Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Priručnik za brzo pokretanje

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Priručnik za brzo pokretanje
nüvi serije 2300
®
priručnik za brzo pokretanje
za upotrebu sa sljedećim modelima uređaja nüvi:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Početak rada
 UPOZORENJE
Kabeli napajanja
U kutiji proizvoda potražite list Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Kod većine modela, uređaj je dostupan s
dva kabela za napajanje. Svaki priključak
odgovara samo jednom utoru.
•
Kad budete prvi put koristili uređaj,
obavite sljedeće zadatke.
1. Montirajte uređaj (stranica 3).
2. Priključite uređaj na napajanje vozila
(stranica 4).
3. Registrirajte uređaj (stranica 5).
4. Provjerite ima li ažuriranja.
• Ažuriranja softvera (stranica 5).
• Besplatna ažuriranja karata
(stranica 6).
5. Preuzmite kompletni korisnički
priručnik (stranica 6).
2
•
Kabelom napajanja u vozilu ➊
priključuje se nosač na napajanje
vozila. Kabel napajanja u vozilu ima
kutni priključak.
Mikro-USB kabel ➋ povezuje uređaj
s računalom. Slovo “B” utisnuto je na
glavu mikro-USB kabela.
➊
➋
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
Montiranje uređaja
Obavijest
Prije montaže uređaja u vodiču Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu potražite
informacije o zakonima koji se odnose na
montažu na vjetrobransko staklo.
1. Uklonite prozirnu plastiku s
vakuumskog nosača.
2. Očistite i osušite vjetrobran i
vakuumski nosač krpom koja ne
pušta vlakna.
3. Pritisnite vakuumski nosač na
vjetrobran.
4. Dok pritišćete prebacite ručicu
unazad, prema vjetrobranu.
5. Postavite postolje ➊ na ručicu
vakuumskog nosača ➋.
➊
➋
6. Postavite podnožje uređaja u postolje.
7. Naginjite uređaj prema nazad dok ne
sjedne na mjesto.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
3
Priključivanje uređaja na
napajanje vozila
 UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.
Kako biste spriječili moguće ozljede ili
štetu na uređaju uzrokovanu izlaganjem
baterije ekstremnoj toplini, izvadite
uređaj iz vozila kad napuštate vozilo ili
ga spremite tako da ne bude na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
3. Ako koristite prijemnik za obavijesti
o prometu u Europi, priključite
vanjsku antenu na prijemnik za
obavijesti o prometu i priljubite ga
uz vjetrobransko staklo uz pomoć
vakuumskih nosača.
Kad se uređaj priključi na napajanje
vozila, treba se dogoditi sljedeće.
•
•
Prije korištenja baterije, napunite uređaj.
1. Priključite kabel za napajanje u vozilu
u mini-USB priključak ➊ na pozadini
uređaja.
➊
•
Uređaj se uključuje.
Uređaj prima satelitske signale.
Ako je barem jedna od crtica
zelene boje, to znači da je uređaj
pronašao satelitski signal.
NAPOMENA: Za primanje
satelitskih signala uređaju može
trebati nesmetani pogled na nebo.
Uređaj se puni dok vozite.
na traci statusa daje status interne
baterije.
2. Drugi kraj kabela napajanja u vozilu
priključite u utičnicu u vozilu.
4
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
O usluzi Moja Nadzorna
ploča
Uslugu Moja Nadzorna ploča koristite za
registriranje uređaja, traženje ažuriranja
za karte i softver, pristup priručnicima
uređaja i podršci itd.
Postavljanje usluge Moja
Nadzorna ploča
1. Priključite mikro-USB kabel ➊ u
mikro-USB priključak ➋ na uređaju
(stranica 2).
➋
➊
2. Priključite mikro-USB kabel u USB
priključak na računalu.
3. Dvaput pritisnite kako biste
otvorili web-stranicu Moja Nadzorna
ploča.
NAPOMENA: Ako se ne prikaže
ili koristite računalo s operativnim
sustavom Windows® 7 ili Mac®, idite
na www.garmin.com/dashboard.
4. Slijedite upute na zaslonu.
Registriranje uređaja
1. U usluzi Moja Nadzorna ploča
pritisnite Registrirajte se odmah.
2. Slijedite upute na zaslonu.
3. Originalni račun ili fotokopiju
spremite na sigurno mjesto.
Ažuriranje softvera
1. Otvorite Moja Nadzorna ploča
(stranica 5).
2. Registrirajte uređaj (stranica 5).
3. Pod Ažuriranja softvera pritisnite
Ažuriraj sad.
4. Slijedite upute na zaslonu.
nüMaps Guarantee™
Za svoj uređaj možete dobiti jedno
besplatno ažuriranje karte unutar 60 dana
od primanja satelitskog signala kad
vozite sa svojim nüvi uređajem. Ako se
registrirate telefonskim putem ili čekate
duže od 60 dana od prvog traženja satelita
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
5
tijekom vožnje uz pomoć uređaja nüvi,
gubite pravo na besplatno ažuriranje
karata. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/numaps.
4. Pokraj priručnika koji želite pritisnite
Preuzmi.
5. Pritisnite kako bi se datoteka
spremila na vaše računalo.
Ažuriranje karata
1. Otvorite Moja Nadzorna ploča
(stranica 5).
2. Registrirajte uređaj (stranica 5).
3. Pod Ažuriranja karte pritisnite
Ažuriraj sad.
4. Slijedite upute na zaslonu.
Pregled uređaja
➊
➋
Preuzimanje korisničkog
priručnika
Korisnički priručnik za vaš uređaj
dostupan je na web-stranici tvrtke
Garmin.
1. Otvorite Moja Nadzorna ploča
(stranica 5).
2. Registrirajte uređaj (stranica5).
3. Pritisnite Priručnici.
Prikazat će se popis s priručnicima za
proizvode na nekoliko jezika.
6
➊
Tipka Napajanje
➋
Utor za microSD™
karticu
Upotreba tipke Napajanje
Pritisnite i odmah pustite tipku
Napajanje za prikaz dodatnih opcija.
• Dodirnite i povucite klizač kako
biste podesili svjetlinu zaslona.
• Dodirnite Zaključaj kako biste
spriječili slučajne dodire zaslona
(samo nüvi 2360).
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
•
•
•
Dodirnite Isključivanje za
isključivanje uređaja.
Pritisnite i držite tipku Napajanje
kako biste ponovo pokrenuli
uređaj.
Pritisnite i brzo otpustite tipku
Napajanje kako biste izašli iz
izbornika.
O točkama interesa
Detaljne karte učitane u uređajima sadrže
milijune točaka interesa poput restorana,
hotela i auto servisa.
Traženje točke interesa prema
kategoriji
1. Na glavnom izborniku dodirnite
Kamo? > Točke interesa.
2. Odaberite kategoriju.
3. Ako je potrebno, odaberite
potkategoriju.
4. Odaberite odredište.
5. Dodirnite Idi!.
Na ovoj stranici možete dodirnuti
> Spremi kako biste lokaciju
spremili u mapu s favoritima na
uređaju. Koristite mapu s favoritima
kako biste spremili lokaciju radnog
mjesta, doma i drugih uobičajenih
odredišta.
6. Ako je potrebno, odaberite opciju.
• Dodirnite Vožnja kako biste
izračunali rutu kojom ćete
navigirati tijekom vožnje.
• Dodirnite Hod kako biste
izračunali rutu kojom ćete
navigirati tijekom hodanja.
• Dodirnite Javni prijevoz
kako biste izračunali rutu koja
kombinira hodanje i javni
prijevoz.
NAPOMENA: Za navigaciju
putem javnog prijevoza morate
imati učitane karte cityXplorer™.
Posjetite www.garmin.com i
kupite cityXplorer karte.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
7
Korištenje glavnog
izbornika
Vaša ruta na karti
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Dodirnite ➊ za odabir načina
transporta.
Dodirnite ➋ za pronalazak odredišta.
Dodirnite ➌ za prikaz karte.
Dodirnite ➍ za zaustavljanje rute.
Dodirnite ➎ za zaobilazak na ruti.
Na nekim modelima dodirnite ➏
kako biste uputili poziv dok je uređaj
priključen na kompatibilan mobilni
telefon.
Informacije potražite na stranici
www.garmin.com/bluetooth.
Dodirnite ➐ za podešavanje glasnoće.
Dodirnite ➑ za otvaranje izbornika
alata i postavki.
Obavijest
Ikona ograničenja brzine služi samo kao
obavijest i nije zamjena za odgovornost
vozača da poštuje sve znakove
ograničenja brzine te da u svakom
trenutku primjenjuje pravila sigurne
vožnje. Garmin neće snositi odgovornost
za bilo kakve prometne kazne ili sudske
pozive koje možete dobiti ako ne poštujete
važeća prometna pravila i zakone.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Vaša ruta označena je grimiznom linijom
na karti. Ako skrenete s originalne rute,
uređaj će ponovno izračunati rutu. Dok
putujete po glavnim prometnicama, mogla
bi se prikazati ikona ograničenja brzine.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodirnite ➊ za pregled sljedećeg
skretanja. Ako postoji prikaz križanja,
otvorit će se prikaz križanja.
Dodirnite ➋ za pregled popisa
skretanja.
Dodirnite ➌ za povećavanje i
smanjivanje.
Dodirnite ➍ za povratak u glavni
izbornik.
Dodirnite i držite istu tipku na bilo
kojem zaslonu kako biste se vratili na
glavni izbornik.
Dodirnite ➎ za promjenu polja s
podacima.
Dodirnite ➏ za pregled stranice Gdje
sam?.
Dodirnite i povucite ➐ za prikaz
drugog područja karte.
Dodirnite ➑ za prikaz putnog
računala.
Dodirnite ➒ za promjenu ograničenja
brzine ako ikona ograničenja brzine
na karti nije točna.
Upotreba usluge myTrends
Dok vozite s uključenim uređajem,
usluga myTrends™ skuplja informacije
koje uređaju omogućuju da predvidi kad
putujete na uobičajeno odredište poput
radnog mjesta ili doma. Kad je usluga
myTrends aktivirana, u navigacijskoj
traci na krati prikazat će se odredište i
predviđeno vrijeme dolaska.
Usluga myTrends funkcionira samo za
lokacije koje su spremljene kao favoriti
(stranica 7).
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
Kad se myTrends informacije prikažu
u navigacijskoj traci, dodirnite traku
kako biste vidjeli informacije o ruti.
9
O načinima transporta
Način rada za
vožnju
Način rada za
pješačenje
Rute se različito izrađuju ovisno o načinu
transporta.
O prometu
OBAVIJEST
Garmin nije dogovoran za točnost
ili pravovremenost FM prometnih
informacija.
Neki modeli mogu primati prometni
sadržaj FM TMC (Traffic Message
Na primjer, u načinu rada za vožnju,
Channel). Pretplata na FM TMC
predviđeno vrijeme dolaska računa se
obavijesti o prometu omogućuje se
prema ograničenjima brzine na cestama na automatski i za aktivaciju nije potrebna
ruti. U načinu rada za pješačenje vrijeme
dodatna kupnja pretplate. FM TMC
dolaska računa se prema brzini hodanja.
prijemnik za prometne obavijesti
integriran je u kabel za napajanje u vozilu
Promjena načina transporta
isporučen u kompletu.
1. Na glavnom izborniku dodirnite ikonu
Informacije o prijemnicima za prometne
načina transporta.
obavijesti i područjima pokrivenosti
2. Odaberite način rada.
potražite na adresi www.garmin.com
3. Dodirnite Spremi.
/traffic.
10
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
Ručno izbjegavanje prometa na
ruti
1. Na karti dodirnite .
2. Dodirnite Promet na ruti.
3. Ako bude potrebno, dodirnite strelice
kako biste vidjeli druge prometne
zastoje na ruti.
4. Dodirnite Izbjegni.
Pregled karte prometa
Na karti prometa prikazan je prometni
tok označen bojama i zastoji na obližnjim
cestama.
1. Na karti dodirnite .
2. Za prikaz prometnih nezgoda na karti
dodirnite Karta prometa.
Uparivanje telefona
Hands-free pozivanje dostupno je na
nekim nüvi modelima. Prije uparivanja,
mobilni telefon i uređaj moraju biti
uključeni i međusobno udaljeni najviše
10 m (33 ft).
1. Omogućite Bluetooth® komponentu
na svom telefonu.
2. Dodirnite Alati > Postavke >
Bluetooth.
3. Dodirnite Bluetooth > Uključeno >
Spremi.
4. Dodirnite Dodaj telefon > OK.
5. Odaberite telefon i pritisnite OK.
6. U telefon unesite Bluetooth PIN
(1234) za svoj uređaj.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2300
11
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu
možete potražiti na web-stranici tvrtke
Garmin.
•
•
•
Idite na www.garmin.com/ontheroad.
Dodatnu opremu kupite na
http://buy.garmin.com.
Dodirnite Alati > Pomoć.
Kontaktiranje službe za
korisničku podršku tvrtke
Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu,
obratite se Službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin:
•
•
U SAD-u idite na www.garmin.com
/support ili nazovite Garmin USA na
broj (800) 800.1020.
U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite
Garmin (Europe) Ltd. na broj
0808 2380000.
Travanj 2011.
•
Ako se nalazite u Europi, posjetite
www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o
podršci u tuzemstvu ili se obratite
u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj +44 (0) 870 850 1241.
Garmin®, logotip Garmin i nüvi® trgovački
su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u ili drugim
državama. cityXplorer™, myTrends™ i nüMaps
Guarantee™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin. Riječ i logotipi
Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je
tvrtke Garmin. Mac® trgovački je znak tvrtke
Apple Computer, Inc. registrirane u SAD-u i
drugim državama.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ili njezine
podružnice
Broj dijela 190-01251-66 ver. C
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising