Garmin | nuvi 205 | Garmin nuvi 205 snabbstartshandbok

Garmin nuvi 205 snabbstartshandbok
nüvi® 205-serien
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
205, 215, 255, 265, 275
November 2008
Artikelnummer 190-00973-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Din nüvi-enhet
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om
säker hantering av produkten och annat.
Strömknapp:
Om du vill sätta på eller stänga av enheten skjuter du den åt
vänster och om du vill låsa skärmen skjuter du den åt höger.
Mini-USBkontakt
microSD™kortplats
Mikrofon
Högtalare
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen
när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar som gäller
för montering på vindruta.
Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder.
Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av
sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card
Association.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
Steg 1: Montera nüvi-enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
3. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med
en luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från sugkoppen.
Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
Sugkoppsfäste
Vagga
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i vaggan.
6. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt
i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar
enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du den
externa antennen till trafikmottagaren och fäster den ordentligt
på vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare medföljer vissa
paket i nüvi 205-serien.)
Strömkabel för
fordon
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten
Du sätter på nüvi-enheten genom att skjuta strömknappen åt vänster. Följ instruktionerna
på skärmen. Du stänger av nüvi-enheten genom att skjuta strömknappen åt vänster.
Steg 3: Hämta satellitinformation
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
Det kan ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna. Staplarna
anger
styrkan på mottagningen. När minst en av
staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat
satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och
navigera dit.
Steg 4: Använda nüvi-enheten
➊ ➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐➑ ➒
GPS-signalstyrka.
Bluetooth®-status (Bluetooth-teknik
finns tillgänglig på nüvi 215, 265 och
275.)
Batteristatus.
Aktuell tid. Ändra tidsinställningarna
genom att trycka här.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
➐
➑
➒
Tryck här för att ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. mediaspelare, inställningar och
Hjälp.
Ladda upp nüvi-enheten
• Anslut strömkabeln för fordon.
• Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).
• Anslut en USB-kabel (medföljer vissa
paket i nüvi 205-serien).
Söka efter intressanta platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om du vill ange bokstäver som finns i namnet
trycker du på Vart? > Intressant platser >
Stava namnet.
Om du vill söka efter en plats i ett annat
område trycker du på Vart? > Nära.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
Följa din rutt
Din väg är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
Om du avviker från rutten beräknas en ny
rutt och en ny vägbeskrivning visas.
➊ Tryck här om du vill visa
• En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
• Tryck på och dra kartan om du vill visa ett
annat område av kartan.
• Tryck på
om du vill zooma in och tryck
på
om du vill zooma ut.
• Tryck på Meny om du vill återgå till
menysidan.
➊
➋
sidan Nästa sväng.
➋ Tryck här om du vill visa
sidan Svänglista.
➍
➌
➌ Tryck här om du vill
visa färddatorn.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
➍ Tryck här om du vill visa
Var är jag?-sidan.
Lägga till ett stopp
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på Meny > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Tryck på Välj som ny destination om
du vill ange platsen som nytt slutmål.
Ta en omväg
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på Meny.
2. Tryck på Omväg.
Använda FM TMCtrafikfunktionen
FM-TMC-trafikmottagaren medföljer vissa
paket i nüvi 205-serien.
Om nüvi-enheten är ansluten till trafikmottagaren, ansluten till strömmen i fordonet
och du befinner dig inom täckningsområdet
kan nüvi-enheten ta emot trafikinformation.
Gå till www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com om du vill ha mer
information.
När du tar emot trafikinformation visas
en
trafikikon i det övre vänstra hörnet
på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller väg
som du för tillfället kör på.
Om nüvi-paketet innehåller en trafikmottagare
kan du i Nordamerika ta emot platsrelevant
reklam och kuponger. Tryck på reklamen på
skärmen och sök efter den närmaste platsen
som gäller för den reklamen. Mer information
finns i användarhandboken.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Undvika trafik längs rutten
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker
du på Undvik.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
Obs! Du behöver inte aktivera abonnemanget
som medföljde FM-trafikinformationsmottagaren (om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot
satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Använda handsfreefunktionerna
Den trådlösa Bluetooth-tekniken finns
tillgänglig på nüvi 215, 265 och 275.
Handsfree-telefonfunktioner finns
endast tillgängliga om nüvi-enheten och
mobiltelefonen har funktioner för trådlös
Bluetooth-teknik. Vissa handsfree-funktioner
kanske inte finns tillgängliga på nüvi-enheten.
Det beror på vilken telefon du har. Om du
vill använda handsfree-funktionerna måste
du para ihop telefonen och nüvi-enheten.
Para ihop telefonen
1. Kontrollera att din mobiltelefon är
kompatibel med nüvi-enheten
(www.garmin.com/bluetooth).
2. På menysidan väljer du Verktyg >
Inställningar > Bluetooth. Tryck på
knappen under Anslutningar.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
3. Välj Lägg till enhet.
4. Aktivera Bluetooth-komponenten för din
mobiltelefon samt ett av alternativen hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny kallad
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Handsfree.
5. Välj OK på nüvi-enheten.
6. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234) för
nüvi-enheten i din mobiltelefon.
Ringa ett nummer
1. Välj Telefon > Ring.
2. Ange numret och välj Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du
på
> Lägg på.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Välj Svara om du
vill svara. Välj Ignorera om du inte vill
ta samtalet och du vill att telefonen ska
sluta ringa.
Överföra filer till nüvi-enheten Återställa nüvi-enheten
1. Sätt in ett microSD-kort (tillval).
2. Anslut USB-kabeln (medföljer vissa
paket i nüvi 205-serien).
3. Överför filer till nüvi-enheten.
4. Mata ut och koppla ut USB-kabeln.
Säkerhet för nüvi-enheten
1. Se till att du är på din säkerhetsplats och
att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
3. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på Välj.
nüMaps Guarantee™
Om du vill få en kostnadsfri kartuppdatering,
registrerar du din nüvi på http://my.garmin
.com inom 60 dagar efter att ha mottagit
satellitdata för första gången. Om du
registrerar över telefon eller väntar längre
än 60 dagar, är du inte längre berättigad
till den kostnadsfria kartuppdateringen.
Mer information finns på
www.garmin.com/numaps.
Beroende på vilken nüvi-modell du har kan
du återställa nüvi-enheten genom att trycka på
knappen RESET längst ned på enheten.
Varning! Återställ inte nüvi-enheten med en
kulspetspenna eller något annat vasst föremål
som kan skada enheten eller batteriet.
Om din nüvi-enhet inte har knappen RESET
skjuter du strömknappen till
av/på-läget och håller den där i 8 sekunder.
Mer information
Om du vill ha mer information om nüvienheten väljer du Verktyg > Hjälp. Hämta
den senaste versionen av användarhandboken
på www.garmin.com. Information om
tillbehör finns på http://buy.garmin.com eller
så kan du kontakta din Garmin-återförsäljare.
nüvi 205-serien, snabbstartshandbok
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising