Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Quick Start Guide | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Hurtigstartveiledning
nüvi 2400-serien
®
hurtigstartveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
2440, 2450, 2460
Komme i gang
Koble enheten til bilstrøm
‹ ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
‹ ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der den
ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå
person- eller produktskader som følge
av at batteriet har vært utsatt for ekstrem
varme.
Når du bruker enheten for første gang, må
du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
Koble enheten til bilstrøm (side 2).
Monter enheten (side 4).
Registrer enheten (side 5).
Se etter oppdateringer.
• Programvareoppdateringer
(side 5).
• Gratis kartoppdatering (side 5).
5. Last ned hele brukerveiledningen
(side 5).
2
Lad enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Sett nederste del av enheten inn i
braketten.
2. Vipp enheten bakover til den klikker
på plass.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
5. Hvis du bruker en trafikkmottaker
i Europa, kobler du den eksterne
antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp
av sugekoppene.
Når enheten er koblet til bilstrøm, skjer
følgende:
3. Koble strømkabelen for bil ➊ til
mini-USB-kontakten ➋ på braketten.
•
•
•
➊
➋
•
Enheten slår seg på.
Enheten innhenter satellittsignaler.
Når minst én av linjene
er
grønn, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
MERK: Det kan hende at enheten
må ha klar sikt mot himmelen for å
innhente satellittsignaler.
Enheten lades mens du kjører.
på statuslinjen viser statusen til det
interne batteriet.
4. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
3
Montere enheten
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for å få informasjon
om lover angående montering på
frontruten.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen.
2. Rengjør og tørk frontruten og
sugekoppen med en lofri klut.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten
mens du trykker.
5. Knepp fast braketten ➊ på
sugekopparmen ➋.
4
➊
➋
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere
enheten, se etter programvare- og
kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og support med mer.
Sette opp mittDashboard
1. Koble USB-kabelen til micro-USBkontakten på enheten.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten
på datamaskinen.
3. Dobbeltklikk på for å åpne
websiden mittDashboard.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
MERK: Hvis ikke vises, eller hvis
du bruker Windows® 7 eller en Mac®datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
innhentet satellitter og kjørt med nüvienheten. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/numaps.
Registrere enheten
1. Fra mittDashboard klikker du på
Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 4).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Kartoppdateringer klikker
du på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 4).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Programvareoppdateringer
klikker du på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned brukerveiledningen
Brukerveiledningen for enheten din er
tilgjengelig på Garmins webområde.
1. Åpne mittDashboard (side 4).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Klikk på Brukerveiledninger.
nüMaps Guarantee
Enheten din er kvalifisert for én gratis
kartoppdatering innen 60 dager etter at du
har innhentet satellitter og kjørt med nüvienheten. Du er ikke kvalifisert til å motta
en gratis kartoppdatering hvis du foretar
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
5
Det vises en liste over
produktveiledninger på flere språk.
4. Klikk på Last ned ved siden av
veiledningen du trenger.
5. Klikk på for å lagre filen på
datamaskinen.
Oversikt over enheten
➊
➋
➊ Av/på-knapp
™
➋ microSD -kortspor
Bruke av/på-knappen
1. Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer.
2. Velg et alternativ:
6
•
•
•
•
Trykk på og dra rulleknappen for
å justere lysstyrken på skjermen.
Trykk på Av for å slå av enheten.
Hold av/på-knappen nede i ti
sekunder for å nullstille enheten.
Trykk på og slipp av/på-knappen
for å gå ut av menyen.
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder punkter av interesse,
for eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder.
inne et punkt av interesse etter
kategori
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Start!.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
Trykk på
> Lagre på denne siden
for å lagre posisjonen i en Favorittermappe på enheten. Bruk Favorittermappen til å lagre posisjonene til
arbeidsplassen, hjemmet ditt og andre
vanlige bestemmelsessteder.
6. Velg eventuelt et alternativ:
• Trykk på Kjøre hvis du vil
beregne en rute du skal navigere
etter ved å kjøre.
• Trykk på Gå hvis du vil beregne
en rute du skal navigere etter til
fots.
• Trykk på Kollektivtransport hvis
du vil beregne en rute der du både
bruker kollektivtransport og går
til fots.
MERK: Du må ha lastet inn
cityXplorer™-kart for å navigere
ved hjelp av kollektivtransport.
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart,
går du til www.garmin.com.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
Bruke hovedmenyen
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på ➊ for å velge en
transportmodus.
Trykk på ➋ for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk på ➌ for å vise kartet.
Trykk på ➍ for å stoppe en rute.
Trykk på ➎ for å legge inn en
omkjøring i en rute.
På enkelte modeller kan du trykke
på ➏ for å foreta et anrop når det er
koblet til en kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth hvis
du vil ha mer informasjon.
Trykk på ➐ for å justere volumet.
Trykk på ➑ for å åpne menyen med
verktøy og innstillinger.
7
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å
følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke
sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle
trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Ruten er markert med en magentafarget
linje på kartet. Hvis du kjører utenom den
opprinnelige ruten, beregner enheten ruten
på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon
når du kjører på hovedveier.
Bruke kartfunksjonene
➊
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➏ ➐
➑
➎
➋
➌
➒
Trykk på ➊ for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt over et
veikryss, vises veikryssoversikten.
Trykk på ➋ for å vise
manøverlisten.
Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
Trykk på ➍ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk på og hold nede ➍ på et
hvilket som helst skjermbilde for
å gå tilbake til hovedmenyen.
Trykk på ➎ for å endre datafeltet.
Trykk på ➏ for å vise Hvor er
jeg?-siden.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
•
•
•
Trykk på og dra ➐ for å vise et
annet område av kartet.
Trykk på ➑ for å vise
tripinformasjon.
Trykk på ➒ for å endre
fartsgrensen hvis fartsgrenseikonet
som vises på kartet, er feil.
Bruke myTrends
Når du kjører med enheten på, samler
myTrends™ inn informasjon som gjør
at enheten kan anta ruten når du reiser
til et vanlig bestemmelsessted, for
eksempel arbeidsplassen eller hjemmet
ditt. Når myTrends er aktivert, vises
bestemmelsesstedet og beregnet reisetid
på navigasjonslinjen på kartet. Hvis
en trafikkmottak er tilkoblet, kan det
hende at navigasjonslinjen også viser
trafikkinformasjon.
Når myTrends-informasjon vises
på navigasjonslinjen, trykker du
på navigasjonslinjen for å vise
ruteinformasjon.
Om transportmodiene
Bilmodus
Fotgjengermodus
Rutene beregnes forskjellig ut fra
transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel
ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen
på veiene på ruten. Fotgjengermodus
beregner ankomsttiden ved hjelp av
gangfarten.
myTrends fungerer bare på posisjoner
som er lagret som favoritter (side 7).
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
9
Om trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Noen modeller kan motta trafikkinnhold
fra FM Traffic Message Channel (TMC).
FM TMC Traffic-abonnementet aktiveres
automatisk, og du trenger ikke å kjøpe et
ekstra abonnement for å aktivere det. FM
TMC-trafikkmottakeren er integrert
i strømkabelen for bil som følger med
i esken.
Hvis du vil ha informasjon om
trafikkmottakere og dekningsområder,
kan du gå til www.garmin.com/traffic.
10
Unngå trafikk på ruten manuelt
1. Trykk på
på kartet.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk eventuelt på pilene for å vise
andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Trykk på Unngå.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt
og forsinkelser på veier i nærheten.
på kartet.
1. Trykk på
2. Trykk på Trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
Pare telefonen
Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen nüvimodeller. Før du kan pare, må telefonen
og enheten være slått på og ikke være mer
enn 10 meter fra hverandre.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
3. Trykk på Bluetooth > Aktivert>
Lagre.
4. Trykk på Legg til telefon > OK.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2400-serien
Strømkabler
Enheten kan få strøm på følgende måter:
•
•
•
Strømkabel for bil
USB-kabel (valgfritt tilbehør)
Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Finne mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet
på Garmins webområde.
•
•
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for å
kjøpe tilbehør.
Trykk på Verktøy > Hjelp.
11
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du
har spørsmål om produktet.
•
•
•
I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA på
(800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin
.com/support, og klikk på
Contact Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
Februar 2011
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. cityXplorer™,
myTrends™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og
-logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. Mac® er et varemerke for Apple Computer,
Inc., registrert i USA og andre land. microSD™ er
et varemerke for SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Delenummer 190-01252-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising