Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Kratka navodila za uporabo

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Kratka navodila za uporabo
nüvi serije 2300
®
Kratka navodila za uporabo
velja za te modele naprave nüvi:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Uvod
Napajalni kabli
 OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije
o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje.
1. Napravo namestite na nosilec
(stran 3).
2. Napravo priključite na napajanje
vozila (stran 4).
3. Registrirajte napravo (stran 5).
4. Preverite, ali so na voljo posodobitve.
• Posodobitve programske opreme
(stran 5).
• Brezplačna posodobitev
zemljevidov (stran 6).
5. Prenesite celoten uporabniški
priročnik (stran 6).
2
Večini naprav sta priložena dva napajalna
kabla. Vsak priključek se prilega samo
ustreznim vratom.
•
•
Napajalni kabel vozila ➊ povezuje
nosilec in napajanje vozila. Napajalni
kabel vozila ima v desno obrnjen
kotni priključek.
Kabel mikro USB ➋ povezuje
napravo in računalnik. Na vrhu kabla
mikro USB je vtisnjena črka “B”.
➊
➋
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
Namestitev naprave na
nosilec
Obvestilo
Pred namestitvijo naprave nüvi si v
navodilih Pomembne informacije o
varnosti in izdelku preberite informacije
o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje
na vetrobransko steklo.
1. Zaščitno plastiko odstranite
z vakuumskega nosilca.
2. Vetrobransko steklo in vakuumsko
prijemalo očistite in osušite s krpo,
ki ne pušča vlaken.
3. Vakuumsko prijemalo pritisnite na
vetrobransko steklo.
4. Med pritiskanjem vzvod na nosilcu
pritisnite nazaj proti steklu.
5. Nosilec ➊ pritrdite na nastavek
vakuumskega nosilca ➋.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
➊
➋
6. Napravo s spodnjim delom vstavite
v nosilec.
7. Napravo nagnite nazaj, dokler se ne
zaskoči v pravilen položaj.
3
Priključitev naprave na
napajanje vozila
 OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.
Če želite preprečiti možnost poškodb
oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči
izpostavljenost baterij visoki temperaturi,
ob izstopu odstranite napravo iz vozila ali
pa je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
3. Če sprejemnik prometnih informacij
uporabljate v Evropi, zunanjo
anteno priključite na sprejemnik
prometnih informacij in ga pritrdite na
vetrobransko steklo z vakuumskimi
nosilci.
Po priklopu naprave na napajanje vozila
se zgodi naslednje.
•
•
Preden začnete napravo uporabljati na
baterijsko napajanje, jo napolnite.
1. Napajalni kabel vozila priključite na
priključek mini-USB ➊ na nosilcu.
➊
2. Drug konec napajalnega kabla vozila
priključite v vtičnico vozila.
4
•
Naprava se vklopi.
Naprava pridobi satelitske signale.
Ko je vsaj en stolpec
zelene
barve, je naprava pridobila
satelitski signal.
OPOMBA: za pridobitev
satelitskih signalov bo naprava
morda potrebovala neoviran
pogled na nebo.
Naprava se polni med vožnjo.
v vrstici stanja prikazuje
stanje notranje baterije.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
mojiPodatki
Storitev mojiPodatki lahko uporabite za
registracijo naprave, iskanje posodobitev
programske opreme in zemljevidov,
dostop do priročnikov ter podpore za
naprave in še več.
Nastavitev storitve mojiPodatki
1. Kabel mikro USB ➊ priključite v
vrata mikro USB ➋ na napravi
(stran 2).
➋
➊
2. Kabel mikro USB priključite v vrata
USB na računalniku.
3. Dvokliknite , da odprete spletno
stran mojiPodatki.
OPOMBA: Če se
ne prikaže
ali pa uporabljate operacijski sistem
Windows® 7 ali Mac®, obiščite
www.garmin.com/dashboard.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Registracija naprave
1. V storitvi mojiPodatki kliknite
Registracija.
2. Sledite navodilom na zaslonu.
3. Izvirni račun ali njegovo kopijo
hranite na varnem mestu.
Posodobitev programske opreme
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 5).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Pod Posodobitve programske opreme
kliknite Posodobi zdaj.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
nüMaps Guarantee™
Naprava lahko izpolnjuje pogoje za eno
brezplačno posodobitev zemljevidov v
60 dneh od prve uporabe naprave nüvi.
Pogojev za brezplačno posodobitev
zemljevidov ne izpolnjujete, če se
registrirate po telefonu ali čakate več kot
60 dni po prvi uporabi naprave nüvi. Za
več informacij obiščite www.garmin.com
/numaps.
5
Posodabljanje zemljevidov
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 5).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Pod Posodobitve zemljevidov kliknite
Posodobi zdaj.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Prenos uporabniškega priročnika
Uporabniški priročnik za napravo je na
voljo na Garminovi spletni strani.
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 5).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Kliknite Priročniki.
Pojavi se seznam s priročniki za
naprave v več jezikih.
4. Ob želenem priročniku kliknite
Prenesi.
5. Kliknite , da datoteko shranite v
računalnik.
6
Pregled naprave
➊
➋
➊ Tipka za vklop/izklop
➋ Reža za ™kartice
microSD
Uporaba tipke za vklop/izklop
Za ogled dodatnih možnosti pritisnite
in hitro spustite tipko za vklop/izklop.
• Za prilagajanje svetlosti zaslona
izberite in premikajte drsni trak.
• Za preprečitev nenamernih
dotikov zaslona izberite Zakleni
(samo nüvi 2360).
• Za izklop naprave pritisnite
Izklop.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
•
•
Za ponovni zagon naprave
pritisnite in držite tipko za vklop/
izklop.
Za izhod iz menija pritisnite
in hitro spustite tipko za
vklop/izklop.
Destinacije
V napravo naloženi podrobni zemljevidi
vsebujejo destinacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske
servise.
Iskanje destinacije po kategoriji
1. V glavnem meniju izberite Kam? >
Destinacije.
2. Izberite kategorijo.
3. Če je treba, izberite podkategorijo.
4. Izberite destinacijo.
5. Izberite Pojdi!.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
Če želite lokacijo shraniti v mapo
Priljubljene v napravi, izberite
>
Shrani. V mapo Priljubljene lahko
shranite lokacijo delovnega mesta,
doma in drugih pogosto obiskanih
destinacij.
6. Če je treba, izberite možnost.
• Za izračun načrtovane poti,
po kateri boste vozili, izberite
Vožnja.
• Za izračun načrtovane poti, po
kateri boste hodili, izberite Hoja.
• Za izračun načrtovane poti, ki
združuje javni prevoz in hojo,
izberite Javni prevoz.
OPOMBA: za navigacijo z
javnim prevozom morate imeti
naložene zemljevide cityXplorer™.
Za nakup zemljevidov cityXplorer
obiščite www.garmin.com.
7
Uporaba glavnega menija
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Za izbiro načina prevoza izberite ➊.
Za iskanje destinacije izberite ➋.
Za ogled zemljevida izberite ➌.
Za prekinitev usmerjanja po
načrtovani poti izberite ➍.
Za nastavitev obvoza načrtovane poti
izberite ➎.
Pri nekaterih modelih lahko ob
povezanem mobilnem telefonu za
klicanje izberete ➏.
Oglejte si www.garmin.com/bluetooth
za dodatne informacije.
Za nastavitev glasnosti izberite ➐.
Za prikaz menija orodij in nastavitev
izberite ➑.
Načrtovana pot na
zemljevidu
obvestilo
Ikona omejitve hitrost je samo
informativna in ne zamenjuje
odgovornosti voznika, da spoštuje vse
postavljene znake za omejitev hitrosti
in vedno vozi varno. Garmin ne bo
odgovoren za katero koli prometno
kazen ali poziv, ki ga lahko prejmete
zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih
zakonov in znakov.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Načrtovana pot je na zemljevidu narisana
kot vijolična črta. Če z načrtovane poti
skrenete, jo naprava ponovno izračuna.
Med vožnjo po glavnih cestah se lahko
prikaže ikona omejitve hitrosti.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Za ogled strani Naslednji odcep
izberite ➊. Če obstaja pogled zavojev,
se prikaže stran pogled zavojev.
Za ogled strani Seznam odcepov
izberite ➋.
Za približevanje in oddaljevanje
pogleda izberite ➌.
Za vrnitev v glavni meni izberite ➍.
Iz vsakega zaslona se lahko v glavni
meni vrnete tako, da tipko pritisnete
in držite.
Za spremembo podatkovnih polj
izberite ➎.
Za ogled strani Kje sem? izberite ➏.
Za ogled drugega področja zemljevida
izberite in povlecite ➐.
Za ogled potovalnega računalnika
izberite ➑.
Če želite spremeniti omejitev hitrosti,
ko je ta na zemljevidu prikazana
nepravilno, izberite ➒.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
Uporaba funkcije myTrends
Med vožnjo z vklopljeno napravo funkcija
myTrends™ zbira informacije o potovanju.
S temi informacijami lahko naprava
predvidi, kdaj potujete na pogosto obiskan
cilj, kot je delovno mesto ali dom. Ko je
funkcija myTrends aktivirana, bosta cilj
in predviden čas potovanja prikazana v
vrstici za navigacijo na zemljevidu.
myTrends deluje samo za lokacije, ki so
shranjene kot Priljubljene (stran 7).
Ko so v vrstici za navigacijo
prikazane informacije funkcije
myTrends, izberite vrstico za
navigacijo, če si želite ogledati
informacije o načrtovani poti.
9
Načini transporta
Način avtomobila
Način pešca
Pot se načrtuje različno glede na izbran
način.
V načinu avtomobila se na primer
predviden čas prihoda izračuna z
omejitvijo hitrosti na cestah na načrtovani
poti. V načinu pešca se čas prihoda
izračuna glede na hitrost hoje.
Spreminjanje načina transporta
1. V glavnem meniju izberite ikono za
način transporta.
2. Izberite način.
3. Izberite Shrani.
10
Prometne informacije
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali
pravočasnost prometnih informacij.
Nekateri modeli lahko sprejemajo
prometne informacije kanala za prometne
informacije FM (TMC). Naročnina
na prometne informacije FM TMC je
omogočena samodejno in za aktivacijo
ne zahteva dodatnega nakupa naročnine.
Sprejemnik prometnih informacij FM
TMC je vgrajen v napajalni kabel vozila,
ki je priložen v embalaži.
Za informacije o sprejemnikih prometnih
informacij in območjih pokritosti obiščite
www.garmin.com/traffic.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
Ročno izogibanje prometu na
načrtovani poti
1. Na zemljevidu izberite
.
2. Pritisnite Promet na poti.
3. Če je treba, izberite puščice in si
oglejte druge prometne zastoje na
načrtovani poti.
4. Izberite Izogni se.
Ogled zemljevida prometa
Na zemljevidu prometa sta promet in
zamude na bližnjih cestah označena z
barvami.
1. Omogočite komponento Bluetooth®
telefona.
2. Izberite Orodja > Nastavitve >
Bluetooth.
3. Izberite Bluetooth > Omogočeno >
Shrani.
4. Izberite Dodaj Telefon > V redu.
5. Izberite vaš telefon in nato še V redu.
6. V telefon vnesite Bluetooth PIN
(1234) naprave.
1. Na zemljevidu izberite
.
2. Za prikaz prometnih zastojev in
drugih dogodkov na zemljevidu
izberite Zemljevid prometa.
Združevanje s telefonom
Pri nekaterih modelih naprave nüvi
je na voljo prostoročno klicanje. Pred
združevanjem morata biti telefon in
naprava vklopljena in ne več kot 10 m
(33 čevljev) drug od drugega.
Kratka navodila za uporabo serije nüvi 2300
11
Pridobivanje dodatnih
informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate
na Garminovi spletni strani.
•
•
•
Obiščite www.garmin.com/ontheroad.
Če želite kupiti dodatno opremo,
obiščite http://buy.garmin.com.
Izberite Orodja > Pomoč.
Stik z Garminovo podporo
za izdelke
Če imate vprašanja o izdelku, se obrnite
na Garminovo podporo za izdelke:
•
•
V ZDA obiščite www.garmin.com
/support ali pokličite Garmin USA
(800) 800-1020.
V VB pokličite Garmin (Europe) Ltd.
na 0808 2380000.
April 2011
•
V Evropi obiščite www.garmin.com
/support in kliknite Contact Support
za informacije o podpori v vaši
državi ali pa družbo Garmin
(Evropa) Ltd. pokličite na telefon
+44 (0) 870-8501241.
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.
cityXplorer™, myTrends™ in nüMaps Guarantee™
so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali
njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima
licenco za uporabo tega imena. Mac® je blagovna
znamka družbe Apple Computer, Inc., registrirane
v ZDA in drugih državah.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ali njegove
podružnice
Številka dela 190-01251-63 Preg. C
Natisnjeno na Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising