Garmin | nuvi 205 | Quick Start Guide | Garmin nuvi 205 Pikaopas

Garmin nuvi 205 Pikaopas
nüvi® 205 -sarja
pikaopas
näille nüvi-malleille:
205, 215, 255, 265, 275
Marraskuu 2008
Osanumero 190-00973-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
nüvi-laite
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
L
tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
Kytke tai katkaise virta liu’uttamalla
vasemmalle, lukitse näyttö
liu’uttamalla oikealle.
Mini-USB-liitin
microSD™korttipaikka
Mikrofoni
Kaiutin
Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:
n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® OS on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD
Card Associationin tavaramerkki.
nüvi 205 -sarjan pikaopas
Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen
1. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.
2. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
3. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä
imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
6. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo
on käynnissä.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kytke
ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla. (Liikennevastaanotin
toimitetaan joidenkin nüvi 205 -sarjan laitteiden mukana.)
Imukuppikiinnitys
Teline
Ajoneuvon
virtajohto
Vaihe 2: nüvin määritykset
Kytke nüviin virta liu’uttamalla virtapainiketta vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita.
Katkaise nüvista virta liu’uttamalla virtapainiketta vasemmalle.
Vaihe 3: Satelliittitietojen hakeminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
nüvi 205 -sarjan pikaopas
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
ainakin yksi palkeista on vihreä, nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne.
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
➊ ➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tila. (Bluetooth ei ole
käytettävissä nüvi 215, 265 ja
275 -laitteissa.)
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
➐
➑
➒
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten mediasoitinta,
asetuksia ja ohjetta koskettamalla
kuvaketta.
nüvin lataaminen
• Kytke ajoneuvon virtajohto.
• Liitä verkkolaite (valinnainen
lisävaruste).
• Kytke USB-kaapeli (sisältyy joihinkin
nüvi 205 -sarjan pakkauksiin).
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse kohde ja kosketa Aja-kuvaketta.
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse
Minne? > Lähellä.
nüvi 205 -sarjan pikaopas
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty magentalla värillä.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa
ohjeita uudelle reitille.
➊ K osketa kuvaketta, jos
• Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
• Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
• Lähennä koskettamalla kuvaketta ja
loitonna koskettamalla kuvaketta .
• Palaa valikkosivulle koskettamalla
Valikkokuvaketta.
➊
➋
haluat avata seuraavan
käännöksen sivun.
➋ K osketa kuvaketta,
jos haluat avata
käännösluettelosivun.
➍
➌
➌ K osketa kuvaketta,
jos haluat avata
ajotietokoneen.
nüvi 205 -sarjan pikaopas
➍ K osketa kuvaketta,
jos haluat avata
Nykysijainti-sivun.
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
Valikko > Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
lopullista määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi. Muuta tämä piste
lopulliseksi määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin sisältyy joihinkin
nüvi 205 -sarjan pakkauksiin.
nüvi voi vastaanottaa liikennetietoja, jos
se on liitetty liikennevastaanottimeen
ja ajoneuvon virtalähteeseen ja olet
taajuusalueella. Lue lisää osoitteesta
www.garmin.com/traffic tai
www.garmin.com.
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajetulla
tiellä on.
Jos ostat Pohjois-Amerikassa nüvilaitteen, jonka mukana toimitetaan
liikennevastaanotin, sinulle saatetaan
lähettää määränpäihin liittyviä mainoksia
ja kuponkeja. Voit hakea lähimmän
mainokseen liittyvän paikan koskettamalla
näytössä näkyvää mainosta. Lisätietoja on
käyttöoppaassa.
varoitus: Älä yritä kirjoittaa kuponkien
koodeja muistiin, kun ajat autoa.
Reitin liikenteen välttäminen
1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Voit halutessasi tarkastella reitin muita
liikennetietoja koskettamalla nuolia.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla Vältä.
nüvi 205 -sarjan pikaopas
Huomautus: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi
hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Langaton Bluetooth-tekniikka on
käytettävissä nüvi 215-, 265- ja
275 -laitteissa.
Puhelimen handsfree-toiminnot ovat
käytettävissä vain, jos nüvi-laitteessa
ja yhteensopivassa matkapuhelimessa
on langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
nüvin handsfree-toiminnoissa voi olla
puhelinmallikohtaisia eroja. Jotta voit
käyttää handsfree-toimintoja, sinun on
luotava pariliitos puhelimen ja nüvin
välille.
Puhelimen liittäminen
1. Tarkista, että puhelin on yhteensopiva
nüvin kanssa osoitteessa
(www.garmin.com/bluetooth).
nüvi 205 -sarjan pikaopas
2. Valitse valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Bluetooth. Kosketa
Liitännät-kohdan alapuolella olevaa
painiketta.
3. Valitse Lisää laite.
4. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja
siirrä laite etsintätilaan. Nämä asetukset
saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai
handsfree-valikossa.
5. Valitse nüvissa OK.
6. Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
7. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeesi.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Valitse.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
> Lopeta
3. Lopeta puhelu valitsemalla
puhelu.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna
avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Valitsemalla Ohita voit ohittaa
puhelun ja lopettaa puhelimen hälytyksen.
Tiedostojen lataaminen nüviin nuvin nollaaminen
1. Aseta laitteeseen microSD-kortti
(valinnainen).
2. Kytke USB-kaapeli (sisältyy joihinkin
nüvi 205 -sarjan pakkauksiin).
3. Siirrä tiedostot nüviin.
4. Poista ja irrota USB-kaapeli.
nüvin suojaaminen
1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat
määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
nüMaps Guarantee™
Saat maksuttoman karttapäivityksen
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän kuluessa
ensimmäisestä satelliittiyhteydestä. Et saa
maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit
laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää
sen jälkeen, kun nüvi on hakenut satelliitit
ensimmäisen kerran. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Jotkin nüvi-mallit voi nollata painamalla
laitteen pohjassa olevaa RESET-painiketta.
Varoitus: Älä nollaa nüvia
kuulakärkikynällä tai muulla terävällä
esineellä, joka voi vahingoittaa laitetta tai
akkua.
Jos nüvissa ei ole RESET-painiketta, siirrä
virtapainike virrankatkaisuasentoon ja
pidä sitä paikallaan 8 sekunnin ajan.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata käyttöoppaan
uusimman version osoitteesta www
.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista saat
osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjältä.
nüvi 205 -sarjan pikaopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising