Garmin | nuvi 2555, GPS, CHN | Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Kratka navodila za uporabo

Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Kratka navodila za uporabo
nüvi 2505 series
®
Navodila za hiter začetek
modeli nüvi: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595
September
2011 za hiter začetek z napravo nüvi 2505
190-01356-63
Navodila
Series Raz. A
Natisnjeno na Tajvanu
1
Uvod
 OPOZORILO
Z
a opozorila in pomembne informacije o izdelku si
oglejte navodila Pomembne informacije o varnosti in
izdelku v škatli izdelka.
Nastavitev naprave
Pred prvo uporabo naprave naredite to.
1 Napravo priklopite na napajanje vozila (stran 2).
2 Napravo namestite na nosilec (stran 2).
3 Registrirajte napravo (stran 3).
4 Preverite, ali so na voljo posodobitve.
• Posodobitve programske opreme (stran 4).
• Brezplačna posodobitev zemljevidov
(stran 4).
5 Prenesite celoten uporabniški priročnik (stran 4).
2
Priključitev naprave na napajanje
vozila
 OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti
možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko
povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi,
ob izstopu odstranite napravo iz vozila ali pa je ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Obvestilo
Pred namestitvijo naprave nüvi si v navodilih
Pomembne informacije o varnosti in izdelku preberite
informacije o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje
na vetrobransko steklo.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko
napajanje, jo napolnite med vožnjo.
1 Napajalni kabel vozila ➊ priklopite v vrata
USB ➋ na napravi ➌.
2 Vakuumsko prijemalo ➍ pritisnite na
vetrobransko steklo.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 2505 Series
3 Med pritiskanjem vzvod na nosilcu ➎ pritisnite
nazaj proti steklu.
➍
➎
➏
➊
➌
➋
mojiPodatki
Storitev mojiPodatki lahko uporabite za registracijo
naprave, iskanje posodobitev programske opreme
in zemljevidov, dostop do priročnikov ter podpore za
naprave in še več.
Nastavitev storitve mojiPodatki
1 Kabel mini-USB ➊ priklopite v vrata mini-USB ➋
na napravi (stran 2).
4 Nosilec pritrdite ➏ na nastavek vakuumskega
5
6
7
8
nosilca.
Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v
pravilen položaj.
Drug konec napajalnega kabla vozila priklopite v
vtičnico vozila.
Če je treba, zunanjo anteno priklopite na napajalni
kabel vozila in ga pritrdite na vetrobransko steklo
z vakuumskimi nosilci.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 2505 Series
➊
➋
2 Kabel mini-USB priključite v vrata USB na
računalniku.
3 Obiščite www.garmin.com/dashboard.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Registracija naprave
1 V storitvi mojiPodatki kliknite Registracija.
3
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem
mestu.
nüMaps Guarantee™
Če ste napravo na spletnem mestu
http://my.garmin.com registrirali v 90 dneh od prejema
satelitskih signalov med vožnjo, naprava morda
izpolnjuje pogoje za eno brezplačno posodobitev
zemljevidov. Pogoje in določila si oglejte na
www.garmin.com/numaps.
Uporaba storitev mojiPodatki
1 Odprite storitev mojiPodatki (stran 3).
2 Izberite možnost:
•
•
4
Če želite posodobiti programsko opremo,
kliknite Posodobi pod možnostjo
Posodobitve programske opreme.
Če želite posodobiti zemljevide, kliknite
Posodobi pod možnostjo Posodobitve
zemljevidov.
•
3
Če želite prenesti uporabniški priročnik,
kliknite Priročniki in nato še Prenesi ob
želenem priročniku.
Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba tipke za vklop/izklop
➊
Izberite možnost:
• Za izklop naprave 4 sekunde držite tipko za
Vklop/izklop ➊.
• Za ponovni zagon naprave pritisnite in
10 sekund držite tipko za Vklop/izklop.
• Če želite napravo postaviti v stanje
pripravljenosti, pritisnite tipko za Vklop/
izklop.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 2505 Series
•
•
Če želite napravo preklopiti iz stanja
pripravljenosti, pritisnite tipko za Vklop/izklop
in dvakrat tapnite .
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da
vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali
ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite vrstico za iskanje.
➊
3 Vnesite iskalni izraz.
Med tipkanjem se pod vrstico za iskanje pojavijo
predlagani iskalni izrazi.
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime
kategorije, na primer "kina" ali "kavarne".
• Če želite podjetje poiskati po imenu, vnesite
celotno ime ali del imena.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 2505 Series
4
5
Če želite poiskati naslov blizu vas, vnesite
hišno številko in ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu,
vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in
zvezno državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in
zvezno državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite
zemljepisno širino in dolžino.
Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim
izrazom, ga izberite.
• Če želite iskati z vnesenim besedilom,
izberite .
Če je treba, izberite lokacijo.
Iskanje blizu druge lokacije
V glavnem meniju izberite Kam? > Iskanje blizu.
5
Dodajanje postanka
1
2
3
4
5
Na zaslonu za navigacijo izberite
>
Destinacije.
Poiščite dodaten postanek.
Postanek izberite med rezultati iskanja.
Izberite Pojdi!.
Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.
Načrtovana pot na zemljevidu
obvestilo
Ikona omejitve hitrost je samo informativna in ne
zamenjuje odgovornosti voznika, da spoštuje vse
postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
vozi varno. Garmin ne bo odgovoren za katero
koli prometno kazen ali poziv, ki ga lahko prejmete
zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov
in znakov.
Načrtovana pot je na zemljevidu narisana kot vijolična
črta. Če z načrtovane poti skrenete, jo naprava
ponovno izračuna. Med potovanji po glavnih cestah
se lahko prikaže ikona omejitve hitrosti.
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Za ogled zavoja izberite ➊.
Če obstaja pogled zavoja, se prikaže stran s
pogledom zavojev.
Za ogled seznama zavojev izberite ➋.
Za prekinitev navigacije po trenutni načrtovani
poti izberite ➌.
Za ogled strani Kje sem? izberite ➍.
Izbira obvoza
Na strani za navigacijo izberite
6
> Obvoz.
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 2505 Series
Če je trenutna načrtovana pot edina primerna
možnost, naprava morda ne bo mogla izračunati
obvoza.
Prometne informacije
obvestilo
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost
prometnih informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh
območjih ali državah.
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim
paketom. Vgrajen je v avtomobilski napajalni kabel.
Za prejemanje prometnih informacij morata biti
sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije. Ni vam
treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij.
Ko prejemate prometne informacije, se na strani z
zemljevidom pojavi ikona prometa. Ikona prometa
Navodila za hiter začetek z napravo nüvi 2505 Series
spreminja barvo in tako določa stopnjo razmer na
načrtovani poti ali cesti, po kateri se trenutno vozite.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/traffic.
Združevanje s telefonom
Pri nekaterih modelih naprave nüvi je na voljo
prostoročno klicanje. Pred združevanjem morata
biti telefon in naprava vklopljena in drug od drugega
oddaljena največ 10 m (33 ft).
1 Omogočite komponento Bluetooth® telefona.
2 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
3 Izberite Bluetooth.
4 Izberite Dodaj telefon > V redu.
5 Izberite telefon in nato še V redu.
6 V telefon vnesite Bluetooth PIN (1234) naprave.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5/42 76 46 - 880
0180 5/42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Združeno kraljestvo
Garmin®, logotip Garmin in MapSource® so blagovne znamke družbe Garmin
Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. nüMaps
Guarantee™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Garmin ima licenco za uporabo tega imena.
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
© 2011 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising