Garmin | nuvi 350 GPS,OEM Honda Access,Canada | User manual | Garmin nuvi 350 GPS,OEM Honda Access,Canada Brukermanual

Garmin nuvi 350 GPS,OEM Honda Access,Canada Brukermanual
Brukermanual
nüvi 300/350
®
personlig reiseassistent
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020
Faks 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808.2380000 (i Storbritannia)
Faks: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes
eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til
å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne
manualen eller tillegg til denne, forutsatt at slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele teksten om opphavsretten, og det
forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, MapSource® og nüvi® er registrerte varemerker, og myGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™ og Garmin
Lock™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, og det er ikke lov å bruke disse uten tillatelse fra Garmin.
SiRF®-, SiRFstar®- og SiRF-logoen er registrerte varemerker for SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII og SiRF Powered er varemerker
for SiRF Technology, Inc. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket
Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. 81Multilingual
Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Denne språk versjonen av den engelske nüvi 310/360-brukermanualen (Garmin-delenummer 190-00627-00, revidert utgave B) leveres som
et hjelpemiddel. Hvis det er nødvendig, kan du se i den sist oppdaterte utgaven av den engelske brukermanualen for betjening og bruk av nüvi
300/350.
Februar 2007
Programvareversjon 4.10
Delenummer 190-00627-38 revidert utgave A
Innledning
Innledning
Til lykke med kjøpet av den personlige reiseassistenten Garmin®
nüvi®. Denne manualen inneholder informasjon om både nüvi
300 og 350. Informasjonen gjelder for begge modellene, hvis ikke
annet er oppgitt.
Manualstandarder
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du fingeren til å trykke
på et element på skjermen.
Du vil se små piler (>) i teksten som angir at du skal trykke på
en rekke elementer. Hvis du for eksempel ser “trykk på Hvor
skal du >
Mine Punkter”, skal du trykke på Hvor skal duknappen og deretter på Mine Punkter-knappen.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker
nüvi 300/350. USA: Kontakt Garmin-produktstøtte på telefon
913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag til fredag, 08.00 til
17.00 amerikansk normaltid, eller gå til www.garmin.com/support
og klikk på Produktstøtte.
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241
(utenfor Storbritannia) eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia).
Hvis du vil kjøpe tilbehør til nüvi 300 eller 350, kan du gå til
http://shop.garmin.com.
Garmin © 2007
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for å
få tilgang til de nyeste tjenestene
for Garmin-produktene. Fra
myGarmin-webområdet kan du:
• registrere Garmin-enheten
• abonnere på
elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon
(se side 63)
• låse opp valgfrie kart
Gå til myGarmin med jevne
mellomrom for å få med deg nye
produkttjenester fra Garmin.
Brukermanual for nüvi
Innholdsfortegnelse
Innledning...............................................i Til hvor...................................................7
Manualstandarder............................................i
Finne en adresse............................................7
Kontakt Garmin...............................................i
Finne et sted ved å stave navnet .....................8
myGarmin™ . .................................................i
Finne et sted ved hjelp av kartet.......................9
Komme i gang........................................1
Finne et sted ved hjelp av koordinater............. 10
Din nüvi-enhet...............................................1
Utvide søket................................................ 11
nüvi-menysiden..............................................1
Mine Punkter........................................12
Tips og snarveier for nüvi................................2
Lagre steder du finner................................... 12
Justere volum og lysstyrke...............................2
Finne lagrede steder (Favoritter)..................... 12
Låse skjermbildet...........................................2
Redigere lagrede steder................................. 13
Hurtigkoblinger..............................................2
Finne nylig valgte steder................................ 14
Finne bestemmelsesstedet...............................3
Gjeldende posisjon....................................... 15
Følge ruten....................................................4
Tilpassede POIer.......................................... 15
Legge til et stopp i ruten..................................5
Lagre gjeldende posisjon ved å bruke kartet..... 15
Legg til en omkjøring......................................5
Angi en hjemmeposisjon................................ 16
Stoppe ruten..................................................5
Velge en bedre rute........................................5
Låse nüvi-enheten..........................................6
Garmin © 2007
ii
Brukermanual for nüvi
Innholdsfortegnelse
Vise kartsiden og andre sider...............17
Lytte til MP3-filer.......................................... 30
Vise kartsiden.............................................. 17
Høre på lydbøker.......................................... 32
Siden for turinformasjon................................ 18
Vise bilder................................................... 37
Siden for gjeldende rute................................ 19
Bruke verdensuret........................................ 38
Siden for neste sving.................................... 19
Valutakonvertering........................................ 39
Behandle filer på nüvi-enheten.............20
Konvertere målinger..................................... 41
Ekstra hjelp................................................. 20
Bruke kalkulatoren........................................ 42
Støttede filtyper........................................... 20
Tilpasse nüvi-enheten..........................43
Trinn 1: Sett inn et SD-kort (valgfritt)............. 21
Gjenopprette innstillinger............................... 43
Trinn 2: Koble til USB-kabelen........................ 21
Endre kartinnstillingene................................. 44
Trinn 3: Overføre filer til nüvi-enheten............. 21
Endre systeminnstillinger............................... 45
Trinn 4: Løs ut / fjern og trekk ut .
USB-kabelen............................................. 23
Endre lokaliteten.......................................... 46
Informasjon om nüvi-stasjoner....................... 24
Endre navigeringsinnstillingene....................... 48
Bruke reisesettet..................................25
Endre trafikkinnstillingene.............................. 49
Bruke språkguiden........................................ 25
Endre Innstillinger for avstandspunkter............ 51
Endre visningsinnstillingene........................... 47
Bruke reiseguiden......................................... 28
SaversGuide................................................ 29
Garmin © 2007
iii
Brukermanual for nüvi
Innholdsfortegnelse
FM TMC-trafikkinformasjon .................52
Kjøpe ekstra kart fra MapSource..................... 61
Koble FM TMC-trafikkmottakeren til .
nüvi-enheten............................................ 52
Tilpassede POIer (punkt av interesse)............. 62
Vise trafikkhendelser..................................... 53
Om satellittsignaler....................................... 65
Unngå trafikk............................................... 53
Spesifikasjoner............................................. 66
Trafikksymboler............................................ 54
Lisensavtale for programvare......................... 67
Fargekode................................................... 54
Feilsøking i USB-grensesnittet........................ 68
Tillegg..................................................55
Feilsøking for nüvi........................................ 69
Montere nüvi-enheten................................... 55
Indeks..................................................70
Tilbakestille nüvi-enheten.............................. 58
Samsvarserklæring....................................... 72
Batteriinformasjon ....................................... 64
Fjerne brukerdata ........................................ 58
Ta vare på nüvi-enheten ............................... 59
Oppdatere nüvi-enhetens programvare ved å
bruke WebUpdater..................................... 61
ADVARSEL: Se arket om viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken
for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Garmin © 2007
iv
Brukermanual for nüvi
Komme i gang
Komme
Din nüvi-enhet
Power-knapp
(av/på)
i gang
nüvi-menysiden
A
MCX-kontakt
(for en valgfri
ekstern antenne)
SD-kortspor
B
H
C
G
D
F
E
Mini-USB-port
A Indikator for satellittsignalstyrke. Trykk for å
vise satellittsignalinformasjon.
Hodetelefonplugg
B Batteriindikator.
C Trykk for å tilpasse innstillingene.
D Trykk for å justere volumet og lysstyrken.
E Trykk for å vise trafikkhendelser hvis en valgfri
FM-trafikkmottaker er koblet til.
F Trykk for å bruke Reisesettet.
G Trykk for å bruke kartet.
H Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Garmin © 2007
Brukermanual for nüvi
Komme i gang
Tips og snarveier for nüvi
• For å komme raskt tilbake til menysiden trykker du på og holder
nede Tilbake.
• Trykk på Hjelp for å få mer informasjon om nüvi-reisesettet.
• Når du hører på musikk eller en lydbok, trykker du raskt på
Power-knappen (av/på) to ganger for å gå fra en side tilbake til
avspillersiden. Trykk på Tilbake for å gå tilbake til den forrige
siden du så på (for eksempel kartet).
• Hvis du vil forlenge batterilevetiden, kan du lukke antennen når
du ikke har behov for å motta GPS-signaler. Hvis antennen er
lukket, er GPSen slått av.
• Hvis du vil ha flere tips om batteriet, kan du se side 64.
Justere volum og lysstyrke
Trykk og slipp Power-knappen (av/på) raskt eller trykk på
på menysiden for å få tilgang til Hurtiginnstillinger. Beveg
på glidebryterne for å justere volumet og lysstyrken. Trykk på
Dempet for å slå av volumet.
Låse skjermbildet
Trykk på og slipp Power-knappen (av/på). Trykk på Lås for å
hindre at du utilsiktet trykker på skjermen. Trykk på Powerknappen (av/på) for å låse opp skjermen.
Garmin © 2007
•
•
•
•
•
•
Hurtigkoblinger
Finne en adresse: side 7
Vise kartsiden: side 17
Lytte til MP3-filer: side 30
Høre på en lydbok: side 32
Valutakonvertering: side 39
Overføre filer til nüvi-enheten:
sidene 20–24 og side 68
• Rengjøre og oppbevare enheten:
sidene 59–60
• Bruke Garmin Lock™antityverifunksjonen: side 6
Ikke la GPS-enheten ligge synlig
i en forlatt bil på en varm dag. Ta
enheten ut av bilen eller legg den
i hanskerommet, slik at den ikke
utsettes for direkte sollys. Slik
unngår du at den blir ødelagt. Se
spesifikasjonene på side 66.
Brukermanual for nüvi
Komme i gang
Finne bestemmelsesstedet
Åpne antennen på nüvi-enheten for å hente inn satellittsignaler. Strekene
øverst i venstre hjørne
representerer GPS-satellittsignaler som mottas av nüvi-enheten. Når du ser grønne streker, er signalet
sterkt. Se side 65 for ytterligere informasjon. Når du har et satellittpunkt, kan du bruke Garmin nüvienheten til å finne bestemmelsesstedet og kjøre dit.
➊
➋
Trykk på
Velg en kategori og underkategori hvis det er nødvendig.
Hvor skal du.
➍
➌
Velg et bestemmelsessted.
➎
Trykk på Kjør.
God tur!
Tip: Trykk på pilene for å
vise flere valg.
Garmin © 2007
Brukermanual for nüvi
Komme i gang
Følge ruten
Følg ruten til bestemmelsesstedet ved hjelp av kartsiden. Under reisen vil nüvi-enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og veivisning øverst på kartsiden. Hvis
du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye ruteinstruksjoner.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon om å bruke kartsiden, kan du se sidene 17–19.
Les kjøreinstruksjonene som finnes
øverst på siden.
Ruten er merket med
en magentafarget linje.
Følg pilen når
du kjører av.
Et rutet flagg angir
bestemmelsesstedet.
Tips: Hvis du tror at nüvi-enheten ikke oppretter den beste ruten til bestemmelsesstedet
(du blir ført inn på sideveier for eksempel), kan du endre rutepreferansene dine. Trykk på
Navigasjon > Rute Preferanse.
Garmin © 2007
>
Brukermanual for nüvi
Komme i gang
Legge til et stopp i ruten
Du kan legge til et stopp i ruten. nüvi-enheten gir deg instruksjoner
til stoppestedet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på Meny på kartsiden.
2. Trykk på
Hvor skal du for å søke etter et ekstra stopp.
3. Trykk på Kjør.
4. Trykk på Ja for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet. Eller trykk på Nei for å gjøre dette til
det nye endelige bestemmelsesstedet.
Merk: Du kan bare legge
til ett stopp i ruten.
Legg til en omkjøring
Hvis en vei på ruten er stengt, kan du foreta en omkjøring.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på Meny.
2. Trykk på Omkj.
Ruter og trekanter:
Hva betyr de
forskjellige formene?
Stoppe ruten
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Velge en bedre rute
Når du nærmer deg bestemmelsesstedet, vurderer nüvi-enheten
veialternativene. Dette kan gi deg et bedre rutealternativ. Når
nüvi-enheten finner en bedre rute, vises
eller
i høyre
hjørne på kartet. Trykk på ikonet for å kjøre ruten som er bedre.
Garmin © 2007
Ikonene brukes til å indikere en
bedre rute og trafikken baseres
på typen enhet som du har:
Nord-Amerikanske enheter bruker ruterformede ikoner ( ),
mens europeiske enheter bruker
trekantformede ikoner ( ).
Brukermanual for nüvi
Komme i gang
Låse nüvi-enheten
1. Åpne antennen på nüvi-enheten for å hente inn
satellittsignaler.
2. Trykk på
>
System > Garmin Lås.
3. Trykk på OK og tast inn en firesifret PIN-kode.
4. Angi den firesifrede PIN-koden på nytt.
5. Trykk på OK.
Kjør til en sikkerhetsposisjon og trykk på 6. Sett.
Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn den firesifrede
PIN-koden eller kjører til den angitte sikkerhetsposisjonen.
Merk: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen
din, må du sende nüvi-enheten
til Garmin for å låse den opp.
Hva finnes på en sikkerhetsposisjon?
Du kan velge en posisjon, for eksempel hjemmeadressen eller
jobbadressen, som din sikkerhetsposisjon. Hvis du er ved
sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi en PIN-kode. Hvis du
glemmer PIN-koden, kan du kjøre til sikkerhetsposisjonen for å
låse opp nüvi-enheten.
Merk: nüvi-enheten må motta satellittsignaler for at du skal
kunne låse den opp ved sikkerhetsposisjonen.
Garmin © 2007
Brukermanual for nüvi
Til hvor
Til
hvor
Til hvor-menyen gir deg flere kategorier som raskt hjelper deg å finne bestemmelsesstedet ditt. Du kan se
på side 3 for å finne ut hvordan du kan utføre et enkelt søk ved å bruke Til hvor-menyen.
Finne en adresse
Trykk på Hvor skal du > Adresse for å angi en bestemt adresse
som du vil navigere til fra menysiden. nüvi-enheten går gjennom
prosessen med å finne en adresse med instruksjoner på skjermen.
1. Trykk på
Hvor skal du > Adresse.
2. Velg et område og en by eller postnummer når du får
beskjed om det.
3. Skriv inn nummeret på adressen og trykk på Ferdig.
4. Skriv inn gatenavnet og trykk på Ferdig.
5. Velg gate og by hvis det er nødvendig.
6. Trykk på adressen hvis det er nødvendig. Kjør-siden åpnes.
7. Trykk på Kjør for å navigere til denne adressen.
Et søk etter et veikryss er svært likt et adressesøk. Trykk på
Veikryss og skriv inn de to gatenavnene.
Garmin © 2007
Søketips
• Det er ikke nødvendig å angi
gateprefiks eller -suffiks. Hvis
du for eksempel vil finne North
Main Street angir du Main, og
for å finne Highway 7 angir du 7.
• Trykk på Stave og angi
posisjonen ved å bruke
tastaturet på skjermen. Trykk på
Ferdig når du er ferdig.
• Trykk på Nær for å begrense
søket, se side 11.
• Du kan søke etter postnummer.
Skriv inn postnummeret i
stedet for navnet på byen.
(Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.)
Brukermanual for nüvi
Til hvor
Finne et sted ved å stave navnet
Hvis du vet navnet på stedet du leter etter, kan du bare søke etter
steder ved det navnet. Hvis du kjenner bare en del av navnet, kan
du angi den delen for å vise steder med de bokstavkombinasjonene
i navnet.
Alternativer på
Kjør-siden
1. Trykk på
Hvor skal du >
Stav navn.
2. Skriv inn bokstavene i navnet med tastaturet på skjermen.
Trykk på Ferdig.
3. Velg posisjonen du vil dra til. Kjør-siden åpnes.
Tips for å bruke tastaturet på skjermen
Trykk på Modus for å angi diakritiske og spesielle bokstaver.
Trykk på
for å legge inn tallene.
Trykk på for å slette det siste innskrevne tegnet, og trykk og
hold nede for å slette hele oppføringen.
Tips: Hvis du ikke ser stedet som du vil besøke i listen over
søkeresultater eller hvis du vil begrense søkeresultatene,
trykker du på Stav og skriver inn navnet eller en del av
navnet.
Garmin © 2007
Trykk på Kjør for å opprette
en detaljert rute for denne
posisjonen.
Trykk på Vis kart for å vise
denne posisjonen på kartet.
Trykk på Lagre for å lagre
denne posisjonen som en av dine
favoritter. Se sidene 12–16 for
detaljert informasjon.
Brukermanual for nüvi
Til hvor
Finne et sted ved hjelp av kartet
Trykk på
Se på Kart for å åpne kartsiden. Trykk på og dra
hvor som helst på kartsiden for å bla gjennom kartet og vise
forskjellige deler av kartet. Du kan også trykke på Hvor skal
du >
Se på Kart.
Tips for å bla gjennom kartet
Vise steder på kartet
Du kan vise et sted du har funnet
på kartsiden.
➊
• Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
• Bruk ikonene
og
for å zoome inn og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. En pil
vises som peker på objektet du valgte.
Trykk på Vis kart.
• Trykk på Kjør for å navigere til valgt
posisjon.
➋
• Trykk på Lagre for å lagre denne
posisjonen i Mine favoritter.
• Hvis GPSen er slått av, trykker du på Gi Pos. for å angi
posisjonen din til den valgte posisjonen.
• Trykk på Tilbake for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Garmin © 2007
Dra kartet og zoom
inn og ut etter
behov. Trykk på
Tilbake når du er
ferdig.
Brukermanual for nüvi
Til hvor
Finne et sted ved hjelp av koordinater
Hvis du kjenner til posisjonskoordinatene (lengdegrad og
breddegrad), kan du angi dem for å finne stedet.
1. Trykk på
Hvor skal du >
Koordinater.
2. Trykk på et felt (rektangel) og bruk tastaturet på skjermen
til å angi koordinatene. Trykk på Ferdig.
3. Etter at du har angitt koordinatene trykker du på Neste
for å åpne Kjør-siden.
Endre posisjonsformat
Fordi forskjellige kart og tabeller bruker forskjellige
posisjonsformater, er det mulig å velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du bruker, med nüvienheten.
1. Trykk på
Hvor skal du >
Koordinater.
2. Trykk på Format.
3. Velg det formatet du vil bruke.
4. Trykk på OK.
Garmin © 200710
Brukermanual for nüvi
Til hvor
Utvide søket
➊
➋
Trykk på
Hvor skal
du. Trykk deretter på
Nær.
Velg et alternativ.
Trykk på OK.
• Hvor jeg er nå – søker etter steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
• En annen by – søker etter steder i nærheten av byen du angir.
Merk: nüvi-enheten søker
automatisk etter steder
i nærheten av gjeldende
posisjon.
• Min nåværende rute – søker etter steder langs ruten du
navigerer.
• Min destinasjon – søker etter steder i nærheten av gjeldende
bestemmelsessted.
Garmin © 200711
Brukermanual for nüvi
Mine Punkter
Mine Punkter
Du kan lagre alle favorittstedene dine i Mine posisjoner. Du kan
også lagre hjemmeposisjonen din i Mine posisjoner.
Lagre steder du finner
➊
➊
➋
Etter at du har funnet
stedet trykker du på
Lagre.
Trykk på OK.
➋
Finne lagrede steder (Favoritter)
1. Trykk på
Hvor skal du >
Mine favoritter.
2. Velg stedet du vil besøke.
Mine Punkter > .
➌
Merk: Hvis du vil slette alle favorittene og tilpassede POIer
fra nüvi-enheten, kan du trykke på Hvor skal du >
Mine Punkter > Slett Alle. Trykk på Ja.
Garmin © 200712
Brukermanual for nüvi
Mine Punkter
Redigere lagrede steder
Etter at du har lagret et sted kan du endre navnet på stedet og
symbolet på kartet. Trykk på Hvor skal du >
Mine
Punkter.
➊
➋
Endre navnet
Trykk på Endre navn hvis du
vil endre navnet. Angi det nye
navnet ved å bruke tastaturet på
skjermen. Trykk på Ferdig.
Endre kartsymbolet
Trykk på Mine
favoritter.
➌
Velg stedet du vil
redigere.
➍
Trykk på Endre kartsymbol og
velg et symbol fra listen hvis du
vil endre symbolet som brukes på
kartet.
Slette lagrede steder
Trykk på Slett for å slette dette
lagrede stedet. Trykk deretter på
Ja.
Trykk på Endreknappen. Edit-vinduet
(Rediger) åpnes.
Trykk på en knapp
for å endre navnet
eller kartsymbolet,
eller for å slette
elementet.
Garmin © 200713
Brukermanual for nüvi
Mine Punkter
Finne nylig valgte steder
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene du har funnet i Nylige
valg. De stedene som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk på
Hvor skal du >
Mine Punkter for å vise dine nylig funne
elementer.
➊
➋
Trykk på Nylige Treff.
Velg et element
fra listen.
Slette nylig funne steder
Trykk på Slett for å fjerne alle stedene fra listen over nylig valgte
steder. Trykk deretter på Ja.
➊
➋
Garmin © 200714
Merk: Når du trykker
på Slett, fjernes alle
elementene fra listen. Det
sletter ikke det faktiske
stedet fra enheten din.
Brukermanual for nüvi
Mine Punkter
Gjeldende posisjon
Du kan vise og lagre dine gjeldende posisjonskoordinater (lengdegrad og breddegrad).
➊
➋
Trykk på
Hvor skal
du >
Mine Punkter.
➌
Trykk på Min Nåværende
Posisjon.
Trykk på et alternativ.
Lagre gjeldende posisjon ved å bruke kartet
Trykk et sted på kartet. En pil peker på gjeldende posisjon. Trykk på Lagre. Gjeldende posisjon lagres i
Favoritter.
Tilpassede POIer
Hvis du har lastet opp Tilpassede POIer, kan du trykke på Hvor skal du >
Mine Punkter >
Egendefinerte POI punkter for å vise POIene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilpassede POIer kan
du se side 62.
Garmin © 200715
Brukermanual for nüvi
Mine Punkter
Angi en hjemmeposisjon
Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du kjører til oftest.
Etter at du har angitt hjemmeadressen din, går du bare til Ta meg
Hjem.
1. Trykk på
Hvor skal du >
Mine Punkter.
2. Trykk på Sett Hjem eller Ta meg Hjem.
3. Trykk på et alternativ for å angi din hjemmeposisjon.
Kjøre hjem
Når din hjemmeposisjon er angitt, kan du velge å kjøre dit når som
helst ved å trykke på Hvor skal du >
Mine Punkter >
Ta meg Hjem.
Endre din hjemmeposisjon
1. Trykk på
Hvor skal du >
Mine Punkter.
2. Trykk på Sett Hjem.
3. Trykk på et alternativ for å angi din hjemmeposisjon.
Garmin © 200716
Brukermanual for nüvi
Vise kartsiden og andre sider
Vise
kartsiden og andre sider
Vise kartsiden
Trykk på
Se på Kart på menysiden for å åpne kartsiden. Posisjonsikonet angir hvor du er. Trykk
på og dra kartet for å vise andre områder på kartet. Trykk på områder på siden for å se ekstra informasjon,
som beskrevet nedenfor.
Trykk på
for
å zoom ut.
Trykk på tekstfeltet for
å åpne siden Gjeldende
rute. Se side 19.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på Ankommer
eller Fart for å åpne
Turinformasjon-siden.
Se side 18.
Trykk på
for
å zoome inn.
Trykk på Sving om for
å åpne Neste avkjøringsiden. Se side 19.
Kartside mens du navigerer en rute
Når du følger en rute, vises Ankommer-tiden i hjørnet nederst til venstre. Avstanden til neste avkjøring
(Sving om) vises i hjørnet nederst til høyre.
Når du kjører mens du helt enkelt viser kartsiden (ikke følger en rute), vises Fart din i hjørnet nederst til
venstre. Retningen du kjører i (Kjører) vises i hjørnet nederst til høyre.
Garmin © 200717
Brukermanual for nüvi
Vise kartsiden og andre sider
Siden for turinformasjon
Siden for turinformasjon viser gjeldende fart og nyttig informasjon om turen. Hvis du vil vise siden for
turinformasjon, velger du Fart eller Ankommer på kartsiden.
Distanse til det endelige
bestemmelsesstedet
Gjeldende
reiseretning
Reist distanse
(Trippteller)
Siden for turinformasjon
Tilbakestille turinformasjon
Hvis du vil ha nøyaktig turinformasjon kan du tilbakestille turinformasjonen før du begynner på turen.
Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik at den kan måle medgått tid under turen
nøyaktig.
Velg Reset Trip for å tilbakestille informasjonen på siden for turinformasjon. Velg Reset Max for å
tilbakestille den maksimale hastigheten.
Garmin © 200718
Brukermanual for nüvi
Vise kartsiden og andre sider
Siden for gjeldende rute
Siden for gjeldende rute viser detaljerte instruksjoner for hele ruten. Trykk på tekstlinjen øverst på
kartsiden for å åpne siden for gjeldende rute. Denne siden viser alle svingene i ruten og avstanden mellom
svingene. Trykk på en sving på listen for å vise siden for neste sving for den svingen. Trykk på Kart for å
vise hele ruten på kartet.
Svingens
retning
Neste sving
Distanse til
svingen
Distanse til
svingen
Omtrentlig tid
igjen til denne
svingen
Siden for gjeldende rute
Siden for neste sving
Siden for neste sving
Siden for neste sving viser svingen på kartet og distansen og tiden som gjenstår før du når svingen. Hvis
du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på Sving om på kartsiden eller på hvilken som helst
sving på siden for gjeldende rute.
Bruke pil opp-tasten og pil ned-tasten for å vise andre svinger på ruten. Når du er ferdig med å se på siden
for neste sving, trykker du på Tilbake.
Garmin © 200719
Brukermanual for nüvi
Behandle filer på nüvi-enheten
Behandle
filer på nüvi-enheten
nüvi-enheten kan lagre filer, slik som JPEG-bilder og MP3musikkfiler. Du kan lagre filer på det interne minnet i enheten eller
på det valgfrie SD-kortet.
MERK: nüvi-enheten er ikke kompatibel med
operativsystemene Windows® 95, Windows 98 eller Windows
Me. Dette er en vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Følg disse trinnene når du overfører filer til nüvi-enheten:
Trinn 1: Sett inn et SD-kort (valgfritt)
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Trinn 3: Overføre filer til nüvi-enheten
Trinn 4: Løs ut / fjern stasjonen og trekk ut USB-kabelen
Ekstra hjelp
Se side 68 hvis du vil ha tips ang. feilsøking når du bruker nüvienheten til å overføre filer.
Garmin © 2007
20
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler
• M3U-spillelistefiler
• JPG-bildefiler
• AA-lydbokfiler
• GPI-tilpassede POI-filer fra
Garmins POI Loader (se side
62)
• GPX-veipunktfiler fra
MapSource®
• Kart fra MapSource
Merk: nüvi-enheten
støtter ikke iTunes M4A-/
M4P-filer.
Brukermanual for nüvi
Behandle filer på nüvi-enheten
Trinn 1: Sett inn et SD-kort (valgfritt)
Sporet for SD-kortet er plassert på siden av nüvi-enheten. Du
setter inn eller fjerner kortet ved å skyve det inn til du hører et
klikk.
Du kan bruke et SD-kort som har en lagringskapasitet på opp til
2 GB.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
1. Sett den lille enden (mini-USB-enden) på USB-kabelen inn
i mini-USB-kontakten som er plassert på siden av nüvienheten.
2. Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USBport på datamaskinen.
Sette inn et SD-kort
Trinn 3: Overføre filer til nüvi-enheten
Etter at du har koblet nüvi-enheten til datamaskinen, vises en eller
to ekstra stasjoner i datamaskinens liste over stasjoner: nüvi og
nüvi sd. nüvi er den tilgjengelige lagringsplassen i nüvi-enhetens
interne minne. “nuvi sd” er SD-kortet som er satt i nüvi.
Koble til USB-kabelen
Garmin © 2007
21
Brukermanual for nüvi
Behandle filer på nüvi-enheten
Overføre filer på en Windows® -datamaskin
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Dobbeltklikk på Min datamaskin
på skrivebordet.
3. Bla gjennom datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
4. Merk filen og velg Endre > Kopier.
5. Åpne stasjonen nuvi eller nuvi sd.
6. Velg Endre > Lim inn.
Overføre filer på en Mac® -datamaskin
Merk: Hvis stasjonene
ikke får navn automatisk,
må du se i operativsystemets Hjelp-fil eller side 69 i
denne manualen for å finne
ut hvordan man gir stasjonene nytt navn.
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen. Stasjonen skal vises
på Mac-skrivebordet som to volumer (stasjoner), nuvi og
nuvi sd.
2. Bla gjennom datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
3. Merk filen og velg Endre > Kopier.
4. Dobbeltklikk på volumikonet for å åpne stasjonen nuvi
eller nuvi sd.
5. Velg Endre > Lim inn.
TIPS: Du kan også dra
og slippe filer til og fra
stasjonene.
Tips: Legg til mapper for å
gjøre det enklere å behandle
filene.
Volumikon
Garmin © 2007
22
Brukermanual for nüvi
Behandle filer på nüvi-enheten
Trinn 4: Løs ut / fjern og trekk ut USBkabelen
Ta ut fra en Windows® -datamaskin
Når du er ferdig med å overføre filene, dobbeltklikker du på
ikonet Koble fra eller løs ut
i systemstatusfeltet. Velg USBmasselagringsenhet, og klikk på Stopp. Velg nüvi-stasjonene, og
klikk på OK. Du kan koble nüvi-enheten fra datamaskinen nå.
Fjerne fra en Mac® -datamaskin
Når du er ferdig med å overføre filer, drar du volumikonet til
Søppel
(det forandrer seg til et Løs ut -ikon for å fjerne
enheten. Du kan koble nüvi-enheten fra datamaskinen nå.
Garmin © 2007
23
Brukermanual for nüvi
Behandle filer på nüvi-enheten
Informasjon om nüvi-stasjoner
Hvor limer jeg inn filene?
Når det gjelder de fleste filer, kan du lime dem inn hvor som helst
i stasjonene nuvi og nuvi sd. Du kan behandle filene du laster ned
på stasjonene nüvi og nüvi sd, ved å legge til mapper. Referer til
operativsystemets Hjelp-fil for informasjon om å legge til mapper.
Hvis du har brukt et annet program til å overføre filer til nüvienheten eller SD-kortet, skal du la filene være der programmet
har lagt dem. AudibleManager legger for eksempel lydbokfilene
i Audible-mappen. POI Loader legger tilpassede POIer i POImappen.
Slette filer fra nüvi-enheten
Du kan slette filer fra nüvi-enheten på samme måte som du sletter
filer fra datamaskinen.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen og åpne stasjonene nuvi
eller nuvi sd. Merk filen du vil slette fra nüvi-enheten, og trykk på
Slett-tasten på datamaskinens tastatur.
Garmin © 2007
24
Forsiktig: Hvis du
ikke er sikker på hvilken
funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Minnet til
nüvi-enheten inneholder
viktige systemfiler som ikke
må slettes. Vær spesielt
forsiktig med filer som
er plassert i mapper kalt
Garmin.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Bruke
reisesettet
Reisesettet inneholder mange funksjoner som er nyttige når du
reiser til den andre siden av byen eller jorden rundt.
➊
Bruke språkguiden
Med Garmins språkguide får du data fra Oxfords flerspråklige
ressurser og fem tospråklige ordbøker rett i hånden. Det følger
med en prøveversjon av Garmins språkguide. Hvis du vil kjøpe
tilleggsordboken Oxford Language Guide, går du til Garmins
webområde på www.garmin.com/products/nuvi og klikker på
Tilbehør-koblingen. Du kan også ta kontakt med Garminforhandleren for å kjøpe nüvi-tilbehør.
Trykk på
Reise Kit.
➋
Merk: Det er bare nüvi 350 som kan oversette ord og
setninger i språkguiden muntlig.
Laste inn Garmins språkguide
Etter at du har mottatt SD-kortet for Garmins språkguide, må
du laste dataene over på nüvi-enheten. Følg instruksjonene på
pakken eller i Hjelp-filen til nüvi-enheten for å finne ut hvordan
du laster data inn i enheten.
Tips: Etter at du har lastet ned Garmins språkguide på
nüvi-enheten, kan du bruke SD-kortet til andre data, slik som
MP3er.
Garmin © 2007
25
Trykk på pilene for å
vise alle elementene .
i reisesettet. Trykk på
elementet du vil åpne.
Alt av ordbøker, ord og setninger
er fra © Oxford University Press.
Talefiler er fra © Scansoft.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Oversette ord og setninger
Trykk på
Reise Kit >
Språkguide.
➊
➋
Trykk på Ord og
Uttrykk.
➍
➌
Trykk på Språk.
➎
Velg en kategori.
Velg Fra- og Til-språkene,
og trykk på Tilbake.
➏
Søk etter en setning
og trykk på den.
Tips om ord og setninger
Trykk på
for å høre
oversettelsen.
• Bruk Ord i setninger for å finne alle setninger
som inneholder det bestemte ordet.
• Trykk på Flere variasjoner for å endre ord i
setningen eller for å få en annen oversettelse.
• Trykk på Søk for å stave ordet.
• Hvis du ikke finner det du leter etter i Ord og
Uttrykk, kan du se i Ordbok.
• Trykk på et understreket ord for å erstatte ordet.
Garmin © 2007
26
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Bruke Tospråklige ordbøker
Garmins språkguide har fem tospråklige ordbøker. Du kan på en
enkel måte oversette og høre uttalelsen av ord når du bruker de
tospråklige ordbøkene.
Trykk på Reise Kit >
Språkguide.
➊
➋
Tospråklige tips
• Trykk på Søk for å stave ordet
eller begynnelsen av ordet.
Trykk på Ordbok.
➌
Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk på Til engelsk
hvis det er nødvendig.
➍
Søk etter ordet og
trykk på det.
Garmin © 2007
• Trykk på Betyr for å vise
tegnforklaringen for det valgte
språket. Tegnforklaringen
inneholder informasjon om
forkortelser, etiketter og
fonetiske symboler som brukes i
de forskjellige ordbøkene.
Trykk på
for å høre
hvordan ordet uttales.
27
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Bruke reiseguiden
På samme måte som en vanlig reiseguide, inneholder Garmin Travel Guide™ detaljert informasjon
om steder, for eksempel restauranter og hoteller. nüvi-enheten leveres med noen eksempler på
reiseguidepunkter. Gå til Garmins webområde på www.garmin.com/extras eller ta kontakt med en
Garmin-forhandler hvis du vil kjøpe tilbehør til Garmin Travel Guide. Etter at du har mottatt SD-kortet til
din Garmin Travel Guide, må du følge instruksjonene på pakken eller i Hjelp-filen til nüvi-enheten for å
finne ut hvordan du laster ned data på enheten.
➋
➊
Trykk på en kategori. Trykk
på en underkategori, hvis
det er nødvendig.
Trykk på
Reise Kit >
Reise Guide. Trykk på
en posisjon.
➍
➌
Trykk på et element.
➎
Trykk på pilene for
å vise ytterligere
informasjon om stedet.
Garmin © 2007
Trykk på Kjør for å kjøre til posisjonen.
Trykk på Kart for å vise dette elementet på et kart.
Trykk på Lagre for å lagre denne posisjonen i Favoritter.
28
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
SaversGuide
SaversGuide® er et valgfritt tilbehør som bare er tilgjengelig
i Nord-Amerika. Med den forhåndsprogrammerte SDminnebrikken og medlemskortet fra SaversGuide fungerer nüvienheten som en digital rabattkupongoversikt. Den varsler deg
om nærliggende forhandlere der du kan få tilbud, for eksempel
restauranter, hoteller, kinoer og bilverksteder.
Hvis du vil kjøpe SaversGuide-tilbehør, kan du besøke Garmins
webområde på www.garmin.com/extras. Du kan også ta kontakt
med Garmin-forhandleren for å kjøpe nüvi-tilbehør.
Garmin © 2007
29
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Lytte til MP3-filer
Trykk på
Reise Kit >
MP3 Spiller.
➊
➋
Trykk på Se på.
➌
Velg en kategori.
➍
Hvis du vil spille sangene
fra øverst på listen, kan
du trykke på Sp.Alle eller
trykk på sangen du vil
starte med.
Trykk på Tilbake for å
gå ut fra MP3-siden, slik
at du kan se på andre
sider, f.eks. kartet.
MP3-spillerkontroller
Trykk på
for å justere
volumet.
Trykk på
for å gå til
begynnelsen på sangen eller spill
av forrige sang, og trykk og hold
for å spole tilbake i sangen.
Trykk på
for å gå til neste
sang, og trykk og hold inne for å
spole frem i sangen.
Trykk på
for å sette sangen
på pause.
Trykk på
for å repetere.
Trykk på
for å spille av
tilfeldige sanger.
Trykk på albumomslaget for å vise
informasjon om albumet.
Merk: nüvi-enheten spiller bare MP3-filer – den støtter ikke
iTunes M4A/M4P-filer.
Garmin © 200730
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Bruke en spilleliste
Merk: Spillelistefunksjonen innebærer at du må behandle filene på nüvi-enheten. Se sidene 20–24 for
detaljert informasjon.
1. Bruk datamaskinen og et spillelisteprogram til å opprette en spilleliste med MP3-filer.
2. Lagre spillelisten ved hjelp av M3U-spillelisteformatet.
3. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.
4. Åpne nüvi- eller nüvi SD-stasjonen på datamaskinen.
5. Overfør spillelisten og de tilhørende MP3-filene til hvilken som helst plassering på den valgte
stasjonen. M3U-filen må ligge på samme sted som MP3-filene.
Merk: Det kan hende at du må redigere M3U-filen med en tekstbehandler, slik som Notepad,
for å fjerne banen (koblingen) til MP3. M3U-filen skal kun inneholde MP3-filnavnene. Referer til
lydprogrammets Hjelp-fil for instruksjoner.
6. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.
Reise Kit >
MP3
7. På nüvi-enheten trykker du på
Spiller > Søk.
8. Trykk på Importer spilleliste. Alle tilgjengelige
spillelister vises.
9. Trykk på en spilleliste for å starte avspillingen av MP3filene. Du kan ikke endre rekkefølgen på spillelisten fra
nüvi-enheten din.
Garmin © 200731
MP3-snarveier
Når du er på kartsiden mens
du hører på en MP3, kan du
trykke på
for å åpne MP3spillersiden.
Når du er på en annen side mens
du hører på en MP3, kan du
raskt trykke på Power-knappen
(av/på) to ganger for å gå tilbake
til MP3-spillersiden. Trykk på
Tilbake for å komme tilbake til
forrige side.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Høre på lydbøker
nüvi-enheten har flere eksempler på lydbøker som du kan høre på.
Disse eksempelbøkene er bare deler av boken. Hvis du vil høre på
hele boken, må du kjøpe den fra Audible.com. Se sider 34–36.
➊
➋
Trykk på Se på.
Trykk på
Reise Kit > .
Avspilling Lydbok.
➌
➍
Velg en kategori, og trykk
deretter på en boktittel.
Trykk på
Garmin © 200732
.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Flytte rundt i boken
Trykk på
for å hoppe over et avsnitt og
for å gå tilbake.
Trykk og hold
og
for å flytte fremover eller bakover
gjennom boken.
Trykk på bokomslaget for å se mer informasjon om boken.
Bruke favoritter
Trykk på
og trykk deretter på Bokmerke-knappen for å
opprette en favoritt.
Hvis du vil se favorittene, trykker du på
, og deretter trykker
du på en favoritt. Trykk på Spill for å lytte til boken fra favoritten.
Trykk på Endre for å endre navnet eller for å slette favoritten.
Garmin © 200733
Snarveier
i lydboksspilleren
Når du er på kartsiden mens
du hører på en lydbok, kan
du trykke på
for å åpne
lydboksspillersiden.
Når du er på en annen side mens
du hører på en lydbok, kan du
raskt trykke på Power-knappen
(av/på) to ganger for å gå tilbake
til lydbokspillersiden. Trykk på
Tilbake for å komme tilbake til
forrige side.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Laste lydbøker til nüvi-enheten
Du kan kjøpe en bok ved å gå til http://garmin.audible.com og opprette en Audible.com-konto. Etter at du
har opprettet en konto, laster du ned AudibleManager til datamaskinen din. Deretter kan du kjøpe en bok
og laste den ned på nüvi-enheten.
Du må aktivere nüvi-enheten før du kan lytte til en lydbok. Første gang du åpner AudibleManager, blir du
ledet gjennom aktiveringsprosessen. Se side 36 for ytterligere informasjon.
Etter at du har aktivert nüvi-enheten, følger du disse to trinnene for å laste ned en lydbok til nüvi-enheten:
last ned boken til datamaskinen og overfør boken til nüvi-enheten.
Trinn 1: Last ned boken til datamaskinen
I hjelpefilen for AudibleManager finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du laster ned bøker til
datamaskinen og laster dem over på nüvi-enheten.
1. Åpne AudibleManager.
2. Klikk på knappen Gå til mitt bibliotek online
øverst i midten av vinduet. .
Audible.com-biblioteket åpnes og viser bøkene du har kjøpt.
3. Klikk på Hent den nå for å laste ned boken til datamaskinen.
4. Velg et format, og klikk på Last ned.
Garmin © 200734
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Legg til Garmin |nüvi-ikonet
Bøker i
AudibleManagerbiblioteket
Gå til mitt bibliotek
online-ikonet
Bøker lastet
inn på nüvienheten
AudibleManager-program
Trinn 2: Overfør boken til nüvi-enheten
I hjelpefilen for AudibleManager finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du laster ned bøker til
datamaskinen og laster dem over på nüvi-enheten. Du må først aktivere nüvi-enheten før du overfører
bøkene: se side 36.
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen: Koble mini-USB-kontakten til siden på nüvi-enheten.
Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Hvis du vil laste
inn boken på SD-kortet, setter du SD-kortet i sporet på nüvi-enheten.
2. Åpne AudibleManager på datamaskinen.
3. Velg den interne stasjonen eller eksterne stasjonen (SD-kort) i den nedre delen av vinduet.
øverste i venstre hjørne.
4. Velg boktittelen. Klikk på knappen Legg til Garmin - nüvi
Garmin © 200735
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
5. Velg hvor mye av boken du vil laste. Du kan laste små deler av gangen for å spare på minnet.
Klikk på OK. AudibleManager overfører boken til nüvi-enheten.
6. Når du er ferdig tar du ut / fjerner du nüvi-stasjonene og kobler fra USB-kabelen.
Aktivere nüvi-enheten med AudibleManager
Før du kan lytte til en bok du har lastet ned fra Audible.com, må du aktivere nüvi-enheten. Dette er noe
som gjøres én gang.
1. Ta ut / fjern nüvi-enheten fra datamaskinen. Koble USB-kabelen fra nüvi-enheten.
2. Åpne AudibleManager.
3. I vinduet Velg enhet klikker du på boksen ved siden av Garmin - nüvi for å krysse av i den
boksen. Klikk på Neste.
4. Skriv inn Audible-brukernavnet og -passordet ditt. Klikk på Neste.
5. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen. Vent noen minutter på at
AudibleManager skal registrere nüvi-enheten.
6. Velg Aktiver spiller(e), og klikk på Neste.
7. Vent mens AudibleManager prøver å aktivere nüvi-enheten. Når dette er fullført, mottar du en
melding om at prosessen var vellykket. Klikk på Fullfør.
Merk: Hvis du ikke er i stand til å koble til Internett, eller har andre problemer med å aktivere nüvienheten, kan du se i Hjelp-filen til AudibleManager. Velg Hjelp fra menyen, og klikk deretter på Hjelp.
Garmin © 200736
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Vise bilder
Du kan vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten, ved hjelp av Bildeviser.
➊
➋
Trykk på
Trykk på
Bildefremvisning.
Reise Kit.
➌
➍
Trykk på et bilde for å
vise en større versjon
av det.
Trykk på
for å bla
og
gjennom bildene.
Vise en
lysbildefremvisning
Trykk på Bildevisn for å starte
en lysbildefremvisning. Da blir
hvert bilde vist noen øyeblikk før
neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på
skjermen for å stoppe
lysbildefremvisningen.
Tips: Trykk på Rotér for å
rotere bildet 90°.
Garmin © 200737
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Bruke verdensuret
➊
➌
➋
Trykk på
Reise Kit.
➍
Trykk på
➎
Velg en ny tidssone
(eller by). Trykk på
OK når du er ferdig.
Hvis du vil endre på
en by som er oppført,
trykker du på byen.
Klokke.
➏
Trykk på Verdenskart
for å vise et kart.
Garmin © 200738
Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
Trykk på Klokke for å
vise urene igjen, eller
på Tilbake for å gå ut.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Valutakonvertering
Trykk på
Reise Kit >
➊
Valutaomregner.
➋
Trykk for å endre
valutaen.
➌
Velg en valuta, .
og trykk på OK.
➏
➎
Trykk på det
tomme rektangelet
under valutakursen
du vil konvertere.
➍
Trykk for å endre
valutaen.
Velg en valuta, .
og trykk på OK.
➐
Skriv inn tallet.
Trykk på Ferdig.
Garmin © 200739
Trykk på Slett for .
å konvertere til en
annen verdi.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle valutakursene manuelt,
slik at du alltid bruker de nyeste vekslingskursene. Trykk på
Reise Kit > Valutaomregner.
➊
➋
Tips: Trykk på Inst. for
å bruke den opprinnelige
vekslingskursen.
Trykk på Oppdatér.
➌
Trykk på kursen du
vil oppdatere.
➍
Trykk på
for å fjerne
gjeldende kurs. Legg inn
en ny kurs, og trykk på
Ferdig.
Trykk på Lagre for .
å fullføre.
Garmin © 200740
Tips: Trykk på og hold
inne
for å slette hele
oppføringen.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Konvertere målinger
Trykk på
Reise Kit >
➊
Målingskalkulator.
➋
Trykk på knappen.
➎
➌
Velg en type
måling, og trykk på
OK.
➏
Trykk på det
tomme rektangelet
for å legge inn en
verdi.
➍
Trykk på Fra eller
Til.
Velg en måleenhet,
og trykk på OK.
➐
Skriv inn en
verdi, og trykk på
Ferdig.
Garmin © 200741
Trykk på Slett for .
å legge inn en annen
måling.
Brukermanual for nüvi
Bruke reisesettet
Bruke kalkulatoren
Trykk på
Reise Kit >
➊
Kalkulator.
➋
Skriv inn det
første tallet i
regnestykket.
➌
Trykk på et symbol
(÷, x, - eller +).
➍
Skriv inn det
andre tallet i
regnestykket.
Trykk på . for å legge til en
desimal.
Trykk på ± for å gjøre tallet
negativt eller positivt.
Trykk på % for å gjøre tallet om
til prosent (0,01).
Trykk på
for å fjerne
oppføringen.
➎
Trykk på =.
Garmin © 200742
Trykk på
for å gjøre
ett nytt regnestykke.
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse
nüvi-enheten
Trykk på (innstillinger) for å endre nüvi-innstillingene. Du
finner mer informasjon på de neste sidene.
➊
➋
Trykk på
for å vise
Innstillinger-siden.
Gjenopprette
innstillinger
Trykk på Inst.-knappen hvis du
vil gjenopprette alle innstillinger
du har endret, slik det vises
nedenfor.
Velg den innstillingen
du vil endre.
Hvis du vil gjenopprette
innstillingene for én enkelt
kategori, for eksempel Kart,
trykker du på Inst.-knappen på
den bestemte siden.
Garmin © 200743
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre kartinnstillingene
Kartdetalj – justerer hvor mye detaljer som vises på kartet.
Visning av flere detaljer kan føre til at kartet tegnes opp
langsommere.
Kartvisning – endrer perspektivet på kartsiden.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med
kjøreretningen øverst.
➊
• Nord opp – viser kartet 2D med nord øverst.
• 3D-visning – viser kartet tredimensjonalt (3D), Spor opporientering. Dette er standard kartvisning.
Kartgrenser – slå av eller på grensene på tilleggskartene.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre ikonet som brukes til å
vise din posisjon på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk
deretter på OK. Last ned ekstra kjøretøysikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn på nüvi-enheten og
versjonene. Et merke indikerer at kartet er aktivert. Trykk på
merket ved siden av kartet for å deaktivere det kartet.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige kartinnstillingene.
Garmin © 200744
➋
➌
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre systeminnstillinger
WAAS / EGNOS –slå av eller på WAAS/EGNOS. Du finner mer
informasjon om WAAS på
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Sikker modus – slå av eller på Sikker modus for å forbedre
førersikkerheten. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer
sikker modus alle enhetsfunksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
Garmin Lock – slå på Garmin Lock for å låse din nüvi-enhet.
Tast inn en firesifret PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon. Du
finner mer informasjon på side 6.
Tastetoner – deaktiver eller aktiver tonen som lyder hver gang
du berører skjermen.
Om – viser nüvi-enhetens programvareversjon, enhets-ID og
lydversjon. Denne informasjonen er nødvendig når du oppdaterer
systemets programvare eller kjøper ekstra kartinformasjon. Se
side 61.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
systeminnstillingene.
Garmin © 200745
➊
➋
➌
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre lokaliteten
Trykk på knappen ved siden av ikonet hvis du vil endre
en innstilling. Trykk på Endre alt hvis du vil endre alle
innstillingene. Trykk på knappen ved siden av innstillingen du
ønsker og deretter på Neste i hver skjerm.
Lokalitet – velg stedet ditt.
Tekstspråk – endrer all tekst på skjermen til det valgte
språket. Ved å endre tekstspråket endres ikke språket i
informasjon som er angitt av brukeren eller kartinformasjon, slik
som gatenavn.
Talespråk – endre språket for talemeldinger.
(Bare nüvi 350) Språk som er merket med (TTS) er tekst
til-talestemmer som har et omfattende vokabular og oppgir
gatenavnene etter hvert som du nærmer deg dem. De
forhåndsinnspilte stemmene (de som ikke er merket med en
persons navn) har et begrenset vokabular og uttaler ikke navn
på steder eller gater.
Tidsformat – du kan velge mellom 12-timers tidsformat, 24timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Tidssone – velg en tidssone eller nærliggende by fra listen.
Sommertid – sett til På, Av eller Auto hvis det er tilgjengelig.
Enheter – du kan endre målenheten til kilometer eller
engelsk mil.
Garmin © 200746
➊
➋
➌
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre visningsinnstillingene
Fargemodus – trykk på Dagtid for en lys bakgrunn, Nattid for
en svart bakgrunn eller Auto for å automatisk veksle mellom de
to.
Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning – trykk på varigheten
for bakgrunnsbelysningen etter at ekstern strøm er fjernet. Ved å
redusere hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal stå på, forlenger
du batteriets levetid.
Berøringsskjerm – trykk på Re-kalibrér hvis du vil
omkalibrere (eller justere) berøringsskjermen til å svare riktig.
Skjermbilde – gjør det mulig å ta bilde av skjermen når du
trykker raskt på Power-knappen (av/på). Skjermbildene blir
lagret i Skjermbilde-mappen på nüvi-stasjonen.
Merk: Når Skjermbilde er På, åpnes ikke skjermen for
hurtiginnstillinger når du trykker på Power-knappen
(av/på).
Velkomstbilde – trykk på Endre for å velge et bilde som skal
vises når du slår på nüvi-enheten. Du må laste ned JPEG-bilder
før du kan endre velkomstbildet. Se sidene 20–24.
Gjenopprette innstillinger – gjenopprett de opprinnelige
visningsinnstillingene.
Garmin © 200747
➊
➋
➌
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre navigeringsinnstillingene
Rutepreferanse – trykk på en preferanse for å beregne en
rute. Velg Raskere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men der distansen er lengre. Velg Kortere Avstand for
å beregne ruter som har kortere distanse, men som kan ta lengre
tid å kjøre. Velg Offroad hvis du vil opprette en direkterute til
bestemmelsesstedet (ruten vil ikke følge veiene).
Kjøretøy – angir typen kjøretøy for å optimere rutene.
Unngåelser – trykk på Aktivertknappen for å få tilgang til veitypene. Velg
de veitypene du ønsker å unngå på rutene.
nüvi-enheten bruker bare disse veitypene
dersom alternative ruter tar deg for langt
unna ruten, eller hvis det ikke finnes
alternative veier. Hvis du har en FM TMCtrafikkmottaker, kan du også unngå trafikkhendelser.
Varslingssignal – slå av eller på varslingssignalet.
Talemeldinger – velg når du ønsker at nüvi-enheten skal si noe
om rutenavigasjon og systemstatus.
Gjenopprette innstillinger – gjenopprett de opprinnelige
navigeringsinnstillingene.
Garmin © 200748
➊
➋
➌
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre trafikkinnstillingene
Merk: Du kan bare få tilgang til trafikkinnstillingene hvis
nüvi-enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
en FM TMC-trafikkmottaker.
➊
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikktjenesten som du har
abonnement på er listet opp, og etterfølges
av abonnementets utløpsdato.
Trykk på Legg til for å legge til et
abonnement. Se neste side for ytterligere
informasjon.
➋
Alternativer utenfor Nord-Amerika
Auto – velg hvilken leverandør du vil
bruke. Velg Auto hvis du vil bruke den
beste leverandøren i det området eller
velg en bestemt leverandør som alltid skal
brukes.
Søk – søk etter ekstra TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å
fjerne tabellen med leverandører hvis du vil øke søketiden.
Abonnementer – vise dine abonnementer.
Garmin © 200749
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe ekstra abonnementer eller en fornyelse hvis
abonnementet ditt utløper. Gå til Garmins webområde for FMtrafikk på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Fra menysiden trykker du på
>
Trafikk.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika, trykker du på
Abonnement > Legg til. For enheter i Nord-Amerika
trykker du på Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID. Gå til .
www.garmin.com/fmtraffic for å kjøpe et abonnement .
og få en kode.
4. Når du har mottatt den 25-sifrede koden, trykker du på
Neste på nüvi-enheten, legger inn koden og trykker på
Fullført.
➊
➋
Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny
abonnementskode for hver mottaker.
Garmin © 200750
Brukermanual for nüvi
Tilpasse nüvi-enheten
Endre Innstillinger for avstandspunkter
Denne kategorien kan bare ses hvis du har lastet ned tilpassede
POIer eller en Garmin TourGuide™. Se sidene 62–63 for detaljert
informasjon.
Varsler – trykk på Endre for å aktivere eller deaktivere
varsler når du nærmer deg tilpassede POIer. Et merke angir at
varslene er på for den typen POI. Se sidene 62–63 for ytterligere
informasjon om tilpassede POIer. Trykk på Lyd hvis du vil justere
lydmeldingene etter hvert som du ankommer POIene.
TourGuide – hvis du har en GPS-veiledet lydtur fra en
tredjepartsforhandler lastet ned på nüvi-enheten din, kan du
velge Spill automatisk for å høre hele turen som programmert,
Forespørsel for å vise høyttalerikonet på kartet når
turinformasjonen er tilgjengelig i løpet av ruten din, eller Av. For
ytterligere informasjon om Garmin TourGuide-funksjonen, kan du
se side 63. For ytterligere informasjon om å laste ned filer til nüvienheten, kan du se side 21.
Gjenopprett innstillinger – gjenopprett de opprinnelige
innstillingene for avstandspunkter.
Garmin © 200751
➊
➋
➌
Brukermanual for nüvi
FM TMC-trafikkinformasjon
FM TMC-trafikkinformasjon
Ved hjelp av en valgfri Garmin FM TMC-trafikkmottaker kan
nüvi-enheten motta og bruke trafikkinformasjon som sendes over
FM-radiodatasystemet. Når en trafikkmelding mottas, viser nüvienheten hendelsen på kartet, og du kan endre ruten for å unngå
trafikkhendelsen. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om FMtrafikkmottakeren, kan du gå til Garmins webområde på
www.garmin.com. Du finner mer informasjon om samarbeidende
abonnementsleverandører ved å gå til Garmins webområde på
www.garmin.com/fmtraffic.
Koble FM TMC-trafikkmottakeren til
nüvi-enheten
Sett nüvi-enheten i stativet, og koble den til adapteren på 12 volt.
Koble mini-USB-kabelen på trafikkmottakeren i mini-USB-porten
på siden av nüvi-enheten.
Merk: Du kan bare få tilgang til trafikkinformasjon og
innstillinger hvis nüvi-enheten er koblet til ekstern strøm og
en FM-trafikkmottaker, for eksempel en GTM 12.
Koble FM
TMC-trafikkmottakeren
til nüvi-enheten
Garmin © 200752
Brukermanual for nüvi
FM TMC-trafikkinformasjon
Vise trafikkhendelser
➊
➋
Trykk på
➌
Velg et element for
å vise detaljer.
.
Velg et alternativ.
Unngå trafikk
Når det skjer en trafikkhendelse på den gjeldende ruten eller på veien du kjører på, vises
kartet. Når du følger en rute, trykker du på
eller
for å unngå trafikken.
➊
➋
Trykk på
.
eller
på
➌
Velg et element for
å vise detaljer.
Garmin © 200753
Trykk på Unngå.
Brukermanual for nüvi
FM TMC-trafikkinformasjon
Trafikksymboler
NordAmerikanske
symboler
Betydning
Internasjonale
symboler
Veiforhold
Fargekode
Trafikksymbol
Veiarbeid
Kø
Ulykke
Hendelse
Informasjon
Fargekode
Strekene til venstre for trafikksymbolene indikerer hvor alvorlig
trafikkhendelsen er:
Liste over trafikkhendelser
= Lite alvorlig; trafikken flyter fortsatt.
= Middels alvorlig, medfører noe køkjøring.
= Svært alvorlig, medfører lange køer eller trafikkork.
Garmin © 200754
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Tillegg
Montere nüvi-enheten
Rengjør og tørk frontruten før montering av sugekoppen for å
oppnå godt feste.
Slik monterer du sugekoppen:
1. Sett i den smale enden av kabelen på baksiden av festet,
og sett den andre enden i et strømuttak i bilen.
2. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Snu spaken bakover mot frontruten.
4. Åpne antennen. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
5. Vipp nüvi-enheten bakover til den knepper på plass. Vri på
holderen hvis det er nødvendig.
➋
➊
Koble til kabelen
Gjør deg kjent med lokale
trafikklover før du monterer
enheten. For øyeblikket
er det forbudt å bruke
sugekopper på frontruten
under kjøring i California og
Minnesota i USA. Bruk andre
monteringsalternativer fra
Garmin. Monter enheten på
dashbordet eller ved hjelp av
friksjonsmonteringsutstyr. Se
produktinformasjonsarket som lå
i esken, for ytterligere
informasjon.
frontrute
➎
➌
Slik monterer du sugekoppen
Garmin © 200755
➍
Plasser nüvi-enheten i festet
Brukermanual for nüvi
Tillegg
MERKNAD om montering på frontruten – særskilt merknad for bilførere i California og
Minnesota: Delstatslover forbyr bilførere i California og Minnesota mot å bruke sugekopper for å montere enheten på frontruten
mens de kjører bilen. Kontroller om lovene i din delstat og lokale lover og forskrifter har lignende begrensninger. Bruk andre
monteringsalternativer fra Garmin. Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Garmin påtar seg ikke
ansvaret for bøter, straff eller skader som oppstår som følge av at denne merknaden ignoreres, eller som et resultat av andre delstatslover
eller lokale lover og forskrifter som gjelder bruken av enheten. (Se California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005,
Section 169.71.)
Montere nüvi-enheten på dashbordet
Bruk den medfølgende monteringsplaten til
å feste enheten på dashbordet og slik at du er
i samsvar med enkelte statlige forskrifter: se
produktinformasjonen som følger med i esken hvis
du vil ha ytterligere informasjon.
Viktig: Den permanente monteringstapen er
svært vanskelig å fjerne etter at du har tatt den på.
Slik installerer du monteringsplaten:
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente
monteringstapen nederst på platen, og
plasser platen på dashbordet.
3. Plasser sugekoppen øverst på platen.
4. Vipp spaken på sugekoppen ned for å feste
sugekoppen til platen.
Garmin © 200756
Sugekopp
Sugekoppspak
Plate
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Fjerne enheten og stativet
1. Trykk tappen i bunnen av holderen opp for .
å fjerne enheten fra holderen.
2. Løft enheten ut av stativet.
3. Hvis du vil fjerne sugekoppen fra frontruten,
vipper du spaken mot deg.
4. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
➋
➌
➊
➍
Fjerne holderen fra stativet
Hvis du vil fjerne holderen fra stativet, dreier du holderen til en
side. Holderen knepper av kulefestet.
Hvis du vil sette holderen på plass igjen, knepper du holderen på
kulefestet.
Garmin © 200757
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Tilbakestille nüvi-enheten
Hvis enheten din låser seg (fryser), trykker du på Power-knappen
(av/på) for å slå av enheten og deretter trykker du én gang til for
å slå den på igjen. Hvis ikke dette hjelper, tilbakestiller du nüvienheten.
Slik tilbakestiller du nüvi-enheten:
1. Åpne antennen.
2. Trykk på Tilbakestill-knappen.
Fjerne brukerdata
➊
➋
Garmin © 200758
Hold fingeren i det øvre, høyre
hjørnet på nüvi-skjermen mens
du slår på nüvi-enheten. Fortsett
å trykke inn fingeren til popupvinduet vises. Trykk på Ja for å
fjerne all brukerdata.
Alle innstillinger tilbakestilles til
opprinnelige innstillinger. Dine
Nylige valg og lydbokmerker blir
også slettet.
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir
utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på nüvi-enheten, må
du unngå å miste den i bakken, og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer med høy kvalitet, og krever ikke annet vedlikehold av brukeren enn
rengjøring. Rengjør nüvi-enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med et mildt
vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel hvis det er nødvendig. Påfør middelet på kluten og vask berøringsskjermen forsiktig.
Beskytte nüvi-enheten
Følg forsiktighetsreglene nedenfor for å hindre skader på nüvi-enheten:
• Ikke oppbevar nüvi-enheten der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid (for
eksempel i bagasjerommet på bilen). Dette kan føre til permanente skader.
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre at nüvi-enheten ikke
fungerer som den skal.
• Ikke la nüvi-enheten ligge synlig når du forlater kjøretøyet. Ta nüvi-enheten med deg eller fjern den for å
unngå tyveri.
• Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører.
Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.
Garmin © 200759
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Bruke nüvi-enheten innendørs
Lukk antennen for å slå av GPSen og bruk nüvi-enheten innendørs. Bruk denne innstillingen når du øver
på å bruke nüvi-enheten eller når du bruker reisesettfunksjonene, for eksempel MP3-spilleren.
Bruke en ekstern antenne
Du kan bruke en valgfri ekstern antenne (Garmin GA 27C). Dette er svært nyttig når du bruker nüvienheten i et kjøretøy som har belagte frontruter eller som har innebygde varmeelementer i vinduene,
siden dette kan blokkere GPS-signalene. Koble antennen til kontakten på baksiden av nüvi-enheten. Du
kan kjøpe utstyret fra Garmins webområde på www.garmin.com/products/nuvi ved å velge Tilbehørkoblingen.
Skifte sikringen
Du finner en AGC/3AG-sikring på 2 ampere med høy kapasitet merket med
1500 A i enden av kjøretøyadapteren. Hvis du må skifte sikringen, må du
skru av den svarte endedelen og skifte sikringen.
Løsne
Lade nüvi-enheten
Du kan lade nüvi-enheten ved å bruke USB-kabelen (se side 21) eller biladapteren på 12/24-volt koblet til
sugekoppen.
Garmin © 200760
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Oppdatere nüvi-enhetens programvare ved å bruke WebUpdater
1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater for å laste ned WebUpdater-programmet.
2. Etter at du har lastet ned WebUpdater på datamaskinen din, kan du koble nüvi-enheten til
datamaskinen.
3. Kjør WebUpdater. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere programvaren.
Du kan også laste ned programvaroppdateringer fra nüvi-produktsiden på Garmins webområde på
www.garmin.com/products/nuvi. Klikk på Programvareoppdateringer. Klikk på Last ned ved siden
av nüvi-enhetens programvare.
Hvis du registrerer nüvi-enheten din, vil du motta meldinger om oppdateringer av programvare og kart.
Du kan registrere nüvi-enheten på http://my.garmin.com.
Kjøpe ekstra kart fra MapSource
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata fra Garmin og laste inn kartene i nüvi-enhetens interne minne
eller på et valgfritt SD-kort. Hvis du vil aktivere (låse opp) ekstra kart, trenger du enhets-IDen din (se
side 45) og serienummeret (åttesifret nummer som finnes bak på enheten). Følg instruksjonene som fulgte
med de nye kartdataene, slik at du installerer kartene riktig på datamaskinen.
Hvis du vil laste inn kart i nüvi-enhetens minne eller SD-kort, velger du navnet på nüvi-stasjonen eller
SD-kortstasjonen. Se i hjelpefilen for MapSource hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker
MapSource, og om hvordan du laster inn kart på nüvi-enheten.
Garmin © 200761
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Tilpassede POIer (punkt av interesse)
nüvi-enheten tillater tilpassede POI-databaser, som er tilgjengelig
fra forskjellige bedrifter på Internett. Noen tilpassede POIdatabaser inneholder varselinformasjon for ting som fotobokser
og skolesoner. Se neste side for informasjon om databasen for
fotobokser.
nüvi-enheten kan varsle deg med en avstandsalarm når du
nærmer deg et av disse punktene. Hvis du vil justere hvordan
nüvi-enheten melder fra om POIer på, kan du se side 51.
Etter at du har lastet ned POI-databasen, bruker du Garmin
POI Loader til å installere punktene av interesse på enheten.
POI Loader er tilgjengelig på www.garmin.com/extras. Hvis du
vil bruke POI Loader-programmet, kan du lagre de tilpassede
POIene på nüvi-stasjonen eller SD-kortet. Du kan også tilpasse
innstillingene for avstandsvarsler for hver POI med POI Loader.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen i POI Loader. Trykk på F1
for å åpne hjelpefilen.
Trykk på Hvor skal du >
Mine Punkter >
Egendefinerte POI punkter hvis du vil se dine tilpassede
POIer. Hvis du vil slette Tilpassede POIer fra nüvi-enheten, kan du
trykke på Hvor skal du >
Mine Punkter > Slett Alle.
Trykk på Ja for å slette alt i Favoritter og Tilpassede POIer.
Garmin © 200762
Forsiktig: Garmin
er ikke ansvarlig for
konsekvensene av å bruke
en tilpasset POI-database
eller nøyaktigheten til
fotoboksene eller en annen
tilpasset POI-database.
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Fotobokser
Du kan laste ned informasjon om fotobokser på utvalgte steder.
Se www.garmin.com/accessories/safetycamera for tilgjengelighet.
Dataene blir oppdatert minst én gang i uken så du har alltid
tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.
Du finner oppdatert fotoboksinformasjon på:
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Bestill et abonnement.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område og utvide eksisterende
abonnement. Hvert område du kjøper, har en egen utløpsdato.
Garmin © 200763
Garmin TourGuide
Garmin TourGuide™ gjør
at nüvi-enheten kan spille
GPS-guidede lydturer fra
tredjepartsforhandlere. Disse
lydturene kan for eksempel ta
deg med på en rute mens den
spiller av interessante fakta om
historiske steder på veien. Mens
du reiser, blir informasjonen
utløst av GPS-signaler. Hvis du
har lastet ned Garmin TourGuidefilene på nüvi-enheten, kan
du trykke på Hvor skal
du >
Mine Punkter >
Egendefinerte POI punkter.
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Batteriinformasjon
nüvi-enheten inneholder et internt, ikke-utbyttbart litiumbatteri.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor
du skal kaste nüvi-enheten.
Batteritips
• nüvi-batteriet varer 4–8 timer, avhengig av bruken.
Batterimåleren indikerer statusen til batteriet.
• Hvis du vil forlenge batterilevetiden, kan du redusere hvor lenge
bakgrunnsbelysningen skal stå på. Trykk på
> Skjerm >
Lys på i. Se side 47.
• Hvis du lukker antennen når du ikke har behov for å motta GPSsignaler, forlenger du batterilevetiden.
• Hvis du vil maksimere levetiden til litiumionbatteriet, bør du
ikke legge nüvi-enheten i direkte sollys og unngå eksponering for
overdreven varme over lengre perioder.
• Ikke la nüvi-enheten ligge fremme i en bil uten tilsyn på en varm
dag. Ta enheten ut av bilen eller legg den i hanskerommet, slik
at den ikke utsettes for direkte sollys. Slik unngår du at den blir
ødelagt.
Batterimåler
Batteriikonet
øverst i høyre
hjørne på menysiden indikerer
statusen til det interne batteriet.
Batteridrevet eller
koblet til ekstern
strømkilde
Fulladet batteri
Av og til vil du kanskje oppleve
at batterimåleren ikke er helt
nøyaktig. Hvis du vil forbedre
batterimålerens nøyaktighet,
lader du ut batteriet helt og
deretter lader du det helt opp
igjen uten å avbryte ladingen. Du
oppnår best resultat hvis du ikke
kobler fra nüvi-enheten før den er
fullt oppladet.
Hvis du vil ha mer informasjon om det interne, ikke utbyttbare litiumionbatteriet, kan du se side 66,
avsnittet Batteriadvarsel i produktinformasjonsarket som lå i esken og www.garmin.com/safety.
Garmin © 200764
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Om satellittsignaler
nüvi-enheten må hente inn satellittsignaler for å fungere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye
bygninger eller i et parkeringshus, klarer ikke nüvi-enheten å hente inn satellitter. Gå ut til et område der
det ikke er noen høye hindringer for å bruke nüvi-enheten, eller ta ned antennen for å slå av GPSen og
bruke den inne.
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er signalstyrkelinjene på menysiden grønne
. Hvis
den mister satellittsignalene, blir linjene røde eller borte
.
Trykk på signalstyrkelinjene øverst i venstre hjørne på menysiden for å vise GPS-informasjonen. Trykk
hvor som helst på skjermen for å gå tilbake til menysiden.
Hastighet
Sikt til himmelen
Reiseretning
GPS-status
Høyde over havet
Linjer for satellittsignalstyrke
Himmelvisningen viser de satellittene du mottar. Linjene for satellittsignalstyrke viser styrken på hver
satellitt du mottar.
Du finner mer informasjon om GPS på Garmins webområde på www.garmin.com/aboutGPS.
Garmin © 200765
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Spesifikasjoner
Størrelse: 98,3 cm (B) x 73,9 cm (H) x 22,1 cm (D)
(3,87 x 2,91 x 0,87 tommer)
Vekt: 144,6 g (5,1 oz.)
Skjerm: 8,89 cm (3,5”), 7,2 cm x 5,4 cm (2,8” B x 2,1” H);
320 x 240 piksler; QVGA TFT-landskapsvisning med hvitt
bakgrunnslys og berøringsskjerm med antirefleks.
Veske: ikke vanntett eller IPXO
Temperaturområde: 0–60 °C (32–140 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart SD-kort.
Data lagres i det uendelige.
Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring, plug-and-play
Strøminntak: 12/24 VDC
Bruk: 15 W maks. ved 13,8 VDC
Batterilevetid: 4–8 timer avhengig av bruk
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
Du finner en komplett liste over spesifikasjoner på Garmins
webområde på www.garmin.com/products/nuvi og klikk deretter
på Spesifikasjoner.
Garmin © 200766
Spesifikasjoner om
GPS-ytelse
Mottaker: WAAS-aktivert
Innhentingstider*:
Varm: <1 sek.
Kald: <38 sek.
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: <45 sek
*Gjennomsnittlig for en stasjonær
mottaker med fri sikt til himmelen
Oppdateringshastighet: 1/sek,
kontinuerlig
GPS-nøyaktighet:
Posisjon: <10 meter, typisk
Hastighet: 0,05 meter/sek. RMS
GPS-nøyaktighet (WAAS):
Posisjon: < 5 meter, typisk
Hastighet: 0,05 meter/sek. RMS
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN GODTAR DU AT DU ER
FORPLIKTET TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN
NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren
som følger med denne enheten (“Programvaren”), i en binær
gjennomførbar form med normal bruk av produktet. Eiendomsrett
og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos
Garmin.
Du er inneforstått med at Programvaren eies av Garmin og er
beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre inneforstått med at
strukturen, organisasjonen og kodingen i Programvaren er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin,
og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker til at
du ikke skal dekompilere, demontere, endre, ta fra hverandre eller
redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage
avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker til
at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et
annet land, noe som utgjør et brudd på USAs eksportlover.
Garmin © 200767
Merk: Garmin nüvi
inneholder ingen deler
som brukeren kan utføre
service på. Hvis du noen
gang får problemer med
enheten, skal du ta den med
til en autorisert Garminforhandler til reparasjon.
Merk: nüvi-enheten
er lukket med skruer.
Eventuelle forsøk på å
ta den fra hverandre for
å endre eller modifisere
enheten på noen som helst
måte gjør at garantien
blir ugyldig og kan føre
til permanent skade på
utstyret.
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Feilsøking i USB-grensesnittet
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises et bilde av en
nüvi-enhet koblet til en datamaskin. Du skal også se en ny ekstern
diskstasjon i listen i Min datamaskin (Windows) eller et nytt volum
(stasjon) på skrivebordet ditt (Mac).
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Datamaskinen min
2. Slå nüvi-enheten av og på igjen.
oppdager aldri at nüvi3. Koble USB-kabelen til datamaskinen. nüvi-enheten slår seg
enheten er koblet til.
automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Prøv løsningen ovenfor.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
Jeg finner ikke noen
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver
stasjoner med navnet
til nüvi-stasjonene. Følg instruksjonene på neste side for å tilordne
stasjonsbokstaver.
nüvi i listen over
stasjoner.
Bekreft at de nyeste oppdateringene er installert på datamaskinen.
Hvis ikke må du oppdatere datamaskinen og deretter koble til nüvienheten.
Windows-brukere dobbeltklikker på ikonet Koble fra eller løs ut
i systemstatusfeltet. Velg USB-masselagringsenhet, og klikk på
Jeg får stadig en melding
Stopp. Velg nüvi-stasjonene, og klikk på OK. Du kan koble nüviom Usikker fjerning av
enhet når jeg kobler fra enheten fra datamaskinen nå.
USB-kabelen.
Mac-brukere drar volumikonet til Søppel. Søppelbøtten endres til et
Løs ut-ikon.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Garmin © 200768
Brukermanual for nüvi
Tillegg
Hvordan gir jeg nüvistasjonene nytt navn i
Windows?
Hvordan tilordner
jeg nüvi-stasjonene i
Windows?
1. Åpne Min datamaskin.
2. Velg stasjonen du ønsker å gi nytt navn.
3. Høyreklikk og velg Gi nytt navn.
4. Skriv inn det nye navnet og trykk på returtasten.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Koble USB-kabelen til nüvi-enheten og datamaskinen. nüvi enheten vil automatisk slås på.
3. På datamaskinen klikker du på Start > Innstillinger
> Kontrollpanel > Administrative verktøy >
Datamaskinbehandling > Lagringsplass > Diskbehandling.
4. Høyreklikk på en ekstern nüvi-diskstasjon (enten det interne
minnet eller SD-kortstasjonen). Velg Endre stasjonsbokstav og
bane.
5. Velg Endre, velg stasjonsbokstav og klikk på OK.
Feilsøking for nüvi
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Sugekoppen vil ikke sitte
på frontruten min.
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
Berøringsskjermen
reagerer ikke riktig når
jeg trykker på den.
Rengjør sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren,
tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 55.
La nüvi-enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen .
(uten å avbryte ladingen). Se side 64.
> Skjerm. Trykk på ReDu må kalibrere skjermen. Trykk på
kalibrér og følg instruksjonene på skjermen.
Garmin © 200769
Brukermanual for nüvi
Indeks
Indeks
A
aktivere kart 44
Alternativer på Kjør-siden 8
angi din posisjon 9
antityverifunksjon 2
avkjøringsliste 19
avstandsalarmer 51
B
bakgrunnsbelysning
velkomstbilde 47
filer
gjeldende posisjon, lagre 15
kopier og lim inn 21
gjenopprett innstillinger 51
bla gjennom kartet 9
overføre 21
GPS 2
breddegrad 10, 15
slette 24
bruke nüvi-enheten
innendørs 60
støttede typer 24
vise 37
informasjon 65
grønne linjer 3
finn steder
bruke koordinater 10
D
datamaskintilkobling 21
element på kartet 9
dempet 2
etter navn 7
diakritiske bokstaver 8
etter postnummer 7
lagret element 12
H
hjelp 2
hodetelefoner 1, 66
høre på musikk 30
hurtiginnstillinger 2, 47
nær et annet område 11
lysstyrke 2
E
EGNOS 45
nylige valg 14
K
kalkulator 42
tidsavbrudd 47
endre kjøretøysikonet 44
veikryss 7
kart
batteri 64
enhets-ID 45
begrense resultatlisten
stave navnet 8
berøringsskjerm 47
rengjøre 59
bilder
ta skjermbilder 47
Garmin © 2007
F
fargemodus 47
følge ruten 4
bla gjennom 9
fotoboksdatabase 62
grenser 44
fotobokser 63
informasjon 44
innstillinger 44
Favoritter 13
G
Garmin Lock 2, 45
feilsøking 69
USB 68
Garmin Travel Guide 28
70
programvare
versjon 44
Brukermanual for nüvi
Indeks
symbol 13
lengdegrad 10, 15
tilpasse 44
lisensavtale 67
N
nüvi-stasjonen 21, 22
vise 44
lydbøker
nüvi sd 21, 22
kjøretøyikon 44
overføre 35
nylige valg
kjøretøytype 48
lydversjon 45
slette 14
Kjør hjem 16
lysstyrke 2
finne et sted ved hjelp av
koordinater 10
format 10
kopiere og lime inn filer 21
O
omkjøring 5
M
målinger 41
om nüvi-enheten 45
steder du finner 8, 12
lagrede steder
redigere 13
diskstasjon 21, 22
sporplassering 1
siden for gjeldende rute 19
miles 46
overføre filer 21
Siden for neste sving 19
Mine posisjoner
oversette ord og setninger 26
siden for turinformasjon 18
sikker modus 45
Kjør hjem 16
P
posisjonskoordinater 10, 15
Nylige valg 14
postnummer 7
skjermbilder 47
programvareversjon 45
skolesonedatabase 62
mini-USB
kontaktplassering 1
sikring, skifte ut 60
slå av pipetonene 51
låse skjermen 2
legge til et stopp i ruten 5
register nüvi-enheten 61
Garmin © 2007
SD-kort 21
ord og setninger 26, 27
R
redigere lagrede steder (Mine
posisjoner) 13
låse nüvi-enheten 2
S
satellittsignaler 3, 65
MCX 1
Favoritter 12
L
lagre
rutepreferanser 48
SaversGuide 29
konvertere målinger 41
koordinater 10
ruteliste 19
montere nüvi-enheten 55–57
monteringsplate 56
71
slette
filer fra nüvi-enheten 24
liste med nylige funn 14
tegn 8
Brukermanual for nüvi
Indeks
tilpassede POIer 12, 62
tastatur på skjerm 8
snarveier 2, 30
tastetoner 45
søke i kartet 2
tekstspråk 46
søk forskjellige områder 11
tidssone 46
sommertid 46
tilbakestille nüvi-enheten 58
spesifikasjoner 66
Språkguide 25, 26, 27
tilpassede POIer (punkter av
interesse) 62
stave navnet 8
tilpasse nüvi-enheten
støttede filtyper 20
symboler 54
vise kart 8
U
unngå trafikk 48, 53
unngå veityper 48
USB 1
feilsøking 68
utvid søket 11
V
valutaomregner 39
T
talemeldinger 48
TourGuide 63
talespråk 46
varsler 51
trafikk
varslingssignal 48
tastatur 8
vis funne posisjoner på kartet 9
vis kartet 17
volum 2
W
WAAS/EGNOS 45–51
WebUpdater 61
fargemodus 47
kart 44
ta skjermbilder 47
verdensur 38
kjøretøysikon på kartet 44
Windows®-datamaskin 22–24
oppdatere vekslingskurser 40
legge til
trafikkabonnementer 49
vedlikeholdsinstruksjoner 59
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüvi 300/350-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/nuvi. Klikk på håndbøker, og velg deretter samsvarserklæring.
Garmin © 2007
72
Brukermanual for nüvi
Fortell oss om du liker denne manualen. Fyll ut produktdokumentasjonsundersøkelsen. Gå til
www.garmin.com/contactUs og klikk på Product Documentation Survey.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde på www.garmin.com.
© Copyright 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, Storbritannia
Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00627-38 revidert utgave A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising