Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Lynstartvejledning

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Lynstartvejledning
nüvi 2200-serien
®
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
2200, 2240, 2250
Sådan kommer du i gang
Montering af din enhed
 ADVARSEL
S e guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
Når du bruger din enhed første gang,
skal du gøre følgende.
1. Monter enheden (side 2).
2. Tilslut enheden til strømmen i bilen
(side 3).
3. Registrer enheden (side 5).
4. Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 5).
• Gratis kortopdatering (side 5).
5. Download den komplette
brugervejledning (side 5).
2
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Rengør og tør forruden og
sugekoppen med en fnugfri klud.
3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje
armen tilbage mod forruden.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
5. Sæt holderen ➊ fast på
sugekoppens arm ➋.
➋
➊
6. Placer bunden af enheden i
holderen.
7. Skub enheden tilbage, så den
klikker på plads.
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
Oplad din enhed, før du bruger den
med batterier.
1. Tilslut bilens strømkabel til miniUSB-stikket ➊ på bagsiden af
enheden.
➊
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
3
2. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
3. Hvis du benytter en trafikmodtager i
Europa, kan du tilslutte den eksterne
antenne til trafikmodtageren og
fastgøre den til forruden med
sugekopperne.
Når enheden er blevet tilsluttet
strømmen i bilen, skulle følgende ske.
Om myDashboard
• Enheden tændes.
• Enheden opfanger satellitsignaler.
Når mindst én af søjlerne
er grøn, har enheden lokaliseret
satellitsignaler.
BEMÆRK: Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at
opfange satellitsignaler.
• Enheden oplades, mens du kører.
på statuslinjen angiver status
for det interne batteri.
Opsætning af myDashboard
1. Tilslut USB-kablet til enhedens
USB-stik.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten
på computeren.
3. Dobbeltklik på for at åbne
webstedet myDashboard.
BEMÆRK: Hvis ikke vises,
eller du bruger Windows® 7 eller en
Mac® computer, skal du gå til www
.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
4
Du kan bruge myDashboard til
at registrere din enhed, søge efter
software- og kortopdateringer, få
adgang til brugervejledninger, kontakte
kundeservice og meget mere.
Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/dashboard.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Registrering af enheden
1. I myDashboard klikker du på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den,
på et sikkert sted.
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
softwareopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Du kan få en gratis kortopdatering
til denne enhed inden for 60 dage
fra første gang, nüvi-enheden opnår
satellitsignaler under kørsel. Du er ikke
berettiget til den gratis kortopdatering,
hvis du registrerer din enhed via
telefon eller venter længere end 60
dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
din nüvi. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Download af
brugervejledningen
Brugervejledningen til din enhed er
tilgængelig på Garmins websted.
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Manuals.
En liste over brugervejledninger på
flere sprog vises.
4. Klik på Download ved siden af
brugervejledningen til din enhed.
5. Klik på for at gemme filen på din
computer.
5
Oversigt over enheden
➊
➋
• Tryk på tænd/sluk-tasten, og
hold den nede for at nulstille
enheden.
• Tryk på tænd/sluk-tasten, og
slip den hurtigt igen for at gå ud
af menuen.
Om interessepunkter
➊ Tænd/sluk-tast
™
➋ microSD -kortstik
Brug af tænd/sluk-tasten
Tryk på tænd/sluk-tasten, og
slip den hurtigt igen for at få vist
yderligere valgmuligheder.
• Tryk på og træk rullepanelet for
at justere skærmens lysstyrke.
• Tryk på Sluk for at slukke for
enheden.
6
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
Sådan finder du et
interessepunkt efter kategori
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Start!.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Tryk på > Gem for at gemme
positionen i en favoritmappe på
enheden. Brug Favoritter til at
gemme steder som din arbejdsplads,
hjem eller andre af dine ofte brugte
destinationer.
6. Vælg en valgmulighed, hvis det er
nødvendigt.
• Tryk på Kør for at beregne en
rute, du vil køre.
• Tryk på Gang for at beregne en
rute, du vil gå.
• Tryk på Offentlig transport
for at beregne en rute,
der kombinerer offentlige
transportmidler med gang.
BEMÆRK: Du skal have
cityXplorer™-kort indlæst for
at navigere med brug af
offentlig transport. Besøg
www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Hovedmenu
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
• Tryk på ➊ for at vælge en
transportform.
• Tryk på ➋ for at finde en
destination.
• Tryk på ➌ for at se kortet.
• Tryk på ➍ for at afbryde en rute.
• Tryk på ➎ for at oprette en omvej
på en rute.
• Tryk på ➏ for at justere lydstyrken.
• Tryk på ➐ for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
7
Din rute på kortet
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlige for eventuelle trafikbøder
eller stævninger, du måtte modtage
for ikke at overholde alle gældende
trafiklove og -skilte.
➊
➋
➌
➐
➑➒
Din rute er markeret med en
magentarød linje på kortet. Hvis
du afviger fra den oprindelige rute,
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
➏
➍ ➎
genberegner din enhed ruten. Der vises
muligvis et fartbegrænsningsikon, når
du kører på større veje.
Tryk på ➊ for at få vist næste sving.
Tryk på ➋ for at få vist drejlisten.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk og hold nede for at gå tilbage
til hovedmenuen.
Tryk på ➎ for at ændre datafeltet.
Tryk på og træk ➏ for at se et andet
område af kortet.
Tryk på ➐ for at se siden Hvor er
jeg?.
Tryk på ➑ for at se tripcomputeren.
Tryk på ➒ for at ændre
fartbegrænsningen, hvis kortets
fartbegrænsningsikon er forkert.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Brug af myTrends
Mens du kører med din enhed tændt,
samler myTrends™ oplysninger,
som giver den mulighed for at
genkende og forudse en af dine
ofte brugte destinationer, som f.eks.
din arbejdsplads eller dit hjem.
Når myTrends er aktiveret, vises
destinationen og den forventede rejsetid
på kortets navigationslinje.
myTrends fungerer kun med positioner,
der er gemt som Favoritter (side 6).
Når der vises oplysninger i
myTrends' navigationslinje, skal du
trykke på navigationslinjen for at se
ruteoplysninger.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Om transportformer
Anvendelsesmåden
Bil
Anvendelsesmåden
Fodgænger
Ruter beregnes forskelligt på baggrund
af transportformen.
F.eks. vil ankomsttidspunktet i
anvendelsesmåden Bil blive beregnet
ud fra fartbegrænsningen på rutens veje.
Ved anvendelsesmåden Fodgænger
beregnes ankomsttidspunktet ud fra
gåhastighed.
Ændring af transportform
1. Tryk på ikonet for transportform i
hovedmenuen.
2. Vælg en form.
3. Tryk på Gem.
9
Om trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for FMtrafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
Nogle modeller kan modtage indhold
fra FM-trafikoplysningskanaler
(TMC). FM TMC-trafikmodtageren,
der er integreret i bilstrømkablet
følger med nogle pakker. FMtrafikoplysningskanal-abonnementet
aktiveres automatisk.
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder
på www.garmin.com/traffic.
Modtagelse af
trafikoplysninger
1. Tilslut trafikmodtageren til en
ekstern strømkilde.
2. Tilslut trafikmodtageren til enheden.
BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede)
forruder kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute,
undersøges den aktuelle trafik, og
ruten optimeres med henblik på kortest
rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner enheden automatisk ruten
igen.
Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Bilstrømkablet og enheden skal være
inden for dataområdet af en FM-station,
der sender trafikoplysninger.
10
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Manuel undgåelse af trafik på
ruten
1. Tryk på
på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på > Undgå.
Strømkabler
Oplad enheden med et af disse kabler.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel (valgfrit tilbehør)
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Sådan får du flere
oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
nüvi 2200-serien Lynstartvejledning
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål om dette produkt:
• I USA skal du gå til www.garmin
.com/support eller ring til Garmin
USA på (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du ringe til
Garmin (Europe) Ltd. på 0808
238 0000.
• I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på
Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på +44 (0) 870 850 1241.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ og myTrends™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og
de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc., registreret i USA og andre lande.
11
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge
Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delnummer 190-01250-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising