Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Lynstartvejledning

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Lynstartvejledning
nüvi 2400-serien
®
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
2440, 2450, 2460
Sådan kommer du i gang
‹ ADVARSEL
S e guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Når du bruger din enhed første gang, skal
du gøre følgende.
1. Tilslut enheden til strømmen i bilen
(side 2).
2. Monter enheden (side 4).
3. Registrer enheden (side 5).
4. Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 5).
• Gratis kortopdatering (side 5).
5. Download den komplette
brugervejledning (side 5).
2
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
‹ ADVARSEL
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte sollys.
Oplad din enhed, før du bruger den med
batterier.
1. Placer bunden af enheden i
monteringen.
2. Skub enheden tilbage, så den klikker
på plads.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
5. Hvis du benytter en trafikmodtager
i Europa, kan du tilslutte den
eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den til forruden med
sugekopperne.
Når enheden er blevet tilsluttet strømmen
i bilen, vil følgende ske.
3. Tilslut bilstrømkablet ➊ til miniUSB-stikket ➋ på monteringen.
•
•
•
➊
➋
•
Enheden tændes.
Enheden opfanger satellitsignaler. Når
mindst én af søjlerne
er grøn, har
enheden lokaliseret satellitsignaler.
BEMÆRK: Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at
opfange satellitsignaler.
Enheden oplades, mens du kører.
på statuslinjen angiver status for det
interne batteri.
4. Sæt den anden ende af bilstrømkablet
i en stikkontakt i bilen.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
3
Montering af din enhed
Bemærk
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Rengør og tør forruden og sugekoppen
med en fnugfri klud.
3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje armen
tilbage mod forruden.
5. Sæt monteringen ➊ fast på
sugekoppens arm ➋.
4
➊
➋
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere
din enhed, søge efter software- og
kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget
mere.
Opsætning af myDashboard
1. Tilslut USB-kablet til enhedens
mikro-USB-stik.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på
computeren.
3. Dobbeltklik på for at åbne
webstedet myDashboard.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
BEMÆRK: Hvis
ikke vises, eller
du bruger Windows® 7 eller en Mac®computer, skal du gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Registrering af enheden
1. I myDashboard klikker du på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
softwareopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
din enhed via telefon eller venter længere
end 60 dage, efter første gang du har
modtaget satellitsignaler, mens du har kørt
med din nüvi. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Download af brugervejledningen
Brugervejledningen til din enhed er
tilgængelig på Garmins websted.
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Manuals.
nüMaps Guarantee
Du kan få en gratis kortopdatering til
denne enhed inden for 60 dage fra første
gang, nüvi-enheden opnår satellitsignaler
under kørsel. Du er ikke berettiget til den
gratis kortopdatering, hvis du registrerer
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
5
En liste over brugervejledninger på
flere sprog vises.
4. Klik på Download ved siden af den
brugervejledning, du vil hente.
5. Klik på for at gemme filen på din
computer.
Oversigt over enheden
➊
➋
➊
➋
Tænd/sluk-knap
microSD™-kortstik
Brug af tænd/sluk-knappen
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og
slip den hurtigt igen for at få vist
yderligere valgmuligheder.
2. Vælg en funktion:
• For at justere skærmens lysstyrke
skal du trykke på og trække
rullepanelet.
6
•
•
•
For at slukke din enhed skal du
trykke på Fra.
For at nulstille enheden skal du
holde tænd/sluk-knappen nede i
10 sekunder.
For at forlade menuen skal du
trykke på og slippe tænd/slukknappen.
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
Sådan finder du et interessepunkt
efter kategori
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Start!.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
Tryk på > Gem på denne side
for at gemme positionen i din
Favoritmappe på enheden. Brug
Favoritmappen til at gemme steder
som din arbejdsplads, dit hjem eller
andre af dine ofte brugte destinationer.
6. Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Tryk på Kør for at beregne en
rute, du vil køre.
• Tryk på Gang for at beregne en
rute, du vil gå.
• Tryk på Offentlig transport for
at beregne en rute, der kombinerer
offentlige transportmidler med
gang.
BEMÆRK: Du skal have
cityXplorer™-kort indlæst
for at navigere med brug af
offentlig transport. Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
Brug af hovedmenuen
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryk på ➊ for at vælge en
transportform.
Tryk på ➋ for at finde en destination.
Tryk på ➌ for at se kortet.
Tryk på ➍ for at afbryde en rute.
Tryk på ➎ for at oprette en omvej på
en rute.
På nogle modeller, kan man trykke på
➏ for at foretage et opkald, når den er
tilsluttet en kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth for at
få oplysninger.
Tryk på ➐ for at justere lydstyrken.
Tryk på ➑ for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
7
Din rute på kortet
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel på alle
tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for
eventuelle trafikbøder eller stævninger, du
måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Din rute er markeret med en magentarød
linje på kortet. Hvis du afviger fra
den oprindelige rute, genberegner din
enhed ruten. Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører på
større veje.
Brug af kortfunktionerne
➊
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Tryk på ➊ for at få vist næste
sving.
Hvis der findes information om et
vejkryds, vises vejkryds-info.
Tryk på ➋ for at få vist drejlisten.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk og hold ➍ på et hvilket som
helst skærmbillede for at komme
tilbage til hovedmenuen.
Tryk på ➎ for at ændre datafeltet.
Tryk på ➏ for at se siden Hvor
er jeg?
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
•
•
•
Tryk på og træk ➐ for at se et
andet område af kortet.
Tryk på ➑ for at få vist
rejseoplysninger.
Tryk på ➒ for at ændre
fartbegrænsningen, hvis kortets
fartbegrænsningsikon er forkert.
Brug af myTrends
Mens du kører med din enhed tændt,
samler myTrends™ oplysninger, som
giver enheden mulighed for at genkende
og forudse en af dine ofte brugte
destinationer, som f.eks. din arbejdsplads
eller dit hjem. Når myTrends er aktiveret,
vises destinationen og den forventede
rejsetid på kortets navigationslinje. Hvis
en trafikmodtager er tilsluttet, vises
der muligvis også trafikoplysninger i
navigationslinjen.
Når der vises oplysninger i myTrends'
navigationslinje, skal du trykke
på navigationslinjen for at se
ruteoplysninger.
Om transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden
Fodgænger
Ruter beregnes forskelligt på baggrund af
transportformen.
F.eks. vil ankomsttidspunktet i
anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud
fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved
anvendelsesmåden Fodgænger beregnes
ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.
myTrends fungerer kun med positioner,
der er gemt som Favoritter (side 7).
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
9
Om trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
Nogle modeller kan modtage indhold
fra FM-trafikoplysningskanaler (TMC).
FM-trafikoplysningskanal-abonnementet
aktiveres automatisk og kræver ikke
yderligere køb af abonnement for at
aktivere. FM-trafikoplysningskanalmodtageren er indbygget i bilstrømkablet
og er inkluderet i boksen.
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
10
Manuel undgåelse af trafik på
ruten
1. Tryk på på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå.
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af
farvekoder trafikforløb og forsinkelser på
nærliggende veje.
1. Tryk på på kortet.
2. Tryk på Trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
Sådan parrer du din telefon Strømkabler
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle
nüvi-modeller. Før du kan parre og
tilslutte, skal telefonen og enheden være
tændt og maks. 33 fod (10 m) væk fra
hinanden.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
din telefon.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
3. Tryk på Bluetooth > Aktiveret >
Gem.
4. Tryk på Tilføj telefon > OK.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast Bluetooth-PIN-koden (1234)
for din enhed på telefonen.
nüvi 2400-serien Lynstartvejledning
Du kan tilføre strøm til din enhed på
følgende måder:
•
•
•
Strømkabel til køretøj
USB-kabel (valgfrit tilbehør)
AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Find yderligere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
•
•
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for at
købe tilbehør.
Tryk på Værktøjer > Hjælp.
11
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du
har spørgsmål om dette produkt.
•
•
•
I USA skal du gå til www.garmin.com
/support eller ringe til Garmin USA
på (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du ringe til
Garmin (Europe) Ltd. på 0808 238
0000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com/support og klikke
på Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Februar 2011
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™,
myTrends™, og nüMaps Guarantee™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth®
og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc., registreret i USA og andre lande. microSD™ er et
varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Delnummer 190-01252-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising