Garmin | nuvi 205 | User guide | Garmin nuvi 205 Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 205 Podręcznik użytkownika
nüvi 205 / 205W Series
®
Podręcznik użytkownika
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK)
0808 2380000 (wewnątrz UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część
niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowa, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana ani
przechowywana na jakimkolwiek nośniku, w jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody Garmin.
Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej na twardym
dysku albo innym nośniku elektronicznym w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego egzemplarza
niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna lub drukowana kopia będzie
zawierać pełny tekst niniejszej informacji o prawach autorskich i pod warunkiem, że jakiekolwiek nieautoryzowane
komercyjne rozpowszechnianie niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez obowiązku powiadomienia. Garmin
zastrzega prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia poprawek w swoich produktach i do wprowadzenia
zmian w treści niniejszego dokumentu bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub organizacji o takich
zmianach lub poprawkach. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin.com) na której można
znaleźć uaktualnienia i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania i pracy tego i innych produktów firmy
Garmin.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, i TourGuide® są znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów
zależnych, zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Garmin Lock™ and myGarmin™ są znakami handlowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Te znaki handlowe nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej
zgodny firmy Garmin.
Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i jakiekolwiek użycie tych znaków
przez firmę Garmin jest objęte licencją. Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft
Corporation w USA i/lub w innych krajach. Mac® i iTunes® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager®, i AudibleReady® są zarejestrowanymi znakami
handlowymi firmy Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® jest zarejestrowanym znakiem
handlowym firmy Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France ©
ViaMichelin 2006. Inne znaki i nazwy handlowe są odpowiednio własnością ich właścicieli.
Wstęp
Wstęp
Określenia używane w
instrukcji
Kiedy w instrukcji używamy określenia
“dotknij” coś, użyj palca aby dotknąć
wskazany obiekt na ekranie.
Małe strzałki (>) występujące w tekście
wskazują, że powinieneś dotknąć serię
obiektów na ekranie nüvi. Przykładowo,
jeśli zobaczysz w instrukcji: “dotknij
Dokąd? > Ulubione”, powinieneś
dotknąć przycisk Dokąd?, a następnie
dotknąć przycisk Ulubione.
Wskazówki i Skróty w nüvi®
• Aby szybko powrócić do ekranu
głównego, dotknij i przytrzymaj Wróć
• Dotknij
i
- ujrzysz
więcej opcji. Dotknij i przytrzymaj
by przewinąć szybciej.
• Zrzuty ekranu widoczne w tej
instrukcji przedstawiają urządzenie z
szerokim wyświetlaczem. Ekran może
wyglądać inaczej w Twoim urządzeniu.
myGarmin™
Odwiedź serwis http://my.garmin.com
aby uzyskać dostęp usług dla Twojego
produktu firmy Garmin.
• Zarejestrować Twoje urządzenie
Garmin.
• Subskrybować dostęp do płatnej bazy
fotoradarów (zajrzyj na str. 46).
• Odblokować dodatkowe mapy.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących urządzenia nüvi 205/205W
prosimy o kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin. Jeśli
znajdujesz się w USA, odwiedź stronę
www.garmin.com/support lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Wstęp
Spis Treści
Dokąd?................................. 6
Wstęp..................................... i
Określenia używane w
instrukcji................................. i
Wskazówki i skróty w nüvi®.... i
myGarmin™ . .......................... i
Skontaktuj się z Garmin......... i
Rozpoczynamy.................... 1
Krok 1: Zamontuj nüvi...........2
Krok 2: Skonfiguruj nüvi........3
Krok 3: Odbierz sygnał satelitów 3
Krok 4: Używaj nüvi...............3
Znajdź cel podróży................4
Dodaj punkt pośredni............5
Korzystanie z objazdu...........5
Zatrzymanie nawigacji...........5
Regulacja głośności..............5
Blokowanie ekranu................5
ii
Znajdowanie adresu..............6
Ustawianie pozycji Dom........6
Opcje ekranu Jedź!...............7
Znajdowanie miejsc przez
wpisanie nazwy.....................8
Znajdowanie blisko innego
miejsca..................................8
Ostatnio znalezione miejsca.. 9
Ulubione................................9
Wyszukiwanie miejsca na
mapie...................................10
Wpisywanie współrzędnych
geograficznych.................... 11
Używanie zdjęć nawigacyjnych 11
Nawigacja po bezdrożach... 11
Na pieszo do celu................ 11
Używanie Ekranu Mapy..... 12
Komputer podróży...............13
Lista Zakrętów.....................13
Następny Zakręt..................13
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Wstęp
Korzystanie z Bluetooth.... 14
Parowanie telefonu..............14
Odbieranie połączenia .......15
W czasie rozmowy .............16
Menu telefonu......................16
Zarządzanie plikami.......... 19
Obsługiwane typy plików.....19
Ładowanie plików................19
Ładowanie zdjęć
nawigacyjnych.....................20
Usuwanie plików ................20
Narzędzia............................ 21
Ustawienia...........................21
Aktualna pozycja.................21
Pomoc.................................21
MSN® Direct.........................21
Przeglądarka obrazków.......21
Moje dane............................22
Czas na świecie .................22
Kalkulator ...........................23
Przelicznik jednostek . ........23
Przeglądanie reklam............24
Komunikaty drogowe
TMC........................................25
Utrudnienia w okolicy..........26
Kolorowy kod ważności
zdarzenia.............................26
Utrudnienia na Twojej
trasie....................................26
Mapa utrudnień...................27
Lista utrudnień.....................27
Subskrypcje komunikatów
drogowych...........................28
Dostosowywanie nüvi....... 29
Zmiana ustawień
systemowych.......................29
Zmiana ustawień
nawigacyjnych.....................29
Ustawienia wyświetlania......30
Ustawienia czasu................30
Ustawienia językowe...........31
Zmiana ustawień map.........31
Ustawienia zabezpieczeń....32
Ustawnienia Bluetooth.........32
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
iii
Wstęp
Zmiana ustawień punktów
ostrzegawczych...................33
Informacje o Subskrypcji
Komunikatów Drogowych....33
Przywracanie ustawień
fabrycznych.........................35
Dodatki............................... 36
Dbanie o nüvi .....................36
Blokowanie nüvi..................37
Kalibracja ekranu.................37
Resetowanie nüvi................38
Aktualizacja
oprogramowania ....................38
Usuwanie danych
użytkownika.........................38
Informacje o baterii . ...........39
Ładowanie nüvi...................39
Wymiana bezpiecznika........39
iv
Zdejmowanie nüvi i
uchwytu..................................40
Montaż na kokpicie..............40
Dodatkowe mapy.................41
Sygnał z satelitów GPS.......41
Opcjonalne akcesoria..........42
Przewodnik podróży............43
Dane techniczne..................44
Deklaracja zgodności..........46
Licencja na
oprogramowanie.....................46
Rozwiązywanie
problemów . ........................47
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Należy zapoznać się z zamieszczoną w instrukcji obsługi częścią Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przycisk zasilania:
Przesuń w lewo by włączyć/wyłączyć;
Przesuń w prawo by zablokować ekran
Złącze Mini-USB
Slot na
karty SD
Głośnik
Designed in USA
Made in Taiwan
Ì Ï 02
CAN 310
255w
BLK
17W000000
RESET
Mikrofon
N9
PrzyciskReset
W urządzeniu, zależnie od modelu, może znajdować się slot na karty SD™ lub
microSD™.
UWAGA: Produkt zawiera niewymienny akumulator litowo-jonowy. Aby zapobiec
uszkodzeniu schowaj urządzenie po wyjściu z samochodu oraz przechowuj z daleka od światła
słonecznego.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Rozpoczynamy
Zobacz przewodnik Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu, który znajduje się w
pudełku aby uzyskać informacje na temat regulacji prawnych dotyczących montażu na szybie.
Krok 1: Zamontuj nüvi
Uchwyt montażowy z przyssawką
1. Podłącz kabel zasilania do gniazda
Podstawka
umieszczonego z prawej strony uchwytu.
2. Załóż gniazdo na uchwyt z przyssawką.
3. Oczyść szybę i przyssawkę szmatką
nie pozostawiającą włókien. Umieść
Dźwignia
przyssawkę na szybie.
4. Przesuń dźwignię w kierunku szyby.
5. Umieść podstawę urządzenia w gnieździe.
6. Dopchnij górną część nüvi aż wskoczy
na swoje miejsce.
7. Podłącz drugą część kabla zasilania do gniazda
zapalniczki w samochodzie. Jeśli samochód
jest uruchomiony, urządzenie uruchomi się
automatycznie.
Przewód
8. Jeśli używasz odbiornika komunikatów
zasilający
drogowych, przymocuj jego antenę do szyby za
z gniazda
pomocą przyssawek. (Odbiornik TMC znajduje
zapalniczki
się w niektórych opakowaniach nüvi serii 205
oraz 205W)
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Rozpoczynamy
Krok 2: Uruchom nüvi
Aby uruchomić nüvi, przesuń
przełącznik zasilania w
lewą stronę. Postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie. Aby
wyłączyć nüvi, przesuń przełącznik
zasilania w lewą stronę.
Krok 3: Odbierz sygnał
satelitów
Wyjdź na otwartą przestrzeń, z
dala od garaży lub wysokich drzew
i budynków. Zatrzymaj pojazd,
uruchom nüvi. Odbiór sygnału
satelitów może potrwać kilka minut.
Słupki
wskazują siłę sygnału
satelitów. Gdy kolor słupków jest
zielony, nüvi ustalił pozycję GPS.
Teraz możesz wybrać cel podróży i
rozpocząć nawigację.
Krok 4: Używaj nüvi
➊➋
➎
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
➊ Siła sygnału GPS.
➋ Status Bluetooth®.
➌ Status akumulatora.
➍ Aktualny czas, dotknij by
zmienić ustawienia czasu.
➎ Dotknij by znaleźć cel.
➏ Dotknij by obejrzeć mapę.
➐ Dotknij by zadzwonić przez
kompatybilny telefon.
➑ Dotknij by zmienić głośność.
➒ Dotknij by korzystać z narzędzi
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
ustawienia i pomoc.
Rozpoczynamy
Znajdź cel podróży
Menu Dokąd? udostępnia wiele różnych kategorii z których korzystasz by
znaleźć miasto, adres, i inne dodatki.
➊ Dotknij Dokąd?
➋ Wybierz kategorię ➌ Wybierz podkategorię.
➍ Wybierz cel.
➎ Dotknij
WSKAZÓWKA: Dotknij
i
Jedź!.
➏ Miłej jazdy!
by ujrzeć listę wyborów.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Rozpoczynamy
Dodanie punktu
pośredniego do trasy
Do trasy możesz dodać przystanek
(punkt pośredni). Nüvi poda wtedy
wskazówki jak dojechać do niego, a
później do mety.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu > Dokąd?.
2. Poszukaj dodatkowego celu.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt
pośredni by dodać ten cel do
trasy przed dotarciem do celu.
Dotknij Ustaw jako nowy cel
podróży by wyznaczyć trasę
tylko do tego celu.
Korzystanie z objazdu
Nüvi będzie próbował wrócić na
wcześniej wyznaczoną trasę tak szybko
jak to możliwe. Jeśli trasa którą jedziesz
jest jedyną możliwą opcją przejazdu,
nüvi może nie przeliczyć objazdu.
Zatrzymanie nawigacji
według trasy
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu.
2. Dotknij Stop.
Blokowanie ekranu
By zapobiec przypadkowym
przyciśnięciom ekranu, przesuń przycisk
zasilania w prawo ( ). by odblokować
ekran przycisk zasilania w pozycję
środkową.
Gdy na twojej trasie droga jest
zamknięta, możesz skorzystać z objazdu.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij
Menu.
2. Dotknij Objazd.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dokąd?
Dokąd?
Menu Dokąd? udostępnia wiele
kategorii w których możesz szukać
celu podróży. Zobacz stronę 4 by
nauczyć się przeprowadzać proste
wyszukiwanie.
4. Wpisz numer domu, następnie
dotknij Gotowe.
5. Wpisz nazwę ulicy i dotknij
Gotowe. Jeśli konieczne, z listy
wyników wybierz właściwą ulicę.
6. Jeśli konieczne, dotknij właściwy
adres..
Znajdowanie adresu
Ustalenie pozycji Dom
Wskazówka: W zależności
od wersji map zainstalowanych na
urządzeniu, nazwy przycisków oraz
ich kolejność mogą się różnić.
1. Dotknij Dokąd? > Adres.
2. Jeśli konieczne, dotknij Zmień
państwo/stan.
3. Dotknij Szukaj wszystkie.
LUB Dotknij Wpisz miasto/kod
pocztowy, wprowadź nazwę
miasta lub kod pocztowy i
dotknij Gotowe. Z listy wyników
wybierz miasto/kod pocztowy
(nie wszystkie dane mapowe
zawierają kody pocztowe).
Możesz ustalić pozycje Dom
w miejscu, do którego często
powracasz.
1. Dotknij Dokąd? > Do Domu.
2. Wybierz jedną z opcji:
• Podaj mój adres.
• Użyj aktualnej pozycji.
• Wybierz z ostatnio
znalezionych.
Nawigacja do domu
Po ustaleniu pozycji Dom, możesz
szybko rozpocząć nawigację
dotykając Dokąd? > Jedź do Domu
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dokąd?
Zmiana pozycji Domowej
Aby zmienić pozycję domową:
1. Dotknij Narzędzia > Moje dane >
Ustal pozycję domową.
2. Wybierz jedną z opcji:
• Podaj mój adres.
• Użyj aktualnej pozycji.
• Wybierz z ostatnio
znalezionych.
Aby edytować informacje o
pozycji domowej:
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Dom.
2. Dotknij Edytuj, wpisz zmiany i
naciśnij Gotowe.
Po usunięciu pozycji DOM, ustaw
ją ponownie wykonując instrukcje
podane wcześniej na tej stronie.
Opcje ekranu Jedź!
➊
➌
➋
➍
➊
Dotknij Trasa - informacje
aby wyświetlić trasę do miejsca
docelowego na mapie.
➋ Dotknij Jedź! aby utworzyć
i nawigować trasą do miejsca
docelowego.
➌ Dotknij Mapa aby wyświetlić
miejsce docelowe na mapie.
➍ Dotknij Zapisz aby zapisać
miejsce docelowe do Punktów
Ulubionych.
Jeśli Nuvi połączony jest za
pomocą technologii Bluetooth z
kompatybilnym telefonem, dotknij
ikonę słuchawki by zadzwonić do
tego celu.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dokąd?
Znajdowanie miejsca
przez wpisanie nazwy
Jeśli znasz nazwę miejsca które
szukasz, możesz ją wpisać używając
klawiatury ekranowej. Możesz
też wpisać kilka liter z nazwy by
zawęzić wyszukiwanie.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
szczególne > Wpisz nazwę.
2. Za pomocą klawiatury ekranowej
wpisz litery. Dotknij Gotowe.
Używanie klawiatury
ekranowej
Dotknij Tryb by wybrać język.
Dotknij &?% by wpisać cyfry i
znaki specjalne.
Wyszukiwanie blisko
innego miejsca
Gdy pojawi się klawiatura ekranowa,
dotknij znak by go wprowadzić.
Dotknij
by wstawić odstęp.
Dotknij
i
by przesunąć
kursor. Dotknij
by usunąć znak.
Dotknij i przytrzymaj
by usunąć
cały wpis.
1. Dotknij Dokąd? > Blisko....
2. Wybierz jedną z opcji:
• Aktualnej pozycji—szukanie w
pobliżu aktualnej pozycji.
• Innego miasta— szukanie w
pobliżu miasta które wpiszesz.
• Aktualnej trasy—szukanie w
pobliżu aktywnej trasy.
• Celu podróży—szukanie w
pobliżu celu twojej aktywnej
trasy.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dokąd?
Ostatnio znalezione
miejsca
Twój nüvi przechowuje listę 50
ostatnio znalezionych miejsc.
Ostatnio znalezione miejsce znajduje
się na górze listy. Dotknij Dokąd? >
Ostatnio znalezione by ujrzeć listę
miejsc ostatnio znalezionych.
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych miejsc
Aby usunąć wszystkie ostatnio
znalezione miejsca, dotknij Czyść>
Tak.
WSKAZÓWKA: Gdy dotkniesz
Czyść, wszystkie pozycje z listy
zostaną usunięte. Nie usunie to
aktualnej pozycji z urządzenia.
Ulubione
Możesz zapisywać cele podróży
w Ulubionych, by szybko je
odnajdywać i uruchamiać nawigację
do nich. Twoja pozycja DOM jest
również w Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej
pozycji
Na ekranie mapy dotknij .
Następnie dotknij Zapisz położenie
by zapisać swoją bieżącą pozycję w
Ulubionych.
Zapisywanie miejsc
znalezionych
1. Po znalezieniu miejsca które
chcesz zapisać, dotknij Zapisz.
2. Dotknij OK. Miejsce jest już w
Ulubionych.
Znajdowanie zapisanych
miejsc
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione. Twoje
zapisane miejsca będą na liście.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dokąd?
Edycja zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij pozycję którą chcesz
edytować.
3. Dotknij Edycja.
4. Dotknij jedną z opcji:
• Zmień nazwę—wpisz nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Zmień zdjęcie—wybierz
zdjęcie, które chcesz
przypisać do danej lokalizacji.
• Zmień symbol—dotknij
nowy symbol.
• Zmień numer telefonu—
wpisz numer telefonu i
dotknij Gotowe.
• Zmień kategorie—wybierz
inną kategorie dla danej
lokalizacji.
• Usuń—usuwa miejsce z listy
Ulubionych. Dotknij Tak.
10
Znajdowanie miejsca na
mapie
Użyj ekranu przeszukiwania mapy
by przejrzeć różne miejsca na mapie.
Dotknij Dokąd? > Znajdź na
mapie.
Wskazówki w przeglądaniu
mapy
• Dotknij mapę, następnie
przeciągnij palcem po ekranie.
• Dotknij
i by zmienić
skalę.
• Dotknij dowolne miejsce na
mapie. Pokaże się wskaźnik
wskazujący na to miejsce.
• Dotknij Zapisz by zapisać to
miejsce.
• Dotknij Jedź! by nawigować do
tego miejsca.
• Dotknij Ustal poz. by przenieść
swoją pozycję w to miejsce.
(zobacz strona 29.)
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dokąd?
Wpisywanie
współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne
celu podróży, możesz użyć nüvi
by nawigować do celu przez ich
wpisanie. To jest szczególnie
przydatne w geochachingu.
1. Dotknij Dokąd? > Współrzędne.
2. Dotknij ramki aby wprowadzić
współrzędne.
3. By zmienić typ wprowadzanych
współrzędnych, dotknij Format.
Ponieważ różne mapy używają
różnych formatów pozycji, nüvi
pozwala tobie wybrać właściwy
format współrzędnych dla
rodzaju mapy której używasz.
4. Wprowadź współrzędne,
następnie dotknij Dalej.
Nawigacja Fotograficzna
Panoramio™ dostarcza zdjęcia
różnych miejsc z informacjami o
ich lokalizacji. Możesz wgrywać te
zdjęcia do urządzenia lub na kartę
SD a następnie tworzyć trasy do
miejsca ze zdjęcia. Więcej informacji
uzyskasz na stronie: http://connect.
garmin.com/photos.
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Panoramio Photos.
2. Wybierz zdjęcie Panoramio.
Dotknij Jedź! aby nawigować do
celu.
Nawigacja po bezdrożach
Jeśli do celu nie podróżujesz drogami,
użyj nawigacji po bezdrożach.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Preferowane trasy >
Bezdroże > OK.
Na pieszo do celu
Jeśli idziesz do celu, włącz tryb
pieszego by zoptymalizować trasę.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Preferowane trasy >
Pieszy > OK.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series11
Używanie ekranu mapy
Używanie ekranu Mapy
Twoja trasa zaznaczona jest fioletową
linią. Podczas podróży nuvi prowadzi
Cię za pomocą komunikatów
głosowych i strzałek na mapie. Punkt
docelowy oznaczony jest flagą z
wzorem szachownicy. Jeśli zboczysz
z drogi Twój nuvi przekalkuluje trasę
i poprowadzi Cię nową drogą.
➊
➋
➌
➊
Dotknij by zobaczyć następny zwrot.
➋
➌
➍
Dotknij by zobaczyć listę zwrotów
Dotknij by przybliżyć lub oddalić widok
➎
Dotknij by zobaczyć komputer podróży
➍
Dotknij by zobaczyć gdzie się
znajdujesz.
➎
WSKAZÓWKA: Ikona ograniczenia
prędkości może pojawić się gdy
podróżujesz drogami wyższej
kategorii. Pokazuje ona ograniczenie
prędkości na tej drodze.
12
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Używanie ekranu mapy
Ekran Komputera
Podróży
Ekran komputera podróży wyświetla
twoją aktualną prędkość oraz
dostarcza pomocne statystyczne
informacje na temat twojej podróży.
Aby go ujrzeć dotknij pole Prędkość
lub Przybycie na ekranie mapy.
Jeśli często się zatrzymujesz, zostaw
nüvi włączone by mógł dokładnie
obliczyć twój czas podróży.
Zerowanie Komputera
Podróży
Jeśli chcesz mieć dokładne
informacje o podróży którą zaraz
rozpoczniesz, wyzeruj informacje o
podróży. Dotknij Zeruj podróż by
wyzerować dane podróży. Dotknij
Zeruj pr. maks. by wyzerować
maksymalną prędkość.
Ekran Listy Zwrotów
Gdy nawigujesz wg wyznaczonej
trasy, ekran listy zwrotów podaje
informacje o zwrotach na twojej
trasie wraz z informacją o
odległościach pomiędzy zwrotami.
Dotknij zielonego paska na górze
ekranu mapy by ujrzeć listę
zwrotów. Dotknij jedną pozycję z
listy zwrotów by ujrzeć szczegóły
dotyczące tego zwrotu. Dotknij
Pokaż mapę by ujrzeć całą trasę na
ekranie przeglądania mapy.
Ekran Następnego
Zwrotu
Podczas nawigacji trasą, ekran
następnego zwrotu pokaże zwrot
na mapie oraz poinformuje o
pozostałym dystansie i czasie
dotarcia do tego zwrotu. By ujrzeć
następny zwrot na mapie, dotknij
pole Zwrot za na ekranie głównym,
lub dotknij dowolnego zwrotu z listy
zwrotów.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series13
Korzystanie z Bluetooth
Korzystanie z
Bluetooth
parowania, urządzenia będą
automatycznie łączyć się ze sobą, po
każdym ich włączeniu.
Bluetooth jest dostępny tylko w nüvi
215, 215W, 265, 265W, oraz 275.
Przy wykorzystaniu bezprzewodowej
technologii Bluetooth, Twój nüvi
może połączyć się z telefonem
komórkowym i pełnić rolę zestawu
głośnomówiącego. Aby sprawdzić
czy Twój telefon wyposażony w
Bluetooth jest kompatybilny z nüvi,
odwiedź serwis internetowy:
www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth ustanawia bezprzewodowe
połączenie pomiędzy urządzeniami,
takimi jak telefon komórkowy i nüvi.
Przy pierwszym, wspólnym użyciu
obu tych urządzeń musisz dokonać
ich “parowania”, aby ustanowić
połączenie z użyciem kodu PIN/
hasła. Po wykonaniu pierwszego
14
WSKAZÓWKA: Może być
potrzebna konfiguracja Twojego
telefonu, aby łączył się automatycznie z nüvi po jego włączeniu.
Parowanie telefonu
Aby sparować Twój telefon i nüvi,
oba urządzenia muszą być włączone
i znajdować się w odległości nie
większej niż 10 metrów od siebie.
Inicjację parowania możesz wykonać
z poziomu nüvi lub Twojego
telefonu. Skorzystaj w tym celu z
instrukcji obsługi telefonu.
Aby sparować korzystając z
ustawień telefonu:
1. Włącz moduł Bluetooth w
telefonie. Funkcja ta znajdować
się może w menu o nazwie
Ustawienia, Bluetooth,
Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Korzystanie z Bluetooth
2. Uruchom wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth.
3. Z listy znalezionych urządzeń
wybierz nüvi.
4. Wprowadź w telefonie PIN dla
Bluetooth nüvi (1234)
Aby sparować korzystając z
ustawień nüvi:
1. Na ekranie głównym, dotknij
Narzędzia> Ustawienia >
Bluetooth > Dodaj.
2. Włącz moduł Bluetooth w Twoim
telefonie i zmień jego ustawienia
tak, aby telefon mógł być
widoczny dla innych urządzeń.
Ustawienia te znajdziesz w grupie
Bluetooth, Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący Twojego telefonu.
3. Dotknij OK w nüvi.
4. Wybierz Twój telefon, i dotknij OK.
5. Wprowadź w telefonie PIN dla
Bluetooth nüvi (1234) .
Kiedy telefon połączy się z Twoim
nüvi, możesz wykonywać rozmowy
telefoniczne. Dotknij Telefon na ekranie
głównym, aby przejść do menu telefonu.
Kiedy następnym razem włączysz nüvi,
będzie on próbował połączyć się z
ostatnio sparowanym telefonem.
WSKAZÓWKA: Niektóre
telefony nie umożliwiają używania
wszystkich funkcji menu telefonu
nüvi.
Odbieranie połączenia
Kiedy nadejdzie rozmowa
przychodząca, na ekranie nüvi
pojawi się okno rozmowy
przychodzącej.
Dotknij Odbierz aby odebrać
rozmowę. Dotknij Ignoruj aby
odrzucić rozmowę i przerwać sygnał
dźwiękowy.
Wbudowany mikrofon znajduje
się na przedniej ścianie nüvi; mów
normalnie.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series15
Korzystanie z Bluetooth
W czasie rozmowy
Połączenie oczekujące
• Wybieranie tonowe—wyświetla
klawiaturę, umożliwiającą
korzystanie z usług
automatycznych, np. poczty
głosowej.
• Przenieś dźwięk do telefonu—
funkcja pomocna jeśli chcesz
wyłączyć rozmowę przez nüvi,
i kontynuować ją przez telefon.
Aby powrócić do nüvi wybierz
Przenieś dźwięk do urządzenia.
• Wycisz mikrofon.
Menu telefonu
W czasie rozmowy wyświetlana jest
ikona Połączenie. Dotknij
> Zakończ aby przerwać rozmowę.
Dotknij
> Opcje Połączenia aby
skorzystać z opcji:
Wskazówka: Ikona połączenia
może wyglądać inaczej, zależnie od
aktualnie widocznego ekranu menu.
16
Jeśli prowadzisz rozmowę, a nadejdzie
kolejne połączenie (oczekujące), nüvi
wyświetli okno rozmowy przychodzącej.
Dotknij Odbierz aby ją odebrać.
Pierwsza rozmowa zostanie zawieszona.
Aby przełączać się między
połączeniami:
1. Dotknij
> Przełącz na.
2. Dotknij Zakończ aby przerwać
rozmowę; nie spowoduje
to zakończenia rozmowy
zawieszonej.
Na ekranie głównym, dotknij Telefon
aby przejść do menu telefonu.
WSKAZÓWKA: Niektóre telefony nie
umożliwiają korzystania ze wszystkich
funkcji menu telefonu nüvi.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Korzystanie z Bluetooth
Spis telefonów
Za każdym razem gdy Twój telefon
połączy się z nüvi, spis telefonów
zostanie automatycznie załadowany
do nüvi. Zanim spis ten będzie
dostępny, może upłynąć kilka
minut. Niektóre telefony wymagają
ręcznego przesłania spisu kontaktów
- sprawdź na www.garmin.com/
bluetooth
1. Dotknij Telefon > Spis telefonów.
2. Dotknij wpis (kontakt) z listy do
którego chcesz zadzwonić.
3. Dotknij Wybierz aby nawiązać
połączenie
Połączenie z POI
1. Dotknij Telefon > Punkty
szczególne.
2. Wyszukaj obiekt z którym chcesz
nawiązać połączenie.
3. Dotknij Wybierz lub dotknij numer
telefonu.
Wybieranie numeru
telefonu
1. Dotknij Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer i dotknij
Wybierz.
Historia połączeń
Przy każdym połączeniu telefonu z
nüvi, automatycznie przesyłana jest
historia połączeń z telefonu do nüvi.
Zanim listy te będą dostępne może
upłynąć kilka minut.
1. Dotknij Telefon > Historia połączeń.
2. Dotknij kategorię połączeń.
Połączenia wyświetlane są
chronologicznie; ostatnie
połączenia znajdą się na górze
listy.
3. Dotknij wpis i dotknij Wybierz.
Dzwoń do domu
Wprowadź numer telefonu
domowego, aby móc szybko
nawiązać z nim połączenie głosowe.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series17
Korzystanie z Bluetooth
Aby wprowadzić numer telefonu:
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu
aby użyć klawiatury lub
Wybierz z listy kontaktów
(dostępne jedynie dla telefonów
umożliwiających transfer spisu
telefonów).
3. Dotknij Gotowe > Tak. nüvi
wykona połączenie z telefonem
domowym.
WSKAZÓWKA: Aby edytować
numer telefonu lub położenie
punktu domowego, dotknij Dokąd?
> Ulubione > DOM > Edycja.
Aby zadzwonić do domu:
Wybieranie głosowe
Możesz nawiązać połączenie
wymawiając nazwę kontaktu.
1. Dotknij Telefon > Wybieranie
głosowe.
2. Wypowiedz nazwę kontaktu.
WSKAZÓWKA: Być może
będziesz musiał “nauczyć” Twój
telefon rozpoznawania komend
głosowych. Odwołaj się do
instrukcji obsługi telefonu.
Stan telefonu
Możesz sprawdzić poziom
naładowania baterii telefonu oraz
zasięg jeśli dotkniesz Telefon >
Stan.
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do
domu.
2. nüvi wybierze numer telefonu
domowego i nawiąże połączenie.
18
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Zarządzanie Plikami
Zarządzanie plikami
Pliki takie jak MP3 czy JPEG
możesz przechowywać w pamięci
nüvi lub na opcjonalnej karcie
pamięci SD.
WSKAZÓWKA: nüvi nie
jest kompatybilny z systemami
Windows® 95, 98, Me, lub NT.
Nie jest również kompatybilny
z systemami Mac® OS 10.3 i
starszymi. To samo ograniczenie
dotyczy większości urządzeń
pracujących w trybie pamięci
masowej USB.
Obsługiwane typy plików
• pliki graficzne JPEG i JPG:
zobacz str 21-22
• Mapy, trasy i waypointy z
MapSource®: zobacz str 41
• pliki GPI zawierające własne POI
załadowane oprogramowaniem
Garmin POI Loader:
zobacz str. 42
Ładowanie plików
Krok 1: Włóż kartę SD (opcja)
Aby włożyć lub wyjąć kartę, naciśnij
ją aż usłyszysz kliknięcie.
Krok 2: Podłącz kabel USB
Podłącz wtyczkę mini-USB do
złącza na tylnej ściance obudowy
nüvi. Podłącz większą wtyczkę kabla
do wolnego portu USB w Twoim
komputerze.
Twój nüvi i karta pamięci SD
pojawią się jako wymienne
dyski w ‘Mój komputer’ dla
komputerów z systemem Windows
lub jako zamontowane napędy w
komputerach Mac.
WSKAZÓWKA: W niektórych
systemach operacyjnych lub
komputerach z wieloma dyskami
sieciowymi, dyski nüvi mogą się
nie pojawić. Zajrzyj do pomocy
Twojego systemu operacyjnego aby
dowiedzieć się jak zamapować te
dyski.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series19
Zarządzanie Plikami
Ładowanie zdjęć
nawigacyjnych
Krok 3: Prześlij pliki do
Twojego nüvi
Skopiuj i wstaw pliki z Twojego
komputera do napędu/dysku nüvi.
1. Przeglądaj dyski Twojego
komputera aby odnaleźć plik do
skopiowania.
2. Podświetl plik i wybierz Edycja >
Kopiuj.
3. Otwórz dysk/napęd “Garmin” lub
kartę SD.
4. Wybierz Edycja > Wstaw. Plik
pojawi się na liście plików pamięci
nüvi lub karty pamięci SD.
Krok 4: Odłącz kabel USB
Kiedy skończysz kopiowanie
plików, kliknij ikonę Odłącz lub
wysuń urządzenie
w zasobniku
systemowym (Windows), lub
przeciągnij ikonę napędu do Kosza
w komputerach Mac. Odłącz
nüvi od Twojego komputera.
20
1. Podłącz nüvi do komputera.
2. Wejdź na stronę internetową
http://connect.garmin.com
/photos, i zaloguj się.
3. Wybierz zdjęcie.
4. Podążaj za wskazówkami
pojawiającymi się na ekranie.
Zobacz str. 11 oraz odwiedź
http://connect.garmin.com/photos
by uzyskać więcej informacji
Usuwanie plików
Kiedy nüvi połączony jest z
komputerem, otwórz dysk nüvi lub kartę
SD. Podświetl plik, który chcesz usunąć
i naciśnij przycisk Delete na klawiaturze
Twojego komputera.
UWAGA: Jeśli nie znasz
przeznaczenia pliku, nIE usuwaj
go. W pamięci nüvi przechowywane
są ważne pliki systemowe, które
nIE powinny być usuwane.
Zachowaj szczególną ostrożność
przy usuwaniu plików znajdujących
się w folderze “Garmin” nüvi.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Narzędzia
Narzędzia
Menu Narzędzia udostępnia wiele
funkcji pomocnych w czasie
podróży. Z menu głównego wybierz
Narzędzia (ikona klucza).
aby znaleźć najbliższe obiekty
z wymienionych tam kategorii.
Dotknij Zapisz pozycję aby
zachować Twoją aktualną pozycję w
pamięci.
Pomoc
Dotknij Pomoc aby uzyskać
informacje o korzystaniu z nüvi.
MSN® Direct
Ustawienia
Więcej informacji na temat ustawień
znajdziesz na stronach 29-35.
Aktualna pozycja
Dotknij Aktualna pozycja aby
zobaczyć informacje o miejscu w
którym się aktualnie znajdujesz.
Funkcja ta jest pomocna gdy
potrzebujesz poinformować służby
ratownicze o miejscu w którym
się znajdujesz. Dotknij jeden
z przycisków z prawej strony
Jeśli posiadasz odbiornik MSN
Direct, możesz korzystać z
zawartości MSN Direct (tylko USA).
Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na www.garmin.com
/traffic lub http://garmin.msndirect
.com. Aby zakupić akcesoria zajrzyj
na: http://buy.garmin.com.
Przeglądarka obrazków
Korzystając z przeglądarki, możesz
zobaczyć zdjęcia zapisane w pamięci
nüvi lub na karcie SD.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
21
Narzędzia
1. Dotknij Narzędzia >
Przeglądarka obrazków.
2. Dotknij zdjęcie aby zobaczyć jego
powiększenie.
3. Dotknij strzałki aby zobaczyć
kolejne zdjęcia.
Moje dane
Pokaz slajdów
1. Dotknij Narzędzia > Czas na
świecie.
2. Aby zmienić miasto na liście,
dotknij je.
3. Wpisz nazwę miasta i dotknij
Gotowe.
4. Wybierz miasto jeśli pojawi się
lista.
5. Dotknij Zapisz.
6. Dotknij Mapa świata aby
wyświetlić mapę. Obszary
w których panuje obecnie
pora nocna, oznaczone są
ciemniejszymi kolorami.
7. Dotknij Czas na świecie aby
powrócić do ekranu zegarów, lub
Wróć aby zakończyć.
Dotknij Pokaz aby uruchomić pokaz
slajdów, w czasie którego każde ze
zdjęć będzie wyświetlane przez kilka
sekund, po czym automatycznie
wyświetlone zostanie kolejne zdjęcie
Dotknij ekran w dowolnym miejscu,
aby przerwać ten pokaz. Dotknij
Stop aby powrócić do listy obrazków.
Dotknij Wznów aby wznowić pokaz
slajdów. Dotknij
lub
aby
powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie.
Nawigacja do zdjęć
Jeśli zdjęcie zawiera dane nawigacyjne
dotknij Info, a następnie dotknij Jedź!
aby wyznaczyć trasę.
Zobacz str 20 aby uzyskać informacje
na temat ładowania zdjęć do nuvi.
22
Użyj tego narzędzia aby zarządzać
lub usuwać Twoje zapisane dane, np.
Ulubione.
Czas na świecie
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Narzędzia
Kalkulator
Dotknij Narzędzia > Kalkulator.
Wpisz pierwszą liczbę obliczeń.
Dotknij operator (÷, x, -, lub +).
Wpisz drugą liczbę obliczeń.
• Dotknij . aby wprowadzić
ułamek dziesiętny.
• Dotknij ± aby wprowadzić
liczbę ujemną.
• Dotknij % aby zamienić liczbę
na procent (0.01).
• Dotknij C aby skasować.
5. Dotknij =.
6. Dotknij C aby wykonać nowe
obliczenia.
1.
2.
3.
4.
Przelicznik jednostek
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jednostek.
2. Dotknij Konwersja, wybierz typ
jednostki miary i dotknij OK.
3. Dotknij jednostkę miary, którą
chcesz zmienić.
4. Wybierz jednostkę i dotknij OK.
Powtórz tą operację dla drugiej
jednostki jeśli potrzeba.
5. Dotknij prostokąt obok jednostki
aby wprowadzić wartość.
6. Wprowadź wartość i dotknij
Gotowe. Nastąpi konwersja.
7. Dotknij Wyczyść aby przeliczyć
inne jednostki lub wartości.
Aktualizacja kursów
nüvi umożliwia ręczną aktualizację
kursów walut, aby móc korzystać
zawsze z aktualnych kursów.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
23
Narzędzia
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
jedn. > Konwersja. Wybierz
Waluta.
2. Dotknij przyciski walut, aby
zmienić żądane waluty.
3. Dotknij Aktualizuj.
4. Dotknij pola z wartościami aby
zmienic kursy walut.
5. Dotknij Zapisz aby zachować
nowe kursy. Dotknij Przywróć
aby używać orginalnych kursów.
Przeglądanie reklam
Jeśli Twój nüvi jest wyposażony w
odbiornik komunikatów drogowych,
będziesz otrzymywał lokalne
reklamy oraz kupony. Funkcja ta
jest dostępna jedynie w Ameryce
Północnej
ekranie, dotknij je aby wyszukać
najbliższą lokację związaną z tym
ogłoszeniem. Jeśli reklama zawiera
kupon, dotknij jego ikonę na ekranie
Jedź! aby otrzymać kod kuponu.
Zapisz ten kod aby przedstawić go
po przyjeździe do wybranej lokacji.
uwaga: Nie próbuj spisywać
kodu kuponu podczas jazdy!
Aby zobaczyć listę reklam jakie
otrzymałeś, dotknij Narzędzia >
Ogłoszenia.
Aby wyłączyć otrzymywanie reklam
musisz wyłączyć komunikaty
drogowe TMC. Dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Komunikaty
drogowe > Wyłącz.
Odbiornik musi być podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania, a
Ty musisz znajdować się w strefie
objętej komunikatami reklamowymi.
Kiedy ogłoszenie pojawia się na
24
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Komunikaty drogowe TMC
Komunikaty Drogowe
TMC
Odbiornik komunikatów drogowych
jest dołączony do niektórych nüvi
z serii 265 oraz 265W, a także jest
opcjonalnie dostępny dla wszystkich
nüvi z serii 265 oraz 265W.
Korzystaj z odbiornika FM TMC
(Traffic Message Channel) aby
odebrać informacje drogowe
nadawane poprzez FM Radio Data
System (RDS). Odbiornik TMC jest
zintegrowany z kablem zasilającym.
W Ameryce Północnej, odbiorniki
komunikatów drogowych
udostępniają darmowe komunikaty
reklamowe nie wymagające
subskrypcji. Komunikaty drogowe
nie są niedostępne w niektórych
krajach. Zobacz stronę 24 aby
uzyskać więcej informacji.
Wtyczka
Mini-USB
Antena
wewnętrzna
Zasilanie
diodaLED
Gniazdo
anteny
zewnętrznej
Do gniazda
zapalniczki
Jeśli nuvi jest podłączone do
odbiornika TMC, podłączone do
gniazda zasilania, oraz w obszarze
oferującym RDS, nüvi będzie
odbierał komunikaty drogowe.
Więcej informacji uzyskasz na
www.garmin.com/traffic.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
UWAGA: Garmin nie jest
odpowiedzialny za dokładność
informacji drogowych. Odbiornik
FM jedynie odbiera informacje od
ich nadawców i prezentuje je w
Twoim nüvi.
25
Komunikaty drogowe TMC
Utrudnienia w okolicy
Kiedy odbierasz komunikaty
drogowe, kolorowa ikona pojawia
się w lewym-górnym rogu mapy.
Ikona ta zmienia kolor w zależności
od skali utrudnień drogowych na
trasie, którą podążasz.
Ikona utrudnień
Kolorowy kod ważności
Kolor ikony oznacza ważność
zdarzenia drogowego..
Color
Description
Meaning
Zielony
mała
ważność
Ruch
odbywa się
normalnie.
Żółty
średnia
ważność
Ruch jest
utrudniony.
Czerwony
duża
ważność
Ruch jest
mocno
utrudniony lub
wstrzymany.
Utrudnienia na Twojej
trasie
Przy obliczaniu trasy, nüvi sprawdza
aktualne informacje o utrudnieniach
i automatycznie optymalizuje trasę
pod kątem czasu przejazdu. Mimo to,
możesz zostać poprowadzony przez
obszar z utrudnieniami, jeśli nie będą
26
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Komunikaty drogowe TMC
dostępne alternatywne trasy. Jeśli w
trakcie nawigacji, na Twojej trasie
wystąpią znaczące opóźnienia w
ruchu, nüvi automatycznie wyznaczy
nową trasę.
Kiedy wystąpią utrudnienia na
trasie, dotknij ikonę utrudnień aby
wyświetlić informacje o ilości
minut o którą zdarzenia wydłużą
Twoją podróż i która zostanie
automatycznie wliczona w czasie
przybycia widocznym na mapie.
Aby ominąć utrudnienia na
Twojej trasie:
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. Dotknij strzałki aby przejrzeć listę
innych zdarzeń.
4. Dotknij Unikaj aby ominąć
utrudnienia.
Mapa utrudnień
Mapa utrudnień pokazuje oznaczone
kolorami utrudnienia na pobliskich
drogach.
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Pokaż mapę utrudnień
aby zobaczyć zdarzenia drogowe
na mapie.
Aby powrócić do normalnej mapy,
dotknij ikonę utrudnień, a następnie
dotknij Pokaż normalną mapę.
Lista utrudnień
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
utrudnień.
2. Dotknij Wyszukaj utrudnienia
aby zobaczyć listę zdarzeń
drogowych.
3. Aby zobaczyć szczegóły, dotknij
pozycję na liście.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
27
Komunikaty drogowe TMC
Subskrypcje
komunikatów drogowych
Na stronie 33 znajdziesz informacje
na temat dodawania subskrypcji
komunikatów drogowych dla
serwisów płatnych. Więcej
informacji na temat subskrypcji
znajdziesz na: www.garmin.com
/fmtraffic.
UWAGA: Nie musisz aktywować
subskrypcji dostarczonej z Twoim
odbiornikiem komunikatów
drogowych (jeśli taka została
dostarczona). Subskrypcja zostanie
aktywowana automatycznie kiedy
Twój nüvi odbierze sygnał z
satelitów i jednocześnie odbierać
będzie sygnał od dostawcy płatnego
serwisu informacji o utrudnieniach
drogowych.
28
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dostosowywanie nüvi
Dostosowywanie nüvi
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij ikonę ustawień, które
chcesz zmienić.
3. Dotknij przycisk poniżej nazwy
ustawienia aby je zmienić.
Zmiana ustawień
systemowych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
System.
Symulacja ����
GPS—włącza symulator
i wyłącza tryb GPS, aby możliwe
było symulowanie nawigacji przy
zmniejszonym zużyciu baterii.
Tryb pracy—określa sposób
nawigacji dla optymalizacji tras:
Samochód, Rower, lub Pieszy.
Jednostki—umożliwia wybór
jednostek: Kilometry lub Mile.
Układ klawiatury—wybierz
QWERTY aby korzystać z układu
przypominającego klawiaturę
komputera, lub wybierz ABC aby
korzystać z układu alfabetycznego
Ta opcja jest dostępna tylko w
urządzeniach z panoramicznym
ekranem.
O systemie—wyświetla wersję
oprogramowania Twojego nüvi, jego
ID urządzenia oraz wersję dźwięku.
Informacje te będą potrzebne
przy aktualizacji oprogramowania
urządzenia lub zakupie dodatkowych
map (zajrzyj na stronę 41).
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Zmiana ustawień
nawigacji
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja.
Preferowane trasy—wybierz
preferowany typ wyznaczanych tras:
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
29
Dostosowywanie nüvi
• Najszybsza—wyznaczane trasy
będzie można przejechać najszybciej,
ale mogą być dłuższe.
• Najkrótsza—wyznaczane trasy
będą możliwie krótkie, ale ich
przejechanie może zająć więcej
czasu.
• Bezdroże—wyznacza trasy w linii
prostej (bez względu na drogi).
Unikane—określ jakich typów dróg
chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia nawigacji.
Jasność—umożliwia regulację poziomu
podświetlenia ekranu. Redukcja jasności
podświetlenia wydłuża czas pracy na
baterii.
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Zmiana ustawień czasu
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Czas.
Zmiana ustawień
wyświetlania
Format czasu—wybierz format 12godzinny, 24-godzinny, lub UTC.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
Schemat kolorów—wybierz Dzienny
- jasne tło ekranu, Nocny - ciemne tło
ekranu, lub Automatycznie aby tryby te
przełączane były automatycznie.
30
Zrzut ekranowy—włącza tryb zrzutów
ekranowych. Dotknij ikonę
aby
zapisać zrzut ekranowy. Pliki bitmapowe
zawierające zrzut ekranu zapisywane są
w folderze Garmin\scrn pamięci nüvi.
Bieżący czas—Ustaw prawidłowy czas
w nüvi. Wybierz Auto aby nuvi sam
aktualizował czas na podstawie bieżącej
lokacji.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia czasu.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dostosowywanie nüvi
Ustawienia językowe
Zmiana ustawień mapy
Język Głosu—zmienia język używany
dla wskazówek nawigacyjnych i
komunikatów.
Szczegółowość map—określa
ilość szczegółów wyświetlanych na
mapie. Im więcej wyświetlanych
szczegółów, tym wolniejsze
odświeżanie mapy.
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia >
Język.
Tekst—zmienia język używany do
wyświetlenia menu ekranowego.
Zmiana tego języka nie wpływa
na opisy używane na mapach, jak
np. nazwy ulic czy obiektów, jak
również dane wprowadzone przez
użytkownika.
Klawiatura—wybierz klawiaturę
dla Twojego języka. Możesz również
zmienić język klawiatury z poziomu
ekranu klawiatury przyciskiem Tryb.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia językowe.
Naciśnij Narzędzia> Ustawienia> Mapa.
Widok mapy—określa sposób
wyświetlania mapy.
• Góra-kurs—wyświetlanie mapy
płaskiej (2D) zorientowanej wg
kierunku ruchu ku górze ekranu.
• Góra-Północ—wyświetlanie
mapy 2D zorientowanej wg
Północy ku górze ekranu.
Pojazd—umożliwia zmianę ikony
pojazdu wyświetlanej na mapie.
Wymierz ikonę pojazdu i potwierdź
zmianę przyciskiem OK. Dodatkowe
ikony znajdziesz na stronie
internetowej: www.garmin
.com/vehicles.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series31
Dostosowywanie nüvi
Dziennik podróży—pozwala
włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
dziennika podróży. Aby wyczyścić
dziennik podróży naciśnij Narzędzia
> Moje Dane > Wyczyść dziennik
podróży.
Mapy Info—wyświetla listę
zainstalowanych map oraz ich
wersje. Naciśnięcie mapy powoduje
jej zaznaczenie (i używanie) lub
odznaczenie.
Przywróć—powoduje przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych.
Ustawienia zabezpieczeń
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
Garmin Lock—włącz funkcję Garmin
Lock™ aby zablokować urządzenie. Po
zablokowaniu, przy każdym uruchamianiu
urządzenia należy wprowadzać 4-cyfrowy
numer PIN lub udać się do miejsca, w
którym zablokowane zostało urządzenie.
Więcej informacji na stronie 37.
32
Tryb bezpieczny—możesz włączyć lub
wyłączyć tą funkcję. Kiedy pojazd znajduje
się w ruchu, tryb bezpieczny wyłącza
wszystkie funkcje, które wymagają
zwiększonej uwagi użytkownika i mogą
stać się przyczyną rozproszenia uwagi
kierującego pojazdem
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia zabezpieczeń. Przywracanie
oryginalnych ustawień nie powoduje
usunięcia kodu PIN i bezpiecznej
lokalizacji.
Ustawienia Bluetooth
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
Połączenia—wybierz Dodaj > OK
aby dokonać parowania z telefonem
komórkowym posiadającym port
Bluetooth. Zobacz szczegóły na
stronach 14–18. Wybierz Zmień aby
połączyć z innym urządzeniem.
• Rozłącz—wybierz telefon, który
chcesz rozłączyć i naciśnij Tak.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dostosowywanie nüvi
• Usuń—wybierz telefon, który
chcesz usunąć i naciśnij Tak.
Bluetooth—pozwala włączyć
lub wyłączyć port Bluetooth. Po
włączeniu Bluetooth w Menu
Głównym (na Ekranie początkowym
urządzenia) wyświetlana jest
odpowiednia ikona Aby uchronić
telefon od automatycznego łączenia,
wybierz opcję Wyłączone.
Przyjazna nazwa—wprowadź
nazwę, którą będzie się
identyfikować Twój nüvi w innych
urządzeniach wyposażonych w
Bluetooth. Dotknij Gotowe kiedy
wprowadzisz nową nazwę.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia Bluetooth. Przywracanie
ustawień Bluetooth nie powoduje
usunięcia informacji o dokonanym
parowaniu.
Zmiana ustawień punktów
ostrzegawczych
W urządzeniu muszą występować
punkty ostrzegawcze (takie jak POIs,
fotoradary, lub punkty TourGuide®).
Zobacz na stronę 42 aby uzyskać
informacje. Naciśnij Narzędzia >
Ustawienia > Punkty ostrzegawcze.
Alerty—Włącz lub wyłącz alerty
zbliżania do własnych POI lub
punktów z bazy Garmin Safety
Camera.
Przywróć—przywraca
ustawienia domyślne dla punktów
ostrzegawczych.
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych
jest dołączony do niektórych nüvi
z serii 205 oraz 205W. Dotknij
Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty Drogowe.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series33
Dostosowywanie nüvi
Opcje w Ameryce
Północnej
Dodawanie subskrypcji
Twoje subskrypcje odbiornika TMC
wraz z datami ich wygaśnięcia
są wyświetlane przez odbiornik.
Naciśnij Dodaj aby dodać
subskrypcję.
Opcje w Europie
Aktualne—wybierz dostawcę usługi,
którego będziesz używać. Wybierz
Automatycznie aby urządzenie
wybierało najlepszego dostawcę w
miejscu, w którym się znajdujesz lub
wybierz określonego dostawcę.
Szukaj—wyszukaj dodatkowych
dostawców komunikatów TMC.
Aby zwiększyć czas wyszukiwania,
naciśnij Tak aby wyczyścić tabele
dostawców.
Subskrypcje—wyświetla
subskrypcje wraz z ich czasem
wygaśnięcia. Naciśnij Dodaj aby
dodać subskrypcję.
34
Możesz dokonać dodatkowych
subskrypcji lub odnowić istniejące w
przypadku ich wygaśnięcia. Więcej
na www.garmin.com/fmtraffic.
UWaga: Jeżeli otrzymałeś/łaś
subskrypcję waz z urządzeniem to
nie ma potrzeby aktywowania jej.
Aktywowana jest ona automatycznie
po tym jak nüvi odbierze sygnał
satelitów oraz sygnał od dostawcy
usługi TMC.
1. Na ekranie Głównym wybierz
Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty drogowe.
2. Dla urządzeń poza Ameryką
wybierz Subskrypcje > Dodaj.
3. Wpisz numer ID odbiornika FM
TMC.
4. Przejdź do strony www.garmin
.com/fmtraffic aby nabyć
subskrypcję i 25-znakowy klucz.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dostosowywanie nüvi
5. Naciśnij Dalej w urządzeniu
nüvi, a następnie wpisz klucz i
przyciśnij Gotowe.
Przy każdym odnowieniu dostępu
do usług płatnych, musisz pobrać
nowy kod. Jeśli posiadasz kilka
odbiorników komunikatów
drogowych, dla każdego z nich
musisz posiadać osobny kod.
Przywracanie ustawień
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij Przywróć.
3. Dotknij Tak.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series35
Dodatki
Dodatki
Czyszczenie ekranu
dotykowego
Konserwacja nüvi
Twój nüvi zawiera czułe elementy
elektronicznie, które mogą zostać trwale
uszkodzone jeśli zostaną narażone na
działanie mocnych uderzeń lub wibracji.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia
Twojego nüvi, staraj się nie upuszczać
Twojego nüvi i wykorzystywać go w
warunkach dużych wibracji.
Czyszczenie nüvi
nüvi jest skonstruowany z wysokiej
jakości materiałów i nie wymaga od
użytkownika innych zabiegów jak
okresowe czyszczenie. Obudowę nüvi
(oprócz ekranu dotykowego) czyść
ściereczką nasączoną delikatnym
detergentem, a następnie wytrzyj ją do
sucha. Unikaj chemicznych środków
czyszczących, które mogą uszkodzić
elementy wykonane z tworzywa
sztucznego.
36
Ekran dotykowy czyść za pomocą
miękkiej, czystej i nie pozostawiającej
włókien ściereczki. Jeśli potrzeba, możesz
użyć wody, alkoholu izopropylowego lub
środków do czyszczenia szkieł optycznych.
Nasącz nimi ściereczkę a następnie
delikatnie przetrzyj ekran dotykowy.
Bezpieczne korzystanie z
nüvi
• Nie pozostawiaj nüvi w miejscach,
gdzie byłby on narażony na długotrwałe
działanie wysokich temperatur (np. na
podszybiu), gdyż może to spowodować
trwałe uszkodzenie urządzenia.
• Unikaj kontaktu nüvi z wodą.
Kontakt z wodą może spowodować
nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie nüvi.
• Mimo, iż do obsługi ekranu
dotykowego może być używany rysik
PDA, nigdy nie używaj go do obsługi
urządzenia w czasie jazdy. Nie używaj
twardych lub ostrych przedmiotów
do obsługi ekranu dotykowego,
ponieważ może to spowodować trwałe
uszkodzenie ekranu.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dodatki
Jak uniknąć kradzieży?
• Aby uniknąć kradzieży, nie
pozostawiaj nüvi i uchwytu w
widocznym miejscu, gdy z nich nie
korzystasz.
• Nie trzymaj urządzenia w schowku
samochodowym.
• Zarejestruj urządzenie
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock™
Blokowanie nüvi
Garmin Lock™ jest funkcją
antykradzieżową. Możesz ustalić
Twój czterocyfrowy PIN (Personal
Identification Number) oraz
bezpieczną pozycję; później, przy
każdym włączeniu nüvi, musisz
wprowadzić PIN lub pojechać do
Twojej bezpiecznej lokalizacji.
1. Naciśnij Narzędzia
> Ustawienia >
Zabezpieczenia.
2. Naciśnij przycisk pod napisem
Garmin Lock (Blokowanie).
3. Wpisz 4-cyfrowy PIN i udaj się
do bezpiecznej lokalizacji.
Czym jest bezpieczna
pozycja?
Jako bezpieczną lokalizację, wybierz
dowolne miejsce, takie jak np. Twój
dom lub biuro. Zapisz Twój PIN, i
schowaj go w bezpiecznym miejscu.
Jeśli zapomnisz Twój PIN, możesz
pojechać do bezpiecznej lokalizacji, aby
odblokować Twojego nüvi.
Uwaga: Jeśli zapomnisz Twój PIN
i bezpieczną lokalizację, będziesz
musiał wysłać Twoje nüvi do serwisu
Garmin, aby je odblokować. Jedynym
w Europie serwisem, autoryzowanym
do odblokowania Twojego nüvi w
takiej sytuacji, jest serwis Garmin w
Anglii.
Kalibracja ekranu
Jeżeli ekran dotykowy nie reaguje
poprawnie na przyciśnięcia ekranu,
oznacza to niezbędne dokonanie
kalibracji ekranu.
Wyłącz urządzenie nüvi a następnie
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series37
Dodatki
ponownie włącz. Przesuń Przycisk
Włączania w lewo przez ok. 30
sekund aż do wyświetlenia ekranu
kalibracji. Po wyświetleniu podążaj
za wskazówkami na ekranie
Resetowanie nüvi
Jeśli ekran nüvi przestanie działać,
wyłącz nüvi i włącz go ponownie.
Jeśli to nie pomoże, naciśnij i
przytrzymaj przez kilka sekund
przycisk RESET, który znajduje się
na spodzie urządzenia.
uwaga: Nie resetuj nüvi za
pomocą długopisu lub innego
ostrego przedmiotu, który może
uszkodzić urządzenie lub baterię.
Aktualizacja oprogramowania
Do aktualizacji oprogramowania
Twojego nüvi korzystaj z aplikacji
WebUpdater. Odwiedź serwis www
.garmin.com/products/webupdater
aby pobrać darmową aplikację
WebUpdater.
38
Po pobraniu i instalacji programu
WebUpdater, podłącz nüvi do
komputera, uruchom WebUpdater
i postępuj wg wskazówek
wyświetlanych przez aplikację.
Jeśli potwierdzisz, że chcesz
dokonać aktualizacji, WebUpdater
automatycznie pobierze odpowiednie
aktualizacje i zainstaluje je w Twoim
nüvi.
Czyszczenie ustawień
użytkownika
uwaga: Wszystkie dane
użytkownika zostaną usunięte.
1. Przytrzymaj palec w lewym
dolnym rogu ekranu podczas
uruchamiania nuvi aż pojawi
się zapytanie.
2. Dotknij Tak aby wyczyścić
dane użytkownika.
Ustawienia fabryczne zostaną
przywrócone.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dodatki
Informacja o baterii
Aby zachować jak największą żywotność
baterii nie zostawiaj nuvi na słońcu oraz
unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami
ciepła.
Ikona baterii
w prawym, górnym
rogu ekranu głównego wskazuje aktualny
status wbudowanego akumulatora.
Okresowo, możesz zauważyć że wskazania
tej ikony stają się niedokładne. Aby
zwiększyć dokładność wskazań statusu,
rozładuj całkowicie baterię, a następnie
naładuj, bez przerywania procesu
ładowania. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów, nie odłączaj nüvi od zasilania do
czasu jego całkowitego naładowania.
Sposoby ładowania nüvi
• Użyj kabla zasilania
samochodowego aby naładować
urządzenie w samochodzie.
• Użyj zasilacza sieciowego
(nie ma go w zestawie) aby
naładować nuvi w domu.
• Użyj kabla USB (w zestawie
z niektórymi odbiornikami
nüvi 265 lub 265W) aby
naładować urządzenie za pomocą
komputera.
Wymiana bezpiecznika
Uwaga: Podczas zmieniania
bezpiecznika zwróć uwagę,
aby wszystkie drobne części po
wymianie znajdowały się na swoim
domyślnym miejscu.
Jeśli urządzenie nie ładuje się po
podłączeniu do gniazda zapalniczki,
prawdopodobnie potrzebna jest
wymiana bezpiecznika.
1. Odkręć czarny
krążek na
końcu wtyczki
do zapalniczki
Nakrętka
Srebrna
końcówka
Bezpiecznik
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series39
Dodatki
2. Wyciągnij bezpiecznik (Szkło ze
srebrnym cylindrem) i zastąp go
nowym bezpiecznikiem 3A.
3. Upewnij się, że srebrna końcówka
jest prawidłowo nałożona na
końcówkę bezpiecznika.
Zdejmowanie nüvi i
uchwytu
Aby zdjąć nüvi z uchwytu
przytrzymaj uchwyt i odchyl
urządzenie od zatrzasku.
Aby odczepić zatrzask od uchwytu,
przekręć zatrzask w lewo lub prawo
aż odskoczy od uchwytu.
Aby zdjąć przyssawkę z szyby,
odchyl dźwignię przyssawki do
siebie. Pociągnij za języczek
przyssawki.
40
Montaż nüvi na kokpicie
Aby zamocować nüvi na
kokpicie, użyj przyklejanej
podstawki dostarczonej w pakiecie
standardowym.
Uwaga: Permanentną
podstawkę przyklejaną jest
bardzo trudno usunąć po jej
przyklejeniu
1. Oczyść i osusz kokpit w miejscu,
gdzie chcesz
umieścić podstawkę.
2. Zdejmij taśmę zabezpieczającą z
przylepca
dwustronnego na dolnej
powierzchni podstawki,
i umieść podstawkę na kokpicie.
3. Umieść uchwyt z przyssawką na
podstawce.
4. Odchyl dźwignię w dół aby
zabezpieczyć przyssawkę na
podstawce.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dodatki
Mapy dodatkowe
Aby sprawdzić wersję map
zainstalowanych w Twoim nüvi, na
ekranie głównym dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Mapa > Mapy-info.
Aby odblokować dodatkowe mapy,
potrzebne będzie ID urządzenia oraz
numer seryjny Twojego nüvi (zobacz
na stronę 37).
Sprawdź na www.garmin.com/unlock
/update.jsp czy dostępne są aktualizacje
map.
Możesz także zakupić dodatkowe
mapy i załadować je do pamięci
Twojego nüvi, lub na opcjonalną
kartę pamięci SD.
Aby załadować mapy lub waypointy
do pamięci Twojego nüvi lub na
kartę SD, wybierz nazwę napędu
nüvi lub karty SD. Więcej informacji
na temat korzystania z aplikacji
MapSource oraz ładowania map
lub waypointów do Twojego nüvi,
znajdziesz w pliku pomocy tej
aplikacji.
Sygnał z satelitów GPS
Twój nüvi, aby pracować, musi
odbierać sygnał z satelitów GPS
(Global Positioning System). Jeśli
znajdujesz się w pomieszczeniu,
blisko budynków lub drzew, lub
na parkingu wielopoziomowych,
nüvi może nie odebrać sygnałów z
satelitów. Wyjdź na otwarty teren,
wolny od wysokich przeszkód,
aby korzystać z Twojego nüvi,
lub zamknij antenę, aby wyłączyć
moduł GPS by używać go w
pomieszczeniu.
Kiedy nüvi odbierze sygnał z
satelitów, słupki siły sygnału na
ekranie głównym staną się zielone
. Kiedy sygnał zostanie
utracony, słupki staną się czerwone
lub znikną
.
Więcej informacji na temat systemu
GPS, znajdziesz w serwisie
internetowym www.garmin.com
/aboutGPS.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series41
Dodatki
Opcjonalne akcesoria
Aby uzyskać dodatkowe informacje
o opcjonalnych akcesoriach odwiedź
stronę http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras, lub
skontaktuj się z dealerem Garmin.
Własne POI
Twój nüvi umożliwia obsługę baz
własnych POI, które dostępne są w
różnych serwisach internetowych.
Niektóre bazy własnych POI zawierają
informacje alarmowe dla takich
punktów jak np. fotoradary. Twój nüvi
może Ciebie ostrzegać o zbliżaniu się
do takich punktów z użyciem alarmów
punktów ostrzegawczych.
Jeśli pobierzesz interesującą Ciebie
bazę POI, użyj oprogramowania POI
Loader aby zainstalować tą bazę w
Twoim nüvi. POI Loader dostępny
jest na: www.garmin.com/extras.
Aby wyświetlić własne POI
naciśnij Dokąd > Dodatki >
Własne POI. Aby zmienić alarmy
punktów ostrzegawczych naciśnij
42
Narzędzia > Ustawienia > Punkty
Ostrzegawcze > Alarmy Punktów.
Korzystając z aplikacji POI Loader,
możesz zapisać Własne POI na
dysku “nüvi” Twojego urządzenia na
karcie SD. Możesz także dostosować
ustawienia alarmów punktów
ostrzegawczych dla każdego POI
korzystając z opcji aplikacji POI
Loader. Więcej informacji znajdziesz
w pliku pomocy aplikacji POI
Loader; po uruchomieniu aplikacji
naciśnij przycisk F1 aby uruchomić
Pomoc. Aby usunąć bazę POI z
urządzenia nüvi, podłącz urządzenie
do komputera. Otwórz katalog
Garmin\poi w urządzeniu nüvi lub
na karcie SD a następnie usuń plik
poi.gpi.
Safety Cameras
Baza ta zawiera informacje
o lokalizacjach tzw. kamer
bezpieczeństwa na określonych
obszarach (sprawdź informacje na
http://my.garmin.com). Dla tych
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dodatki
obszarów nüvi posiadać może pozycje
setek kamer bezpieczeństwa. Twój
nüvi ostrzeże Ciebie kiedy będziesz
się zbliżać do fotoradaru jak również
wtedy, gdy będziesz jechać w jego
pobliżu zbyt szybko. Dane w tej bazie
uaktualniane są co najmniej raz w
tygodniu, a więc zawsze masz dostęp
do możliwie najnowszych informacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić dane
dla nowego regionu, a także przedłużyć
czas trwania posiadanych subskrypcji.
Każdy z regionów, który zakupisz,
posiadać będzie własną datę wygaśnięcia
subskrypcji..
obiektów takich jak restauracje, czy
hotele. Aby zakupić przewodnik
podróżny, odwiedź serwis http://buy
.garmin.com lub skontaktuj się z
dealerem Garmin.
Aby użyć przewodnika podróży włóż
kartę SD do urządzenia nüvi. Naciśnij
Dokąd > Dodatki. Naciśnij nazwę
Twojego Przewodnika Podróży aby go
otworzyć.
Uwaga: Garmin nie jest
odpowiedzialny za konsekwencje
korzystania z baz Własnych POI lub
Safety Cameras oraz za dokładność
tych baz.
Przewodnik podróży
Podobnie jak tradycyjny przewodnik,
Garmin Travel Guide dostarcza
szczegółowych informacji na temat
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series43
Dodatki
Dane techniczne
Czas ładowania: Średnio 4 godziny
nüvi seria 205
Wymiary: 98 × 74.4 × 19.5 mm
Waga: 141.6 g
Wyświetlacz: przekątna 3.5",
rozdzielczość 320 × 240
pikseli; 64 tys. kolorów;
ekran WQVGA TFT z białym
podświetlaniem, dotykowy
Obudowa: Nie wodoszczelna (IPXO)
Bezpieczny zakres temperatur:
0°C do 60°C
Zakres temperatur ładowania:
0°C do 45°C
Pamięć danych: pamięć wbudowana
i opcjonalne karty pamięci SD.
Pamięci nieulotne.
Połączenie z PC: tryb pamięci
masowej USB, plug&play
Zasilanie: 12/24 V DC (z
zapalniczki) lub AC (jeżeli
urządzenie posiada odpowiedni
zasilacz)
Pobór mocy: maksymalnie 5 W
Czas pracy na baterii: Do 4 godzin
Typ baterii: niewymienna, LitowoJonowa
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości
Czas akwizycji satelitów*:
Gorący start: < 1 sec
Zimny start: < 38 sec
Twardy reset: < 45 sec
*Wartości średnie dla nieruchomego
urządzenia i niczym nie osłoniętym
widoku nieba.
System operacyjny: Garmin
44
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dodatki
nüvi seria 205W
Wymiary: 120.9 × 74.4 × 19.5 mm
Waga: 168.3 g
Wyświetlacz: przekątna 4.3",
rozdzielczość 480 × 272
pikseli; 64 tys. kolorów;
panoramiczny ekran WQVGA
TFT z białym podświetlaniem,
dotykowy
Obudowa: Nie wodoszczelna (IPXO)
Bezpieczny zakres temperatur:
0°C do 60°C
Zakres temperatur ładowania:
0°C do 45°C
Pamięć danych: pamięć wbudowana
i opcjonalne karty pamięci SD.
Pamięci nieulotne.
Połączenie z PC: tryb pamięci
masowej USB, plug&play
Czas ładowania: Średnio 4 godziny
Zasilanie: 12/24 V DC (z
zapalniczki) lub AC (jeżeli
urządzenie posiada odpowiedni
zasilacz)
Pobór mocy: maksymalnie 5 W
Czas pracy na baterii: Do 4 godzin
Typ baterii: niewymienna, LitowoJonowa
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości
Czas akwizycji satelitów*:
Gorący start: < 1 sec
Zimny start: < 38 sec
Twardy reset: < 45 sec
*Wartości średnie dla nieruchomego
urządzenia i niczym nie osłoniętym
widoku nieba
System operacyjny: Garmin
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series45
Dodatki
Deklaracja Zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje, że produkt
nüvi jest zgodny z wymaganiami i
innymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC. Aby zobaczyć pełną
deklarację zgodności, zobacz serwis
internetowy: www.garmin.com
Licencja na oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z nüvi ZGADZASZ
SIĘ POZOSTAWAĆ W ZGODZIE Z
POSTANOWIENIAMI I WARUNKAMI
NINIEJSZEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE. PROSIMY,
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TREŚĆ TEJ
LICENCJI.
Garmin udziela Tobie ograniczonej
licencji na użytkowanie, w czasie
normalnego funkcjonowania urządzenia,
oprogramowania zainstalowanego
w tym urządzeniu (zwanego dalej
„oprogramowanie”) w formie binarnego
pliku wykonywalnego. Tytuł prawny,
prawa autorskie oraz prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania
pozostają własnością firmy Garmin.
46
Potwierdzasz, że oprogramowanie
jest własnością firmy Garmin i jest
chronione przez prawa autorskie
obowiązujące w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej oraz zapisami
międzynarodowego prawa własności
intelektualnej. Potwierdzasz również,
że struktura, organizacja i kod
Oprogramowania są tajemnicą handlową
firmy Garmin oraz, że Oprogramowanie
w formie kodu źródłowego pozostaje
również tajemnicą handlową firmy
Garmin. Zgadzasz się nie dekompilować,
disasemblować, modyfikować,
dokonywać asemblacji wstecznej, tzw.
reverse engineering, czy sprowadzać
Oprogramowania lub jego części do
formy czytelnej, jak również zgadzasz
się nie tworzyć jakichkolwiek produktów
bazujących na Oprogramowaniu lub jego
części. Zgadzasz się nie eksportować
lub reeksportować Oprogramowania
do jakiegokolwiek państwa objętego
ograniczeniem eksportu prawem Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój nüvi nigdy nie odbiera
sygnałów z satelitów.
Wyjdź z nüvi na otwarty teren, z dala od wysokich budynków lub
drzew, poczekaj kilka minut.
Przyssawka uchwytu nie
trzyma się szyby
Wyczyść gumę przyssawki uchwytu pocierając czystą tkaniną
alkoholem. Po wyczyszczeniu podłącz uchwyt, tak jak to pokazano
na stronie 3.
Urządzenie nüvi nie ładuje
się w samochodzie.
Urządzenie nüvi jest zdolne do ładowania tylko w zakresie
temperaturowym od 0°C do 45°C). Jeżeli urządzenie jest narażone
na bezpośrednie promienie słoneczne lub nagrzało się w inny
sposób, nie jest zdolne do ładowania.
Moja bateria bardzo szybko
się rozładowuje.
Aby zmniejszyć zużycie energii wyłącz podświetlanie ekranu,
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
Jak mogę usunąć wszystko
dane użytkownika ?
Podczas włączania urządzenia przytrzymaj prawy-dolny róg
urządzenia. Należy trzymać do momentu wyświetlenia wiadomości
czy odbiornik ma usunąć wszystkie dane użytkownika. Naciśnij Tak
(Yes) aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Wskaźnik baterii jest
niedokładny
Pozwól na całkowite rozładowanie nüvi a następnie naładuj
całkowicie akumulator (bez przerywania cyklu ładowania).
Ekran dotykowy
nieprawidłowo reaguje na
dotyk
Należy skalibrować urządzenie, tak jak jest to podane na stronie
37–38.
Skąd mam wiedzieć,
że nüvi pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy Twój nüvi pracuje w trybie pamięci masowej USB, na jego
ekranie wyświetlany jest obraz nüvi podłączonego do komputera.
Powinieneś również zobaczyć nowe dyski, klikając Mój Komputer.
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series47
Dodatki
Problem/Pytanie
Mój komputer nigdy nie
rozpoznaje, że dołączony
został nüvi.
Rozwiązanie/Odpowiedź
1.
Odłącz kabel USB od komputera.
2.
Wyłącz nüvi i włącz go ponownie.
3. Podłącz kabel USB do komputera. nüvi automatycznie
przejdzie w
tryb pamięci masowej USB.
Na liście moich dysków
nie mogę znaleźć żadnego
wymiennego napędu o
nazwie “nüvi”.
Jeśli masz wiele zmapowanych dysków sieciowych w Twoim
komputerze, Windows może mieć problem z przypisaniem liter
dysków do napędów nüvi. Zobacz pomoc systemu windows w celu
uzyskania informacji o sposobie mapowania dysków sieciowych.
Jak mogę odnaleźć
restauracje, w pobliżu
których będę się znajdować
w hotelu ?
1.Naciśnij Dokąd > Blisko > Innej miejscowości (i wpisz
miejscowość, w której będziesz wypoczywać).
2.
Wyszukaj hotel i naciśnij Jedż.
3.
Naciśnij Menu > Dokąd > Blisko > Miejsce Docelowe.
4.Szukaj restauracji. Restauracje w pobliżu Twojego hotelu
zostaną wyświetlone.
Możesz również użyć trybu symulatora (Narzędzia> Ustawienia
> System).
Mój telefon nie może
połączyć się z nüvi.
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. Sprawdź czy
funkcja bluetooth jest włączona.
Upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się bliżej niż 10
metrów od Twojego nüvi.
Zajrzyj na www.garmin.com/bluetooth.
48
Instrukcja obsługi nüvi 205 oraz 205W Series
Polska wersja instrukcji dla urządzeń nüvi 205/205W Series jest tłumaczeniem angielskiej
instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-00973-00, revision A) i dostarczona jest jako pomoc w
zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej
instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń nüvi 205/205W Series.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego
produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kwiecień 2010
Numer katalogowy 190-00973-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising