Garmin | Nuvi 2480T, GPS, Arabic | Quick Start Guide | Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Ръководство за бърз старт

Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Ръководство за бърз старт
nüvi 2400 серия
®
бързо ръководство
за ползване с nüvi модели:
2440, 2450, 2460
Стартиране
 внимание
ижте Важна информация за
В
продукта и безопасността в
кутията му.
При първо ползване на уреда
направете следното:
1. Свържете уреда със
захранването (стр. 2).
2. Монтирайте уреда (стр. 4).
3. Регистрирайте уреда (стр. 5).
4. Проверете за ъпдейти.
• Софтуерни ъпдейти (стр. 5).
• Безплатен ъпдейт на картата
(стр. 5).
5. Свалете пълното ръководство
(стр. 5).
2
Свързване на уреда
със захранването
 внимание
Продуктът има lithium-ion батерия.
За превенция от нараняване или
повреда на уреда, причинена от
батерията, не излагайте уреда на
високи температури, сваляйте го,
когато излизате от колата и не го
оставяйте на директно слънце.
Заредете уреда преди да го ползвате
на батерия.
1. Поставете навигатора така, че
долната му страна да съвпадне с
жлебовете на адаптера.
2. Завъртете уреда назад, докато
щракне в адаптера.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
5. Ако ползвате трафик приемник,
свържете външната антена
към трафик приемника и я
прикрепете на предното стъкло
чрез нейните вакуумчета.
След свързване на уреда със
захранване, се случва следното.
3. Свържете кабела от комплекта
➊ с mini-USB конектора ➋ на
адаптера.
➊
➋
4. Свържете другия край със
захранващия изход на колата.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
• Уредът се включва.
• Уредът локализира
спътникови сигнали. Ако
поне едно барче е зелено
, уредът е локализирал
спътникови сигнали.
БЕЛЕЖКА: Уредът трябва
да е на открито с чист
поглед към небето.
• Уредът се зарежда докато
шофирате. Иконка
в
статус бара показва статуса на
вътрешната батерия.
3
Монтиране на уреда
бележка
Преди да монтирате устройството,
прочетете Важна информация
за продукта и безопасността за
информация къде има забрани за
монтиране на уред на стъкло.
1. Отстранете защитното фолио от
вакуумчето.
2. Почистете и изсушете предното
стъкло и вакуумчето с кърпа без
власинки.
3. Притиснете вакуумчето към
предното стъкло.
4. Докато притискате, завъртете
езичето към стъклото.
5. Вкарайте адаптер ➊ в рамото на
монтажното устройство ➋.
4
➊
➋
За myDashboard
Ползвайте софтуер myDashboard
за да регистрирате уреда си, да
проверите за ъпдейти на софтуер и
карта, да свалите ръководство и да
получавате помощ при възникване
на въпроси.
Инсталиране myDashboard
1. Свържете USB кабела с microUSB конектора на уреда.
2. Свържете USB кабела с USB
порта на компютъра Ви.
3. Кликнете два пъти на иконка
за да отворите myDashboard
Web страницата.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
БЕЛЕЖКА: Ако не се яви
или ползвате Windows® 7 или
Mac® компютър, идете на www
.garmin.com/dashboard.
4. Следвайте екранните
инструкции..
Регистриране на уреда
1. В myDashboard, кликнете
Register Now.
2. Следвайте екранните
инструкции.
3. Пазете фактурата и/или касовата
бележка и гаранционната карта.
Обновяване на софтуера
1. Отворете myDashboard (стр. 4).
2. Регистрирайте уреда (стр. 5).
3. В Software Updates, кликнете
Update Now.
4. Следвайте екраните инструкции
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
nüMaps Guarantee™
Имате право на 1 безплатно
обновяване на Европейсктага
карта в рамките на 90 дни от
локализиране на спътници, докато
шофирате с Вашето nüvi. Нямате
право на обновяване, ако сте се
регистрирали по телефон или след
90-дневния срок. За информация
посетете www.garmin.com/numaps.
Обновяване на карти
1. Отворете myDashboard (стр. 4).
2. Регистрирайте уреда (стр. 5).
3. В Map Updates, кликнете
Update Now.
4. Следвайте екранните
инструкции.
Сваляне на Ръководството
Ръководството на уреда е на сайта
www.Garmin.bg или на официалния
сайт на Garmin.
1. Отворете myDashboard (стр. 4).
5
2. Регистрирайте уреда (стр. 5).
3. Кликнете Manuals.
Явява се списък на ръководства
на различни езици.
4. Кликнете Download до
желаното от Вас ръководство.
5. Кликнете за запис на файла.
Преглед на уреда
➊
➋
➊ Power (вкл./изкл.)
➋ microSD™ слот
Ползване на Power бутона
1. Натиснете и пуснете бързо
Power за да видите още опции.
2. Изберете опция:
6
• Натиснете и плъзнете
скролбара, за да настроите
яркостта.
• Натиснете Power Off за да
изключите уреда.
• Натиснете и задръжте
Power за 10 секунди, за да
направите ресет.
• Натиснете и бързо пуснете
Power за да излезете от
менюто.
За интересните обекти
(POI)
Детайлните карти в уреда Ви имат
интересни обекти, като ресторанти,
хотели, авто сервизи и др.
Намиране на POI по
категория
1. В главно меню натиснете Where
To? > Points of Interest.
2. Изберете категория.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
БЕЛЕЖКА: Вие трябва да
3. При необходимост изберете
имате cityXplorer™ карти в
подкатегория.
уреда, за да навигирате с
4. Изберете дестинация.
градски транспорт. Идете на
5. Натиснете Go!.
www.garmin.com за да поръчате
> Save на
Може да натиснете
cityXplorer карти.
тази страница, за да запаметите
Главно меню
дестинацията в Любими.
➊
6. При необходимост изберете
опция.
➋
➌
• Натиснете Drive за да се
изчисли маршрут, по който
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
да навигираге с автомобил.
• Натиснете Walk за да се
• Натиснете ➊ за да изберете
изчисли маршрут, по който
вида на транспорта.
да навигирате пеша.
• Натиснете ➋ за да намерите
• Натиснете Public Transit
дестинация.
за да се изчисли маршрут,
• Натиснете ➌ за да видите
комбинация между градски
картата.
транспорт и ходене пеша.
• Натиснете ➍ за да спрете
навигация.
• Натиснете ➎ за да обходите по
друг път.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
7
• На някои модели натиснете ➏ за на скорост се появява при
движение по главни пътища.
да позвъните.
Виж www.garmin.com/bluetooth
Функции на картата
• Натиснете ➐ за да настроите
➊
➋
звука.
• Натиснете ➑ за да отворите
➌
менюто за настройки.
Маршрута Ви на
картата
бележка
Иконката с ограничение за скорост
е информационна, следете и
пътните знаци. Garmin не носи
отговорност за глоби, които може
да получите поради неспазване
на правилника и несъобразяване с
пътните знаци.
Маршрута Ви е маркиран с лилава
линия върху картата. Ако излезете
от маршрута, уредът преизчислява
нов маршрут. Иконка с ограничение
8
➍
➎
➏
➐
➑
➒
• Натиснете ➊ за да видите
следващия завой. Ако има
снимка на кръстовището, тя се
явява.
• Натиснете ➋ за да видите
списъка със завои.
• Натиснете ➌ за смяна на мащаб.
• Натиснете ➍ за Главно меню.
Натиснете и задръжте по кой да
е екран за да се върнете в главно
меню.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
• Натиснете ➎ за смяна на
полетата за данни.
• Натиснете ➏ за да видите
страница Къде съм? (Where Am
I?).
• Натиснете и плъзнете ➐ за да
видите други места от картата.
• Натиснете ➑ за пътния
компютър.
• Натиснете ➒ за да смените
ограничението в скоростта,
ако показанието на иконката е
неточно.
myTrends
Докато шофирате с включен уред,
myTrends™ събира информация,
която помага на уреда да предскаже
кога пътувате към обичайно
място, например работното място
или дома Ви. Когато активирате
myTrends, дестинацията и
очаквания час на пристигане се
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
явяват на навигационния бар на
картата.
myTrends работи само с локации,
записани като Любими (стр. 7).
Когато информация myTrends
се яви на навигационната
лента, натиснете, за да видите
информация за маршрута.
За режимите на
движение
Автомобилен
Пешеходен
Маршрутите се изчисляват по
различен начин на база зададения
от Вас режим.
Например, в Автомобилен режим,
очакваното време на пристигане е
на база ограниченията на скоростта
по маршрута. Пешеходния режим е
на база скоростта на ходене.
9
За трафика
бележка
Garmin не носи отговорност за
точността на трафик информацията
Ръчно избягване на трафик по
Вашия маршрут
1. На картата, натиснете .
2. Натиснете Traffic On Route.
3. При необходимост, натиснете
стрелките, за да видите други
забавяния по маршрута Ви.
4. Натиснете Avoid.
Някои модели могат да приемат
информация по FM Traffic Message
Channel (TMC). FM TMC трафик
абонамента е автоматично достъпен
и не изисква допълнителен
Преглед на трафик
абонамент за активиране. FM TMC
трафик приемникът е интегриран в картата
захранващия кабел на съответните Трафик картата показва цветно
кодиран трафик поток и забавяния
модели.
по пътищата около Вас.
За информация относно трафик
приемниците и зоните с покритие, 1. На картата, натиснете .
посетете www.garmin.com/traffic.
2. Натиснете Traffic Map за да
видите трафик събитията върху
картата.
10
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
Сдвояване с телефон
Hands-free разговори са възможни
с някои модели nüvi. Преди да
може да сдвоите, телефонът и
уредът трябва да са включени и на
разстояние под 10 м един от друг.
1. Позволете Bluetooth® на
телефона си.
2. Натиснете Tools > Settings >
Bluetooth.
3. Натиснете Bluetooth > Enabled
> Save.
4. Натиснете Add Phone > OK.
5. Изберете телефона и натиснете
OK.
6. Въведете Bluetooth PIN (1234)
за Вашия уред във Вашия
телефон.
nüvi 2400 серия - бързо ръководство
Захранващи кабели
Вашият уред може да се захранва
по следните начини:
• Кабел за захранване от
автомобил
• USB кабел (допълнителен
аксесоар)
• AC адаптер (допълнителнен
аксесоар)
Повече информация
Вие може да намерите още
информаия за този продукт в
интернет страницата на Garmin.
• Идете на www.garmin.com
/ontheroad.
• Идете на http://buy.garmin.com
за да поръчате аксесоари.
• Натиснете Tools > Help.
11
Garmin Product Support
Свържете се с Garmin Product
Support:
• В USA, идете на www.garmin
.com/support, или позвънете на
Garmin USA на (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
• В Европа, идете на www.garmin
.com/support и кликнете Contact
Support за информация, или
позвънете на Garmin (Europe)
Ltd. на +44 (0) 870.8501241.
Garmin®, логото на Garmin и nüvi® са
запазени марки на Garmin Ltd. или филиалите
му. cityXplorer™, myTrends™, and nüMaps
Guarantee™ are trademarks of Garmin Ltd. or its
subsidiaries. These trademarks may not be used
without the express permission of Garmin. The
Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such name
август 2011
by Garmin is under license. Mac® is a trademark
of Apple Computer, Inc., registered in the U.S.
and other countries. microSD™ is a trademark of
SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Тази българска версия на английското
ръководство на nüvi 2400 серия (Garmin номер
190-01252-01, ревизия B) е направена за Ваше
удобство. При нужда се консултирайте с
последната версия на английското ръководство
за nüvi 2400 серия.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ТОЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО
РЪКОВОДСТВО И ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ
ПРЕТЕНЦИИ ОТ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ.
190-01252-15_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising