Garmin | nuvi 205 | Quick Start Guide | Garmin nuvi 205 hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 205 hurtigstartveiledning
nüvi® 205-serien
hurtigstartveiledning
til disse nüvi-modellene:
205, 215, 255, 265, 275
November 2008
Delenummer 190-00973-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
nüvi-enheten
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
Skyv knappen til venstre for å slå nüvi-enheten
av/på, skyv knappen til høyre for å låse skjermen
Mini-USBkontakt
microSD™
kortspor
Mikrofon
Høyttaler
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen, slik at den ikke utsettes for direkte sollys.
Da unngår du at den blir skadet.
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se i veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for informasjon om lover for
montering på frontruten.
Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™
og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av
disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD Card Association.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
1. Koble til kjøretøyets strømkabel på baksiden av nüvi-enheten.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri
klut. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
Fest sugekoppen på frontruten.
Sugekoppbrakett
Holder
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet.
Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og
kjøretøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, må du koble
den eksterne antennen til trafikkmottakeren og feste den til
frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikkmottakere følger
med i enkelte nüvi 205-pakker.)
Strømkabel
for bil
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve av/på-knappen til venstre. Følg instruksjonene på
skjermen. Du slår av nüvi-enheten ved å skyve av/på-knappen til venstre.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
strekene er grønne, har nüvi-enheten hentet
inn satellittsignaler. Nå kan du velge et
bestemmelsessted og navigere til det.
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
➊ ➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐➑ ➒
➐
➑
➒
Trykk for å ringe mens du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
Lade nüvi-enheten
• Koble til strømkabelen for bil.
• Koble til en vekselstrømadapter
(valgfritt tilbehør).
• Koble til en USB-kabel (følger med
i noen nüvi 205-pakker).
Finne punkter av interesse
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus
(Bluetooth-teknologi er tilgjengelig
på nüvi 215, 265 og 275.)
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!
Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet,
trykker du på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
Hvis du vil søke i et annet område, trykker du
på Hvor skal du? > Nærme.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis
du avviker fra den opprinnelige ruten,
vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt
og gi nye kjøreanvisninger.
➊ Trykk for å åpne siden
• Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
• Trykk på og dra kartet for å vise et annet
område av kartet.
• Trykk på
for å zoome inn og
for å
zoome ut.
• Trykk på Meny for å gå tilbake til
menysiden.
➊
➋
for neste avkjøring.
➋ Trykk for å åpne siden
for manøverlisten.
➍
➌
➌ Trykk for å vise
turtelleren.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
➍ Trykk for å vise Hvor
er jeg?-siden.
Legge til et stopp
1. Mens du navigerer etter en rute,
trykker du på Meny > Hvor skal du?
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for
å legge til dette stoppet før endelig
bestemmelsessted. Trykk på Angi som
nytt bestemmelsessted for å gjøre dette
til ditt nye endelige bestemmelsessted.
Foreta en omkjøring
1. Når du navigerer en rute, trykker du på
Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
Bruke FM TMCtrafikkmottaker
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic Message
Channel) følger med i noen nüvi 205-pakker.
Hvis nüvi-enheten er koblet til trafikkmottakeren, som er koblet til bilstrøm,
og du befinner deg i et dekningsområde,
kan nüvi-enheten motta trafikkinformasjon.
Gå til www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for mer informasjon.
Når du mottar trafikkinformasjon, vises
et
trafikkikon øverst i venstre hjørne
på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge
for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene
er på den ruten eller veien du kjører.
Hvis nüvi-pakken inneholder trafikkmottaker,
og du befinner deg i Nord-Amerika, kan du
motta posisjonsrelevant reklame og kuponger.
Trykk på reklamen på skjermen for å søke
etter nærmeste posisjon som er tilknyttet
reklamen. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se i brukerveiledningen.
advarsel: Ikke prøv å skrive ned
kupongkoden under kjøring.
Unngå trafikk på din rute
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
Merk: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FM-trafikkmottakeren
(hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler mens du mottar trafikksignaler
fra tjenesteleverandøren.
Bruke håndfrifunksjoner
Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig i
nüvi 215, 265 og 275.
Håndfrie telefonfunksjoner er tilgjengelige
bare hvis nüvi-enheten og mobiltelefonen
har trådløs Bluetooth-teknologi. Det er
ikke sikkert at alle håndfrifunksjonene
er tilgjengelige på nüvi-enheten. Det
avhenger av telefonen. Hvis du skal bruke
håndfrifunksjonene, må du pare telefonen
og nüvi-enheten.
Pare telefonen
1. Kontroller at telefonen er kompatibel med
nüvi-enheten (www.garmin.com/bluetooth).
2. På menysiden kan du trykke på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth. Trykk på
knappen under Tilkoblinger.
3. Velg Legg til enhet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
4. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent,
og aktiver modusen Finn meg/Utforsk/
Synlig. Disse innstillingene kan finnes
på menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
5. Trykk på OK på nüvi-enheten.
6. Velg telefonen din, og trykk på OK.
7. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
3. Trykk på
anropet.
> Avslutt for å avslutte
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis du
vil svare på anropet. Trykk på Ignorer hvis
du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.
Laste filer på nüvi-enheten
1. Sett inn et microSD-kort (valgfritt).
2. Koble til en USB-kabel (følger med
i noen nüvi 205-pakker).
3. Overføre filer til nüvi-enheten.
4. Løse ut og koble fra USB-kabelen.
Sikre nüvi-enheten
1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen,
og at nüvi-enheten mottar satellittsignaler.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
3. Trykk på knappen under Garmin Lock.
Nullstille nüvi-enheten
Du kan nullstille nüvi-enheten ved å trykke på
RESET-knappen under enheten, avhengig av
hvilken nüvi-modell du har.
Advarsel: Du må ikke nullstille nüvienheten ved hjelp av en kulepenn eller en
annen spiss gjenstand som kan skade enheten
eller batteriet.
5. Trykk på Angi.
Hvis nüvi-enheten ikke har en RESET-knapp,
skyver du Av/på-knappen til av/på-stillingen
og holder den i 8 sekunder.
nüMaps Guarantee™
Mer informasjon
4. Angi en firesifret PIN-kode.
Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering,
kan du registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com i løpet av de første
60 dagene etter at du har innhentet satellitter.
Du er ikke kvalifisert for å motta den gratis
kartoppdateringen hvis du registrerer via
telefon eller lar det gå mer enn 60 dager fra
første gang nüvi-enheten innhenter satellitter.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/numaps.
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilbehør,
kan du gå til http://buy.garmin.com eller ta
kontakt med en Garmin-forhandler.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205-serien
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising