Garmin | nuvi 1490TV | User guide | Garmin nuvi 1490TV Käyttöopas

Garmin nuvi 1490TV Käyttöopas
nüvi 1490TV
käyttöopas
®
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Puh. (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puh. +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Puh. 886/2.2642.9199
Faksi 886/2.2642.9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version
luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa
osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™,
ecoRoute™, cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SanDiskin
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Aloitus....................................... 4
nüvin ulkoasu................................... 4
Päävalikon käyttäminen................... 5
nüvin määrittäminen......................... 5
nüvin lataaminen.............................. 6
Virtapainikkeen käyttäminen............. 8
Äänenvoimakkuuden säätäminen.... 8
Näyttöjen selaaminen....................... 8
Määränpään etsiminen..................... 9
Navigointi kävelytilassa.................. 10
Pysähdyksen lisääminen.................11
Määränpään vaihtaminen................11
Reitin pysäyttäminen.......................11
Minne?..................................... 12
Osoitteen etsiminen........................ 12
Kotisijainnin asettaminen................ 12
Aja-sivun käyttäminen.................... 13
Palautteen antaminen
kohdepisteistä.............................. 14
Paikan etsiminen nimellä . ............. 14
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä............................ 15
Viimeksi löytyneet paikat................ 16
Paikan löytäminen kartan avulla..... 17
Koordinaattien antaminen.............. 18
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen................................. 18
Karttasivujen käyttäminen..... 19
Ajotietokoneen avaaminen ............ 20
Käännösluettelon
tarkasteleminen .......................... 20
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen........................... 21
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen........................... 21
Kävelykarttasivun käyttäminen....... 22
Handsfree-puhelut.................. 23
Puhelimen liittäminen..................... 23
Puhelun vastaanottaminen . .......... 24
Puhelun aikana . ............................ 25
Puhelin-valikon avaaminen............ 25
Digitaali-TV:n .
katseleminen........................... 28
TV-valikon käyttäminen.................. 29
Kanavien piilottaminen................... 30
nüvi 1490TV -käyttöopas
Sisällysluettelo
Kanavien järjestyksen
muuttaminen................................ 31
Kanavan kielen vaihtaminen.......... 31
Tekstityksen lisääminen.................. 31
Näytön kirkkauden säätäminen...... 31
Näytön koon säätäminen................ 32
Peruutuskameran käyttäminen....... 32
Tiedostojen hallinta................ 33
Tuetut tiedostotyypit....................... 33
nüvin liittäminen tietokoneeseen.... 33
Tiedostojen siirtäminen ................. 34
Tiedostojen poistaminen ............... 34
Työkalut-valikon .
käyttäminen............................ 35
Asetusten avaaminen..................... 35
Nykysijainti-sivun käyttäminen....... 35
Ohjeen avaaminen......................... 35
Kuvien katselun käyttäminen.......... 36
Omien tietojen käyttäminen............ 37
Maailmankellon käyttäminen ......... 37
Laskimen käyttäminen.................... 37
Yksikkömuuntimen käyttäminen . .. 37
ecoRoute™ ..................................... 38
ecoRoute-tietojen nollaaminen....... 41
FM TMC -liikenne­
vastaanottimen .
käyttäminen............................ 42
FM TMC -liikennetiedot.................. 42
Liikennetilausten lisääminen tai
uusiminen.................................... 43
Liikennetietojen
vastaanottaminen........................ 43
Liikenne alueella............................. 43
Liikenne reitillä................................ 44
Liikennekartan tarkasteleminen...... 45
Ruuhkatietojen tarkasteleminen..... 45
nüvin mukauttaminen............ 46
Järjestelmäasetusten
muuttaminen................................ 46
Navigointiasetusten
muuttaminen................................ 47
Näyttöasetusten muuttaminen........ 47
Aika-asetusten päivittäminen......... 48
Kielten määrittäminen..................... 48
Kartan asetusten muuttaminen...... 49
Suojausasetusten muuttaminen..... 49
Bluetooth-asetusten
määrittäminen.............................. 50
nüvi 1490TV -käyttöopas
Sisällysluettelo
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen................................ 51
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen........................... 51
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................. 52
nüvin rekisteröiminen..................... 60
Tekniset tiedot................................ 61
Vaatimustenmukai­suusvakuutus.... 62
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus................... 62
Vianmääritys . ................................ 63
Liite.......................................... 53
Hakemisto............................... 66
nüvin huoltaminen ......................... 53
nüvin lukitseminen.......................... 54
Näytön kalibroiminen...................... 55
Ohjelmiston päivittäminen.............. 55
Käyttäjätietojen poistaminen.......... 55
Paristojen tiedot . ........................... 56
Sulakkeen vaihtaminen.................. 56
nüvin ja telineen irrottaminen......... 56
Kiinnittäminen kojelautaan............. 57
nüMaps Guarantee™ ..................... 57
nüMaps Lifetime™ .......................... 58
Lisäkartat........................................ 58
Tietoja
GPS-satelliittisignaaleista............ 58
Ekstrat ja lisävarusteet................... 58
Garmin Travel Guide...................... 60
Garminin yhteystiedot..................... 60
nüvi 1490TV -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
nüvin ulkoasu
‹ Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
TV-antenni
Virtapainike:
nüvin virran kytkeminen ja katkaiseminen.
microSD™korttipaikka
Videotulo
(ei ääntä)
Katso sivua 32.
Kuulokeliitäntä
Kaiuttimet
Mini-USB-liitin
Ulkoisten TV-antennien
liitännät
Mikrofoni
nüvi 1490TV -käyttöopas
Aloitus
Päävalikon käyttäminen
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➓
Ô
TV-toimintoa.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit käyttää
työkaluja.
nüvin määrittäminen
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➑ ➒
� ➓ Ô
GPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Valitse käyttötila koskettamalla
tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Akun tila.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Koskettamalla tätä voit käyttää
nüvi 1490TV -käyttöopas
‹ Varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
estää vakavia ruumiinvammoja ja laitteen
tai ajoneuvon vaurioita irrottamalla
laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä
poissa suorasta auringonpaisteesta.
nüvin kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Imukuppikiinnitys
Teline
Aloitus
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
4. Liitä laitteen virtajohto nüvin
taustapuolelle.
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen
pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja
ajoneuvo on käynnissä. Seuraa
näytön ohjeita.
6. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
8. Voit laajentaa signaalin
kattavuusaluetta liittämällä ulkoisen
antennin liikennevastaanottimeen
ja kiinnittämällä sen tuulilasiin
imukupeilla.
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit
osoittavat satelliittisignaalin voimak­
kuuden. Kun ainakin yksi palkeista
on vihreä, nüvi vastaanottaa satelliitti­
signaaleja.
nüvin lataaminen
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
Ajoneuvon virtajohto
• Kytke ajoneuvon virtajohto.
• Liitä USB-kaapeli.
• Liitä AC-sovitin.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Aloitus
Käyttötilan valitseminen
Jalankulkija
Polkupyörä
Autoilu
nüvissa on käytettävissä useita
käyttötiloja. Reitityksen laskutapa
vaihtelee käyttötilan mukaan.
Esimerkiksi jalankulkijatilassa,
kun cityXplorer™-kartat on ladattu,
reitti lasketaan käyttämällä sekä
julkista liikennettä, kuten busseja tai
metrolinjoja, että kävelyä. cityXplorerkarttoja ei toimiteta nüvin mukana.
Osoitteesta www.garmin.com voit ostaa
cityXplorer-karttoja.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Käyttötilan vaihtaminen:
1. Valitse käyttötilan kuvake päävalikon
vasemmasta yläkulmasta.
2. Valitse tila ja kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa Kyllä-painiketta ja määritä
asetukset noudattamalla näytön
ohjeita.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä
Pois tieltä -tilaa. Valitse Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Reittisuositus
> Pois tieltä > OK.
Aloitus
Virtapainikkeen
käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
-painiketta lyhyesti:
• Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
• Jos haluat välttää turhat ruutukoske­
tukset, valitse Lukitse näyttö.
• Voit sammuttaa nüvin valitsemalla
Virta katkaistu. Voit katkaista
nüvista virran myös painamalla
-painiketta 2 sekuntia.
• Jos nüvi lakkaa toimimasta,
voit nollata nüvin painamalla
-painiketta 10 sekuntia.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse päävalikosta Voimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja
-painikkeilla. Voit mykistää äänet
valitsemalla Mykistys-valintaruudun.
Näyttöjen selaaminen
• Palaa päävalikkoon painamalla
-painiketta pitkään.
• Katso lisää vaihtoehtoja kosket­
tamalla
ja -painikkeita.
Voit vierittää nopeammin pitämällä
painiketta painettuna.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Aloitus
Määränpään etsiminen
3. Valitse aliluokka.
Minne? -valikossa on useita eri luokkia,
joiden avulla voit etsiä osoitteita,
kaupunkeja ja muita kohteita. nüviin
ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
1. Valitse Minne?
4. Valitse ajokohde.
2. Valitse luokka.
5. Valitse Aja.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Aloitus
Navigointi kävelytilassa
Suunnitelma-sivun käyttäminen
Kävelytilassa Suunnitelma-sivu avautuu,
kun valitset Aja.
1. Avaa Suunnitelma-sivu valitsemalla
reitti Reittiasetukset-sivulta. Kukin
sivun reitti sisältää erilaisen julkisen
liikenteen ja kävelyn yhdistelmän.
Näytä lisätietoja valitsemalla
reittietappi tai luo reitti valitsemalla
Aloita.
2. Valitse Aloita.
Reittiasetukset-sivun
käyttäminen
Kävelytilassa Reittiasetukset-sivu
avautuu, kun valitset Aja, jos kyseisen
kaupunkialueen cityXplorer-kartat on
ladattu nüviin. Osoitteesta www.garmin
.com voit ostaa cityXplorer-karttoja.
10
nüvi 1490TV -käyttöopas
Aloitus
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
lopullista määränpäätä valitsemalla
Lisää kauttakulkupisteeksi.
Määränpään vaihtaminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla Aseta
uudeksi määränpääksi.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
.
2. Valitse Kiertotie.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse
Valikko.
2. Valitse Pysäytä.
11
Minne?
Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 9.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä
nüviin tallennettujen karttojen versioiden
mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
osavaltio.
3. Valitse Etsi kaikki.
Jos tiedät kaupungin, valitse Kirjoita
kaupunki, anna kaupungin nimi/
postinumero ja valitse Valmis. Valitse
kaupunki tai postinumero luettelosta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerojen hakumahdollisuutta.)
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
12
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Voit määrittää kotisijainnin
valitsemalla Minne? > Mene kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita osoite.
• Käytä nykyistä sijaintia.
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla
Minne? > Mene kotiin.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Minne?
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita osoite.
• Käytä nykyistä sijaintia.
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Kotisijainnin muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki
suosikit > Koti.
2. Valitse Muokkaa, tee muutokset ja
valitse Valmis.
Jos poistat kotisijainnin, voit määrittää
sen uudelleen noudattamalla sivulla 12
olevia ohjeita.
Aja-sivun käyttäminen
Kun olet valinnut paikan, johon navigoit,
Aja -sivu aukeaa.
➊
➍
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
nüvi 1490TV -käyttöopas
➋
➌
Koskettamalla -painiketta voit
soittaa sijaintiin, kun puhelin on
liitetty.
Koskettamalla tätä voit näyttää
lisätietoja sijainnista.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin
koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Palaa edelliselle sivulle
koskettamalla tätä. Palaa
päävalikkoon koskettamalla tätä
pitkään.
13
Minne?
Palautteen antaminen
kohdepisteistä
1. Kosketa Aja- sivulla valkoista kenttää.
Sijainnin yksityiskohtaiset tiedot
tulevat näyttöön.
2. Valitsemalla Palaute näet seuraavat
vaihtoehdot:
• Muokkaa luokitusta—voit
antaa kohdepisteelle 1–5 tähteä
koskettamalla vastaavaa
ympyrää.
• Ilmoita virhe—kohdetta ei
näytetä tulevissa hauissa. Raportit
lähetetään Garminille, kun nüvi
on liitetty tietokoneeseen. Katso
sivua 33.
• Muokkaa puh.nroa—voit
muuttaa puhelinnumeroa
näppäimistöllä.
14
Paikan etsiminen nimellä
Kirjoita etsimäsi määränpään nimi
näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua
kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita kohteen nimeä
näyttönäppäimistöllä.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Minne?
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa. Siirrä kohdistinta
- ja -painikkeilla. Poista
merkki -painikkeella. Voit poistaa
merkinnän kokonaan pitämällä
-painiketta painettuna.
Valitsemalla Tila-painikkeen voit
mää­rittää näppäimistön kielitilan.
Koskettamalla
-kohtaa voit
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä. Lisätietoja näppäi­
mistöasettelun muuttamisesta on
sivulla 46.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Paikan etsiminen jonkin
toisen sijainnin läheltä
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen—hae nykyisen
sijainnin läheltä.
• Toisesta kaupungista—hae
paikkoja haluamasi kaupungin
läheltä.
• Edellinen määränpää—etsi
aiemman määränpään läheltä.
• Suosikkimääränpää—valitse
määränpää suosikeista.
• Lähellä nykyistä reittiä—hakee
paikkoja nykyisen reitin läheltä.
• Määränpää—hae määränpään
läheltä.
15
Minne?
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitse Minne?
> Viimeksi löydetyt voit tarkastella
hiljattain löydettyjä paikkoja.
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Tyhjennä > Kyllä. Luettelo tyhjen­netään
kokonaan, mutta varsinaisia paikkoja ei
poisteta nüvista.
Suosikkien käyttäminen
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Valitse Aja- sivulla Tallenna.
2. Kosketa OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?
2. Valitse Suosikit.
3. Valitse luokka. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse Minne? > Suosikit.
Valitse luokka ja muokattava sijainti.
Valitse Muokkaa.
Kosketa ja muokkaa:
•
16
Vaihda nimi—anna uusi nimi ja
valitse Valmis.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Minne?
•
•
•
•
•
Liitä kuva—liitä paikkaan
valokuva, jonka olet ladannut
nüviin tai muistikortille.
Vaihda karttasymboli—valitse
uusi karttasymboli kyseiselle
paikalle koskettamalla uutta
symbolia.
Vaihda puhelinnumero—kirjoita
puhelinnumero ja valitse Valmis.
Vaihda luokkaa—valitse paikalle
toinen luokka.
Poista—valitsemalla Kyllä voit
poistaa kohteen suosikeista.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Etsi kartalta -sivulla voit tarkastella
kartan eri osia. Valitse Minne? > Etsi
kartalta.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä karttaa.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja -painiketta.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa
kartassa. Näyttöön tulee kohdetta
osoittava nuoli ja ruutu, jossa on
tietoja paikasta. Kun ruudussa on
teksti Lisää: paina, kyseisessä
paikassa on useita kohdepisteitä.
Näytä kohdepisteluettelo painamalla.
• Tallenna sijainti painamalla
Tallenna-painiketta.
• Valitsemalla Aja voit navigoida
paikkaan.
• Jos simuloitu GPS on käytössä,
voit määrittää sijainniksi nykyisen
paikan valitsemalla Aset. sij. Katso
sivua 46.
17
Minne?
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitse muokattavat koordinaatit.
3. Valitsemalla Muoto voit valita
käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
4. Anna koordinaatit ja valitse Seuraava.
18
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia
nüviin ja luoda reittejä niihin.
1. Voit ladata sijaintietoja sisältäviä kuvia
osoitteesta http://connect.garmin.com
/photos (ei käytettävissä kaikilla
alueilla).
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden
mukaan.
3. Valitse Minne? > Suosikit >
Valokuvat. Sijaintitietoja sisältävät
kuvat näkyvät luettelossa.
4. Valitse kuva.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Karttasivujen
käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Määränpään merkkinä
on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja
antaa ohjeita uudelle reitille.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä. Kuvake osoittaa
kyseisen kantatien nopeusrajoituksen.
Käännösosoitin sisältää myös
Kaistavahti-ominaisuuden, joka opastaa
sinut oikealle kaistalle seuraavaa
ajoliikettä varten.
➊
➍
➎
➏ ➐
➑
➊ K osketa tätä, jos haluat avata
seuraavan käännöksen sivun.
➋ K osketa tätä, jos haluat avata
➌
➍
➎
➏
➐
➑
nüvi 1490TV -käyttöopas
➋
➌
käännösluettelon.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Näytä TV koskettamalla tätä.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Voit vaihtaa tietokenttää
koskettamalla tätä.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
19
Karttasivujen käyttäminen
Ajotietokoneen avaaminen
Voit nollata polttoainehinnan valitsemalla
Nollaa > Nollaa polttoaineh.
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja
antaa matkaa koskevia tietoja. Voit
avata ajotietokonesivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä
nüvin virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Ajotietokoneen tietojen
nollaaminen
Valitse kartassa Nopeus-kenttä. Nollaa
ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Nollaa > Nollaa matkatiedot.
Voit nollata enimmäisnopeuden
valitsemalla Nollaa > Nollaa maksimi.
20
Kun navigoit reittiä, käännösluettelossa
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajoohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
Voit avata käännösluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin
luettelon käännöstä voit näyttää
sitä seuraavan käännöksen reitillä.
Valitsemalla Etsi kartalta -sivulla Näytä
kartta voit näyttää koko reitin kartassa.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Seuraavan käännöksen
sivun tarkasteleminen
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, seuraavan
käännöksen sivulla näkyy seuraava
käännös sekä etäisyys ja jäljellä oleva
ajoaika käännökseen.
Risteysnäkymäsivulla näkyy
muutama tuleva risteys ja kaistat,
joita kannattaa käyttää. Voit avata
risteysnäkymäsivun koskettamalla
karttasivun vasenta yläkulmaa. Voit
avata risteysnäkymäsivun seuraavan
käännöksen sivulta valitsemalla
Risteysnäkymä.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä
kartassa koskettamalla karttasivun
vasemmassa yläkulmassa olevaa
käännösosoitinta tai mitä tahansa
käännöstä käännösluettelossa.
nüvi 1490TV -käyttöopas21
Karttasivujen käyttäminen
Kävelykarttasivun
käyttäminen
➊
➋
➊
➊
➌
➍
Kävelytilassa reitti näkyy
kaksiulotteisessa kartassa. Kuvakkeet
, , , , , ja osoittavat
kyseisen reittietapin navigointitavan.
Kun reitillä on esimerkiksi -kuvake,
astu bussiin kyseisessä paikassa.
22
➋
➌
➍
Koskettamalla tätä voit siirtyä
edestakaisin reitin etappien
välillä. nüvi lähentää ja loitontaa
kunkin reittietapin, mutta ei
siirry seuraavaan etappiin
automaattisesti.
Avaa reittisuunnitelma
koskettamalla tätä.
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä.
Keskitä kartta uudelleen nykyisen
sijainnin mukaan koskettamalla
tätä.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Langaton Bluetooth-tekniikka on
käytettävissä nüvi 1490 -laitteessa.
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys kahden
laitteen välille (esimerkiksi matkapuhelin
ja nüvi). Osoitteesta www.garmin.com
/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetoothpuhelin yhteensopiva nüvin kanssa.
Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin tai salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
HUOMAUTUS: toinen laite on
ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys nüviin automaattisesti, kun se
käynnistetään.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin (33 jalan) päässä
toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai matkapuhelimessa. Lisätietoja
on puhelimen ohjeissa.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth, Yhteydet- tai Handsfreevalikossa.
nüvi 1490TV -käyttöopas23
Handsfree-puhelut
4. Hae Bluetooth-laitteita.
5. Valitse nüvi laiteluettelosta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Kun puhelin on liitetty nüviin,
voit soittaa puheluja. Voit avata
puhelinvalikon valitsemalla päävalikosta
Puhelin.
Pariliitoksen muodostaminen
nüvin asetuksilla
Kun käynnistät nüvin, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa ja siirrä laite etsintätilaan. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
Yhteydet- tai Handsfree-valikossa.
3. Valitse nüvissa OK.
4. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
5. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
24
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Tuleva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Valitsemalla Hylkää voit
hylätä puhelun ja lopettaa puhelimen
hälytyksen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhu normaalisti.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelun aikana
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), Tuleva puhelu -ikkuna tulee
näyttöön. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Ensimmäinen puhelu asetetaan
pitoon.
• Näppäinäänet—näyttää
näppäimistösivun, jonka avulla voit
käyttää automaattisia järjestelmiä,
kuten vastaajaa.
• Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit
vaihtaa takaisin valitsemalla Siirrä
ääni laitteeseen.
• Mykistä mikrofoni.
HUOMAUTUS: puhelukuvake voi
näyttää erilaiselta nüvissa näkyvän
näytön mukaan.
Siirtyminen puhelusta toiseen
Puhelun aikana puhelukuvake
tulee näyttöön. Voit katkaista puhelun
valitsemalla > Lopeta. Valitsemalla
> Soittovalinnat voit käyttää
seuraavia asetuksia:
1. Valitse
> Vaihda puhelu.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta. Tämä ei katkaise pidossa
olevaa puhelua.
Puhelin-valikon avaaminen
HUOMAUTUS: kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
päävalikossa Puhelin-painiketta.
nüvi 1490TV -käyttöopas25
Handsfree-puhelut
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä.
Puhelinmuistiota ei voi siirtää kaikissa
puhelimissa.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita puhelinnumeroon valitsemalla
Soitto.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soitto tai kosketa
puhelinnumeroa.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Tietojen
siirtäminen nüviin saattaa kestää
muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut ovat luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta
voit soittaa kotiin nopeasti.
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
26
nüvi 1490TV -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Kotinumeron määrittäminen
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistöä,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
Voit muokata kotisijaintia tai
puhelinnumeroa valitsemalla Minne? >
Suosikit > Koti > Muokkaa.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen. Matkapuhelin
on ehkä "opetettava" tunnistamaan
äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse Puhelin > Äänivalinta.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Tarkista puhelimen akun lataustaso
ja signaalin voimakkuus valitsemalla
Puhelin > Tila.
nüvi 1490TV -käyttöopas27
Digitaali-TV:n katseleminen
Digitaali-TV:n
katseleminen
Digitaalisen mobiilitelevision
katseleminen edellyttää, että
nüvi on DVB-T (maanpäälliset
digitaalilähetykset) -taajuusalueella.
Lisätietoja on osoitteessa www.dvb.org.
Antennien suuntaaminen
1. Vedä TV-antenni suoraksi. Katso
sivua 4.
2. Voit parantaa vastaanottoa liittämällä
pakkauksessa toimitetut ulkoiset
antennit laitteeseen ja suuntaamaan
ne kohtisuoraan toisiinsa nähden.
HUOMAUTUS: Ulkoiset antennit
on tarkoitettu TV-vastaanoton
parantamiseen. Ne eivät lisää näkyvien
kanavien määrää.
28
Alueen ja aikavyöhykkeen
valitseminen
1. Valitse TV > Asetukset >
TV-asetukset.
2. Valitse alue koskettamalla
Alue-kohdan kenttää.
3. Kosketa OK-painiketta.
4. Kosketa Aikavyöhyke-kohdan
kenttää.
5. Valitse aikavyöhyke.
HUOMAUTUS: 1490TV-laitteen
aikavyöhykeasetukset perustuvat
Greenwichin normaaliaikaan. Valitse
aikavyöhyke, joka on oikean tuntimäärän
verran edellä tai jäljessä Greenwichin
normaaliajasta. Esimerkiksi vaihtoehto
GMT + 3:00 on kolme tuntia edellä
Greenwichin normaaliaikaa.
6. Kosketa OK-painiketta.
7. Valitse
.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Digitaali-TV:n katseleminen
Kanavien etsiminen
1. Voit etsiä kaikki saatavissa olevat
kanavat useilta taajuuksilta
valitsemalla TV > Asetukset >
Kanavahaku > Hae.
2. Avaa TV-sivu koskettamalla
-painiketta kahdesti.
Voit keskeyttää kanavahaun valitsemalla
Keskeytä. Jos kanavahakua ei ole
suoritettu loppuun, nüvi ei vastaanota
mitään kanavia.
Tiettyjen kanavien hakeminen
1. Jos tiedät tietyn kanavan taajuuden,
valitse TV > Asetukset >
Kanavahaku > Manuaalinen haku.
2. Valitse taajuus.
3. Avaa TV-sivu koskettamalla
-painiketta kahdesti.
TV-valikon käyttäminen
‹ varoitus
Älä yritä katsella televisiota tai muuta
videotuloa ajaessasi. Ajoneuvon
käsitteleminen huolimattomasti käytön
aikana voi aiheuttaa kuoleman, vakavan
loukkaantumisen tai vaurioittaa
omaisuutta.
Ilmoitus
Tarkista paikalliset liikennesäännöt,
ennen kuin käytät televisiotoimintoa
ajoneuvossa. Joillakin alueilla lait
kieltävät kuljettajaa katsomasta
televisiota käyttäessään moottoriajo­
neuvoja. Garmin ei vastaa Garminlaitteen käyttämiseen liittyvien lakien
tai säädösten aiheuttamista sakoista,
rangaistuksista tai vahingoista.
nüvi 1490TV -käyttöopas29
Digitaali-TV:n katseleminen
ILMOITUS
nüvi poistaa TV-toiminnon käytöstä, kun
ajonopeus on yli 12 km/h.
Kanavien piilottaminen
• Valitse kanava - ja
-painikkeella.
• Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja -painikkeilla.
• Voit palata TV-valikkoon
koskettamalla -painiketta
kartassa.
• Voit katkaista TV-signaalin
vastaanoton valitsemalla Lopeta.
TV-signaalin voimakkuus ja järjestelmän
ilmoitukset näkyvät näytön vasemmassa
yläkulmassa olevalla tilarivillä.
1.
2.
3.
4.
30
Kanavahaun jälkeen voit piilottaa
haluamiasi kanavia.
Valitse TV > Asetukset > Opas.
.
Valitse
Valitse piilotettava kanava.
Valitse Kyllä. Kanava ei näy enää
kanavaluettelossa, ja se ohitetaan,
kun vaihdat kanavaa.
Piilotettujen kanavien
näyttäminen
1. Valitse TV > Asetukset > Opas.
2. Valitse
.
3. Kosketa piilotetun kanavan
vieressä olevaa -kuvaketta.
4. Valitse Kyllä.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Digitaali-TV:n katseleminen
Kanavien järjestyksen
muuttaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse TV > Asetukset > Opas.
Valitse
.
Valitse siirrettävä kanava.
Kosketa kohtaa, johon haluat siirtää
kanavan.
Kanavan kielen
vaihtaminen
Joidenkin kanavien lähetyskieltä voi
vaihtaa.
1. Valitse TV > Asetukset >
TV-asetukset.
2. Valitse lähetyskieli valitsemalla Kieli.
Tekstityksen lisääminen
1. Valitse TV > Asetukset >
TV-asetukset > Tekstitys.
2. Valitse Käytössä.
HUOMAUTUS: TV-yhtiö määrittää
tekstityskielen.
Näytön kirkkauden
säätäminen
1. Valitse TV > Asetukset >
TV-asetukset > Kirkkaus.
2. Säädä kirkkautta valitsemalla
ja
.
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
lähetyskielistä.
nüvi 1490TV -käyttöopas31
Digitaali-TV:n katseleminen
Näytön koon säätäminen
Kun TV-sivua ei käytetä moneen
sekuntiin, se häviää näkyvistä ja kuva
laajenee koko näytön kokoiseksi. Voit
valita kuvasuhteen.
1. Valitse TV > Asetukset >
TV-asetukset > Kuvasuhde.
2. Valitse vaihtoehto:
• Säilytä kuvasuhde—säilytä
lähetyksen alkuperäinen
kuvasuhde.
• Koko näyttö—venytä kuva
koko näyttöön.
32
Peruutuskameran
käyttäminen
Jos ajoneuvoon on asennettu
peruutuskamera, voit katsella kameran
kuvaa nüvi 1490TV -laitteessa.
1. Liitä kamera nüvin sivussa olevaan
videotuloliitäntään. Katso sivua 4.
2. Valitse TV.
3. Seuraa tarvittaessa näytön ohjeita.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
ILMOITUS
nüvi ei ole yhteensopiva Windows® 95-,
98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS
10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä
aiempien versioiden kanssa.
nüvin sisäiseen muistiin tai microSDkortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja GPX-reittitiedostoja.
Tuetut tiedostotyypit
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot: katso
sivua 36.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta®: katso sivua 28.
• GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot:
katso sivua 58.
nüvin liittäminen
tietokoneeseen
Kun liität nüvin tietokoneeseen, näyttöön
tulee ilmoitus myGarmin Agentin™
asentamisesta. Se tarkkailee tietokoneen
USB-portteja ja mahdollistaa päivitysten
tarkistamisen pikaisesti. Lisätietoja on
sivulla 60.
1. Aseta laitteeseen muistikortti
(valinnainen). Paina sitä sisäänpäin,
kunnes se naksahtaa paikalleen.
2. Liitä mini-USB-liitin nüvin
taustapuolelle.
3. Liitä kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
nüvi ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®tietokoneissa liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy
kaikissa tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
nüvi 1490TV -käyttöopas33
Tiedostojen hallinta
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Tiedostojen siirtäminen
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
3. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
5. Kun olet siirtänyt tiedostot,
valitse Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueella -kuvake tai vedä
taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin .
6. Irrota nüvi tietokoneesta.
34
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. nüvin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen ja avaa nüvitai muistikorttiasema/taltio.
2. Korosta poistettava tiedosto.
3. Paina tietokoneen Delete-näppäintä.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
2. Valitsemalla painikkeen oikealta voit
näyttää kyseisen luokan lähimmät
sijainnit.
3. Voit tallentaa nykyisen sijainnin
valitsemalla Tallenna sijainti.
Asetusten avaaminen
Ohjeen avaaminen
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 46–52.
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
Nykysijainti-sivun
käyttäminen
Etsi ohjeaiheita avainsanalla valitsemalla
Haku.
Työkaluvalikko sisältää useita toimintoja,
joista voi olla hyötyä matkalla.
Nykysijainti-sivulla voit tarkastella
nykyisen sijainnin tietoja, kuten
sairaaloita, poliisiasemia ja huoltoasemia.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos
joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
nüvi 1490TV -käyttöopas35
Työkalut-valikon käyttäminen
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit tarkastella nüviin tai muistikortille
tallennettuja kuvia Kuvien katselu
-ohjelmalla.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
• Voit selata kuvia nuolilla.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
• Valitsemalla
voit näyttää tietoja
valitusta kuvasta.
• Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
• Valitsemalla
voit piilottaa
valikkorivin.
3. Näytön alareunan vierityspalkilla voit
muuttaa näytössä näkyvien kuvien
määrää.
36
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu >
. Kukin kuva näkyy hetken ajan.
2. Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön kohtaa.
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintietoja, voit luoda
reitin kuvan paikkaan.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse
> Aja.
Lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin on
sivulla 33.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Omien tietojen
käyttäminen
Tämän työkalun avulla voit hallita
ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
Suosikit-valikon tietoja.
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot.
2. Valitse vaihtoehto:
• Aseta kotisijainti
• Poista valitut suosikit
• Tyhjennä matkaloki
• Näytä kartan virheet
Maailmankellon
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Jos haluat vaihtaa luettelon jonkin
kaupungin, kosketa jotakin kaupunkia.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan tunnit
näkyvät varjostetulla alueella.
6. Näytä kellot uudelleen valitsemalla
.
Laskimen käyttäminen
Aktivoi laskin valitsemalla Työkalut >
Laskin.
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunto ja paina
OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa
OK-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Valitse mittayksikön vieressä oleva
kenttä ja anna arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö
muunnetaan.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse
Tyhjennä.
nüvi 1490TV -käyttöopas37
Työkalut-valikon käyttäminen
Valuuttakurssien päivittäminen
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin
> Muunto.
2. Valitse Valuutta ja kosketa
OK-painiketta.
3. Valitse valuuttapainikkeet ja
päivitettävät valuutat.
4. Kosketa Päivitä-kohtaa.
5. Kosketa valuuttojen ruutuja ja määritä
uudet kurssit.
6. Tallenna uudet kurssit valitsemalla
Tallenna. Käytä alkuperäisiä kursseja
valitsemalla Palauta.
38
ecoRoute™
Valitse Työkalut > ecoRoute.
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat
tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja
autosta. Kalibroi polttoainekulutus,
jotta saat tarkempia raportteja auton
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi.
Kun ensimmäisen kerran käytät
ecoRoute-ominaisuuksia, saat kehotteen
antaa auton polttoaine- ja matkatietoja.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoaineraportin
tarkasteleminen
Jos olet määrittänyt autoprofiilin
ja polttoaineen nykyisen hinnan,
nüvi laskee auton keskimääräisen
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja kulutetun polttoaineen hinnan.
Polttoaineen kulutustiedot perustuvat
keskimääräisen auton nopeus- ja
kiihdytysarvioihin.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoaineraportti.
VIHJE: pidä nüvi käynnissä aina
ajaessasi, jotta polttoainetiedot
tallentuvat.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden
saat tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan
mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun
täytät polttoainesäiliön.
1. Laske mailimäärä gallonaa kohti tai
polttoainekulutus 100 kilometrillä.
2. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoaineraportti > Kalibroi.
3. Anna tulos vaiheesta 1 - ja
-painikkeella.
4. Kosketa OK-painiketta.
Polttoainehinnan muuttaminen
Anna polttoainehinnat reittien
polttoainekulujen ja polttoaineraporttien
laskemista varten.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoainehinta.
2. Anna nykyinen polttoainehinta ja
valitse Valmis.
nüvi 1490TV -käyttöopas39
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoChallenge-ajokoe
ecoChallenge-työkalun avulla voit
arvioida ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-ajokokeen tulos on, sitä
enemmän polttoainetta voit säästää.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
ecoChallenge > Aloita.
ecoChallenge-pisteet
Valitsemalla karttasivulla voit
tarkastella nykyisen ajokokeen tietoja.
ecoChallenge-kuvakkeen lehden väri
muuttuu sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
Kokonaispistemäärä on kolmen
pistemäärän keskiarvo:
Kiihdytyspisteet—saat pisteitä
tasaisesta kiihdytyksestä ja menetät niitä
äkkinäisestä kiihdytyksestä.
Hidastuspisteet—saat pisteitä tasaisesta
jarrutuksesta ja menetät niitä äkkinäisistä
jarrutuksista.
Nopeuspisteet—saat pisteitä ajamalla
parasta nopeutta polttoaineen
säästämisen kannalta, mikä on
useimmissa autoissa 45–60 mph.
ecoChallenge-ajokoneen
pysäyttäminen
1. Valitse karttasivulla .
2. Valitse Pysäytä > Kyllä.
Autoprofiilin muokkaaminen
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Autoprofiili.
Polttoainetyyppi—valitse
polttoainetyyppi.
40
nüvi 1490TV -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Kaupunkikulutus—anna auton
keskimääräinen kaupunkikulutus.
Maantiekulutus—anna auton
keskimääräinen maantiekulutus.
VIHJE: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
sen sijaan, että muuttaisit kaupunki- ja
maantiekulutusta tässä. Katso sivua 39.
Matkaraportin tarkasteleminen
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen
ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin nüvissa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
nüvi 1490TV -käyttöopas
1. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
nüvissa voi tarkastella enintään
20 matkaraporttia. Voit tarkastella
matkaraportteja myös nüvi-aseman/
-taltion Reports-kansiosta.
Ajovihjeiden tarkasteleminen
nüvi tarjoaa ajovihjeitä polttoaineen
säästämiseksi.
Valitse Työkalut > ecoRoute > Vihjeet.
ecoRoute-tietojen
nollaaminen
1. Valitse Työkalut > ecoRoute.
2. Valitse nollattava luokka ja valitse
Nollaa.
41
FM TMC -liikenne­vastaanottimen käyttäminen
FM TMC -liikenne­
vastaanottimen
käyttäminen
Ilmoitus
Tutustu paikallisiin lakeihin, ennen kuin
käytät ULA-lähetintä alueellasi. ULAlähettimien käyttäminen on kiellettyä
joissakin Euroopan maissa tiettyjen
radiotaajuusrajoitusten vuoksi.
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM TMC (Traffic Message
Channel, liikenneilmoituskanava)
-liikennevastaanottimen avulla saat
liikennetietoja, joita lähetetään
FM-radiotietojärjestelmässä.
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
42
FM TMC -liikennetiedot
FM Traffic Message Channel (TMC)
-liikennevastaanotin, joka on integroitu
ajoneuvon virtajohtoon, toimitetaan
joidenkin nüvi-laitteiden mukana.
Mini-USB-liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ulkoisen antennin
liitäntä
Ajoneuvon
virtasovitin
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja. Lisätietoja on
osoitteissa www.garmin.com/traffic tai
www.garmin.com.
nüvi 1490TV -käyttöopas
FM TMC -liikenne­vastaanottimen käyttäminen
Liikennetilausten
lisääminen tai uusiminen
Voit lisätä tai uusia liikennetilauksen
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Liikenne. Lisätietoja on sivulla 51 ja
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa.
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajetulla tiellä on.
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Ilmoitus
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit
voivat heikentää liikennevastaanottimen
suorituskykyä.
Liikennetietojen vastaanottaminen
edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
• Liikennevastaanotin on liitettävä
nüviin.
• Liikennevastaanotin ja nüvi on
liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen.
• Liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
ULA-aseman taajuusalueella.
nüvi 1490TV -käyttöopas
43
FM TMC -liikenne­vastaanottimen käyttäminen
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä Ei vakava
Liikenne
sujuu
normaalisti.
Keltai­
Keskivakava
nen
Liikenne on
jonkin verran
ruuhkaista.
Punai­
Vakava
nen
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista.
Har­
maa
Liikenne­tiedot
eivät ole
päivittyneet.
Ei tietoja
Liikenne reitillä
sinut liikenteen läpi, jos reitti on
paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia
teitä ei ole.
Liikennekuvake
Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa,
liikennekuvakkeessa näkyy välilehti,
joka näyttää, kuinka paljon ruuhka
on pidentänyt matkustusaikaa. Aika
on otettu jo huomioon arvioidussa
saapumisajassa.
Reitin laskemisen aikana nüvi
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos
reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
44
nüvi 1490TV -käyttöopas
FM TMC -liikenne­vastaanottimen käyttäminen
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla
Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella ruuhkatietoluetteloa
valitsemalla Liikennehaku.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia koskettamalla nuolia.
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Näytä
liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta tavalliseen
karttakuvaan koskettamalla
liikennekuvaketta ja valitsemalla sitten
Näytä tavallinen kartta.
nüvi 1490TV -käyttöopas
45
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Käyttötila—optimoi reitit määrittämällä
navigointitapa: Autoilu, Jalankulkija,
tai Polkupyörä.
Näppäimistö—valitsemalla QWERTY
voit käyttää tietokoneen näppäimistöä
muistuttavaa asettelua ja valitsemalla
ABCDE aakkosellista asettelua.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdalla oleva
painike.
Järjestelmäasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometrit tai Mailit.
Tietoja—näytä nüvin ohjelmistoversio,
laitetunnus ja muita tietoja ohjelmistosta.
Tarvitset tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen
(katso sivua 58).
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä,
simuloida navigointia ja/tai säästää akun
virtaa.
46
nüvi 1490TV -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus:
• Lyhyempi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyt matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Pois tieltä—voit laskea reittejä
pisteestä pisteeseen (ilman teitä).
• Vähemmän polttoain.—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen. Reitin laskenta perustuu
reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Kuljetustyypit—valitse, mitä julkisen
liikenteen muotoja nüvi välttää
laskiessaan reittejä. Käytettävissä
ainoastaan, kun cityXplorer-karttoja on
ladattu. Katso sivua 10.
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Värivalinnat—valitsemalla Päivä
voit ottaa käyttöön vaalean taustan,
valitsemalla Yö tumman taustan ja
valitsemalla Autom. voit vaihtaa vaaleaa
ja mustaa taustaa automaattisesti.
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit
ottaa kuvaotoksen valitsemalla . Kuva
tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
screenshots-kansioon.
47
nüvin mukauttaminen
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Valitse aikamuoto—valitse 12 tai
24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—määritä nüvin aika
manuaalisesti. Kun valitset Autom.,
nüvi määrittää ajan sijainnin mukaan.
Kielten määrittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
muuttaminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit vaihtaa
näppäimistön kielen valitsemalla millä
tahansa näppäimistöllä Tila.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
48
nüvi 1490TV -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksityiskohdat—voit säätää
kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3-ulotteinen—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
HUOMAUTUS: kävelytilassa Pohjoinen
ylös on ainoa karttanäkymä.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda
voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi
kuvake ja sen jälkeen OK. Voit ladata
nüvi 1490TV -käyttöopas
lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Jälkiloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkaloki valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
matkaloki.
Kart.info—voit tarkastella nüviin
tallennettuja karttoja ja niiden
versiotietoja. Voit ottaa kartan
käyttöön (valintamerkki) tai poistaa
kartan käytöstä (ei valintamerkkiä)
koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojausasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Anna nelinumeroinen PINkoodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja
on sivulla 54.
49
nüvin mukauttaminen
Turvallisuustila—voit ottaa turvalli­
suustilan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä,
turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki
laitteen toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: turvaasetusten palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Bluetooth-asetusten
määrittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Yhteydet—muodosta pariliitos
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään matkapuhelimeen
valitsemalla Lisää > OK. Katso
sivuja 23–27. Valitsemalla Vaihda
voit muodostaa yhteyden johonkin
toiseen puhelimeen.
50
• Hylätyt—valitse puhelin, jonka
yhteyden haluat katkaista, ja valitse
Kyllä.
• Poista—valitse puhelin, jonka haluat
poistaa nüvin muistista, ja valitse
Kyllä.
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos
se on käytössä, Bluetooth-kuvake
näkyy päävalikossa. Voit estää puhelinta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Pois.
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla
nüvi näkyy Bluetooth-laitteissa. Valitse
Valmis.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
nüvi 1490TV -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta).
Katso sivua 58. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä hälytykset,
joita laite antaa lähestyessäsi
mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
Palauta—läheisyyspisteasetusten
nollaaminen.
Liikennetilaustietojen
tarkasteleminen
Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin nüvi-laitteiden mukana. Valitse
Työkalut > Asetukset > Liikenne.
Nykyinen—valitse palveluntarjoaja.
Valitsemalla Autom. voit käyttää
alueen parasta palveluntarjoajaa.
Voit myös valita myös jonkin tietyn
palveluntarjoajan.
Lisätietoja—etsi lisää TMCliikennetietojentarjoajia. Jos haluat
pidentää hakuaikaa, tyhjennä
palveluntarjoajataulukko valitsemalla
Kyllä.
Tilaukset—FM-liikennetilausten ja
niiden päättymispäivien näyttäminen.
Voit lisätä tilauksen valitsemalla Lisää.
nüvi 1490TV -käyttöopas51
nüvin mukauttaminen
Tilauksen lisääminen
Ilmoitus
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Valitse Tilaukset > Lisää.
3. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
4. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic
voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen
koodin.
5. Valitse nüvissa Seuraava, anna koodi
ja valitse Valmis.
52
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin laitteelle
on hankittava oma koodi.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
Liite
nüvin huoltaminen
Käytä tarvittaessa vettä, isopropyyli­
alkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
Kostuta liina nesteellä ja pyyhi
kosketusnäyttö varovasti.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä
kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi
voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan tee niin
ajamisen aikana. Älä koskaan käytä
kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, sillä se voi vahingoittaa
näyttöä.
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.
nüvi 1490TV -käyttöopas53
Liite
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen telineen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä,
kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Lisätietoja on jäljempänä.
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüviin
virran.
54
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
Mikä on turvapaikka?
ILMOITUS
Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan,
lähetä nüvi Garminille avattavaksi.
Laitteen mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai
ostotodistus.
Turvapaikka on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
Näytön kalibroiminen
1. Katkaise nüvista virta.
2. Pidä sormea nüvin näytön
vasemmassa yläkulmassa
käynnistämisen aikana.
3. Vapauta virtapainike, kun Garminnäyttö avautuu.
4. Pidä sormea edelleen kosketusnäytön
vasemmassa yläkulmassa
30 sekunnin ajan, kunnes näyttö
muuttuu valkoiseksi ja siihen tulee
teksti Paina pistettä.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla. Automaattinen toisto
-valikko avautuu.
2. Avaa myGarmin Agent -lataussivu
kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
Jos Automaattinen toisto -valikko ei
avaudu tai käytät Mac-tietokonetta,
siirry osoitteeseen www.garmin.com
/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata Työpöytä, kun liität
nüvin tietokoneeseen. Työpöytä tarkistaa
nüvin ohjelmiston ja näyttää lisätietoja
nüvista.
Käyttäjätietojen
poistaminen
Ilmoitus
Tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän
antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi kohteet
poistetaan.
nüvi 1490TV -käyttöopas55
Liite
Paristojen tiedot
Älä jätä nüvia suoraan auringonpais­
teeseen tai kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi. Näin varmistat akun
mahdollisimman pitkän käyttöiän.
Päävalikon kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa nüvin akun tilan. Voit
parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä
akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota nüvi vasta, kun se on
täysin latautunut.
Sulakkeen vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä
osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin
paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa,
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake
on ehkä vaihdettava.
56
1. Paina hopeoitu kärki alas kolikolla
ja käännä kolikkoa neljäsosakierros
vastapäivään.
2. Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja
sulake.
3. Asenna saman
Kärkiosa
kokoinen 2 A:n
pikasulake.
Hopeoitu
4. Varmista, että
kärki
hopeoitu kärki
Sulake
on kärkiosassa.
Kiinnitä kärkiosa
takaisin kolikon
avulla.
nüvin ja telineen
irrottaminen
Irrota nüvi telakasta painamalla telakan
kielekettä samalla, kun kallistat nüvia
eteenpäin.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
Voit irrottaa telakan telineestä
kääntämällä telakkaa oikealle tai
vasemmalle. Käännä valitsemaasi
suuntaan, kunnes telakka irtoaa
telineestä.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä
vipua itseäsi kohti. Vedä imukupin
kielekettä itseäsi kohti.
nüMaps Guarantee™
Kiinnittäminen kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin
hankalaa asennuksen jälkeen.
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan tiettyjen osavaltioiden
säädösten noudattamiseksi.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
nüvi 1490TV -käyttöopas57
Liite
nüMaps Lifetime™
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko
käyttöiän ajan. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com.
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisig­
naaleja, signaalin voimakkuuspalkit
näkyvät päävalikossa vihreinä
.
Kun laite ei pysty vastaanottamaan
signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi
tai katoavat kokonaan
.
Lisäkartat
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Voit ostaa nüviin lisäkarttoja. Luettelo
nüvi-yhteensopivista kartoista on
Garminin sivuston nüvi-tuotesivulla
osoitteessa www.garmin.com. Valitse
siellä Maps-välilehti.
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden
rakennusten tai puiden lähettyvillä tai
pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla
paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
58
Ekstrat ja lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com ja www.garmin
.com/extras. Voit myös ottaa yhteyden
Garmin-jälleenmyyjään.
Mukautetut kohdepisteet
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/extras ja asenna POI Loader
tietokoneeseen napsauttamalla POI
Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne? >
Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet nüvista, liitä nüvi
tietokoneeseen. Avaa nüvi-aseman
tai muistikorttiaseman POI-kansio.
Poista poi.gpi-niminen tiedosto.
Valvontakamerat
‹ Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun
kohdepisteen tai valvontakamera­
tietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteessa
http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
nüvi 1490TV -käyttöopas59
Liite
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide sisältää
yksityiskohtaisia tietoja paikoista,
kuten ravintoloista ja hotelleista.
Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta
http://buy.garmin.com tai Garminjälleenmyyjältä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
muistikortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat. Avaa Travel Guide kosket­
tamalla sen nimeä.
Garminin yhteystiedot
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai puhelin:
(913) 397-8200 tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
60
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon +44 (0)
870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).
nüvin rekisteröiminen
Rekisteröi nüvi osoitteessa
http://my.garmin.com. Lisätietoja
nüvin liittämisestä tietokoneeseen
on sivulla 33.
1. Liitä nüvi. Näyttöön tulee ilmoitus
myGarmin Agentin (valinnainen)
asentamisesta.
2. Asenna myGarmin Agent ohjeiden
mukaan ja rekisteröi nüvi.
Kun olet rekisteröinyt nüvin, voit tilata
Garminin verkkopalveluja.
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
nüvi 1490TV
Mitat (L × K × S): 13,7 × 8,6 × 1,78 cm
(5,4 × 3,4 × 0,70 tuumaa)
Paino: 258 g (9,1 unssia)
Näyttö: lävistäjä 5,0 tuumaa
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas WQVGA
TFT -vaakanäyttö, valkoinen
taustavalo, kosketusnäyttö
Kotelo: Ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila:
0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila:
0–45 °C (32–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2.0 full speed
-massamuisti
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: enintään 4 tuntia
Virrantulo: ajoneuvon virtaa
mukana toimitetulla ajoneuvon
virtajohdolla tai AC-virtaa
valinnaisen lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akunkesto: enintään 3 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä,
HotFix
Hakuajat*:
Lämmin: <1 s
Kylmä: <38 s
Tehdasasetusten palautus: <45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan ja taivas on kirkas.
nüvi 1490TV -käyttöopas61
Liite
Vaatimustenmukai­
suusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä nüvituote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen,
että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
KÄYTTÄMÄLLÄ nüvia HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
62
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden
rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman
minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla,
kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivun 5 ohjeiden
mukaan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (katso sivua 56).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
nüvia voi ladata vain 0–45 °C:n (32–113 °F) lämpötilassa.
Jos nüvi on paikassa, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kirkkaus.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa
käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes
ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
nüvi 1490TV -käyttöopas63
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei
vastaa kosketukseen.
Kalibroi kosketusnäyttö sivun 55 ohjeiden mukaan.
Mistä tiedän, että
nüvi on USBmassamuistitilassa?
Kun nüvi on USB-massamuistitilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma
tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja
nüviin. nüvi käynnistyy automaattisesti USBmassamuistitilassa. Varmista, että nüvi on liitetty
USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
64
nüvi 1490TV -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
Windows ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien
tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
Tallenna hotelli suosikkeihin. Lisätietoja suosikeista on
sivulla 16. Tämän jälkeen voit hakea hotellin läheltä
ravintoloita.
1. Valitse Minne? > Lähin.
2. Valitse Suosikkimääränpää.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse Kohdepisteet > Ruoka ja juoma.
5. Valitse luokka. nüvi etsii paikkoja hotellin läheltä.
6. Valitse ravintola.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Varmista, että nüvissa on Bluetooth-ominaisuus.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista,
että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin
(33 jalan) päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 1490TV -käyttöopas65
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 48
äänivalinta 27
ääniversio 46
aika-asetukset 48
aikavyöhyke 48
Aja -sivun asetukset 13
ajo-ohjeet 20
ajoneuvokuvake 49
ajotietokone 20
akku 56, 63
akun tiedot 56
asetukset 46–52
palauttaminen 52
autoprofiili 40
B
Bluetooth-tekniikka
23–27
asetukset 50
puhelimen liittäminen
23
66
puhelimen
poistaminen 50
soittaminen Aja
-sivulla 13
D
diakriittiset merkit 15
E
ecoChallenge 40
ecoRoute™ 38–41
autoprofiili 38
ecoChallenge 40
matkaraportti 41
polttoaineraportti 39
polttoainete­hokkuuden
kalibroiminen 39
vihjeet 41
ekstrat 58–59
G
Garmin Lock 49, 54
Garmin Travel Guide 60
geokätkentä 18
GPS
ei käytössä/käytössä
46
tietoja GPSsignaaleista 58
H
hakualue 15
hälytykset
valvontakamera 59
hidastuspisteet 40
J
jalankulkunavigointitila
46
reittiasetukset 10
suunnitelma 10
Jälki ylös 49
järjestelmäasetukset 46
JPEG-kuvatiedostot 33
julkinen liikenne
kaupunkikartat 7, 10
vältettävät 47
nüvi 1490TV -käyttöopas
Hakemisto
K
käännösluettelo 20
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 49
kartan selaaminen 17
kartta
asetukset 49
jalankulkija 22
Kart.info-painike 49
lisääminen 58
selaaminen 17
tarkasteleminen 49
versio 49
yksityiskohtaisten
karttojen
käyttöönotto 49
yksityiskohtien määrä
49
zoomaaminen 17
kaupunkikartat 7, 10
kävelyreitti 46
käyttäjätiedot,
poistaminen 55
käyttötila 7, 46
kellohälytys 60
kieliasetukset 48
kiihdytyspisteet 40
kiinnittäminen
irrottaminen
kiinnityksestä 56
kojelautaan 57
tuulilasiin 63
kilometriä 46
kirkkaus 48
TV 31
kohdepisteet 14
ilmoittaminen
virheestä 14
mukautetut 58
POI Loader 33
puhelinnumeron
muokkaaminen
14
tähtiluokituksen
muokkaaminen
14
kojelaudan levy 57
koordinaatit 18
kosketusnäyttö
asetukset 48
kalibroiminen 55, 64
puhdistaminen 53
koti
puhelinnumero 26
sijainnin asettaminen
12
koulualuetietokanta 59
kuvan liittäminen
sijaintiin 17
L
läheisyyspisteet
asetukset 51
hälytykset 51
lähtö, ääni 8
laitteen tunnus 46
laskin 37
leveyspiiri 18
Liikenne 42–45
liikennetilausten
lisääminen 51
tapahtumat 43
nüvi 1490TV -käyttöopas67
Hakemisto
lisäkartat 58
lisävarusteet 58, 59
litiumioniakku 56, 61
lukitus
nüvi 54
M
maailmankello 37
mailia 46
maksiminopeus,
nollaaminen 20
MapSource 33, 58
matkaloki 49
matkapuhelimen
liittäminen 23
matkaraportti 41
mene kotiin 12
Minne? 12–18
mitat, muuntaminen 37
mukautetut kohdepisteet
59
muuntaminen
valuutta 38
yksikkö 37
68
mykistys
ääni 8
puhelu 25
N
näppäimistö 15
asettelu 46
kielitila 15, 48
navigointi 19
asetukset 47
tila 46
näyttö
kirkkaus 48
kuvaotokset 47
näyttöasetukset 47
näyttönäppäimistö 15
nollaaminen
maksiminopeus 20
matkatiedot 20
nopeuspisteet 40
nopeusrajoituskuvake 19
nüvi
kiinnittäminen 57
kotelo 4
lataaminen 6
puhdistaminen 53
suojaaminen 53
nüvin huoltaminen 53
nüvin lataaminen 6, 63
nüvin mukauttaminen
46–52
nüvin säilyttäminen 53
nykyinen sijainti,
tallentaminen 16
Nykysijainti 35
O
Ohje 35
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus
62
päivittäminen 55
versio 46
Omat tiedot 37
osoitteet 12
P
paikkojen etsiminen 9
hiljattain tehdyt
nüvi 1490TV -käyttöopas
Hakemisto
valinnat 16
koordinaateilla 18
nimellä 14
osoitteella 12
postinumeron mukaan
12
tallennetut paikat
(suosikit) 16
toisen paikan lähellä
15
valokuvien
käyttäminen
18–19
päivittäminen
kartat 58
ohjelmisto 55
palaute kohdepisteistä 14
PIN
Bluetooth 24
Garmin Lock 54
pituuspiiri 18
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot
55
merkki 15
mukautetut
kohdepisteet 59
Suosikit 17
vasta löydettyjen
luettelo 16
pois tieltä, reititys 7, 47
polkupyöränavigointi 46
polttoainehinta,
muuttaminen 39
polttoaineraportti 39
puhelinluettelo 26
Q
QWERTY-näppäimistö
46
R
reitin simuloiminen 46
reitit
asetukset 47
pois tieltä 47
pysäyttäminen 11
simuloiminen 46
tila 46
reittiasetukset-sivu 10
rekisteröiminen 54
Risteysnäkymä 21
S
satelliittisignaalit 58
seuraava käännös 21
sijainnin asettaminen 17
sijaintikuvake 49
soitto
historia 26
koputus 25
koti 26
lopettaminen 25
mykistäminen 25
vastaaminen 24
sulake, vaihtaminen 56
Suosikit 16
suunnitelma-sivu 10
T
tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
karttasymbolin
vaihtaminen 17
nüvi 1490TV -käyttöopas69
Hakemisto
luokan vaihtaminen
17
nimen vaihtaminen
16
puhelinnumeron
vaihtaminen 17
tallentaminen
löydetyt paikat 16
nykyinen sijainti
16, 17
taustaväri 47
tekniset tiedot
nüvi 1400 61
tekstin kieli 48
televisio. Katso TV
telineen irrottaminen 57
tiedostojen siirtäminen 34
tiedostot 33–34
poistaminen 34
tuetut tyypit 33
tuetut tiedostotyypit 33
tuleva puhelu 24
turva
asetukset 49
sijainti 54
70
turvallisuustila 50
TV
aikavyöhyke 28
alue 28
antennit 28
digitaali-TV:n
katseleminen 28
kanavahaku 29
kanavajärjestys 31
kanavien lukitseminen
30
kirkkaus 31
kuvamuodon
vaihtaminen 32
lähetyskieli 31
peruutuskamera 32
valikko 29
työkalut 35–40
U
USB 64
massamuistitila 33
välttäminen
tietyypit 47
varkaus 54
valvontakameratietokanta
59
varkaudenesto 49, 54
vastaaja 25
vianmääritys 63
viimeksi löydetyt paikat
16
W
WebUpdater 55
Y
yksikkömuunnin 37
yksityiskohtainen reitti 20
yksityiskohtaiset kartat 49
Z
zoomaaminen 17
V
Vaatimustenmu­
kaisuusvakuutus 62
nüvi 1490TV -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat .
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) .
Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maaliskuu 2010
Osanumero 190-01109-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising