Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Kezdő lépések

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Kezdő lépések
nüvi 2300 sorozat
®
kezdő lépések
E készüléktípusokkal használható:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Bevezetés
 FIGYELEM!
termékre vonatkozó figyelmeztetéseket
A
és más fontos információt lásd a termék
dobozában található Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőben.
A készülék első alkalommal való
használatakor hajtsa végre a következő
feladatokat.
1. Szerelje fel a készüléket (3. oldal).
2. Csatlakoztassa a készüléket a jármű
tápkábeléhez (4. oldal).
3. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
4. Ellenőrizze, vannak-e frissítések.
• Szoftverfrissítések (5. oldal).
• Ingyenes térképfrissítés (6. oldal).
5. Töltse le a teljes felhasználói
kézikönyvet (6. oldal).
2
Tápkábelek
A legtöbb modell esetén a készüléket
két tápkábellel szállítjuk. Minden
egyes csatlakozó csak a neki megfelelő
csatlakozóaljzathoz illeszkedik.
• A jármű tápkábele ➊ a tartót a jármű
tápellátásához csatlakoztatja. A jármű
tápkábelének jobb oldali szögbe hajló
csatlakozója van.
• A microUSB-kábel ➋ csatlakoztatja az
eszközt a számítógéphez. A microUSBkábel fejrészénél a „B” felirat látható.
➊
➋
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
A készülék felszerelése
Értesítés
A készülék beszerelése előtt a szélvédőre
szerelésre vonatkozó törvényekről lásd
a Fontos biztonsági és terméktudnivalók
ismertetőt.
1. Távolítsa el a tapadókorong felső részén
található átlátszó műanyagot.
2. Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a
tapadókorongot is szöszmentes ruhával.
3. Nyomja a tapadókorongot a szélvédőre.
4. Miközben nyomva tartja a
tapadókorongot, hajtsa vissza a
fogantyút a szélvédő irányába.
5. Pattintsa a tartót ➊ a tapadókorong
karjára ➋.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
➊
➋
6. Illessze a készülék alját a tartóba.
7. Döntse hátra a készüléket, amíg a
helyére nem pattan.
3
A készülék csatlakoztatása a
jármű tápkábeléhez
 FIGYELEM!
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
A rendkívül magas hőmérséklet miatt
az akkumulátor felrobbanása okozta
személyi sérülés és készülékkárosodás
megelőzése érdekében kiszállás után ne
hagyja a készüléket a járműben, vagy tárolja
közvetlen napfénytől védett helyen.
Mielőtt akkumulátorról használja a
készüléket, töltse fel azt.
1. Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a mini
USB-csatlakozóba ➊ a tartón.
➊
3. Ha közlekedésiadat-vevőt használ
Európában, csatlakoztassa a külső
antennát a közlekedésiadat-vevőhöz, és
erősítse a szélvédőre a tapadókoronggal.
Miután csatlakoztatta a készüléket a jármű
tápkábeléhez, a következők történnek.
• A készülék bekapcsol.
• A készülék műholdas jelet kap.
sáv zöld
Ha legalább egy
színű, akkor a készülék veszi a
műholdjelet.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat,
hogy a műholdas jelek vételéhez a
készüléknek szabad rálátással kell
rendelkeznie az égboltra.
• A készülék töltődik a vezetés
állapotsoron kijelzi
közben. Az
a belső akkumulátor állapotát.
2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa
járműve tápaljzatához.
4
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
A myDashboard
A myDashboard használatával
regisztrálhatja készülékét, szoftver- és
térképfrissítéseket kereshet, hozzáférhet a
termékkézikönyvekhez és támogatáshoz, és
még sok egyébhez.
A myDashboard beállítása
1. Csatlakoztassa a microUSB-kábelt
➊ a készüléken található microUSBcsatlakozóhoz ➋ (2. oldal).
➋
➊
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a
számítógép microUSB-portjához.
3. Kattintson duplán a elemre a
myDashboard webhely megnyitásához.
MEGJEGYZÉS: Ha a nem jelenik
meg, illetve ha Windows® 7 vagy Mac®
rendszerű számítógépet használ, keresse
fel a www.garmin.com/dashboard
weboldalt.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A készülék regisztrálása
1. A myDashboard felületen kattintson a
Regisztráljon most elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
3. Tartsa biztonságos helyen a vásárlási
blokk eredeti példányát vagy annak
másolatát.
A szoftver frissítése
1. Nyissa meg a myDashboard felületet
(5. oldal).
2. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
3. A Szoftverfrissítések alatt kattintson az
Azonnali frissítés elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
nüMaps Guarantee™
A készülékhez a nüvi használatának
megkezdésétől és a műholdvétel vezetés
közbeni befogásától számított 60 napon
belül egy ingyenes térképfrissítés vehető
igénybe. Ha a nüvi használatának
megkezdésétől és a műholdvétel vezetés
közbeni befogásától számított 60 napnál
később regisztrálja a készüléket, vagy ha
5
telefonon regisztrál, akkor nem jogosult
az ingyenes térképfrissítésre. További
tájékoztatásért látogasson el a következő
webhelyre: www.garmin.com/numaps.
A készülék áttekintése
➊
Térképek frissítése
1. Nyissa meg a myDashboard felületet
(5. oldal).
2. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
3. A Térképfrissítések alatt kattintson az
Azonnali frissítés elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A felhasználói kézikönyv letöltése
A készülék felhasználói kézikönyve a
Garmin webhelyén érhető el.
1. Nyissa meg a myDashboard felületet
(5. oldal).
2. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
3. Kattintson a Kézikönyvek elemre.
Megjelenik a különböző nyelvű
termékkézikönyvek listája.
4. A megfelelő kézikönyv mellett
kattintson a Letöltés parancsra.
5. A fájl számítógépre mentéséhez
kattintson a ikonra.
6
➋
➊
Bekapcsológomb
➋
microSD™ kártyanyílás
A bekapcsológomb használata
A bekapcsológomb gyors lenyomásával
és felengedésével további lehetőségeket
tekinthet meg.
• A görgetősáv megérintésével és
húzásával állítsa be a képernyő
fényerejét.
• Érintse meg a Zárolás elemet a
képernyő véletlen megérintésének
elkerülése érdekében (csak nüvi
2360).
• Érintse meg a Kikapcsolás
lehetőséget a készülék
kikapcsolásához.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
•
•
A bekapcsológomb lenyomásával
és nyomva tartásával alaphelyzetbe
állíthatja a készüléket.
A bekapcsológomb lenyomásával
és gyors felengedésével kiléphet a
menüből.
Az érdekes helyekről
A készülékbe betöltött részletes térképek
érdekes helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve autós
szolgáltatásokat.
Érdekes hely keresése kategória
szerint
1. A főmenün érintse meg a Hova? >
Érdekes helyek elemet.
2. Válasszon kategóriát.
3. Szükség esetén válasszon alkategóriát.
4. Válasszon úti célt.
5. Érintse meg az Indulás! elemet.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
Az oldalon található
> Mentés elem
megérintésével elmentheti a helyet
a készülék Kedvencek mappájába.
A Kedvencek mappába elmentheti
munkahelye, otthona és az egyéb
gyakori úti célok helyét.
6. Szükség esetén válasszon az opciók
közül.
• Érintse meg a Vezetés elemet a
vezetéssel megteendő útvonal
tervezéséhez.
• Érintse meg a Séta elemet a
gyaloglással megteendő útvonal
tervezéséhez.
• Érintse meg a Nyilvános tranzit
elemet a tömegközlekedést és
gyaloglást kombináló útvonal
tervezéséhez.
MEGJEGYZÉS: A
tömegközlekedés használatával
történő navigációhoz rendelkeznie
kell betöltött cityXplorer™
térképekkel. cityXplorer térképek
vásárlásához látogassa meg a
www.garmin.com lapot.
7
A főmenü használata
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
➊: megérintésével közlekedési módot
választhat.
➋: megérintésével úti célt kereshet.
➌: megérintésével megtekintheti a
térképet.
➍: megérintésével leállíthat egy
útvonalat.
➎: megérintésével elkerülhet egy
útvonalat.
Egyes típusokon kompatibilis
mobiltelefon csatlakoztatásával
a ➏ gomb megérintésével hívást
kezdeményezhet.
A tudnivalókat lásd a www.garmin.com
/bluetooth webhelyen.
➐: megérintésével beállíthatja a
hangerőt.
➑: megérintésével az eszközök és a
beállítások menüjét nyithatja meg.
Az útvonal a térképen
értesítés
A sebességkorlátozási ikon funkció csak
tájékoztatási célt szolgál és nem helyettesíti
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét,
hogy betartson minden, táblán jelzett
sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.
A Garmin nem tartozik felelősséggel
semmilyen közlekedési bírságért vagy
idézésért, amelyet Ön esetlegesen az összes
kötelező közlekedési előírás és jelzés
betartásának elmulasztása miatt kap.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
A követendő útvonal bíborszínű vonalként
jelenik meg a térképen. Ha eltér az eredeti
útvonaltól, a készülék újra kiszámítja az
útvonalat. Ha nagyobb főútvonalon utazik,
a sebességhatárt jelző ikon jelenhet meg.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
➊: érintse meg a következő forduló
megtekintéséhez. Ha a kereszteződések
nézete létezik, a kereszteződésnézet
jelenik meg.
➋: érintse meg a fordulólista
megtekintéséhez.
➌: érintse meg a nagyításhoz és a
kicsinyítéshez.
➍: érintse meg, ha vissza kíván térni a
főmenübe.
Hosszan lenyomva bármelyik
képernyőről visszatérhet a főmenübe.
➎: érintse meg az adatmező
módosításához.
➏: érintse meg a Hol vagyok? oldal
megtekintéséhez.
➐: érintse meg és tartsa nyomva
a térkép egy másik területének
megtekintéséhez.
➑: érintse meg a fedélzeti számítógép
megtekintéséhez.
➒: érintse meg a sebességkorlátozás
módosításához, ha a térképen jelzett
sebességkorlátozás ikon helytelen.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
A myTrends használata
Miközben Ön a készüléket használva vezet,
a myTrends™ olyan információkat gyűjt,
amelyek segítségével a készülék képes előre
jelezni, ha Ön éppen valamelyik gyakori
úti cél, például a munkahelye vagy otthona
felé halad. Ha a myTrends aktiválva van, az
úti cél és a becsült utazási idő megjelenik a
térkép navigációs sávjában.
A myTrends csak a Kedvencek (7. oldal)
alatt elmentett úti célok esetében működik.
Amikor a myTrends információk
megjelennek a navigációs sávban, az
útvonaladatok megtekintéséhez érintse
meg a navigációs sávot.
9
A közlekedési módok
ismertetése
Autó mód
Gyalogos mód
Az egyes közlekedési módoknál eltérően
történik az útvonaltervezés.
Például az Autó módban a becsült érkezési
időpont számítása az útvonalban szereplő
utak sebességkorlátozásai segítségével
kerül kiszámításra. A Gyalogos módban
az érkezési időpont számítása a gyaloglási
sebességen alapul.
Közlekedési mód megváltoztatása
1. A főmenüben érintse meg a közlekedési
mód ikonját.
2. Válasszon ki egy módot.
3. Érintse meg a Mentés elemet.
10
Forgalmi tudnivalók
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a
közlekedési adatok pontosságáért vagy
időszerűségéért.
Egyes típusok képesek venni az FM Traffic
Message Channel (TMC) közlekedési
tartalmát. Az FM TMC közlekedésiadatelőfizetés automatikusan engedélyezve
van, aktiválásához nem szükséges további
előfizetést vásárolni. Az FM TMC
közlekedésiadat-vevő a jármű dobozban
található tápkábelébe van integrálva.
A közlekedésiadat-vevőkről és a lefedett
területekről az www.garmin.com/traffic
oldalon olvashat információkat.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
Az útvonal közlekedési
eseményeinek elkerülése
manuálisan
1. A térképen érintse meg a
ikont.
2. Érintse meg a Forgalom az útvonalon
gombot.
3. Szükség esetén érintse meg a nyilakat az
útvonal további forgalmi akadályainak
megtekintéséhez.
4. Érintse meg az Elkerülendő elemet.
Forgalmi térkép
megtekintése
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a
forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak
esetleges forgalmi akadályait.
1. A térképen érintse meg a
ikont.
2. A Forgalmi térkép elem megérintésével
megtekintheti a közlekedési
eseményeket a térképen.
Kezdő lépések a nüvi 2300 sorozathoz
A telefon társítása
A kihangosítás egyes nüvi
készüléktípusokon áll rendelkezésre. A
társításhoz a telefont és a készüléket be
kell kapcsolni és egymáshoz képest 10 m-en
(33 lábon) belül kell elhelyezni.
1. Engedélyezze a Bluetooth® kapcsolatot a
telefonján.
2. Érintse meg az Eszközök > Beállítások
> Bluetooth elemet.
3. Érintse meg a Bluetooth > Bekapcsolva
> Mentés elemet.
4. Érintse meg a Telefon hozzáadása >
OK elemet.
5. Válassza ki a telefon típusát, és nyomja
meg az OK gombot.
6. Írja be a készülék Bluetooth PIN-kódját
(1234) a telefonba.
11
További információ
•
A termékről további információt a Garmin
webhelyén találhat.
• Látogasson el a www.garmin.com
/ontheroad weboldalra.
• A tartozékok a http://buy.garmin.com
oldalról szerezhetők be.
• Érintse meg az Eszközök > Súgó
lehetőséget.
A Garmin ügyfélszolgálata
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése van, forduljon a Garmin
ügyfélszolgálatához:
• Az Egyesült Államokban keresse fel a
www.garmin.com/support webhelyet,
vagy hívja a Garmin USA vállalatot a
(800) 800 1020 telefonszámon.
• Az Egyesült Királyságban hívja a
Garmin (Europe) Ltd. vállalatot a
0808 2380000 számon.
2011. Április
Európában keresse fel a www.garmin
.com/support webhelyet és kattintson a
Contact Support elemre az országon
belüli támogatási adatokhoz, vagy hívja
a Garmin (Europe) Ltd. eléréséhez ezt a
számot: +44 (0) 870 8501241.
A Garmin®, a Garmin embléma és a nüvi® a
Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye. A cityXplorer™, a myTrends™ és
a nüMaps Guarantee™ a Garmin Ltd. vagy
leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek
a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem
használhatók. A Bluetooth ® kifejezésvédjegy és
logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek
használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik.
A Mac® az Apple Computer, Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
© 2010-2011 Garmin Ltd. vagy
leányvállalatai
Termékszám 190-01251-62 Rev. C
A nyomtatás Tajvanon készült
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising