Garmin | nuvi 270 | Garmin nuvi 270 sett den opp og kjor

Garmin nuvi 270 sett den opp og kjor
sett den opp og kjør!
nüvi 200-serien
®
navigasjon til en rimelig penge
Komme i gang
Hva inneholder esken?
• nüvi-enheten
• Sugekoppbrakett for å montere nüvienheten på frontruten
• Strømkabel for å lade/bruke nüvienheten med et strømuttak i bilen
• Dashbord-plate for å montere
sugekoppbraketten på dashbordet i stedet
MERK: Kortspor på enhetene
kan utstyres for et SD-kort eller et
microSD™-kort.
Strøm- og miniUSB-kontakt
RESEST-knapp
Høyttaler
Av-/på-knapp:
Skyv til venstre for å slå
enheten av/på, skyv til
høyre for låse skjermen
SD-kortspor
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Gjør deg kjent med lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt
å bruke sugekopper på frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk
andre monteringsalternativer fra Garmin. Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av
friksjonsmonteringsutstyr. Se side 12 for mer informasjon.
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
Velg et passende sted på frontruten der du vil montere nüvi-enheten. Rengjør og tørk av
sugekoppen og det aktuelle området på frontruten.
1. Koble strømkabelen til på baksiden av nüvienheten.
2. Sett kulen på enden av braketten inn i det runde
festet på holderen, og trykk til delene smetter på
plass.
3. Plasser sugekoppen på frontruten og trykk
spaken bakover mot frontruten.
4. Trykk bunnen av nüvi-enheten inn i holderen, og
skyv den øvre delen av nüvi-enheten på plass.
5. Koble strømkabelen til et strømuttak i bilen.
Enheten skal slås på automatisk hvis den er
koblet til og tenningen er på.
Sugekopp
Holder
Slik lader du nüvi-enheten
• Koble strømkabelen til nüvi-enheten og til et
strømuttak i bilen.
• Koble en vekselstrømsadapter (valgfritt tilbehør)
til nüvi-enheten og en stikkontakt.
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Strømkabel
for bil
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre. Følg
instruksjonene på skjermen.
Du slår av nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre.
A
Trinn 3: Hente inn satellitter
Før nüvi-enheten kan finne gjeldende
posisjon og navigere en rute, må du gjøre
følgende:
1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra
høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter å hente inn satellittsignaler.
Linjene
indikerer satellittstyrken. Når
minst én av strekene er grønne, har nüvienheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan
du velge et bestemmelsessted og navigere
til det.
MERK: Programvaren i nüvienheten kan være forskjellig
fra skjermbildene i denne
brukerveiledningen.
B
C
Menysiden
A
B
C
D
D
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å åpne verktøysettet.
Trykk for å justere volumet.
Hjelp når du trenger det
Ved hjelp av nüvi-enhetens innebygde
hjelpesystem kan du får mer informasjon
når og hvor du trenger det. Trykk på
> Hjelp. Trykk på et emne for å vise
informasjon om det.
Hvis du trenger hjelp med nüvi-enhetens
innstillinger, trykker du på
>
Innstillinger. Velg en innstillingskategori
og trykk på .
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Finne et bestemmelsessted
Finne en restaurant
1. Trykk på Hvor skal du > Punkter av
interesse > Mat.
og
2. Velg en kategori. Trykk på
for å få flere valg.
3. Velg et bestemmelsessted og trykk på
Kjør.
Finne en adresse
1. Trykk på Hvor skal du > Adresse.
2. Velg et land og en delstat/provins hvis
nødvendig.
3. Trykk på Stav by. Skriv inn by/
postnummer, trykk på Ferdig og velg
by/postnummer fra listen.
4. Skriv inn nummeret i adressen og trykk
på Ferdig.
5. Skriv inn gatenavnet, trykk på Ferdig og
velg gaten i listen.
6. Trykk på adressen hvis det er nødvendig.
Alternativer for siden Kjør
Trykk på et element i listen over
søkeresultater for å vise siden Kjør.
Trykk på Kjør for å opprette en detaljert
rute til dette stedet.
Trykk på Vis kart for å vise dette stedet på
kartet.
Trykk på Lagre for å lagre dette stedet i
Mine favoritter.
Utvide søket
nüvi-enheten søker automatisk etter steder
i nærheten av gjeldende posisjon. Hvis du
vil søke i et annet område, trykker du på
Hvor skal du > Nærme. Velg et alternativ.
Trykk på OK.
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Stave navnet
Legge til et stopp i ruten
1. Trykk på Hvor skal du > Punkter av
interesse.
2. Trykk på Stav navn.
3. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Trykk på Ferdig.
4. Trykk på det stedet du ser etter, og trykk
deretter på Kjør.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på
Meny > Hvor skal du og søke etter
viapunktet.
2. Trykk på det stedet du ser etter, og trykk
deretter på Kjør.
3. Velg Legg til som viapunkt.
Ta meg hjem
Kjøre en omkjøring
Ved hjelp av tastaturet på skjermen kan du
stave navnet eller deler av navnet på stedet
du leter etter.
Angi en hjemmeposisjon for stedet du
kjører til oftest. Trykk på Hvor skal du >
Mine favoritter > Ta meg hjem. Velg et
alternativ for å angi din hjemmeposisjon.
Etter at du har angitt hjemmeposisjonen,
kan du rute til stedet ved å trykke på Hvor
skal du > Mine favoritter > Ta meg hjem.
Du kan legge til et viapunkt (stopp) i
ruten. nüvi-enheten gir veivisning til
via-punktet og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
Hvis du må ta en omkjøring når du
navigerer en rute, trykker du på Meny >
Omkjøring. nüvi-enheten prøver å lede
deg tilbake til den opprinnelige ruten så
raskt som mulig. Hvis ruten du kjører langs,
er det eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner en
omkjøring.
Stoppe en rute
Du kan stoppe navigeringen av en rute ved
å trykke på Meny > Stopp.
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Vise kartsiden
Trykk på
Se på kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
viser gjeldende
plassering. Trykk på
for å lagre gjeldende posisjon. Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet. Trykk på hvilket som helst objekt på kartet. Det vises en pil
som peker mot objektet.
Når du har trykket på Kjør, åpnes kartsiden, og ruten din er merket med en
magentafarget strek. nüvi vil under reisen vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av
talemeldinger, piler på kartet og instruksjoner øverst på kartsiden. Et rutete flagg angir
bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne
ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Trykk på Trykk på tekstfeltet
for å åpne siden
avkjøringsliste.
for å zoome
ut.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på inn.
Trykk på Ankommer
eller Hastighet for å
åpne Turinformasjonsiden.
Turinformasjon
for å zoome
Trykk på Neset Sving av
for å åpne Neste svingsiden.
Avkjøringsliste
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Siden for neste sving
Tilpasse nüvi-enheten
Låse nüvi-enheten
1. Trykk på
> Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen ved siden av Garmin
Lock. Trykk på OK.
3. Angi en firesifret PIN-kode. Trykk på Ja
for å godta PIN-koden.
4. Trykk på OK. Kjør til en
sikkerhetsposisjon (et sted du ofte reiser
til, for eksempel hjemmet eller kontoret).
Trykk på Sett.
Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster
du inn den firesifrede PIN-koden eller
kjører til den angitte sikkerhetsposisjonen.
nüvi-enheten må innhente satellittsignaler
for at du skal kunne låse den opp ved
sikkerhetsposisjonen.
MERK: Hvis du glemmer PINkoden og sikkerhetsposisjonen, må
du sende nüvi-enheten til Garmin for
å låse den opp. Du må også sende en
gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
Unngå tyveri
• For å unngå tyveri bør du fjerne nüvienheten og stativet når de ikke er i
bruk. Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Bruk Garmin Lock™ -funksjonen.
Justere volumet
Trykk på
. Trykk på
for å senke
volumet eller
for å øke volumet.
Justere lysstyrken på
skjermen
Trykk på
> Innstillinger > Skjerm
> Lysstyrke. Trykk på for å redusere
lysstyrken og for å øke den.
Låse skjermen
Skyv Av/på-knappen til høyre ( ) for
å unngå utilsiktede trykk på skjermen. Du
låser opp skjermen ved å skyve Av/påknappen til midtstillingen.
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Tilbakestille nüvi-enheten
Tillegg
Hvis enheten slutter å reagerer, slår du den
av og deretter på igjen. Hvis ikke dette
hjelper, tilbakestiller du nüvi-enheten.
Forsiktig: Ikke nullstill nüvienheten med en kulepenn eller en
annen skarp gjenstand. Dette kan
føre til skader på enheten.
1. Koble nüvi-enheten fra ekstern strøm.
2. Trykk på RESET-knappen nederst på
nüvi-enheten.
3. Koble nüvi-enheten til en strømkilde.
Kontakt Garmin
USA: Kontakt Garmin Kundestøtte på
telefon (913) 397-8200 eller (800) 8001020, mandag til fredag, 08.00 til 17.00
amerikansk normaltid, eller gå til
www.garmin.com/support.
Europa: Kontakt Garmin (Europe)
Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utenfor
Storbritannia) eller 0808 2380000
(i Storbritannia).
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for å få tilgang
til de nyeste tjenestene for dine Garminprodukter og for å registrere Garmin-enheten.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette sletter all
informasjon som brukeren har lagt
inn.
1. Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet
på nüvi-skjermen mens du slår på nüvienheten.
2. Fortsett å trykke med fingeren til popupvinduet vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Alle innstillinger tilbakestilles til de
opprinnelige innstillingene. Alle elementer
du har lagret, blir slettet.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Du får mer informasjon om valgfritt
tilbehør på http://shop.garmin.com eller
på www.garmin.com/extras eller ved å ta
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Skifte sikringen
kontakt med din Garmin-forhandler.
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten for å
montere enheten på dashbordet, slik enkelte
regionale lover krever.
Forsiktig: Når du skifter
sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at
de blir montert på riktig plass igjen.
Viktig: Den permanente
monteringstapen er svært vanskelig å
fjerne etter at du har tatt den på.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan
det hende at du må skifte sikringen på
tuppen av biladapteren.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente
monteringstapen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Plasser sugekoppen på platen. Snu
spaken ned (mot platen).
Løsne
1. Skru av og fjern
det sølvfargede
eller svarte, runde
endestykket.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv)
og erstatt den med en 1 A kvikk sikring.
3. Sørg for at
endestykke
sølvtuppen settes i
endestykket. Skru
på endestykket.
sølvtupp
sikring
10
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Advarsler
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige
situasjoner kan føre til ulykke eller kollisjon
med dødsfall eller alvorlig personskade som
følge.
• Når du installerer enheten i et kjøretøy, må
du plassere den på en sikker måte, slik at den
ikke forhindrer førerens sikt eller forstyrrer
kjøretøyets kontroller, for eksempel styret,
pedalene eller girspaken. Ikke plasser enheten
foran eller over en kollisjonspute
gateskilt, synsinntrykk og kart. For sikkerhets
skyld må alltid eventuelle uoverensstemmelser
eller spørsmål oppklares før reisen fortsetter.
Følg også veiskilt.
• Bruk alltid kjøretøyet på en sikker måte. Ikke la
deg distrahere av enheten mens du kjører, og
vær obs på alle kjøreforhold. Begrens tiden du
bruker til å se på skjermen på enheten mens du
kjører, og bruk talemeldinger når du kan. Ikke
legg inn bestemmelsessteder, endre innstillinger
eller bruk funksjoner som krever utstrakt bruk
Må ikke
Må ikke
av enhetens kontroller, mens du kjører. Sving
monteres slik
plasseres på
inn til siden på en forsvarlig måte før du betjener
at førerens
kjøretøyets
enheten.
synsfelt blir
dashbord
blokkert.
uten å være • Enheten er laget for å gi forslag til kjøreruter.
Må ikke monteres
Den er ikke en erstatning for førerens behov for
festet.
foran aktiveringsfeltet
å følge med på veisperringer eller veiforhold,
for kollisjonspute.
trafikkforhold, værforhold og andre faktorer som
• Når du navigerer, må du sammenligne
kan påvirke sikkerheten under kjøring.
informasjonen som vises på enheten, med alle
tilgjengelige navigeringskilder, for eksempel
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
11
Batteriadvarsler
• Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, kan
levetiden til det innebygde litiumionbatteriet
forkortes, eller det kan oppstå fare for skade
på GPS-enheten, brann, kjemiske brannsår,
elektrolyttlekkasje og/eller skader.
• Ikke ta ut eller prøv å ta ut ikke-utbyttbare
batterier.
• Ikke la enheten ligge ved en varmekilde eller et
sted med høy temperatur, for eksempel i solen
i en bil uten tilsyn. Ta enheten ut av bilen, eller
legg den i hanskerommet, slik at den ikke utsettes
for direkte sollys. Slik unngår du at den blir
skadet.
• Enheten må ikke punkteres eller brennes.
• Hvis du skal oppbevare enheten over lengre
tid, må du oppbevare den innenfor følgende
temperaturområde: 0 til 25 °C (32 til 77 °F).
• Ikke bruk enheten utenfor følgende
temperaturområde: -20 til 55 °C (-4 til 131 °F).
• Når du kaster enheten, skal du levere den til
spesialister på avhending av elektronisk utstyr,
slik at batteriet kan tas ut og resirkuleres.
Viktig informasjon
Informasjon om kartdata: Ett av
målene Garmin har satt seg, er å forsyne kundene
med den mest komplette og nøyaktige kartografien
som er tilgjengelig, til en rimelig pris. Vi bruker en
kombinasjon av offentlige og private datakilder,
som vi viser til i produktets dokumentasjon og
opphavsrettsmeldinger som vises til forbrukeren.
12
Så å si alle datakilder inneholder til en viss grad
uriktige eller ufullstendige data. I noen land er
fullstendig og nøyaktig kartinformasjon enten ikke
tilgjengelig eller uforholdsmessig dyr.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet
samsvarer med hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for ditt Garmin-produkt:
www.garmin.com.
FCC-samsvar
Dette produktet er testet og samsvarer med del 15
i FCCs interferensgrenseverdier for klasse B av
digitale enheter FOR BRUK HJEMME ELLER
PÅ KONTOR. Disse grenseverdiene skal gi egnet
beskyttelse mot skadelig interferens i boligmiljøer
og er strengere enn krav til utendørs bruk.
Bruk av denne enheten er underlagt følgende
forutsetninger: (1) Denne enheten må ikke forårsake
skadelig interferens, og (2) denne enheten må
kunne godta all interferens som mottas, inkludert
interferens som kan resultere i uønsket drift.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi, og det kan resultere i skadelig
interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke
installeres og brukes i samsvar med instruksjonene.
Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke
vil oppstå interferens i en installasjon. Hvis dette
utstyret fører til skadelig interferens i radio- eller
TV-mottak, som kan oppdages ved å skru utstyret
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
av og på, anbefales det at brukeren prøver å rette
opp interferensen med ett av følgende tiltak:
• Forandre på retningen til eller flytt på
mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et uttak som er på en annen
krets enn GPS-enheten.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for hjelp.
Dette produktet inneholder ingen deler som kan
repareres av brukeren. Reparasjoner skal bare
utføres av et autorisert Garmin-servicesenter.
Uautoriserte reparasjoner eller endringer kan
resultere i varige skader på utstyret og kan gjøre
garantien og din rett til å bruke utstyret under
bestemmelsene i del 15 ugyldig.
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt
med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra
kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin, etter eget
valg, reparere eller skifte ut enhver komponent som
ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner
eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden,
både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at
kunden selv dekker eventuelle transportkostnader.
Denne garantien dekker ikke funksjonssvikt som
følge av misbruk, feil bruk, ulykke eller uautoriserte
endringer eller reparasjoner.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain
matkustamisen apuna eikä sitä tule käyttää
mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai
topografian mittausta. Garmin ei takaa tuotteen
karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM
ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG
ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER
LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT
ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR
SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT
FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE.
DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE
JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN
VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL
GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG
FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE,
ELLER INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK,
FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE
EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
PRODUKTFEIL. Noen land tillater ikke
ansvarsfritak ved tilfeldige skader og følgeskader,
og det er derfor mulig at begrensningene ovenfor
ikke gjelder for deg.
Garmin forbeholder seg retten til, etter egen
vurdering, å reparere eller erstatte enheten
eller programvaren, eller tilby full refusjon av
kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET
VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE
RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
13
GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte
din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller
ringe Garmin Kundestøtte for å få instruksjoner
om frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn
enheten godt, og legg ved en kopi av kvitteringen,
som kreves som kjøpsbevis for å kunne motta
garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på
utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto
til et hvilket som helst Garmin-verksted som tilbyr
garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er
kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer
ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra
Garmin. Bekreftelser fra auksjoner på Internett
godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det
kreves en original eller kopi av kvitteringen fra
det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon
skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte
manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt
via en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti gis av
internasjonale distributører for enheter som ikke
er kjøpt i USA. Denne garantien gis av den lokale
distributøren, og denne distributøren utfører lokal
service for enheten din. Distributørgarantier er bare
gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter
som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres
til Garmin-servicesenteret i Storbritannia, USA,
Canada eller Taiwan.
14
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske
komponenter som kan få permanente skader hvis
de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.
Hvis du vil minimere risikoen for skade på nüvienheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke
bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller
vibrasjoner.
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over
lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på
enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Kontakt med vann kan gjøre at nüvi-enheten ikke
fungerer som den skal.
• Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller
skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer med høy
kvalitet, og det krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør nüvi-enhetens
utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet
med et mildt vaskemiddel, og tørk av. Unngå
kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan
skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren,
lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel etter behov. Påfør middelet på
kluten og vask berøringsskjermen forsiktig.
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av
programvaren som følger med denne enheten
(“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
immaterielle rettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at
Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende Garmin.
Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal
eksportere eller reeksportere Programvaren til et
annet land i strid med USAs eksportlover.
Skjerm: 72,0 x 54,0 mm, 320 x 240 piksler, lys
16-bits LCD-skjerm med hvitt bakgrunnslys og
berøringsskjerm.
Temperatur: Se side 12.
Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart
SD-kort.
Datamaskin-grensesnitt: USB-masselagring.
Strøminntak: Likestrøm fra bil med strømkabel
som er inkludert i pakken.
Bruk: 5 W maks.
Ladetid: ca. 4 timer.
Batteriets levetid: opptil 5 timer.
Forsiktig: nüvi-enheten er ikke
vanntett.
Du finner en komplett liste over spesifikasjoner på
www.garmin.com.
Spesifikasjoner
Størrelse: 98,0 x 75,0 x 19,5 mm
Vekt: 145 g
nüvi 200-serien – sett den opp og kjør! veiledning
15
Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert
i USA og andre land. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microSD™ er et
varemerke for SD Card Association.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juli 2008
Delenummer 190-00752-38 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising