Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Kratka navodila za uporabo

Garmin nuvi 1490TV Kratka navodila za uporabo
nüvi 1490TV
navodila za hiter začetek
®
Pogled na napravo nüvi
 Opozorilo
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Televizijska
antena
Gumb za vklop:
pritisnite za vklop in izklop naprave nüvi
Reža za kartice
microSD™
Video vhod
(brez zvoka).
Oglejte si
11. stran.
Izhod za slušalke
Zvočnik
Priključek Mini-USB
Priključka za zunanje
televizijske antene
Mikrofon
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
Uporaba glavnega menija
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Moč satelitskega signala GPS.
Stanje tehnologije Bluetooth®.
Pritisnite za izbiro načina
uporabe.
Trenutni čas. Pritisnite za
spreminjanje nastavitev časa.
Stanje baterije.
Pritisnite za iskanje destinacije.
Pritisnite za ogled zemljevida.
Pritisnite za klic, ko je naprava
povezana z združljivim mobilnim
telefonom.
Pritisnite za uporabo funkcije
televizije.
➓
Ô
Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
Pritisnite za uporabo orodij.
Nastavitev naprave nüvi
 Opozorilo
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.
Če želite preprečiti poškodbe oseb ali
naprave, ob izstopu odstranite napravo
iz vozila ali pa jo ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi.
Namestitev naprave nüvi
1. Zaščitno plastiko odstranite
z vakuumskega nosilca. Vakuumski
nosilec namestite na vetrobransko
steklo.
Vakuumski nosilec
Nosilec
2. Ročico pomaknite nazaj proti steklu.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
3. Nosilec pritrdite na nastavek
vakuumskega nosilca.
4. Napajalni kabel vozila priključite
v hrbtno stran naprave nüvi.
5. Drug konec napajalnega kabla vozila
priključite v vtičnico vozila. Enota bi
se morala samodejno vklopiti, če je
priključena in motor vozila deluje.
Sledite navodilom na zaslonu.
8. Če želite razširiti obseg signala,
zunanjo anteno priključite na
sprejemnik prometnih informacij in
ga pritrdite na vetrobransko steklo
z vakuumskimi nosilci.
Iskanje satelitov
1. Pojdite ven na odprto območje, kjer
v bližini ni visokih stavb in dreves.
2. Vklopite napravo nüvi.
Pridobivanje satelitskega signala
lahko traja nekaj minut. Stolpci
prikazujejo moč satelitskega signala.
Ko je vsaj en stolpec zelene barve, je
naprava nüvi pridobila satelitski signal.
Napajalni kabel vozila
6. Napravo nüvi s spodnjim delom
vstavite v nosilec.
7. Napravo nüvi nagnite nazaj, dokler
se ne zaskoči v pravilen položaj.
Polnjenje naprave nüvi
Preden začnete napravo nüvi uporabljati
na baterijsko napajanje, jo polnite vsaj
4 ure.
• Priključite napajalni kabel vozila.
• Priključite kabel USB.
• Priključite napajalnik (izbirna
dodatna oprema).
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
Uporaba gumba za vklop
Pritisnite in hitro spustite gumb za
vklop, da si ogledate dodatne možnosti:
• Pritisnite
in , če želite
prilagoditi svetlost zaslona.
• Pritisnite Zakleni zaslon,
če želite preprečiti nenamerne
dotike zaslona.
• Za izklop naprave nüvi pritisnite
Izklop. Napravo nüvi lahko
izklopite tudi tako, da 2 sekundi
držite gumb za vklop.
• Če naprava nüvi preneha delovati,
jo ponastavite tako, da pritisnete in
10 sekund držite gumb za vklop.
Iskanje destinacij
1. Izberite Kam? > Destinacije.
2. Če je treba, izberite kategorijo in
podkategorijo.
3. Izberite cilj in pritisnite Pojdi!.
4. Če je treba, pritisnite Začni, da
začnete navigacijo po načrtovani
poti.
Če želite vnesti črke imena, pritisnite
Kam? > Destinacije > Črkujte ime.
Če želite poiskati lokacijo na drugem
območju, pritisnite Kam? > Blizu.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
Sledenje načrtovani poti
Načrtovano pot predstavlja škrlatna
črta. Med potovanjem vas nüvi vodi
do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami
na zemljevidu in usmeritvami na vrhu
zemljevida. Če skrenete z izvirne
načrtovane poti, jo nüvi izračuna
ponovno.
Pritisnite zemljevid in ga povlecite,
če si želite ogledati različne dele
zemljevida.
➑
➐ ➏
odcep.
➋ P ritisnite za ogled strani Seznam
➌
➍
➎
Med potovanji po glavnih cestah se
lahko prikaže ikona omejitve hitrosti.
➊
➊ P ritisnite za ogled strani Naslednji
➏
➋
➌
➐
➑
odcepov.
Pritiskajte
in
za
približevanje in oddaljevanje
pogleda.
Pritisnite za ogled potovalnega
računalnika.
Pritisnite, če si želite ogledati
stran Kje sem?.
Izberite za spremembo
podatkovnih polj.
Pritisnite za vrnitev v glavni meni.
Pritisnite za ogled zemljevida.
Dodajanje postanka
➎
➍
1. Med navigacijo po načrtovani poti
pritisnite
> Kam?.
2. Poiščite dodaten postanek.
3. Pritisnite Pojdi!.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
4. Pritisnite Dodaj kot vmesno točko,
da postanek dodate pred cilj poti.
Izbira obvoza
1. Med navigacijo po načrtovani poti
pritisnite
.
2. Izberite Obvoz.
Uporaba sprejemnika
prometnih informacij
FM TMC
obvestilo
Ogrevana (kovinska) okna lahko
motijo delovanje sprejemnika
prometnih informacij.
OPOMBA: Garmin ne odgovarja za
natančnost prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij FM
TMC (Traffic Message Channel) je
priložen nekaterim paketom nüvi.
Za prejemanje prometnih informacij
morata biti sprejemnik prometnih
informacij in naprava nüvi v dosegu
postaje FM, ki oddaja podatke TMC.
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki
je priložena sprejemniku prometnih
informacij FM. Naročnina se aktivira
samodejno, ko naprava nüvi pridobi
satelitski signal med prejemanjem
signala ponudnika prometnih
informacij.
Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic ali
www.garmin.com.
Če med navigacijo pride do velikega
prometnega zastoja, nüvi samodejno
ponovno izračuna načrtovano pot.
Ikona prometa
spreminja barvo
in tako določa stopnjo razmer na
načrtovani poti ali cesti, po kateri
se trenutno vozite.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
Združevanje s telefonom
Barva
Opis
Pomen
Zelena
Nizka
stopnja
Promet je
tekoč.
Rumena
Srednja
stopnja
Promet je
zmerno
zgoščen.
Rdeča
Visoka
stopnja
Promet
je močno
zgoščen.
Sivo
Informacije
Ni podatkov niso bile
posodobljene.
Uporaba prostoročnih
funkcij
Če želite uporabljati prostoročne
funkcije, morate povezati telefon
in napravo nüvi. Za združitev in
povezovanje morata biti naprava
in nüvi vklopljena in blizu skupaj.
1. Omogočite komponento Bluetooth
telefona.
2. Na napravi nüvi pritisnite Orodja >
Nastavitve > Bluetooth.
3. Pritisnite gumb pod možnostjo
Bluetooth, nato pa še
Omogočeno > V redu.
4. Pritisnite gumb pod možnostjo
Telefon.
5. Izberite telefon in pritisnite V redu.
6. V telefon vnesite Bluetooth PIN
(1234) za napravo nüvi.
Klicanje številke
1. V glavnem meniju pritisnite
Telefon > Kliči.
2. Vnesite številko in pritisnite Kliči.
3. Klic končate tako, da pritisnete
>
Končaj klic.
Sprejemanje klica
Ko sprejmete klic, se odpre okno
Dohodni klic.
• Pritisnite Odgovori, če želite
odgovoriti na klic.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
• Pritisnite Prezri, če želite prezreti
klic in prekiniti zvonjenje telefona.
Ogled digitalne televizije
Za ogled digitalne mobilne televizije
mora biti nüvi v območju pokritosti
DVB-T (digitalno oddajanje videa za
zemeljske naprave). Za več informacij
si oglejte www.dvb.org.
Namestitev anten
1. Izvlecite televizijsko anteno.
Oglejte si 2. stran.
2. Za boljši sprejem pritrdite zunanji
anteni, ki sta priloženi v embalaži,
in ju namestite pravokotno eno na
drugo.
OPOMBA: Zunanji anteni sta
namenjeni izboljšanju sprejema
televizijskega signala. Ne bosta
povečali razpoložljivo število kanalov.
NAMIG: Za najboljši sprejem zunanji
anteni namestite pravokotno eno na
drugo.
Izbira regije in časovnega pasu
1. Pritisnite TV > Možnosti >
Nastavitve za televizijo.
2. Pritisnite polje pod možnostjo
Regija.
3. Za izbiro regije izberite polje pod
možnostjo Regija.
4. Izberite V redu.
5. Pritisnite polje pod možnostjo
Časovni pas.
6. Izberite časovni pas.
OPOMBA: Možnosti časovnega
pasu za napravo 1490TV temeljijo na
Greenwiškem srednjem času. Izberite
časovni pas, ki je pravilen čas pred
ali za Greenwiškim srednjim časom.
Časovni pas “GMT + 3:00” bo na
primer tri ure pred Greenwiškim
srednjim časom.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
Uporaba menija za
televizijo
7. Izberite V redu.
8. Izberite
.
Iskanje kanalov
1. Pritisnite TV > Možnosti > Iskanje
kanalov > Išči, da poiščete
vse kanale z iskanjem po več
frekvencah.
2. Če si želite ogledati stran s televizijo,
dvakrat pritisnite
.
 opozorilo
Televizije ali drugih virov videa ne
poskušajte gledati med vožnjo. Če
vožnji ne posvetite vse pozornosti,
lahko s tem povzročite smrt, telesne
poškodbe ali materialno škodo.
Za prekinitev iskanja kanalov pritisnite
Prekini. Če iskanje kanalov ni bilo
dokončano, naprava nüvi ne bo
sprejemala nobenega kanala.
Obvestilo
Pred uporabo funkcije televizije v
vozilu si oglejte lokalne zakone in
odloke. Nekateri zakoni voznikom
Iskanje določenih kanalov
prepovedujejo gledanje televizije med
1. Če poznate frekvenco kanala,
upravljanjem motornih vozil. Garmin ne
pritisnite TV > Možnosti > Iskanje
prevzema odgovornosti za globe, kazni
kanalov > Ročno iskanje.
ali škodo, do katere lahko pride zaradi
2. Izberite frekvenco.
zakonov ali odlokov, ki so povezani
3. Če si želite ogledati stran s televizijo, z uporabo Garminove naprave.
dvakrat pritisnite
10
.
Naprava nüvi onemogoči funkcijo
televizije, ko potujete hitreje kot
12 km/h.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
• Za izbiro kanala pritiskajte
in .
• Za nastavitev glasnosti pritiskajte
in .
• Za vrnitev v meni za televizijo
pritisnite
na zemljevidu.
• Pritisnite Zapri, če ne želite več
prejemati televizijskega signala.
Moč televizijskega signala in sistemska
sporočila so prikazana v vrstici stanja
v zgornjem levem kotu zaslona.
Uporaba vzvratne kamere
Če je v vozilu nameščena vzvratna
kamera, si lahko njen izhod ogledate
na napravi nüvi 1490TV.
1. Kamero na napravo nüvi priključite
prek vhodnega video priključka
na levi strani naprave nüvi. Oglejte
si 2. stran.
2. Pritisnite TV.
3. Če je treba, sledite navodilom na
zaslonu.
Zavarovanje naprave nüvi
1. Prepričajte se, da ste na varnostni
lokaciji in da naprava nüvi prejema
satelitske signale.
2. Pritisnite Orodja > Nastavitve >
Varnost.
3. Pritisnite gumb pod možnostjo
Garmin Lock.
4. Vnesite štirimestno kodo PIN.
5. Pritisnite Nastavi.
OPOMBA: če pozabite kodo PIN in
varnostno lokacijo, morate napravo nüvi
poslati podjetju Garmin, da jo odklene.
Poslati morate tudi veljavno registracijo
izdelka ali dokazilo o nakupu.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 1490TV
11
Jamstvo nüMaps
Guarantee™
Če želite prejeti eno brezplačno
posodobitev zemljevidov (če je
na voljo), registrirajte napravo nüvi
na naslovu http://my.garmin.com
v 60 dneh od prejema satelitskega
signala med vožnjo z napravo nüvi.
Pogojev za brezplačno posodobitev
zemljevidov ne izpolnjujete, če se
registrirate po telefonu ali čakate
več kot 60 dni po prejemu satelitskega
signala med vožnjo z napravo nüvi.
Za več informacij obiščite
www.garmin.com/numaps.
http://buy.garmin.com ali pa se obrnite
na Garminovega prodajalca.
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin
Lock™ in nüMaps Guarantee™ sta blagovni
znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin. Oznaka in
logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth
SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo
tega imena. microSD™ je blagovna znamka družbe
SanDisk ali njenih podružnic.
Več informacij
Za več informacij o napravi nüvi
pritisnite Orodja > Pomoč. Najnovejšo
različico uporabniškega priročnika
lahko prenesete s spletnega mesta
www.garmin.com. Za več informacij
o dodatni opremi obiščite
Fébruar 2010
© 2010 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
190-01109-63 Raz. A
Natisnjeno v Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising