Garmin | Nuvi 2480T, GPS, Arabic | User guide | Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Käyttöopas

Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Käyttöopas
nüvi 2585TV
®
käyttöopas
nüvi 2585TV -käyttöopas
Maaliskuu 2012
190-00784-37_0A
1
Painettu Taiwanissa
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin
kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön
ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com
on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille
tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, and trafficTrends™ ja
BaseCamp™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc:n
tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Android on Google Inc:n tavaramerkki.
.
Sisällysluettelo
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen����������������� 19
Jalankulkijareitit����������������������������������������������������������� 19
Aloitus�����������������������������������������������������������������5
Handsfree-puhelut��������������������������������������������20
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen�������������� 5
Tietoja myDashboardista����������������������������������������������� 5
Näytön kirkkauden säätäminen������������������������������������� 6
Pää-äänenvoimakkuuden säätäminen�������������������������� 6
Tilarivin kuvakkeet��������������������������������������������������������� 6
Satelliittisignaalit������������������������������������������������������������ 6
Näyttöpainikkeiden käyttäminen������������������������������������ 7
Näyttönäppäimistön käyttäminen���������������������������������� 7
Tietoja pikakuvakkeista������������������������������������������������� 7
Paikkojen etsiminen�������������������������������������������8
Tietoja handsfree-puheluista��������������������������������������� 20
Puhelimen liittäminen�������������������������������������������������� 20
Pariliitos Bluetooth-äänilaitteeseen����������������������������� 21
Soittaminen������������������������������������������������������������������ 22
Puhelun vastaanottaminen������������������������������������������ 22
Puheluhistorian käyttäminen��������������������������������������� 22
Puheluasetusten käyttäminen ������������������������������������ 22
Kotinumeron tallentaminen������������������������������������������ 22
TV:n käyttäminen����������������������������������������������23
Tietoja sijainneista��������������������������������������������������������� 8
Tietoja hakutyökaluista������������������������������������������������ 10
Kotisijainnin tallentaminen��������������������������������������������11
Viimeksi löytyneet paikat��������������������������������������������� 12
Pysäköintipaikan etsiminen����������������������������������������� 12
Simuloidun sijainnin asettaminen�������������������������������� 12
Sijaintien tallentaminen������������������������������������������������ 12
Digitaalinen TV������������������������������������������������������������ 23
TV-ohjelman tallentaminen������������������������������������������ 24
Näytön kuvasuhteen muuttaminen������������������������������ 24
Tekstityksen näyttäminen�������������������������������������������� 24
Alueen vaihtaminen����������������������������������������������������� 24
Äänen kielen vaihtaminen������������������������������������������� 25
TV-ohjelman siirtäminen ulkoiseen laitteeseen����������� 25
Palaaminen päävalikkoon TV:stä�������������������������������� 25
Navigointi����������������������������������������������������������13
Sovellusten käyttäminen���������������������������������25
Reitin aloittaminen������������������������������������������������������� 13
Autoilureitit������������������������������������������������������������������� 14
Tietoja liittymäpalveluista��������������������������������������������� 15
Tien ominaisuuksien välttäminen�������������������������������� 15
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä�������������� 16
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön���������������� 16
Navigoiminen poissa tielt������������������������������������������ 17
Karttasivut���������������������������������������������������������17
Kartan mukauttaminen������������������������������������������������ 17
Käännösten näyttäminen��������������������������������������������� 18
nüvi 2585TV -käyttöopas
Ohjeen käyttäminen����������������������������������������������������� 25
Tietoja ecoRoute-toiminnosta ������������������������������������� 25
Matkan suunnitteleminen��������������������������������������������� 27
Kuvien tarkasteleminen����������������������������������������������� 28
Videon katseleminen��������������������������������������������������� 28
Mediasoitin������������������������������������������������������������������ 29
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen����������������������������������������������������������� 30
Maailmankellon käyttäminen �������������������������������������� 30
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen������������������ 30
Tietoja ajotallennuksesta��������������������������������������������� 30
3
Videotulo���������������������������������������������������������������������� 31
Laskimen käyttäminen������������������������������������������������� 31
Mittojen muuntaminen ������������������������������������������������ 31
Language Guiden käyttäminen������������������������������������ 32
Liikenne�������������������������������������������������������������32
Liikenteen ottaminen käyttöön������������������������������������� 32
Liikennetietojen vastaanottaminen������������������������������ 33
Liikennevastaanotin����������������������������������������������������� 33
Liikenne reitill������������������������������������������������������������ 33
Liikenne alueella���������������������������������������������������������� 34
Liikennetiedot�������������������������������������������������������������� 34
Liikennetilaukset���������������������������������������������������������� 34
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen����������� 40
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen��������������������� 40
Karttojen päivittäminen������������������������������������������������ 41
Valvontakamerat���������������������������������������������������������� 41
Mukautetut kohdepisteet��������������������������������������������� 41
Lisävarusteiden ostaminen������������������������������������������ 41
Vianetsintä ������������������������������������������������������������������ 42
Hakemisto���������������������������������������������������������44
Tietojen hallinta������������������������������������������������35
Tiedostotyypit�������������������������������������������������������������� 35
Tietoja muistikorteista�������������������������������������������������� 35
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta������������������������� 35
Tiedostojen poistaminen ��������������������������������������������� 36
Laitteen mukauttaminen����������������������������������36
Kartta- ja ajoneuvoasetukset��������������������������������������� 36
Navigointiasetukset����������������������������������������������������� 36
Näyttöasetukset����������������������������������������������������������� 37
Bluetooth-asetukset����������������������������������������������������� 37
Liikenneasetukset�������������������������������������������������������� 38
Yksiköt ja aika-asetukset��������������������������������������������� 38
Kieli- ja näppäimistöasetukset������������������������������������� 38
Läheisyyshälytysten asetukset������������������������������������ 39
Laite- ja yksityisyysasetukset�������������������������������������� 39
Asetusten palauttaminen��������������������������������������������� 39
Liite��������������������������������������������������������������������39
Virtajohdot������������������������������������������������������������������� 39
Laitteen huoltaminen��������������������������������������������������� 39
4
nüvi 2585TV -käyttöopas
Aloitus
6 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
1 Kiinnitä laite (sivu 5).
2 Rekisteröi laite (sivu 6).
3 Tarkista päivitykset.
•
•
Ohjelmistopäivitykset (sivu 6).
Maksuton karttapäivitys (sivu 6).
➌
➋
➍
➊
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan.
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
8 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.
Tietoja myDashboardista
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
USB-porttiin ➋.
2 Napsauta teline imukuppiin ➌.
3 Paina imukuppi tuulilasiin.
4 Käännä samalla vipua ➍ taaksepäin tuulilasia
kohti.
5 Aseta laitteen takaosa telineeseen.
nüvi 2585TV -käyttöopas
virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä
käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapeli ➊ laitteen USB-porttiin ➋.
➊
➋
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
5
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
1 Valitse Voimakkuus.
2 Valitse vaihtoehto:
Ohjelmiston päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 5).
2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen (mikäli
saatavilla) rekisteröimällä laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 90 päivän kuluessa siitä, kun olet
ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai
odotat yli 90 päivää sen jälkeen, kun nüvi on hakenut
ensimmäisen kerran satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 5).
2 Rekisteröi laite (sivu 6).
3 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
Jos maksuton karttapäivitys ei ole enää saatavissa,
valitse Osta heti.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Näytön kirkkauden säätäminen
Pää-äänenvoimakkuuden säätäminen
•
•
•
Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
Mykistä laite valitsemalla .
> Äänimikseri ja säädä
Valitse
navigointiopastuksen, puhelimen ja
mediatiedostojen äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin
kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia
tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy, kun laite on
liitetty yhteensopivaan laitteeseen).
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Satelliittisignaalit
Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen
jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää
esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun ainakin
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
6
nüvi 2585TV -käyttöopas
yksi
-palkeista on vihreä, laite vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
lataamalla sen uudelleen. Irrota laite vasta, kun se on
täysin latautunut.
GPS-satelliittisignaalien tarkasteleminen
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Paina
-painiketta 10 sekunnin ajan.
•
•
Kulkuvälinetilat
•
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee
kulkuvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu saapumisaika
lasketaan reitillä olevien teiden nopeusrajoitusten
mukaan. Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan
kävelynopeuden mukaan.
HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä
moottoriteitä. Jos laitteeseen on ladattu cityXplorer™karttoja, jalankulkureitit voivat sisältää julkista liikennettä
(sivu 20).
Kulkuneuvotilan valitseminen
Valitse
.
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa
latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan. Voit parantaa
tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja
nüvi 2585TV -käyttöopas
•
•
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla painiketta pitkään.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai
.
Voit vierittää nopeammin painamalla - tai painiketta pitkään.
Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön
asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäinasettelun muuttamisesta on
kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset (sivu 38).
Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki
näppäimistöllä.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
-painiketta pitkään.
• Poista merkki painamalla
• Poista koko merkintä valitsemalla .
voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja
• Valitsemalla
muita erikoismerkkejä.
• Valitsemalla
voit muuttaa kirjainkokoa.
Tietoja pikakuvakkeista
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake
voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
7
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 8)
• Toisen paikan läheltä (sivu 9)
• Nimellä (sivu 10)
• Osoitteella (sivu 10)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 12)
• Koordinaattien avulla (sivu 10)
• Kartan avulla (sivu 11)
• Tallennettujen sijaintien avulla (sivu 12)
Tietoja sijainneista
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät
sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia yrityksiä ja
nähtävyyksiä.
8
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Kirjoita tarvittaessa nimi tai sen osa hakupalkkiin
(sivu 8).
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan,
tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki ➊.
➊
3 Anna hakusana.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle
samalla, kun kirjoitat.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä tietyntyyppistä yritystä, anna
luokan nimi, kuten elokuvateatteri.
nüvi 2585TV -käyttöopas
•
Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita
nimi tai sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista,
anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja
osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja
osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse
.
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin lähellä
olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin toisen
kaupungin tai sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Paikan etsiminen läheltä.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
2
3
4
5
Valitse sijainti hakutuloksista.
Valitse .
Valitse
> Muokkaa.
Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita puuttuvaksi.
Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen
myGarminiin tietokoneesta.
Sijaintitietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta
tai puhelinnumeroa.
1 Etsi sijainti.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet
tiedot.
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.
1 Etsi sijainti.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista
ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai
virheellisen sijainnin, voit ilmoittaa virheestä Garminille
ja poistaa sijainnin tulevista hauista.
1 Etsi sijainti (sivu 8).
nüvi 2585TV -käyttöopas
9
Tietoja hakutyökaluista
Voit etsiä sijainteja näyttönäppäimistöllä tai kirjoittamalla
sijainnin osoitteen tai koordinaatit.
Osoitteen etsiminen
Ennen osoitteen etsimistä on lisättävä pikakuvake
osoitehakutyökaluun (sivu 8).
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella
laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen
valitsemalla Hakukohde:.
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
6 Valitse osoite tarvittaessa.
Kaupungin etsiminen
Ennen kaupungin etsimistä kaupunkihakutyökalu on
lisättävä Minne?-valikkoon (sivu 8).
1 Valitse Minne? > Luokat > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
.
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse
4 Valitse kaupunki.
Risteyksen etsiminen
Ennen risteysten etsimistä on lisättävä pikakuvake
risteyshakutyökaluun (sivu 8).
10
1 Valitse Minne? > Luokat > Risteykset.
2 Valitse alue.
3
4
5
6
7
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit vaihtaa maata tai
aluetta valitsemalla Lääni tai Maa.
Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse
Seuraava.
Valitse katu tarvittaessa.
Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
Valitse katu tarvittaessa.
Valitse risteys tarvittaessa.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Sijainnin etsiminen koordinaateilla edellyttää
koordinaattihakutyökalun pikakuvakkeen lisäämistä
(sivu 8).
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Luokat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse karttatyypin
mukainen koordinaattien muoto ja valitse Tallenna.
Valitse
leveyspiirien koordinaatit.
3
Anna
uudet
koordinaatit ja valitse Valmis.
4
Valitse
pituuspiirien
koordinaatit.
5
Anna
uudet
koordinaatit
ja valitse Valmis.
6
Valitse
Näytä
kartta.
7
nüvi 2585TV -käyttöopas
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää
tien varrella olevien paikkojen tason ottamista käyttöön
kartassa (sivu 17).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla
karttaa.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat
paikat, valitse
ja valitse sitten haluamasi luokan
kuvake.
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät
kartassa.
Valitse
vaihtoehto:
4
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin
kuvauksen.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa
saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät
viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
nüvi 2585TV -käyttöopas
➊
4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten
palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia
tai Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-kansioon
(sivu 12).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu > Koti.
2 Valitse > Muokkaa.
3 Tee muutokset.
4 Valitse Valmis.
11
Viimeksi löytyneet paikat
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
Kyllä.
> Tyhjennä >
Sijainnin tallentaminen
1 Etsi sijainti (sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Pysäköintipaikan etsiminen
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse tarvittaessa luokka tai Kaikki tallennetut
1 Valitse Minne? > Luokat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin
GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Simuloitu GPS.
3 Valitse Katso karttaa.
4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
5 Valitse sijainnin kuvaus.
6 Valitse Aseta sijainti.
Sijaintien tallentaminen
Voit tallentaa sijainteja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja
joihin voidaan luoda reittejä.
12
paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitse Nimi.
Valitse Puhelinnumero.
nüvi 2585TV -käyttöopas
•
Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla
Luokat.
• Voit tallentaa valokuvan suosikin kanssa
valitsemalla Liitä valokuva (sivu 28).
• Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki merkitään
kartassa, valitsemalla Vaihda karttasymboli.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä
mukautettuja luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien
valikossa, kun olet tallentanut yli 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Luokat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla
erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei sisälly
karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot Garminille
tuleviin karttapäivityksiin lisäämistä ja Garminkäyttäjäyhteisössä jakamista varten.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
nüvi 2585TV -käyttöopas
2
3
4
5
6
Valitse tarvittaessa luokka.
Valitse sijainti.
Valitse .
Valitse Jaa paikka.
Liitä sijaintiin yksi tai useampi luokka ja valitse
Valmis.
7 Valitse Jaa.
Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen
myDashboardiin tietokoneesta (sivu 5).
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
> Poista tallennetut paikat.
2 Valitse
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien
valintaruudut ja valitse Poista.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1
2
3
4
Etsi sijainti (sivu 8).
Valitse sijainti.
Valitse Aja.
Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
• Valitse Ajo.
• Valitse Kävely.
13
Valitsemalla Julkinen liikenne voit laskea reitin,
joka käyttää sekä julkisia kulkuneuvoja että
kävelyä.
HUOMAUTUS: julkisen liikenteen käyttäminen
edellyttää cityXplorer™-karttojen lataamista
(sivu 20).
5 Valitse tarvittaessa reitti.
•
Useiden reittien esikatselu
1 Etsi sijainti (sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti näytön painikkeilla.
5 Valitse Aja.
Autoilureitit
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään
merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja
antaa uusia ohjeita.
14
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne
valitsemalla kartta.
3 Siirry selaustilaan valitsemalla kartta.
Karttapainikkeet tulevat näkyviin.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
•
tai .
Lähennä tai loitonna valitsemalla
.
Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla
Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkymästä
3D-näkymään valitsemalla
.
Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla
.
Voit näyttää tiettyjä sijaintiluokkia valitsemalla
ja valitsemalla luokan kuvakkeen.
voit keskittää kartan nykyiseen
Valitsemalla
sijaintiin.
Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien
pikakuvakkeet valitsemalla .
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä reitille ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata päävalikkoon
valitsemalla .
2 Valitse Minne?.
3 Etsi sijainti (sivu 8).
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin
olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden
välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
Valitse kartassa
> Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
.
Nopeusrajoitusten päivittäminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja
-merkkejä.
Huoltoasema
Ruokaa
Majoitus
WC
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut.
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
4 Valitse kohdepiste.
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut >
2 Valitse Aja.
.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake,
jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
1 Valitse kartassa > Aseta nopeusrajoitus.
ja
2 Aseta nopeusrajoitus valitsemalla
.
Tien ominaisuuksien välttäminen
Tietoja liittymäpalveluista
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 20).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä
olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja
käymälöitä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
nüvi 2585TV -käyttöopas
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja
valitse Tallenna.
Kuljetustyyppien välttäminen
15
Tietoja mukautettavista vältettävistä
reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää
tiettyjä alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut
vältettävät käyttöön tai poistaa ne käytöstä aina
tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
2
3
4
5
6
vältettävät reitit.
Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
Valitse Lisää vältettävä alue.
Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
2
3
4
5
vältettävät reitit.
Valitse Lisää vältettävä tie.
Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen
jälkeen Seuraava.
Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä
poistamatta itse reittiä.
16
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä kohde.
3 Valitse > Ei käytössä.
Mukautettavien vältettävien reittien
poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautetut
vältettävät reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla
.
Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla
se ja valitsemalla
> Poista.
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen
käyttöön
Valitse Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden
lisätiedot.
Tiettyjen alueiden kiertäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai
kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä
on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot
tieolosuhteet.
1 Ota käyttöön Kiertoteiden lisätiedot.
2 Valitse määränpää ja valitse Aja (sivu 8).
3 Valitse kartassa > Kiertotie.
4 Valitse Seuraavat 0,5 km reitillä, Seuraavat 2 km
reitillä, Seuraavat 5 km reitillä tai Kiertotie reitin
teiden mukaan.
5 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Karttasivut
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa,
esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Karttatasot.
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse
Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva
tietokenttä.
nüvi 2585TV -käyttöopas
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Ajonäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan
yläreunassa.
Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena.
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kolme
kuvaketta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja OK.
3 Valitse .
4 Valitse jokin toinen kuvake.
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja OK.
3 Valitse Tallenna.
17
Kartan työpöydän vaihtaminen
Työpöytä näyttää matkan tiedot kartan alaosassa. Voit
vaihdella tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla
työpöytää.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Työpöydät.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
Seuraavan käännöksen tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy
kartan vasemmassa yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan
etäisyyden seuraavaan käännökseen tai
ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan
käännöksen kartassa.
Käännösten näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset
ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden
risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen
risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen,
jos se on näytettävissä.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen
kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun
navigoit autoilureittiä.
> Kartta.
2 Valitse
18
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, näyttöön voi tulla
liikennehälytys.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä
on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa
> Matkatietokone.
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä
sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse kartassa
> Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja,
kuten sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse kartassa > Nykysijainti.
2 Valitse luokka.
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Matkatietokone.
2 Valitse Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki
muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin
valitsemalla Valitse kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Nollaa matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa
matka B.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi,
laite antaa ajo-ohjeita.
Valitse kartassa
> Nykysijainti >
> Ohjeet
luokseni.
Jalankulkijareitit
Jalankulkijareitin seuraaminen
Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa kartassa.
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite laskee reitin,
jolla käytetään eri julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja
metroa, ja kävelyä.
19
HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei toimiteta laitteen
mukana. Voit ostaa cityXplorer-karttoja osoitteesta
http://my.garmin.com.
HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen tyyppejä
ja rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä (sivu 37).
Kävelynavigointikartan käyttäminen
Lisätietoja karttatoiminnoista on sivulla 14.
➊
➋
•
Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen liikenteen
pysäkkejä reitin varrella.
Kuljetustyyppien ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 19).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä käytettävä kuljetustyyppi ja valitse
Tallenna.
Handsfree-puhelut
Tietoja handsfree-puheluista
•
•
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin osien välillä.
Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ➋.
Tietoja karttakuvakkeista
•
•
•
20
Kun navigoit jalankulkijatilassa, näyttää arvioidun
sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa.
Ympyrä -kuvakkeen ympärillä osoittaa sijaintisi
tarkkuuden kartassa. Sijaintisi on sitä tarkempi, mitä
pienempi ympyrä on.
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin
osassa käytetyn kuljetustavan. Kun reitillä on
esimerkiksi -kuvake, astu bussiin kyseisessä
paikassa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth®-tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfreelaite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit
tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva laitteen
kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfreepuhelintoimintoja.
Langattoman Bluetooth-tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen
pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Kun teet pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille,
puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat muodostaa
yhteyden toisiinsa nopeasti.
1 Aseta puhelin ja laite enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön laitteessa
(sivu 20).
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää puhelin.
• Jos olet jo pariliittänyt jonkin toisen puhelimen,
valitse Asetukset > Bluetooth > Puhelin > .
4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
puhelimessa.
5 Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee
näyttöön.
6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
7 Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että laite saa
muodostaa yhteyden.
8 Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Puhelimen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Puhelin > Ei > Tallenna.
Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos
säilyy.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
•
•
•
•
Kun laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit soittaa
puheluja.
Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se
yhdistettiin viimeksi.
Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.
Pariliitos Bluetooth-äänilaitteeseen
Voit siirtää laitteen äänen langattomalla Bluetoothtekniikalla handsfree-laitteeseen tai A2DP Bluetooth
-äänilaitteeseen.
1 Aseta Bluetooth-äänilaite etsintätilaan.
2 Valitse päävalikosta Asetukset > Bluetooth >
Ääni > OK.
3 Valitse Bluetooth-äänilaite luettelosta.
4 Kun Bluetooth-salasana tulee näyttöön, valitse OK.
5 Vahvista pariliitos tarvittaessa Bluetoothäänilaitteessa.
Lisätietoja on Bluetooth-äänilaitteen
käyttöoppaassa.
21
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna numero.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle
yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät
tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteyshenkilö.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste (sivu 8).
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät
tue tätä toimintoa.
22
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät
puhelut näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse puhelun aikana
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
.
Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla
Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista
virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat
puhua rauhassa.
Voit näyttää näppäimistön valitsemalla
Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää
automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: Kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata
sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti
(sivu 12).
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero, kirjoita
puhelinnumerosi ja valitse Valmis.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Soittaminen kotiin
Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa
kotiin Soita kotiin -painikkeella.
Valitse Puhelin > Soita kotiin.
➊
TV:n käyttäminen
 Varoitus
Älä yritä katsella TV:tä ajaessasi. Jos käsittelet
ajoneuvoa huolimattomasti käytön aikana, voit aiheuttaa
kuoleman, vakavan loukkaantumisen tai vaurioittaa
omaisuutta. Laitteen käyttäminen on täysin käyttäjän
vastuulla.
Digitaalinen TV
Digitaalista TV-kuvaa voi suoratoistaa laitteella.
Laitteen on oltava DVB-T (Digital Video Broadcasting
for Terrestrial) -alueella, jotta sillä voi katsella digitaalista
mobiilitelevisiota. Lisätietoja on osoitteessa
www.dvb.org.
TV-antennien suuntaaminen
HUOMAUTUS: Ulkoiset antennit toimitetaan laitteen
mukana. Ulkoiset antennit on tarkoitettu TV-vastaanoton
parantamiseen.
Sisäinen antenni on ehkä vedettävä suoraksi tai ulkoiset
antennit liitettävä kanavien vastaanottamiseksi.
1 Vedä TV-antenni ➊ suoraksi.
nüvi 2585TV -käyttöopas
2 Voit taata parhaan vastaanoton liittämällä ulkoiset
antennit telineeseen ja kääntämällä ne suoraan
kulmaan toisiinsa nähden.
TV:n katseleminen
1 Valitse TV.
2 Valitse tarvittaessa Hyväksy.
> Kanavahaku.
3 Valitse tarvittaessa
TV-kanavan vaihtaminen
Laitteen on vastaanotettava TV-kanavia, jotta voit
vaihtaa kanavaa.
1 Kosketa näyttöä, kun katselet TV:tä.
2 Valitse valikosta .
3 Anna kanavanumero.
23
TV-ohjelman tallentaminen
HUOMAUTUS: voit tallentaa TV-ohjelmia ainoastaan
asettamalla microSD™ -kortin laitteen korttipaikkaan.
1 Valitse TV.
2 Valitse TV-kanava.
.
3 Aloita tallennus valitsemalla
.
4 Lopeta tallennus valitsemalla
Tallennetun TV-ohjelman katseleminen
1 Valitse TV.
2 Valitse näyttö.
> Videotoisto.
3 Valitse
4 Valitse video.
Näytön kuvasuhteen muuttaminen
Kun TV-sivua ei käytetä moneen sekuntiin, se häviää
näkyvistä ja kuva laajenee koko näytön kokoiseksi. Voit
valita kuvasuhteen.
1 Valitse näyttö, kun katselet TV:tä.
> TV-asetukset > Kuvasuhde.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit säilyttää alkuperäisen kuvasuhteen
valitsemalla Säilytä kuvasuhde.
• Voit venyttää kuvan täyttämään koko
kuvaruudun valitsemalla Koko näyttö.
24
Tekstityksen näyttäminen
HUOMAUTUS: TV-yhtiö määrittää tekstityskielen.
1 Valitse näyttö, kun katselet TV:tä.
> TV-asetukset > Tekstitys.
2 Valitse
Alueen vaihtaminen
Oletusalue on sama kuin alue, jolla navigoit.
1 Valitse näyttö, kun katselet TV:tä.
> TV-asetukset > Alue.
2 Valitse
3 Valitse alue.
Takaisin-painikkeen asetusten muuttaminen
Kun painat
-painiketta TV-valikossa, näyttöön
tulee kehote, jossa voit jättää TV:n äänen käyttöön tai
sammuttaa TV:n.
> TV-asetukset > Takaisin1 Valitse TV >
painike painettuna.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat näyttää kehotteen aina, kun painat
-painiketta TV-valikossa, valitse Kysy aina
mitä haluan tehdä.
• Voit jättää äänen käyttöön siksi aikaa, kun
käytät laitetta, valitsemalla Pidä äänet
käytössä.
• Voit sammuttaa TV:n, kun suljet TV-valikon,
valitsemalla Sammuta TV.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Äänen kielen vaihtaminen
Joidenkin kanavien lähetyskieltä voi vaihtaa.
> TV-asetukset.
1 Valitse TV >
2 Valitse Äänen kieli.
3 Valitse kieli.
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa lähetyskielistä.
TV-ohjelman siirtäminen ulkoiseen
laitteeseen
Voit toistaa TV:n ääntä ja kuvaa ulkoisessa laitteessa.
1 Liitä ulkoinen laite laitteen TV Out -liitäntään.
TV Out -liitäntään sopii 3,5 mm:n liitin, ja liitännän
kautta voi siirtää vain kuvaa, kuvaa ja monoääntä tai
kuvaa ja stereoääntä.
2 Valitse päävalikosta Asetukset > Näyttö.
3 Valitse TV-ulostulo-valintaruutu.
4 Valitse Komposiitti ja valitse sopiva muoto alueen
tai ulkoisen laitteen mukaan.
5 Palaa päävalikkoon ja valitse TV.
Palaaminen päävalikkoon TV:stä
1 Valitse näyttö, kun katselet TV:tä.
nüvi 2585TV -käyttöopas
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
Voit jatkaa TV:n äänen kuuntelemista
valitsemalla Pidä äänet käytössä.
Sammuta TV valitsemalla Sammuta TV.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää tietoja
laitteen käytöstä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Tietoja ecoRoute-toiminnosta
Joillakin alueilla on ostettava avauskoodi, ennen kuin
ecoRoute-ominaisuuksia voi käyttää. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/ecoroute.
ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden ja
polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi
voit parantaa polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat arvioita.
Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja
auton polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi (sivu 26).
25
Autoprofiilin määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoutetoimintoja ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™.
2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat
ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit.
Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on
kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran
jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön
edellisen täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja
maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden.
Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja ja
laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä autoilutilassa.
26
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
• Näet nykyiset pisteesi kartan ecoChallengekuvakkeesta .
• Näytä yksityiskohtaiset pisteet valitsemalla .
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
Nykyinen: näyttää nykyisen ajotoiminnon pisteet.
Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja
jarrutuspisteiden keskiarvon.
Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi
optimaalisella nopeudella (useimmissa autoissa
noin 70-100 km tunnissa).
Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä
nopeasta kiihdytyksestä.
Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä
äkkinäisestä jarrutuksesta.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
Valitse >
> Nollaa.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella polttoainekulutusta, polttoaineen
kokonaiskustannuksia ja keskimääräistä
polttoainetehokkuutta.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute >
Polttoainetehokkuus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen
polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan
määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä.
Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan
ajamastasi matkasta.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen aseman
tai taltion Reports-kansiosta (sivu 35).
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Matkaraportti.
2 Valitse raportti.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Autoprofiili.
2 Valitse > Nollaa.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa
matkan, jossa on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse .
3 Valitse Valitse aloituspaikka.
4 Hae sijainti (sivu 8).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Voit muuttaa saapumis- tai lähtöaikaa
valitsemalla jonkin sijainnin matkalla.
Voit tallentaa viipymisaikasi sijainnissa
valitsemalla jonkin sijainnin matkalla ja
valitsemalla Kesto.
Voit vaihtaa matkan etapin kulkuvälinetilan
tai reittisuosituksen valitsemalla etapin ja
valitsemalla Kulkuvälinetila.
Näytä matka kartassa valitsemalla Kartta.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Jos saat kehotteen, valitse reitti (sivu 13).
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitse Muuta matkan nimi.
Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit
lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden
järjestystä.
27
•
•
Valitse Poista matka.
Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää
matkan pysähdykset tehokkaimmin.
Kuvien tarkasteleminen
 Varoitus
Älä yritä katsella kuvia ajon aikana. Jos käsittelet
ajoneuvoa huolimattomasti käytön aikana, voit aiheuttaa
kuoleman, vakavan loukkaantumisen tai vaurioittaa
omaisuutta. Laitteen käyttäminen on täysin käyttäjän
vastuulla.
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen tai
muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen
on sivu 35.
1 Valitse Sovellukset > Galleria.
2 Valitse Kaikki kuvat tai valitse kansio.
3 Valitse kuva.
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Galleria.
2 Valitse Kaikki kuvat tai valitse kansio.
3 Valitse .
Kuvien poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Galleria.
2 Valitse Kaikki kuvat tai valitse kansio.
3 Valitse kuva.
4 Valitse .
28
Videon katseleminen
 Varoitus
Älä yritä katsella videota ajaessasi. Jos käsittelet
ajoneuvoa huolimattomasti käytön aikana, voit aiheuttaa
kuoleman, vakavan loukkaantumisen tai vaurioittaa
omaisuutta. Laitteen käyttäminen on täysin käyttäjän
vastuulla.
1
2
3
4
Valitse Sovellukset > Galleria.
Valitse Kaikki videot tai valitse kansio.
Valitse video.
Näytä toiston säätimet valitsemalla näyttö.
Tuetut muodot
Galleria tukee seuraavia video- ja äänimuotoja.
HUOMAUTUS: jotkin tiedostot eivät ole yhteensopivia
koodauserojen, DRM-suojauksen tai tiedoston
säiliömuodon vuoksi.
• Video
◦◦ MPEG1
◦◦ MPEG2
◦◦ H.263
◦◦ AVC (H.264)
◦◦ VC-1 (WMV)
◦◦ XviD
• Ääni
◦◦ MP1
◦◦ MP2
nüvi 2585TV -käyttöopas
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
MP3
MP4
AAC
WMA
Mediasoitin
Kappaleen toistaminen
Kappaleiden toistaminen edellyttää musiikkitiedostojen
lataamista laitteeseen (sivu 35).
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Esittäjät ja valitse esittäjä ja albumi.
• Valitse Albumit ja valitse albumi.
• Valitse Kappaleet.
• Valitse Soittolistat ja valitse soittolista.
3 Valitse kappale.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kaikki luettelon
kappaleet lisätään nykyiseen soittolistaan.
Soittolistan luominen
Voit luoda soittolistoja, joiden avulla voit järjestää
toistettavia kappaleita nopeasti luetteloksi.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse > Uusi soittolista.
3 Kirjoita nimi ja valitse Tallenna.
4 Lisää kappaleita soittolistaan.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Kappaleiden lisääminen soittolistaan
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Esittäjät ja valitse esittäjä ja albumi.
• Valitse Albumit ja valitse albumi.
• Valitse Kappaleet.
• Valitse Soittolistat ja valitse soittolista.
3 Kosketa kappaleen nimeä, kunnes pikavalikko
avautuu.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä kappaleen aiemmin luotuun
soittolistaan valitsemalla soittolistan.
• Voit lisätä kappaleen uuteen soittolistaan
valitsemalla Uusi ja kirjoittamalla nimi.
Tuetut muodot
Galleria tukee seuraavia video- ja äänimuotoja.
HUOMAUTUS: jotkin tiedostot eivät ole yhteensopivia
koodauserojen, DRM-suojauksen tai tiedoston
säiliömuodon vuoksi.
• MP3
• WMA
• WAV
29
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Ota matkahistoriatoiminto (sivu 38) käyttöön, jotta voit
käyttää tätä toimintoa.
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi
ja valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Tietoja ajotallennuksesta
Ilmoitus
Tarkista paikalliset liikennesäännöt, ennen kuin käytät
ajotallennusta ajoneuvossa. Garmin ei vastaa Garminlaitteen käyttämiseen liittyvien lakien tai säädösten
aiheuttamista sakoista, rangaistuksista tai vahingoista.
Voit tallentaa ääntä ja videokuvaa, kun käytät ajaessasi
Garmin GDR 20 -kameraa. Tallennettua sisältöä voi
toistaa laitteessa ja tietokoneessa. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.
HUOMAUTUS: jos haluat toistaa tallennettua videota
tietokoneella, asenna siihen GDR 20 -kameran mukana
toimitettu ohjelmisto.
Ajotallennuksen kiinnittäminen
1 Aseta ajotallennussarjan mukana toimitettu
microSD-kortti kameran korttipaikkaan.
2 Kun laite on kiinnitettynä, liitä kameran kaapeli
telineen sivulla olevaan micro-USB-liitäntään ➊.
Kun irrotat laitteet ajoneuvotelineestä ja laite on
vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan
pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Pysäköintipaikan tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
2 Valitse > Tallenna.
3 Kirjoita tarvittaessa nimi.
30
➊
➋
nüvi 2585TV -käyttöopas
3 Napsauta kamera ajotallennussarjan mukana
toimitetun telineen toiseen imukupin varteen ➋.
4 Paina imukuppivarsi tuulilasiin.
5 Käännä samalla vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
AV In -liitäntään sopii 3,5 mm:n tuloliitin, ja
liitännän kautta voi siirtää vain kuvan, kuvan ja
monoäänen tai kuvan ja stereoäänen.
2 Valitse päävalikosta Sovellukset > Videotulo.
Videotallennus ajotallennuksella
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Ajotallennus.
.
2 Aloita tallennus valitsemalla
.
3 Lopeta tallennus valitsemalla
Laskimen käyttäminen
Tallennetun videon toistaminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Ajotallennus.
2 Valitse .
3 Valitse video.
Videotulo
Voit katsoa videota ulkoisesta laitteesta, kuten
peruutuskamerasta tai DVD-soittimesta.
1 Valitse vaihtoehto:
• Liitä ulkoinen laite ajoneuvon telineen Video In
-liitäntään.
Video In -liitäntään sopii 3,5 mm:n tuloliitin.
Liitäntä tukee vain videokuvaa, ei ääntä.
• Liitä ulkoinen laite laitteen AV IN -liitäntään.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Valitse Sovellukset > Laskin.
Mittojen muuntaminen
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka ja
Tallenna.
Valitse
tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja
3
Tallenna.
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva
kenttä.
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen
valuutta ja lopuksi Tallenna.
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa näkyy
valuuttakurssi.
6 Valitse valuutan ruutu.
31
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide >
Liikennetietojen poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Poista valinta Live-liikenne-valintaruudusta.
2 Valitse sanakirja.
3 Valitse tarvittaessa
Language Guiden käyttäminen
Valinnaisen Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai
ilmauksia ja kääntää niitä.
Valitse Sovellukset > Language Guide.
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi
sanoja ja ilmauksia.
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja
ja lauseita.
2 Valitse > Kieli.
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse Tallenna.
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse Tallenna.
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja
2
3
4
5
32
ja lauseita.
Valitse luokka ja aliluokat.
Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse
Valmis.
Valitse sana tai ilmaus.
Kuuntele käännös valitsemalla .
Kaksikieliset sanakirjat.
, kirjoita sana ja valitse
Valmis.
4 Valitse sana.
5 Kuuntele käännös valitsemalla .
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla
tai kaikissa maissa.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin pakkausten
mukana. Se sisältyy ajoneuvon virtajohtoon.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella,
jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista on
osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Liikenteen ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
nüvi 2585TV -käyttöopas
2 Valitse Liikenne.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Kun vastaanotin on liikennetilauksen kattavuusalueella,
laite alkaa näyttää liikennetietoja.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava
liikennetietoja lähettävän FM-aseman taajuusalueella.
1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit
voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennevastaanotin
➊
➋
➊
Mini-USB-liitin
➋
Ulkoisen antennin liitin
➌
Sisäinen antenni
➍
Virran merkkivalo
➎
Ajoneuvon muuntaja
➌
Tietoja liikennekuvakkeesta
➍
➎
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy
liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri
osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Väri
Vakavuus
Merkitys
Vihreä
Matala
Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen
Keskitaso
Liikenne etenee, mutta on hiukan
ruuhkaista. Tiellä on jonkin verran
ruuhkaa.
Punainen
Korkea
Liikenne ei etene tai etenee
hitaasti. Tiellä on vakavia ruuhkia.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä
ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on
vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa
vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun
saapumisaikaasi automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
1 Valitse reitin navigoimisen aikana .
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen
mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat
sijaitsevat.
3 Valitse tapahtuma.
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
1 Valitse kartasta .
33
2 Valitse Liikenne reitillä.
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut
ruuhkat.
4 Valitse
> Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet > .
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia
nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse liikennekuvake.
34
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa
käytettävät kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneselite.
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun laite hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia.
LT
Tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen ja
liikennevastaanottimen.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia
tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä
on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita
FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on
hankittava oma koodi.
nüvi 2585TV -käyttöopas
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka tietojen
lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows®
95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden kanssa.
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä,
reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD- ja microSDHC-muistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 5).
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 28)
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot MapSourcesta®
(sivu 41)
• GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 41)
• BaseCamp™-tiedostot
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä
tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
nüvi 2585TV -käyttöopas
2
3
4
5
6
Laite ja muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden
Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mactietokoneissa liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
35
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli
roskakoriin .
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
36
Ajonäkymä: määrittää kartan perspektiivin.
Kävelykarttanäkymä: määrittää kartan perspektiivin.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään,
sitä hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttapainikkeet: määrittää kartassa käytettävät
kuvakkeet. Kartassa voi olla enintään kolme
kuvaketta.
Karttatasot: määrittää kartassa näkyvät tiedot (sivu 17).
Työpöydät: määrittää kartan päävalikon asettelun.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien
ominaisuudet.
Mukautetut vältettävät: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Kiertoteiden lisätiedot: määrittää kiertotien pituuden.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Rajoita kävelyä: voit määrittää jalankulkijareittien
enimmäiskävelymatkan.
Julkinen liikenne: voit ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä kuljetustyyppejä.
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton
ja säästää akun virtaa.
Reittiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja
ajoneuvon kiihdytystietoihin.
Lyhyempi aika: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien
reittien laskemiseen.
Pois tieltä: laskee suoran linjan sijainnistasi
määränpäähän.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: valitsee vaalean taustan (Päivä) tai tumman
taustan (Yö) tai vaihtaa niitä automaattisesti
nykyisen sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan
perusteella (Automaattinen).
nüvi 2585TV -käyttöopas
Kirkkaus: näytön kirkkauden muuttaminen. Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.
Kuvaotos: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin
Screenshot-kansioon.
Bluetooth-asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: ottaa Bluetooth-osan käyttöön.
Lisää puhelin tai Puhelin: voit hallita Bluetooth-laitteen
ja -matkapuhelinten välisiä yhteyksiä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla
nüvi tunnistetaan laitteissa, joissa on Bluetoothominaisuus.
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia puhelimia voi
lisätä tai poistaa tai niiden yhteyden voi katkaista.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth > Puhelin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite muodostaa yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä puhelimen valikkoon.
voit poistaa puhelimen laitteen
• Valitsemalla
muistista.
• Valitsemalla Ei voit katkaista nykyisen yhteyden.
Bluetoothin poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
37
2 Valitse Bluetooth.
Liikenneasetukset
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri
viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.
Valitse Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ota liikenne käyttöön.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
trafficTrends™: Katso sivu 38.
trafficTrends-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta
liikennetietoja poistamalla trafficTrends-toiminnon
käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Yksiköt ja aika-asetukset
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden
mukana.
Valitse Asetukset > Liikenne > Liikenne.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus
päättyy. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
trafficTrends
Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite tallentaa
liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti niiden avulla.
Kun käytät ajaessasi trafficTrends-toimintoa, laite
tallentaa liikennetietoja, jotka tarkentavat trafficTrendstoiminnon liikennehistoriatietoja. Tiedot lähetetään
Garminille, kun liität laitteen myGarminiin tietokoneesta.
38
Valitse Asetukset > Yksiköt & aika.
Nykyinen aika: määritä laitteen aika.
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai
UTC-kellon.
Yksikkö: määritä etäisyyksien mittayksikkö.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Valitse Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määritä ääniopasteiden kieli.
Tekstin kieli: määritä näytön tekstin kieli.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda
käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten
kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: määritä näppäimistön kieli.
Näppäimistöasettelu: määritä näppäimistön asettelu.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Liite
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyshälytykset.
• Ääni: voit määrittää laitteen antamien
läheisyyspistehälytysten tyypit.
• Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka
laukaisevat hälytyksen.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Valitse Asetukset > Laite.
• Tietoja: näytä ohjelmistoversio, laitetunnus ja muita
tietoja ohjelmistosta.
• Käyttöoikeussopimukset: näyttää
käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen (sivu 41).
• Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja
Käydyt paikat - (sivu 30) ja Matkaloki (sivu 17)
-ominaisuuksia varten.
• Tyhjennä matkustushistoria
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa se
altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
39
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 6).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 6).
Poista Bluetooth käytöstä (sivu 37).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista,
että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto
ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake.
3 Aseta paikalleen 2 A:n pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
virtajohtoon.
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan alaosassa olevaa kielekettä.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
40
nüvi 2585TV -käyttöopas
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Karttojen päivittäminen
Voit päivittää laitteen kartat.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/mapupdates.
2 Valitse Map Update User Guide.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin sivustossa
(www.garmin.com).
2 Valitse Maps-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Valvontakamerat
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa
http://my.garmin.com. Laite sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnit. Laite hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta
milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja
pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat
kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden
mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden luetteloita ja
asentaa ne laitteeseen POI Loader -ohjelman avulla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/extras.
2 Valitse Services > POI Loader.
3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Help.
Ekstrojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Mukautetut POI:t.
2 Valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
41
Vianetsintä
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 36).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.
1
2
3
Laite ei lataudu ajoneuvossa.
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 40).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se
altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 37).
Akun varaustila ei näy oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake.
Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se
ei siirry massamuistitilaan.
1
2
3
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään
laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä laitteeseen.
• Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on oltava
Käytössä.
• Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
4
42
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
Kiinnitä imukuppi (sivu 5).
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
nüvi 2585TV -käyttöopas
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä digitaalista
TV-signaalia.
Varmista, että olet valinnut oikean alueen (sivu 24).
En voi tallentaa TV-ohjelmaa. Varmista, että laitteessa on microSD-kortti (sivu 24).
AV Out -syöte sisältää ääntä,
mutta ei videokuvaa.
Varmista, että 3,5 mm:n liitin on asetettu laitteen sivulla olevaan AV IN -liitäntään (sivu 25).
TV-signaali katkeaa, kun olen Tarkista antenniliitännät ja viritä TV uudelleen (sivu 23).
ajanut monta kilometriä.
nüvi 2585TV -käyttöopas
43
Hakemisto
A
aika-asetukset 38
ajo-ohjeet 18
ajotallennus 30
kiinnittäminen 30
tallentaminen 31
ajotietokone 19
akku 42
B
Bluetooth-tekniikka 20–48
äänilaitteen pariliitos 21
asetukset 37
lempinimi 37
puhelimen liittäminen 20
C
cityXplorer-kartat 14, 19
D
diakriittiset merkit 7
E
ecoRoute 25–28
autoprofiili 25
ecoChallenge-pisteet 26
matkaraportti 27
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 26
polttoainetehokkuustiedot 26
ekstrat 41
44
G
galleria
kuvat 28
tuetut muodot 28
video 28
Garminin reaaliaikaiset palvelut 25
geokätkentä 10
GPS
asetukset 37
simulaattori 12
H
hakupalkki 8
hälytykset
valvontakamera 41
J
jalankulkijatila
asetukset 15, 20
JPEG-kuvatiedostot 35
julkinen liikenne
kaupunkikartat 20
vältettävät 15, 20
Jälki ylös 17
järjestelmäasetukset 36
K
kaksi-, kolmiulotteinen karttanäkymä 17
kartat
lisääminen 41
näytä 17
teema 36
tietojen asettelu 17
virheet 9
yksityiskohtien määrä 36
kiertotiet
lisäasetukset 16
kirkkaus
kohdepisteet
etsiminen 8
POI loader 35
koordinaatit 10
koti
puhelinnumero 23
koulualuetietokanta 41
kulkuvälinetila 7
kuvaotokset 37
kuvat
poistaminen 28
Käydyt paikat
ottaminen käyttöön 39
käännösluettelo 18
L
laitteen huoltaminen 39
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 40
tuulilasiin 42
laitteen lataaminen 5, 42
laitteen mukauttaminen
laitteen puhdistaminen 39
laitteen rekisteröiminen 6
laitteen säilyttäminen 39
laitteen suojaaminen 39
laitteen tunnus 39
laskin 31
leveys- ja pituuspiiri 10
liikenne 32–48
kuvakkeet 33
liikennetilausten lisääminen 38
tapahtumat 33
tilauksen aktivoiminen 34, 38
trafficTrends 38
vastaanotin 33
liikennehälytykset 18
lisävarusteet 41
luokka
hakeminen 8
läheiset palvelut 19
nüvi 2585TV -käyttöopas
M
maailmankello 30
MapSource 35, 41
massamuistitila 35
matkaloki 17, 39
matkapuhelimen liittäminen 20
matkaraportti 27
matkasuunnittelu 27
matkojen nimeäminen uudelleen 27
mediasoitin 29
kappaleen toistaminen 29
Soittolista 29
menen kotiin 11
Minne?
mukauttaminen 7
minne-valikko 7
mukauttaminen
pikakuvake, lisääminen 7
pikakuvake, poistaminen 8
mitat, muuntaminen 31
muistikortti 35
mukautetut kohdepisteet 41
muokkaaminen
karttasymboli 13
kotisijainti 11
luokat 13
määränpäät 27
tallennettu matka 27
tallennetut sijainnit 13
muuntaminen
valuutta 32
yksiköt 31
myDashboard 5
mykistys
puhelu 22
N
navigointi 14
jalankulkija 19
pois tieltä 17
nüvi 2585TV -käyttöopas
navigointi poissa tieltä 17, 37
nollaaminen
enimmäisnopeus 19
kotisijainti 11
matkatiedot 19
nopeusrajoitus
kuvake 15
nykyinen sijainti, ajo-ohjeet 19
nykyinen sijainti, tallentaminen 12
Nykysijainti 19
näppäimistö 7
kielitila 7
näytön painikkeet 7
näyttöasetukset 15, 20
O
Ohje 25
ohjelmisto
versio 39
osoitteet 10
P
paikkojen etsiminen
hiljattain tehdyt valinnat
koordinaateilla 10
tallennetut sijainnit 12
palaute kohdepisteistä 9
pikakuvakkeet
lisääminen 7
poistaminen 8
PIN
Bluetooth 21
pisteen lisääminen 14
poistaminen
kuvat 28
matkat 28
merkki 7
tallennetut sijainnit 13
tiedostot 36
viimeksi löydettyjen luettelo 12
puheen kieli 38
puhelut
koti 23
lopettaminen 22
mykistäminen 22
vastaaminen 22
pysäköinti 12
tallentaminen 30
viimeisin paikka 30
päivittäminen
kartat 6
ohjelmisto 6
R
reitit
pois tieltä 17, 37
pysäyttäminen 15
reittien uudelleenlaskenta 15
risteys, etsiminen 10
S
satelliittisignaalit 6
seuraava käännös 18
sijainnit 8, 9
ilmoittaminen puuttuvasta
sijainnista 9
sulake, vaihtaminen 40
T
tallennetut sijainnit 12–13
tallentaminen
nykyinen sijainti 12
telineen irrottaminen 40
tiedostot
poistaminen 36
tuetut tyypit 35
tietokone, liittäminen 5
turvallisuustila 37
45
TV
antennit 23
digitaali-TV:n katseleminen 23
näytön kuvasuhde 24
tallentaminen 24
ulostulo 25
ääni 25
työkalut 25–30
U
USB 42
V
vastaaja 22
vianmääritys 42
videosoitin 28
voimakkuus
äänimikseri 6
mukauttaminen 6
välttäminen
julkisen liikenteen tyypit 15, 20
liikenne 33
tiet 16
varkaus 40
Y
yksikkömuunnin 31
yksityiskohtainen reitti 18
yksityiskohtaiset kartat 35, 36
46
nüvi 2585TV -käyttöopas
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising