Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | User guide | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Käyttöopas

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Käyttöopas
nüvi 2300 -sarja
®
aloitusopas
näille nüvi-malleille:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Aloitus
Virtajohdot
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Useimpien laitemallien kanssa toimitetaan
kaksi virtajohtoa. Kukin liitin sopii
ainoastaan sille tarkoitettuun porttiin.
•
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
tee seuraavat toimet.
1. Kiinnitä laite (sivu 3).
2. Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 4).
3. Rekisteröi laite (sivu 5).
4. Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 6).
5. Lataa koko käyttöopas (sivu 6).
•
Teline liitetään ajoneuvon
virtalähteeseen ajoneuvon
virtajohdolla ➊. Ajoneuvon
virtajohdon liitin on kulmassa
oikealle.
Laite liitetään tietokoneeseen microUSB-kaapelilla ➋. micro-USBkaapelin päässä on merkintä B.
➊
➋
2
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
Laitteen kiinnittäminen
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
1. Poista imukupista kirkas
muovisuojus.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja
imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua taaksepäin
tuulilasia kohti.
5. Napsauta teline ➊ kiinni imukupin
varteen ➋.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
➊
➋
6. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
7. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
3
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
3. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Kun laite on liitetty ajoneuvon
virtalähteeseen, laite toimii seuraavasti.
•
•
Lataa laite, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen
mini-USB-liitäntään ➊.
•
➊
Laite käynnistyy.
Laite etsii satelliittisignaaleja.
Kun ainakin yksi
-palkeista
on vihreä, laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
HUOMAUTUS:
satelliittisignaalien etsiminen
saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
Laite latautuu ajon aikana.
tilarivillä osoittaa sisäisen
akun tilan.
2. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
4
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
Tietoja myDashboard
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboard Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
myDashboard määrittäminen
1. Liitä micro-USB-kaapeli ➊ laitteen
micro-USB-porttiin ➋ (sivu 2).
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Ohjelmistopäivityksetkohdassa Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
myDashboard voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa
ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä
käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
➋
➊
2. Liitä micro-USB-kaapeli tietokoneen
USB-porttiin.
3. Avaa myDashboard kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
HUOMAUTUS: jos ei näy
tai käytät Windows® 7- tai Mac®tietokonetta, siirry osoitteeseen
www.garmin.com/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen 60 päivän kuluessa
satelliittien hakemisesta siitä, kun
olet ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia ajon
aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä,
jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai
odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun
nüvi on hakenut ensimmäisen kerran
satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
5
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Karttapäivitykset-kohdassa
Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Käyttöoppaan lataaminen
Laitteen käyttöopas on saatavissa
Garminin sivustosta.
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Manuals.
Näkyviin tulee luettelo oppaista
eri kielillä.
4. Valitse haluamasi oppaan kohdassa
Download.
5. Tallenna tiedosto tietokoneeseen
valitsemalla .
6
Laitteen esittely
➊
➋
➊ Virtapainike
™
➋ microSD -korttipaikka
Virtapainikkeen käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia
painamalla virtapainiketta lyhyesti.
• Voit säätää näytön kirkkautta
koskettamalla ja vetämällä
vierityspalkkia.
• Jos haluat välttää turhat
ruutukosketukset, valitse Lukitse
(vain nüvi 2360).
• Voit sammuttaa laitteen
valitsemalla Sammuta.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
•
•
Voit nollata laitteen painamalla
virtapainiketta pitkään.
Voit sulkea valikon painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen
luokan mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
Voit tallentaa sijainnin laitteen
Suosikit-kansioon valitsemalla
tällä sivulla
> Tall. Suosikitkansioon voi tallentaa työpaikan,
kodin ja muiden usein käytettyjen
määränpäiden sijainnin.
6. Valitse vaihtoehto tarvittaessa.
• Valitsemalla Aja voit laskea reitin,
jonka navigoit ajaen.
• Valitsemalla Kävely voit laskea
reitin, jonka navigoit kävellen.
• Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää
sekä julkisia kulkuneuvoja että
kävelyä.
HUOMAUTUS: Julkisen
liikenteen käyttäminen edellyttää
cityXplorer™-karttojen lataamista.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja
osoitteesta www.garmin.com.
7
Päävalikon käyttäminen
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Valitse kulkuneuvotila valitsemalla ➊.
Etsi määränpää valitsemalla ➋.
Tarkastele karttaa valitsemalla ➌.
Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
Käytä reitin kiertotietä valitsemalla ➎.
Joissakin malleissa voit aloittaa
puhelun valitsemalla ➏, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
valitsemalla ➐.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➑.
Reitti kartassa
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Katso seuraava käännös
valitsemalla ➊. Jos risteysnäkymä
on käytettävissä, risteysnäkymä tulee
näyttöön.
Valitse ➋, jos haluat avata
käännösluettelon.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➌.
Palaa päävalikkoon valitsemalla ➍.
Painamalla pitkään voit palata
päävalikkoon mistä tahansa näytöstä.
Voit vaihtaa tietokenttää
valitsemalla ➎.
Valitsemalla ➏ voit avata
Nykysijainti -sivun.
Tarkastele kartan muita osia
koskettamalla ja vetämällä ➐-kohtaa.
Avaa ajotietokone valitsemalla ➑.
Valitsemalla ➒ voit muuttaa
nopeusrajoitusta, jos kartassa
näkyvä nopeusrajoituskuvake
on väärä.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
myTrends-toiminnon
käyttäminen
Kun laite on käynnissä ajaessasi,
myTrends™ kerää tietoja, joiden avulla
laite voi ennustaa, kun olet matkalla
usein käyttämääsi määränpäähän, kuten
työpaikalle tai kotiin. Kun myTrends on
käytössä, määränpää ja arvioitu ajoaika
näkyvät kartan navigointipalkissa.
myTrends toimii ainoastaan Suosikitkansioon tallennettujen sijaintien
yhteydessä (sivu 7).
Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa
reitin tiedot koskettamalla
navigointipalkkia.
9
Tietoja kulkuneuvotiloista
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien laskutapa vaihtelee
kulkuneuvotilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu
saapumisaika lasketaan reitillä olevien
teiden nopeusrajoitusten mukaan.
Jalankulkijatilassa saapumisaika
lasketaan kävelynopeuden mukaan.
Kulkuneuvotilan vaihtaminen
1. Valitse kulkuneuvotilan kuvake
päävalikosta.
2. Valitse tila.
3. Valitse Tall.
10
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Joillakin laitemalleilla voi vastaanottaa
TMC (FM Traffic Message Channel)
-liikennesisältöä. FM TMC -liikennetilaus
on automaattisesti käytössä, eikä sen
aktivoiminen edellytä lisätilauksen
ostamista. FM TMC -liikennevastaanotin
on integroitu laitteen mukana toimitettuun
ajoneuvon virtajohtoon.
Lisätietoja liikennevastaanottimista
ja taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
2. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
3. Valitse Bluetooth > Käytössä > Tall.
4. Valitse Lisää puhelin > OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
6. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeesi.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartassa valitsemalla Liikennekartta.
•
Puhelimen liittäminen
•
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä
joissakin nüvi-malleissa. Jotta pariliitos
voidaan muodostaa, puhelimen ja laitteen
on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
(33 jalan) päässä toisistaan.
•
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/ontheroad.
Osoitteesta http://buy.garmin.com voit
ostaa lisävarusteita.
Valitse Työkalut > Ohje.
1. Ota käyttöön puhelimen
Bluetooth®-osa.
nüvi 2300 -sarjan aloitusopas
11
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen,
jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta:
•
•
•
Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen
www.garmin.com/support tai
soita (Garmin USA) numeroon
(800) 800 1020.
Soita Isossa-Britanniassa
(Garmin Europe Ltd.) numeroon
0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon
+44 (0) 870 8501241.
Huhtikuu 2011
Garmin®, Garmin-logi ja nüvi® ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
cityXplorer™, myTrends™ ja nüMaps Guarantee™
ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi
niiden käyttöön. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen
tytäryhtiöt
Osanumero 190-01251-57 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising