Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Kezdő lépések

Garmin nuvi 1490TV Kezdő lépések
nüvi 1490TV
Kezdő lépések
®
A navigációs készülék áttekintése
 Figyelmeztetés
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információt lásd a termék dobozában
található Fontos biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
TV-antenna
Tápellátás gomb
Megnyomásával kapcsolhatja be
és ki a navigációs készüléket.
microSD™
kártya helye
Videobemenet
(nem audió).
Lásd: 11. oldal.
Fejhallgató-kimenet
Hangszóró
Mini USB-csatlakozó
Külső TV-antenna
csatlakozói
Mikrofon
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
A főmenü használata
➊
➋➌ ➍
➏
Ô
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS műholdas jel erőssége.
A Bluetooth® technológia állapota.
Érintse meg a használati mód
kiválasztásához.
Pontos idő. Megérintésével
módosíthatja az időbeállításokat.
Akkumulátorállapot.
Megérintésével úti célt kereshet.
Megérintésével megtekintheti a
térképet.
Megérintésével hívást
kezdeményezhet, ha kompatibilis
mobiltelefonhoz csatlakozik.
Megérintésével használhatja a TV
funkciót.
Megérintésével állíthatja a hangerőt.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
Megérintésével használhatja az
eszközöket.
A navigációs készülék
beállítása
 Figyelmeztetés
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
A személyi sérülés és a készülék károsodá­
sának megelőzése érdekében kiszálláskor
vegye ki az egységet a járműből, vagy
tárolja közvetlen napfénytől védett helyen.
A navigációs készülék felszerelése
1. Távolítsa el a tapadókorong felső részén
található átlátszó műanyagot. Illessze a
tapadókorongot a szélvédőre.
Tapadókorongos tartó
Tartó
2. Hajtsa vissza a fogantyút a szélvédő
irányába.
3. Pattintsa a tartót a tapadókorong karjára.
4. Csatlakoztassa a navigációs készülék
hátuljához a tápkábelt.
5. A tápkábel másik végét csatlakoztassa
járműve tápaljzatához. A készülék
automatikusan bekapcsol, ha
csatlakoztatva van és a jármű motorja
működik. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A jármű tápkábele
6. Illessze a navigációs készülék alját a
tartóba.
7. Döntse hátra a készüléket, amíg a
helyére nem kattan.
8. A jeltartomány kiterjesztése érdekében
csatlakoztassa a külső antennát a
közlekedésiadat-vevőhöz, majd rögzítse
a szélvédőhöz a tapadókorongokkal.
Műholdak keresése
1. A járművel tartózkodjon a szabadban,
magas épületektől és fáktól távol.
2. Kapcsolja be a navigációs készüléket.
A műholdas jelek befogása eltarthat néhány
percig. A
sávok jelzik a műholdjel
erősségét. Ha legalább egy sáv zöld
színű, akkor a navigációs készülék vesz
műholdjelet.
A navigációs készülék töltése
Mielőtt akkumulátorról használja a
készüléket, töltse legalább 4 órán keresztül.
•
•
•
Csatlakoztassa a jármű tápkábelét.
Csatlakoztassa az USB-kábelt.
Csatlakoztasson AC adaptert
(külön megvásárolható tartozék).
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
A bekapcsológomb
használata
A bekapcsológomb gyors lenyomásával
és felengedésével további lehetőségeket
tekinthet meg:
•
•
•
•
Érintse meg a
és
gombot a
képernyő fényerejének beállításához.
Érintse meg a Képernyő lezárása
elemet a képernyő véletlen
megérintésének elkerülése érdekében.
Érintse meg a Kikapcsolás lehetőséget
a készülék kikapcsolásához. A
készülék úgy is kikapcsolható, hogy
a bekapcsológombot 2 másodpercig
lenyomva tartja.
Ha a navigációs készülék nem működik,
állítsa vissza úgy, hogy 10 másodpercig
lenyomva tartja a bekapcsológombot.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
Érdekes helyek keresése
1. Érintse meg a Hová? > Érdekes helyek
elemet.
2. Ha szükséges, érintse meg egy kategóriát
vagy alkategóriát.
3. Válasszon célpontot, majd érintse meg az
Indulás elemet.
4. Szükség esetén az Indítás
megérintésével járja be az útvonalat.
A név betűinek beírásához érintse meg:
Hová? > Érdekes helyek > Név megadása.
Hely kereséséhez egy másik területen érintse
meg: Hová? > A közelben.
Az útvonal követése
A követendő útvonal bíborszínű vonalként
jelenik meg. Útközben a navigációs rendszer
hangos figyelmeztetésekkel, nyilakkal és a
térkép felső részén látható irányjelzésekkel
vezet el a célállomásig. Ha eltér az eredeti
útvonaltól, a navigációs rendszer újra
kiszámítja az útvonalat.
Érintse meg a térképet, majd húzza el
valamilyen irányba, ha másik területet
szeretne megnézni.
Ha nagyobb főútvonalon utazik, a
sebességhatárt jelző ikon jelenhet meg.
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➎
➍
➊ É rintse meg a Következő forduló oldal
megtekintéséhez.
➋ É rintse meg a Fordulólista oldal
➌
➍
➎
➏
➐
➑
megtekintéséhez.
Érintse meg a
és
ikont a
nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
Érintse meg, ha meg szeretné tekinteni
a fedélzeti számítógépet.
Érintse meg a Hol vagyok? oldal
megtekintéséhez.
Érintse meg az adatmező
módosításához.
Érintse meg, ha vissza kíván térni a
főmenühöz.
Megérintésével megtekintheti a TV-t.
Megálló hozzáadása
1. Útvonali navigáció közben érintse meg a
> Hová? elemet.
2. Keresse meg a beiktatott megállót.
3. Érintse meg az Indulás! elemet.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
4. Érintse meg az Új köztes célpont
elemet a beiktatott megálló végcél elé
illesztéséhez.
Kerülőút tétele
1. Útvonali navigáció közben érintse meg a
elemet.
2. Érintse meg a Kerülőút elemet.
Az FM TMC (Traffic Message
Channel - közlekedési
információs csatorna)
használata
értesítés
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) ablakok
csökkenthetik a közlekedésiadat-vevő
teljesítményét.
MEGJEGYZÉS: A Garmin nem
vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért.
A közlekedési adatok vételéhez a
közlekedésiadat-vevőnek és a navigációs
készüléknek közlekedési adatokat sugárzó
FM-állomás adatátviteli hatósugarában kell
lennie. Nem szükséges aktiválni az FM
közlekedésiadat-vevőhöz tartozó előfizetést.
Az előfizetés automatikusan aktiválódik,
amint a navigációs rendszer műholdas jelet
kap, miközben a készülék közlekedési
adatokat vesz a szolgáltatótól.
További tájékoztatást a www.garmin.com
/traffic vagy a www.garmin.com weboldalon
talál.
Ha navigálás közben súlyos forgalmi
akadály alakul ki az útvonalon, a készülék
automatikusan újratervezi az útvonalat.
A forgalom ikon az aktuális útvonalon
kialakult forgalmi helyzet súlyosságának
megfelelően változtatja színét.
Egyes navigációs csomagokhoz tartozik
közlekedésiadat-vevő.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
Szín
Leírás
Jelentés
Zöld
Nem súlyos
Folyamatos
forgalom.
Sárga
Közepesen
súlyos
A forgalom kissé
torlódik.
Piros
Nagyon
súlyos
Jelentős
forgalomtorlódás.
Szürke Nincs adat
Az adatok nem
frissültek.
A kihangosító funkciók
használata
A kihangosító funkciók használatához
társítani kell a telefont és a navigációs
készüléket. A társításhoz és a
csatlakoztatáshoz a telefont és a navigációs
készüléket be kell kapcsolni, és egymás
közelében kell elhelyezni.
A telefon társítása
1. Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot a
telefonján.
2. A navigációs készüléken érintse meg az
Eszközök > Beállítások > Bluetooth
elemet.
3. Érintse meg a Bluetooth alatti gombot,
majd a Bekapcsolva > OK elemet.
4. Érintse meg a Telefon alatt található
gombot.
5. Válassza ki a telefont, és nyomja meg az
OK gombot.
6. Írja be a navigációs készülék Bluetooth
PIN (1234) kódját a telefonba.
Szám tárcsázása
1. A főmenüben válassza a Telefon >
Tárcsázás gombot.
2. Írja be a számot, majd érintse meg a
Tárcsázás elemet.
3. Hívás befejezéséhez érintse meg a
Hívás vége elemet.
>
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor megnyílik a Bejövő hívás
ablak.
•
A Fogad elemet megérintve fogadja a
hívást.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
•
Az Elvet elemmel figyelmen kívül
hagyhatja a hívást, és leállíthatja a
telefon csengését.
Digitális TV nézése
Digitális mobiltelevízió nézéséhez a
készüléknek DVB-T (digitális videoadás
földfelszíni készülékekhez) lefedettségi
területen belül kell lennie. További
tudnivalók: www.dvb.org.
Az antennák beállítása
1. Húzza ki a TV-antennát. Lásd: 2. oldal.
2. A jobb vétel érdekében csatlakoztassa
a csomagolásban található külső
antennákat, majd helyezze el őket
egymásra merőlegesen.
MEGJEGYZÉS: A külső antennák a
TV-adás vételének javítására szolgálnak.
Használatukkal nem növekszik az elérhető
csatornák száma.
TIPP: A jobb vétel érdekében helyezze el a
külső antennákat egymásra merőlegesen.
Régió és időzóna kiválasztása
1. Érintse meg a TV > Opciók >
TV-beállítások elemet.
2. Érintse meg a Régió alatti négyzetet.
3. A Régió alatti négyzet megérintésével
választhatja ki saját régióját.
4. Érintse meg az OK gombot.
5. Érintse meg az Időzóna alatti négyzetet.
6. Válassza ki az Ön időzónáját.
MEGJEGYZÉS: A 1490TV készüléken
beállítható időzónák a greenwich-i
középidőn (GMT) alapulnak. Válassza ki
azt az időzónát, amelyik megfelelő idővel
több vagy kevesebb, mint a greenwich-i
középidő. A „GMT + 3:00” például három
órával előzi meg a greenwich-i középidőt.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
7. Érintse meg az OK gombot.
8. Érintse meg:
.
Csatornakeresés
1. A TV > Opciók > Csatornakeresés >
Keresés megérintésével minden
elérhető csatornát megtalálhat, több
frekvenciasávon keresve.
2. A TV oldal megtekintéséhez érintse meg
kétszer:
.
A csatornakeresést a Megszakítás
gomb megnyomásával állíthatja le. Ha a
csatornakeresés még nem ért véget, akkor a
készülék nem fog egy csatornát sem.
Konkrét csatorna keresése
1. Ha tudja a csatorna frekvenciáját, érintse
meg a TV > Opciók > Csatornakeresés
> Manuális keresés elemet.
2. Válassza ki a frekvenciát.
3. A TV oldal megtekintéséhez érintse meg
kétszer:
.
10
A TV menü használata
 figyelmeztetés
Vezetés közben ne nézze a televíziót, se
más videobemenetet. A vezetés közbeni
figyelmetlenség súlyos, esetleg halálos
balesethez vezethet, vagy anyagi kárt
okozhat.
Értesítés
A televízió funkció gépjárművön
belüli használata előtt tájékozódjon a
vezetés helyén hatályos törvényekről és
rendelkezésekről. Egyes országokban
motorgépjármű üzemeltetése közben tilos
televíziót nézni A Garmin semmilyen
felelősséget sem vállal a Garmin készülék
használatára vonatkozó törvény vagy
rendelkezés figyelmen kívül hagyásából
eredő büntetésekért, bírságokért és károkért.
A készülék kikapcsolja a TV funkciót,
ha a jármű sebessége meghaladja a
12 kilométer/órát.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
•
Csatorna kiválasztásához érintse meg a
és a
ikont.
• A hangerőt a
és a
ikon
megérintésével állíthatja be.
• A TV menübe való visszatéréshez
érintse meg a térképen a
ikont.
• TV-jel vételének megszakításához
nyomja meg a Kilépés gombot.
A TV-jel erőssége és a rendszerüzenetek
megjelennek a képernyő bal felső sarkában
lévő állapotsoron.
2. Érintse meg a TV elemet.
Tolatókamera használata
4. Adjon meg négy számjegyből álló
PIN-kódot.
Ha a járműben tolatókamera működik, akkor
a kamera által vett képet megtekintheti a
1490TV készüléken.
1. A kamera csatlakoztatása a navigációs
készülékhez a videobemeneti
csatlakozón keresztül (a készülék bal
oldalán található). Lásd: 2. oldal.
Kezdő lépések a nüvi 1490TV sorozathoz
3. Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A navigációs rendszer
védelme
1. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági
helyszínen tartózkodik, és a navigációs
rendszer fogja a műholdas jeleket.
2. Érintse meg az Eszközök > Beállítások
> Biztonság elemet.
3. Érintse meg a Garmin Lock alatt
található gombot.
5. Érintse meg a Beállítás elemet.
MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti a PIN-kódot
vagy a biztonsági helyszínt, el kell küldeni
a navigációs készüléket a Garmin részére,
hogy feloldják a lezárást. Az érvényes
termékregisztrációt vagy a vásárlási
bizonylatot is el kell küldenie.
11
nüMaps Guarantee™
Egy ingyenes térképfrissítés
megkapásához (ha rendelkezésre áll)
regisztrálja navigációs készülékét a
http://my.garmin.com oldalon, a
műholdvétel befogásától és a navigációs
készülék használatának megkezdésétől
számított 60 napon belül. Ha a műholdvétel
befogásától és a navigációs készülék
használatának megkezdésétől számított
60 napnál később regisztrálja a készüléket,
akkor nem jogosult az ingyenes
térképfrissítésre. A GPS-készülékkel
kapcsolatos további tudnivalók:
www.garmin.com/numaps.
A Garmin®, a Garmin logó és a nüvi® a Garmin Ltd.
vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és
más országokban bejegyzett védjegye. A Garmin
Lock™ és a nüMaps Guarantee™ a Garmin Ltd. vagy
leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin
kifejezett engedélye nélkül nem használhatók. A
Bluetooth ® kifejezésvédjegy és logók a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin
engedéllyel rendelkezik. A microSD™ a SanDisk vagy
leányvállalatai védjegye.
További információ
A navigációs készülékről további
információt az Eszközök > Súgó
kiválasztásával találhat. A felhasználói
kézikönyv legfrissebb változatát a
www.garmin.com oldalról töltheti le.
További tájékoztatásért látogasson el a
http://buy.garmin.com weboldalra, vagy
forduljon a Garmin-képviselethez.
Február 2010.
© 2010 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
190-01109-62 Rev. A
A nyomtatás Tajvanon készült
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising