Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Kratka navodila za uporabo

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Kratka navodila za uporabo
nüvi 2400 series
®
navodila za hiter začetek
velja za te modele naprave nüvi:
2440, 2450, 2460
Uvod
‹ OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije
o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pred prvo uporabo naprave naredite to.
1. Napravo priključite na napajanje
vozila (stran 2).
2. Napravo namestite na nosilec
(stran 4).
3. Registrirajte napravo (stran 5).
4. Preverite, ali so na voljo posodobitve.
• Posodobite programsko opremo
(stran 5).
• Brezplačno posodobite zemljevide
(stran 5).
5. Prenesite celoten uporabniški
priročnik (stran 5).
2
Priključitev naprave na
napajanje vozila
‹ OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.
Če želite preprečiti možnost poškodb
oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči
izpostavljenost baterij visoki temperaturi,
ob izstopu odstranite napravo iz vozila ali
pa je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Preden napravo prvič uporabite na
baterijsko napajanje, jo popolnoma
napolnite.
1. Napravo s spodnjim delom vstavite v
nosilec.
2. Napravo nagnite nazaj, dokler se ne
zaskoči v pravilen položaj.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
3. Napajalni kabel vozila ➊ priključite v
priključek mini-USB ➋ na nosilcu.
5. Če sprejemnik prometnih informacij
uporabljate v Evropi, zunanjo anteno
priključite na sprejemnik prometnih
informacij in ga z vakuumskimi
nosilci pritrdite na vetrobransko
steklo.
Po priklopu naprave na napajanje vozila
se zgodi naslednje.
•
•
•
➊
➋
•
Naprava se vklopi.
Naprava pridobi satelitske signale.
Ko je vsaj en stolpec
zelene
barve, je naprava pridobila satelitski
signal.
OPOMBA: za pridobitev satelitskih
signalov bo naprava morda
potrebovala neoviran pogled na nebo.
Naprava se polni med vožnjo.
v
vrstici stanja prikazuje stanje notranje
baterije.
4. Drug konec napajalnega kabla vozila
priključite v vtičnico vozila.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
3
Namestitev naprave na
nosilec
Obvestilo
Pred namestitvijo naprave nüvi si v
navodilih Pomembne informacije o
varnosti in izdelku preberite informacije o
zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na
vetrobransko steklo.
1. Z vakuumskega nosilca odstranite
zaščitno plastiko.
2. Vetrobransko steklo in vakuumsko
prijemalo očistite in osušite s krpo, ki
ne pušča vlaken.
3. Vakuumsko prijemalo pritisnite na
vetrobransko steklo.
4. Med pritiskanjem vzvod na nosilcu
pritisnite nazaj proti steklu.
5. Nosilec ➊ pritrdite na nastavek
vakuumskega nosilca ➋.
4
➊
➋
mojiPodatki
Storitev mojiPodatki lahko uporabite za
registracijo naprave, iskanje posodobitev
programske opreme in zemljevidov,
dostop do priročnikov ter podpore za
naprave in še več.
Nastavitev storitve mojiPodatki
1. Kabel USB priključite v priključek
mikro-USB na napravi.
2. Kabel USB priključite v vrata USB na
računalniku.
3. Dvokliknite , da odprete spletno
stran mojiPodatki.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
OPOMBA: če se ne prikaže ali
pa uporabljate operacijski sistem
Windows® 7 ali Mac®, obiščite
www.garmin.com/dashboard.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Registracija naprave
1. V storitvi mojiPodatki kliknite
Registracija.
2. Sledite navodilom na zaslonu.
3. Izvirni račun ali njegovo kopijo
hranite na varnem mestu.
Posodabljanje programske
opreme
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 4).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Pod Posodobitve programske opreme
kliknite Posodobi zdaj.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Pogojev za brezplačno posodobitev
zemljevidov ne izpolnjujete, če se
registrirate po telefonu ali čakate
več kot 60 dni po prvi uporabi naprave
nüvi. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/numaps.
Posodabljanje zemljevidov
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 4).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Pod Posodobitve zemljevidov kliknite
Posodobi zdaj.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Prenos uporabniškega priročnika
Uporabniški priročnik za napravo je na
voljo na Garminovi spletni strani.
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 4).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Kliknite Priročniki.
Jamstvo nüMaps Guarantee
Naprava lahko izpolnjuje pogoje za eno
brezplačno posodobitev zemljevidov v
60 dneh od prve uporabe naprave nüvi.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
5
Pojavi se seznam s priročniki za
naprave v več jezikih.
4. Ob želenem priročniku kliknite
Prenesi.
5. Kliknite , da datoteko shranite v
računalnik.
Pregled naprave
➊
2. Izberite možnost:
• Za prilagajanje svetlosti zaslona
izberite in premikajte drsni trak.
• Za izklop naprave izberite Izklop.
• Za ponovni zagon naprave
pritisnite in 10 sekund držite
tipko za vklop/izklop.
• Za izhod iz menija pritisnite in
spustite tipko za vklop/izklop.
Destinacije
➋
V napravo naloženi podrobni zemljevidi
vsebujejo destinacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske
servise.
➊ Tipka za vklop/izklop
Iskanje destinacije po kategoriji
1. V glavnem meniju izberite Kam? >
microSD
Destinacije.
2. Izberite kategorijo.
Uporaba tipke za vklop/izklop
1. Za ogled dodatnih možnosti pritisnite 3. Če je potrebno, izberite podkategorijo.
in hitro spustite tipko za vklop/izklop.
4. Izberite destinacijo.
5. Izberite Pojdi!.
➋ Reža za ™kartice
6
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
Če želite lokacijo shraniti v mapo
Priljubljene v napravi, na tej strani
izberite
> Shrani. V mapo
Priljubljene lahko shranite lokacijo
delovnega mesta, doma in drugih
pogosto obiskanih destinacij.
6. Če je treba, izberite možnost:
• Za izračun načrtovane poti,
po kateri boste vozili, izberite
Vožnja.
• Za izračun načrtovane poti, po
kateri boste hodili, izberite Hoja.
• Za izračun načrtovane poti, ki
združuje javni prevoz in hojo,
izberite Javni prevoz.
OPOMBA: za navigacijo z
javnim prevozom morate imeti
naložene zemljevide cityXplorer™.
Za nakup zemljevidov cityXplorer
obiščite www.garmin.com.
Uporaba glavnega menija
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Za izbiro načina transporta izberite ➊.
Za iskanje destinacije izberite ➋.
Za ogled zemljevida izberite ➌.
Za prekinitev usmerjanja po
načrtovani poti izberite ➍.
Za nastavitev obvoza načrtovane poti
izberite ➎.
Pri nekaterih modelih lahko ob
povezanem mobilnem telefonu za
klicanje izberete ➏.
Oglejte si www.garmin.com/bluetooth
za dodatne informacije.
Za nastavitev glasnosti izberite ➐.
Za prikaz menija orodij in nastavitev
izberite ➑.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
7
Načrtovana pot na
zemljevidu
Uporaba funkcij zemljevida
➊
obvestilo
Ikona omejitve hitrosti je samo
informativna in ne zamenjuje
odgovornosti voznika, da spoštuje vse
postavljene znake za omejitev hitrosti
in vedno vozi varno. Garmin ne bo
odgovoren za katero koli prometno
kazen ali poziv, ki ga lahko prejmete
zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih
zakonov in znakov.
Načrtovana pot je na zemljevidu narisana
kot vijolična črta. Če z načrtovane poti
skrenete, jo naprava ponovno izračuna.
Med potovanji po glavnih cestah se lahko
prikaže ikona omejitve hitrosti.
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Za ogled strani Naslednji odcep
izberite ➊.
Če obstaja pogled zavoja, se
prikaže stran s pogledom zavojev.
Za ogled strani Seznam odcepov
izberite ➋.
Za približevanje in oddaljevanje
pogleda izberite ➌.
Za vrnitev v glavni meni
izberite ➍.
Iz vsakega zaslona se lahko
v glavni meni vrnete tako, da
pritisnete in držite tipko ➍.
Za spremembo podatkovnih
polj izberite ➎.
Za ogled strani Kje sem?
izberite ➏.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
•
•
•
Za ogled drugega področja
zemljevida izberite in povlecite ➐.
Za ogled informacij o potovanju
izberite ➑.
Če želite spremeniti omejitev
hitrosti, ko je ta na zemljevidu
prikazana nepravilno, izberite ➒.
Ko so v navigacijski vrstici prikazane
informacije funkcije myTrends,
jo izberite, če si želite ogledati
informacije o načrtovani poti.
Načini transporta
Način avtomobila
Način pešca
Uporaba funkcije myTrends
Med vožnjo z vklopljeno napravo funkcija
myTrends™ zbira informacije o potovanju.
S temi informacijami lahko naprava
predvidi, kdaj potujete na pogosto obiskan
cilj, kot je delovno mesto ali dom. Ko je
funkcija myTrends aktivirana, bosta cilj
in predviden čas potovanja prikazana
v navigacijski vrstici na zemljevidu.
Če je priključen sprejemnik prometnih
informacij, so lahko prometne informacije
prikazane tudi v navigacijski vrstici.
Pot se načrtuje različno glede na izbran
način.
V načinu avtomobila se na primer
predviden čas prihoda izračuna z
omejitvijo hitrosti na cestah na načrtovani
poti. V načinu pešca se čas prihoda
izračuna glede na hitrost hoje.
myTrends deluje samo za lokacije, ki so
shranjene kot priljubljene (stran 7).
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
9
Prometne informacije
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali
pravočasnost prometnih informacij.
Nekateri modeli lahko prejemajo
prometne informacije kanala za prometne
informacije FM (TMC). Naročnina
na prometne informacije FM TMC je
omogočena samodejno in za aktivacijo
ne zahteva dodatnega nakupa naročnine.
Sprejemnik prometnih informacij FM
TMC je vgrajen v napajalni kabel vozila,
ki je priložen v embalaži.
Za informacije o sprejemnikih prometnih
informacij in območjih pokritosti obiščite
www.garmin.com/traffic.
10
Ročno izogibanje prometu na
načrtovani poti
1. Na zemljevidu izberite .
2. Pritisnite Promet na poti.
3. Če je treba, izberite puščice in si
oglejte druge prometne zastoje na
načrtovani poti.
4. Izberite Izogni se.
Ogled zemljevida prometa
Na zemljevidu prometa sta promet in
zamude na bližnjih cestah označena z
barvami.
1. Na zemljevidu izberite .
2. Za prikaz prometnih zastojev in
drugih dogodkov na zemljevidu
izberite Zemljevid prometa.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
Združevanje s telefonom
Pri nekaterih modelih naprave nüvi
je na voljo prostoročno klicanje. Pred
združevanjem morata biti telefon in
naprava vklopljena in ne več kot 10 m
(33 čevljev) drug od drugega.
1. Omogočite komponento Bluetooth®
telefona.
2. Izberite Orodja > Nastavitve >
Bluetooth.
3. Izberite Bluetooth > Omogočeno >
Shrani.
4. Izberite Dodaj Telefon > V redu.
5. Izberite vaš telefon in nato še V redu.
6. V telefon vnesite Bluetooth PIN
(1234) naprave.
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite:
•
•
•
z napajalnim kablom vozila
s kablom USB (dodatna oprema)
z napajalnikom (dodatna oprema)
Iskanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate
na Garminovi spletni strani.
•
•
•
Obiščite www.garmin.com/ontheroad.
Če želite kupiti dodatno opremo,
obiščite http://buy.garmin.com.
Izberite Orodja > Pomoč.
Navodila za hiter začetek za naprave serije nüvi 2400
11
Stik z Garminovo podporo
za izdelke
Če imate vprašanja o izdelku, se obrnite
na Garminovo podporo za izdelke.
•
•
•
V ZDA obiščite www.garmin.com
/support ali pokličite Garmin USA
(800) 800-1020.
V VB pokličite Garmin (Europe) Ltd.
na 0808 2380000.
V Evropi obiščite www.garmin.com
/support in kliknite Obrnite se na
podporo za informacije o podpori
v vaši državi ali pa družbo Garmin
(Evropa) Ltd. pokličite na telefon
+44 (0) 870-8501241.
Fébruar 2011
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.
cityXplorer™, myTrends™ in nüMaps Guarantee™
so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali
njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima
licenco za uporabo tega imena. Mac® je blagovna
znamka družbe Apple Computer, Inc., registrirane
v ZDA in drugih državah. microSD™ je blagovna
znamka družbe SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Številka dela 190-01252-63 Preg. A
Natisnjeno na Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising