Garmin | nuvi 350 GPS,OEM Honda Access,Canada | User guide | Garmin nuvi 350 GPS,OEM Honda Access,Canada Anvandarhandbok

Garmin nuvi 350 GPS,OEM Honda Access,Canada Anvandarhandbok
Användarhandbok
nüvi 300/350
®
personlig reseassistent
© 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tel. 913/397.8200 eller
800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808.2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,
hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att ladda ned en enda kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för
utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan varning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, MapSource® och nüvi® är registrerade varumärken och myGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™ och
Garmin Lock™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan tillstånd från Garmin. SiRF®,
SiRFstar® och SiRF-logotypen är registrerade varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII och SiRF Powered är
varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Audible.com® och AudibleReady® är varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible,
Inc. 1997–2005. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett
registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Pocket Oxford Spanish
Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press
2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press och Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för nüvi 300/350 (Garmin artikelnummer 190-00627-00, revision B)
tillhandahålls som en service. Om du vill ha mer information om drift och användning av nüvi 300/350 läser du den senaste versionen av den
engelska användarhandboken.
Februari 2007
Programvaruversion 4.10
Artikelnummer 190-00627-39 rev. A
Förord
Förord
Tack för att du har köpt den personliga reseassistenten Garmin®
nüvi®! Den här handboken innehåller information om nüvi 300
och nüvi 350. Om inget annat anges gäller informationen för båda
modellerna.
Konventioner för handboken
När du uppmanas “trycka på” någonting rör du vid något på
skärmen med ditt finger.
Små pilar (>) i texten används till att ange när du måste trycka på
flera objekt efter varandra. Exempel: Om det står “tryck på
Vart > Mina positioner” trycker du på knappen Vart och
sedan på knappen Mina positioner.
Kontakta Garmin
Om du har frågor om hur du använder din nüvi 300/350
kontaktar du Garmin. USA: Kontakta Garmins produktsupport
per telefon, 913/397.8200 eller 800/800.1020, måndag-fredag,
8-17 (CST), eller gå till www.garmin.com/support och klicka på
Product Support (Produktsupport).
Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0)
870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000 (i
Storbritannien).
Om du vill köpa tillbehör för din nüvi 300/350 går du till
http://shop.garmin.com.
Garmin © 2007
myGarmin™
Du hittar de senaste tjänsterna för
dina Garmin-produkter på http://
my.garmin.com. På webbplatsen
myGarmin kan du:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på onlinetjänster med information om
hastighetskameror (se sidan
63).
• Låsa upp tillvalskartor.
Återkom till myGarmin
regelbundet så att du inte missar
några nya tjänster.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Innehållsförteckning
Förord.....................................................i Vart........................................................7
Konventioner för handboken.............................i
Söka efter en adress.......................................7
Kontakta Garmin.............................................i
Söka efter en plats genom att bokstavera
namnet .....................................................8
myGarmin™ . .................................................i
Söka efter en plats med hjälp av kartan.............9
Komma igång.........................................1
Söka efter en plats med koordinater................ 10
Din nüvi-enhet...............................................1
Utöka sökningen........................................... 11
Menysidan för nüvi-enheten.............................1
nüvi-tips och -genvägar...................................2
Mina platser.........................................12
Justera volymen och ljusstyrkan.......................2
Spara hittade platser..................................... 12
Låsa skärmen.................................................2
Söka efter sparade platser (favoriter).............. 12
Snabblänkar..................................................2
Redigera sparade platser............................... 13
Söka efter ett mål...........................................3
Söka efter senast valda platser....................... 14
Följa en rutt...................................................4
Min aktuella plats......................................... 15
Lägga till ett stopp på en rutt...........................5
Egna sevärdheter......................................... 15
Lägga till en omväg........................................5
Spara den aktuella platsen med kartan............ 15
Stoppa en rutt................................................5
Ange en hemplats......................................... 16
Köra en bättre rutt..........................................5
Låsa nüvi-enheten..........................................6
Garmin © 2007
ii
Användarhandbok för nüvi-enhet
Innehållsförteckning
Visa kartsidan och andra sidor.............17
Använda världsklockan.................................. 38
Visa kartsidan.............................................. 17
Konvertera valutor........................................ 39
Trippinformationssidan.................................. 18
Konvertera måttenheter................................ 41
Aktuell rutt.................................................. 19
Använda kalkylatorn..................................... 42
Nästa sväng................................................. 19
Anpassa nüvi-enheten..........................43
Hantera filer på nüvi-enheten...............20
Återställa inställningarna............................... 43
Ytterligare hjälp............................................ 20
Ändra kartinställningarna............................... 44
Filformat som kan användas.......................... 20
Ändra systeminställningarna.......................... 45
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).................... 21
Ändra de nationella inställningarna.................. 46
Steg 2: Anslut USB-kabeln............................. 21
Ändra visningsinställningarna......................... 47
Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten.............. 21
Ändra navigeringsinställningarna.................... 48
Steg 4: Koppla från enheten och dra ur USBkabeln..................................................... 23
Ändra trafikinställningarna............................. 48
Information om dina nüvi-diskenheter............. 24
FM-TMC-trafikinformation ...................52
Använda resepaketet...........................25
Använda språkguiden.................................... 25
Ansluta FM-TMC-trafikinformationsmottagaren till
nüvi-enheten............................................ 52
Använda reseguiden...................................... 28
Visa trafikproblem........................................ 53
SaversGuide................................................ 29
Undvika trafikproblem................................... 53
Lyssna på MP3-filer....................................... 30
Trafiksymboler............................................. 54
Lyssna på Audible-ljudböcker......................... 32
Färgkoder.................................................... 54
Ändra inställningarna för närhetspunkter......... 51
Visa bilder................................................... 37
Garmin © 2007
iii
Användarhandbok för nüvi-enhet
Innehållsförteckning
Bilaga...................................................55
Specifikationer............................................. 66
Montera nüvi-enheten................................... 55
Programlicensavtal ...................................... 67
Återställa nüvi-enheten................................. 58
USB-gränssnittet - felsökning......................... 68
Rensa användar-iformationen . ...................... 58
nüvi-enheten - felsökning.............................. 69
Sköta nüvi-enheten ..................................... 59
Index...................................................70
Uppdatera programvaran för nüvi-enheten med
hjälp av WebUpdater.................................. 61
Överensstämmelse-förklaring......................... 72
Köpa ytterligare MapSource-kartor.................. 61
Anpassade sevärdheter (POI)......................... 62
Batteriinformation ....................................... 64
Satellitsignaler ............................................ 65
VARNING! Läs produktinformationsbladet som medföljer produktförpackningen för
att få viktig information om produkten och säkerhet.
Garmin © 2007
iv
Användarhandbok för nüvi-enhet
Komma igång
Komma
Din nüvi-enhet
Strömknapp
igång
Menysidan för nüvi-enheten
MCX-kontakt
(om du vill
använda en extern
tillvalsantenn)
A
SD-kortplats
Mini-USB-port
H
C
G
D
F
E
A Fält som visar satellitsignalens styrka.
Visa satellitsignalinformation.
Hörlurskontakt
Garmin © 2007
B
B
Batteriindikator.
C
Ändra inställningarna.
D
Justera volymen eller ljusstyrkan.
E
V
isa trafikproblem, om en FM-TMCtrafikinformationsmottagare är ansluten.
F
Använd resepaketet.
G
Visa kartan.
H
Sök efter ett mål.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Komma igång
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan håller du Tillbaka
nedtryckt.
• Om du vill ha mer information om resepaketet trycker du på
Hjälp.
• När du lyssnar på musik eller på en Audible-ljudbok kan
du gå tillbaka till spelarsidan genom ett snabbt tryck på
strömknappen. Om du vill gå tillbaka till den sida du visade (som
kartan) trycker du på Tillbaka.
• Du kan förlänga batterilivslängden genom att fälla ned antennen
när du inte behöver ta emot GPS-signaler. Om du fäller ned
antennen stängs GPS-funktionerna av.
• Mer information om batteriet finns på sidan 64.
Justera volymen och ljusstyrkan
Du kan visa snabbinställningarna genom ett snabbt tryck
strömknappen, eller genom att trycka på
på menysidan.
Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan använder du
skjutreglagen. Om du vill stänga av volymen trycker du på
Sekretess.
Låsa skärmen
Tryck på och släpp strömknappen. Om du vill förhindra att du
trycker på skärmen av misstag trycker du på Lås. Om du vill låsa
upp skärmen trycker du på strömknappen.
Garmin © 2007
•
•
•
•
Snabblänkar
Söka efter en adress: sidan 7
Visa kartsidan: sidan 17
Lyssna på MP3-filer: sidan 30
Lyssna på en Audible-ljudbok:
sidan 32
• Konvertera valutor: sidan 39
• Överföra filer till nüvi-enheten:
sidorna 20–24 och sidan 68
• Rengöra och förvara enheten:
sidorna 59–60
• Använda stöldskyddsfunktionen
Garmin Lock™: sidan
Lämna inte GPS-enheten
oskyddad i en obevakad bil under
varma dagar. För att förhindra att
skador uppstår ska enheten tas
med från bilen eller skyddas från
direkt solljus, till exempel genom
att läggas i handskfacket. Om du
vill ha mer information läser du i
specifikationerna på sidan 66.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Komma igång
Söka efter ett mål
Börja hämta satellitsignaler genom att fälla upp antennen. Fälten
i det övre vänstra hörnet motsvarar
de GPS-satellitsignaler som enheten tar emot. Om gröna fält visas är signalen stark. Mer information finns
på sidan 65. Efter att du har ställt in en satellit använder du enheten till att söka efter ett mål och ta dig dit.
➊
➋
Tryck på
Välj en kategori och eventuellt
en underkategori.
Vart.
➍
➌
Välj en destination.
➎
Tryck på Kör.
Njut av vägen!
Tips: Om du vill visa fler alternativ
trycker du på pilarna.
Garmin © 2007
Användarhandbok för nüvi-enhet
Komma igång
Följa en rutt
Följ rutten till målet med hjälp av mappsidan. När du kör guidas du till ditt mål med röstmeddelanden,
pilar på kartan och vägbeskrivningar överst på kartsidan. Om du lämnar den ursprungliga rutten räknas
den om och du får nya vägbeskrivningar. Mer information om hur du använder kartsidan finns på sidorna
17–19.
Läs de
vägbeskrivningar
som visas överst
på sidan.
Din väg är markerad med
en magentafärgad linje.
Följ pilarna när
du svänger.
En målflagga anger
ditt mål.
Tips: Om du inte tror att den bästa vägen till ditt mål visas (t.ex. om vägen går längs sidogator)
ändrar du ruttinställningarna. Tryck på
> Navigation > Ruttpreferenser.
Garmin © 2007
Användarhandbok för nüvi-enhet
Komma igång
Lägga till ett stopp på en rutt
Du kan lägga till ett stopp i rutten. Du får vägbeskrivningar till
stoppet och sedan till ditt slutmål.
1. Tryck på Meny på kartsidan.
2. Tryck på
Vart och sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör.
4. Om du vill lägga till stoppet före målet trycker du på Ja.
Eller tryck på Nej om du vill att det här ska vara ditt
nya mål.
Obs! Det går endast att
lägga till ett stopp på en
rutt.
Lägga till en omväg
Om en väg på din rutt är avstängd kan du ta en omväg.
1. Tryck på Meny.
2. Tryck på Avstick.
Diamanter och trianglar: Vad betyder de
olika ikonerna?
Stoppa en rutt
1. Tryck på Meny.
2. Tryck på Avbryt.
Köra en bättre rutt
När du närmar dig ditt mål omberäknas dina vägalternativ, vilket
kan ge dig en bättre rutt att köra. Om en bättre rutt hittas visas
eller
i kartans högra hörn. Om du vill köra en bättre rutt
trycker du på ikonen.
Garmin © 2007
Vilka ikoner som används till
att ange en bättre rutt och trafik
beror på vilken typ av enhet du
har. På nordamerikanska enheter
används diamantformade ikoner
( ) och på europeiska används
triangulära ikoner ( ).
Användarhandbok för nüvi-enhet
Komma igång
Låsa nüvi-enheten
1. Börja hämta satellitsignaler genom att fälla upp antennen.
2. Tryck på
>
System > Garmin Lock.
3. Tryck på OK och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod.
4. Ange den fyrsiffriga PIN-koden igen.
5. Tryck på OK.
6. Kör till en säkerhetsplats och tryck sedan på Välj.
Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PINkoden eller köra till säkerhetsplatsen.
Obs! Om du glömmer din PIN-kod och säkerhetsplats måste
du skicka in enheten till Garmin för att få den upplåst.
Vad är en säkerhetsplats?
Du kan vilken plats som helst, t.ex. ditt hem eller kontor, som
säkerhetsplats. Om du befinner dig på din säkerhetsplats behöver
du inte ange någon PIN-kod. Om du glömmer PIN-koden kan du
låsa upp enheten genom att köra till din säkerhetsplats.
Obs! Om du vill låsa upp enheten genom att köra till din
säkerhetsplats måste enheten ha en satellitsignal.
Garmin © 2007
Användarhandbok för nüvi-enhet
Vart
Vart
På menyn Vart finns det flera kategorier som du kan använda till
att snabbt hitta ditt mål. Om du vill ha mer information om hur du
utför en enkel sökning med hjälp av menyn Vart läser du på sidan 3.
Söka efter en adress
Om du vill ange en adress som du vill navigera till trycker du på
Vart > Adress på menysidan. Du får stegvis hjälp med att söka
efter en adress.
1. Tryck på
Vart > Adress.
2. Välj region, och stad eller postnummer, när en uppmaning
om att göra det visas.
3. Ange gatunumret och tryck sedan på Klar.
4. Ange gatunamnet och tryck sedan på Klar.
5. Välj gata och stad, om det behövs.
6. Tryck på adressen, om det behövs. Sidan Kör öppnas.
7. Om du vill navigera till adressen trycker du på Kör.
Om du vill söka efter korsningar gör du på samma sätt som
när du söker efter adresser. Tryck på Korsning och ange de
två gatunamnen.
Garmin © 2007
Söktips
• Du behöver inte ange
gatunamnets prefix eller suffix.
Om du t.ex. vill söka efter
"Sankt Paulsgatan" anger du
"Pauls" och om du vill söka efter
"Landsväg 7" anger du "7".
• Om du vill ange platsen med
hjälp av skärmknappsatsen
trycker du på Skriv. Tryck på
Klar när du är klar.
• Om du vill begränsa sökningen
trycker du på Nära. Mer
information finns på sidan 11.
• Du kan söka efter ett
postnummer. Ange postnumret
istället för stadsnamnet.
(Det går inte att söka efter
postnummer i alla kartdata.)
Användarhandbok för nüvi-enhet
Vart
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
Om du känner till namnet på den plats som du vill söka efter kan
du göra en sökning efter platser med det namnet. Om du bara
känner till en del av namnet kan du söka efter platser som
innehåller vissa bokstäver genom att ange en del av namnet.
Alternativ för sidan
Kör
1. Tryck på
Vart >
Bokst. namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med hjälp av
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
3. Välj den plats du vill ange som mål. Sidan Kör öppnas.
Tips för användning av skärmknappsatsen
Om du vill ange bokstäver med diakritiska tecken eller
specialtecken trycker du på Läge.
Om du vill ange nummer trycker du på
.
Om du vill ta bort det sista tecknet du angav trycker du på
om du vill ta bort hela posten håller du nedtryckt.
,
Tips: Om den plats du vill ange som mål inte visas i
sökresultatet eller om du vill begränsa sökresultat trycker du
på Skriv och anger namnet eller en del av namnet.
Garmin © 2007
Om du vill skapa en
vägbeskrivning till det här målet
trycker du på Kör.
Om du vill visa den här platsen på
kartan trycker du på Visa karta.
Om du vill spara den här platsen
som en favorit trycker du på
Spara. Mer information finns på
sidorna 12–16.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Vart
Söka efter en plats med hjälp av kartan
Tryck på
Öppna kartan så visas kartsidan. Om du vill
förflytta dig på kartan och visa andra delar av den trycker du
på den och drar. Du kan också trycka på Vart >
Sök på
karta.
Tips för att förflytta dig på kartan
Visa platser på kartan
Du kan visa platser som du har
hittat på kartsidan.
➊
• Tryck på kartan och dra när du vill visa olika delar av kartan.
• Om du vill zooma in eller ut trycker du på
respektive
.
• Tryck på valfritt objekt på kartan. En
pil visas som pekar på objektet du
markerade.
Tryck på Visa karta.
• Om du vill färdas till den valda platsen
trycker du på Kör.
➋
• Om du vill spara den valda platsen i
dina Favoriter trycker du på Spara.
• Om GPS-enheten är avstängd och du vill ange din plats till den
valda platsen trycker du på Välj plats.
• Om du vill gå tillbaka till föregående skärm trycker du på
Tillbaka.
Garmin © 2007
Om det behövs drar
du kartan eller zoomar
in eller ut den. Tryck
på Tillbaka när du är
klar.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Vart
Söka efter en plats med koordinater
Om du vet koordinaterna för platsen (latitud och longitud) kan du
söka efter platsen genom att ange dem.
1. Tryck på
Vart >
Koordinater.
2. Tryck på ett fält (rektangel) och använd skärmknappsatsen
till att ange koordinaterna. Tryck på Klar.
3. När du har angett koordinaterna trycker du på Nästa.
Då visas sidan Kör.
Ändra platsformat
Eftersom olika positionsformat används för olika kartor och
diagram kan du välja koordinatformat för den typ av karta du
använder.
1. Tryck på
Vart >
Koordinater.
2. Tryck på Format.
3. Välj det format du vill använda.
4. Tryck på OK.
Garmin © 200710
Användarhandbok för nüvi-enhet
Vart
Utöka sökningen
➊
➋
Tryck på
Vart och
sedan på Nära.
Välj ett alternativ.
Tryck på OK.
• Där jag befinner mig nu - sök efter platser nära den aktuella
platsen.
• Ett annat samhälle - sök efter platser nära den ort du anger.
Obs! En sökning efter
platser nära din aktuella
plats utförs automatiskt.
• Min aktuella rutt - sök efter platser nära den rutt som du
förflyttar dig längs.
• Min destination - sök efter platser nära målet för rutten.
Garmin © 200711
Användarhandbok för nüvi-enhet
Mina platser
Mina
platser
Du kan spara dina favoritplatser i Mina platser. Du kan också
spara din hemplats i Mina platser.
Spara hittade platser
➊
➊
➋
Tryck på Spara
efter att du har
hittat platsen.
Tryck på OK.
➋
Söka efter sparade platser (favoriter)
1. Tryck på
Vart >
Mina positioner > Favoriter.
2. Välj den plats du vill ange som mål.
Obs! Om du vill ta bort alla favoriter och egna sevärdheter
från enheten trycker du på Vart >
Mina positioner >
Ta bort allt. Tryck på Ja.
Garmin © 200712
➌
Användarhandbok för nüvi-enhet
Mina platser
Redigera sparade platser
Efter att du har sparat en plats kan du ändra namnet på platsen
och symbolen för den på kartan. Tryck på Vart > Mina
positioner.
➊
➋
Ändra namn
Om du vill ändra namnet
trycker du på Byt namn. Ange
det nya namnet med hjälp av
skärmknappsatsen. Tryck på
Klar.
Ändra kartsymbol
Tryck på Favoriter.
➌
Välj den plats du
vill redigera.
➍
Tryck på Ändra.
Fönstret Redigera
öppnas.
Om du vill ändra den symbol som
används på kartan trycker du på
Ändra kartsymbol och väljer en
symbol i listan.
Ta bort sparade platser
Om du vill ändra namnet
eller kartsymbolen,
eller om du vill ta bort
objektet, trycker du på
motsvarande alternativ.
Garmin © 200713
Om du vill ta bort en sparad plats
trycker du på Ta bort. Tryck på
Ja.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Mina platser
Söka efter senast valda platser
Din nüvi lagrar de 50 senaste funna platserna under Senast valda
platser. De senast visade platserna står överst i listan. Om du
vill visa dina senaste platser trycker du på Vart > Mina
positioner.
➊
➋
Tryck på Senaste
träffar.
Välj ett objekt i listan.
Ta bort senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast valda
platser trycker du på Ta bort. Tryck på Ja.
➊
➋
Garmin © 200714
Obs! När du trycker på
Töm tas alla objekt bort
från listan. Platserna på
själva enheten tas inte bort.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Mina platser
Min aktuella plats
Du kan visa och spara koordinaterna för din nuvarande plats (latitud och longitud).
➊
➋
Tryck på
Vart >
Mina positioner.
➌
Tryck på Min
position.
Tryck på ett alternativ.
Spara den aktuella platsen med kartan
Tryck var som helst på kartan. En pil visas vid den aktuella platsen.
Tryck på Spara. Den aktuella platsen sparas i Favoriter.
Egna sevärdheter
Om du vill visa egna sevärdheter som du har läst in trycker du på Vart > Mina positioner > Egna
intressanta platser. Mer information om egna sevärdheter finns på sidan 62.
Garmin © 200715
Användarhandbok för nüvi-enhet
Mina platser
Ange en hemplats
Du kan ange en hemplats för den plats du oftast besöker. Efter att
du har angett hemplats kan du använda funktionen Gå hem.
1. Tryck på Vart >
Mina positioner.
2. Tryck på Ange Hem eller Gå hem.
3. Ange hemplats genom att trycka på ett alternativ.
Åka hem
Efter att du har angett hemplats kan du åka till den när du
vill genom att trycka på
Vart >
Mina positioner >
Gå hem.
Ändra hemplats
1. Tryck på
Vart >
Mina positioner.
2. Tryck på Välj hemplats.
3. Ange hemplats genom att trycka på ett alternativ.
Garmin © 200716
Användarhandbok för nüvi-enhet
Visa kartsidan och andra sidor
Visa
kartsidan och andra sidor
Visa kartsidan
Om du vill visa kartsidan trycker du på
Visa kartan på menysidan. Lägesikonen anger var du
är. Om du vill visa andra områden på kartan trycker du på kartan och drar. Om du vill visa ytterligare
information trycker du på områden i kartan, enligt nedan.
Om du vill zooma ut
trycker du på
.
Om du vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på
Meny.
Tryck på Ankomst eller
Fart så visas sidan Trippinformation. Mer information finns på sidan 18.
Tryck på textfältet när du
vill öppna sidan Aktuell
rutt. Mer information finns
på sidan 19.
Om du vill zooma in
trycker du på
.
Tryck på Sväng om så visas
sidan Nästa sväng. Mer
information finns på sidan 19.
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Om du följer en rutt visas din ankomsttid i det nedre vänstra hörnet (Ankomst. Avståndet till nästa sväng
visas i det nedre högra hörnet (Sväng om).
Om du kör utan att följa någon rutt och visar kartsidan din hastighet i det nedre vänstra hörnet (Fart).
Den riktning du kör i visas i det nedre högra hörnet (Riktning).
Garmin © 200717
Användarhandbok för nüvi-enhet
Visa kartsidan och andra sidor
Trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet och annan användbar information om den aktuella
trippen. Om du vill visa trippinformationssidan trycker du på Fart eller Ankomst på kartsidan.
Avstånd till målet
Aktuell
färdriktning
Färdat avstånd
(trippmätare)
Trippinformationssidan
Återställa trippinformationen
Om du vill att trippinformationen ska visas mer exakt bör du återställa den innan du påbörjar en tripp.
Om du stoppar ofta bör du inte stänga av enheten så att du kan mäta den använda tiden för trippen.
Om du vill återställa informationen på trippinformationssidan trycker du på Nollst tripp. Om du vill
återställa maxhastigheten trycker du på Nollst max.
Garmin © 200718
Användarhandbok för nüvi-enhet
Visa kartsidan och andra sidor
Aktuell rutt
På sidan med den aktuella rutten visas vägbeskrivningar för hela rutten. Om du vill visa sidan med den
aktuella rutten trycker du i textfältet överst på kartsidan. Alla svängar på rutten samt avståndet mellan
svängarna visas. Om du vill visa sidan Nästa sväng för en speciell sväng trycker du på den. Om du vill visa
hela rutten på kartan trycker du på Kartinfo.
Riktning för
svängen
Annalkande sväng
Avstånd till
svängen
Avstånd till
svängen
Beräknad
återstående tid till
svängen
Sidan Aktuell väg
Sidan med nästa sväng
Nästa sväng
På sidan med nästa sväng visas svängen på kartan samt avståndet och tiden till den. Om du vill visa en
sväng på kartan trycker du på Sväng om på kartsidan eller väljer en sväng på sidan med den aktuella
rutten.
Du kan använda uppåt- och nedåtpilarna till att visa andra svängar på rutten. När du vill gå tillbaka
trycker du på Tillbaka.
Garmin © 200719
Användarhandbok för nüvi-enhet
Hantera filer på nüvi-enheten
Hantera
filer på nüvi-enheten
Du kan lagra filer, som JPEG-bilder och MP3-musikfiler, på
enheten. Du kan lagra filer i enhetens interna minne eller på ett
SD-kort (tillval).
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95,
Windows 98 och Windows Me. Detta är en vanlig begränsning
hos de flesta USB-masslagringsenheter.
Så här överför du filer till enheten:
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).
Steg 2: Anslut USB-kabeln.
Steg 3: Överför filer till enheten.
Steg 4: Koppla från enheten och dra ur USB-kabeln.
• .MP3 - musikfiler
• .M3U - spellistefiler
• .JPG - bildfiler
• .AA - Audible-ljudboksfiler
• .GPI - filer med egna
sevärdheter från Garmin POI
Loader (mer information
finns på sidan 62)
Ytterligare hjälp
Felsökningstips för överföring av filer från datorn till enheten
finns på sidan 68.
Garmin © 2007
Filformat som kan
användas
20
• .GPX - waypointfiler från
MapSource®
• MapSource-kartor
Obs! Det finns inga
funktioner för M4A-/
M4P-filer från iTunes.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Hantera filer på nüvi-enheten
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).
SD-kortplatsen finns på sidan av enheten. Om du vill sätta i eller
ta bort kortet trycker du på det tills du hör ett klick.
Du kan använda SD-kort med lagringskapacitet på upp till 2 GB.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
1. Anslut den mindre änden (mini-USB-änden) av USBkabeln till mini-USB-anslutningen på sidan av enheten.
2. Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USBport på datorn.
Sätta i ett SD-kort
Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten
När du ansluter enheten till datorn visas en eller två diskenheter i
listan med diskenheter på datorn: “nuvi” och “nuvi sd”. “nuvi” är
det tillgängliga lagringsutrymmet i det interna minnet på enheten.
“nuvi sd” är SD-kortet som sitter i nüvi-enheten.
Ansluta USB-kabeln
Garmin © 2007
21
Användarhandbok för nüvi-enhet
Hantera filer på nüvi-enheten
Överföra filer till datorn (Windows®)
1. Anslut enheten till datorn.
2. Dubbelklicka på Den här datorn ( ) på Skrivbordet på
datorn.
3. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
4. Markera filen och välj sedan Ändra > Kopiera.
5. Öppna diskenheten “nuvi” eller “nuvi sd”.
6. Välj Ändra > Klistra in.
Obs! Om enheternas namn
inte anges automatiskt och
du vill ha mer information
om hur du ändrar namn på
dem läser du i hjälpfilen för
operativsystemet eller på
sidan 69 i den här handboken.
Överföra filer till datorn (Mac®)
1. Anslut enheten till datorn. Enheten bör visas på
Skrivbordet i Mac OS som två anslutna enheter: “nuvi”
och “nuvi sd”.
2. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
3. Markera filen och välj sedan Ändra >
Kopiera.
4. Dubbelklicka på ikonen för enheten “nuvi”
eller “nuvi sd”.
Volymikon
5. Välj Ändra > Klistra in.
Garmin © 2007
22
Tips: Du kan dra och
släppa filer från och till
enheterna.
Tips: Om du vill hantera
filer på ett enklare sätt
lägger du till mappar.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Hantera filer på nüvi-enheten
Steg 4: Koppla från enheten och dra ur
USB-kabeln
Koppla från (Windows®)
När du har överfört filerna dubbelklickar du på Koppla från
eller mata ut maskinvara ( ) i Aktivitetsfältet. Välj USBmasslagringsenhet och klicka sedan på Avbryt. Välj nüvidiskenheterna och klicka sedan på OK. Nu kan du koppla från
enheten från datorn.
Koppla från (Mac®)
När du har överfört filerna kopplar du från enheten genom att
dra volymikonen till Papperskorgen
(som ändras till
en utmatningsikon ). Nu kan du koppla från enheten från
datorn.
Garmin © 2007
23
Användarhandbok för nüvi-enhet
Hantera filer på nüvi-enheten
Information om dina nüvi-diskenheter
Var klistrar jag in filerna?
De flesta typerna av filer, som MP3-filer, klistrar du in i “nuvi”
eller “nuvi sd”. Du kan organisera filerna på “nuvi”- och “nuvi sd”enheten genom att lägga till mappar. Mer information om hur du
lägger till mappar finns i hjälpen för operativsystemet.
Om du använder något annat program till att överföra filer till
enheten eller SD-kortet bör du låta filerna vara där programmet
har lagt dem. AudibleManager lägger exempelvis Audibleljudboksfiler i mappen “Audible” och POI Loader lägger egna
sevärdheter i mappen “POI”.
Ta bort filer från nüvi-enheten
Du kan ta bort filer från enheten på samma sätt som du tar bort
filer från datorn.
Anslut enheten till datorn och öppna enheten “nuvi” eller “nuvi
sd”. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort på
datorns tangentbord.
Garmin © 2007
24
Varning: Om du inte
är säker på vad en fil
används till bör du inte
ta bort den. Minnet på
enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte
bör ta bort. Du bör framför
allt inte ta bort filer från
mappar med namnet
“Garmin”.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Använda
resepaketet
Resepaketet innehåller många funktioner som kan vara till nytta
när du färdas.
➊
Använda språkguiden
Med Garmins språkguide har du data från Oxfords flerspråkiga
resurser samt fem tvåspråkiga ordlistor rakt i handen. En
exempelversion av Garmin-språkguiden medföljer. Om du vill
köpa Garmins språkguide går du till Garmins webbplats på www.
garmin.com/products/nuvi och klickar på Tillbehör. Du kan
också köpa tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare.
Obs! Det går endast att använda nüvi 350 till att översätta
ord och fraser i språkguiden.
Tryck på
Resemeny.
➋
Läsa in språkguiden
Efter du har fått SD-kortet med Garmins språkguide måste du
läsa in data på enheten. Om du vill ha mer information om hur du
läser in data på enheten läser du i instruktionerna på paketet eller
i enhetens hjälpfil.
Tips: Efter att du har läst in Garmins språkguide på enheten
kan du använda SD-kortet för andra data, t.ex. MP3-filer.
Om du vill visa objekten
i resepaketet trycker du
på pilarna. Tryck på det
objekt du vill öppna.
Allt innehåll i ordlistor, ord och
fraser är © Oxford University
Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Garmin © 2007
25
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Översätta ord och fraser
Tryck på
Resemeny >
➊
Språkguide.
➋
Tryck på Ord och
fraser.
➍
➌
Tryck på Språk.
➎
Välj en kategori.
Välj språk i Från och Till och
tryck sedan på Tillbaka.
➏
Sök efter en fras och
tryck sedan på den.
Om du vill höra översättningen trycker du på
.
på det.
Tips för ord och fraser
• Om du vill söka efter alla fraser som innehåller
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan
ett visst ord använder du Nyckelord i fraser.
översättning trycker du på Fler varianter.
• Om du vill bokstavera ordet trycker du på Sök.
• Om du inte hittar det du söker efter i Ord och
• Om du vill ersätta ett understruket ord trycker du fraser kan du använda Tvåspråkiga lexikon.
Garmin © 2007
26
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Använda de tvåspråkiga ordlistorna
Det finns fem olika tvåspråkiga ordlistor i Garmin-språkguiden.
Med hjälp av de tvåspråkiga ordlistorna kan du enkelt översätta
ord och höra hur de uttalas.
Tryck på Resemeny >
Språkguide.
➊
➋
Tips för tvåspråkiga
ordlistor
Tryck på Tvåspråkiga
ordlistor.
➌
Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs
trycker du på Till engelska.
➍
Sök efter ordet och
tryck sedan på det.
Garmin © 2007
• Om du vill bokstavera ordet
eller början av ordet trycker du
på Sök.
• Om du vill visa förklaringen
för det valda språket trycker
du på Text. Förklaringen
innehåller information om de
förkortningar, etiketter och
uttalsymboler som används i
respektive ordlista.
Om du vill höra
översättningen av ordet
trycker du på
.
27
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Använda reseguiden
På samma sätt som en vanlig tryckt reseguide innehåller reseguiden Garmin Travel Guide™ detaljerad
information om platser som restauranger och hotell. Enheten levereras med ett antal exempelplatser. Om
du vill köpa tillbehöret Garmins reseguide går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/extras eller
kontaktar en Garmin-återförsäljare. Om du vill ha mer information om hur du läser in data på enheten
efter att du har fått SD-kortet med Garmins reseguide läser du i instruktionerna på paketet eller i enhetens
hjälpfil.
➋
➊
Tryck på en kategori.
Tryck på en underkategori om det behövs.
Tryck på
Resemeny >
Reseguide. Tryck på
en plats.
➍
➌
Tryck på ett objekt.
➎
Om du vill se mer
information om platsen
trycker du på pilarna.
Garmin © 2007
Om du vill gå till platsen trycker du på Kör.
Om du vill visa objektet på kartan trycker du på Karta.
Om du vill spara platsen i Favoriter trycker du på Spara.
28
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
SaversGuide
SaversGuide® är ett valfritt tillbehör som endast är tillgängligt
i Nordamerika. Med hjälp av SD- och medlemskortet för
SaversGuide kan du använda din nüvi-enhet som en digital bok
med rabattkuponger där du får information om platser, som
restauranger, hotell, biografer och bilverkstäder, nära dig där du
kan få rabatt.
Om du vill köpa tillbehöret SaversGuide går du till Garmins
webbplats på www.garmin.com/extras. Du kan också köpa
tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare.
Garmin © 2007
29
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Lyssna på MP3-filer
Tryck på
Resemeny >
➊
MP3-spelare.
➋
Tryck på Sök.
➌
Välj en kategori.
➍
Om du vill spela upp alla
låtarna från början av
listan trycker du på Alla
eller på den låt du vill börja
spela upp.
Om du vill avsluta
MP3-spelaren och visa
andra sidor, som kartan,
trycker du på Tillbaka.
Obs! Det går endast att spela upp MP3-filer på enheten,
det går inte att spela upp M4A-/M4P-filer från iTunes.
Garmin © 200730
Kontroller för MP3spelaren
Om du vill justera volymen
trycker du på .
Om du vill gå till början av låten
eller vill spela upp föregående
låt trycker du på
och om du
vill hoppa bakåt håller du den
nedtryckt.
Om du vill gå till nästa låt trycker
du på
och om du vill spola
framåt håller du den nedtryckt.
Om du vill göra paus i låten
trycker du på
.
Om du vill upprepa trycker du på
.
Om du vill spela upp i
slumpmässig ordning trycker du
på
.
Om du vill visa mer information
om albumet trycker du på
albumbilden.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Använda en spellista
Obs! Om du vill använda spellistefunktionen måste du
hantera filer på enheten. Mer information finns på sidorna
20–24.
1. Med datorn och ett program för spellistor kan du skapa
en spellista med MP3-filer.
2. Spara spellistan med formatet M3U.
3. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
4. Öppna enheten “nuvi” eller “nuvi SD” på datorn.
5. Överför spellistan och tillhörande MP3-filer till en plats
på den valda enheten. M3U-filen måste finnas på samma
plats som MP3-filerna.
Obs! Du måste eventuellt ta bort sökvägen till MP3-filerna
genom att redigera M3U-filen i ett textredigeringsprogram,
t.ex. Anteckningar. M3U-filen bör endast innehålla namnen
på MP3-filerna. Mer information finns i hjälpen till
ljudprogrammet.
MP3-genvägar
Om kartsidan visas när du lyssnar
på en MP3-fil kan du visa MP3spelaren genom att trycka på .
Om någon annan sida visas när
du lyssnar på en MP3-fil kan
du visa MP3-spelaren genom
att trycka snabbt två gånger
på strömknappen. Om du vill
gå tillbaka till föregående sida
trycker du på Tillbaka.
6. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.
Resemeny >
MP3-spelare > Sök på
7. Tryck på
enheten.
8. Tryck på Importera spellista. Alla tillgängliga spellistor
visas.
9. Tryck på en spellista för att starta uppspelning av MP3-filerna. Det går inte att ändra i spellistans ordning på enheten.
Garmin © 200731
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Lyssna på Audible-ljudböcker
Det finns flera exempelljudböcker från Audible som medföljer
enheten. Exempelböckerna innehåller endast utdrag ur böckerna.
Om du vill lyssna på en hel bok kan du köpa den på Audible.com.
Mer information finns på sidorna 34-36.
➊
➋
Tryck på Sök.
Tryck på
Resemeny >
Talbok.
➌
➍
Tryck på en kategori och
sedan på ett boknamn.
Tryck på
Garmin © 200732
.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Förflytta dig i böcker
Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker du på
, om du vill
förflytta dig bakåt trycker du på
.
Om du vill förflytta dig framåt eller bakåt i boken håller du
respektive
nedtryckt.
Om du vill se mer detaljerad information om boken trycker du på
bokomslaget.
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på
Bokmärke.
Om du vill gå till ett bokmärke trycker du på
och sedan på
ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker
du på Spela. Om du vill ändra namn på eller ta bort bokmärket
trycker du på Ändra.
Garmin © 200733
Genvägar för Audibleljudboksspelaren
Om kartsidan visas när du lyssnar
på en Audible-ljudbok kan du visa
Audible-ljudboksspelaren genom
att trycka på .
Om någon annan sida visas när du
lyssnar på en Audible-ljudbok kan
du visa Audible-ljudboksspelaren
genom att trycka snabbt två
gånger på strömknappen. Om du
vill gå tillbaka till föregående sida
trycker du på Tillbaka.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Ladda in Audible-ljudböcker i nüvi-enheten
Om du vill köpa en bok går du till http://garmin.audible.com och skapar ett konto på Audible.com. Efter
att du har skapat kontot hämtar du AudibleManager till datorn. Därefter kan du köpa ljudböcker och
överföra dem till enheten.
Innan du kan lyssna på Audible-ljudböcker måste du aktivera enheten. Första gången du startar
AudibleManager får du stegvis hjälp med att aktivera enheten. Mer information finns på sidan 36.
Efter att du har aktiverat enheten läser du in en Audible-ljudbok genom att hämta den till datorn och
sedan överföra den till enheten.
Steg 1: Hämta boken till datorn
Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till enheten läser du i
hjälpen för AudibleManager.
1. Öppna AudibleManager.
2. Klicka på Gå till mitt onlinebibliotek (
) överst i fönstret. Ditt Audible.com-bibliotek
med de böcker du har köpt visas.
3. Hämta boken till datorn genom att klicka på Hämta den nu.
4. Välj ett format och tryck sedan på Hämta.
Garmin © 200734
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Ikonen Lägg till på
Garmin nüvi
Böcker i ditt
AudibleManagerbibliotek
Ikonen Gå till mitt
onlinebibliotek
Böcker på
nüvi-enheten
Programmet AudibleManager
Steg 2: Överför boken till nüvi-enheten
Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till enheten läser du
i hjälpen för AudibleManager. Innan du kan överföra böcker måste du aktivera enheten. Mer information
finns på sidan 36.
1. Anslut enheten till datorn: Anslut mini-USB-kontakten på sidan av enheten. Anslut kabelns
större ände till en tillgänglig USB-port på datorn. Om du vill överföra boken till SD-kortet sätter
du i SD-kortet på kortplatsen på enheten.
2. Starta AudibleManager på datorn.
3. Välj Internal Drive (Intern diskenhet) eller External Drive (SD card) (Extern diskenhet
(SD-kort)) i den nedre delen av fönstret.
4. Tryck på boknamnet. Klicka på Lägg till på Garmin nüvi (
) i det övre vänstra hörnet.
Garmin © 200735
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
5. Ange hur mycket av boken du vill överföra. Du kan spara minne genom att endast överföra en
liten del av boken i taget. Klicka på OK. Boken överförs till enheten.
6. När du är klar kopplar du från nüvi-diskenheterna och drar ur USB-kabeln.
Aktivera nüvi-enheten för AudibleManager
Innan du kan lyssna på en bok som du har hämtat från Audible.com måste du aktivera enheten. Du
behöver endast utföra det här en gång.
1. Koppla från enheten från datorn. Koppla från USB-kabeln från enheten.
2. Öppna AudibleManager.
3. Markera “Garmin - nüvi” i fönstret Choose your device (Välj enhet). Klicka på Nästa.
4. Ange ditt Audible-användarnamn och -lösenord. Klicka på Nästa.
5. Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Vänta tills enheten upptäcks i
AudibleManager.
6. Välj Aktivera mina spelare och klicka sedan på Nästa.
7. Vänta medan ett försök att aktivera spelaren utförs. När spelaren är aktiverad visas ett
meddelande om det. Klicka på Slutför.
Obs! Om det inte går att ansluta till Internet eller om du får några andra problem med att aktivera
enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Välj Hjälp på menyn och sedan Hjälp.
Garmin © 200736
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Visa bilder
Du kan visa de bilder du har lagrat på enheten med hjälp av bildvisaren.
➊
➋
Tryck på
Tryck på
Resemeny.
➌
Bildvisare.
➍
Om du vill zooma in en
bild trycker du på den.
Visa ett bildspel
Tryck på
och
när du vill rulla
genom bilderna.
Om du vill visa ett bildspel, där
varje bild visas ett tag innan nästa
visas, trycker du på Bildspel.
Om du vill avbryta bildspelet
trycker du någonstans på
skärmen.
Tips: Om du vill rotera
bilden 90° trycker du på
Vrid.
Garmin © 200737
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Använda världsklockan
➊
➋
Tryck på
Resemeny.
➍
➌
Tryck på
➎
Välj en ny tidszon
(eller ort). Tryck på
OK när du är klar.
Om du vill ändra en
ort som visas trycker
du på orten.
Världsklocka.
➏
Om du vill visa en
karta trycker du på
Världskarta.
Garmin © 200738
Delar där det är natt
visas som skuggade.
Om du vill visa klockorna
igen trycker du på
Världsklocka, om du
vill avsluta trycker du på
Tillbaka.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Konvertera valutor
Tryck på
Resemeny >
➊
Valutakonverterare.
➋
Ändra valutan
genom att trycka
på den.
➌
Välj en valuta och
tryck sedan på OK.
➏
➎
Tryck på den svarta
rektangeln under
den valuta du vill
konvertera.
➍
Ändra valutan
genom att trycka
på den.
Välj en valuta och
tryck sedan på OK.
➐
Ange numret. Tryck
på Klar.
Garmin © 200739
Om du vill konvertera
ett annat värde trycker
du på Töm.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Uppdatera växelkurser
Enheten låter dig uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att
du alltid kan använda de senaste växelkurserna. Tryck på
Resemeny > Valutakonverterare.
➊
➋
Tryck på Uppdatera.
➌
Tips: Om du vill
återställa den ursprungliga
växelkursen trycker du på
Återst.
Tryck på den växelkurs
du vill uppdatera.
➍
Rensa den aktuella
växelkursen genom att
trycka på . Ange den
nya växelkursen och tryck
sedan på Klar.
Slutför genom att
trycka på Spara.
Garmin © 200740
Tips: Om du vill rensa
hela posten håller du
nedtryckt.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Konvertera måttenheter
Tryck på
Resemeny >
➊
Måttenhetskonverterare.
➋
Tryck på knappen.
➎
➌
Välj en måttenhet
och tryck sedan på
OK.
➏
Tryck på en svart
rektangel så att du
kan ange ett värde.
➍
Tryck på Från eller
Till.
Välj en måttenhet
och tryck sedan på
OK.
➐
Ange ett värde
och tryck sedan på
Klar.
Garmin © 200741
Om du vill ange en
annan måttenhet
trycker du på Töm.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Använda resepaketet
Använda kalkylatorn
Tryck på
Resemeny >
➊
Miniräknare.
➋
Ange det första
talet.
➌
Tryck på en operator
(÷, x, - eller +).
➍
Ange det andra
talet.
Om du vill lägga till decimaler
trycker du på . .
Om du vill göra talet negativt
eller positivt trycker du på ± .
Om du vill göra talet till ett
procenttal (0,01) trycker du på
%.
Om du vill rensa posten trycker du på
.
➎
Tryck på =.
Garmin © 200742
Om du vill göra en ny
beräkning trycker du
på .
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa
nüvi-enheten
Om du vill ändra inställningar för enheten trycker du på
(inställningar). Om du vill ha mer information om inställningarna
läser du på följande sidor.
➊
Om du vill återställa alla ändrade
inställningar trycker du på
Återst.
➋
Tryck på
så visas
inställningssidan.
Återställa
inställningarna
Tryck på den
inställning du vill
ändra.
Om du vill återställa
inställningarna för en viss
kategori, som Karta, trycker du på
Återst på den sidan.
Garmin © 200743
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra kartinställningarna
Kartdetaljer - justera hur mycket detaljer som ska visas på
kartan. Om du visar fler detaljer, uppdateras kartan långsammare.
Kartvisning - ändra perspektivet för kartsidan.
• Spår uppåt - visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
➊
• Norr uppåt - visa en 2D-karta med norr överst.
• 3D-visning - visa en 3D-karta med orienteringen Spår uppåt.
Det här är standardkartvisningen.
Kartkonturer - aktivera/avaktivera kartkonturer.
Fordon - om du vill ändra den ikon som används till att visa din
position på kartan trycker du på Ändra. Tryck på den ikon du
vill använda och tryck sedan på OK. Om du vill hämta ytterligare
fordonsikoner går du till www.garmin.com/vehicles.
Kartinformation - visa vilka kartor som är inlästa på enheten,
med versioner. En markering anger att kartan är aktiverad. Om du
vill avaktivera en karta trycker du på kryssrutan bredvid den.
Återställ - återställ de ursprungliga kartinställningarna.
Garmin © 200744
➋
➌
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra systeminställningarna
WAAS/EGNOS - aktivera/avaktivera WAAS/EGNOS. Om du
vill ha mer information om WAAS går du till www.garmin.com/
aboutGPS/waas.html.
Säkert läge - öka/minska säkerheten genom att aktivera/
avaktivera det säkra läget. Om du använder det säkra läget
avaktiveras alla enhetsfunktioner som kräver mycket interaktion
och som skulle kunna störa dig när du färdas i fordonet.
Garmin Lock - om du vill låsa enheten aktiverar du Garmin
Lock. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 6.
Knappljud - aktivera/avaktivera det ljud som hörs varje gång du
trycker på skärmen.
Om - visa programvaruversion, enhets-ID-nummer och
ljudversionsnummer för enheten. Du behöver den här information
om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare
kartdata. Mer information finns på sidan 61.
Återställ - återställ de ursprungliga systeminställningarna.
Garmin © 200745
➊
➋
➌
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra de nationella inställningarna
Om du vill ändra en inställning trycker du på knappen bredvid
respektive ikon. Om du vill ändra alla inställningar trycker du
på Ändra alla. Tryck på knappen bredvid den inställning på
respektive skärm och tryck sedan på Nästa.
Plats - ange din plats.
Textspråk - ange språk för den text som visas på skärmen.
Språk för data som du har angett och kartdata, som gatunamn,
ändras inte om du ändrar språk.
Röstspråk - ändra språk för röstmeddelanden.
(Endast nüvi 350) Språk med “(TTS)” är text-till-röst-språk
med ett omfattande vokabulär som kan användas till att uttala
gatunamn när du närmar dig svängar. De inspelade språken
(de utan något personnamn) har begränsad vokabulär och kan
inte uttala plats- eller gatunamn.
Tidsformat - välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon - välj en tidszon eller närliggande ort i listan.
Sommartid - ange sommartid till Till, Från eller Automatiskt
om så är möjligt.
Måttenheter - ändra måttenhet till Kilometer eller Mile.
Garmin © 200746
➊
➋
➌
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra visningsinställningarna
Färgläge - om du vill använda en ljus bakgrund väljer du Dagtid,
om du vill använda en svart bakgrund väljer du Nattetid och om
du vill växla mellan dem automatiskt väljer du Automatiskt.
Tidsgräns för bakgrundsbelysning - ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska vara tänd efter att enheten inte
längre drivs med en extern strömkälla. Genom att minska
användningstiden för bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Pekskärm - om du vill kalibrera om (eller justera) pekskärmen så
att den fungerar på rätt sätt trycker du på Kalibrera om.
Skärmbild - med hjälp av det här alternativet kan du ta
en skärmbild genom att trycka snabbt på strömknappen.
Skärmbilderna sparas i mappen “Screenshot” på diskenheten
“nuvi”.
Obs! Om du anger Skärmbild till Aktivera visas inte
skärmen Snabbinställningar när du trycker på strömknappen.
➊
➋
➌
Välkomstbild - om du vill välja den bild som ska visas när
du sätter på enheten trycker du på Ändra. Om du vill ändra
välkomstbild måste du läsa in JPEG-bilder först. Mer information
finns på sidorna 20–24.
Återställ inställningar - återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Garmin © 200747
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigeringsinställningarna
Ruttinställning - välj en inställning för beräkning av rutter. Om
du vill använda rutter som går snabbare men som kan vara längre
väljer du Kortast tid. Om du vill välja rutter som är kortare men
som kan ta längre tid att köra väljer du Kortare väg. Om du vill
skapa en direktrutt till målet (fågelvägen) väljer du Fågelvägen.
Fordon - du kan optimera rutterna genom att ange din
fordonstyp.
Väghinder - om du vill visa vägtyper
trycker du på Aktiverad. Välj de vägtyper
du vill undvika på dina rutter. De här
vägtyperna används endast om eventuella
alternativa rutter ligger för långt bort
eller om det inte finns några andra
tillgängliga vägar. Om du har en FM-TMCtrafikinformationsmottagare kan du även undvika trafikproblem.
Varningssignal - aktivera/avaktivera varningssignalen.
Röstmeddelanden - välj om du vill att ruttnavigering och
systemstatus ska meddelas med hjälp av röstmeddelanden.
Återställ inställningar - återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Garmin © 200748
➊
➋
➌
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra trafikinställningarna
Obs! Det går bara att få åtkomst till trafikinställningarna om
din enhet är ansluten till en extern strömkälla och en FMTMC-trafikinformationsmottagare.
➊
För Nordamerika
De FM-trafiktjänster som du prenumererar
på visas följt av prenumerationens
förfallodatum.
Om du vill lägga till en prenumeration
trycker du på Lägg till. Mer information
finns på nästa sida.
➋
Utanför Nordamerika
Automatiskt - välj den leverantör du
vill använda. Om du vill använda den
bästa leverantören för området väljer du
Automatiskt, annars kan du välja en
permanent leverantör.
Sök - sök efter ytterligare TMCtrafikinformationsleverantörer. Om du vill
öka söktiden rensar du leverantörstabellen genom att trycka på
Ja.
Prenumerationer - visa dina prenumerationer.
Garmin © 200749
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Lägga till en prenumeration
Om du vill köpa ytterligare prenumerationer eller förnya förfallna
prenumerationer går du till Garmins FM-TMCtrafikinformationswebbplats på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Tryck på
>
Trafik på menysidan.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på Abonnemang > Lägg till.
För nordamerikanska enheter trycker du på Lägg till.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
Om du vill köpa en prenumeration och få en kod går du till
www.garmin.com/fmtraffic.
4. När du får den 25-siffriga koden trycker du på Nästa
på enheten, anger koden och sedan trycker du på Klar.
➊
➋
Du måste skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du
har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
prenumeration för varje mottagare.
Garmin © 200750
Användarhandbok för nüvi-enhet
Anpassa nüvi-enheten
Ändra inställningarna för
närhetspunkter
Den här kategorin visas endast om du har läst in egna sevärdheter
eller en Garmin TourGuide-guide. Mer information finns på
sidorna 62–63.
Larm - om du vill aktivera/avaktivera de larm som avges när
du närmar dig sevärdheter trycker du på Ändra. En markering
anger att larmet är aktiverat för den typen av egen sevärdhet. Mer
information om anpassade sevärdheter finns på sidorna 62–63.
Om du vill ändra de ljudaviseringar som spelas upp när du närmar
dig sevärdheter trycker du på Ljud.
TourGuide - om det finns en GPS-styrd ljudtur från en
tredje part på enheten kan du spela upp hela turen genom att
välja Autom. spelning. Om du vill att en högtalarikon ska
visas på kartan när det finns tillgänglig information väljer
du Uppmaning. Om du vill avaktivera ljudturen väljer du
Avaktivera. Mer information om funktionen Garmin TourGuide
finns på sidan 63. Mer information om hur du överför filer till
enheten finns på sidan 21.
Återställ inställningar - återställ de ursprungliga
inställningarna för närhetspunkter.
Garmin © 200751
➊
➋
➌
Användarhandbok för nüvi-enhet
FM-TMC-trafikinformation
FM-TMC-trafikinformation
Med hjälp av en Garmin-FM-TMC-trafikinformationsmottagare
(tillval) kan du ta emot och använda FM-RDStrafikinformationsutsändningar. När du tar emot ett
trafikinformationsmeddelande visas enheten på kartan på
enheten och du kan undvika trafikproblemet genom att ändra
din rutt. Om du vill ha mer information om mottagaren för
FM-TMC-trafikinformation går du till Garmins webbplats
på www.garmin.com. Om du vill ha mer information om
prenumerationsleverantörer går du till Garmins webbplats på
www.garmin.com/fmtraffic.
Ansluta FM-TMCtrafikinformationsmottagaren till nüvienheten
Placera enheten i bilfästet och anslut 12-voltsadaptern. Anslut
mini-USB-kabeln från FM-TMC-trafikinformationsmottagaren till
mini-USB-anslutningen på sidan av enheten.
Obs! Det går endast att få åtkomst till trafikinformationen
och trafikinformationsinställningarna om du ansluter
enheten till extern strömförsörjning och en FM-TMCtrafikinformationsmottagare, som GTM 12.
Garmin © 200752
Ansluta FM-TMC-trafikinformationsmottagaren till
nüvi-enheten
Användarhandbok för nüvi-enhet
FM-TMC-trafikinformation
Visa trafikproblem
➊
➋
Tryck på
➌
Om du vill visa detaljerna för ett problem
trycker du på det.
.
Välj ett alternativ.
Undvika trafikproblem
Om det finns trafikproblem på den aktuella rutten eller på den väg du kör på visas
Om du följer en rutt och vill undvika trafikproblemet trycker du på
respektive
➊
➋
Tryck på
.
.
eller
på kartan.
➌
Om du vill visa
detaljerna för ett
problem trycker du
på det.
Garmin © 200753
Tryck på Undvik.
Användarhandbok för nüvi-enhet
FM-TMC-trafikinformation
Trafiksymboler
Nordamerikanska
symboler
Betydelse
Internationella
symboler
Vägförhållande
Färgkod
Trafiksymbol
Vägarbete
Kö
Olycka
Trafikproblem
Information
Färgkoder
Staplarna till vänster om trafiksymbolerna anger hur allvarligt
trafikproblemet är:
Lista med trafikproblem
- låg allvarlighet, trafiken flyter fortfarande
- medelhög allvarlighet, viss köbildning
- hög allvarlighet, svår köbildning eller stillastående trafik
Garmin © 200754
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Bilaga
Kontrollera vilka trafiklagar
Se till att sugkoppen sitter ordentligt fast genom att rengöra och torka som gäller där du befinner dig
innan du installerar enheten.
vindrutan innan du monterar den.
I Kalifornien och Minnesota
Så här monterar du sugfästet:
är det förbjudet att använda
1. Anslut kabelns mindre ände på hållarens baksida och den
sugfästen på vindrutan på
andra änden till ett strömuttag i fordonet.
fordon under färd. Då ska
2. Placera sugkoppen på vindrutan.
andra fästanordningar från
Garmin användas. Mer
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
information finns på det
4. Öppna antennen. Placera underkanten av enheten i vaggan.
produktinformationsblad som
5. Luta nüvi-enheten bakåt tills den knäpper på plats. Om det
medföljde produktförpackningen.
behövs roterar du vaggan.
Montera nüvi-enheten
➋
➊
Anslut kabeln
vindruta
➎
➌
Montera sugfästet
Garmin © 200755
➍
Placera enheten i fästet
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Obs! Montering på vindruta; särskilt meddelande till förare i Kalifornien och Minnesota: Delstatslagen
förbjuder förare i Kalifornien och Minnesota från att använda sugkoppsfästen på vindrutor under framförande av motorfordon. Verifiera lagar och
förordningar i din delstat eller ditt land för att se om liknande restriktioner finns. Då ska andra fästanordningar från Garmin användas. Garmin
påtar sig inget ansvar för några böter, straffavgifter eller skador som kan förekomma på grund av åsidosättande av andra delstatslagar eller lokala
lagar och förordningar avseende användningen av enheten. (Se California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section
169.71.)
Montera nüvi-enheten på instrumentbrädan
Använd den medföljande monteringsskivan till att montera enheten på instrumentbrädan. Mer
information finns på produktinformationsbladet i
produktkartongen.
Viktigt: Klistret på tejpen för permanent
montering är extremt svårt att ta bort efter att du har
satt dit det.
Så här sätter du fast
monteringsskivan:
1. Rengör och torka sedan av instrumentbrädan
där du vill placera skivan.
2. Ta bort skyddspapperet från tejpen för
permanent montering på undersidan av skivan
och placera sedan skivan på instrumentbrädan. Spak på
sugfästet
3. Placera fästet för sugfästet på skivan.
4. Fäst fästet för sugfästet på skivan genom att
trycka spaken på sugfästet nedåt.
Garmin © 200756
Sugkoppsfäste
Disk
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Ta bort enheten och fästet
1. Om du vill ta bort enheten från fästet trycker
du fliken på undersidan av vaggan uppåt.
2. Ta bort enheten från fästet.
3. Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan
trycker du spaken mot dig.
4. Dra fliken på sugkoppen mot dig.
➋
➌
➊
➍
Ta bort vaggan från fästet
Om du vill ta bort vaggan från fästesarmen vrider du vaggan åt ena
sidan. Vaggan släpper från kulleden.
Om du vill sätta tillbaks vaggan sätter du tillbaka den på kulleden.
Garmin © 200757
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Återställa nüvi-enheten
Om enheten kraschar stänger du av den genom att trycka på
strömknappen, och sedan sätter du på den genom att trycka på
strömknappen igen. Om det inte hjälper återställer du enheten.
Återställa nüvi-enheten
1. Fäll upp antennen.
2. Tryck på återställningsknappen.
Rensa användar-iformationen
➊
➋
Garmin © 200758
Håll fingret nedtryckt i skärmens
övre högra hörn samtidigt som
du sätter på enheten. Håll fingret
nedtryckt tills meddelandefönstret
visas. Tryck på Ja så rensas all
användarinformation.
Alla ursprungliga inställningar
återställs. De alternativ du
senast använt och dina Audiblebokmärken tas också bort.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten
för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan undvika risken för att enheten skadas genom att undvika
att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material med hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Om
du vill rengöra det yttre höljet på enheten (inte pekskärmen) använder du en trasa som du har fuktat
med en svagt rengörande lösning. Därefter torkar du enheten med en torr trasa. Använd inte kemiska
rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring. Häll lite av vätskan på trasan och torka sedan försiktigt av
pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
Så här skyddar du enheten från skador:
• Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer (som i bakluckan på bilen) eftersom
den då kan skadas permanent.
• Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
• Lämna inte enheten synlig när du lämnar fordonet. Se till att den inte blir stulen genom att ta den med
dig eller gömma den så att den inte syns.
• Även om det går att använda en persondatorpenna till att använda pekskärmen bör du inte försöka göra
det samtidigt som du kör fordonet. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom
skador kan uppstå.
Garmin © 200759
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Använda nüvi-enheten inomhus
Om du vill använda enheten inomhus fäller du ned antennen så att GPS-funktionerna stängs av. Du bör
använda den här inställningen om du övar dig i att använda enheten eller om du använder resepaketet, till
exempel om du använder MP3-spelaren.
Använda en fjärrantenn
Du kan använda en fjärrantenn (Garmin GA 27C). Det här är särskilt användbart om du vill använda
enheten i ett fordon med en ytskiktsbelagd vindruta eller ett inbyggt värmesystem i fönstret, vilket kan
blockera GPS-signalerna. Anslut antennen till anslutningen på baksidan av enheten. Om du vill köpa
en extern fjärrantenn går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/products/nuvi och klickar på
Tillbehör.
Byta säkringen
En trög AGC/3AG-säkring på 2 A (1 500 A-klass) finns i änden på
fordonsadaptern. Om du behöver byta säkringen skruvar du bort det
svarta ändstycket och byter den.
Skruva bort
Ladda nüvi-enheten
Du kan ladda upp enheten med hjälp av en USB-kabel (se sidan 21) eller den 12/24 V-fordonsadapter som
är ansluten till sugfästet.
Garmin © 200760
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Uppdatera programvaran för nüvi-enheten med hjälp av
WebUpdater
1. Om du vill hämta programmet WebUpdater går du till www.garmin.com/products/webupdater.
2. Efter att du har hämtat WebUpdater till datorn ansluter du enheten till datorn.
3. Kör WebUpdater. Uppdatera programvaran genom att följa de instruktioner som visas på
skärmen.
Du kan även hämta programvaruuppdateringar från produktsidan för nüvi-enheter på Garmins webbplats
på www.garmin.com/products/nuvi. Klicka på Software Updates (Programvaruuppdateringar).
Klicka på Download (Hämta) bredvid programvaran för enheten.
Om du registrerar enheten kommer du att få meddelanden om programvaru- och kartuppdateringar. Om
du vill registrera enheten går du till http://my.garmin.com.
Köpa ytterligare MapSource-kartor
Du kan köpa ytterligare MapSource-kartdata och läsa in kartorna i minnet på enheten eller till ett SD-kort
(tillval). Om du vill aktivera (låsa upp) ytterligare kartor måste du ange ditt enhets-ID (se sidan 45) och
serienummer (8-siffrigt nummer på enhetens baksida). Installera kartorna på datorn genom att följa de
instruktioner som medföljde de nya kartdata.
Om du vill överföra kartorna till minnet i enheten eller SD-kortet markerar du din nüvi-diskenhet eller
SD-kortsenhet. Om du vill ha mer information om hur du använder MapSource och läser in kartor på
enheten läser du i hjälpfilen för MapSource.
Garmin © 200761
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Anpassade sevärdheter (POI)
Du kan använda databaser med anpassade sevärdheter
på enheten. Den typen av databaser är tillgängliga från
olika företag via Internet. Vissa databaser med anpassade
sevärdheter innehåller varningsinformation för punkter som
trafikövervakningskameror och skolzoner. Mer information om
trafikövervakningskameradatabaser finns på nästa sida.
Du kan ange att närhetsvarningslarmen ska aktiveras när du
närmar dig en punkt av den här typen. Mer information om hur du
aviseras om egna sevärdheter finns på sidan 51.
När du hämtat POI-databasen, använd Garmin POI Loader
när du vill installera de intressanta platserna i enheten. Du kan
hämta POI Loader på www.garmin.com/extras. Med hjälp av
programmet POI Loader kan du lagra anpassade sevärdheter på
“nuvi”-diskenheten eller på SD-kortet. Du kan också använda POI
Loader till att anpassa inställningarna för närhetsvarningslarm för
de olika sevärdheterna. Om du vill ha mer information läser du i
hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker du på
F1.
Om du vill visa dina egna sevärdheter trycker du på Vart >
Mina positioner > Egna sevärdheter. Om du vill ta bort
egna sevärdheter från enheten trycker du på Vart >
Mina
positioner > Ta bort alla. Om du vill ta bort dina favoriter och
anpassade sevärdheter trycker du på Ja.
Garmin © 200762
Varning: Garmin tar
inget ansvar för användningen av databaser med anpassade sevärdheter
eller att informationen i
trafikövervakningskameradatabaser och databaser
med andra typer av
anpassade sevärdheter
är riktig.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Hastighetskameror
Du kan hämta information om trafikövervakningskameror för
vissa områden. Mer information finns på www.garmin.com/
accessories/safetycamera. Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.
Så här får du uppdaterad information om
hastighetskameror:
1. Gå till http://my.garmin.com.
2. Registrera dig för en prenumeration.
Du kan när som helst köpa en ny region och kan när som helst
förlänga befintliga prenumerationer. Varje region som du köper
har ett eget förfallodatum.
Garmin © 200763
Garmin TourGuide
Med hjälp av Garmin TourGuide™
kan enheten spela upp GPSstyrda ljudturer från tredje part.
Dessa ljudturer kan t.ex. ta dig
längs en rutt medan den spelar
upp intressant fakta om historiska
platser längs vägen. Under resan
aktiveras ljudinformationen av
GPS-signaler. Om du har läst in
Garmin TourGuide-filerna på
enheten trycker du på Vart >
Mina positioner > Egna
sevärdheter.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Batteriinformation
Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri som inte går att ta
bort. Om du vill ha mer information om hur du kasserar enheten
på rätt sätt kontaktar du din lokala avfallskassering.
Batteritips
• Batteriet i enheten bör räcka i 4 till 8 timmar, beroende
på användning. Status för batteriet anges med hjälp av
batterimätaren.
• Du kan öka batterilivslängden genom att minska den tid
som bakgrundsbelysningen är tänd. Tryck på
> Visa >
Belysningstid. Mer information finns på sidan 47.
• Du kan förlänga batterilivslängden genom att fälla ned antennen
när du inte behöver ta emot GPS-signaler.
• Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna
enheten i direkt solljus och undvika att utsätta den för höga
temperaturer under längre tider.
• Lämna inte enheten oskyddad i en obevakad bil under varma
dagar. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med
från bilen eller skyddas från direkt solljus, till exempel genom att
läggas i handskfacket.
Batterimätare
Status för det interna batteriet
anges med hjälp av batteriikonen
i skärmens övre högra hörn.
Batteriet laddas upp
eller enheten är
ansluten till en extern
strömkälla
Batteriet fullt
uppladdat
Ibland är eventuellt
batterimätaren inte helt exakt.
Du kan öka noggrannheten
på batterimätaren genom att
ladda ur batteriet helt innan du
laddar upp det, utan att avbryta
uppladdningen. Du får det bästa
resultatet om du inte avbryter
uppladdningen förrän enheten är
fullt uppladdad.
Mer information om det interna litiumjonbatteriet finns på sidan 66, i avsnittet Batterivarning på det
produktinformationsblad som medföljde produktförpackningen och på www.garmin.com/safety.
Garmin © 200764
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Satellitsignaler
För att enheten ska fungera måste den ta emot signaler från satelliter. Om du är inomhus, nära höga
byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten inte ta emot satellitsignaler. Om du vill
använda enheten går du utomhus till ett område fritt från höga objekt eller så stänger du av GPSfunktionerna genom att fälla ned antennen och använder enheten inomhus.
När satellitsignaler tas emot på enheten är signalstyrkefälten på menysidan gröna
. När
satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten röda eller försvinner
.
Om du vill visa GPS-informationen trycker du på signalstyrkefälten i menysidans övre högra hörn. Om du
vill gå tillbaka till menysidan trycker du någonstans på skärmen.
Hastighet
Himmelsvy
Färdriktning
GPS-status
Höjd
Signalstyrkefält för satelliter
Vyn av himlen visar de satelliter från vilka du tar emot signaler. Signalstyrkefälten för satelliterna anger
styrkan på de satelliter du tar emot signaler från.
Om du vill ha mer information om GPS går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/aboutGPS.
Garmin © 200765
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Specifikationer
Storlek: 98,3 x 73,9 x 22,1 cm
Vikt: 144,6 g
Skärm: 3,5 tum (7,2 x 5,4 cm), 320 x 240 bildpunkter.
Liggande QVGA-TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning och
antireflexbehandlad pekskärm
Hölje: Inte vattentätt eller IPXO
Temperaturintervall: 0 till 60 °C
Datalagring: Internt minne och löstagbart SD-kort (tillval). Data
lagras permanent
Datorgränssnitt: USB, Plug-and-Play
Strömförsörjning: 12/24 V likström
Användning: Högst 15 W vid 13,8 V DC
Batterilivslängd: 4 till 8 timmar, beroende på användning
Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt
En fullständig lista med specifikationer finns på Garmins
webbplats www.garmin.com/products/nuvi, klicka på
Specifikationer.
Garmin © 200766
GPS-prestandaspecifkationer
Mottagare: WAAS-funktioner
Hämtningstider*:
Varm:
< 1 sek.
Kall:
< 38 sek.
Fabriksåterställning:
< 45 sek.
*Medelvärde för stationär
mottagare med fri sikt.
Uppdateringshastighet:
1/sek, kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: normalt < 10 meter
Hastighet: 0,05 meter/sek (RMS)
GPS-exakthet (WAAS):
Position: normalt < 5 meter
Hastighet: 0,05 meter/sek (RMS)
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN ACCEPTERAR DU ATT
FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den
programvara som är inbäddad i enheten (“Programvaran”) i binär
körbar form för den normala driften av produkten. Äganderätten
och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är
skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt
internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran
är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att
källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som
tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran
eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att
exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid
med de exportkontrollagar som gäller i USA.
Garmin © 200767
Obs! Enheten innehåller
inga delar som du kan
byta eller åtgärda. Om det
uppstår något problem
med enheten tar du den till
en auktoriserad Garminåterförsäljare.
Obs! Enheten är tillsluten
med hjälp av skruvar. Ett
försök att öppna höljet för
att ändra eller modifiera
enheten på något sätt
ogiltigförklarar garantin och
kan resultera i permanent
skada på utrustningen.
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
USB-gränssnittet - felsökning
Problem/fråga
Hur kan jag kontrollera
om nüvi-enheten är i
USB-masslagringsläget?
Nüvi-enheten visas inte
i Den här datorn när jag
ansluter den.
Det finns inga enheter
med namnet “nuvi” i
listan med diskenheter.
Meddelandet “Osäker
borttagning av enhet”
visas när jag kopplar
från USB-kabeln.
Lösning/svar
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvienhet som är ansluten till datorn. Nu bör du även se en ny borttagbar
diskenhet i Den här datorn (Windows) respektive en ny volym (enhet)
på Skrivbordet (Mac OS).
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen.
3. Anslut USB-kabeln till datorn. Enheten sätts på automatiskt och
ändras till USB-masslagringsläget.
Försök med den lösning som anges ovan.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvidiskenhet. Tilldela enhetsbokstäver till diskenheterna genom att följa
stegen på följande sida.
Kontrollera att datorn har de senaste uppdateringarna installerade. Om
du inte har gjort det uppdaterar du datorn innan du ansluter enheten.
Windows: Dubbelklicka på ikonen Koppla från eller mata ut
maskinvara
i Aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och
klicka sedan på SAvbryt. Välj nüvi-diskenheterna och klicka sedan
på OK. Nu kan du koppla från enheten från datorn.
Mac OS: Dra volymikonen till Papperskorgen. Ikonen för
Papperskorgen ändras till en utmatningsikon.
Garmin © 200768
Användarhandbok för nüvi-enhet
Bilaga
Hur ändrar jag namn
på mina nüvi-enheter i
Windows?
Hur ansluter (tilldelar)
jag nüvi-diskenheter i
Windows?
1. Öppna Den här datorn.
2. Välj den diskenhet du vill ändra namn på.
3. Högerklicka och välj Byt namn.
4. Skriv det nya namnet och tryck sedan på Enter.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Anslut USB-kabeln till enheten och till datorn. Enheten sätts på
automatiskt.
3. Klicka på Start och välj Inställn > Kontrollpanelen >
Administrationsverktyg > Datorhantering, klicka på Lagring
och sedan på Diskhantering.
4. Högerklicka på en borttagbar nüvi-diskenhet (antingen det interna
minnet eller SD-kortdiskenheten). Välj Ändra enhetsbeteckning
och sökvägar.
5. Välj Ändra, välj en enhetsbokstav och klicka sedan på OK.
nüvi-enheten - felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Sugfästet sitter inte fast
på vindrutan.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Pekskärmen fungerar
inte på rätt sätt när jag
trycker på den.
Rengör sugfästet och vindrutan med isopropylalkohol. Torka med en
ren, torr trasa. Montera sugfästet enligt beskrivningen på sidan 55.
Ladda ur enheten helt innan du laddar upp den igen (utan att avbryta
uppladdningscykeln). Mer information finns på sidan 64.
Du måste kalibrera pekskärmen. Tryck på
> Visa. Tryck på
Kalibrera om och följ sedan de instruktioner som visas.
Garmin © 200769
Användarhandbok för nüvi-enhet
Index
Index
Symbols
2D 44
3D 44
A
äsfdgdg 73
Åk hem 16
aktivera kartor 44
aktuell plats, spara 15
alternativ för sidan Kör 8
ändra fordonsikon 44
ändra inställningarna för nüvienheten 43
ange plats 9
anpassa nüvi-enheten 43
färgläge 47
fordonsikon på kartan 44
karta 44
navigering 48
systemkonfiguration 45
tid 46
ansluta USB-kabeln 21
använda nüvi-enheten inomhus 60
användardata 58
användarinformation, ta
Garmin © 2007
bort 58
återställa inställningarna 43, 51
återställa maxhastigheten 18
återställa nüvi-enheten 58
återställa tripp 18
Audible-ljudböcker 32
bokmärken 33
överföra 35
spela upp 32
B
bakgrundsbelysning
ljusstyrka 2
tidsgräns 47
batteri 64
bättre rutt 5
begränsa resultatlistan
bokstavera namnet 8
bilder
ta skärmbilder 47
välkomstbild 47
visa 37
bokmärken 33
bokstavera namnet 8
D
datoranslutning 21
diakritiska tecken 8
disk för instrumentbrädan 56
E
egna sevärdheter 62
EGNOS 45
enhets-ID 45
genvägar 2, 30, 31
GPS 2, 3, 64
information 65
gröna fält 3
F
färgläge 47
favoriter 13
felsökning 69
USB 68
filer
filformat som kan användas 24
hantera 20
kopiera och klistra in 21
överföra 21
ta bort 24
filformat som kan användas 20
FM-TMC-trafikinformationsmottagare 52–54
följa rutten 4
fordonsikon 44
fordonstyp 48
förflytta dig på kartan 9
format, för koordinater 10
förvara nüvi-enheten 59
H
hastighetskameror 63
hemplats 16
hjälp 2
hörlurar 1, 66
G
Garmin Lock 2, 45
Garmins reseguide 28
70
I
importera en spellista 31
J
justera om pekskärmen 47
K
kalibrera om pekskärmen 47
kalkylator 42
karta 9, 17
anpassa 44
förflytta dig på 9
information 44
inställningar 44
konturer 44
programvara
uppdatera 61
version 44
Användarhandbok för nüvi-enhet
Index
symbol 13
visa 44
zooma 9, 17
kilometer 46
knappsatsen 8
konvertera måttenheter 41
konvertera valutor 39
uppdatera växelkurser 40
koordinater 10
format 10
söka efter en plats med hjälp
av 10
kopiera och klistra in filer 21
L
lägesikon 17, 44
lägga till ett stopp på en rutt 5
larm 51
låsa nüvi-enheten 2
låsa skärmen 2
latitud 10, 15
licensavtal 67
ljudversion 45
ljusstyrka 2
longitud 10, 15
lyssna på musik 30
M
M3U-format, spellista 31
M4A/M4P 30
Garmin © 2007
Mac® OS 22–24
MapSource 61
mata ut USB 23
mått 41
MCX 1
mile 46
Min aktuella plats 15
Mina platser 12, 13, 14, 15, 16
Åk hem 16
favoriter 12
senast valda platser 14
mini-USB 21
kontaktens placering 1
montera nüvi-enheten 55–57
monteringsskiva 56
MP3 30
myGarmin 63
överföra filer 21
översätta ord och fraser 26
P
pekskärmen 47
kalibrera om 47
rengöra 59
pektoner 45
PIN, Garmin Lock 6
platsformat 10
platskoordinater 10, 15
postnummer 7
programlicensavtal 67
programvaruversion 45
R
redigera sparade platser (Mina
platser) 13
registrera nüvi-enheten 61
rensa användarinformationen 58
resepaket 25–42
röstmeddelanden 48
röstspråk 46
ruttinställningar 48
ruttlista 19
N
“nüvi”-diskenhet 21, 22
“nüvi sd” 21, 22
Nära, knapp 11
närhetsvarningslarm 51
navigeringsinställningar 48
norr uppåt 44
O
om nüvi-enheten 45
omväg 5
ord och fraser 26, 27
S
säkerhetsplats 6
71
säkert läge 45
säkring, byta 60
satellitsignaler 3, 65
SaversGuide 29
SD-kort 21, 66
diskenheter 21, 22
kortplatsplacering 1
senast valda platser
söka efter 14
ta bort 14
sevärdheter 62
sidan med aktuell rutt 19
sidan med nästa sväng 19
skärmbilder 47
skärmknappsatsen 8
skolzonsdatabas 62
skötselinstruktioner 59
snabbinställningar 2, 47
söka andra områden 11
söka efter en plats nära en
annan plats 11
söka efter platser
efter namn 7
efter postnummer 7
korsning 7
med koordinater 10
nära ett annat område 11
objekt på kartan 9
senaste sökningar 14
sparat objekt 12
Användarhandbok för nüvi-enhet
Index
söka på kartan 2
sommartid 46
spara
aktuell plats 15
hittade platser 8, 12
sparade platser
redigera 13
ta bort 13
spår uppåt 44
Specifikationer 66
spellista 31
språkguide 25, 26, 27
stänga av pipandet 51
stöldskyddsfunktion 2, 45
stoppa en rutt 5
stoppa USB 23
svänglista 19
symbol, tvåspråkiga ordlistor 27
systemkonfiguration 45
T
ta bort
anpassade sevärdheter 12, 62
användardata 58
filer från nüvi-enheten 24
lista med senaste sökningar 14
sparade platser 13
tecken 8
Garmin © 2007
ta bort användarinformationen 58
ta skärmbilder 47
textspråk 46
tid 46
tidszon 46
TourGuide 51, 63
trafik 52
händelser 53
lägga till trafikinformationsprenumerationer 48
symboler 54
undvika 48, 53
trafikövervakningskameradatabas 62
trippinformationssidan 18
tvåspråkiga ordlistor 27
tyst 2
varningssignal 48
visa hittade platser på kartan 9
visa kartan 8, 9, 17
volym 2
W
WAAS 45–51
WebUpdater 61
Windows® 22–24
Z
zooma 9, 17
U
undvika trafikproblem 48, 53
undvika vägtyper 48
USB 1, 23
felsökning 68
utöka sökningen 11
Överensstämmelse-förklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten
nüvi 300/350 uppfyller de viktiga krav och andra
relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen
finns på Garmins webbplats för din Garminprodukt: www.garmin.com/products/nuvi.
Klicka på Handböcker och sedan på
Överensstämmelseförklaring.
V
vägbeskrivningar 19
valutor 39
världsklocka 38
72
Användarhandbok för nüvi-enhet
Berätta för oss vad du tycker om den här handboken.
Fyll i produktdokumentationsundersökningen.
Gå till www.garmin.com/contactUs och klicka på
Produktdokumentationsundersökning.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter
finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© Copyright 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00627-39 rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising