Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe מדריך מקוצר

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe מדריך מקוצר
‫סדרה ‪nüvi 2300‬‬
‫®‬
‫מדריך התחלה מהירה‬
‫לשימוש עם דגמי ‪ nüvi‬הבאים‪:‬‬
‫‪2370 ,2360 ,2350 ,2340 ,2310 ,2300‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫‪ ‬אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב על בטיחות‬
‫ועל המוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫בעת השימוש הראשון בהתקן‪ ,‬בצע את‬
‫הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪2‬‬
‫הרכב את ההתקן (עמוד ‪.)3‬‬
‫חבר את ההתקן לחשמל המכונית‬
‫(עמוד ‪.)4‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫בדוק עדכונים‪.‬‬
‫•עדכוני תוכנה (עמוד ‪.)5‬‬
‫•עדכון מפה ללא תשלום‬
‫(עמוד ‪.)6‬‬
‫הורד את המדריך המלא למשתמש‬
‫(עמוד ‪.)6‬‬
‫כבלי חשמל‬
‫ברוב הדגמים‪ ,‬המכשיר כולל שני כבלי‬
‫חשמל‪ .‬כל אחד מהמחברים מתאים רק‬
‫ליציאה התואמת‪.‬‬
‫•כבל החשמל של הרכב ➊ מחבר את‬
‫הכן לחשמל של הרכב‪ .‬לכבל החשמל‬
‫של הרכב יש מחבר בעל זווית ישרה‪.‬‬
‫•כבל ה‪-‬‏‪micro-USB‬‏ ➋ מחבר את‬
‫ההתקן למחשב‪ .‬האות “‪ ”B‬חרוטה‬
‫בחזית כבל ה‪.micro-USB-‬‬
‫➊‬
‫➋‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫הרכבת ההתקן‬
‫שים לב‬
‫לפני הרכבת ההתקן‪ ,‬עיין במדריך מידע‬
‫חשוב על בטיחות ועל המוצר כדי לקבל‬
‫מידע על חוקים הקשורים להתקנה על‬
‫השמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את הפלסטיק השקוף מכיפת‬
‫היניקה‪.‬‬
‫נקה וייבש את השמשה הקדמית‬
‫ואת כיפת היניקה במטלית נטולת‬
‫סיבים‪.‬‬
‫הדק את כיפת היניקה לשמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫תוך כדי ההידוק הפוך את הידית‬
‫לאחור‪ ,‬לכיוון השמשה הקדמית‪.‬‬
‫הצמד את התושבת ➊ לזרוע כיפת‬
‫היניקה ➋‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫➋‬
‫➊‬
‫‪ .6‬הכנס את החלק התחתון של ההתקן‬
‫לתושבת‪.‬‬
‫‪ .7‬הטה את ההתקן לאחור עד שייכנס‬
‫למקומו בנקישה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חיבור ההתקן לחשמל המכונית‬
‫‪ ‬אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬למניעת‬
‫אפשרות של פציעה או נזק למוצר‬
‫כתוצאה מחשיפה של הסוללה לחום‬
‫קיצוני‪ ,‬הוצא את ההתקן מהמכונית‬
‫כשאתה יוצא ממנה או אחסן אותו הרחק‬
‫מאור שמש ישיר‪.‬‬
‫טען את ההתקן לפני שתשתמש בו‬
‫באמצעות הסוללה‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את כבל החשמל למכונית אל‬
‫מחבר ה‪ ➊ mini-USB-‬בתושבת‪.‬‬
‫➊‬
‫‪ .3‬אם אתה משתמש במקלט תנועה‬
‫באירופה‪ ,‬חבר את האנטנה החיצונית‬
‫למקלט התנועה והצמד אותו לשמשה‬
‫בעזרת כיפות היניקה‪.‬‬
‫אחרי שההתקן מחובר לחשמל המכונית‬
‫קורים הדברים הבאים‪.‬‬
‫•ההתקן מופעל‪.‬‬
‫•ההתקן מקבל אותות לוויין‪ .‬כאשר‬
‫הוא‬
‫לפחות אחד מפסי ה‪-‬‬
‫ירוק‪ ,‬ההתקן קיבל אותות לוויין‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שלהתקן יידרש‬
‫שדה ראייה ברור של השמיים כדי‬
‫לקלוט אותות לוויין‪.‬‬
‫•ההתקן נטען תוך כדי נהיגה‪.‬‬
‫שורת הסטטוס מציינת את‬
‫מצב הסוללה הפנימית‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את הקצה השני של כבל‬
‫החשמל למכונית לשקע חשמל‬
‫במכונית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫אודות ‪myDashboard‬‬
‫השתמש ב‪ myDashboard-‬כדי לרשום‬
‫את ההתקן שברשותך‪ ,‬לבדוק עדכוני‬
‫תוכנה ומפה‪ ,‬לגשת אל המדריכים‬
‫והתמיכה של המוצר ועוד‪.‬‬
‫הגדרת ‪myDashboard‬‬
‫‪ .1‬חבר את כבל ה‪-‬‏‪micro-USB‬‏ ➊‬
‫ליציאת ה‪-‬‏‪micro-USB‬‏ ➋ בהתקן‬
‫(עמוד ‪.)2‬‬
‫‪.www.garmin.com/dashboard‬‬
‫‪ .4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫רישום ההתקן‬
‫‪ .1‬ב‪ ,myDashboard-‬לחץ על ‪Register‬‬
‫‪( Now‬רשום כעת)‪.‬‬
‫‪ .2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪ .3‬שמור את קבלת הקנייה המקורית או‬
‫עותק שלה במקום בטוח‪.‬‬
‫עדכון התוכנה‬
‫➋‬
‫‪ .1‬פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .2‬רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫➊‬
‫‪ .3‬ב‪( Software Updates-‬עדכוני תוכנה)‪,‬‬
‫‪ .2‬חבר את כבל ה‪ micro-USB-‬ליציאת‬
‫לחץ על ‪( Update Now‬עדכן כעת)‪.‬‬
‫ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫‪ .4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫כדי‬
‫על‬
‫כפולה‬
‫‪ .3‬לחץ לחיצה‬
‫המסך‪.‬‬
‫לפתוח את דף האינטרנט של‬
‫‪nüMaps Guarantee‬‬
‫‪.myDashboard‬‬
‫ההתקן שברשותך זכאי לקבל עדכון‬
‫אם‬
‫או‬
‫מופיע‪,‬‬
‫לא‬
‫הערה‪ :‬אם‬
‫מפה אחד ללא תשלום בתוך ‪ 60‬יום‬
‫®‬
‫או‬
‫‪Windows‬‬
‫ב‪7-‬‬
‫משתמש‬
‫אתה‬
‫ממועד קבלת אותות הלוויין בעת נהיגה‬
‫במחשב ®‪ ,Mac‬עבור אל‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫‪5‬‬
‫עם ה‪ .nüvi-‬אינך זכאי לקבל עדכון מפה‬
‫ללא תשלום אם נרשמת בטלפון או אם‬
‫המתנת יותר מ‪ 60 -‬יום לאחר הפעם‬
‫הראשונה שבה קיבלת אותות לוויין בעת‬
‫נהיגה עם ה‪ .nüvi -‬לקבלת מידע נוסף‬
‫עבור אל ‪.www.garmin.com/numaps‬‬
‫עדכון מפות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)5‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫ב‪( Map Updates-‬עדכוני מפות) לחץ‬
‫על ‪( Update Now‬עדכן כעת)‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫הורדת המדריך למשתמש‬
‫המדריך למשתמש של ההתקן זמין‬
‫באתר האינטרנט של ‪.Garmin‬‬
‫‪ .1‬פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .2‬רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .3‬לחץ על ‪( Manuals‬מדריכים)‪.‬‬
‫תופיע רשימה של מדריכי המוצר‬
‫בכמה שפות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .4‬לחץ על ‪( Download‬הורד) ליד‬
‫המדריך הרצוי‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לשמירת הקובץ במחשב‬
‫סקירה כללית של ההתקן‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➊ מקש ההפעלה‬
‫➋ חריץ לכרטיס ‪microSD‬‬
‫™‬
‫שימוש במקש ההפעלה‬
‫לחץ על המקש הפעלה ושחרר‬
‫אותו במהירות כדי להציג אפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫•גע בפס הגלילה בתנועת גרירה‬
‫כדי לכוונן את בהירות המסך‪.‬‬
‫•גע באפשרות נעילה כדי למנוע‬
‫נגיעות מקריות במסך (‪nüvi‬‬
‫‪ 2360‬בלבד)‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫•גע באפשרות כיבוי כדי לכבות‬
‫את ההתקן‪.‬‬
‫•לחץ על המקש הפעלה והשאר‬
‫אותו לחוץ כדי לאפס את ההתקן‪.‬‬
‫•לחץ על המקש הפעלה ושחרר‬
‫אותו במהירות כדי לצאת‬
‫מהתפריט‪.‬‬
‫אודות נקודות עניין‬
‫המפות המפורטות שטעונות בהתקן‬
‫כוללות נקודות עניין‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי‬
‫מלון ושירותי רכב‪.‬‬
‫איתור נקודת עניין לפי קטגוריה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי לחץ על לאן? >‬
‫נקודות עניין‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ .3‬במידת הצורך בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ .4‬בחר יעד‪.‬‬
‫‪ .5‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫תוכל לגעת ב‪ > -‬שמור בדף זה‬
‫כדי לשמור את המיקום בתיקיית‬
‫מועדפים בהתקן‪ .‬השתמש בתיקייה‬
‫'מועדפים' כדי לשמור את מיקומם‬
‫של מקום העבודה שלך‪ ,‬ביתך ויעדים‬
‫שכיחים אחרים‪.‬‬
‫‪ .6‬במידת הצורך בחר אפשרות‪.‬‬
‫•גע באפשרות נהיגה כדי לחשב‬
‫מסלול שתעבור בנהיגה‪.‬‬
‫•גע באפשרות הליכה כדי לחשב‬
‫מסלול שתעבור בהליכה‪.‬‬
‫•גע באפשרות תחבורה ציבורית‬
‫כדי לחשב מסלול שמשלב‬
‫תחבורה ציבורית והליכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מפות ™‪cityXplorer‬‬
‫חייבות להיות טעונות כדי לנווט‬
‫בעזרת תחבורה ציבורית‪ .‬עבור‬
‫לאתר ‪ www.garmin.com‬כדי‬
‫לרכוש מפות ‪.cityXplorer‬‬
‫‪7‬‬
‫שימוש בתפריט הראשי‬
‫המסלול שלך במפה‬
‫➊‬
‫שים לב‬
‫תכונת הסמל מגבלת המהירות היא‬
‫➋‬
‫➌‬
‫לידיעה בלבד ואינה משמשת תחליף‬
‫לאחריותו של הנהג לציית לכל תמרורי‬
‫מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת‬
‫➑ ➐ ➏ ➎ ➍‬
‫בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת‪.‬‬
‫מצב‬
‫•גע באפשרות ➊ כדי לבחור‬
‫‪ Garmin‬לא תישא באחריות על קנסות‬
‫תחבורה‪.‬‬
‫תנועה או על זימונים לדין שאותם אתה‬
‫•גע באפשרות ➋ כדי לחפש יעד‪.‬‬
‫עלול לקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי‬
‫•גע באפשרות ➌ כדי להציג את המפה‪ .‬התנועה והתמרורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➍ כדי לעצור מסלול‪.‬‬
‫➊‬
‫➋‬
‫•גע באפשרות ➎ כדי לעקוף מסלול‪.‬‬
‫➌‬
‫•בדגמים מסוימים‪ ,‬גע באפשרות ➏‬
‫כדי לבצע שיחה בעת חיבור לטלפון‬
‫➐ ➏‬
‫נייד תואם‪.‬‬
‫➒ ➑‬
‫➎ ➍‬
‫‪www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫ראה‬
‫המסלול שלך מסומן על המפה בקו בצבע‬
‫מידע‪.‬‬
‫לקבלת‬
‫מגנטה‪ .‬אם תצא מהמסלול המקורי‪,‬‬
‫•גע באפשרות ➐ כדי לכוונן את‬
‫ההתקן יחשב מחדש את המסלול‪ .‬סמל‬
‫עוצמת הקול‪.‬‬
‫מגבלת מהירות עשוי להופיע בעת נסיעה‬
‫בכבישים ראשיים‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➑ כדי לפתוח את‬
‫תפריט הכלים וההגדרות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫•גע באפשרות ➊ כדי להציג את‬
‫הפנייה הבאה‪ .‬אם קיימת תצוגת‬
‫צמתים‪ ,‬תצוגת הצומת מופיעה‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➋ כדי להציג את‬
‫רשימת הפניות‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➌ כדי להגדיל ולהקטין‬
‫את התצוגה‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➍ כדי לחזור לתפריט‬
‫הראשי‪.‬‬
‫גע נגיעה ארוכה בכל מסך שהוא כדי‬
‫לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➎ כדי לשנות את שדה‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➏ כדי להציג את הדף‬
‫'היכן אני נמצא?' עמוד‬
‫•גע באפשרות ➐ וגרור אותה כדי‬
‫להציג אזור אחר במפה‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➑ כדי להציג את‬
‫מחשב המסלול‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➒ כדי לשנות את‬
‫מגבלת המהירות אם סמל מגבלת‬
‫המהירות המוצג במפה שגוי‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫שימוש ב‪myTrends-‬‬
‫כאשר אתה נוהג וההתקן מופעל‪,‬‬
‫™‪ myTrends‬אוסף מידע שמאפשר‬
‫להתקן לחזות נסיעה שלך ליעד שכיח‪,‬‬
‫כגון מקום העבודה או הבית‪ .‬כאשר‬
‫‪ myTrends‬מופעל‪ ,‬היעד וזמן הנסיעה‬
‫המשוער יופיעו בסרגל הניווט במפה‪.‬‬
‫‪ myTrends‬פועל רק עבור מיקומים‬
‫שנשמרו כמועדפים (עמוד ‪.)8‬‬
‫כאשר המידע של ‪ myTrends‬מופיע‬
‫בסרגל הניווט‪ ,‬גע בסרגל הניווט כדי‬
‫להציג את פרטי המסלול‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אודות מצבי התחבורה‬
‫מצב מכונית‬
‫מצב הולך רגל‬
‫מסלולים מחושבים בדרכים שונות‬
‫בהתאם למצב התחבורה שלך‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬במצב מכונית‪ ,‬זמן ההגעה‬
‫המשוער מחושב לפי מגבלת המהירות‬
‫בכבישים שבמסלול‪ .‬מצב הולך רגל‬
‫מחשב את זמן ההגעה לפי מהירות‬
‫ההליכה‪.‬‬
‫החלפת מצב התחבורה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בסמל מצב‬
‫התחבורה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מצב‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בשמור‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אודות התנועה‬
‫שים לב‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק מידע‬
‫התנועה או לזמן המשוער שמוצג‪.‬‬
‫חלק מהדגמים עשויים לקבל תוכן‬
‫תנועה בערוץ הודעות תנועה (‪)TMC‬‬
‫ב‪ .FM-‬המינוי לדיווחי התנועה של ‪TMC‬‬
‫ב‪ FM-‬מופעל באופן אוטומטי והפעלתו‬
‫אינה מחייבת רכישת מינוי נוסף‪ .‬מקלט‬
‫התנועה של ‪ TMC‬ב‪ FM-‬משולב בכבל‬
‫החשמל למכונית הכלול בתיבה‪.‬‬
‫למידע על מקלטי תנועה ואזורי כיסוי‪,‬‬
‫עבור אל ‪.www.garmin.com/traffic‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫הימנעות מתנועה במסלול באופן ידני זיווג הטלפון‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫במפה גע ב‪. -‬‬
‫גע בתנועה במסלול‪.‬‬
‫במידת הצורך גע בחצים כדי להציג‬
‫עיכובי תנועה אחרים במסלול‪.‬‬
‫גע בהימנע‪.‬‬
‫הצגת מפת התנועה‬
‫מפת התנועה מראה זרימת תנועה‬
‫מקודדת צבע וכן עיכובים בכבישים‬
‫סמוכים‪.‬‬
‫‪ .1‬במפה גע ב‪. -‬‬
‫‪ .2‬גע במפת תנועה כדי להציג את‬
‫אירועי התנועה על המפה‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה לסדרת ‪nüvi 2300‬‬
‫בחלק מדגמי ‪ nüvi‬זמינה התקשרות‬
‫בעזרת דיבורית‪ .‬לפני שתוכל לבצע את‬
‫הזיווג‪ ,‬הטלפון וההתקן שלך חייבים‬
‫לפעול ולהימצא במרחק של עד ‪ 10‬מטר‬
‫(‪ )33 ft.‬זה מזה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הפעל את רכיב ה‪Bluetooth®-‬‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫גע ב‪ > Bluetooth-‬מופעל > שמור‪.‬‬
‫גע ב‪-‬הוסף טלפון > אישור‪.‬‬
‫בחר את הטלפון שברשותך וגע‬
‫ב‪-‬אישור‪.‬‬
‫הזן בטלפון את ה‪ PIN-‬של‬
‫ה‪Bluetooth-‬‏(‪ )1234‬עבור ההתקן‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫תוכל למצוא מידע נוסף על מוצר זה‬
‫באתר האינטרנט של ‪.Garmin‬‬
‫•עבור לכתובת ‪www.garmin.com‬‬
‫‪./ontheroad‬‬
‫• עבור לכתובת ‪http://buy.garmin.‬‬
‫‪ com‬לרכישת אביזרים‪.‬‬
‫•גע בכלים > עזרה‪.‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה‬
‫במוצר של ‪Garmin‬‬
‫אם יש לך שאלות על המוצר‪ ,‬צור קשר‬
‫עם התמיכה במוצר של ‪:Garmin‬‬
‫•בארה"ב‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ ,www.garmin.com/support‬או‬
‫התקשר אל ‪ Garmin USA‬בטלפון‬
‫‪.‎(800) 800.1020‬‬
‫•בבריטניה התקשר אל ‪Garmin‬‬
‫‪ (Europe) Ltd.‎‬בטלפון ‪‎0808‬‬
‫‪.2380000‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫• באירופה‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ www.garmin.com/support‬ולחץ‬
‫על ‪( Contact Support‬צור קשר עם‬
‫התמיכה) לקבלת מידע על תמיכה‬
‫לפי מדינה‪ ,‬או צור קשר עם ‪Garmin‬‬
‫‪ (Europe) Ltd.‎‬בטלפון מספר‬
‫‪.‎+44 (0) 870.8501241‬‬
‫®‪ ,Garmin‬הסמל של ‪ Garmin‬ו‪ nüvi®-‬הם סימנים‬
‫מסחריים של‪ Garmin Ltd.‎‬או של החברות הבנות‬
‫שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות‪.‬‬
‫™‪ myTrends™ ,cityXplorer‬ו‪nüMaps Guarantee™-‬‬
‫הם סימנים מסחריים של‪ Garmin Ltd.‎‬או של‬
‫החברות הבנות שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים‬
‫מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪ .Garmin‬סימן‬
‫המילה והסמלים של ‪ Bluetooth®‎‬מצויים בבעלותה‬
‫של‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‎‬וכל שימוש בשם כזה‬
‫על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ Mac® .‬הוא סימן‬
‫מסחרי של‪ ,Apple Computer, Inc.‎‬הרשום בארה"ב‬
‫ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות למפה מיפוי והוצאה לאור בע”מ‬
‫©‪ ‎2010-2011 Garmin Ltd.‎‬או‬
‫החברות הבנות שלה‬
‫מס' חלק ‪ 190-01251-27‬מהדורה ‪C‬‬
‫הודפס בטייוואן‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising