Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Priručnik za brzo pokretanje

Garmin nuvi 1490TV Priručnik za brzo pokretanje
nüvi 1490TV
priručnik za brzo pokretanje
®
Vaš uređaj nüvi
 Upozorenje
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
TV antena
Tipka napajanja:
Pritisnite kako biste uključili i
isključili nüvi.
utor microSD™
kartice
Video ulaz
(bez zvuka).
Pogledajte str. 11.
Izlaz za slušalice
Zvučnik
Mini-USB priključak
Priključci za vanjsku
TV antenu
Mikrofon
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
Korištenje glavnog
izbornika
➊
➋➌ ➍
➏
➓
Ô
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Jačina GPS satelitskog signala.
Status Bluetooth® tehnologije.
Dodirnite za odabir načina
korištenja.
Trenutno vrijeme. Dodirnite za
promjenu postavki vremena.
Status baterije.
Dodirnite za pronalazak odredišta.
Dodirnite za prikaz karte.
Dodirnite za uspostavu poziva ako
ste priključeni na kompatibilan
mobitel.
Dodirnite za korištenje značajke
televizije.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
Dodirnite za podešavanje glasnoće.
Dodirnite za korištenje alata.
Postavljanje uređaja nüvi
 Upozorenje
Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži litijionsku bateriju. Kako bi se spriječile
tjelesne povrede ili oštećivanje uređaja,
izvadite uređaj iz vozila kad napuštate
vozilo ili ga spremite podalje od izravnog
sunčevog zračenja.
Montiranje uređaja nüvi
1. Uklonite prozirnu plastiku s
vakuumskog nosača. Postavite
vakuumski nosač na vjetrobran.
Vakuumski nosač
Baza
2. Prebacite ručicu unazad, prema
vjetrobranu.
3. Uglavite bazu na ručicu vakuumskog
nosača.
4. Priključite kabel napajanja u vozilu u
stražnju stranu uređaja nüvi.
5. Drugi kraj kabela napajanja u vozilu
priključite u utičnicu u vozilu. Ako je
uređaj priključen i vozilo upaljeno,
trebao bi se pokrenuti automatski.
Slijedite upute na zaslonu.
8. Kako biste proširili domet signala,
na prijemnik za obavijesti o prometu
priključite vanjsku antenu i pričvrstite
je za vjetrobransko staklo pomoću
vakuumskih nosača.
Primanje satelitskih signala
1. Izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
2. Uključite uređaj nüvi.
Traženje satelitskih signala može potrajati
nekoliko minuta. Crtice
označavaju
jačinu satelitskog signala. Ako je barem
jedna od crtica zelene boje, to znači kako
je nüvi pronašao satelitski signal.
Kabel napajanja vozila
6. Postavite podnožje uređaja nüvi u
bazu.
7. Nagnite uređaj nüvi prema nazad dok
ne sjedne na mjesto.
Punjenje uređaja nüvi
Prije rada na bateriju, svoj nüvi punite
najmanje 4 sata.
• Priključite kabel napajanja u vozilu.
• Priključite USB kabel.
• Priključite AC adapter (dodatna
oprema).
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
Korištenje gumba za
uključivanje
Pritisnite i odmah pustite tipku Napajanje
za prikaz dodatnih opcija:
• Dodirnite
i
za podešavanje
osvijetljenosti slike.
• Dodirnite Zaključavanje zaslona
kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
• Dodirnite Isključivanje za
isključivanje uređaja. Nüvi možete
isključiti i tako da držite gumb
Napajanje 2 sekunde.
• Ako vam uređaj nüvi prestane
funkcionirati, ponovno ga postavite
tako da pritisnete i držite gumb
Napajanje 10 sekundi.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
Pronalaženje točaka
interesa
1. Dodirnite Kamo? > Točke interesa.
2. Ako je potrebno, odaberite kategoriju i
podkategoriju.
3. Odaberite odredište, a zatim pritisnite
Idi!.
4. Po potrebi za kretanje rutom dodirnite
Pokreni.
Za unos slova koje se nalaze u nazivu
dodirnite Kamo? > Točke interesa >
Unos naziva.
Za traženje lokacije na drugom području
dodirnite Kamo? > Blizu.
Praćenje rute
Vaša ruta je označena grimiznom linijom.
Za vrijeme putovanja, uređaj nüvi će vas
navoditi do odredišta putem glasovnih
upozorenja, strelica na karti i uputa pri
vrhu karte. Ako skrenete s originalne rute,
uređaj nüvi će ponovno izračunati rutu.
Dodirnite i povucite kartu za prikaz
drugog područja karte.
Dok putujete po glavnim prometnicama,
mogla bi se prikazati ikona ograničenja
brzine.
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➊ D odirnite za pregled stranice sa
sljedećim skretanjem.
➋ D odirnite za pregled stranice s
➌
➍
➎
➏
➐
➑
popisom skretanja.
Dodirnite
i
za povećavanje i
smanjivanje.
Dodirnite za pregled putnog
računala.
Dodirnite za pregled stranice
Gdje sam?.
Dodirnite za promjenu polja s
podacima.
Dodirnite za povratak na glavni
izbornik.
Dodirnite za gledanje televizije.
Dodavanje zaustavljanja
➎
➍
1. Tijekom navigacije rutom, dodirnite
> Kamo?.
2. Potražite dodatno zaustavljanje.
3. Dodirnite Idi!.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
4. Za dodavanje ovog zaustavljanja prije
krajnjeg odredišta, dodirnite Dodaj kao
točku rute.
Zaobilaženje
1. Tijekom navigacije rutom, dodirnite
.
2. Dodirnite Obilazak.
Korištenje FM TMC
prijemnika za obavijesti o
prometu
Obavijest
Napomena: Grijani (galvanizirani) prozori
mogli bi negativno utjecati na radne
karakteristike prijemnika za obavijesti o
prometu.
Napomena: Tvrtka Garmin nije
odgovorna za točnost informacija o
prometu.
Za primanje informacija o prometu,
prijemnik za obavijesti o prometu i uređaj
nüvi moraju se nalaziti u dometu FM
stanice koja prenosi TMC podatke. Ne
trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili
uz svoj FM prijemnik za obavijesti o
prometu. Pretplata se aktivira automatski
nakon što vaš uređaj nüvi primi satelitske
signale s podacima o prometu od davatelja
plaćenih usluga.
Više informacija potražite na adresi
www.garmin.com/traffic ili
www.garmin.com.
Ako na ruti tijekom navigacije dođe
do značajnog prometnog zastoja, nüvi
automatski vrši ponovni izračun rute.
Ikona
prometa mijenja boju kako bi
naznačila gustoću prometa na ruti ili na
cesti kojom trenutno vozite.
FM TMC (Traffic Message Channel)
prijemnik za obavijesti o prometu
uključen je s nekim paketima nüvi.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
Boja
Opis
Zeleno Niski stupanj
Žuto
Srednji
stupanj
Crveno Visoki stupanj
Sivo
Nema
podataka
Značenje
Promet teče
normalno.
Promet je blago
usporen.
Promet je jako
usporen.
Podaci o
prometu se nisu
ažurirali.
Korištenje hands-free
značajki
Želite li koristiti hands-free značajke,
uparite telefon i uređaj nüvi. Za
uparivanje i povezivanje, vaš uređaj i
nüvi trebaju biti uključeni i blizu jedno
drugom.
Uparivanje telefona
1. Omogućite Bluetooth komponentu na
svom telefonu.
2. Na svom uređaju nüvi dodirnite Alati >
Postavke > Bluetooth.
3. Dodirnite gumb ispod natpisa
Bluetooth i dodirnite Omogućeno >
OK.
4. Dodirnite gumb ispod opcije Telefon.
5. Odaberite telefon i dodirnite OK.
6. Unesite Bluetooth PIN (1234) za svoj
nüvi u telefon.
Upućivanje poziva
1. Na glavnom izborniku odaberite
Telefon > Biraj.
2. Unesite broj i dodirnite Biraj.
3. Za prekid poziva dodirnite
Prekini.
>
Primanje poziva
Kada vas netko nazove otvara se prozor
dolaznog prostora.
• Za odgovor na poziv dodirnite
Odgovori.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
• Dodirnite Ignoriraj za ignoriranje
poziva i prekidanje zvonjave telefona.
SAVJET: Za bolji prijem vanjske antene
postavite u međusobno okomiti položaj.
Gledanje digitalne televizije Odabir regije i vremenske zone
Za gledanje mobilne televizije u
digitalnom formatu nüvi se mora nalaziti
u području pokrivenosti signalom DVB-T
(emitiranje digitalnih videosadržaja za
zemaljske uređaje). Više informacija
potražite na adresi www.dvb.org.
Postavljanje antena
1. Izvucite antenu. Pogledajte str. 2.
2. Radi boljeg prijema priključite vanjske
antene uključene u pakiranje i
rasporedite ih u međusobno okomitom
položaju.
NAPOMENA: Vanjske antene
namijenjene su poboljšavanju prijema
televizijskog signala. One neće povećati
broj dostupnih kanala.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
1. Dodirnite TV > Opcije > TV postavke.
2. Dodirnite okvir ispod Regija.
3. Dodirnite okvir ispod Regija kako biste
odabrali svoju regiju.
4. Dodirnite OK.
5. Dodirnite okvir ispod Vremenska zona.
6. Odaberite svoju trenutačnu vremensku
zonu.
NAPOMENA: Opcije vremenskih
zona na uređaju 1490TV temeljene su
na vremenu po Greenwichu. Odaberite
vremensku zonu s odgovarajućom
količinom vremena ispred ili iza vremena
po Greenwichu. Na primjer, “GMT +
3:00” će viti tri sata ispred vremena po
Greenwichu.
Korištenje izbornika
televizije
7. Dodirnite OK.
8. Dodirnite
.
Skeniranje kanala
1. Dodirnite TV > Opcije > Skeniranje
kanala > Skeniraj i pronađite sve
dostupne kanale skeniranjem većeg
broja frekvencija.
2. Dva puta dodirnite
stranice televizije.
za gledanje
Dodirnite Prekini za zaustavljanje
skeniranja kanala. Ako skeniranje kanala
nije dovršeno, nüvi neće primati nijedan
kanal.
Traženje specifičnih kanala
1. Ako znate frekvenciju kanala, dodirnite
TV > Opcije > Skeniranje kanala >
Ručno skeniranje.
2. Odaberite frekvenciju.
3. Dva puta dodirnite
stranice televizije.
za gledanje
 upozorenje
Ne pokušavajte gledati televiziju ili video
iz drugog izvora tijekom vožnje. Ako ne
obraćate potpunu pažnju na rad vozila, to
može izazvati smrt, ozbiljne ozljede ili
oštećenje imovine.
Obavijest
Prije korištenja funkcije televizije u vozilu
provjerite lokalne zakone i odredbe koje
važe na područjima kojima vozite. Neki
zakoni zabranjuju vozačima gledanje
televizije tijekom upravljanja motornim
vozilima. Tvrtka Garmin ne preuzima
odgovornost za novčane naknade, kazne
ili štete nastale kao rezultat primjene bilo
kojeg državnog ili lokalnog zakona ili
odredbe vezanih uz korištenje uređaja
tvrtke Garmin.
Uređaj nüvi će onemogućiti funkciju
televizije pri brzinama većim od 12 km/h.
10
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
• Dodirnite
i
za odabir kanala.
• Dodirnite
i
za podešavanje
jačine zvuka.
• Dodirnite
na karti za povratak na
izbornik televizije.
• Dodirnite Prekid za zaustavljanje
prijema televizijskih signala.
Jačina televizijskog kanala i poruke
sustava prikazuju se u traci statusa u
gornjem lijevom kutu zaslona.
Korištenje kamere za
vožnju unatrag
Ako je u vaše vozilo ugrađena kamera za
vožnju unatrag, izlaz iz kamere možete
gledati na uređaju nüvi 1490TV.
1. Povežite kameru i nüvi putem ulaznog
priključka za video na lijevoj strani
uređaja nüvi. Pogledajte str. 2.
Priručnik za brzo pokretanje za nüvi 1490TV
2. Dodirnite TV.
3. Prema potrebi slijedite upute na
zaslonu.
Zaštita uređaja nüvi
1. Provjerite jeste li na sigurnosnoj
lokaciji, te prima li nüvi satelitske
signale.
2. Dodirnite Alati > Postavke >
Sigurnost.
3. Dodirnite gumb ispod opcije
Garmin Lock.
4. Unesite četveroznamenkasti PIN.
5. Dodirnite Postavi.
NAPOMENA: Ako zaboravite svoj
PIN i sigurnosnu lokaciju, morat ćete
uređaj nüvi poslati u tvrtku Garmin na
otključavanje. Potrebno je poslati i valjani
dokaz kupnje.
11
nüMaps Guarantee™
Želite li primiti jedno besplatno ažuriranje
karte (ako je dostupno), registrirajte svoj
uređaj nüvi na http://my.garmin.com
u roku od 60 dana od traženja satelita
tijekom vožnje uz pomoć uređaja nüvi.
Ako se registrirate telefonskim putem ili
čekate duže od 60 dana od prvog traženja
satelita tijekom vožnje uz pomoć uređaja
nüvi, gubite pravo na besplatno ažuriranje
karata. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, logotip Garmin i nüvi® trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u ili drugim državama. Garmin
Lock™ i nüMaps Guarantee™ trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin. Riječ i logotipi Bluetooth®
u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin.
microSD™ je zaštitni znak tvrtke SanDisk ili njenih
podružnica.
Dodane informacije
Za dodatne informacije o uređaju nüvi
odaberite Alati > Pomoć. Preuzmite
najnoviju verziju korisničkog priručnika
sa stranice www.garmin.com. Dodatne
informacije potražite na adresi
http://buy.garmin.com ili se obratite
svom zastupniku za Garmin.
Veljača 2010.
© 2010 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
190-01109-66 Rev. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising