Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Quick Start Guide | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Hurtigstartveiledning
nüvi 2300-serien
®
hurtigstartveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Komme i gang
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang, må
du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
Monter enheten (side 3).
Koble enheten til bilstrøm (side 4).
Registrer enheten (side 5).
Se etter oppdateringer.
• Programvareoppdateringer
(side 5).
• Gratis kartoppdatering (side 6).
5. Last ned hele brukerveiledningen
(side 6).
2
Strømkabler
De fleste enhetsmodellene leveres med to
strømkabler. Hver kontakt passer bare i
den tilsvarende porten.
•
•
Strømkabelen for bil ➊ brukes
til å koble braketten til bilstrøm.
Strømkabelen for bil har en
høyrevinklet kontakt.
Mikro-USB-kabelen ➋ brukes til å
koble enheten til en datamaskin. Du
finner bokstaven B på hodeenden av
mikro-USB-kabelen.
➊
➋
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
Montere enheten
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for å få informasjon
om lover angående montering på
frontruten.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen.
2. Rengjør og tørk frontruten og
sugekoppen med en lofri klut.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten
mens du trykker.
5. Knepp fast braketten ➊ på
sugekopparmen ➋.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
➊
➋
6. Sett nederste del av enheten inn i
braketten.
7. Vipp enheten bakover til den klikker
på plass.
3
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der den
ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå
person- eller produktskader som følge
av at batteriet har vært utsatt for ekstrem
varme.
3. Hvis du bruker en trafikkmottaker
i Europa, kobler du den eksterne
antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp av
sugekoppene.
Når enheten er koblet til bilstrøm, skjer
følgende:
•
•
Lad enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil til miniUSB-kontakten ➊ på braketten.
➊
•
Enheten slår seg på.
Enheten innhenter satellittsignaler.
Når minst én av linjene
er
grønn, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
MERK: Det kan hende at enheten
må ha klar sikt mot himmelen for
å innhente satellittsignaler.
Enheten lades mens du kjører.
på statuslinjen viser statusen
til det interne batteriet.
2. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
4
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere
enheten, se etter programvare- og
kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og support med mer.
Sette opp mittDashboard
1. Koble mikro-USB-kabelen ➊ til
mikro-USB-porten ➋ på enheten
(side 2).
➋
➊
2. Koble mikro-USB-kabelen til USBporten på datamaskinen.
3. Dobbeltklikk på
for å åpne
websiden mittDashboard.
MERK: Hvis
ikke vises, eller
hvis du bruker Windows® 7 eller en
Mac®-datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/dashboard.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
1. Fra mittDashboard klikker du på
Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Programvareoppdateringer
klikker du på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Enheten din er kvalifisert for én gratis
kartoppdatering innen 60 dager etter at du
har innhentet satellitter og kjørt med nüvienheten. Du er ikke kvalifisert til å motta
en gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
innhentet satellitter og kjørt med nüvienheten. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/numaps.
5
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Kartoppdateringer klikker du
på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned brukerveiledningen
Brukerveiledningen for enheten din er
tilgjengelig på Garmins webområde.
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Klikk på Manuals
(Brukerveiledninger).
Det vises en liste over
produktveiledninger på flere språk.
4. Klikk på nedlastingsknappen ved
siden av veiledningen du trenger.
5. Klikk på
for å lagre filen på
datamaskinen.
6
Oversikt over enheten
➊
➋
➊ Av/på-knapp
™
➋ microSD -kortspor
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer.
• Trykk på og dra rulleknappen for
å justere lysstyrken på skjermen.
• Trykk på Lås for å forhindre at du
trykker på knapper ved et uhell
(bare nüvi 2360).
• Trykk på Slå av for å slå av
enheten.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
•
•
Trykk på og hold av/på-knappen
inne for å nullstille enheten.
Trykk på av/på-knappen, og slipp
den raskt for å gå ut av menyen.
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder punkter av interesse,
for eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder.
Finne et punkt av interesse etter
kategori
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
Du kan trykke på
> Lagre på
denne siden for å lagre posisjonen
i en Favoritter-mappe på enheten.
Bruk Favoritter-mappen til å lagre
posisjonene til arbeidsplassen,
hjemmet ditt og andre vanlige
bestemmelsessteder.
6. Velg eventuelt et alternativ.
• Trykk på Kjøre hvis du vil
beregne en rute du skal navigere
ved å kjøre.
• Trykk på Gå hvis du vil beregne
en rute du skal navigere til fots.
• Trykk på Kollektivtransport hvis
du vil beregne en rute der du både
bruker kollektivtransport og går
til fots.
MERK: Du må ha lastet inn
cityXplorer™-kart for å navigere
ved hjelp av kollektivtransport.
Gå til www.garmin.com hvis du
vil kjøpe cityXplorer-kart.
7
Bruke hovedmenyen
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Trykk på ➊ for å velge en
transportmodus.
Trykk på ➋ for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk på ➌ for å vise kartet.
Trykk på ➍ for å stoppe en rute.
Trykk på ➎ for å legge inn en
omkjøring i en rute.
På enkelte modeller kan du trykke
på ➏ for å foreta et anrop når det er
koblet til en kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth hvis
du vil ha mer informasjon.
Trykk på ➐ for å justere volumet.
Trykk på ➑ for å åpne menyen med
verktøy og innstillinger.
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun for informasjon
og erstatter ikke førerens ansvar for å
følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke
sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle
trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Ruten er markert med en magentafarget
linje på kartet. Hvis du kjører utenom den
opprinnelige ruten, beregner enheten ruten
på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon
når du kjører på hovedveier.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på ➊ for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt over
veikryssene, vises denne.
Trykk på ➋ for å vise manøverlisten.
Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
Trykk på ➍ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk og hold nede på en hvilken
som helst skjerm for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk på ➎ for å endre datafeltet.
Trykk på ➏ for å vise Hvor er jeg?siden.
Trykk på og dra ➐ for å vise et annet
område av kartet.
Trykk på ➑ for å vise tripcomputeren.
Trykk på ➒ for å endre fartsgrensen
hvis fartsgrenseikonet som vises på
kartet, er feil.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
Bruke myTrends
Når du kjører med enheten på, samler
myTrends™ inn informasjon som gjør
at enheten kan anta ruten når du reiser
til et vanlig bestemmelsessted, for
eksempel arbeidsplassen eller hjemmet
ditt. Når myTrends er aktivert, vises
bestemmelsesstedet og beregnet reisetid
på navigasjonslinjen på kartet.
myTrends fungerer bare på posisjoner
som er lagret som favoritter (side 7).
Når myTrends-informasjon vises
på navigasjonslinjen, trykker du
på navigasjonslinjen for å vise
ruteinformasjon.
9
Om transportmodiene
Bilmodus
Fotgjengermodus
Ruten beregnes forskjellig ut fra
transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel
ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen
på veiene på ruten. Fotgjengermodus
beregner ankomsttiden ved hjelp av
gangfarten.
Endre transportmodus
1. Trykk på ikonet for transportmodus på
hovedmenyen.
2. Velg en modus.
3. Trykk på Lagre.
10
Om trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Noen modeller kan motta trafikkinnhold
fra FM Traffic Message Channel (TMC).
FM TMC Traffic-abonnementet aktiveres
automatisk, og du trenger ikke å kjøpe
et ekstra abonnement for å aktivere det.
FM TMC-trafikkmottakeren er integrert
i strømkabelen for bil som følger med i
esken.
Hvis du vil ha informasjon om
trafikkmottakere og dekningsområder, kan
du gå til www.garmin.com/traffic.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
Unngå trafikk på ruten manuelt
1. Trykk på
på kartet.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk eventuelt på pilene for å vise
andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Trykk på Unngå.
3. Trykk på Bluetooth > Aktivert >
Lagre.
4. Trykk på Legg til telefon > OK.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Vise trafikkartet
Få mer informasjon
på kartet.
1. Trykk på
2. Trykk på Trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
•
•
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og
forsinkelser på veier i nærheten.
Pare telefonen
Du finner mer informasjon om produktet
på Garmins webområde.
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for å
kjøpe tilbehør.
Trykk på Verktøy > Hjelp.
Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen nüvimodeller. Før du kan pare, må telefonen
og enheten være slått på og ikke være mer
enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2300-serien
11
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du
har spørsmål om produktet:
•
•
•
I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA på
(800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact
Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
April 2011
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. cityXplorer™,
myTrends™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og
-logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. Mac® er et varemerke for Apple Computer,
Inc., registrert i USA og andre land.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller
datterselskapene
Delenummer 190-01251-58 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising