Garmin | Nuvi 2480T, GPS, Arabic | User guide | Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Användarhandbok

Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Användarhandbok
nüvi 2585TV
®
användarhandbok
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Mars 2012
190-00784-39_0A
1
Tryckt i Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt
godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet
i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.
Gå till www.garmin.com för aktuella uppdateringar och ytterligare information om hur produkten används.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller
förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™, och
BaseCamp™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke
som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Android är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
.
Innehållsförteckning
Komma igång���������������������������������������������� 5
Visa aktuell platsinformation������������������������������� 19
Fotgängarrutter��������������������������������������������������� 19
Telefonsamtal med handsfree����������������� 20
Ansluta enheten till fordonsström������������������������� 5
Om minSida���������������������������������������������������������� 5
Justera skärmens ljusstyrka��������������������������������� 6
Justera huvudvolymen������������������������������������������ 6
Ikoner i statusfältet����������������������������������������������� 6
Satellitsignaler������������������������������������������������������ 6
Använda skärmknappsatsen�������������������������������� 7
Använda skärmknappsatsen�������������������������������� 7
Om genvägar�������������������������������������������������������� 7
Om handsfree-samtal����������������������������������������� 20
Para ihop telefonen�������������������������������������������� 20
Para ihop med en ljudenhet med Bluetooth ������ 21
Ringa ett samtal�������������������������������������������������� 22
Ta emot ett samtal ��������������������������������������������� 22
Använda samtalshistoriken��������������������������������� 22
Använda alternativ för Samtal pågår ����������������� 22
Ange ett hemtelefonnummer������������������������������ 22
Söka efter platser��������������������������������������� 8
Digital-TV������������������������������������������������������������ 23
Spela in TV-material������������������������������������������� 24
Justera Bildförhållande��������������������������������������� 24
Visa text�������������������������������������������������������������� 24
Ändra Region������������������������������������������������������ 24
Ändra ljudspråk��������������������������������������������������� 25
Sända TV:n genom en Extern enhet������������������ 25
Återgå till huvudmenyn från TV:n����������������������� 25
Om platser������������������������������������������������������������ 8
Om sökverktyg���������������������������������������������������� 10
Spara en hemposition������������������������������������������11
Söka efter senast hittade platser������������������������ 12
Söka efter parkering������������������������������������������� 12
Ange en simulerad plats������������������������������������� 12
Spara platser������������������������������������������������������ 12
Navigering������������������������������������������������� 13
Påbörja en rutt���������������������������������������������������� 13
Personbilsrutter�������������������������������������������������� 14
Om avfartstjänster���������������������������������������������� 15
Undvika vägfunktioner���������������������������������������� 15
Om egna undvikanden��������������������������������������� 16
Aktivera Avancerade omvägar���������������������������� 16
Navigera fågelvägen������������������������������������������� 17
Kartsidor���������������������������������������������������� 17
Anpassa kartan��������������������������������������������������� 17
Visa svängar������������������������������������������������������� 18
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Använda TV:n�������������������������������������������� 23
Använda Apps������������������������������������������ 25
Använda Hjälp���������������������������������������������������� 25
Om ecoRoute ���������������������������������������������������� 25
Planera en resa�������������������������������������������������� 27
Visa bilder����������������������������������������������������������� 28
Visa en video������������������������������������������������������ 28
Mediespelare������������������������������������������������������ 29
Visa tidigare rutter och destinationer������������������ 30
Använda världsklockan �������������������������������������� 30
Söka efter din senaste parkeringsplats�������������� 30
Om Färdkameran����������������������������������������������� 30
3
Video in��������������������������������������������������������������� 31
Använda kalkylatorn������������������������������������������� 31
Konvertera enheter �������������������������������������������� 31
Använda språkguiden����������������������������������������� 32
Trafik���������������������������������������������������������� 32
Aktivera trafik������������������������������������������������������ 32
Ta emot trafikdata����������������������������������������������� 33
Trafikinformationsmottagare������������������������������� 33
Trafik på rutten��������������������������������������������������� 33
Trafik i ditt område���������������������������������������������� 34
Förklaring till trafikdata��������������������������������������� 34
Trafikabonnemang���������������������������������������������� 34
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon���� 40
Ta bort enheten, vaggan och fästet�������������������� 40
Uppdatera kartor������������������������������������������������� 41
Fartkameror�������������������������������������������������������� 41
Egna intressanta platser������������������������������������� 41
Köpa tillbehör������������������������������������������������������ 41
Felsökning ��������������������������������������������������������� 42
Index���������������������������������������������������������� 44
Datahantering������������������������������������������� 35
Filtyper���������������������������������������������������������������� 35
Om minneskort��������������������������������������������������� 35
Överöra filer från datorn������������������������������������� 35
Ta bort filer ��������������������������������������������������������� 36
Anpassa enheten�������������������������������������� 36
Kart- och fordonsinställningar����������������������������� 36
Navigeringsinställningar������������������������������������� 36
Visningsinställningar������������������������������������������� 37
Bluetooth-inställningar���������������������������������������� 37
Trafikinställningar����������������������������������������������� 38
Enheter och tidsinställningar������������������������������ 38
Språk- och tangentbordsinställningar����������������� 38
Inställningar för larmade positioner�������������������� 39
Enhets- och sekretessinställningar��������������������� 39
Återställa inställningarna������������������������������������ 39
Bilaga��������������������������������������������������������� 39
Strömkablar�������������������������������������������������������� 39
Sköta om dina enheter��������������������������������������� 39
4
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Komma igång
6 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
 VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
1 Montera enheten (sidan 5).
2 Registrera enheten (sidan 6).
3 Kontrollera om det finns uppdateringar.
•
•
Programvaruuppdateringar (sidan 6).
Gratis kartuppdatering (sidan 6).
Ansluta enheten till fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
För att minska risken för skador på person eller
produkt som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när
du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste
du ladda den.
1 Sätt i 12-voltsströmkabeln för fordon ➊ i USBporten på fästet ➋.
Sätt
fast monteringsfästet på sugkoppsarmen ➌.
2
3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4 Medan du trycker för du spaken ➍ bakåt mot
vindrutan.
5 Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
➌
➋
➍
➊
7 Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i fordonet.
8 Om det behövs ansluter du den externa antennen
till trafikmottagaren och fäster den på vindrutan
med sugkopparna.
Om minSida
Använd minSida för att registrera din enhet,
kontrollera om det finns programvaru- och
kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker
och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut USB-kabeln ➊ till USB-porten på enheten
➋.
➊
➋
2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
5
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
Uppdatera programvaran
1 Öppna minSida (sidan 5).
2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt)
registrerar du din enhet på http://my.garmin.com
inom 90 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat
använda enheten. Om du registrerar över telefon
eller väntar längre än 90 dagar efter att du börjat
hämta satelliter är du inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
Uppdatera kartor
1 Öppna minSida (sidan 5).
2 Registrera enheten (sidan 6).
3 Under Kartuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
Om en kostnadsfri kartuppdatering inte längre är
tillgänglig klickar du på Köp nu.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Justera huvudvolymen
•
•
•
Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
Välj för att stänga av ljudet i enheten.
Välj > Ljudmixer och använd
skjutreglagen för att justera volymen för
navigeringsmeddelanden, telefon och media.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn.
Ikonerna på statusfältet visar information om
enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för
att ändra inställningar eller för att visa ytterligare
information.
GPS-signalstatus.
Status för Bluetooth®-teknik (visas när du är
ansluten till en kompatibel enhet).
Indikator för transportläge.
Aktuell tid.
Batteristatus.
Satellitsignaler
När enheten sätts på börjar den söka satellitsignaler.
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot
himlen för att hämta satellitsignaler.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
6
Användarhandbok för nüvi 2585TV
När minst en av staplarna
hämtat satellitsignaler.
är grön har enheten
Visa GPS-satellitsignaler
igen. Avbryt inte uppladdningen förrän enheten är fullt
uppladdad.
Använda skärmknappsatsen
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
i 10 sekunder.
Håll in
•
•
Transportlägen
•
•
•
Personbilsläge
Fotgängarläge
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika
baserat på ditt transportläge.
Den uppskattade ankomsttiden i personbilsläget
beräknas t.ex. med hjälp av hastighetsbegränsningen
på vägarna på rutten. Fotgängarläget beräknar
ankomsttid beräknat på gånghastighet.
Obs! Fotgängarrutter omfattar inte motorvägar. Om
du har cityXplorer™-kartor inlästa på enheten kan
fotgängarrutter omfatta kollektivtrafik (sidan 20).
Välja ett transportläge
.
Välj
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas
direkt.
i statusstapeln visar status för det interna
batteriet. Du kan öka batterimätarens exakthet
genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar det
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Välj för att gå tillbaka till huvudmenyn.
Håll ned för att snabbt gå tillbaka till
huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för
den aktuella skärmen.
Använda skärmknappsatsen
Information om hur du ändrar knappsatslayouten
finns i Språk- och tangentbordsinställningar
(sidan 38). Välj ett tecken på knappsatsen för att
ange en bokstav eller en siffra.
om du vill lägga till ett mellanslag.
• Välj
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj för att ta bort hela posten.
• Välj
om du vill välja språkläge för
knappsatsen.
om du vill ange specialtecken, t.ex.
• Välj
kommateringstecken.
för att byta mellan stor och liten bokstav.
• Välj
Om genvägar
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg
kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
7
Lägga till en genvägsikon
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett alternativ.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du vill ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka efter platser på
enheten.
• Efter kategori (sidan 8)
• Nära en annan plats (sidan 9)
• Genom att stava namnet (sidan 10)
• Efter adress (sidan 10)
• Använda senast hittade platser (sidan 12)
• Använda koordinater (sidan 10)
• Använda kartsidorna (sidan 11)
• Använda sparade platser (sidan 12)
Om platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller
platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för
fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter
företag och sevärdheter i närheten.
8
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat kan du söka
inom vissa kategorier.
1 Välj Vart?
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Om det behövs anger du hela eller delar av
namnet i sökfältet (sidan 8).
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange
en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett
ortsnamn.
1 Välj Vart?
2 Välj sökfältet ➊.
➊
3 Ange ett sökord.
Föreslagna sökord visas under sökfältet medan
du skriver.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet
anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer".
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Om du vill söka efter en verksamhet efter
namn, anger du hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten,
anger du gatunamnet och gatunumret.
• Om du vill söka efter en adress i en annan
stad, anger du gatunamnet, gatunumret och
orten.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens
namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du
latitud- och longitudkoordinater.
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord,
väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer
du .
6 Om det behövs väljer du en plats.
2
3
4
5
Byta sökområde
Betygsätta en intressant plats (POI)
•
Som standard hittar enheten platser som är närmast
din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten
av en annan ort eller plats.
1 Välj Vart? > Söka nära.
2 Välj ett alternativ.
3 Vid behov väljer du en plats.
Rapportera en stängd eller saknad plats
När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig
plats kan du rapportera felet till Garmin och ta bort
platsen från kommande sökningar.
1 Sök efter en plats (sidan 8).
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj
> Ändra.
Välj Rapportera som stängd eller Rapportera
som saknad.
Den här informationen överförs till Garmin när du
ansluter enheten till myGarmin med hjälp av datorn.
Redigera platsinformation
Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en
plats som visas i sökresultaten.
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Adress eller Telefonnummer och ange den
nya informationen.
Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta
platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
9
Om sökverktyg
Du kan söka efter platser genom att använda
skärmknappsatsen eller ange platsens adress eller
koordinater.
Söka efter en adress
För att kunna söka efter en adress måste du först
lägga till en genväg till sökverktyget för adresser
(sidan 8).
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på
de kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
2 Ange gatunummer och välj Klar.
3 Ange gatunamn och välj Nästa.
4 Om det behövs väljer du Söker i för att byta stad
eller område.
5 Om det behövs väljer du stad eller område.
6 Om det behövs väljer du adressen.
Söka efter en stad
Innan du kan söka efter en stad måste du lägga
till verktyget för korsningssökning i Vart?-menyn
(sidan 8).
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer.
2 Välj Ange söktext.
.
3 Ange ett ortsnamn och välj
Välj
en
ort.
4
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Välj område.
3
4
5
6
7
Obs! Om det behövs väljer du Område eller
land för att ange ett annat land eller område.
Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
Vid behov, välj gatan.
Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
Vid behov, välj gatan.
Om det behövs väljer du korsningen.
Söka efter en plats med koordinater
För att kunna söka efter en plats med koordinater
måste du först lägga till en genväg till sökverktyget för
koordinater (sidan 8).
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Vid behov, välj > Format och rätt
koordinatformat för den typ av karta som du
använder. Sedan väljer du Spara.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Visa på karta.
Söka efter en korsning
Innan du kan söka efter en korsning måste du
lägga till en genväg till korsningssökningsverktyget
(sidan 8).
10
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Söka efter en plats genom att bläddra på
kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex.
restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du
aktivera kartlagret för platser längs vägen (sidan 17).
1 Välj Visa karta.
2 Dra kartan och zooma in för att visa området du
vill söka i.
3 Om det behövs väljer du och sedan en
kategoriikon för att visa platser från en viss
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på
kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller
adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för
att visa mer information.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan
visar dina fyra senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den
är rätt.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
➊
4 Välj aktuell destination om det behövs.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast
kör tillbaka till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Skriv in min adress, Använd aktuell plats
eller Senast sökta.
Platsen sparas som Hem i mappen Sparat (sidan 12).
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj > Ändra.
3 Ange ändringarna.
4 Välj Klar.
11
Söka efter senast hittade platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS:en för att ange
en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj GPS-simulator.
3 Välj Visa karta.
4 Välj ett område på kartan.
Adressen för platsen visas längst ned på
skärmen.
5 Välj platsbeskrivningen.
6 Välj Ange plats.
Spara platser
Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem
och skapa rutter till dem.
12
Spara en plats
1 Sök efter en plats (sidan 8).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Spara.
5 Om det behövs anger du ett namn och väljer
Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonsikonen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade
platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
•
•
Välj Namn.
Välj Telefonnummer.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Välj Kategorier för att tilldela Favoriten
kategorier.
• Välj Tilldela foto för att spara ett foto med
favoriten (sidan 28).
• Välj Byt kartsymbol för att byta den symbol
som används för att märka ut favoriten på
kartan.
Ändra
informationen.
7
8 Välj Klar.
•
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre
ordning på dina sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade
platser efter att du har sparat fler än tolv platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade
med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Dela en sparad plats
Om du sparar platsen för ett företag som inte finns i
kartinformationen kan du dela med dig av den platsen
till Garmin så att det kan läggas till i kommande
kartuppdateringar och delas med Garmin-samhället.
1 Välj Vart? > Sparat.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2
3
4
5
6
Om det behövs väljer du en kategori.
Välj en plats.
Välj .
Välj Dela plats.
Ange en eller flera kategorier som gäller för
platsen och välj Klar.
7 Välj Dela.
Den här informationen överförs till Garmin när du
ansluter enheten till minSida med hjälp av datorn
(sidan 5).
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du
rutan bredvid dem och väljer Ta bort.
Navigering
Påbörja en rutt
1
2
3
4
Sök efter en plats (sidan 8).
Välj en plats.
Välj Kör!
Vid behov, välj ett alternativ.
• Välj Bil.
• Välj Gång.
13
Välj Kollektivtrafik om du vill beräkna en rutt
som kombinerar kollektivtrafik och gång.
OBS! Du måste ha hämtat hem cityXplorer™kartor för att navigera med hjälp av
kollektivtrafik (sidan 20).
5 Vid behov, välj en rutt.
•
Förhandsvisa flera rutter
1 Sök efter en plats (sidan 8).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Använd skärmknappsatsen för att välja en rutt.
5 Välj Kör!
Personbilsrutter
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En
målflagga anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar
överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas
en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.
Använda navigeringskartan
1 Från huvudmenyn, välj Visa karta.
14
2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem
genom att markera kartan.
3 Välj kartan för att växla till bläddringsläget.
Kartknapparna visas.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du
eller
.
• Om du vill rotera kartvyn väljer du
.
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy
.
väljer du
• Om du vill lägga till eller ta bort kartlager
.
väljer du
• Om du vill visa specifika platskategorier väljer
du och sedan en kategoriikon.
• Välj
om du vill centrera kartan på din
aktuella plats.
• Om du vill visa genvägar för kart- och
navigationsfunktioner väljer du .
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp på en rutt måste du
navigera till en rutt i läget Personbil.
1 När du navigerar längs en rutt trycker du på
för att återgå till huvudmenyn.
2 Välj Vart?
3 Sök efter platsen (sidan 8).
4 Välj Kör!
5 Välj Lägg till i aktuell rutt.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda
avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex.
byggplatser.
OBS! Om den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att enheten
inte beräknar någon omväg.
> Avstickare.
Från kartan väljer du
Stoppa rutten
Välj
på kartan.
Uppdatera hastighetsbegränsningar
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom att inte följa
alla gällande trafiklagar och skyltar.
En fartbegränsningsikon som visar aktuell
fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.
1 Välj > Ställ in hastighetsbegränsning på
kartan.
och
för att ställa in
2 Välj
hastighetsbegränsningen.
Om avfartstjänster
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter
bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande
avfarter.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Bränsle
Mat
Logi
Toaletter
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster på kartan.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!
på kartan.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna
och välj Spara.
Undvika transportmedel
OBS! Transportmedel finns tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa (sidan 20).
1 Välj Inställningar > Navigation >
Kollektivtrafik.
2 Välj vilket transportmedel du vill undvika på
rutterna.
3 Välj Spara.
15
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika
specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera
och avaktivera egna undvikanden efter behov.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till nya egna
undvikanden.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera hörnet uppe till vänster i det område du
vill undvika och välj Nästa.
5 Markera hörnet nere till höger i det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
2
3
4
5
undvikanden.
Välj Lägg till väg som ska undvikas.
Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill
undvika och välj Nästa.
Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill
undvika och välj Nästa.
Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta
bort det.
16
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna
undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
•
•
Ta bort alla egna undvikanden genom att
välja .
Ta bort ett eget undvikande genom att
> Ta bort.
markera det och välja
Aktivera Avancerade omvägar
Välj Inställningar > Navigation > Avancerade
omvägar.
Göra en avstickare runt angivna områden
Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd
längs din rutt eller avstickare runt specifika vägar.
Det här är användbart om du kommer till ett
område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga
vägförhållanden.
1 Aktivera Avancerade omvägar.
2 Välj en destination och välj Kör! (sidan 8).
3 Välj > Avstickare på kartan.
4 Välj Nästa 0,5 km i rutt, Nästa 2 km i rutt,
Nästa 5 km i rutt eller Undvik väg på rutt.
5 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en
omväg runt.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Navigera fågelvägen
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer
vägbanorna när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara.
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.
Kartsidor
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex.
ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj på kartan.
2 Välj Kartlager.
3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj
Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av
den väg du färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Ändra kartdatafältet
1 Tryck på datafältet nere till vänster på kartan.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Kartvisning.
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två
dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med
norr överst.
Välj 3D om du vill visa kartan i tre
dimensioner.
Anpassa knapparna på kartan
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till
tre ikoner.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj .
4 Välj en annan ikon.
Ta bort knappar från kartan
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
17
Ändra instrumentbräda för kartan
Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst
på kartan. Du kan välja olika instrumentbrädor för att
ändra stil och layout för informationen.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
Instrumentbrädor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas en
förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra
manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen
eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
på kartan för att visa nästa sväng på
Välj
kartan.
Visa svängar
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla
svängar och manövrer för hela rutten och avståndet
mellan svängarna.
1 Välj textfältet överst på kartan.
2 Välj en sväng.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du
navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig
en korsning på rutten visas helt kort sidan för
korsningen, om den är tillgänglig.
från kartan för att visa korsningen,
Välj
om tillgänglig.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas
en bild av korsningen för korsningar på större
vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under
navigering på en personbilsrutt.
2 Välj > Karta.
18
Visa trafikvarningar
Vid navigering längs en personbilsrutt kan
trafikvarningar visas.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt
statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den tid som förflutit under
resan.
> Färddator på kartan.
Välj
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det här är
en användbar funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig.
> Vart? på kartan.
Välj
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter
närliggande serviceställen, till exempel sjukhus och
polisstationer.
1 Välj > Vart? på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Återställa trippinformationen
1 Välj > Färddator på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du
Välj alla för att nollställa alla datafält, förutom
hastighetsmätaren, på sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa
informationen i färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa
maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa
trippmätaren.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din
aktuella position kan du få hjälp av din enhet.
> Vart? på kartan >
>
Välj
Vägbeskrivning till mig.
Fotgängarrutter
Följa en fotgängarrutt
I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell
karta.
Om du har cityXplorer-kartor installerade
beräknar enheten en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller
tunnelbana och att promenera, används.
19
Obs! cityXplorer-kartor medföljer inte enheten.
Besök http://my.garmin.com om du vill köpa
cityXplorer-kartor.
OBS! Du kan ändra typen av kollektivtrafik och
begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt
(sidan 37).
Använda navigeringskartan för fotgängare
Se sidan 14 för fler kartfunktioner.
➊
➋
•
De svarta punkterna på kartan visar hållplatser
för kollektivtrafik längs rutten.
Aktivera transportmedel
OBS! Transportmedel finns tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa (sidan 19).
1 Välj Inställningar > Navigation >
Kollektivtrafik.
2 Välj de transportmedel som du vill ska inkluderas
i dina rutter och välj Spara.
Telefonsamtal med handsfree
Om handsfree-samtal
•
•
Välj ➊ för att växla mellan vägavsnitt.
Välj ➋ för att se ruttresvägen.
Om kartikoner
•
•
•
20
När du navigerar i läget för fotgängare, anger
din ungefärliga position och riktning på kartan.
Cirkeln runt anger noggrannheten för din
position på kartan. En mindre cirkel anger att den
visade positionen är exaktare.
De gula ikonerna visar det transportmedel som
används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser
stiger du på en buss på den punkten i rutten.
Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten anslutas
till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.
Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik
är kompatibel med din enhet genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla
de handsfree-funktioner som finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du
para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
När du parar ihop din telefon med enheten känner de
igen varandra och kan snabbt kopplas.
1 Placera telefonen och enheten inom 10 m (33 fot)
från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på enheten
(sidan 20).
3 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till telefon.
• Om du redan har parat ihop en annan
telefonen, välj Inställningar > Bluetooth >
Telefon > .
4 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på telefonen.
5 Välj OK på enheten.
En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas.
6 Välj telefonen i listan och sedan OK.
7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får
ansluta.
8 Om det behövs anger du Bluetooth-PIN-koden
(1234) på telefonen.
Koppla bort telefonen
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Telefon > Ingen > Spara.
Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter
att vara ihopparad med den.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Tips efter att du parat ihop enheterna
•
•
•
•
När du en gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra varje gång
du sätter på dem.
När telefonen är ansluten till enheten kan du
ringa telefonsamtal.
När du slår på enheten utförs ett försök att
para ihop den med den telefon den senast var
ansluten till.
Du kan behöva ställa in så att mobiltelefonen
ska anslutas till enheten automatiskt när enheten
slås på.
Para ihop med en ljudenhet med
Bluetooth
Genom att använda trådlös Bluetooth-teknik kan du
överföra ljudet från enheten till en handsfree-enhet
eller en A2DP Bluetooth-ljudenhet.
1 Välj läge Synlig på din Bluetooth-ljudenhet.
2 Från huvudmenyn väljer du Inställningar >
Bluetooth > Ljud > OK.
3 Välj din Bluetooth-ljudenhet från listan.
4 När lösenordet för Bluetooth visas väljer du OK.
5 Bekräfta ihopparningen på din Bluetooth-enhet
om det behövs.
Mer information om Bluetooth-enheten finns i
användarhandboken.
21
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Telefon > Ring.
2 Ange telefonnumret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje
gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett
par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa
telefoner stöder inte den här funktionen.
1 Välj Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Telefon > Sök i kategorier.
2 Välj en intressant plats (sidan 8).
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten
varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta
ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig.
Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.
22
1 Välj Telefon > Samtalshistorik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen
överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för Samtal pågår
1 Välj under ett samtal.
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Överför ljudet till telefonen genom att välja
Handenhet.
TIPS: Du kan använda den här funktionen
om du vill stänga av enheten, men behålla
samtalet, eller om du vill samtala privat.
Visa knappsatsen genom att välja
Knappsats.
TIPS: Du kan använda den här funktionen
med automatiska system, som en
röstbrevlåda.
Stäng av mikrofonen, välj Tyst.
Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom
att redigera ”Hem” i listan över sparade platser
(sidan 12).
> Ange hemnummer.
Välj Telefon >
Ange ditt telefonnummer och välj Klar.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Ringa hem
Innan du kan ringa hem med knappen Ring
hem måste du ange ett telefonnummer för din
hemposition.
Välj Telefon > Ring hem.
➊
Använda TV:n
 Varning
Försök inte att titta på TV när du kör. Om du inte
är uppmärksam när du kör kan det leda till död,
allvarliga skador eller skador på egendom. Du är själv
fullt ansvarig för vad som händer när du använder
den här enheten.
Digital-TV
Du kan strömma digital-TV på enheten.
Innan du kan titta på mobil digital-TV måste enheten
vara i ett område med DVB-T-täckning (digitala
marksändningar). Mer information finns på
www.dvb.org.
Ställa in TV-antennerna
Obs! Externa antenner medföljer enheten.
De externa antennerna är avsedda att förbättra
TV-mottagningen.
Du kanske behöver förlänga den interna antennen
eller fästa externa antenner för att ta emot kanaler.
1 Dra ut TV-antennen ➊.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2 För att få bästa mottagning monterar du de
externa antennerna i fästet och ställer in dem i rät
vinkel mot varandra.
Titta på TV
1 Välj TV.
2 Om det behövs väljer du Godkänn.
> Sök kanal.
3 Om det behövs väljer du
Byta TV-kanal
Innan du kan byta kanal måste du mottaga kanaler.
1 Medan du ser på TV, peka var som helst på
skärmen.
från TV-menyn.
2 Välj
3 Ange ett kanalnummer.
23
Spela in TV-material
OBS! Du måste sätta in ett microSD™ -kort i facket på
enheten innan du kan spela in från TV:n.
1 Välj TV.
2 Välj en TV-kanal.
för att starta inspelningen.
3 Välj
för att stoppa inspelningen.
4 Välj
Spela upp inspelat TV-material
1 Välj TV.
2 Välj skärmen.
> Videouppspelning.
3 Välj
4 Välj ett videoklipp.
Justera bildförhållande
När TV-sidan är inaktiv under flera sekunder
försvinner TV-menyn och bilden utvidgas så att den
fyller skärmen. Du kan välja bildförhållande för bilden.
1 Medan du ser på TV:n, välj skärmen.
> TV-inställningar > Bildförhållanden.
2 Välj
3 Välj ett alternativ:
• För att behålla det bildförhållande
som kanalen sänds i väljer du Behåll
bildförhållande
• För att dra ut bilden så att den fyller skärmen
väljer du Helskärm.
24
Visa text
Obs! Textspråket avgörs av sändaren.
1 Medan du ser på TV:n, välj skärmen.
> TV-inställningar > Text.
2 Välj
Ändra region
Standardregionen är samma som din
navigeringsregion.
1 Medan du ser på TV:n, välj skärmen.
> TV-inställningar > Region.
2 Välj
3 Välj en region.
Ändra inställningarna för bakåtknappen
När du trycker på
i TV-menyn visas ett
meddelande där du kan välja att behålla ljudet på
eller stänga av TV:n.
> TV-inställningar > När
1 Välj TV >
bakåtknappen trycks ned.
2 Välj ett alternativ:
• För att se ett meddelande varje gång du
på TV-menyn, välj Fråga mig
trycker
alltid innan.
• För att behålla ljudet på medan du använder
enheten, välj Behåll ljudet på.
• För att stänga av TV:n när du lämnar TVmenyn, välj Stäng av TV:n.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Ändra ljudspråk
Beroende på sändaren kan det hända att du kan
ändra språket som en kanal sänds på.
> TV-inställningar.
1 Välj TV >
2 Välj Ljud Språk.
3 Välj ett språk.
Obs! Garmin ansvarar inte för sändningsspråken.
Sända TV genom en extern enhet
Du kan sända ljud och bild från TV:n genom en
extern enhet.
1 Anslut den externa enheten till TV-utgången på
enheten.
TV-utgången passar för en 3,5 mm kontakt för
bara video, video med monoljud och video med
stereoljud.
2 På huvudmenyn väljer du Inställningar > Skärm.
3 Markera kryssrutan TV-utsignal.
4 Välj Komposit, och välj lämpligt format för din
region eller för din externa enhet.
5 Gå tillbaka till huvudmenyn och välj TV.
Återgå till huvudmenyn från TV:n
1 Medan du ser på TV:n, välj skärmen.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2 Välj .
3 Välj ett alternativ:
•
•
För att fortsätta lyssna på TV-ljudet väljer du
Behåll ljudet på.
Välj Stäng av TV för att stänga av TV:n.
Använda apps
Använda hjälpen
Välj Apps > Hjälp om du vill visa information om
hur du använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Apps > Hjälp >
.
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod
innan du kan använda ecoRoute-funktionerna. Mer
information finns på www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin
och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har
också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.
Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera
bränsleekonomin (sidan 26).
25
Ställa in fordonsprofilen
Första gången du använder funktionen ecoRoute
måste du ange fordonsinformation.
1 Välj Apps > ecoRoute™.
2 Ange uppgifter om bränsle och körsträcka.
Ändra bränslepriset
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina
körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt
sedan senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan
senaste fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga
bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att få poäng för dina
körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto
mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data
26
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
läget för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
ecoChallenge• Visa din nuvarande poäng i
ikonen på kartan.
för att visa poängdetaljer.
• Välj
Om ecoChallenge-poäng
Aktuella: Visar poängen för din nuvarande
körningsaktivitet.
Totalt: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest
bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim för de
flesta fordon).
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis
acceleration. Du mister poäng om du gasar
snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis
bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.
Nollställa ecoChallenge-poängen
> Nollställ.
Välj >
Visa information om bränsleekonomi
Du kan visa din bränsleförbrukning,
totala bränslekostnad och genomsnittliga
bränsleförbrukning.
1 Välj Apps > ecoRoute > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet,
tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och
bränslekostnaden för att navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du
kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en
körsträckerapport för den sträcka du har kört.
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
TIPS: Du kan också öppna körsträckerapporter i
mappen Reports på enheten eller volymen
(sidan 35).
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute-information
1 Välj Apps > ecoRoute™ > Fordonsprofil.
2 Välj > Nollställ.
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och
spara en resa med flera destinationer.
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj .
3 Välj Välj startplats.
4 Sök efter en plats (sidan 8).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du
.
Välj
Nästa.
7
Användarhandbok för nüvi 2585TV
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ändra en resväg
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj ett av resans stopp och ändra tid för
ankomst eller avresa.
För att registrera hur länge du tänker stanna
på en plats väljer du ett stopp på resan och
väljer Varaktighet.
För att ändra transportläge eller
ruttinställningar för en resesträcka väljer du
en sträcka och sedan Transportläge.
Visa resan på kartan, välj Karta.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!
4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det
(sidan 13).
Ändra en sparad resa
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
•
•
Välj Byt namn på resa.
Välj Ändra destinationer för att lägga till och
ta bort platser, eller för att ändra ordning på
platser.
27
•
•
Välj Ta bort resa.
Välj Optimera ordningen om du vill ordna
resans stopp i den mest effektiva ordningen.
Visa bilder
 Varning
Försök inte att titta på bilder när du kör. Om du inte
är uppmärksam när du kör kan det leda till död,
allvarliga skador eller skador på egendom. Du är själv
fullt ansvarig för vad som händer när du använder
den här enheten.
Du kan visa bilder som du sparat i enheten eller på
ett minneskort. Se sidan 35 för mer information om
hur du läser in bilder i enheten.
1 Välj Apps > Galleri.
2 Välj Alla bilder, eller välj en mapp.
3 Välj en bild.
Visa ett bildspel
1 Välj Apps > Galleri.
2 Välj Alla bilder, eller välj en mapp.
3 Välj .
Ta bort bilder
1 Välj Apps > Galleri.
2 Välj Alla bilder, eller välj en mapp.
3 Välj en bild.
4 Välj .
28
Visa en video
 Varning
Försök inte att titta på video när du kör. Om du inte
är uppmärksam när du kör kan det leda till död,
allvarliga skador eller skador på egendom. Du är själv
fullt ansvarig för vad som händer när du använder
den här enheten.
1
2
3
4
Välj Apps > Galleri.
Välj Alla videoklipp, eller välj en mapp.
Välj en video.
Välj skärmen för att visa
uppspelningskontrollerna.
Videoformat som stöds
Galleriet stöder videoklipp av följande video- och
ljudformat.
OBS! Vissa filer kan vara inkompatibla på grund
av skillnader i kodning, Digital Rights Management
(DRM) eller filcontainerformat.
• Video
◦◦ MPEG1
◦◦ MPEG2
◦◦ H.263
◦◦ AVC (H.264)
◦◦ VC-1 (WMV)
◦◦ XviD
• Ljud
◦◦ MP1
◦◦ MP2
Användarhandbok för nüvi 2585TV
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
MP3
MP4
AAC
WMA
Mediespelare
Spela en låt
Innan du kan spela upp en låt måste du läsa in
musikfiler på enheten (sidan 35).
1 Välj Apps > Mediaspelare.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Artister, välj sedan artist och album.
• Välj Album, och välj sedan ett album.
• Välj Låtar.
• Välj Spellistor och välj en spellista.
3 Välj en låt.
Den valda låten börjar spelas och alla låtar i listan
läggs till i den aktuella spellistan.
Skapa en spellista
Du kan skapa spellistor så att du snabbt kan sätta en
låtlista på kö för uppspelning.
1 Välj Apps > Mediaspelare.
2 Välj > Ny spellista.
3 Ange ett namn och tryck på Spara.
4 Lägg till låtar i spellistan.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Lägga till låtar i en spellista
1 Välj Apps > Mediaspelare.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Artister, välj sedan artist och album.
• Välj Album, och välj sedan ett album.
• Välj Låtar.
• Välj Spellistor och välj en spellista.
3 Håll ned en låttitel tills kontextmenyn visas.
4 Välj ett alternativ:
• För att lägga till låten i en existerande
spellista, välj spellistan.
• För att lägga till låten i en ny spellista, välj Ny
och ange ett namn.
Videoformat som stöds
Galleriet stöder videoklipp av följande video- och
ljudformat.
Obs! Vissa filer kan vara inkompatibla på grund
av skillnader i kodning, Digital Rights Management
(DRM) eller filcontainerformat.
• MP3
• WMA
• WAV
29
Visa tidigare rutter och destinationer
Om färdkameran
Använda världsklockan
Meddelande
Innan du använder funktionen för inspelning under
körning i en bil ska du kontrollera lokala lagar och
förordningar där du kör. Garmin påtar sig inget ansvar
för några böter, straffavgifter eller skador som kan
uppstå på grund av åsidosättande av lagar eller
förordningar avseende användningen av Garminenheten.
Innan du kan använda den här funktionen måste du
aktivera färdhistorikfunktionen (sidan 38).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som
du stannat på i kartan.
Välj Apps > Platser jag besökt.
1 Välj Apps > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj
Klar.
Visa världskartan
Välj Apps > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på
kartan.
Söka efter din senaste
parkeringsplats
När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som
en parkeringsplats.
Välj Apps > Sista platsen.
Spara en parkeringsplats
1 Välj Apps > Sista platsen.
2 Välj > Spara.
3 Om det behövs anger du ett namn.
30
Du kan spela in ljud och video när du kör med
Garmin GDR 20-kameran. Du kan spela upp inspelat
material på enheten eller på en dator. Mer information
finns på www.garmin.com.
OBS! För att spela upp inspelat material på en dator
måste du installera kameraprogramvaran GDR 20
på datorn.
Montera färdkameran
1 Sätt i microSD-kortet som medföljde färdkameran
i facket på kameran.
2 När enheten är monterad ansluter du kameran till
micro-USB-porten på fästet ➊.
➊
➋
Användarhandbok för nüvi 2585TV
3 Sätt fast kameran på den andra sugkoppsarmen
➋ på monteringsfästet som medföljde
färdkameran.
4 Tryck dit sugkoppsarmen på vindrutan.
5 Medan du trycker för du spaken bakåt mot
vindrutan.
Spela in videoklipp med Färdkameran
1 På huvudmenyn väljer du Apps > Färdkamera.
för att starta inspelningen.
2 Välj
Välj
för att stoppa inspelningen.
3
Spela upp en inspelad video
1 På huvudmenyn väljer du Apps > Färdkamera.
2 Välj .
3 Välj en video.
Video in
Du kan spela upp videoklipp från en extern enhet, till
exempel en reservkamera eller en DVD-spelare.
1 Välj ett alternativ:
• Anslut den externa enheten till Video Iningången på monteringsfästet på fordonet.
Videoingången passar för en 3,5 mm
ingångskontakt som endast stöder video och
inte ljud.
• Anslut den externa enheten till AV INingången på enheten.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
AV IN-ingången passar för en 3,5 mm kontakt
för bara video, video med monoljud och video
med stereoljud.
På
huvudmenyn
väljer du Apps > Videoingång.
2
Använda kalkylatorn
Välj Apps > Miniräknare.
Konvertera enheter
1 Välj Apps > Enhetsomräkning.
2 Vid behov, välj knappen bredvid Konvertera,
en måttkategori och sedan Spara.
3 Vid behov, välj en enhetsknapp, en måttenhet
och sedan Spara.
4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
5 Ange ett tal och välj Klar.
Ange växlingskurser
Du kan uppdatera växlingskurserna för
enhetsomräkningen.
1 Välj Apps > Enhetsomräkning.
2 Välj knappen bredvid Konvertera.
3 Välj Valuta och sedan Spara.
4 Vid behov, välj en valutaknapp, välj en annan
valuta och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar
en lista med växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
31
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
Avaktivera trafikinformationen
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Avmarkera kryssrutan Trafik i realtid.
Använda språkguiden
Använd språkguiden (tillägg) för att kolla upp
betydelsen av ord och översätta ord eller fraser.
Välj Apps > Språkguide.
5 Välj
för att lyssna på översättningen.
Använda tvåspråkigt lexikon
1 Välj Apps > Språkguide > Tvåspråkiga lexikon.
2 Välj ett lexikon.
3 Om det behövs väljer du , anger ett ord och
väljer Klar.
4 Välj ett ord.
5 Välj för att lyssna på översättningen.
Trafik
Välja språk i språkguiden
Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du
översätter ord och fraser.
1 Välj Apps > Språkguide > Ord och fraser.
2 Välj > Språk.
3 Välj Från, välj språk att översätta från och välj
Spara.
4 Välj Till, välj språk att översätta till och välj
Spara.
Översätta ord och fraser
1 Välj Apps > Språkguide > Ord och fraser.
2 Välj en kategori och underkategorier.
3 Vid behov, välj , ange ett nyckelord och välj
Klar.
4 Välj ett ord eller en fras.
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten
i trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare.
Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Om
du ska kunna ta emot trafikinformation måste
trafikinformationsmottagaren och enheten vara
anslutna till en strömkälla och inom dataräckhåll för
en station som sänder ut trafikdata. Du behöver inte
aktivera prenumerationen som medföljer med din
trafikmottagare.
Mer information om trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Aktivera trafik
1 Välj Inställningar > Trafik.
32
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2 Välj Trafik.
Färg
Ta emot trafikdata
När mottagaren befinner sig inom ett
trafiktäckningsområde kommer din enhet att börja
visa trafikinformation.
Trafikinformationsmottagaren och enheten måste
eventuellt vara inom dataräckhåll för en FM-station
som sänder ut trafikinformation.
1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern
strömkälla.
2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.
Obs! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan
försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.
Trafikinformationsmottagare
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon
på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Allvarlighetsgrad Betydelse
Grön Låg
Trafiken flyter utan problem.
Gul
Medium
Trafiken flyter men med
fördröjning. Det finns viss
trafikstockning.
Röd
Hög
Trafiken flyter inte eller flyter
sakta. Allvarlig fördröjning.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker enheten den
aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för
kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar
på rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om.
ändrar färg för att visa
Trafikikonen
trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för
tillfället kör på.
Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder
om det inte finns någon bättre alternativ rutt.
Förseningstiden läggs automatiskt till i den
uppskattade ankomsttiden.
Visa trafik längs rutten
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
2 Välj Trafik på rutten.
.
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter
positionen längs rutten.
3 Välj en händelse.
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
33
Förklaring till trafikdata
2 Välj Trafik på rutten.
3 Visa övriga trafikfördröjningar längs rutten med
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som
används på trafikkartan.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafiktext.
hjälp av pilarna, om det behövs.
4 Välj > Undvik.
Ta en annan väg
1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer du
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj en rutt.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
.
Trafikabonnemang
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget
som medföljer med din FM-trafikmottagare.
Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar
emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner.
Trafik i ditt område
LT
Söka efter trafikfördröjningar
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden > .
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på
Lägga till ett abonnemang
pilarna för att visa övriga fördröjningar.
Visa ett trafikproblem på kartan
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj en trafikikon.
34
Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.
Du kan köpa trafikprenumerationer för andra regioner
eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens
enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill
köpa ett abonnemang och erhålla en kod med
25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas.
Du måste skaffa en ny kod varje går du
förnyar tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du skaffa en
ny kod för varje mottagare.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Datahantering
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten.
Enheten har en minneskortplats för ytterligare
datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows®
95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller
tidigare.
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD- och microSDHCminneskort.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Överöra filer från datorn
1 Anslut enheten till datorn (sidan 5).
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
• JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 28)
• Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource®
(sidan 41)
• GPI-filer med egna intressanta platser från
Garmin POI Loader (sidan 41)
• BaseCamp™-filer
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör
eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara
(www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor
och data kan minneskortet lagra filer som kartor,
bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna
intressanta platser.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2
3
4
5
6
Enheten och minneskortet visas som flyttbara
enheter under Den här datorn om du har
Windows eller som en volym på skrivbordet om
du har Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera nätverksenheter
kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheter kan
du läsa i hjälpen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten Garmin eller minneskortenheten
eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller
på minneskortet.
Koppla bort USB-kabeln
1 Slutför en åtgärd:
35
•
För Windows: klicka på utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till papperskorgen
.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du
inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna enheten eller volymen Garmin.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på datorns tangentbord.
Anpassa enheten
1 Välj Inställningar.
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj inställningen för att ändra den.
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Ändrar ikonen som visar din position på
kartan. Fler ikoner kan du hämta på
www.garmingarage.com.
Kartvisning för bil: Ställer in perspektivet på
bilkartan.
36
Kartvisning för fotgängare: Ställer in perspektivet
på fotgängarkartan.
Kartinfo: Ställer in kartans detaljnivå. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Knappar på kartan: Anger vilka knappar som visas
på kartan. Upp till tre ikoner kan inkluderas på
kartan.
Kartlager: Anger data som visas på kartan
(sidan 17).
Instrumentbrädor: Ställer in layouten på kartans
instrumentbräda.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som
enheten använder.
Aktivera kartor
TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på
www.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon >
minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Beräkningsläge: Ställer in ruttegenskaper.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika
på en rutt.
Egna undvikanden: Så att du kan undvika specifika
vägar eller områden.
Avancerade omvägar: Anger längden för en omväg.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Begränsa gångavstånd: Styr det längsta
gångavståndet för fotgängarrutter.
Kollektivtrafik: Aktiverar eller avaktiverar trafiktyper.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som
kräver betydande uppmärksamhet och som kan
stjäla uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon
GPS-signal och sparar batteri.
Ruttpreferenser
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra
men som kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka
men som kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka
mindre bränsle än de andra rutterna.
Fågelvägen: Beräknar en direkt linje från din plats till
din destination.
Visningsinställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ställer in en ljus bakgrund (Dag), en mörk
bakgrund (Natt) eller växlar automatiskt mellan
de två alternativen utifrån tiderna för soluppgång
och solnedgång för din aktuella position (Auto).
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Ljusstyrka: Ändrar skärmens ljusstyrka. Om du
minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm.
Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på
enheten.
Bluetooth-inställningar
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar Bluetooth-komponenten.
Lägg till telefon eller Telefon: Hanterar
anslutningarna mellan enheten och
mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn
som identifierar enheter med Bluetooth.
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner
som enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.
1 Välj Inställningar > Bluetooth > Telefon.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
• Välj om du vill lägga till en telefon på
menyn.
om du vill ta bort en telefon från
• Välj
enhetsminnet.
• Välj Ingen om du vill koppla från aktuell
anslutning.
Slår från Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
37
2 Välj Bluetooth.
Trafikinställningar
Välj Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Prenumerationer: Listar nuvarande
trafikprenumerationer.
trafficTrends™: Se sidan 38.
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar
trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends.
Enheter och tidsinställningar
Aktivera trafik
Välj Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Anger enhetstiden.
Tidsformat: Välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas
för avstånd.
Om trafikprenumerationer
Språk- och
tangentbordsinställningar
Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa
enhetspaket.
Välj Inställningar > Trafik > Trafik.
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem
om de går ut. Gå till www.garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Prenumerationer.
trafficTrends
När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar
enheten trafikhistorikdata och använder data för att
beräkna effektivare rutter.
När du kör med funktionen trafficTrends aktiverad
registrerar enheten trafikdata som används för att
förbättra trafikhistorikinformationen för trafficTrends.
Den här informationen överförs till Garmin när du
ansluter enheten till myGarmin med hjälp av datorn.
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender
för aktuell veckodag eller tid på dagen.
38
Välj Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språk för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger språk för den text som visas på
skärmen.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att
språket i data som användaren lagt in ändras.
Knappsatsspråk: Anger språk för knappsatsen.
Knappsatslayout: Anger knappsatslayouten.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Bilaga
Inställningar för larmade positioner
Välj Inställningar > Positionslarm.
• Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska
höras när du närmar dig larmade positioner.
• Varningar: Anger den typ av larmade positioner
som varningar ska spelas upp för.
Enhets- och sekretessinställningar
Välj Inställningar > Enhet.
• Om: Visar enhetens versionsnummer för
programvaran, D-nummer för enheten och
information om flera andra programfunktioner.
• Licensavtal för slutanvändare: Visar
licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt
val.
OBS! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar
systemets programvara eller köper nya kartdata
(sidan 41).
• Färdhistorik: Enheten registrerar information för
funktionerna i Platser jag besökt (sidan 30) och
Tripplogg (sidan 17).
• Rensa färdhistorik
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller
alla inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Sköta om dina enheter
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den inte i
miljöer där det finns stor risk för skakningar och
vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den
sluta fungera.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för
extrema temperaturer eftersom den då kan skadas
permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel
som kan skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen)
med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
39
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3 Fukta trasan med vätskan.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
•
•
•
•
Du kan förhindra att enheten stjäls genom att
lägga den och fästet utom synhåll när den inte
används.
Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
Förvara inte enheten i handskfacket.
Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Förlänga batterilivslängden
•
•
•
•
•
Håll enheten borta från extrema temperaturer.
Minska skärmens ljusstyrka (sidan 6).
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Sänk volymen (sidan 6).
Avaktivera Bluetooth (sidan 37).
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så
att du inte tappar bort några av de små bitarna
och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
12-voltsströmkabeln för
fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket.
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta
bort ändstycket.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen och
säkringen.
3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.
4 Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel.
Ta bort enheten, vaggan och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på fliken på vaggans undersida.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
40
Användarhandbok för nüvi 2585TV
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan
på fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan
1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Uppdatera kartor
Du kan uppdatera kartorna på enheten.
1 Gå till www.garmin.com/mapupdates.
2 Välj Användarhandbok för kartuppdatering.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins
webbplats (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller
följderna av användningen av egna intressanta
platser eller databasen för fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror
tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på
http://my.garmin.com. För dessa platser innehåller
enheten placeringen av hundratals fartkameror.
Du får ett larm från enheten när du närmar dig en
säkerhetskamera om du kör för fort. Informationen
Användarhandbok för nüvi 2585TV
uppdateras minst varje vecka så att du alltid har
tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga
ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper
har ett förfallodatum.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på
kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar
dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om
du kör för fort.
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta
platser och installera dem på din enhet med
programvaran POI Loader.
1 Gå till www.garmin.com/extras.
2 Klicka på Tjänster > POI Loader.
3 Installera POI Loader på din dator.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1 Välj Vart? > Egna intressanta platser.
2 Välj en kategori.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
41
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd (sidan 36).
• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
• Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på
min vindruta.
1
2
3
Enheten laddas inte i
fordonet.
• Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon (sidan 40).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F).
Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen
(sidan 37).
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är
ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Enheten är ansluten till
datorn men den ställs inte i
masslagringsläge.
1
2
3
4
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa.
Montera sugkoppen (sidan 5).
Koppla bort USB-kabeln från datorn.
Stäng av enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.
Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i
Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter
diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till
enheten.
• På huvudmenyn väljer du Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste
vara inställt på Till.
• Sätt på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från din enhet.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
42
Användarhandbok för nüvi 2585TV
Problem
Lösning
Enheten kan inte hitta någon Kontrollera att du har valt rätt region (sidan 24).
digital TV-signal.
Jag kan inte spela in från
TV:n.
Kontrollera att ett microSD-kort är installerat på enheten (sidan 24).
AV-utsignalen har ljud men
inte video.
Kontrollera att en 3,5 mm kontakt är insatt i AV IN på sidan av enheten (sidan 25).
Jag förlorar TV-signalen när Kontrollera antennerna och ställ in TV:n på nytt (sidan 23).
jag har kört flera kilometer.
Användarhandbok för nüvi 2585TV
43
Index
A
adresser 10
aktuell plats, spara 12
aktuell position, vägbeskrivning
till 19
anpassa enheten
avstickare 15
avancerat 16
B
batteri 42
bilder 28
ta bort 28
visa 28
bildskärmsinställningar 15, 20
Bluetooth-teknik 20–48
inställningar 37
para ihop med en ljudenhet 21
para ihop med telefon 20
vänskapligt namn 37
byta namn på resor 27
C
cityXplorer-kartor 14, 19
D
dator, ansluta 5
detaljerade kartor 35, 36
diakritiska tecken 7
E
ecoRoute 25–28
ecoChallenge-poäng 26
fordonsprofil 25
44
information om
bränsleekonomi 26
kalibrera bränsleekonomi 26
körsträckerapport 27
egna intresseplatser 41
enhets-ID 39
enhetsomvandlare 31
extrafunktioner 41
F
felsökning 42
filer
format som kan användas 35
ta bort 36
fotgängarläge
inställningar 15, 20
fågelvägen, navigera 17, 37
färddator 19
färdkamera 30
montering 30
spela in 31
förvara enheten 39
G
galleri
bilder 28
format som kan användas 28
video 28
Garmins realtidstjänster 25
genvägar
lägga till 7
ta bort 8
geocaching 10
GPS
inställningar 37
simulator 12
H
hastighetsbegränsning
ikon 15
hem
ange en plats 11
telefonnummer 23
Hjälp 25
I
intressanta platser
POI loader 35
söka 8
J
JPEG-bildfiler 35
junction view 18
K
kartor
data-layout 17
detaljnivå 36
fel 9
lägga till 41
tema 36
view (visa) 17
kategori
söka inom 8
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik
stadskartor 20
undvikanden 15, 20
konvertera
enheter 31
valuta 32
koordinater 10
korsning, söka efter 10
kör hem 11
Användarhandbok för nüvi 2585TV
körsträckerapport 27
O
L
omberäkna rutter 15
ladda enheten 5, 42
latitud och longitud 10
ljudsignaler
säkerhetskamera 41
ljusstyrka
lägga till en punkt 14
P
M
MapSource 35, 41
masslagringsläge 35
mediaspelare 29
spela en låt 29
Spellista 29
meny för Vart? 7
anpassning
genvägsikon, lägga till 7
genvägsikon, ta bort 8
miniräknare 31
minneskort 35
minSida 5
montera enheten
på vindrutan 42
ta bort från fäste 40
måttenheter, konvertera 31
N
navigering 14
fotgängare 19
fågelvägen 17
nollställa
hemposition 11
maxfart 19
trippdata 19
närliggande serviceställen 19
nästa sväng 18
Användarhandbok för nüvi 2585TV
para ihop en mobiltelefon 20
parkering 12
sista platsen 30
spara 30
PIN
Bluetooth 21
Platser jag besökt
aktivera 39
positioner 8, 9
rapportera en saknad plats 9
rapportera en stängd plats 9
programvara
version 39
R
redigera
destinationer 27
hemposition 11
kartsymbol 13
kategorier 13
sparade platser 13
sparad resa 27
registrera enheten 6
rengöra enheten 39
reseplanerare 27
rutter
fågelvägen 17, 37
stoppa 15
röstmeddelande 22
röstspråk 38
S
samtal
hem 23
lägga på 22
stänga av ljud 22
svara 22
satellitsignaler 6
skolzonsdatabas 41
skydda enheten 39
skärmbilder 37
skärmknappsats 7
sköta om enheten 39
spara
aktuell plats 12
Sparade platser 12–13
Spår uppåt 17
svänglista 18
systeminställningar 36
säkert läge 37
säkring, byta 40
söka efter platser
efter adress 10
efter koordinater 10
senaste val
sparade platser 12
sökfält 8
T
ta bort
bilder 28
filer 36
lista med senaste sökningar 12
resor 28
sparade platser 13
tecken 7
ta bort fästet 40
tidsinställningar 38
tillbehör 41
trafik 32–48
aktivera ett abonnemang 34, 38
ikoner 33
45
incidenter 33
lägga till
trafikprenumerationer 38
mottagare 33
trafficTrends 38
trafikvarningar 18
transportläge 7
tripplogg 17, 39
turn-by-turn röstguidning 18
TV
antenner 23
bildförhållande 24
ljud 25
spela in 24
titta på digital-TV 23
utsignal 25
ändra region 24
tyst
telefonsamtal 22
justera 6
ljudmixer 6
vägbeskrivningar 18
världsklocka 30
Å
återkoppling till intressanta platser 9
Symboler
2D-, 3D-kartbild 17
U
undvika
kollektivtrafiktyper 15, 20
stöld 40
trafik 33
vägar 16
uppdatera
kartor 6
programvara 6
USB 42
V
Vart?
anpassning 7
Var är jag? 19
verktyg 25–30
videospelare 28
volym
46
Användarhandbok för nüvi 2585TV
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising