Garmin | nuvi 2555, GPS, CHN | Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Priručnik za brzo pokretanje

Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Priručnik za brzo pokretanje
serija nüvi 2505
®
priručnik za brzo pokretanje
nüvi modeli: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595
Rujan 2011.
190-01356-66 ver. A
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
Tiskano u Tajvanu
1
Početak rada
 UPOZORENJE
U
kutiji proizvoda potražite vodič Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge
važne informacije.
Postavljanje uređaja
Pri prvom korištenju uređaja, obavite sljedeće
zadatke.
1 Priključite uređaj na napajanje vozila
(str. 2).
2 Montirajte uređaj (str. 2).
3 Registrirajte uređaj (str. 3).
4 Potražite ažuriranja.
• Ažuriranja softvera (str. 4).
• Besplatna ažuriranja karata (str. 4).
5 Preuzmite kompletni korisnički priručnik (str. 4).
2
Priključivanje uređaja na napajanje
vozila
 UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako
biste spriječili moguće ozljede ili štetu na uređaju
uzrokovanu izlaganjem baterije ekstremnoj toplini,
izvadite uređaj iz vozila kad napuštate vozilo ili ga
spremite tako da ne bude na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
Obavijest
Prije montaže uređaja u vodiču Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu potražite informacije o zakonima
koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.
Napunite uređaj za vrijeme vožnje prije nego ga
prebacite na rad na bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila ➊ na USB
priključak ➋ na uređaju ➌.
2 Pritisnite vakuumski prihvat ➍ na vjetrobransko
staklo.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
3 Dok pritišćete prebacite ručicu ➎ unatrag prema
vjetrobranskom staklu.
➍
➎
➏
➊
➌
➋
4 Uglavite nosač ➏ na vakuumski prihvat.
5 Postavite podnožje uređaja na nosač.
6 Naginjite uređaj prema nazad dok ne sjedne na
7
8
mjesto.
Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite
u strujni priključak vozila.
Ako je potrebno, vanjsku antenu spojite s
kabelom za napajanje u vozilu i učvrstite je
za vjetrobransko staklo pomoću vakuumskih
prihvata.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
O usluzi myDashboard
Uslugu myDashboard koristite za registriranje
uređaja, traženje ažuriranja za karte i softver, pristup
priručnicima uređaja i podršci i slično.
Postavljanje usluge myDashboard
1 Priključite mini-USB kabel ➊ na mini-USB
priključak ➋ na uređaju (str. 2).
➊
➋
2 Priključite mini-USB kabel u USB priključak na
3
4
računalu.
Idite na www.garmin.com/dashboard.
Slijedite upute na zaslonu.
Registracija uređaja
1 U usluzi myDashboard pritisnite Registrirajte se
odmah.
3
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Originalni račun ili fotokopiju spremite na sigurno
mjesto.
nüMaps Guarantee
™
Ako registrirate uređaj na http://my.garmin.com
u roku od 90 dana od prvog traženja satelita za
vrijeme vožnje, mogli biste dobiti pravo na besplatno
ažuriranje karte za vaš uređaj. Odredbe i uvjete
potražite na www.garmin.com/numaps.
Korištenje usluga myDashboard
1 Otvorite myDashboard (str. 3).
2 Odaberite opciju:
•
•
•
4
Za ažuriranje softvera pritisnite Ažuriraj sad
pod Ažuriranja softvera.
Za ažuriranje karata pritisnite Ažuriraj sad
pod Ažuriranja karata.
Za preuzimanje korisničkog priručnika
pritisnite Priručnici, a zatim pritisnite
Preuzmi pored priručnika koji želite.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Upotreba tipke napajanja
➊
Odaberite opciju:
• Za isključivanje uređaja držite tipku
Napajanja ➊ tijekom 4 sekunde.
• Za ponovno postavljanje uređaja držite tipku
Napajanja tijekom 10 sekundi.
• Za stavljanje uređaja u stanje mirovanja
pritisnite tipku Napajanja.
• Kako bi uređaj izašao iz stanja mirovanja,
pritisnite tipku Napajanja i dvaput dodirnite
.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje
lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili
naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite traku za pretraživanje.
➊
•
4
3 Unesite pojam za pretraživanje.
Dok upisujete, predloženi pojmovi za
pretraživanje javljaju se ispod trake za
pretraživanje.
• Za pretraživanje vrste posla unesite naziv
kategorije poput "kinematografi" ili "kafići".
• Za traženje poslovnog objekta prema nazivu
unesite cijeli ili dio naziva.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
5
Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj
i naziv ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite
broj ulice, naziv ulice, grad i državu.
• Za traženje grada unesite grad i državu.
• za traženje koordinata unesite zemljopisnu
dužinu i širinu.
Odaberite opciju:
• Za traženje preporučenog pojma za
pretraživanje odaberite pojam.
• Za traženje teksta koji ste unijeli
odaberite .
Po potrebi odaberite lokaciju.
Traženje u blizini druge lokacije
U glavnom izborniku odaberite Kamo? >
Traženje u blizini.
5
Dodavanje zaustavljanja
1
2
3
4
5
Na zaslonu navigacije odaberite
> Točke
interesa.
Potražite dodatno zaustavljanje.
Odaberite zaustavljanje iz rezultata pretraživanja.
Odaberite Idi!.
Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaša ruta označena je grimiznom linijom na
karti. Ako skrenete s originalne rute, uređaj će
ponovno izračunati rutu. Dok putujete po glavnim
prometnicama, mogla bi se prikazati ikona
ograničenja brzine.
➊
➌
Vaša ruta na karti
Obavijest
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i
nije zamjena za odgovornost vozača da poštuje sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjuje pravila sigurne vožnje. Garmin neće
snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne ili
sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete
važeća prometna pravila i zakone.
➋
➍
•
•
•
•
Odaberite ➊ za pregled sljedećeg skretanja.
Ako postoji prikaz križanja, pojavit će se
prikaz križanja.
Odaberite ➋ za pregled popisa skretanja.
Odaberite ➌ za zaustavljanje rute po kojoj se
trenutno krećete.
Odaberite ➍ za prikaz Gdje sam?.
Zaobilaženje
Na stranici navigacije odaberite
6
> Obilazak.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
Ako je ruta na kojoj se trenutno nalazite jedina
razumna opcija, uređaj možda neće izračunati
zaobilazak.
O prometu
Obavijest
Garmin nije dogovoran za točnost ili pravovremenost
FM prometnih informacija.
Informacije o prometu možda neće biti dostupne u
svim područjima ili zemljama.
Prijemnik za obavijesti o prometu uključen je u
neka pakiranja. Ugrađen je u kabel za napajanje u
vozilu. Za primanje prometnih informacija prijemnik
za obavijesti o prometu i uređaj moraju biti unutar
dometa stanice koja emitira podatke o stanju u
prometu. Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili
uz svoj prijemnik za obavijesti o prometu.
Kad primate informacije o prometu, ikona prometa
javlja se na stranici karte. Ikona prometa
mijenja
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2505
boju kako bi naznačila gustoću prometa na ruti ili na
cesti kojom trenutno vozite.
Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/traffic.
Uparivanje telefona
Hands-free pozivanje dostupno je na nekim nüvi
modelima. Prije uparivanja, mobilni telefon i uređaj
moraju biti uključeni i međusobno udaljeni najviše
10 m (33 ft).
1 Omogućite Bluetooth® komponentu na svom
telefonu.
2 Odaberite Postavke > Bluetooth.
3 Odaberite Bluetooth.
4 Odaberite Dodaj telefon > OK.
5 Odaberite telefon i dodirnite OK.
6 U telefon unesite Bluetooth PIN (1234) za svoj
uređaj.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Ujedinjena Kraljevina
Garmin®, logotip Garmin i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
nüMaps Guarantee™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising