Garmin | Nuvi 2480T, GPS, Arabic | User manual | Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Brugervejledning

Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Brugervejledning
nüvi 2585TV
®
brugervejledning
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Marts 2012
190-00784-36_0A
1
Trykt i Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden
skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet i
denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle
opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret
i USA og andre lande. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ og BaseCamp™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
.
Indholdsfortegnelse
Visning af oplysninger om aktuel position������������������� 19
Fodgængerruter����������������������������������������������������������� 19
Sådan kommer du i gang�����������������������������������5
Håndfri telefonopkald���������������������������������������20
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen�������������������� 5
Om myDashboard��������������������������������������������������������� 5
Justering af skærmens lysstyrke����������������������������������� 6
Justering af masterlydstyrke������������������������������������������ 6
Statuslinjens ikoner������������������������������������������������������� 6
Satellitsignaler��������������������������������������������������������������� 6
Brug af skærmknapper�������������������������������������������������� 7
Brug af skærmtastaturet������������������������������������������������ 7
Om genveje������������������������������������������������������������������� 7
Søgning efter positioner������������������������������������8
Om håndfri opkald������������������������������������������������������� 20
Sådan parrer du din telefon����������������������������������������� 20
Parring med en Bluetooth-lydenhed���������������������������� 21
Foretagelse af et opkald���������������������������������������������� 22
Modtagelse af et opkald ��������������������������������������������� 22
Brug af opkaldshistorikken������������������������������������������ 22
Brug af indstillinger for indgående opkald������������������� 22
Lagring af et hjemmetelefonnummer��������������������������� 22
Brug af TV'et�����������������������������������������������������23
Om positioner���������������������������������������������������������������� 8
Om søgeværktøjer������������������������������������������������������� 10
Lagring af en startposition��������������������������������������������11
Søgning efter nyligt fundne steder������������������������������� 12
Søgning efter parkering����������������������������������������������� 12
Indstilling af en simuleret position�������������������������������� 12
Lagring af positioner���������������������������������������������������� 12
Digitalt TV�������������������������������������������������������������������� 23
TV-optagelser�������������������������������������������������������������� 24
Justering af billedformat for skærmen������������������������� 24
Visning af undertekster������������������������������������������������ 24
Ændring af region�������������������������������������������������������� 24
Ændring af lydsprog���������������������������������������������������� 25
Udsendelse af TV til en ekstern enhed������������������������ 25
Vend tilbage til hovedmenuen fra TV'et����������������������� 25
Navigation���������������������������������������������������������13
Brug af programmerne�������������������������������������25
Start en rute����������������������������������������������������������������� 13
Bilruter������������������������������������������������������������������������� 14
Om Afkørsel med service�������������������������������������������� 15
Undgåelse af vejegenskaber��������������������������������������� 15
Om brugerdefinerede undgåelser�������������������������������� 16
Aktivering af Avancerede omveje�������������������������������� 16
Navigation i direkte linje����������������������������������������������� 17
Kortsider������������������������������������������������������������17
Tilpasning af kortet������������������������������������������������������ 17
Visning af sving����������������������������������������������������������� 18
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Sådan bruger du Hjælp����������������������������������������������� 25
Om ecoRoute ������������������������������������������������������������� 25
Planlægning af en tur�������������������������������������������������� 27
Visning af billeder�������������������������������������������������������� 28
Visning af en video������������������������������������������������������ 28
Medieafspiller�������������������������������������������������������������� 29
Visning af tidligere ruter og destinationer�������������������� 30
Brug af verdensuret ���������������������������������������������������� 30
Søgning efter din seneste parkeringsplads����������������� 30
Om kørselsoptager������������������������������������������������������ 30
3
Videoinput�������������������������������������������������������������������� 31
Brug af lommeregneren����������������������������������������������� 31
Omregning af enheder ������������������������������������������������ 31
Brug af sprogguiden���������������������������������������������������� 32
Trafik������������������������������������������������������������������32
Aktivering af trafik�������������������������������������������������������� 32
Modtagelse af trafikoplysninger����������������������������������� 33
Trafikmodtager������������������������������������������������������������ 33
Trafik på ruten������������������������������������������������������������� 33
Trafik i dit område�������������������������������������������������������� 34
Om trafikdata��������������������������������������������������������������� 34
Trafikabonnementer���������������������������������������������������� 34
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel���������� 40
Fjernelse af enheden, holderen og monteringen��������� 40
Opdatering af kort�������������������������������������������������������� 41
Sikkerhedskameraer���������������������������������������������������� 41
Brugerdefinerede interessepunkter����������������������������� 41
Køb af tilbehør������������������������������������������������������������� 41
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������� 42
Indeks����������������������������������������������������������������44
Datahåndtering�������������������������������������������������35
Filtyper������������������������������������������������������������������������� 35
Om hukommelseskort�������������������������������������������������� 35
Overførsel af filer fra computeren�������������������������������� 35
Sletning af filer ������������������������������������������������������������ 36
Tilpasning af enheden��������������������������������������36
Indstillinger for kort og køretøj������������������������������������� 36
Navigationsindstillinger������������������������������������������������ 36
Skærmindstillinger������������������������������������������������������� 37
Bluetooth-indstillinger�������������������������������������������������� 37
Trafikindstillinger���������������������������������������������������������� 38
Indstillinger for enheder og tid������������������������������������� 38
Indstillinger for sprog og tastatur��������������������������������� 38
Indstillinger for alarmpunkter��������������������������������������� 39
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger������������ 39
Gendannelse af indstillinger���������������������������������������� 39
Appendiks���������������������������������������������������������39
Strømkabler����������������������������������������������������������������� 39
Vedligeholdelse af enheden���������������������������������������� 39
4
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Sådan kommer du i gang
6 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
 ADVARSEL
S
e guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
1 Monter enheden (side 5).
2 Registrer enheden (side 6).
3 Søg efter opdateringer.
•
•
Softwareopdateringer (side 6).
Gratis kortopdatering (side 6).
Tilslutning af enheden til strømmen i
bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som følge
af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal
du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte sollys.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet
oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket på
monteringen ➋.
Klik
monteringen fast på sugekoppen ➌.
2
Tryk
sugekoppen ind mod forruden.
3
Mens
du trykker, skal du dreje armen ➍ tilbage
4
mod forruden.
5 Placer bunden af enheden i monteringen.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
➌
➋
➍
➊
7 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen.
8 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den eksterne
antenne til trafikmodtageren og fastgøre den på
forruden ved hjælp af sugekopperne.
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge
efter software- og kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget mere.
Opsætning af myDashboard
1 Slut USB-kablet ➊ til USB-porten på enheden ➋.
➊
➋
2 Slut USB-kablet til USB-porten på computeren.
5
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Registrering af enheden
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg en indstilling:
Opdatering af softwaren
1 Åbn myDashboard (side 5).
2 Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en
sådan forefindes) ved at registrere din enhed på
http://my.garmin.com senest 90 dage efter, at du
har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt
med enheden. Du er ikke berettiget til den gratis
kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter
længere end 90 dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med enheden. Der er
flere oplysninger på www.garmin.com/numaps.
Opdatering af kort
1 Åbn myDashboard (side 5).
2 Registrer enheden (side 6).
3 Klik på Opdater nu under Kortopdateringer.
Hvis en gratis kortopdatering ikke længere er
tilgængelig, skal du klikke på Køb nu.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Justering af skærmens lysstyrke
Justering af masterlydstyrke
•
•
•
Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
for at slå lyd fra på enheden.
Vælg
> Lydmixer, og brug skyderbjælken til
Vælg
at justere lydstyrken for navigationsmeddelelser,
telefonen og medier.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner
på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre
indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus.
Status for Bluetooth®-teknologi (vises ved
tilslutning til en kompatibel enhed).
Indikator for transportform.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Satellitsignaler
Når enheden er tændt, begynder den at opfange
satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit udsyn til
himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Når mindst
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.
6
Brugervejledning til nüvi 2585TV
én af søjlerne
satellitsignaler.
er grøn, har enheden lokaliseret
Visning af GPS-satellitsignaler
Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
Hold
nede i 10 sekunder.
Transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Fodgænger
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt
afhængigt af din transportform.
For eksempel vil ankomsttidspunktet i anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud fra fartbegrænsningen
på rutens veje. Ved anvendelsesmåden Fodgænger
beregnes ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.
BEMÆRK: Fodgængerruter inkluderer ikke motorveje.
Hvis du har cityXplorer™-kort indlæst på din enhed, kan
fodgængerruter muligvis inkludere offentlig transport
(side 20).
Valg af transportform
Vælg
.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen vises status for det interne batteri.
Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du
Brugervejledning til nüvi 2585TV
aflade batteriet helt og derefter oplade det helt. Afbryd
ikke enheden, før den er helt opladet.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Vælg
for at gå tilbage til hovedmenuen.
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Tryk hurtigt på
for at se flere valgmuligheder.
Vælg eller
inde for at rulle hurtigere.
Hold eller
for at se en menu med valgmuligheder for
Vælg
den aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
Se Indstillinger for sprog og tastatur for at ændre
tastaturets layout (side 38). Vælg et tegn på tastaturet
for at indtaste et bogstav eller tal.
• Vælg
for at tilføje et mellemrum.
nede for at slette et tegn.
• Hold
• Vælg for at slette hele indtastningen.
for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
• Vælg
tegnsætningstegn.
• Vælg
for at skifte mellem store og små
bogstaver.
Om genveje
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan
vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
7
Tilføje et genvejsikon
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
Søgning efter positioner
Enheden giver mange muligheder for at søge efter
positioner.
• Efter kategori (side 8)
• Nær en anden position (side 9)
• Ved at stave navnet (side 10)
• Efter adresse (side 10)
• Brug af nyligt fundne positioner (side 12)
• Brug af koordinater (side 10)
• Brug af kortet (side 11)
• Brug af gemte positioner (side 12)
Om positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden,
indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder. Du kan bruge kategorier til at søge efter
virksomheder og attraktioner i nærheden.
8
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i
bestemte kategorier.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Indtast evt. hele eller en del af navnet i søgelinjen
(side 8).
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved
at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et
bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg søgelinjen ➊.
➊
3 Indtast et søgeord.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når du
skriver.
4 Vælg en indstilling:
• Du kan søge efter en type forretning ved at
indtaste et kategorinavn som for eksempel
"biografer".
Brugervejledning til nüvi 2585TV
•
Du kan søge efter en forretning vha. dens navn
ved at indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved
at indtaste gadenavn og gadenummer.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by
ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by og
stat/land.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og
stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste
koordinater på længde- og breddegrad.
5 Vælg en indstilling:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
for at søge ved hjælp af din indtastede
• Vælg
tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
Din enhed er som standard indstillet til at finde de
steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan
finde en position i nærheden af en anden by eller et
andet sted.
1 Vælg Find > Søgning nær.
2 Vælg en indstilling.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Rapportering om en lukket eller manglende
position
2
3
4
5
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg
> Rediger.
Vælg Rapporter som lukket eller Rapporter som
manglende.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden
sluttes til myGarmin ved hjælp af din computer.
Redigering af positionsoplysninger
Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en
position, der vises i søgeresultaterne.
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg Adresse eller Telefonnummer, og indtast
den nye information.
Bedømmelse af et interessepunkt
Du kan tildele en stjernebedømmelse til et
interessepunkt.
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg stjernerne for at bedømme interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.
Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller
forkert position, kan du rapportere fejlen til Garmin og
fjerne positionen fra fremtidige søgninger.
1 Søg efter en position (side 8).
Brugervejledning til nüvi 2585TV
9
Om søgeværktøjer
Du kan søge efter positioner vha. tastaturet på
skærmen eller ved at indtaste positionens adresse eller
koordinater.
Søgning efter en adresse
Før du kan finde en adresse, skal du føje en genvej til
adresse-søgeværktøjet (side 8).
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være
anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på
din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Indtast husnummeret, og vælg Udført.
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.
4 Vælg evt. Søger i for at ændre byen, staten eller
provinsen.
5 Vælg evt. byen, staten eller provinsen.
6 Vælg evt. adressen.
Søgning efter en by
Før du kan søge efter byer, skal du tilføje søgeværktøjet
for byer i menuen Find (side 8).
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
.
3 Indtast et bynavn, og vælg
4 Vælg en by.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Vælg en stat eller provins.
3
4
5
6
7
Bemærk: Vælg evt. Stat eller land for at ændre
landet, staten eller provinsen.
Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.
Vælg evt. gaden.
Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
Vælg evt. vejkrydset.
Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater
Før du kan finde en position vha. koordinater, skal du
føje en genvej til koordinat-søgeværktøjet (side 8).
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Vælg evt. > Format, vælg det korrekte
koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg
Gem.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Vis på kort.
Søgning efter et vejkryds
Før du kan søge efter vejkryds, skal du tilføje en genvej
til søgeværktøjet for vejkryds (side 8).
10
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Søgning efter en position ved at gennemse
kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som
f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal
du aktivere kortlag for steder langs vejen (side 17).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at vise det område, der skal
søges i.
3 Vælg evt. , og vælg et kategoriikon for kun at få
vist en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på
kortet.
4 Vælg en indstilling:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller
en adresse.
5 Vælg evt. beskrivelsen af positionen for at få vist
yderligere oplysninger.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt,
viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der
viser de sidste fire destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis
den findes på listen.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
➊
4 Vælg evt. den rigtige destination.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den position, som
du hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast hjemmeposition.
2 Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel position
eller Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i mappen Gemt
(side 12).
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemt > Hjem.
2 Vælg > Rediger.
3 Indtast ændringerne.
4 Vælg Udført.
11
Søgning efter nyligt fundne steder
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylig.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nylig >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler,
kan du bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg GPS-simulator.
3 Vælg Vis kort.
4 Vælg et område på kortet.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
5 Vælg beskrivelsen af positionen.
6 Vælg Sæt position.
Lagring af positioner
Du kan gemme positioner, så du hurtigt kan finde dem
og oprette ruter til dem.
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (side 8).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Gem.
5 Indtast evt. et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg
Alle gemte steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en indstilling:
•
•
12
Vælg Navn.
Vælg Telefonnummer.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
•
Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal du
vælge Kategorier.
• Hvis du vil gemme et foto sammen med
favoritten, skal du vælge Tildel foto (side 28).
• Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at
markere favoritten på et kort, skal du vælge
Skift kortsymbol.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere
dine gemte positioner.
Bemærk: Kategorier vises i menuen med gemte
positioner, når du har gemt mere end 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af
komma.
6 Vælg evt. en forslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sådan deler du en gemt position
Hvis du gemmer en position på en forretning, der ikke
findes i kortdata, kan du dele positionen med Garmin,
så den kan blive tilføjet fremtidige kortopdateringer og
delt med Garmin-fællesskabet.
1 Vælg Find > Gemt.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
2
3
4
5
6
Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
Vælg en position.
Vælg .
Vælg Del sted.
Indtast en eller flere kategorier, der er gældende for
positionen, og vælg Udført.
7 Vælg Del.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden
sluttes til myDashboard ved hjælp af din computer
(side 5).
Sletning af en gemt position
Bemærk: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der
skal slettes, og vælg Slet.
Navigation
Start en rute
1
2
3
4
Søg efter en position (side 8).
Vælg en position.
Vælg Start!
Vælg evt. en indstilling.
• Vælg Kør.
• Vælg Gå.
13
Vælg Offentlig transport for at beregne en
rute, der kombinerer offentlige transportmidler
med gang.
BEMÆRK: Du skal have cityXplorer™-kort
indlæst for at navigere ved brug af offentlig
transport (side 20).
5 Vælg evt. en rute.
•
Visning af flere ruter
1 Søg efter en position (side 8).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Brug knapperne på skærmen til at vælge en rute.
5 Vælg Start!
Bilruter
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet
flag markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den
oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver
nye retningsanvisninger.
14
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort i hovedmenuen.
2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal
du vælge kortet for at få dem vist.
3 Vælg kortet for at skifte til søgetilstand.
Kortknapper vises.
4 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
•
•
•
eller
for at zoome ind eller ud.
Vælg
for at rotere kortvisningen.
Vælg
for at skifte mellem Nord op- og
Vælg
3D-visning.
Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.
For at få vist bestemte positionskategorier skal
du vælge
og derefter vælge ikonet for en
kategori.
Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle
position.
For at få vist genveje for kort- og
navigationsfunktioner skal du vælge .
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil, før
du kan tilføje et stop på en rute.
1 Under navigation af en rute skal du vælge for at
gå tilbage til hovedmenuen.
2 Vælg Find.
3 Søg efter positionen (side 8).
4 Vælg Start!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje
for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden
muligvis ingen omvej.
Vælg
> Omvej på kortet.
Afbrydelse af en rute
Vælg
fra kortet.
Opdatering af hastighedsbegrænsninger
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet
til oplysningsformål og træder ikke i stedet for
førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft
for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger,
du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende
trafiklove og -skilte.
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive
vist, når du kører på større veje.
1 Vælg > Angiv hastighedsgrænse på kortet.
og
for at angive
2 Vælg
hastighedsgrænsen.
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad,
logi og toiletter ved kommende afkørsler.
Service findes som faner efter kategori.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Benzin
Spisested
Overnatning
Toiletter
Søgning efter afkørsler med service
1 Vælg > Afkørsel med service på kortet.
2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
3 Vælg en fane til afkørsel med service.
4 Vælg et interessepunkt.
Navigere til en afkørsel
1 Vælg > Afkørsel med service >
2 Vælg Start!.
på kortet.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter,
og vælg Gem.
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer-kort (side 20).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig
transport.
2 Vælg den transporttype, du vil undgå på ruterne.
3 Vælg Gem.
15
Om brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår
særlige områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
2
3
4
2 Vælg en indstilling:
5
6
Brugerdefinerede undgåelser.
Vælg evt. Tilføj undgåelse.
Vælg Tilføj Undgå område.
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der
skal undgås, og vælg Næste.
Vælg det nederste højre hjørne på området, der
skal undgås, og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
2
3
4
5
Brugerdefinerede undgåelser.
Vælg Tilføj Undgå vej.
Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden
at slette den.
16
Brugerdefinerede undgåelser.
•
•
for at slette alle brugerdefinerede
Vælg
undgåelser.
Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at
vælge undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Aktivering af Avancerede omveje
Vælg Indstillinger > Navigation > Avancerede
omveje.
Valg af en omvej omkring områder, du angiver
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt,
hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller
veje i dårlig stand.
1 Aktiver Avancerede omveje
2 Vælg en destination, og vælg Start! (side 8).
3 Vælg > Omvej på kortet.
4 Vælg Næste 0,5 km på ruten, Næste 2 km på
ruten, Næste 5 km på ruten eller Omvej efter
vej(e) på ruten.
5 Vælg evt. en vej, som du vil undgå vha. omvejen.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte
tilstanden Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Ruten bliver beregnet som en lige linje til positionen.
Kortsider
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet,
f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg på kortet.
2 Vælg Kortlag.
3 Vælg de lag, du vil inkludere på kortet, og vælg
Gem.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortvisning for kørende.
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner
(2D) med retningen for rejsen øverst.
Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord
øverst.
Vælg 3D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Tilpasning af kortknapper
Visning af triploggen
Du kan inkludere op til tre ikoner i højre side af
hovedkortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg .
4 Vælg et andet ikon.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg datafeltet i nederste venstre hjørne på kortet.
Fjernelse af knapper fra kortet
Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg Gem.
Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af
din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
17
Ændring af kortinstrumentbrættet
Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden
af kortet. Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for
at ændre informationens stil og layout.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Instrumentbræt.
2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.
3 Vælg Gem.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste
sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste
venstre hjørne af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller
manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er
muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving
på kortet.
Visning af sving
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer
på hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Visning af vejkryds
Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på
større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på
ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når
det er tilgængeligt.
Vælg
på kortet for at få vist vejkrydset, hvis det
er tilgængeligt.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede
af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds
på større hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du
navigerer en bilrute.
> Kort.
2 Vælg
18
Visning af trafikadvarsler
Når du kører på en bilrute, vises der måske en
trafikadvarsel.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed
og giver oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er
forløbet under rejsen.
Vælg
> Tripcomputer på kortet.
Visning af oplysninger om aktuel
position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger
om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis
du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder
dig.
Vælg
> Hvor er jeg? på kortet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. hospitaler eller politistationer.
1 Vælg > Hvor er jeg? på kortet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
1 Vælg > Tripcomputer på kortet.
2 Vælg Nulstil felt(er).
3 Vælg en indstilling:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på
Vælg alle for at nulstille alle datafelter på siden
med undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille
oplysningerne på tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille
distancetælleren.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man
kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig
en liste med retningsanvisninger.
Vælg
> Hvor er jeg? >
> Retningsanvisninger til mig på kortet.
Fodgængerruter
Sådan følger du en fodgængerrute
I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute på et
2D-kort.
Hvis du har installeret cityXplorer-kort, beregner
enheden en rute, der anvender en kombination af
offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang.
19
BEMÆRK: cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med enheden. Gå til http://my.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
BEMÆRK: Du kan ændre typerne af offentlig transport
og begrænse gå afstanden på en fodgængerrute
(side 37).
Brug af fodgængernavigationskortet
Se side 14 for at se flere kortfunktioner.
➊
➋
•
Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for
offentlig transport langs ruten.
Aktivering af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer-kort (side 19).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig
transport.
2 Vælg den transporttype, du vil inkludere i din rute,
og vælg Gem.
Håndfri telefonopkald
Om håndfri opkald
•
•
Vælg ➊ for at skifte mellem dele af ruten.
Vælg ➋ for at få vist ruteplanen.
Om kortikoner
•
•
•
20
Når du navigerer i anvendelsesmåden Fodgænger,
angiver din omtrentlige position og din
færdselsretning på kortet.
Cirklen omkring angiver nøjagtigheden af din
position på kortet. En mindre cirkel betyder, at den
viste position er mere nøjagtig.
De gule ikoner angiver den transportform, der
bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks. får vist
, skal du stige om bord på en bus på dette sted
på ruten.
Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan din
enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og
på den måde blive til en håndfri enhed. Gå til
www.garmin.com/bluetooth for at finde ud af, om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel
med din enhed.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din
enhed med en kompatibel mobiltelefon.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Når du parrer din telefon med enheden, kan telefonen
og enheden genkende hinanden og hurtigt oprette
forbindelse.
1 Placer telefonen og enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.
2 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din enhed
(side 20).
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Tilføj telefon.
• Hvis du allerede har parret en anden telefon,
skal du vælge Indstillinger > Bluetooth >
Telefon > .
4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5 Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i
nærheden.
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden
har tilladelse til at oprette forbindelse.
8 Indtast evt. PIN-koden (1234) for enhedens
Bluetooth på telefonen.
Frakobling af telefonen
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Telefon > Ingen > Gem.
Tip efter parring af enheder
•
•
•
•
Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du
foretage telefonopkald.
Når du tænder for enheden, vil den forsøge at
oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var
forbundet til.
Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette
forbindelse automatisk til enheden, når den tændes.
Parring med en Bluetooth-lydenhed
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, kan du sende
lyd fra enheden til en håndfri lydenhed eller en A2DP
Bluetooth-lydenhed.
1 Indstil din Bluetooth-lydenhed til søgetilstand.
2 I hovedmenuen skal du vælge Indstillinger >
Bluetooth > Lyd > OK.
3 Vælg din Bluetooth-lydenhed på rullelisten.
4 Når Bluetooth-adgangsnøglen vises, skal du vælge
OK.
5 Bekræft parringen på Bluetooth-lydenheden, hvis
det er nødvendigt.
Se brugervejledningen til din Bluetooth-lydenhed for
at få yderligere oplysninger.
Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver parret
med enheden.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
21
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Ringe til en kontakt i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og
enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen
er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne
funktion.
1 Vælg Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt (side 8).
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar
eller Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden,
hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen
og enheden. Det kan tage et par minutter, før
opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
22
1 Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste
opkald øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående
opkald
1 Vælg under et opkald.
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg Håndsæt for at viderestille lyden til
telefonen.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du
ønsker at slukke for enheden og stadig kunne
modtage opkald, eller hvis du har brug for at
tale privat.
Hvis du vil have vist et tastatur, skal du vælge
Tastatur.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte
automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
Vælg Lyd fra for at lukke mikrofonen.
Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut
opkald.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du
redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste
med gemte positioner (side 12).
Vælg Telefon >
> Indtast hjemmenummer,
angiv dit telefonnummer, og vælg Udført.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem ved hjælp af knappen Ring
hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Telefon > Ring hjem.
➊
Brug af TV'et
 Advarsel
Forsøg ikke at se TV, mens du kører. Uopmærksom
kørsel kan resultere i alvorlige ulykker. Du har selv det
fulde ansvar for brugen af denne enhed.
Digitalt TV
Du kan streame digitalt TV på din enhed.
Før du kan se digitalt mobil-TV, skal enheden være
i et område med DVB-T-dækning (Digital Video
Broadcasting for Terrestrial). Der er flere oplysninger på
www.dvb.org.
Opsætning af TV-antenner
BEMÆRK: Eksterne antenner følger med enheden.
De eksterne antenner har til formål at forbedre TVmodtagelsen.
Du skal muligvis forlænge den interne antenne eller
tilslutte eksterne antenner for at kunne modtage kanaler.
1 Tag TV-antennen ud ➊.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
2 Du får den bedste modtagelse, hvis du tilslutter
de eksterne antenner til holderen, og sætter dem
vinkelret på hinanden.
Se TV
1 Vælg TV.
2 Vælg Accepter, hvis det er nødvendigt.
> Kanalscanning, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg
Skift af TV-kanal
Før du kan skifte TV-kanal, skal du modtage kanaler.
1 Tryk et vilkårligt sted på skærmen, mens du ser TV.
2 Fra menuen skal du vælge .
3 Indtast et kanalnummer.
23
TV-optagelser
BEMÆRK: Du skal isætte et microSD™-kort i stikket på
enheden, før du kan foretage TV-optagelser.
1 Vælg TV.
2 Vælg en TV-kanal.
for at starte optagelse.
3 Vælg
for at stoppe optagelse.
4 Vælg
Visning af TV-optagelser
1 Vælg TV.
2 Marker skærmen.
> Videoafspilning.
3 Vælg
4 Vælg en video.
Justering af billedformat for skærmen
Når tv-siden ikke er aktiv i flere sekunder, forsvinder
tv-menuen, og billedet udvides, så det fylder hele
skærmen. Du kan vælge billedformatet.
1 Tryk på skærmen, mens du ser TV.
> TV-indstillinger > Skærmformat.
2 Vælg
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Behold format for at beholde det format,
som kanalen udsendes i.
• Vælg Fuld skærm for at strække billedet, så
det fylder hele skærmen.
24
Visning af undertekster
BEMÆRK: Undertekstsproget bestemmes af tvselskabet.
1 Tryk på skærmen, mens du ser TV.
> TV-indstillinger > Undertekster.
2 Vælg
Ændring af region
Standardregionen er den samme som
navigeringsregionen.
1 Tryk på skærmen, mens du ser TV.
> TV-indstillinger > Region.
2 Vælg
3 Vælg en region.
Ændring af indstillinger for Tilbage-knappen
Når du trykker på
i TV-menuen, vises en
meddelelse, som giver dig mulighed for at lade TV-lyden
fortsætte eller slukke TV'et helt.
> TV-indstillinger > Når
1 Vælg TV >
tilbageknappen trykkes ned.
2 Vælg en indstilling:
• Hvis du vil have vist en meddelelse, hver gang
du trykker på
i TV-menuen, skal du vælge
Spørg mig altid.
• Hvis du vil have lyden tændt, mens du bruger
enheden, skal du vælge Behold lyden tændt.
• Hvis du vil slukke TV'et, når du forlader TVmenuen, skal du vælge Sluk TV.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Ændring af lydsprog
Afhængigt af tv-selskab vil du muligvis kunne ændre
sproget, som en kanal udsendes i.
> TV-indstillinger.
1 Vælg TV >
2 Vælg Lydsprog.
3 Vælg et sprog.
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for
udsendelsessprogene.
Udsendelse af TV til en ekstern enhed
Du kan sende lyd og video fra TV'et til en ekstern
enhed.
1 Tilslut den eksterne enhed til porten TV Out på
enheden.
Porten TV Out accepterer kun et 3,5 mm stik
til video, video med monolyd eller video med
stereolyd.
2 Vælg Indstillinger > Display i hovedmenuen.
3 Vælg afkrydsningsfeltet TV-output.
4 Vælg Composite, og vælg det relevante format for
din region eller for den eksterne enhed.
5 Vend tilbage til hovedmenuen, og vælg TV.
Vend tilbage til hovedmenuen fra
TV'et
1 Tryk på skærmen, mens du ser TV.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
2 Vælg .
3 Vælg en indstilling:
•
•
Hvis du vil blive ved med at lytte til TV-lyden,
skal du vælge Behold lyden tændt.
Hvis du vil slukke dit TV, skal du vælge Sluk TV.
Brug af programmerne
Sådan bruger du Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist
oplysninger om brug af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Om ecoRoute
I visse områder skal du købe en oplåsningskode,
inden du kan bruge ecoRoute-funktioner. Gå til
www.garmin.com/ecoroute for at få yderligere
oplysninger.
Funktionen ecoRoute™ beregner din brændstoføkonomi
og brændstofpris ved navigation til en destination
og indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er kun et skøn.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit
specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (side 26).
25
Opsætning af køretøjsprofil
Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne, skal du
indtaste køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Indtast oplysninger om brændstof og afstand.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomien
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage
mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres, når
du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har
forbrugt siden sidste gang, brændstoftanken blev
fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner.
Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler data
26
og beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og
i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
• Få vist dit aktuelle resultat i
ecoChallenge-ikonet
på kortet.
• Vælg
for at få vist detaljerede resultater.
Om ecoChallenge-resultatet
Aktuel: Viser resultatet for din aktuelle kørestil.
Samlet: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og
bremsning.
Fart: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed (70-100 km/t for de
fleste køretøjer).
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis
acceleration. Du mister point ved hurtig
acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis
bremsning. Du mister point ved hård opbremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
Vælg >
> Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
Du kan få vist dit brændstofforbrug, dine samlede
brændstofudgifter og din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
1 Vælg Programmer > ecoRoute >
Brændstofsøkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den
gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften
ved at køre til en destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du
kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en
kørerapport for den tilbagelagte distance.
Redigering af en rejseplan
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en indstilling:
•
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan også få adgang til kørerapporter i Reportsmappen på enhedens drev/disk (side 35).
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
•
Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Køretøjsprofil.
2 Vælg > Nulstil.
•
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme
en tur med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg .
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter en position (side 8).
5 Vælg Vælg.
6 Vælg , hvis du vil vælge yderligere positioner.
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
•
Hvis du vil ændre ankomst- eller
afgangstidspunkt, skal du vælge en position
på turen.
Hvis du vil registrere, hvor længe du bliver på
en position, skal du vælge en position på turen
og derefter vælge Varighed.
Hvis du vil ændre transportform eller
rutepræference for en del af turen, skal du
vælge en del af ruten og derefter vælge
Transportform.
Hvis du vil have vist turen på kortet, skal du
vælge Kort.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!
4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det (side 13).
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en indstilling:
•
•
Vælg Omdøb tur.
Vælg Rediger destinationer for at tilføje og
slette positioner eller ændre rækkefølgen af
positionerne.
27
•
•
Vælg Slet tur.
Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere
stoppene på turen i den mest effektive
rækkefølge.
Visning af billeder
 Advarsel
Forsøg ikke at få vist billeder under kørsel.
Uopmærksom kørsel kan resultere i alvorlige ulykker.
Du har selv det fulde ansvar for brugen af denne enhed.
Du kan se billeder, som du har gemt på enheden eller
et hukommelseskort. Se side 35 for at få yderligere
oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg Alle billeder, eller vælg en mappe.
3 Vælg et billede.
Visning af et diasshow
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg Alle billeder, eller vælg en mappe.
3 Vælg .
Sletning af billeder
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg Alle billeder, eller vælg en mappe.
3 Vælg et billede.
4 Vælg .
28
Visning af en video
 Advarsel
Forsøg ikke at se video, mens du kører. Uopmærksom
kørsel kan resultere i alvorlige ulykker. Du har selv det
fulde ansvar for brugen af denne enhed.
1
2
3
4
Vælg Programmer > Galleri.
Vælg Alle videoer, eller vælg en mappe.
Vælg en video.
Tryk på skærmen for at få vist afspilningsknapperne.
Understøttede formater
Galleriet understøtter videoer som anvender et af disse
video- og lydformater.
BEMÆRK: Visse filer er muligvis ikke kompatible på
grund af indkodningsforskelle, DRM (digital rights
management) eller filcontainerformat.
• Video
◦◦ MPEG1
◦◦ MPEG2
◦◦ H.263
◦◦ AVC (H.264)
◦◦ VC-1 (WMV)
◦◦ XviD
• Lyd
◦◦ MP1
◦◦ MP2
Brugervejledning til nüvi 2585TV
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
MP3
MP4
AAC
WMA
Medieafspiller
Afspilning af en sang
Før du kan afspille en sang, skal du uploade sangfiler til
enheden (side 35).
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg Kunstnere, og vælg en kunstner og et
album.
• Vælg Album, og vælg et album.
• Vælg Sange.
• Vælg Afspilningslister, og vælg en
afspilningsliste.
3 Vælg en sang.
Den valgte sang afspilles, og alle sangene på listen
tilføjes til den aktuelle afspilningsliste.
Oprettelse af en afspilningsliste
Du kan oprette afspilningslister, som giver dig mulighed
for hurtigt at samle en liste med sange til afspilning.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg > Ny afspilningsliste.
3 Indtast et navn, og vælg Gem.
4 Tilføj sange til afspilningslisten.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Tilføjelse af sange til en afspilningsliste
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg en indstilling:
Vælg Kunstnere, og vælg en kunstner og et
album.
• Vælg Album, og vælg et album.
• Vælg Sange.
• Vælg Afspilningslister, og vælg en
afspilningsliste.
3 Hold nede på sangtitel, indtil kontekstmenuen vises.
4 Vælg en indstilling:
• Hvis du vil tilføje en sang til en eksisterende
afspilningsliste, skal du vælge afspilningslisten.
• Hvis du vil tilføje sangen til en ny
afspilningsliste, skal du vælge Ny og indtaste
et navn.
•
Understøttede formater
Galleriet understøtter videoer som anvender et af disse
video- og lydformater.
BEMÆRK: Visse filer er muligvis ikke kompatible på
grund af indkodningsforskelle, DRM (digital rights
management) eller filcontainerformat.
• MP3
• WMA
• WAV
29
Visning af tidligere ruter og
destinationer
Om kørselsoptager
Brug af verdensuret
Du kan optage lyd og video, mens du kører, med et
Garmin GDR 20-kamera. Du kan afspille optagelser på
enheden eller en computer. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com.
BEMÆRK: Hvis du vil afspille optagelser på din
computer, skal du installere den software, som fulgte
med GDR 20-kameraet på computeren.
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (side 38).
Du kan se dine tidligere ruter og steder, du er standset,
på kortet.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
1 Vælg Programmer > Verdensur.
2 Vælg evt. en by, indtast et bynavn, og vælg Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Programmer > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens
enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som
en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste spot.
Bemærk
Før du bruger kørselsoptagerfunktionen i et køretøj, skal
du kontrollere de lokale love og vedtægter, de steder
hvor du kører. Garmin påtager sig ikke ansvaret for
evt. bøder eller skader, der pådrages som resultat af
tilsidesættelse af en hvilken som helst lov eller vedtægt,
der relaterer sig til brugen af Garmin-enheden.
Montering af kørselsoptager
1 Isæt det microSD™-kort, der fulgte med
kørselsoptagersættet, i stikket på kameraet.
2 Mens enheden monteres, kan du tilslutte
kamerakablet til mikro-USB-porten på siden af
holderen ➊.
Sådan gemmer du en parkeringsplads
1 Vælg Programmer > Seneste spot.
2 Vælg > Gem.
3 Indtast et navn, hvis det er nødvendigt.
➊
30
➋
Brugervejledning til nüvi 2585TV
3 Sæt kameraet fast på den anden sugekoparm ➋ på
Porten AV In accepterer kun et 3,5 mm
indgangsstik til video, video med monolyd eller
video med stereolyd.
2 Fra hovedmenuen skal du vælge Programmer >
Videoinput.
Optagelse af video med kørselsoptager
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Programmer >
Brug af lommeregneren
den holder, der fulgte med kørselsoptagersættet.
4 Tryk sugekoparmen ind mod forruden.
5 Mens du trykker, skal du dreje armen tilbage mod
forruden.
Kørselsoptager.
for at starte optagelse.
2 Vælg
for at stoppe optagelse.
3 Vælg
Afspilning af en optaget video
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Programmer >
Kørselsoptager.
2 Vælg .
3 Vælg en video.
Videoinput
Du kan få vist video fra en ekstern enhed, f.eks. et
backupkamera eller en dvd-afspiller.
1 Vælg en indstilling:
• Tilslut den eksterne enhed til porten Video In på
køretøjsmonteringen.
Porten Videoindgang accepterer et 3,5 mm
indgangsstik udelukkende til video og
understøtter ikke audio.
• Tilslut den eksterne enhed til porten AV IN på
enheden.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Vælg Programmer > Lommeregner.
Omregning af enheder
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Vælg evt. knappen ved siden af Omregn, vælg en
målingskategori, og vælg Gem.
3 Vælg evt. en enhedsknap, vælg en måleenhed,
og vælg Gem.
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5 Indtast tallet, og vælg Udført.
Indstilling af valutaomregningskurser
Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for
måleomregneren.
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Vælg knappen ved siden af Omregn.
3 Vælg Valuta, og vælg derefter Gem.
4 Vælg evt. en valutaknap, vælg en anden valuta, og
vælg Gem.
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskurserne.
6 Vælg boksen ved siden af en valuta.
31
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.
8 Vælg OK.
Brug af en tosproget ordbog
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Tosprogede
Deaktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Direkte trafik.
2 Vælg en ordbog.
3 Vælg om nødvendigt
Brug af sprogguiden
Brug den valgfri sprogguide til at finde og oversætte ord
eller sætninger.
Vælg Programmer > Sprogguide.
Valg af sprog i sprogguiden
Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved
oversættelse af ord og sætninger.
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Ord og
sætninger.
2 Vælg > Sprog.
3 Vælg Fra, vælg det sprog, der skal oversættes fra,
og vælg Gem.
4 Vælg Til, vælg det sprog, der skal oversættes til,
og vælg Gem.
Sådan oversætter du ord og sætninger
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Ord og
2
3
4
5
32
sætninger.
Vælg kategori og underkategorier.
Vælg evt. , indtast et nøgleord, og vælg Udført.
Vælg et ord eller en sætning.
Vælg
for at høre oversættelsen.
ordbøger.
, indtast et ord, og tryk på
Udført.
4 Vælg et ord.
for at høre oversættelsen.
5 Vælg
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle
områder eller lande.
En trafikmodtager følger med i nogle enhedspakker.
Den er indbygget i strømkablet til biler. FMtrafikmodtageren og din enhed skal have strømforsyning
og være i dataområdet af en station, der sender
trafikdata, for at modtage trafikoplysninger. Du behøver
ikke at aktivere det abonnement, der følger med
trafikmodtageren.
Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
Aktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
2 Vælg Trafik.
Modtagelse af trafikoplysninger
Når modtageren er inden for trafikområdedækningen,
viser enheden trafikoplysninger.
Trafikmodtageren og enheden skal være inden
for dataområdet af en FM-station, der sender
trafikoplysninger.
1 Slut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde.
2 Slut trafikmodtageren til enheden.
BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) forruder kan
forringe trafikmodtagerens ydeevne.
Trafikmodtager
➊
➋
➌
➊
Mini-USB-stik
➋
Ekstern antennetilslutning
➌
Intern antenne
➍
Strøm-LED
➎
Bilstrømkabel
Om trafikikonet
➍
➎
Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon
på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive
trafikforholdenes intensitet.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Farve
Intensitet
Grøn
Lav
Betydning
Trafikken flyder frit.
Gul
Mellem
Trafikken bevæger sig, men der
er forsinkelser. Der er moderate
forsinkelser.
Rød
Høj
Trafikken bevæger sig ikke
eller kun langsomt. Der er store
forsinkelser.
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute, undersøges den
aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på den
korteste rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken
på din rute, mens du navigerer, beregner enheden
automatisk ruten igen.
Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken
er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse,
hvis der ikke findes en bedre alternativ rute.
Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede
ankomsttidspunkt.
Visning af trafik på ruten
under navigation af en rute.
1 Vælg
Vælg
Trafik
på ruten.
2
Der vises en liste over trafikbegivenheder,
arrangeret efter positionen på ruten.
3 Vælg en begivenhed.
Manuel undgåelse af trafik på ruten
på kortet.
1 Vælg
33
2 Vælg Trafik på ruten.
3 Tryk evt. på pilene for at få vist andre
trafikforsinkelser på ruten.
4 Vælg > Undgå.
Vælge en alternativ rute
under navigation af en bilrute.
1 Vælg
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg en rute.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb
og forsinkelser på nærliggende veje.
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold.
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold > .
3 Vælg et element fra listen.
4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke
på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et trafikikon.
34
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er
brugt på trafikkortet.
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforklaring.
Trafikabonnementer
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der
følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, når enheden har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder
i hele produktets levetid.
LT
Denne model indeholder et livslangt
trafikabonnement og en trafikmodtager.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og
lande.
1 Vælg Indstillinger > Trafik i hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv enheds-id'et for FM-trafikmodtageren ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et
abonnement og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du
skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din
tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal
du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
5 Tryk på Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på
enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort til
ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows®
95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versioner.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter microSD- og microSDHChukommelseskort.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Overførsel af filer fra computeren
1 Slut enheden til computeren (side 5).
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-billedfiler (side 28)
• Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource® (side 41)
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI
Loader (side 41)
• BaseCamp™-filer
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder,
eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og
datalagring kan hukommelseskort også bruges til at
lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter,
waypoints og brugerdefinerede POI'er.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
2
3
4
5
6
Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows-computere
og som installerede diske på Mac-computere.
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se i
hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevene.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn Garmin eller hukommelseskortet/diskenheden.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
1 Fuldfør en handling:
35
•
Hvis din computer er Windows-baseret, skal
du klikke på ikonet for udskubning
på
proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække diskikonet til
papirkurven .
2 Frakobl kablet fra computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke
slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige
systemfiler, som ikke må slettes.
1 Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af enheden
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg indstillingen for at ændre den.
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen
på kortet. Gå til www.garmingarage.com for at få
flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet på
kortet for kørende.
36
Kortvisning for fodgængere: Indstiller perspektivet på
kortet for kørende.
Kortdetaljer: Indstiller niveauet for detaljerne på kortet.
Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortknapper: Indstiller, hvilke ikoner der skal vises på
kortet. Der kan vises op til tre ikoner på kortet.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortet (side 17).
Instrumentbræt: Angiver kortinstrumentbrætlayout.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden
anvender.
Aktivering af kort
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller rutepræferencer.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en
rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for
at undgå særlige veje eller områder.
Avancerede omveje: Angiver længden på en omvej.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Begræns gåen: Bestemmer den maksimale gåafstand,
der er medtaget i en fodgængerrute.
Offentlig transport: Aktiverer eller deaktiverer
transporttyper.
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan
være forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et
GPS-signal, og sparer på batteriet.
Rutepræferencer
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og
køretøjets accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre,
men kan være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid
at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til
din destination.
Skærmindstillinger
Vælg Indstillinger > Display.
Farvetilstand: Indstiller en lys baggrund (Dag), en mørk
baggrund (Nat) eller skifter automatisk mellem de
to ud fra tidspunkterne for solop- og solnedgang for
den aktuelle position (Auto).
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Lysstyrke: Ændrer skærmens lysstyrke. Nedsættelse af
lysstyrken kan spare på batteriet.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af
enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i
mappen Screenshot i enhedens lager.
Bluetooth-indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth-komponenten.
Tilføj telefon eller Telefon: Administrerer forbindelser
mellem din enhed og mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn,
der identificerer dine enheder med Bluetoothteknologi.
Administration af Bluetooth-enhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner, som
enheden registrerer, mens Bluetooth er aktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Telefon.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg en telefon til den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Vælg for at tilføje en telefon til menuen.
for at slette en telefon fra enhedens
• Vælg
hukommelse.
• Vælg Ingen for at ignorere den aktuelle
forbindelse.
Bluetooth deaktiveres
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
37
2 Vælg Bluetooth.
Trafikindstillinger
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret
på trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på
dagen.
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
trafficTrends™: Se side 38.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden
registrerer eller deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends.
Aktivering af trafik
Indstillinger for enheder og tid
Trafikmodtageren følger med i nogle enhedspakker.
Vælg Indstillinger > Trafik > Trafik.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny
abonnementerne, når de udløber. Gå til
www.garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
rafficTrends
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, registrerer
enheden trafikhistorikdata og bruger disse data til at
beregne mere effektive ruter.
Når du kører med aktiveret trafficTrends-funktion,
registrerer enheden trafikoplysninger, som bruges til at
forbedre trafikhistorikoplysningerne i trafficTrends. Disse
oplysninger sendes til Garmin, når enheden sluttes til
myGarmin ved hjælp af din computer.
38
Vælg Indstillinger > Enhed og tid.
Aktuel tid: Indstiller tiden på enheden.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med
12 timer, 24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Indstillinger for sprog og tastatur
Vælg Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Angiver sprog for stemmemeddelelser.
Tekst sprog: Skifter hele skærmteksten til det valgte
sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres
sproget for brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Angiver sproget for tastaturet.
Tastaturopsætning: Angiver tastaturopsætningen.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Appendiks
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarmer.
• Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du
nærmer dig alarmpunkter.
• Alarm: Indstiller typen af alarmpunkter, som der
afspilles alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Vælg Indstillinger > Enhed.
• Om: Viser softwareversionsnummer, nhedens
ID-nummer og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner.
• EULAs: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der gælder
for dit valg.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når
du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 41).
• Rejsehistorik: Gør enheden i stand til at optage
oplysninger om funktionerne Hvor jeg har været
(side 30) og Triplog (side 17).
• Slet rejsehistorik
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg evt. en indstillingskategori.
3 Vælg > Gendan.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige stød
og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der
opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan
blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da
det kan føre til permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til
at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige
skærmen.
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med
vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
39
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis det
er nødvendigt.
3 Hæld væsken på kluden.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
•
•
•
•
Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden
for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
Opbevar ikke enheden i handskerummet.
Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
•
•
•
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
Reducer skærmens lysstyrke (side 6).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (side 6).
Deaktiver Bluetooth (side 37).
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke
taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes
tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet
fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du
muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1 Afmonter endestykket.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne
endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen og sikringen.
3 Indsæt en 2 A fast-blow-sikring.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen.
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Tryk på tappen på bunden af holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra monteringen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
40
Brugervejledning til nüvi 2585TV
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen
slipper kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden
1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Opdatering af kort
Du kan opdatere kortene på din enhed.
1 Gå til www.garmin.com/mapupdates.
2 Vælg Map Update User Guide.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på Garmins
hjemmeside (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller
en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige
i nogle områder. Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed. For disse områder
indeholder enheden positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Enheden advarer dig, når du
nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst
Brugervejledning til nüvi 2585TV
én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest
opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse,
du køber, har sin egen udløbsdato.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer,
som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt,
eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.
Installation af en POI Loader
Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede
interessepunktlister og installere dem på din enhed ved
hjælp af POI Loader-software.
1 Gå til www.garmin.com/extras.
2 Klik på Services > POI Loader.
3 Installer POI Loader på computeren.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1 Vælg Find > Brugerdefinerede POI'er.
2 Vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
41
Fejlfinding
Problem
Løsning
Min enhed modtager aldrig
satellitsignaler.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (side 36).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
• Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
1
2
3
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud.
Monter sugekoppen (side 5).
Enheden oplades ikke i bilen. • Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 40).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden
placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for
baggrundsbelysningen (side 37).
Min batteriindikator synes ikke Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
at være præcis.
Hvordan ved jeg, at enheden Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som er
er i USB-lagerenhedstilstand? tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer.
Enheden er tilsluttet
computeren, men den vil ikke
gå i lagerenhedstilstand.
1
2
3
4
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk for enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen flytbare Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele
drev i listen over drev.
drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevbogstaver.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til enheden.
42
• Vælg Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal indstilles
til Tilkoblet.
• Tænd telefonen, og anbring den maks. 33 fod (10 meter) fra enheden.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
Problem
Løsning
Enheden kan ikke finde et
digitalt TV-signal.
Kontroller, at du har valgt den korrekte region (side 24).
Jeg kan ikke foretage
TV-optagelser.
Kontroller, at der er installeret et microSD-kort på enheden (side 24).
AV Out-feed har lyd, men
ingen video.
Kontroller, at der er isat et 3,5 mm stik i AV IN-åbningen på siden af enheden (side 25).
Jeg mister TV-signalet efter at Kontroller antenneforbindelserne, og indstil TV'et igen (side 23).
have kørt flere kilometer.
Brugervejledning til nüvi 2585TV
43
Indeks
Symboler
2D, 3D kortvisning 17
A
adresser 10
advarsler
sikkerhedskamera 41
aktuel position, gemme 12
aktuel position, retningsanvisninger til 19
B
batteri 42
beskyttelse af din enhed 39
billeder 28
slette 28
vise 28
Bluetooth-teknologi 20–48
indstillinger 37
kaldenavn 37
parre en lydenhed 21
parre med telefon 20
brugerdefinerede POI’er 41
C
cityXplorer-kort 14, 19
computer, tilslutte 5
D
dæmpe
telefonopkald 22
detaljerede kort 35, 36
diakritiske tegn 7
displayindstillinger 15, 20
drejliste 18
44
E
ecoRoute 25–28
ecoChallenge-resultat 26
kalibrere brændstoføkonomi 26
kørerapport 27
køretøjsprofil 25
oplysninger om
brændstoføkonomi 26
ekstraudstyr 41
enheds-ID 39
F
fartbegrænsning
ikon 15
feedback om POI’er 9
fejlfinding 42
filer
slette 36
understøttede typer 35
Find
tilpasning 7
fjerne monteringen 40
fodgængertilstand
indstillinger 15, 20
G
galleri
billeder 28
understøttede formater 28
video 28
Garmin Live-tjenester 25
gemme
din aktuelle position 12
Gemte positioner 12–13
genberegne ruter 15
genveje
fjerne 8
tilføje 7
geocaching 10
GPS
indstillinger 37
simulator 12
H
Hjælp 25
hjem
angive en position 11
telefonnummer 23
hukommelseskort 35
Hvor er jeg? 19
Hvor jeg har været
aktivere 39
I
interessepunkter
finde 8
POI Loader 35
J
JPEG-billedfiler 35
K
kategori
søge i 8
knapper på skærmen 7
koordinater 10
kort
datalayout 17
detaljeniveau 36
fejl 9
tema 36
tilføje 41
vise 17
køre hjem 11
kørerapport 27
kørselsoptager 30
montere 30
optager 31
Brugervejledning til nüvi 2585TV
L
lagerenhedstilstand 35
lydstyrke
lydmixer 6
tilpasse 6
lysstyrke
længde-/breddegrad 10
M
MapSource 35, 41
medieafspiller 29
afspille en sang 29
afspilningsliste 29
menuen Find 7
tilpasning
genvejsikon, fjerne 8
genvejsikon, tilføje 7
montere enhed
fjerne fra montering 40
i forruden 42
myDashboard 5
måleomregner 31
mål, omregne 31
N
næste sving 18
navigation 14
direkte linje 17
fodgænger 19
navigation i direkte linje 17, 37
nulstille
hjemmeposition 11
maksimal fart 19
tripdata 19
O
offentlig transport
bykort 20
undgå 15, 20
omdøbe ture 27
Brugervejledning til nüvi 2585TV
omregne
enheder 31
valuta 32
omveje 15
avanceret 16
opbevare enheden 39
opdatere
kort 6
software 6
opkald
besvare 22
dæmpe 22
hjem 23
lægge på 22
oplade enhed 5, 42
P
parkering 12
gemme 30
seneste spot 30
parre en mobiltelefon 20
PIN-kode
Bluetooth 21
positioner 8, 9
rapportere en lukket position 9
rapportere en manglende position 9
R
redigere
destinationer 27
gemte positioner 13
gemt rejse 27
hjemmeposition 11
kategorier 13
kortsymbol 13
registrering af enheden 6
regnemaskine 31
rengøre enhed 39
retningsangivelser sving-for-sving 18
retningsanvisninger 18
ruteplanlægning 27
ruter
direkte linje 17, 37
standse 15
S
satellitsignaler 6
sikker kørsel 37
sikring, skifte 40
skærmprint 37
skoleområdedatabase 41
slette
billeder 28
filer 36
gemte positioner 13
liste med nyligt fundne 12
rejser 28
tegn 7
software
version 39
Spor op 17
stemmesprog 38
systemindstillinger 36
søge efter positioner
efter adresse 10
efter koordinater 10
gemte positioner 12
nylige valg
søgelinje 8
T
tastatur 7
sprogtilstand 7
telefonsvarer 22
tidsindstillinger 38
tilbehør 41
tilføje et punkt 14
tilpasse enhed
45
tjenester i nærheden 19
trafik 32–48
aktivere et abonnement 34, 38
hændelser 33
ikoner 33
modtager 33
tilføje trafikabonnementer 38
trafficTrends 38
trafikmeldinger 18
transportform 7
tripcomputer 19
triplog 17, 39
TV
ændre region 24
antenner 23
billedformat for skærm 24
digitalt TV 23
lyd 25
optager 24
output 25
U
undgå
offentlige transporttyper 15, 20
trafik 33
tyveri 40
veje 16
USB 42
V
vedligeholdelse af din enhed 39
vejkryds, finde 10
vejkryds-info 18
verdensur 30
videoafspiller 28
værktøjer 25–30
46
Brugervejledning til nüvi 2585TV
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising