Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Aloitusopas

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Aloitusopas
nüvi 2400 -sarjan
®
aloitusopas
näille nüvi-malleille:
2440, 2450, 2460
Aloitus
‹ VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
tee seuraavat toimet.
1. Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
(sivu 2).
2. Kiinnitä laite (sivu 4).
3. Rekisteröi laite (sivu 5).
4. Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 5).
5. Lataa koko käyttöopas (sivu 5).
2
Laitteen liittäminen
ajoneuvon virtalähteeseen
‹ VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Lataa laite, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
5. Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, kytke ulkoinen antenni
liikennevastaanottimeen ja kiinnitä
antenni tuulilasiin imukupeilla.
Kun laite on liitetty ajoneuvon
virtalähteeseen, laite toimii seuraavasti.
3. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
mini-USB-liitäntään ➊.
•
•
•
•
➊
Laite käynnistyy.
Laite etsii satelliittisignaaleja. Kun
ainakin yksi
-palkeista on vihreä, laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien
etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
Laite latautuu ajon aikana.
tilarivillä
osoittaa sisäisen akun tilan.
➋
4. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
3
Laitteen kiinnittäminen
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja
imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
3. Paina imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä samalla vipua taaksepäin
tuulilasia kohti.
5. Napsauta teline ➊ kiinni imukupin
varteen ➋.
➊
4
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmistoja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen
oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1. Liitä USB-kaapeli laitteen
micro-USB-liitäntään.
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3. Avaa myDashboard-sivu
kaksoisnapsauttamalla -kuvaketta.
➋
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
HUOMAUTUS: jos ei näy
tai käytät Windows® 7- tai Mac®tietokonetta, siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai
odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun
nüvi on hakenut ensimmäisen kerran
satelliittejaajon aikana. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Karttojen päivittäminen
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Ohjelmistopäivityksetkohdassa Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen 60 päivän kuluessa
satelliittien hakemisesta siitä, kun
olet ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt nüvia ajon
aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä,
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Karttapäivitykset-kohdassa
Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Käyttöoppaan lataaminen
Laitteen käyttöopas on saatavissa
Garminin sivustosta.
1. Avaa myDashboard (sivu 4).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse Manuals.
5
Näkyviin tulee luettelo oppaista eri
kielillä.
4. Valitse haluamasi oppaan kohdassa
Download.
5. Tallenna tiedosto tietokoneeseen
valitsemalla .
•
Laitteen esittely
•
➊
•
•
Voit säätää näytön kirkkautta
koskettamalla ja vetämällä
vierityspalkkia.
Voit sammuttaa laitteen
valitsemalla Sammuta.
Nollaa laite painamalla
virtapainiketta 10 sekuntia.
Sulje valikko painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
Tietoja kohdepisteistä
➋
➊
Virtapainike
➋
microSD™korttipaikka
Virtapainikkeen käyttäminen
1. Voit tarkastella lisäasetuksia
painamalla virtapainiketta lyhyesti.
2. Valitse vaihtoehto:
6
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
Voit tallentaa sijainnin laitteen
Suosikit-kansioon valitsemalla tällä
sivulla
> Tallenna. Suosikitkansioon voi tallentaa työpaikan,
kodin ja muiden usein käytettyjen
määränpäiden sijainnin.
6. Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Valitsemalla Aja voit laskea reitin,
jonka navigoit ajaen.
• Valitsemalla Kävely voit laskea
reitin, jonka navigoit kävellen.
• Valitsemalla Julkinen liikenne
voit laskea reitin, joka käyttää
sekä julkisia kulkuneuvoja että
kävelyä.
HUOMAUTUS: Julkisen
liikenteen käyttäminen edellyttää
cityXplorer™-karttojen lataamista.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja
osoitteesta www.garmin.com.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
Päävalikon käyttäminen
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Valitse kulkuvälinetila valitsemalla ➊.
Etsi määränpää valitsemalla ➋.
Tarkastele karttaa valitsemalla ➌.
Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
Käytä reitin kiertotietä valitsemalla ➎.
Joissakin malleissa voit aloittaa puhelun
valitsemalla ➏, kun laite on liitetty
yhteensopivaan matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin
.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla ➐.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko valitsemalla
➑.
7
Reitti kartassa
•
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
•
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
Karttatoimintojen käyttäminen
➊
➍
8
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
•
•
•
•
•
Katso seuraava käännös
valitsemalla ➊.
Jos risteysnäkymä on
käytettävissä, risteysnäkymä tulee
näyttöön.
Valitse ➋, jos haluat avata
käännösluettelon.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➌.
Palaa päävalikkoon valitsemalla
➍.
Painamalla ➍-painiketta pitkään
voit palata päävalikkoon mistä
tahansa näytöstä.
Voit vaihtaa tietokenttää
valitsemalla ➎.
Valitsemalla ➏ voit avata
Nykysijainti -sivun.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
•
•
•
Tarkastele kartan muita osia
koskettamalla ja vetämällä
➐-kohtaa.
Valitsemalla ➑ voit näyttää
matkan tiedot.
Valitsemalla ➒ voit muuttaa
nopeusrajoitusta, jos kartassa
näkyvä nopeusrajoituskuvake on
väärä.
myTrends-toiminnon
käyttäminen
Kun laite on käynnissä ajaessasi,
myTrends™ kerää tietoja, joiden avulla
laite voi ennustaa, kun olet matkalla
usein käyttämääsi määränpäähän, kuten
työpaikalle tai kotiin. Kun myTrends on
käytössä, määränpää ja arvioitu ajoaika
näkyvät kartan navigointipalkissa.
Jos liikennevastaanotin on liitetty,
navigointipalkissa voi näkyä myös
liikennetietoja.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
myTrends toimii ainoastaan Suosikitkansioon tallennettujen sijaintien
yhteydessä (sivu 7).
Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa
reitin tiedot koskettamalla
navigointipalkkia.
Tietoja kulkuneuvotiloista
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien laskutapa vaihtelee
kulkuneuvotilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu
saapumisaika lasketaan reitillä olevien
teiden nopeusrajoitusten mukaan.
Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan
kävelynopeuden mukaan.
9
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Joillakin laitemalleilla voi vastaanottaa
TMC (FM Traffic Message Channel)
-liikennesisältöä. FM TMC -liikennetilaus
on automaattisesti käytössä, eikä sen
aktivoiminen edellytä lisätilauksen
ostamista. FM TMC -liikennevastaanotin
on integroitu laitteen mukana toimitettuun
ajoneuvon virtajohtoon.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
10
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartassa valitsemalla Liikennekartta.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä
joissakin nüvi-malleissa. Jotta pariliitos
voidaan muodostaa, puhelimen ja laitteen
on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
päässä toisistaan.
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth®osa.
2. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
3. Valitse Bluetooth > Käytössä > Tall.
4. Valitse Lisää puhelin > OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa OKpainiketta.
6. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeesi.
nüvi 2400 -sarjan aloitusopas
Virtajohdot
Laitteeseen saa virtaa seuraavilla tavoilla:
•
•
•
Ajoneuvon virtajohto
SB-kaapeli (valinnainen lisävaruste)
Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
•
•
•
Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/ontheroad.
Osoitteesta http://buy.garmin.com voit
ostaa lisävarusteita.
Valitse Työkalut > Ohje.
11
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen www
.garmin.com/support tai soita (Garmin
USA) numeroon (800) 800 1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin Europe
Ltd.) numeroon 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa (Garmin Europe
Ltd.) numeroon +44 (0) 870 8501241.
Helmikuu 2011
Garmin®, Garmin-logi ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
cityXplorer™, myTrends™ ja nüMaps Guarantee™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on
lisenssi niiden käyttöön. Mac® on Apple Computer,
Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. microSD™ on SD-3C, LLC.:n
tavaramerkki.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Osanumero 190-01252-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising