse Tallenna.
52
Mukautetun vältettävän
lisääminen
Voit määrittää laitteen välttämään tiettyjä
alueita tai teitä laskiessaan reittejä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Mukautetut vältettävät.
2. Valitse tarvittaessa Lisää uusi
mukautettu vältettävä.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää vältettävä alue.
Vältettävä alue on suorakulmion
muotoinen.
• Valitse Lisää vältettävä tie.
4. Seuraa näytön ohjeita.
5. Valitse Valmis.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Mukautetun vältettävän
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Mukautetut vältettävät.
2. Valitse mukautettu vältettävä.
3. Valitse
ja valitse vaihtoehto.
• Valitse Nimeä uudelleen.
• Valitse Poista.
Mukautetun vältettävän
poistaminen käytöstä
Jos poistat mukautetun vältettävän
käytöstä, laite käyttää kyseistä aluetta tai
tietä laskiessaan reittejä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Mukautetut vältettävät.
2. Valitse mukautettu vältettävä.
3. Valitse
> Ei käytössä.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Kiertoteiden lisätietojen
käyttäminen
Tällä toiminnolla voit kiertää tietyn
matkan alueen navigoidessasi.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > Kiertoteiden lisätiedot >
Käytössä.
2. Valitse määränpää ja Aja. (sivu 12).
3. Valitse päävalikosta Kiertotie.
4. Valitse kiertotievaihtoehto:
• Seuraava 1/2 mailia reitillä.
• Seuraavat 2 mailia reitillä.
• Seuraavat 5 mailia reitillä.
• Kiertotie reitin teiden mukaan.
5. Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.
53
Laitteen mukauttaminen
Tietoja trafficTrends-toiminnosta
Kun trafficTrends™ on käytössä, laite
laskee tehokkaita reittejä aiempien
liikennetietojen avulla. Laite saattaa
laskea reittejä eri tavoin eri viikonpäivien
tai kellonaikojen liikennetrendien
mukaan.
trafficTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Autoilu >
nüRoute > trafficTrends >
Käytössä.
54
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö.
•
•
•
Väritila—valitsee vaalean taustan
(Päivä) tai tumman taustan (Yö) tai
vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen
sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Automaattinen).
Kirkkaus—näytön kirkkauden
muuttaminen. Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.
Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen
näytöstä (sivu 40).
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kieliasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kieli.
•
•
•
•
Puhekieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli—näppäimistön
kielen määrittäminen.
Näppäimistöasettelu—
näppäimistöasettelun määrittäminen.
Kartan tietojen
tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > myMaps.
Karttojen ottaminen käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kartat.
2. Valitse kartta.
Bluetooth-asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
•
•
•
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Lisää puhelin tai Puhelin
Bluetooth—Bluetooth-osan
ottaminen käyttöön.
Jos Bluetooth-osa on käytössä,
Bluetooth-kuvake näkyy
päävalikossa.
Lempinimi—voit kirjoittaa
lempinimen, jonka avulla nüvi
tunnistetaan laitteissa, joissa on
Bluetooth-ominaisuus.
55
Laitteen mukauttaminen
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia
puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden
yhteyden voi katkaista.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Puhelin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite
muodostaa yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä
puhelimen valikkoon.
• Valitsemalla voit poistaa
puhelimen laitteen muistista.
• Valitsemalla Ei voit katkaista
nykyisen yhteyden.
Liikenteen ottaminen
käyttöön
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Liikenne >
Käytössä.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
Liikennetilausten
tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Asetusten palauttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset.
2. Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3. Valitse > Palauta > Kyllä.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
laitteiden mukana.
56
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liite
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen
kolmella tavalla.
•
•
•
Ajoneuvon virtajohto
USB-kaapeli (toimitetaan joidenkin
mallien mukana)
Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
Laite tarvitsee navigointiin
satelliittisignaaleja.
Kun laite vastaanottaa satelliittisignaaleja,
signaalin voimakkuuspalkit valikkosivulla näkyvät vihreinä
. Kun laite
ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
kokonaan
.
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä
paikoissa, joissa se altistuu voimakkaille
iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin
näyttö voi vahingoittua.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
57
Liite
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
1. Puhdista laitteen kotelo (ei
kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et
käytä laitetta.
• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa
(sivu 59).
Kosketusnäytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, puhdasta,
nukkaamatonta liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä.
4. Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
58
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liite
Laitteen lukitseminen
Turvasijainnin vaihtaminen
1. Valitse Garmin Lock -valikosta
Turvasijainti.
2. Aja uuteen turvasijaintiin.
3. Valitse Määritä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > Garmin
Lock > Lukitse laite > Käytössä.
2. Anna nelinumeroinen PIN-koodi
kaksi kertaa.
3. Aja turvasijaintiin.
4. Valitse Määritä.
Tietoja turvasijainnista
Turvasijainti on paikka, johon
palaat usein, kuten kotisi. Jos laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet
turvasijainnissa, PIN-koodia ei tarvitse
antaa.
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee laitteen. Anna PIN-koodi tai aja
turvasijaintiin aina, kun kytket virran
laitteeseen.
Garmin Lock -toiminnon PINkoodin vaihtaminen
1. Valitse Garmin Lock -valikosta
Vaihda PIN.
2. Anna uusi nelinumeroinen PIN-koodi
kaksi kertaa.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvasijainnin, lähetä laite
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
59
Liite
Käyttäjän tietojen
poistaminen
1. Käynnistä laite.
2. Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
Akun käyttöiän maksimoiminen
• Lukitse näyttö painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
• Voit himmentää taustavaloa
valitsemalla päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
• Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi.
60
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä
osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin
paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi
olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen
kärjessä oleva sulake.
1. Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset
ehkä kolikon.
2. Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja
sulake (lasinen ja hopeinen lieriö).
3. Aseta paikalleen 1 A:n pikasulake.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liite
4. Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5. Kierrä kärkiosa takaisin kiinni
ajoneuvon virtajohtoon.
Kiinnittäminen ojelautaan
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin
hankalaa asennuksen jälkeen.
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
6. Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1. Työnnä telakan yläosan kielekettä
ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
61
Liite
Telakan irrottaminen telineestä
1. Käännä telakkaa vasemmalle tai
oikealle.
2. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen
irrottaminen tuulilasista
1. Käännä imukuppikiinnityksen vipua
itseäsi kohti.
2. Vedä imukupin kielekettä itseäsi
kohti.
62
Tietoja nüMaps Lifetime
-tilauksesta
Kertamaksulla voit saada enintään
neljä karttapäivitystä vuodessa laitteen
koko käyttöiän ajan. Saat lisätietoja
nüMaps Lifetime -tilauksesta ja voit
tutustua käyttöehtoihin osoitteessa
www.garmin.com. Valitse siellä Maps.
Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime
-tilauksen.
LM
Tämä malli sisältää nüMaps
Lifetime -tilauksen.
LMT
Tämä malli sisältää
elinikäisen liikennetilauksen,
nüMaps Lifetime -tilauksen ja
liikennevastaanottimen.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liite
Lisä karttojen ostaminen
1. Siirry laitteen tuotesivulle Garminin
sivustossa (www.garmin.com).
2. Valitse Maps-välilehti.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan
mukautettuja pisteitä. Niihin voi
määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat
kohteen lähestymisen ja määritetyn
ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden
luetteloita ja asentaa ne laitteeseen POI
Loader -ohjelman avulla.
1. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/extras.
2. Valitse Services > POI Loader.
3. Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen
käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on
ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse
Help.
Ekstrojen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Ekstrat.
2. Valitse luokka.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
63
Liite
Valvontakamerat
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com.
 Varoitus
Garmin ei vastaa
mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta
tai niiden käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa
http://my.garmin.com. Laite sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
Laite hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
64
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
•
•
•
Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin (Garmin USA):
(800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa
(Garmin Europe Ltd.) numeroon
+44 (0) 870.8501241.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Laite ei lataudu
ajoneuvossa.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Ratkaisu
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 49).
• Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä > Simuloitu GPS > Pois.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden
rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
• Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
• Kiinnitä imukuppi (sivu 2).
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 60).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0–45 °C:n (32–113 °F)
lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei
lataudu.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon (sivu 54).
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
65
Liite
Akun varaustila ei näy
oikein.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Laite on liitetty
tietokoneeseen,
mutta se ei siirry
massamuistitilaan.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä laitteeseen.
66
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä
on tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma
tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Sammuta laite.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja
laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USBmassamuistitilassa.
4. Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
Windows ei välttämättä pysty määrittämään laitteen
asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
• Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth-kentän arvon on oltava Käytössä.
• Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin
(33 jalkaa) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
aika-asetukset 49
aikaisemmat ajotiedot 54
ajo-ohjeet 29
ajotietokone 28
tietojen nollaaminen 28
akku 65
autoprofiili 38
B
Bluetooth-tekniikka 32–35
asetukset 55
lempinimi 55
nüvi-malleissa 1
puhelimen liittäminen 32
soittaminen
sijaintikartasta 19
C
cityXplorer-kartat 13, 31
D
diakriittiset merkit 7
E
ecoRoute 36–39
autoprofiili 36
ecoChallenge-pisteet 37
matkaraportti 39
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 37
polttoainetehokkuustiedot 38
ekstrat 63
ennakoiva reititys 28
G
Garmin-tuotetuki 64
geokätkentä 18
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
GPS
asetukset 49
simulaattori 20
tietoja 57
I
ilmoittaminen
karttavirheistä 19
J
jalankulkijatila
asetukset 51
Jälki ylös 50
järjestelmäasetukset 49
JPEG-kuvatiedostot 47
julkinen liikenne
kaupunkikartat 31
vältettävät 51
K
käännösluettelo 29
67
Hakemisto
kaistavahti 1
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 51
kartat
jalankulkija 31
lisääminen 63
näyttäminen 50
teema 50
tiedot 55
tietojen asettelu 50
virheet 19
yksityiskohtien määrä 50
käyttäjätiedot,
poistaminen 60
kiertotiet 14
kohdepisteet
etsiminen 12
POI loader 47
kojelaudan levy 61
koordinaatit 18
koti
puhelinnumero 35
68
koulualuetietokanta 63
kulkuvälinetila 9
kuvaotokset 40
L
läheiset palvelut 36
laitteen huoltaminen 57
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen
kiinnityksestä 61
kojelautaan 61
tuulilasiin 65
laitteen lataaminen 65
laitteen mukauttaminen 49
laitteen puhdistaminen 58
laitteen rekisteröiminen 5
laitteen säilyttäminen 57
laitteen suojaaminen 57
laitteen tunnus 49
laskin 40
leveys- ja pituuspiiri 18
liikenne 42–46
kuvakkeet 43
liikennetilausten
lisääminen 56
tapahtumat 44
tilauksen
aktivoiminen 42
trafficTrends 54
vastaanotin 43
lisävarusteet 64
lukitseminen
laite 59
näyttö 6
M
maailmankello 40
määränpään vaihtaminen 13
MapSource 47, 63
massamuistitila 47
matkapuhelimen
liittäminen 32
matkapuhelintoiminnot 32
matkaraportti 39
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Hakemisto
matkasuunnittelu 22
matkojen nimeäminen
uudelleen 23
menen kotiin 15
microSD-kortti 5
mitat, muuntaminen 41
muistikortti 47
mukautetut kohdepisteet 63
muokkaaminen
karttasymbolin
vaihtaminen 22
kotisijainti 16
luokan vaihtaminen 22
määränpäät 23
suosikit 22
tallennettu matka 23
muuntaminen
valuutta 41
yksikkö 41
myDashboard 4
mykistys
ääni 6
puhelu 34
myTrends 28
N
näppäimistö 7
kielitila 7
navigointi 27
asetukset 50
jalankulkija 31
pois tieltä 15
valokuva 18
navigointi poissa tieltä 15, 52
näytön painikkeet 7
näyttö
kääntäminen 8
näyttöasetukset 54
nollaaminen
kotisijainti 15
maksiminopeus 29
matkatiedot 29
nopeusrajoitus
kuvake 27
nüMaps Lifetime 62
nüRoute 50
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
nüvi-mallit
2200 1
2300 1
2400 1
nykyinen sijainti,
tallentaminen 21
Nykysijainti 36
O
Ohje 36
ohjelmisto
versio 49
osoitteet 16
P
paikkojen etsiminen
kartan käyttäminen 17
koordinaateilla 18
nimellä 16
postinumeron
mukaan 16
tallennetut sijainnit
(Suosikit) 21
valokuvien
käyttäminen 18
69
Hakemisto
päivittäminen
kartat 5
ohjelmisto 5
palaute kohdepisteistä 19
PIN
Bluetooth 32
Garmin Lock 59
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 60
kuvat 40
matkat 23
merkki 7
suosikit 22
tiedostot 48
vasta löydettyjen
luettelo 17
puheentunnistus 24
puhelut
koti 35
lopettaminen 34
mykistäminen 34
vastaaminen 33
70
pysähdyksen lisääminen 13
pysäköinti 14
R
reitit
pois tieltä 15, 52
pysäyttäminen 15
reittien uudelleenlaskenta 14
risteysnäkymä 1
S
satelliittisignaalit 57
seuraava käännös 30
sijaintikartan asetukset 19
sulake, vaihtaminen 60
Suosikit 21–22
T
tallentaminen
löydetyt sijainnit 21
nykyinen sijainti 21
tarjoukset 46
poistaminen käytöstä 46
tarkasteleminen 46
telineen irrottaminen 62
tiedostot
poistaminen 48
tuetut tyypit 47
tietokone, liittäminen 4
trafficTrends 1
tuotetuki 64
turvallisuustila 49
turvasijainti 59
työkalut 36–41
U
USB 66
liittimet 6
V
valokuvanavigointi
kuvien lataaminen 18
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
Hakemisto
välttäminen
julkisen liikenteen
tyypit 51
liikenne 44
tietyypit 52
varkaus 58
valvontakamerat
hälytykset 64
tietokanta 64
vastaaja 34
vianmääritys 65
voimakkuus
säätäminen 6
ä
äänen kieli 55
äänikomento
aktivoiminen 24
herätysilmaus 24
käyttövihjeitä 25
kuvakkeet ja äänet 25
navigoiminen 25
punainen kuvake 25
äänivalinta 35
Y
yksikkömuunnin 41
yksityiskohtainen reitti 29
yksityiskohtaiset kartat 47,
55
nüvi 2200/2300/2400 -käyttöopas
71
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta
osoitteesta www.garmin.com.
© 2010–2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maaliskuu 2011
Osanumero 190-01250-37 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising