Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Priručnik za brzo pokretanje

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Priručnik za brzo pokretanje
nüvi 2400 serija
®
priručnik za brzo pokretanje
za upotrebu sa sljedećim modelima uređaja nüvi:
2440, 2450, 2460
Početak rada
‹ UPOZORENJE
kutiji proizvoda potražite vodič Važni
U
podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadr­ži
upozorenja i druge važne informacije.
Pri prvom korištenju uređaja, obavite
sljedeće zadatke.
1. Priključite uređaj na napajanje vozila
(str. 2).
2. Montirajte uređaj (str. 4).
3. Registrirajte uređaj (str. 5).
4. Provjerite ima li ažuriranja.
• Ažuriranja softvera (str. 5).
• Besplatna ažuriranja karata (str. 5).
5. Preuzmite kompletni korisnički
priručnik (str. 5).
2
Priključivanje uređaja na
napajanje vozila
‹ UPOZORENJE
Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži litij-
ionsku bateriju. Kako biste spriječili
moguće ozljede ili štetu na uređaju uzro­
kovanu izlaganjem baterije ekstremnoj
toplini, izvadite uređaj iz vozila kad
napuštate vozilo ili ga spremite tako da ne bude na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Prije korištenja baterije, napunite uređaj.
1. Postavite podnožje uređaja u postolje.
2. Naginjite uređaj prema nazad dok ne
sjedne na mjesto.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
3. Priključite kabel za napajanje u vozilu
➊ u mini-USB priključak ➋ na
pozadini uređaja.
5. Ako koristite prijemnik za obavijesti
o prometu u Europi, priključite
vanjsku antenu na prijemnik za
obavijesti o prometu i priljubite ga
uz vjetrobransko staklo uz pomoć
vakuumskih nosača.
Kad se uređaj priključi na napajanje
vozila, treba se dogoditi sljedeće.
•
•
•
➊
➋
•
Uređaj se uključuje.
Uređaj prima satelitske signale. Ako
je barem jedna od crtica
zelene
boje, to znači da je uređaj pronašao
satelitski signal.
NAPOMENA: Za primanje
satelitskih signala uređaju može
trebati nesmetani pogled na nebo.
Uređaj se puni dok vozite.
na traci statusa daje status interne
baterije.
4. Drugi kraj kabela napajanja u vozilu
priključite u utičnicu u vozilu.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
3
Montiranje uređaja
Obavijest
Prije montaže uređaja u vodiču Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu potražite
informacije o zakonima koji se odnose na
montažu na vjetrobransko staklo.
1. Uklonite prozirnu plastiku s
vakuumskog nosača.
2. Očistite i osušite vjetrobran i
vakuumski nosač krpom koja ne pušta vlakna.
3. Pritisnite vakuumski nosač na
vjetrobran.
4. Dok pritišćete prebacite ručicu
unazad, prema vjetrobranu.
5. Postavite postolje ➊ na ručicu
vakuumskog nosača ➋.
4
➊
➋
O usluzi myDashboard
Uslugu myDashboard koristite za registri­
ranje uređaja, traženje ažuriranja za karte
i softver, pristup priručnicima uređaja i
podršci itd.
Postavljanje usluge
myDashboard
1. Priključite USB kabel u mikro-USB
priključak na uređaju.
2. Priključite USB kabel u USB
priključak na računalu.
3. Dvaput pritisnite kako biste
otvorili web-stranicu myDashboard.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
NAPOMENA: Ako se ne prikaže
ili koristite računalo s operativnim
sustavom Windows® 7 ili Mac®, idite
na www.garmin.com/dashboard.
4. Slijedite upute na zaslonu.
60 dana od prvog traženja satelita tijekom
vožnje uz pomoć uređaja nüvi, gubite
pravo na besplatno ažuriranje karata.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/numaps.
Registriranje uređaja
1. U usluzi myDashboard pritisnite
Registrirajte se odmah.
2. Slijedite upute na zaslonu.
3. Originalni račun ili fotokopiju
spremite na sigurno mjesto.
Ažuriranje karata
Ažuriranje softvera
1. Otvorite myDashboard (str. 4).
2. Registrirajte uređaj (str. 5).
3. Pod Ažuriranja softvera pritisnite
Ažuriraj sad.
4. Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje korisničkog
priručnika
Korisnički priručnik za vaš uređaj
dostupan je na web-stranici tvrtke
Garmin.
nüMaps Guarantee
Za svoj uređaj možete dobiti jedno
besplatno ažuriranje karte unutar 60 dana od primanja satelitskog signala kad vozite sa svojim nüvi uređajem. Ako se registri­
rate telefonskim putem ili čekate duže od
1. Otvorite myDashboard (str. 4).
2. Registrirajte uređaj (str. 5).
3. Pod Ažuriranja karte pritisnite
Ažuriraj sad.
4. Slijedite upute na zaslonu.
1. Otvorite myDashboard (str. 4).
2. Registrirajte uređaj (str. 5).
3. Pritisnite Priručnici.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
5
Prikazat će se popis s priručnicima za
proizvode na nekoliko jezika.
4. Pokraj priručnika koji želite pritisnite
Preuzmi.
5. Pritisnite kako bi se datoteka
spremila na vaše računalo.
•
Pregled uređaja
•
➊
•
•
Za podešavanje svjetline zaslona,
dodirnite i povucite klizač.
Za isključivanje uređaja dodirnite
Isključi.
Za ponovno postavljanje uređaja,
držite tipku napajanja tijekom
10 sekundi.
Za izlaz iz izbornika, pritisnite i otpustite tipku napajanja.
O točkama interesa
➋
➊ Tipka Napajanje
™
➋ Utor microSD kartice
Upotreba tipke Napajanje
1. Pritisnite i odmah pustite tipku
Napajanje za prikaz dodatnih opcija.
2. Odaberite opciju:
6
Detaljne karte učitane u uređajima sadrže
milijune točaka interesa poput restorana,
hotela i auto servisa.
Traženje točke interesa prema
kategoriji
1. Na glavnom izborniku dodirnite
Kamo? > Točke interesa.
2. Odaberite kategoriju.
3. Ako je potrebno, odaberite
potkategoriju.
4. Odaberite odredište.
5. Dodirnite Idi!.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
Dodirnite
> Spremi na ovoj
stranici za spremanje lokacije u mapu
s favoritima na uređaju. Koristite
mapu s favoritima kako biste spremili
lokaciju radnog mjesta, doma i drugih
uobičajenih odredišta.
6. Prema potrebi odaberite jednu od
opcija:
• Dodirnite Vožnja kako biste
izračunali rutu kojom ćete
navigirati tijekom vožnje.
• Dodirnite Hod kako biste
izračunali rutu kojom ćete
navigirati tijekom hodanja.
• Dodirnite Javni prijevoz
kako biste izračunali rutu koja
kombinira hodanje i javni
prijevoz.
NAPOMENA: Za navigaciju
putem javnog prijevoza morate
imati učitane karte cityXplorer™.
Posjetite www.garmin.com
i kupite cityXplorer karte.
Korištenje glavnog
izbornika
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
Dodirnite ➊ za odabir načina
transporta.
Dodirnite ➋ za pronalazak odredišta.
Dodirnite ➌ za prikaz karte.
Dodirnite ➍ za zaustavljanje rute.
Dodirnite ➎ za zaobilazak na ruti.
Na nekim modelima dodirnite ➏
kako biste uputili poziv dok je uređaj
priključen na kompatibilan mobilni
telefon.
Informacije potražite na stranici www.garmin.com/bluetooth.
Dodirnite ➐ za podešavanje glasnoće.
Dodirnite ➑ za otvaranje izbornika
alata i postavki.
7
Vaša ruta na karti
Korištenje funkcija karte
➊
Obavijest
Ikona ograničenja brzine služi samo kao
obavijest i nije zamjena za odgovornost
vozača da poštuje sve znakove ograniče­
nja brzine te da u svakom trenutku prim­
jenjuje pravila sigurne vožnje. Garmin
neće snositi odgovornost za bilo kakve
prometne kazne ili sudske pozive koje
možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.
➍
•
Vaša ruta označena je grimiznom linijom
na karti. Ako skrenete s originalne rute,
uređaj će ponovno izračunati rutu. Dok
putujete po glavnim prometnicama, mogla
bi se prikazati ikona ograničenja brzine.
•
•
•
•
•
•
8
➏ ➐
➑
➎
➋
➌
➒
Dodirnite ➊ za pregled sljedećeg
skretanja.
Ako postoji prikaz križanja,
pojavit će se prikaz križanja.
Dodirnite ➋ za pregled popisa
skretanja.
Dodirnite ➌ za povećavanje i
smanjivanje.
Dodirnite ➍ za povratak u glavni
izbornik.
Dodirnite i držite ➍ na bilo kojem
zaslonu za povratak na glavni
izbornik.
Dodirnite ➎ za promjenu polja
s podacima.
Dodirnite ➏ za pregled stranice
Gdje sam?.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
•
•
•
Dodirnite i povucite ➐ za prikaz
drugog područja karte.
Dodirnite ➑ za pregled podataka
o putu.
Dodirnite ➒ za promjenu
ograničenja brzine ako ikona
ograničenja brzine na karti nije
točna.
Korištenje usluge
myTrends
Dok vozite s uključenim uređajem,
usluga myTrends™ skuplja informacije
koje uređaju omogućuju da predvidi kad
putujete na uobičajeno odredište poput
radnog mjesta ili doma. Kad je usluga
myTrends aktivirana, u navigacijskoj
traci na karti prikazat će se odredište
i predviđeno vrijeme dolaska. Ako je
priključen prijemnik za obavijesti o
prometu, na navigacijskoj traci pojavit će se i podaci o prometu.
Kad se myTrends informacije prikažu
u navigacijskoj traci, dodirnite traku
kako biste vidjeli informacije o ruti.
O načinima transporta
Način rada za
vožnju
Način rada za
pješačenje
Rute se različito izrađuju ovisno o načinu
transporta.
Na primjer, u načinu rada za vožnju,
predviđeno vrijeme dolaska računa se
prema ograničenjima brzine na cestama na
ruti. U načinu rada za pješačenje vrijeme
dolaska računa se prema brzini hodanja.
Usluga myTrends funkcionira samo za
lokacije koje su spremljene kao favoriti
(str. 7).
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
9
O prometu
OBAVIJEST
Garmin nije dogovoran za točnost
ili pravovremenost FM prometnih
informacija.
Neki modeli mogu primati prometni sadr­
žaj FM TMC (Traffic Message Channel).
Pretplata na FM TMC obavijesti o
prometu omogućuje se automatski i za aktivaciju nije potrebna dodatna
kupnja pretplate. FM TMC prijemnik za prometne obavijesti integriran je u
kabel za napajanje u vozilu isporučen u kompletu.
Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti
potražite na adresi www.garmin.com
/traffic.
10
Ručno izbjegavanje prometa
na ruti
1. Na karti dodirnite .
2. Dodirnite Promet na ruti.
3. Ako bude potrebno, dodirnite strelice
kako biste vidjeli druge prometne
zastoje na ruti.
4. Dodirnite Izbjegni.
Pregled karte prometa
Na karti prometa prikazan je prometni
tok označen bojama i zastoji na obližnjim
cestama.
1. Na karti dodirnite .
2. Za prikaz prometnih nezgoda na karti
dodirnite Karta prometa.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
Uparivanje telefona
Hands-free pozivanje dostupno je na
nekim nüvi modelima. Prije uparivanja,
mobilni telefon i uređaj moraju biti
uključeni i međusobno udaljeni najviše 33 stopa (10 m).
1. Omogućite Bluetooth® komponentu
na svom telefonu.
2. Dodirnite Alati > Postavke >
Bluetooth.
3. Dodirnite Bluetooth > Uključeno >
Spremi.
4. Dodirnite Dodaj telefon > OK.
5. Odaberite telefon i pritisnite OK.
6. U telefon unesite Bluetooth PIN
(1234) za svoj uređaj.
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na sljedeće
načine:
•
•
•
Kabel za napajanje u vozilu
USB kabel (dodatni pribor)
AC adapter (dodatni pribor)
Pronalaženje dodatnih
informacija
Dodatne informacije o ovom proizvodu
možete potražiti na web-stranici tvrtke
Garmin.
•
•
•
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2400
Idite na www.garmin.com/ontheroad.
Idite na http://buy.garmin.com za
kupovinu dodatne opreme.
Dodirnite Alati > Pomoć.
11
Kontaktiranje službe za
korisničku podršku tvrtke
Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu,
obratite se Službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin.
•
•
•
U SAD-u idite na www.garmin.com
/support ili nazovite Garmin USA na
broj (800) 800.1020.
U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite
Garmin (Europe) Ltd. na broj 0808 2380000.
Ako se nalazite u Europi, posjetite
www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o
podršci u tuzemstvu ili se obratite
u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj +44 (0) 870 850 1241.
Veljača 2011.
Garmin®, logotip Garmin i nüvi® trgovački
su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u ili drugim
državama. cityXplorer™, myTrends™ i nüMaps
Guarantee™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin. Riječ i logotipi
Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je
tvrtke Garmin. Mac® trgovački je znak tvrtke
Apple Computer, Inc. registrirane u SAD-u i
drugim državama. microSD™ zaštitni je znak
tvrtke SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Broj dijela 190-01252-66 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising