Garmin | nuvi 2555, GPS, CHN | User guide | Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Käyttöopas

Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Käyttöopas
nüvi 2405/2505 -sarja
®
käyttöopas
mallit: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595
Kesäkuunüvi
2012
2405/2505 -sarjan käyttöopas
190-01355-37_0C
Painettu Taiwanissa
a
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään
tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan
ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä
tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti
kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä
tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat
päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa
(www.garmin.com).
Sisällysluettelo
Aloitus������������������������������������������������������ 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen�������������������������������������������������� 1
Tietoja myDashboardista����������������������������������� 2
Tietoja lepotilasta����������������������������������������������� 4
Näytön kirkkauden säätäminen������������������������� 4
Äänenvoimakkuuden säätäminen��������������������� 4
Tietoja automaattisesta
äänenvoimakkuudesta��������������������������������������� 5
Tilarivin kuvakkeet��������������������������������������������� 5
Satelliittisignaalit������������������������������������������������ 6
Näyttöpainikkeiden käyttäminen������������������������ 7
Näyttönäppäimistön käyttäminen���������������������� 7
Tietoja pikakuvakkeista������������������������������������� 8
Paikkojen etsiminen�������������������������������� 8
Tietoja sijainneista��������������������������������������������� 9
Tietoja hakutyökaluista������������������������������������ 11
Kotisijainnin tallentaminen������������������������������� 14
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Viimeksi löytyneiden paikkojen etsiminen������� 14
Pysäköintipaikan etsiminen����������������������������� 15
Simuloidun sijainnin asettaminen�������������������� 15
Sijaintien tallentaminen������������������������������������ 16
Äänikomento������������������������������������������ 18
Tietoja äänikomennoista���������������������������������� 18
Navigointi����������������������������������������������� 21
Reitin aloittaminen������������������������������������������� 21
Autoilureitin seuraaminen�������������������������������� 22
Tietoja liittymäpalveluista��������������������������������� 23
Tien ominaisuuksien välttäminen�������������������� 24
Navigoiminen poissa tielt������������������������������ 24
Jalankulkijareitit����������������������������������������������� 24
Karttasivut���������������������������������������������� 26
Kartan mukauttaminen������������������������������������ 26
Käännösten näyttäminen��������������������������������� 27
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen����� 30
Handsfree-puhelut��������������������������������� 30
Tietoja handsfree-puheluista��������������������������� 30
i
Soittaminen������������������������������������������������������ 32
Puheluasetusten käyttäminen ������������������������ 33
Kotinumeron tallentaminen������������������������������ 34
Mittojen muuntaminen ������������������������������������ 47
Tietoja tarjouksista������������������������������������������� 48
Language Guiden käyttäminen������������������������ 49
Sovellusten käyttäminen���������������������� 34
Tietoja Trackerista��������������������������������� 50
Ohjeen käyttäminen����������������������������������������� 34
Tietoja Smartphone Linkist��������������������������� 34
Tietoja Garminin reaaliaikaisista palveluista���� 36
Tietoja ecoRoute-toiminnosta ������������������������� 37
myGarmin-viestien tarkasteleminen���������������� 40
Sääennusteen tarkasteleminen����������������������� 40
Tietoja äänikirjoista������������������������������������������ 42
Matkan suunnitteleminen��������������������������������� 44
Kuvien tarkasteleminen����������������������������������� 45
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen����������������������������������������������� 46
Maailmankellon käyttäminen �������������������������� 46
Hälytyksen määrittäminen������������������������������� 46
Pysäköintipaikan etsiminen����������������������������� 47
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen������ 47
Laskimen käyttäminen������������������������������������� 47
ii
Trackerin määrittäminen���������������������������������� 50
Tietoja seuraajista������������������������������������������� 51
Oman sijainnin piilottaminen���������������������������� 52
Paikkaviestin lähettäminen������������������������������ 52
Yhteisösivustojen tilien ottaminen käyttöön
Trackerissa������������������������������������������������������ 53
Liikenne�������������������������������������������������� 54
Live-liikenteen poistaminen käytöstä��������������� 54
Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella���������������������������������� 55
Liikennevastaanotin����������������������������������������� 55
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone
Linkin kautta���������������������������������������������������� 56
Liikenne reitill������������������������������������������������ 57
Liikenne alueella���������������������������������������������� 58
Liikennetiedot�������������������������������������������������� 58
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tietoja liikennekameroista������������������������������� 58
Liikennetilaukset���������������������������������������������� 59
Tietojen hallinta������������������������������������� 60
Tiedostotyypit�������������������������������������������������� 60
Tietoja muistikorteista�������������������������������������� 61
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta������������� 61
Tiedostojen poistaminen ��������������������������������� 62
Laitteen mukauttaminen����������������������� 62
Kartta- ja ajoneuvoasetukset��������������������������� 62
Navigointiasetukset����������������������������������������� 63
Näyttöasetukset����������������������������������������������� 64
Bluetooth-asetukset����������������������������������������� 65
Liikenneasetukset�������������������������������������������� 66
Yksiköt ja aika-asetukset��������������������������������� 67
Kieli- ja näppäimistöasetukset������������������������� 67
Läheisyyshälytysten asetukset������������������������ 67
Laitteen asetukset������������������������������������������� 67
Asetusten palauttaminen��������������������������������� 68
Virtajohdot������������������������������������������������������� 68
Laitteen huoltaminen��������������������������������������� 68
Käyttäjän tietojen poistaminen������������������������� 69
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen����������������������������������������������������� 70
Kiinnittäminen kojelautaan������������������������������� 71
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen��������� 71
Karttojen päivittäminen ����������������������������������� 72
Lisäkarttojen ostaminen����������������������������������� 72
Valvontakamerat���������������������������������������������� 73
Mukautetut kohdepisteet��������������������������������� 73
Lisävarusteiden ostaminen������������������������������ 74
Vianmääritys ��������������������������������������������������� 75
Hakemisto���������������������������������������������� 77
Liite��������������������������������������������������������� 68
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
iii
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
1
2
3
4
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 1).
Kiinnitä laite (sivu 1).
Rekisteröi laite (sivu 3).
Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 3).
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ laitteen
USB-porttiin ➋.
2 Napsauta teline ➌ kiinni imukupin varteen ➍.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ➎
taaksepäin tuulilasia kohti.
4 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
5 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
1
Tietoja myDashboardista
➍
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä
käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
➌
➊
➋
➎
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapeli ➊ laitteen USB-porttiin ➋.
6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan.
7 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon
virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.
2
➊
➋
2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Laitteen rekisteröiminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee
™
Jos rekisteröit laitteen myDashboardin kautta,
laitteellasi voi olla oikeus yhteen maksuttomaan
karttapäivitykseen 90 päivän kuluessa siitä, kun olet
ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja ajaessasi.
Lue lisätiedot ja käyttöehdot osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Rekisteröi laite (sivu 3).
3 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen sammuttaminen
Voit sammuttaa laitteen kokonaan.
1 Paina virtapainiketta ➊ 3 sekuntia.
➊
HUOMAUTUS: jos painat virtapainiketta alle 3
sekuntia, laite siirtyy lepotilaan (sivu 4).
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
3
2 Valitse Pois.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä
laitetta. Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän virtaa,
ja akun lataus riittää moneksi viikoksi, kun laite on
lepotilassa.
Siirtäminen lepotilaan
Paina virtapainiketta.
Siirtyminen lepotilasta
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
Mykistä laite valitsemalla .
Valitse > Äänimikseri ja säädä
navigointiopastuksen, puhelimen ja
mediatiedostojen äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Kun laite on lepotilassa, paina virtapainiketta ja
kaksoisnapauta kohtaa .
4
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tietoja automaattisesta
äänenvoimakkuudesta
HUOMAUTUS: Automaattinen äänenvoimakkuus ei
ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.
Automaattisen äänenvoimakkuuden
ottaminen käyttöön
1 Valitse Voimakkuus > > Automaattinen
voimakkuus.
2 Valitse Käytössä.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin
kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia
tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Bluetooth®-tekniikan tila (näkyy, kun Bluetooth on
käytössä). Katso sivu 30.
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Smartphone Link -tila (näkyy, kun laite on
yhteydessä Smartphone Linkiin). Katso sivu 35.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
5
Satelliittisignaalit
Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen
jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa
edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
-palkeista on vihreä, laite
Kun ainakin yksi
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
6
-painiketta kolme sekuntia.
Kulkuneuvotilat
Autoilutila
Jalankulkijatila
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee
kulkuvälinetilan mukaan.
Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu saapumisaika
lasketaan reitillä olevien teiden nopeusrajoitusten
mukaan. Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan
kävelynopeuden mukaan.
HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä
moottoriteitä. Jos laitteeseen on ladattu cityXplorer™karttoja, jalankulkureitit voivat sisältää julkista
liikennettä (sivu 25).
Kulkuneuvotilan valitseminen
Valitse
tai .
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa
latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan. Voit
parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina
kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota laite
vasta, kun se on täysin latautunut.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
•
•
•
•
•
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla .
Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla
-painiketta pitkään.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
.
Voit vierittää nopeammin painamalla - tai
-painiketta pitkään.
Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön
asetusvalikon.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
tai
Lisätietoja näppäinasettelun muuttamisesta on
kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset (sivu 67).
• Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki
näppäimistöllä.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
• Valitsemalla
voit poistaa merkinnän.
• Poista merkki
-painikkeella.
• Painamalla -painiketta pitkään voit poistaa koko
merkinnän.
• Valitsemalla
voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja
muita erikoismerkkejä.
• Valitsemalla
voit muuttaa kirjainkokoa.
7
Tietoja pikakuvakkeista
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita.
Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai
hakutyökaluun.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
8
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 9)
• Toisen paikan läheltä (sivu 10)
• Nimellä (sivu 12)
• Osoitteella (sivu 12)
• Kartan avulla (sivu 13)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 14)
• Koordinaateilla (sivu 13)
• Valokuvien avulla (sivu 15)
• Tallennettujen sijaintien avulla (sivu 16)
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tietoja sijainneista
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät
sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Luokkatoiminnon avulla voit selata lähellä sijaitsevia
yrityksiä ja nähtävyyksiä.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse hakupalkki ➊.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
➊
5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.
.
6 Valitse
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan,
tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki ➊.
3 Anna hakusana.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin
alle samalla, kun kirjoitat.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä tietyntyyppistä yritystä, anna
luokan nimi, kuten elokuvateatteri.
9
•
Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan,
kirjoita nimi tai sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta
kaupungista, anna kadunnumero, kadun nimi,
kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja
osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveysja pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla,
valitse hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä,
valitse .
Valitse
tarvittaessa sijainti.
6
10
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin lähellä
olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin toisen
kaupungin tai sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Paikan etsiminen läheltä.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista
ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai
virheellisen sijainnin, voit ilmoittaa virheestä
Garminille ja poistaa sijainnin tulevista hauista.
1 Etsi sijainti (sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita puuttuvaksi.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Nämä tiedot lähetetään Garminille, kun muodostat
yhteyden Smartphone Linkiin (katso sivu 35) tai
kun muodostat laitteesta yhteyden myDashboardiin
tietokoneen avulla (katso sivu 2).
3 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Sijaintitietojen muokkaaminen
Hakutyökaluilla voi etsiä kaupunkeja, osoitteita,
risteyksiä tai koordinaatteja. Osoitehakutyökalu näkyy
oletusasetuksena Minne?-valikossa. Jos haluat
etsiä kaupunkeja, risteyksiä ja koordinaatteja, lisää
vastaavat hakutyökalut Minne?-valikkoon (sivu 8).
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin
osoitetta tai puhelinnumeroa.
1 Sijainnin etsiminen (sivu 8).
2 Valitse sijainti luettelosta.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet
tiedot.
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.
1 Sijainnin etsiminen (sivu 8).
2 Valitse > .
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Tietoja hakutyökaluista
Huoltoasemien ja polttoainehintojen
etsiminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
Polttoainehinnat-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen
on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on
käytössä Smartphone Link (sivu 34). Tämä toiminto ei
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit etsiä läheisiä huoltoasemia ja vertailla
polttoainehintoja.
1 Valitse Minne? > Luokat > Polttoainehinnat.
11
2 Valitse tarvittaessa
> Polttoainetyyppi, valitse
polttoaineen tyyppi ja valitse Tallenna.
3 Valitse huoltoasema.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella
laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Anna tiedot näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
3 Valitse tarvittaessa Paikan etsiminen läheltä ja
anna toinen kaupunki tai postinumero.
4 Valitse osoite tarvittaessa.
Kaupungin etsiminen
Ennen kaupungin etsimistä kaupunkihakutyökalu on
lisättävä Minne?-valikkoon (sivu 8).
1 Valitse Minne? > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
12
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse
4 Valitse kaupunki.
.
Risteyksen etsiminen
Ennen risteysten etsimistä on lisättävä pikakuvake
risteyshakutyökaluun (sivu 8).
1 Valitse Minne? > Risteykset.
2 Valitse alue.
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit vaihtaa maata tai
aluetta valitsemalla Lääni tai Maa.
3 Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse
Seuraava.
4 Valitse katu tarvittaessa.
5 Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
6 Valitse katu tarvittaessa.
7 Valitse risteys tarvittaessa.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Luokat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse
karttatyypin mukainen koordinaattien muoto ja
valitse Tallenna.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
7 Valitse Näytä kartta.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten
ravintoloiden, sairaaloiden tai huoltoasemien
etsiminen edellyttää tien varrella olevien paikkojen
tason ottamista käyttöön kartassa (sivu 26).
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse näyttö.
3 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla
karttaa.
Tien varrella olevien paikkojen merkit ilmestyvät
karttaan.
4 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat
paikat, valitse ja valitse sitten haluamasi
luokan kuvake.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
6 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin
kuvauksen.
Sijainnin etsiminen pikahaulla
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa
saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät
viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäätä.
13
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai Luokat.
3 Valitse tarvittaessa määränpää
pikahakuluettelosta.
4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä
sijaintia tai Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-kansioon
(sivu 16).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
Valitse Minne? > Tallennettu > Koti.
Valitse
> Muokkaa.
Tee muutokset.
Valitse Valmis.
1
2
3
4
Viimeksi löytyneiden paikkojen
etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
>
Tyhjennä > Kyllä.
14
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Pysäköintipaikan etsiminen
Saatavilla on yksityiskohtaisia pysäköinti- ja
hintatietoja.
1 Valitse Minne? > Luokat > Pysäköinti.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse pysäköintipaikka.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin
GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Simuloitu GPS.
3 Valitse Katso karttaa.
4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
5 Valitse osoite.
6 Valitse Aseta sijainti.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
15
Sijaintien tallentaminen
2 Valitse luokka tai Kaikki luokat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Sijainnin tallentaminen
1 Sijainnin etsiminen (sivu 9).
2 Valitse sijainti luettelosta.
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
Voit tallentaa sijainteja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja
joihin voidaan luoda reittejä.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
16
•
•
•
•
Valitse Nimi.
Valitse Puhelinnumero.
Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla
Luokat.
Voit tallentaa valokuvan suosikin kanssa
valitsemalla Liitä valokuva (sivu 45).
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
•
Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki merkitään
kartassa, valitsemalla Vaihda karttasymboli.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä
mukautettuja luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien
valikossa, kun olet tallentanut yli 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Luokat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla
erotettuina.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Ehdotetut luokat tulevat näkyviin tekstipalkin
alle samalla, kun kirjoitat. Voit käyttää ehdotusta
valitsemalla ehdotetun sanan.
6 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei
sisälly karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot
Garminille tuleviin karttapäivityksiin lisäämistä ja
Garmin-käyttäjäyhteisössä jakamista varten.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2
3
4
5
Valitse tarvittaessa luokka.
Valitse sijainti.
Valitse .
Valitse Jaa paikka.
6
Liitä sijaintiin yksi tai useampi luokka ja valitse
Valmis.
17
7 Valitse Jaa. Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien
valintaruudut ja valitse Poista.
Äänikomento
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: Äänikomento-toiminto ei ole
käytettävissä kaikissa malleissa eikä kaikilla kielillä ja
alueilla.
Äänikomento-toiminnolla voit käyttää laitetta
sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta
voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien
komentojen luettelon.
18
Herätysilmauksen määrittäminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla
voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen
herätysilmaus on Voice Command.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista
vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Voice Command >
Mukauta ilmausta.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun
kirjoitat ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomentovalikko avautuu.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Äänikomentovihjeitä
•
•
•
•
•
Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta
vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä
radion.
Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa
ne näkyvät näytössä.
Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
Voit estää äänikomentojen käyttöönoton
vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus.
2 Sano Find Place.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
19
4 Sano rivinumero.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen
mykistämättä laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Äänikomentojen poistaminen käytöstä
5 Sano Navigate.
Osoitteen etsiminen
1 Sano Voice Command.
2 Sano Find Address.
3 Sano koko osoite.
20
Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa
äänikomentoa vahingossa puhuessasi.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Äänikomento > Poista käytöstä.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Navigointi
Reitin aloittaminen
1
2
3
4
Etsi sijainti (sivu 8).
Valitse sijainti.
Valitse Aja.
Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
• Valitse Ajo.
• Valitse Kävely.
• Valitsemalla Julkinen liikenne voit laskea
reitin, joka käyttää sekä julkisia kulkuneuvoja
että kävelyä.
HUOMAUTUS: julkisen liikenteen käyttäminen
edellyttää cityXplorer™-karttojen lataamista
(sivu 25).
5 Valitse tarvittaessa reitti.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennettu.
2 Valitse luokka tai Kaikki luokat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Useiden reittien esikatselun käyttäminen
1 Etsi sijainti.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Reitit ja tarvittaessa Ajo (sivu 9).
Näyttöön tulee kartta, jossa Lyhyempi aika-,
Lyhyempi matka- ja Vähemmän polttoainetta -reitit
näkyvät korostettuina.
4 Valitse reitti näytön painikkeilla
5 Valitse Aja.
21
Autoilureitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään
merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja
antaa uusia ohjeita.
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne
valitsemalla kartta.
3 Siirry selaustilaan valitsemalla kartta.
Karttapainikkeet tulevat näkyviin.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
22
Lähennä tai loitonna valitsemalla
tai .
Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla
.
Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkymästä
3D-näkymään valitsemalla
.
Voit lisätä tai poistaa karttatasoja
valitsemalla
.
Voit näyttää tiettyjä sijaintiluokkia valitsemalla
ja valitsemalla luokan kuvakkeen.
Valitsemalla
voit keskittää kartan
nykyiseen sijaintiin.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
•
Voit näyttää kartan ja
navigointiominaisuuksien pikakuvakkeet
valitsemalla .
Pisteen lisääminen reitille
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
>
.
Tietoja liittymäpalveluista
Pysähdyksiä voi lisätä reitille ainoastaan reitin
navigoimisen aikana autoilutilassa.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2 Valitse Minne?.
3 Etsi sijainti (sivu 9).
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä
olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja
käymälöitä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
Kiertotien käyttäminen
Liittymäpalvelujen etsiminen
> Liittymäpalvelut.
1 Valitse kartassa
Valitse
edessäpäin
oleva
liittymä - ja
2
Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää
kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
Valitse kartassa > Kiertotie.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Navigoiminen liittymään
> Liittymäpalvelut.
1 Valitse kartassa
2 Valitse liittymä - ja -painikkeella.
> Aja.
3 Valitse
-painikkeella.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
23
Voit näyttää läheiset huoltoasemat
valitsemalla .
• Voit näyttää läheiset ravintolat valitsemalla .
• Voit näyttää läheiset majapaikat valitsemalla
.
• Voit näyttää läheiset käymälät valitsemalla .
4 Valitse kohdepiste.
Navigoiminen poissa tieltä
Tien ominaisuuksien välttäminen
Jalankulkijareitin seuraaminen
•
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja
valitse Tallenna.
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 25).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
3 Valitse Tallenna.
24
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Jalankulkijareitit
Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa
kartassa.
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite laskee
reitin, jolla käytetään eri julkisia kulkuneuvoja, kuten
bussia ja metroa, ja kävelyä.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei toimiteta
laitteen mukana. Osoitteesta http://my.garmin.com voit
ostaa cityXplorer-karttoja.
HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen
tyyppejä ja rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä
(sivu 63).
Tietoja karttakuvakkeista
Kävelynavigointikartan käyttäminen
•
•
•
Lisätietoja karttatoiminnoista on sivulla 22.
➊
➋
•
Kun navigoit jalankulkijatilassa,
näyttää
arvioidun sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa.
Ympyrä -kuvakkeen ympärillä osoittaa sijaintisi
tarkkuuden kartassa. Sijaintisi on sitä tarkempi,
mitä pienempi ympyrä on.
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin
osassa käytetyn kuljetustavan. Kun reitillä on
esimerkiksi -kuvake, astu bussiin kyseisessä
paikassa.
Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
Kuljetustyyppien ottaminen käyttöön
•
•
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin osien välillä.
Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ➋.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 25).
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen
liikenne.
25
2 Valitse reiteillä käytettävä kuljetustyyppi ja valitse
Tallenna.
Karttasivut
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa,
esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Karttatasot.
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse
Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
26
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva
tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Suunta
Kartan esitystapa.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan
yläreunassa.
Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää
kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan
yläreunassa.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
•
Valitsemalla 3D voit näyttää kartan
kolmiulotteisena.
Kartan työkalujen vaihtaminen
Kartan työpöydän vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Työpöydät.
Karttatyökalut näkyvät kartassa painikkeina, jotka
mahdollistavat laitteen toimintojen nopean käytön. Voit
esimerkiksi lisätä painikkeet kiertotien käyttämistä,
kirkkauden säätämistä tai liittymäpalveluiden
näyttämistä varten. Kartassa voi kerrallaan näyttää
korkeintaan kolme työkalua.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Kartta ja
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset
ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
ja sitten
Lisää työkalu valitsemalla ensin
työkalu.
Poista työkalu valitsemalla ensin työkalu ja
sitten Poista.
Palauta oletustyökalu valitsemalla Palauta
oletusarvot.
Käännösten näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
3 Valitse Tallenna.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
27
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen
kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun
navigoit autoilureittiä.
2 Valitse > Kartta.
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu
näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu
sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja
ajokaistan.
voit näyttää seuraavan
Valitsemalla kartassa
käännöksen kartassa.
28
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden
risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen
risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen,
jos se on näytettävissä.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, navigointipalkkiin voi
ilmestyä liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi
sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan
tarkasti.
Valitse kartassa
> Matkatietokone.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Matkatietokone.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki
muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin
valitsemalla Valitse kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Nollaa matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa
matka B.
29
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä
sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus,
jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
> Nykysijainti.
Valitse kartassa
Läheisten palvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Nykysijainti.
2 Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat tai
Polttoaine voit näyttää kyseisen luokan lähimmät
sijainnit.
30
Handsfree-puhelut
Tietoja handsfree-puheluista
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth®tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen.
Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko
Bluetooth-puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfreepuhelintoimintoja.
Langattoman Bluetooth-tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää
laitteen pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen
kanssa. Kun teet pariliitoksen puhelimen ja laitteen
välille, puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat
muodostaa yhteyden toisiinsa nopeasti.
1 Aseta puhelin ja laite enintään 10 metrin
(33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
laitteessa (sivu 30).
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lisää puhelin.
• Jos olet jo liittänyt jonkin toisen puhelimen,
valitse Puhelin > .
4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
puhelimessa.
5 Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee
näyttöön.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
7 Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että laite saa
muodostaa yhteyden.
8 Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeen.
Puhelimen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Puhelin > Ei > Tallenna.
Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos
säilyy.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
•
•
Kun laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen
yhteydessä.
Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit soittaa
puheluja.
31
•
•
Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa
pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se
yhdistettiin viimeksi.
Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse vaihtoehto:
• Valitse Vastaa.
• Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna numero.
3 Valitse Soita.
32
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle
yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät
tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteyshenkilö.
3 Valitse Soitto.
Soittaminen kohdepisteeseen
1 Valitse Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste (sivu 9).
3 Valitse Soitto.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen
aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden
toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin
puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät
tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät
puhelut näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse puhelun aikana
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
.
Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla
Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat
katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai
jos haluat puhua rauhassa.
Voit näyttää näppäimistön valitsemalla
Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää
automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
33
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata
sitä muokkaamalla Koti-suosikkia Tallennettukansiossa (sivu 16).
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero, kirjoita
puhelinnumerosi ja valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa
kotiin Soita kotiin -painikkeella.
Valitse Puhelin > Soita kotiin.
34
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää
tietoja laitteen käytöstä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Tietoja Smartphone Linkistä
Smartphone Link on puhelimen sovellus, jonka
avulla laite voi ladata reaaliaikaisia tietoja puhelimen
datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
Linkistä langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.
Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää
Garminin reaaliaikaisia palveluja. Garminin
reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja
tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja
polttoainehinnoista.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat
synkronoidaan puhelimen kanssa aina, kun laite
muodostaa yhteyden Smartphone Linkiin.
Smartphone Linkin lataaminen
Smartphone Link tukee puhelimia, joiden
käyttöjärjestelmä on Android™ 2.1 tai uudempi.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen
sovelluskaupasta. Lisätietoja sovellusten lataamisesta
ja asentamisesta on puhelimen käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen Smartphone
Linkiin
3 Valitse puhelimessa Bluetooth-asetukset.
4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön
puhelimessa ja hae lähellä olevia Bluetoothlaitteita.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden
luettelosta.
6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla
puhelimen ja laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link
-yhteys on muodostettu.
Lataa ja asenna Smartphone Link -sovellus
puhelimeen, jotta voit muodostaa yhteyden
Smartphone Linkiin.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth ja
Bluetooth-valintaruutu.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
35
Sijainnin lähettäminen puhelimesta
laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike
puhelimesta (katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovellusvalikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti
siirretään laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Puheluiden poistaminen käytöstä
Smartphone Link -yhteyden ajaksi
Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa
Garminin reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa
handsfree-puhelut käytöstä.
1 Valitse Sovellukset > Smartphone Link.
2 Valitse puhelin.
36
3 Poista valinta Handsfree-puhelut-valintaruudusta.
Tietoja Garminin reaaliaikaisista
palveluista
HUOMAUTUS: Smartphone Link tukee puhelimia,
joiden käyttöjärjestelmä on Android 2.1 tai uudempi.
Garminin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen
edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen,
jossa on käytössä Smartphone Link (sivu 35).
Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää
Garminin reaaliaikaisia palveluja. Garminin
reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja
tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja
polttoainehinnoista.
Jotkin Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten Sää, ovat
saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut
Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten Live-liikenne,
täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia.
Garminin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link
-symboli . Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät
ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone
Linkiin.
Garminin reaaliaikaisten palvelujen
tilaaminen
Garminin reaaliaikaisia palveluja tilataan puhelimen
Smartphone Link -sovelluksella.
1 Käynnistä Smartphone Link -sovellus puhelimessa
(sivu 35).
2 Valitse Garminin reaaliaikaiset palvelut.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tietoja ecoRoute-toiminnosta
ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden
ja polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän.
Lisäksi voit parantaa polttoainetehokkuutta sen
työkalujen avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat arvioita.
Se ei lue tietoja autosta, ellet käytä ecoRoute HD
-lisävarustetta. Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat
tarkempia raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja
ajotavoistasi (sivu 38).
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen,
laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja,
kuten virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja
akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoute-tietojen
laskennassa tietoja, jotka ecoRoute HD -lisävaruste on
lukenut ajoneuvosta.
Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on
yhteensopivuus- ja ostotietoja.
37
Autoprofiilin määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoutetoimintoja ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™.
2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse
Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat
ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit.
Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
38
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on
kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran
jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön
edellisen täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen
polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja
maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden.
Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän
polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja
ja laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä
autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
• Näet nykyiset pisteesi kartan ecoChallengekuvakkeesta .
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
•
Näytä yksityiskohtaiset pisteet valitsemalla
.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
• Nykyinen—näyttää nykyisen ajotoiminnon
pisteesi.
• Yhteensä—näyttää nopeus-, kiihdytys- ja
jarrutuspisteiden keskiarvon.
• Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi
optimaalisella nopeudella (useimmissa autoissa
noin 70-100 km tunnissa).
• Kiihdytys—näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä
nopeasta kiihdytyksestä.
• Jarrutus—näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta
jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä
äkkinäisestä jarrutuksesta.
ecoChallenge-pisteiden poistaminen kartasta
Valitse
>
> Asetukset > Piilota >
Tallenna.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Autoprofiili.
2 Valitse Palauttaminen.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella polttoainekulutusta, polttoaineen
kokonaiskustannuksia ja keskimääräistä
polttoainetehokkuutta.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute >
Polttoainetehokkuus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen
hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä.
Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan
ajamastasi matkasta.
39
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella myGarmin-viestejä, kuten ilmoituksia
ohjelmisto- ja karttapäivityksistä.
1 Valitse Sovellukset > myGarmin.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä
näkyy myGarmin-kuvakkeen yläpuolella.
2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Autoprofiili.
2 Valitse > Palauttaminen.
Sääennusteen tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen
aseman tai taltion Reports-kansiosta (sivu 61).
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ >
Matkaraportti.
2 Valitse raportti.
myGarmin-viestien tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 35). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
40
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 35). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Nykyisen sijaintisi sääennuste tulee näyttöön.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen
kaupungin läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään
valitsemalla kaupungin luettelosta.
Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla
Lisää kaupunki ja kirjoittamalla kaupungin
nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa.
Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä,
esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Säähälytysten tarkasteleminen
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan
nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
41
Tietoja äänikirjoista
Laitteella voi toistaa Audible.com-äänikirjoja.
Toiminto edellyttää Audible.com-tilausta. Osoitteessa
www.audible.com/garmin voit aktivoida maksuttoman
30 päivän kokeilutilauksen.
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen
Äänikirjojen lataaminen laitteeseen edellyttää
Audible.com-tilausta. Lisätietoja on osoitteessa
www.audible.com/garmin.
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
2 Kirjaudu Audible.com-tilillesi tietokoneessa.
3 Seuraa Audible.com-sivuston ohjeita.
Äänikirjan toistaminen
1 Valitse Sovellukset > Audible.
2 Valitse Selaa.
3 Valitse vaihtoehto:
•
42
Valitse Nimikkeet.
• Valitse Tekijät.
• Valitse Kertojat.
4 Valitse kirja.
5 Valitse toistonhallintavaihtoehto.
• Voit lisätä kirjanmerkin valitsemalla .
• Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
• Voit jatkaa toistoa valitsemalla .
• Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin
kirjassa sivun yläreunassa olevalla
liukusäätimellä.
• Voit siirtyä seuraavaan lukuun valitsemalla
.
• Voit siirtyä edelliseen lukuun valitsemalla
.
• Voit kelata eteenpäin painamalla
-painiketta pitkään.
• Voit kelata taaksepäin painamalla
-painiketta pitkään.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Kirjanmerkin lisääminen
Kun toistat äänikirjaa, soitin jatkaa toistoa
automaattisesti kohdasta, johon olet viimeksi jäänyt.
Voit merkitä tietyn kohdan äänikirjassa lisäämällä
kirjanmerkin.
Kun toistat äänikirjaa, valitse > Kirjanmerkki.
Toiston jatkaminen kirjanmerkistä
1 Valitse äänikirjan toistamisen aikana .
2 Valitse kirjanmerkki.
Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen
Laite nimeää kirjanmerkin oletusarvoisesti käyttämällä
kirjanmerkin aikaleimaa. Voit nimetä kirjanmerkin
uudelleen.
1 Kun toistat äänikirjaa, valitse > > Nimeä
kirjanmerkit uudelleen.
2 Valitse kirjanmerkki.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Kirjanmerkin poistaminen
1 Kun toistat äänikirjaa, valitse
kirjanmerkit.
2 Valitse kirjanmerkki.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
>
> Poista
43
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa
matkan, jossa on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse .
3 Valitse Valitse aloituspaikka.
4 Hae sijainti (sivu 9).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
44
➋
➊
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla ➊ voit muuttaa saapumis- tai
•
•
•
lähtöaikaa.
Valitsemalla ➊ > Kesto voit tallentaa
viipymisajan sijainnissa.
Valitsemalla ➋ voit muuttaa kyseisen matkan
osan kulkuvälinetilaa tai reittisuositusta.
Valitsemalla Kartta voit näyttää matkan
kartassa.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Jos saat kehotteen, valitse reitti (sivu 21).
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Valitse Muuta matkan nimi.
Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit
lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden
järjestystä.
Valitse Poista matka.
Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää
matkan pysähdykset tehokkaimmin.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Kuvien tarkasteleminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen
tai muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta
laitteeseen on sivulla 60.
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Voit selata kuvia nuolilla.
3 Valitse kuva.
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse .
Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.
Kuvan asettaminen taustakuvaksi
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Aseta taustakuvaksi.
45
4 Voit säätää taustakuvaa näytön painikkeilla.
5 Valitse Tallenna.
Kuvien poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Poista > Kyllä.
Aikaisempien reittien ja
määränpäiden tarkasteleminen
Ota matkahistoriatoiminto (sivu 68) käyttöön, jotta voit
käyttää tätä toimintoa.
Voit tarkastella kartalla aiemmin käyttämiäsi reittejä ja
paikkoja, joissa olet pysähtynyt.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
46
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin
nimi ja valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
Hälytyksen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Kellohälytys.
2 Aseta aika.
3 Valitse Hälytys käytössä -valintaruutu.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Pysäköintipaikan etsiminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
Dynaaminen pysäköinti -palvelun tilausta ja lisäksi
laitteen on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen,
jossa on käytössä Smartphone Link (sivu 35). Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia pysäköintitietoja
(mukaan lukien vapaat pysäköintipaikat läheisissä
parkkitaloissa) ja hintatietoja.
1 Valitse Sovellukset > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen
Kun irrotat laitteet ajoneuvotelineestä ja laite on
vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan
pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.
Pysäköintipaikan tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
2 Valitse > Tallenna.
3 Kirjoita tarvittaessa nimi.
Mittojen muuntaminen
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka
ja Tallenna.
3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja
Tallenna.
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva
kenttä.
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.
47
Valuuttakurssien määrittäminen
manuaalisesti
Voit päivittää valuuttakurssit manuaalisesti, jotta
uusimmat tiedot ovat aina käytössä.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen
valuutta ja lopuksi Tallenna.
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa
näkyy valuuttakurssi.
6 Valitse valuutan ruutu.
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
Tietoja tarjouksista
Jos laitteen mukana on toimitettu liikennevastaanotin,
voit vastaanottaa paikkakohtaisia tarjouksia ja
etuseteleitä. Mainosperusteiset liikennetiedot ovat
käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa.
HUOMAUTUS: Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on oltava
kattavuusalueella, jotta laite voi vastaanottaa
mainosperustaisia liikennetietoja.
Tietoturvalausuntomme on osoitteessa
www.garmin.com/privacy/.
Tarjousten tarkasteleminen
 VAROITUS
Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja muistiin, kun
ajat autoa.
1 Voit hakea lähimmän tarjoukseen liittyvän paikan
valitsemalla näytössä näkyvän tarjouksen.
2 Näytä mahdollinen etusetelikoodi valitsemalla
.
48
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
3 Kirjoita koodi muistiin ja näytä se, kun saavut
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja
Tarjousluettelon tarkasteleminen
2 Valitse > Kieli.
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse Tallenna.
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse
paikkaan.
Näet vastaanottamiesi tarjousten luettelon
valitsemalla Sovellukset > Tarjoukset.
Liikenne- ja tarjoustietojen poisaminen
käytöstä
Voit poistaa tarjoukset käytöstä poistamalla
liikennetiedot käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Live-liikenne-valintaruutu.
Language Guiden käyttäminen
Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia
ja kääntää niitä.
Valitse Sovellukset > Language Guide.
ja lauseita.
Tallenna.
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja
ja lauseita.
2 Valitse luokka ja aliluokat.
3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse
Valmis.
4 Valitse sana tai ilmaus.
5 Kuuntele käännös valitsemalla
.
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi
sanoja ja ilmauksia.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
49
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide >
Kaksikieliset sanakirjat.
2 Valitse sanakirja.
3 Valitse tarvittaessa
, kirjoita sana ja valitse
Valmis.
4 Valitse sana.
5 Kuuntele käännös valitsemalla .
Tietoja Trackerista
ilmoitukset
Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun älypuhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (sivu 35). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
50
Trackerin avulla voit ilmoittaa sijaintisi, seurata
muita ja antaa muiden seurata sijaintiasi. Tracker
on saatavissa joihinkin Garmin GPS -laitteisiin ja
sovelluksena joihinkin matkapuhelimiin.
Trackerin määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Aloita.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Lempinimen vaihtaminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, saat
kehotteen kirjoittaa lempinimi, josta sinut tunnistetaan,
kun käytät Trackeria. Lempinimen voi vaihtaa.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > > Profiili.
2 Valitse Lempinimi-kohdassa Muokkaa.
3 Kirjoita lempinimi ja valitse Valmis.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tracker-tunnuksen näyttäminen
Muut Tracker-käyttäjät tunnistavat laitteesi Trackertunnuksesta. Muut käyttäjät voivat kutsua sinut
seuraajaksi Tracker-tunnuksesi avulla.
Valitse Sovellukset > Tracker >
> Profiili.
Tietoja seuraajista
Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan sijaintiasi
tietyksi ajanjaksoksi. Kun aika on kulunut loppuun,
kyseinen seuraaja ei voi enää tarkastella sijaintiasi.
Voit kutsua seuraajan sähköpostiosoitteen tai
Tracker-tunnuksen avulla. Jos kutsut seuraajan
sähköpostiosoitteen avulla, kyseisen henkilön on
seurattava sinua Garminin sivustossa. Jos kutsut
seuraajan Tracker-tunnuksen avulla, kyseisen henkilö
voi seurata sinua Trackerilla.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Muiden seuraaminen
Voit seurata jotakuta toista laitteen avulla, jos kyseinen
henkilö on kutsunut sinut seuraamaan itseään
Tracker-tunnuksen avulla.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Näytä.
2 Valitse henkilö.
Kyseisen henkilön sijainti näkyy kartassa.
Seuraajien näyttäminen
Voit näyttää luettelon seuraajistasi.
Valitse Sovellukset > Tracker >
Näytä.
Seuraajan kutsuminen
Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan sijaintiasi
tietyksi ajanjaksoksi.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Seuraa.
2 Valitse vaihtoehto:
51
•
•
Valitse kunkin vastaanottajan valintaruutu.
Valitse Anna sähköposti tai Tracker-tunnus
ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite tai
Tracker-tunnus. Katso sivu 51.
HUOMAUTUS: kirjainkoko on merkitsevä
Tracker-tunnuksessa.
3 Valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viestisi.
5 Valitse kesto vetämällä Tunnit- ja Minuutitkohdassa ja valitse Seuraava.
6 Valitse Lähetä.
Seuraajan peruuttaminen
Kun peruutat seuraajan, kyseinen henkilö ei voi enää
tarkastella sijaintiasi.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Näytä.
52
2 Valitse .
3 Valitse vähintään yksi seuraaja.
4 Valitse Peruuta jäljitys.
Oman sijainnin piilottaminen
Voit piilottaa sijaintisi seuraajiltasi.
Valitse Sovellukset > Tracker > Piilota.
Paikkaviestin lähettäminen
Voit lähettää mukautetun paikkaviestin toiselle
käyttäjälle.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Olen tässä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kunkin vastaanottajan valintaruutu.
• Valitse Anna sähköposti tai Tracker-tunnus
ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite tai
Tracker-tunnus.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Kirjainkoko on merkitsevä Trackertunnuksessa.
3 Valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viestisi.
5 Valitse Lähetä.
Yhteisösivustojen tilien ottaminen
käyttöön Trackerissa
Ota yhteisösivustojen tilit käyttöön Smartphone
Linkissä, jotta voit julkaista sijaintisi yhteisösivustoissa
Trackerin avulla.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse puhelimen valikkonäppäin.
3 Valitse Asetukset.
4 Valitse Sosiaaliset verkostot -valintaruutu.
5 Valitse Sosiaalisten verkostojen tilit.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
6 Valitse niiden yhteisösivustojen valintaruudut, jotka
haluat ottaa käyttöön Trackerissa.
7 Todenna valitut tilit tarvittaessa näytön ohjeiden
mukaisesti.
Oman sijainnin julkaiseminen sosiaalisissa
verkostoissa
Voit julkaista sijaintisi sosiaalisissa verkostoissa tietyn
ajan verran. Tuona aikana sijaintisi näkevät kaikki,
jotka näkevät julkaisusi kyseisessä sosiaalisessa
verkostossa.
1 Valitse Sovellukset > Tracker > Seuraa.
2 Valitse vähintään yksi sosiaalinen verkosto.
3 Valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse viesti.
• Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viestisi.
5 Valitse kesto vetämällä Tunnit- ja Minuutitkohdassa ja valitse Seuraava.
53
6 Valitse Lähetä.
•
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla
alueilla tai kaikissa maissa.
Laite voi vastaanottaa liikennetietoja yhteensopivalla
Garmin-liikennevastaanottimella tai Garminin
reaaliaikaisten palvelujen liikennetilauksen kautta
(sivu 35). Joidenkin laitteiden mukana toimitetaan
liikennevastaanotin, ja se on saatavissa lisävarusteena
kaikkiin malleihin. Se sisältyy joko ajoneuvon
virtajohtoon tai laitteeseen.
• Liikennevastaanotin toimii vain, kun ajoneuvon
virtajohto on liitetty ajoneuvon virtalähteeseen ja
laitteeseen.
54
•
•
Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan
vastaanottaa.
Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Live-liikenteen poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset.
2 Poista valinta Live-liikenne-valintaruudusta.
Laite ei enää vastaanota live-liikennetietoja, mutta
autoilureiteillä vältetään edelleen mahdollisia ruuhkaalueita trafficTrends-toiminnon avulla, jos se on
käytössä (sivu 66).
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella
Kun vastaanotin on liikennetilauksen
kattavuusalueella, laite alkaa näyttää liikennetietoja.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava
liikennetietoja lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.
1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit
voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Liikennevastaanotin
➊
➋
➌
➊
Mini-USB-liitin
➋
Ulkoisen antennin liitin
➌
Sisäinen antenni
➍
Virran merkkivalo
➎
Ajoneuvon muuntaja
➍
➎
55
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Linkin kautta
Voit ostaa liikennetilauksen ja vastaanottaa
liikennetietoja Smartphone Linkin kautta. Kun laite
on yhteydessä Smartphone Linkiin liikennetilauksen
kattavuusalueella, se alkaa näyttää liikennetietoja.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
1 Osta puhelimesta liikennetilaus Garminin
reaaliaikaisten palvelujen kautta (sivu 37).
2 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (sivu 35).
56
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy
liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri
osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.
Väri
Vakavuus
Merkitys
Vihreä
Matala
Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen
Keskikoko
Liikenne etenee, mutta on hiukan
ruuhkaista. Tiellä on jonkin verran
ruuhkaa.
Punainen Korkea
Liikenne ei etene tai etenee
hitaasti. Tiellä on vakavia ruuhkia.
Harmaa
Liikennetiedot eivät ole saatavilla.
Ei signaalia
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä
ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on
vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
vaihtaa väriä sen mukaan,
Liikennekuvake
millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä
on.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa
vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään
arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
1 Valitse reitin navigoimisen aikana .
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen
mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat
sijaitsevat.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
3 Valitse tapahtuma.
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenne reitillä.
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut
ruuhkat.
4 Valitse
> Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
57
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
1 Valitse karttasivulla .
2 Valitse Liikenneolosuhteet > .
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia
nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse liikennekuvake.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa
käytettävät kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Liikenneselite.
58
Tietoja liikennekameroista
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää
photoLive-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen on oltava
yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä
Smartphone Link (sivu 35). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista
risteyksistä. Voit tallentaa kameroita, joita haluat
tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Omat kamerat.
2 Valitse Lisää kamera.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Liikennekameran tarkasteleminen
Tallenna liikennekamera, jotta voit tarkastella sitä.
1 Valitse Sovellukset > Omat kamerat.
2 Valitse kamera.
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus
aktivoidaan automaattisesti, kun laite hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia.
• LT—tämä malli sisältää elinikäisen
liikennetilauksen ja liikennevastaanottimen.
• LMT—tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™
-tilauksen, elinikäisen liikennetilauksen (sivu 72) ja
liikennevastaanottimen.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden
liikennetilauksia.
HUOMAUTUS: Voit ostaa liikennetilauksen myös
Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta (sivu 37).
Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta ostetut
liikennetilaukset edellyttävät yhteyttä Smartphone
Linkiin, mutta ne eivät edellytä liikennevastaanotinta
(sivu 35).
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
59
2 Valitse vaihtoehto:
•
3
4
5
6
7
60
Jos laitetta käytetään muualla kuin PohjoisAmerikassa, valitse Tilaukset > .
• Jos laitetta käytetään Pohjois-Amerikassa,
valitse .
Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus
muistiin.
Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic voit
hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.
Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä
on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita
FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on
hankittava oma koodi.
Valitse laitteessa Seuraava.
Anna koodi.
Valitse Valmis.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka
tietojen lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows®
95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden
kanssa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot (sivu 45)
• kartat ja GPX-reittipistetiedostot Garminin
karttaohjelmistoista, kuten MapSource®,
BaseCamp™ ja HomePort™ (sivu 72)
• GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 73)
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai
ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja. Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä,
reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™- ja microSDHC-muistikortteja.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
2
3
4
5
6
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
61
•
Laitteen mukauttaminen
Kaksoisnapsauta Windows-tietokoneessa
.
ilmaisinalueen poistokuvaketta
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli
roskakoriin .
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
Tiedostojen poistaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1
2
3
4
62
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
• Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijaintisi kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita
osoitteesta www.garmingarage.com.
• Ajonäkymä—määrittää kartan perspektiivin.
• Kävelykarttanäkymä—määrittää kartan
perspektiivin.
• Kartan yksityiskohdat—määrittää kartan
yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy.
• Kartan teema—karttatietojen värin muuttaminen.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
•
•
•
•
Karttapainikkeet—määrittää kartassa käytettävät
painikkeet. Kartassa voi olla enintään kolme
painiketta.
Karttatasot—määrittää kartassa näkyvät tiedot
(sivu 26).
Työpöydät—määrittää kartan työpöydän
asettelun.
Kartat
Karttojen ottaminen käyttöön
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/us/maps.
1. Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2. Valitse kartta.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
• Laskentatila—määrittää reittisuosituksen.
• Vältettävät—määrittää reitillä vältettävät tien
ominaisuudet.
• Mukautetut vältettävät—voit välttää tiettyjä teitä
tai alueita.
• Lisäkiertotiet—kiertotien pituuden määrittäminen.
• Rajoita kävelyä—määritä jalankulkijareitin
enimmäiskävelymatka.
• Julkinen liikenne—kuljetustyyppien ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä.
• Turvallisuustila—poistaa käytöstä kaikki
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
63
•
Simuloitu GPS—katkaisee GPS-signaalin
vastaanoton ja säästää akun virtaa.
Reittiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja
ajoneuvon kiihdytystietoihin.
• Lyhyempi aika—laskee reittejä, jotka ovat nopeita
ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laskee reittejä, joiden pituus
on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Vähemmän polttoainetta—
polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen.
• Pois tieltä—laskee suoran linjan sijainnistasi
määränpäähän.
64
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
• Suunta—laitteen siirtäminen vaaka- tai
pystytilaan.
• Väritila—valitsee vaalean taustan (Päivä)
tai tumman taustan (Yö) tai vaihtaa niitä
automaattisesti nykyisen sijaintisi auringonnousuja laskuajan perusteella (Automaattinen).
• Kirkkaus—näytön kirkkauden muuttaminen.
Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
• Näytön aikakatkaisu—voit määrittää, miten
pitkän ajan kuluttua käyttämättömänä oleva laite
siirtyy lepotilaan.
• Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin
screenshot-kansioon.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Kuvaotoksen ottaminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.
2 Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla .
Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen aseman
screenshot-kansioon (sivu 61).
Bluetooth-asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
• Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön.
• Lisää puhelin tai Puhelin—voit hallita Bluetoothlaitteen ja -matkapuhelinten välisiä yhteyksiä.
• Lempinimi—voit kirjoittaa lempinimen, jonka
avulla nüvi tunnistetaan laitteissa, joissa on
Bluetooth-ominaisuus.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia puhelimia voi
lisätä tai poistaa tai niiden yhteyden voi katkaista.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth > Puhelin.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite muodostaa
yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä puhelimen
valikkoon.
• Valitsemalla
voit poistaa puhelimen
laitteen muistista.
• Valitsemalla Ei voit katkaista nykyisen
yhteyden.
Bluetoothin poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
65
Liikenneasetukset
Valitse Asetukset > Liikenne.
• Liikenne—liikenne- ja tarjoustietojen ottaminen
käyttöön.
• Tilaukset—nykyisten liikennetilausten luettelo.
• trafficTrends™
Liikennetilausten ostaminen
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta,
jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/fmtraffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
66
trafficTrends
Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite tallentaa
liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti niiden
avulla. Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen
myGarminiin™ tietokoneen avulla.
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin
eri viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien
mukaan.
trafficTrends-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta
liikennetietoja poistamalla trafficTrends-toiminnon
käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Yksiköt ja aika-asetukset
Valitse Asetukset > Yksiköt ja aika.
• Nykyinen aika—laitteen ajan määrittäminen.
• Yksikkö—etäisyyksien mittayksikön
määrittäminen.
• Aikamuoto—voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon
tai UTC-kellon.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Valitse Asetukset > Kieli.
• Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
• Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei
vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
• Näppäimistön kieli—näppäimistön kielen
määrittäminen.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
•
Näppäimistöasettelu—näppäimistöasettelun
määrittäminen.
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyshälytykset.
• Ääni—hälytysäänen määrittäminen.
• Hälytykset—hälyttää, kun lähestyt mukautettuja
valvontakameroita.
Laitteen asetukset
Valitse Asetukset > Laite.
• Tietoja—näytä ohjelmistoversio, aitetunnus ja
muita tietoja ohjelmistosta.
• Käyttöoikeussopimukset—näyttää
käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen (sivu 72).
67
•
•
Matkahistoria—laitteella voi tallentaa tietoja
Käydyt paikat (sivu 46)- ja Matkaloki (sivu 26)
-toiminnoilla.
Tyhjennä matkustushistoria
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien
asetusten oletukset.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa se
altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
68
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Kotelon puhdistaminen
Varkauksien välttäminen
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
•
•
•
•
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Käyttäjän tietojen poistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
HUOMAUTUS: kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.
1 Käynnistä laite.
2 Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3 Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön
tulee ponnahdusikkuna.
4 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.
69
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
Siirrä laite lepotilaan (sivu 4).
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
Poista käytöstä tarjoukset ja liikennetiedot
(sivu 49).
Poista Bluetooth käytöstä (sivu 65).
Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (sivu 64).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja
varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu
väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen
vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset
ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake
(lasinen ja hopeinen lieriö).
Kärki3 Aseta paikalleen 1 A:n
osa
pikasulake.
Hopeoitu
kärki
Sulake
70
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5 Aseta imukuppiteline levyn päälle.
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
virtajohtoon.
Ilmoitus
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä voit
kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn
kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3 Aseta levy kojelautaan.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Työnnä telakan yläosan kielekettä ylöspäin.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
71
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Karttojen päivittäminen
Voit päivittää laitteen kartat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/mapupdates. Valitse siellä
Map Update User Guide.
Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta
Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime -tilauksen,
jonka ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä
kertaa vuodessa.
Käyttöehdot ovat osoitteessa
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
72
LM
LMT
Tämä malli sisältää nüMaps Lifetime
-tilauksen.
Tämä malli sisältää elinikäisen
liikennetilauksen, nüMaps Lifetime -tilauksen
ja liikennevastaanottimen.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin sivustossa site
(www.garmin.com).
2 Valitse Maps-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Valvontakamerat
Mukautetut kohdepisteet
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja
pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat
kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden
mahdollisen ylityksen.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa
http://my.garmin.com. nüvi sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään
kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen
tiedot vanhenevat tiettynä aikana.
POI Loaderin asentaminen
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden luetteloita ja
asentaa ne laitteeseen POI Loader -ohjelman avulla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/extras.
2 Valitse Services > POI Loader.
3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Help.
73
Ekstrojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Mukautetut POI:t.
2 Valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
74
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Vianmääritys
Ongelma
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.
Laite ei lataudu ajoneuvossa.
Akku ei pysy ladattuna kovin
kauan.
Akun varaustila ei näy oikein.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Ratkaisu
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 63).
• Valitse päävalikosta Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
• Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
• Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 70).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa
se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 64).
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen
kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
75
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se ei
siirry massamuistitilaan.
1
2
3
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
4 Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy uusia Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
siirrettäviä levyjä.
määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta yhteyttä • Valitse päävalikosta Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on oltava Käytössä.
laitteeseen.
• Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
76
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
A
aika-asetukset 56
aikaisemmat ajotiedot
ajo-ohjeet 26
ajotietokone 28
akku 63
automaattinen voimakkuus 5
ottaminen käyttöön 5
B
Bluetooth-tekniikka 31–70
asetukset 54
lempinimi 55
puhelimen liittäminen 31
C
cityXplorer-kartat 21, 29
E
ecoRoute 35–38
autoprofiili 35
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
ecoChallenge-pisteet 36
matkaraportti 37
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 36
polttoainetehokkuustiedot 37
ekstrat 62
G
geokätkentä 12
GPS
asetukset 53
simulaattori 15
J
jalankulkijatila
asetukset 24, 30
JPEG-kuvatiedostot 50
julkinen liikenne
kaupunkikartat 29
vältettävät 24, 30
Jälki ylös 25
järjestelmäasetukset 53
K
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 25
kartat
katsominen 25
lisääminen 62
teema 52
virheet 10
yksityiskohtien määrä 52
karttapainikkeet 26
kirkkaus
kohdepisteet
etsiminen 9
POI loader 50
kojelaudan levy 60
koordinaatit 12
koti
puhelinnumero 34
koulualuetietokanta 62
kulkuvälinetila 6
kuvaotokset 54
kuvien katselu 42
Käydyt paikat
ottaminen käyttöön 57
77
käyttäjätiedot, poistaminen 59
käännösluettelo 26
L
laitteen huoltaminen 58
laitteen kiinnittäminen
irrottaminen telineestä 61
kojelautaan 60
tuulilasiin 63
laitteen lataaminen 1, 63
laitteen mukauttaminen
laitteen puhdistaminen 58
laitteen rekisteröiminen 3
laitteen suojaaminen
58
laitteen säilyttäminen 58
laitteen tunnus 57
laskin 43
leveys- ja pituuspiiri 12
liikenne 46–70
kuvakkeet 46
liikennetilausten
lisääminen 55
tapahtumat 47
78
tilauksen aktivoiminen 49
vastaanotin 47
liikennehälytykset 28
lisävarusteet 62
luokka
hakeminen 9
läheiset palvelut 30
M
maailmankello 43
MapSource 50, 62
massamuistitila 50
matkaloki 25
ottaminen käyttöön 57
matkapuhelimen liittäminen 31
matkaraportti 37
matkasuunnittelu 40
matkojen nimeäminen
uudelleen 41
menen kotiin 14
Minne?-valikko 8
mukauttaminen
pikakuvake, lisääminen 8
pikakuvake, poistaminen 8
mitat, muuntaminen 43
muistikortti 50
mukautetut kohdepisteet 62
muokkaaminen
karttasymbolin
vaihtaminen 17
kotisijainti 14
luokan vaihtaminen 17
määränpäät 41
tallennettu matka 41
tallennetut sijainnit 17
muuntaminen
valuutta 43
yksikkö 43
myDashboard 2
mykistys
puhelu 34
myTrends
ottaminen käyttöön 57
N
navigointi 22
jalankulkija 29
pois tieltä 24
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
navigointi poissa tieltä 24, 54
nollaaminen
enimmäisnopeus 28
kotisijainti 14
matkatiedot 28
nykyinen sijainti, tallentaminen 16
Nykysijainti 30
nüMaps Lifetime 61
näppäimistö 7
kielitila 7
näyttöasetukset 24, 30
näytön aikakatkaisu 54
näytön painikkeet 7
O
ohje 35
ohjelmisto
versio 57
osoitteet 11
P
paikkojen etsiminen
hakupalkin käyttäminen 9
hiljattain tehdyt valinnat
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
koordinaateilla 12
tallennetut sijainnit 16
valokuvien käyttäminen
palaute kohdepisteistä 10
PIN
Bluetooth 32
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 59
kuvat 42
matkat 41
merkki 7
tallennetut sijainnit 18
tiedostot 52
viimeksi löydettyjen
luettelo 14
puheen kieli 56
puheentunnistus 18
puhelut
koti 34
lopettaminen 34
mykistäminen 34
vastaaminen 32
pysähdyksen lisääminen 23
pysäköinti 14
tallentaminen 43
viimeisin paikka 43
päivittäminen
kartat 3
ohjelmisto 3
R
reitit
pois tieltä 24, 54
pysäyttäminen 23
reittien uudelleenlaskenta 23
S
satelliittisignaalit 6
seuraava käännös 27
sijainnit 9
sulake, vaihtaminen 60
T
tallennetut sijainnit 16–17
tallentaminen
nykyinen sijainti 16
tarjoukset 44
näyttäminen 44
79
poistaminen käytöstä 44
telineen irrottaminen 61
tiedostot
poistaminen 52
tuetut tyypit 50
tietokone, liittäminen 2
turvallisuustila 53
työkalut 35–40
U
USB 63
V
vastaaja 34
vianmääritys 63
voimakkuus
automaattinen 5
mukauttaminen 4
äänimikseri 4
välttäminen
julkisen liikenteen tyypit 24,
30
liikenne 48
varkaus 59
80
Y
yksikkömuunnin 43
yksityiskohtainen reitti 26
yksityiskohtaiset kartat 50, 53
Ä
äänikirja 38
kirjanmerkki 39
lataaminen 38
toistaminen 39
äänikomento
aktivoiminen 18
herätysilmaus 18
käyttövihjeitä 19
navigoiminen 19
nüvi 2405/2505 -sarjan käyttöopas
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, IsoBritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin®, Garmin-logo, MapSource® ja nüvi® ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™,
nüMaps Lifetime™, nüvi ja trafficTrends™ Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja
Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on
Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n
tavaramerkki. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. © 1997–2005 Audible.
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising